స్నేహం హద్దు మీరితే – 33

ఉదయం 9 ఐయ్యింది.. ఇద్దరికీ లేచే ఓపిక లేదు. నేను కళ్ళు తెరిచి అనూ ని చూస్తూ వున్నాను. ఎలాంటి కల్మషం లేని మోము. ప్రశాంతం గా పడుకుంది. నా చూపుల తాకిడి తనకి తెలిసిందేమో, కళ్ళు తెరిచి నా వంక చూసి నవ్వింది. తనని దగ్గరకు తీసుకున్నాను. చిన్న పిల్ల లా నా దగ్గరకు జరిగి కాలు చెయ్యి నా మీద వేసేసుకుని పడుకుంది. తన నుదుటి మీద ముద్దులాడుకుంటు వున్నాను. మనస్సులో ఏం అలోచనలు లేవు. చాలా బ్లాంక్ మైండ్ తో వున్నాను.
అనూ: ఏం అలోచిస్తున్నావు?
నేను: ఏం లేదు. బ్లాంక్ మైండ్ అంతే
అనూ: రాత్రి జరిగింది గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నావ… నాకైతే అంతా కల లా వుంది. ఇలా మనం కలవడం.
నేను: 8 ఇంటికి రొమాన్సు తో మొదలెట్టి తెల్లవారు ఝాము 4 వరకు ఆపకుండా అదో ఉద్యమం లా చేస్తే కల అంటావా అనూ. ఇంకో రౌండు వేసుకుందామా.. కలో నిజమో తేలిపోతుంది.
అనూ: ఒక సారి నా బొక్కల పరిస్థితి చూసి మాట్లాడు రాక్షసుడా.. సెక్స్ చేసింది 6 గంటలు ఐతే అందులో ఒక గంట షాట్స్ వెయ్యడానికే కేటాయించావ్.. ఇంకో ఆడపిల్ల ఐతే ఈ పాటికి హాస్పిటల్ లో పడేది.
నేను: ఐనా మరి ఈ రాక్షసుడిని ఎందుకు భరించావ్.
అనూ: (నన్ను ముద్దులాడుతూ నా మీద ఎక్కి పడుకుంది) ఎందుకంటే నేను ఒక రాక్షసిని కాబట్టి.

అనూ చెప్పింది 100% నిజం. ఇద్దరికీ అంతలా సింక్ ఐయ్యింది. మేము ఇద్దరం శృంగారం లో పాల్గుంటే ఇద్దరి మనసులే కాదు ఇద్దరి శరీరాలు మాట్లాడుకుంటాయి. నా ప్రతి అణువూ తన ప్రతి అణువు తో రమిస్తుంది.
లేచి ఫ్రెష్ ఐయ్యి ఏదన్నా తిందాం అని అనుకున్నాం. ఓపిక చేసుకుని అనూ లేచి రెండు అడుగులు వేసిందో లేదో అదుపు లేక వెనక్కి మంచం మీద పడిపోయింది.
నేను: ఏంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయా?
అనూ: లేదు. కింద రెండు హోల్స్ దగ్గరా బాగ నొప్పి గా వుంది. అడుగు సరిగ్గా పడట్లేదు.
అనూ ని అలానే మంచం మీద పడుకోపెట్టి తన కాళ్ళు విడతీసి చూడబోయాను. తను కెవ్వుమని అరిచింది. “కొంచెం ఓర్చుకోవే” అని మెల్లగా విడతీసి చూసాను. పువ్వు , పొత్తికడుపు మొత్తం కమిలిపోయింది. ఇక వెనుక హోల్ ఐతే ఇంకా దారుణం. తన పువ్వు మీద ఒక ముద్దు పెట్టి, “కంగారు పడకు. ఈ రోజు నా అనూ పాప ని నా పాప లా నేను: ఇప్పటి వరకు మనం చేసుకున్నదేది అహింసా మార్గం లో జరగలేదు.
అనూ: ముందు నా టికెట్ క్యాన్సిల్ చెయ్యి. ఎంతో కొంత రిఫండ్ వస్తుంది.
నేను: రేపు ఎలాగూ వీకెండ్ కదా. ఇబ్బంది లేదు. ఇక్కడే వుండి రెస్ట్ తీసుకో
అనూ: సరే.
(అనూ వుంటుంది అని తెలియగానే భలే ఆనందం కలిగింది.)
అనూ: నా వంటి మీద ఏమీ లేదు. ఎవరైన వస్తే బాగోదు. వెళ్ళి బట్టలు తీసుకురా
నేను: ఏముందీ లే. ఎవరైన వస్తే నైటీ తొడిగేస్తాను.
అనూ: లోపల ఏమీ వేసుకోకుండా నైటీ వేస్తే దరిద్రం గా వుంటుంది. వెళ్ళి కనీసం ఇన్నర్స్ తీసుకురా.
అనూని ఎత్తుకుని బెడ్ రూం కి తీసుకు వెళ్ళి అనూ బ్యాగ్ నుంచి బ్రా ప్యాంటీ తీసాను. బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబో. అతి కష్టం మీద తొడిగి మంచం మీద పడుకోపెట్టాను. సూపర్ హాట్ గా వుంది ఆ ఇన్నర్స్ లో.

కానీ వేసిన కాసేపటికే అను పువ్వు దగ్గర నొప్పి గా వుండడం తో విప్పేసాను. అలానే తన బాయల మీద గాట్లు సలపడం తో బ్రా కూడా తొలగించి తన పక్కనే పడుకున్నాను.
అనూ: ప్రపంచం ఇలానే ఆగిపోతే బాగుండు రవీ (తన మాటల్లో ఎంత డెప్త్ వుందో నాకు తెలుసు.)
నేను: రేపనేది వుండకూడదు. ఇలా మనకు నచ్చినట్టు ఇక్కడే
అనూ: అవును. ఇక్కడే.. ఇలానే..
ఇద్దరం ఒక 2 నిమిషాల మౌనం అనంతరం.
అనూ: నేను బట్టలు లేకుండా వుంటే నువ్వేంటీ మొత్తం కప్పుకుని వున్నావ్?
నేను: నాకు నొప్పులు లేవు పాపా.
అనూ: అదంతా నాకు తెల్వదు. విప్పేయ్. నేనేలా వుంటే నువ్వూ అలానే వుండాలి.
సరే తల్లీ అనీ విప్పేసి పక్కనే పడుకున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *