లైఫ్ ఈజ్ – 7

మహి అమ్మని నాన్న తప్ప ఎవరూ, మీను ,అని పిలవరు

అందరూ లక్ష్మి అనే పిలుస్తారు‌… అంటూ బయటికి వెళ్ళింది…..

ఏంటో ఈ అమ్మాయి మాటలు అనుకుంటూ అలోచిస్తూ
కూర్చున్న…..
….
బాత్రూం నుండి బాబాయ్ వచ్చిఅందరూ వెళ్ళి పొయారా సరె సరే కాసేపు పడుకుంటాను అంటూ మంచం పై కూర్చున్నాడు ..

బాబాయ్ నేను మీతో కొంచం మాట్లాడాలి అన్నాను

బాబాయ్ దేని గురించి చిన్న అన్నాడు…..

అదే బాబాయ్ పెళ్లి గురించి అన్నాను….

ఇంకా నువ్వు పిల్లానైన చూడలేదు అన్నాడు

అది కాదు బాబాయ్ వీళ్లు చూస్తే పెద్ద ఫ్యామిలీ
బాగా ఉన్న వాల్లల ఉన్నారు

నేనా అనాధను పెద్దగా చదువుకోలేదు ఎదో మీ దగ్గర చిన్న పని చేసుకుంటున్నాను .
దేనికైన అర్హత ఉండాలి కదా బాబాయ్

నువ్వంన్నది కూడా నిజమై పైగా పెద్ద అమ్మాయిలు ఇద్దరినీ ఈ ఊర్లో ఉన్న సొంత అక్కా కొడుకులకే ఇచ్చాడు.. భుజంగరావు ఎదో ఒక కారణం లేకుండా
నన్ను సంబంధం చూడమని అడిగాడు..
నేను కూడా అమ్మాయిల పెళ్లిల్లు కాక ముందు ఈ ఊరు ఒక్కసారి వచ్చాను ఆ తరువాత ఎప్పుడూ రాలేదు

అయినా మనకు కావలసింది అమ్మాయి మిగితా విషయాలతో మనకు అవసరం లేదు….
అన్ని విషయాలు వివరంగా నేను కనుక్కుంటాలే
అంటూ పడుకుండిపోయాడు..

నేను కూడా కాస్తా అలా కునుకు తీస బాగా నిద్ర పట్టిందెమౌ లేచేసారిక మధ్యాహ్నం అయింది.
బాబాయ్ లేచి రెడిగా ఉన్నాడు ఏరా చిన్న లేచావా
ఫ్రెష్ అయ్యి రాపో భోజనానికి వెల్దాం అన్నాడు

అలా ఒక పది నిమిషాలకి రెడి అయి నేను బాబాయ్
వెళ్లి ఆ ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాము అప్పటికే మా కొసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో వ్యక్తులు అందరూ …

నేను టేబుల్ చివరగా ఉన్న… ……ఎడమ వైపు బాబాయ్ ఉన్నాడు నాఎదురుగా మహి ఉంది ,,,,తన ఎడమవైపు నలబై ఏళ్లు వ్యక్తి ఉన్నాడు ,,,,కుడి వైపు చాము ఉంది,, చాము కుడి వైపు ముప్పై ఐదు ఏళ్ల వ్యక్తి ఉన్నాడు

నేను తల కిందికి దించి కంచం వైపు చూస్తూ ఉన్నా అంతలో
మీను ఆంటీ అందరికీ భోజనాలు వడ్డించడానికి మొదట
నా దగ్గరగా వచ్చి కొంచం వంగి వడ్డిస్తూ ఉంది
తన నున్నటి నడుము జానేడు ముందుకు పొడుచూకు వచ్చిన తన యద సంపద ఎంత వద్దనుకున్నా చూపు అటే వెలుతుంది …
మహి నన్నే చూస్తూ నవ్వుతూ ఉంది…కానీ కానీ అన్నట్లు

కాసేపటికి భుజంగరావు గారు చాముని పక్కన కూర్చున్నా ముప్పై ఐదు ఏళ్ల వ్యక్తిని నాకు బాబాయ్ కి చూపిస్తూ నా పెద్ద కూతురు చాముండేశ్వరి ఆమె భర్త సుధాకర్ అంటూ పరిచయం చేశారు .
నేను బాబాయ్ ఆశ్చర్యపోయి అలాగే చూస్తూ ఉన్నాం
సుధాకర్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది పొరంబోకు అని బాగా తాగుడు అలవాటు ఉందేమో చాము చిన్నాన్నలా కనిపిస్తున్నాడు.‌..

తరువాత మహిని పక్కన కూర్చున్న నలబై ఏళ్ళ వ్యక్తిని
చూపిస్తూ రెండు కూతురు అల్లుడు అంటూ ఆగి
కాస్తా తటపటాయిస్తూ పరిచయం చేశాడు
ఈసారి ఇంకాస్త ఎక్కువగా ఆశ్చర్య పోయాను నేను
అతని పేరు సురేష్ మహి కి పెద్ద బాబాయ్ లో ఉన్నాడు
నాకు అనుమానమీద అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి
ఎదో తేడా కొడుతుందే అనుకుంటూ తోందరగా తినేసి
రూం లోకి వెళ్లాను……. అక్కడ బాబాయ్ భుజంగరావు గారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు……

సాయంత్రం అప్పుడు బాబాయ్ వచ్చి తను ముందు రెడి అయ్యి తరువాత నేను రెడి అయినా తరువాత ఇద్దరం కలిసి హాల్ లోకి వెళ్లాము ….
అక్కడ అప్పటికే కొంత మంది ఆడవాళ్ళు మరియు మగవారు ఉన్నారు నేను బాబాయ్ వెళ్ళి ఇద్దరు కూర్చునే సోఫాలో కూర్చున్నాం.‌….
ఆడ్డల్లు ఎవరు చీర వేసుకోలేదు కింద లుంగీ పైన జాకెట్ మాత్రమే వేసుకున్నారు

బాబాయ్ అటుపక్కకు భుజంగరావు గారి తో ఎదో మాట్లాడుతూ.. మీను అమ్మాయిని తీసుకురండి అన్నాడు
ఆ మాట కోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్టు వున్నా మహి
చెంగున ఎగురుతూ ఎదురుగా ఉన్న రూమ్ లోకి వెళ్ళింది
ఒక ఐదు నిముషాల్లో అందరికీ తిండానికి స్వీటు హాటు
తిసుకునివచ్చింది .. అందరికీ ఇస్తూ నా దగ్గరకు వచ్చింది
ప్లేట్ ఇవ్వటానికి కాస్త వంగింది జాకెట్ లోంచి బయటకు ఎప్పుడూ దుకుదామా అని ఉన్నా మహి ఎత్తులను
అలాగే చూస్తూ ప్లేట్ తీసుకున్నాను .. తరువాత మహి
లోపలికి వెళ్ళింది…

కాసేపటికి మీనుఅంటీ చాము మహి అతిలోకసుందరి లాంటి ఒక అమ్మాయిని తిసుకొని వస్తున్నారు ఆ నలుగురు అలా నడిచి వస్తుంటే దేవలోకం నుండి దిగివచ్చిన రంభ ఊర్వశి మేనక తిలోత్తమ లాగ ఉన్నారు ఎవరికి ఎవరూ తక్కువ కాదు జాగ్రత్త గమనిస్తే

మీను ఆంటీ 18 ఏళ్ల వయసులో ఎలా ఉంటుందో
అలా ఉంది రాజేశ్వరి

23 ఎళ్ల వయస్తులో ఎలా ఉంటుందో
అలా ఉంది మహేశ్వరి

27 ఏళ్ల వయసులో ఎలా ఉంటుందో
అలా ఉంది చాముండేశ్వరి

అలా అపురూప సౌందర్యరాసులను చూస్తూ ఈ నలుగురి అందం ఎనిమిదో వింత అనుకుంటూ అలాగే చూస్తూ ఉన్నా ..వారు మెల్లిగా రాజీని నడిపించుకుంటూ వచ్చి
నా ఎదురుగా సొఫా లో కూర్చొపెట్టి వారు కూర్చున్నారు

నేను ఆహ ఎంత అందంగా ఉంది అందానికే తలతన్నె అందం తను నా సొంతం అవుతుందా
తను నా సొంతం అయితే ఈ భూమ్మీద నా అంతా
అదృష్ట వంతుడు ఉండడు అయినా ఇంత అందమైన అమ్మాయి ఎవరులేని నన్ను ఇష్టపడుతుందా
తనని అలాగే చూస్తూ ఉన్నా … అంతలో బాబాయ్ తడుతూ ఎరా చిన్నా అమ్మాయ్ నచ్చినట్టెగా అంటూ
రాజీ వైపు చూస్తూ అమ్మాయ్ రాజీ అబ్బాయికి తాగటానికి ఏమైనా తీసుకురమ్మ అన్నాడు

తను వెళ్లి గ్లాసుల్లో జ్యుస్ తీసుకుని వచ్చి మొదట నాకు ఇవ్వటానికి వచ్చింది .. చూపులు కళ్లు తోనే బాణాలు వేసి చంపేసే తన చూపు మొనలిసా ముక్కు తేనేలో ఇప్పుడే ముంచి తీసినట్లు ఉన్న స్ట్రాబెర్రీ పండ్లలాంటి పెదవులు
చక్కటి మెడ వంపు .. ఎత్తైన హృదయ గోపురాలు
కోడవలి లాంటి నడుము అపర రతీ దేవి లా ఉంది తను

మెల్లగా తన చేత్తో నాకు గ్లాస్ ఇచ్చి ఇంకోక చేత్తో ప్లేట్
పట్టుకుని వంగింది నా కళ్లు కి ఎదురుగా పచ్చని మేని చాయ రంగు తో మంచి ఎరువు వేసి పెంచిన జత మామిడి పండ్లు రావ మమ్మల్ని మా రసాలని పిండుకోవా
అన్నట్లు ఉంది నాకు తను నాకు గ్లాస్ జ్యుస్ ఇచ్చి వెళ్లి ఎదురు సోఫా లో కూర్చుంది….

అసాలే అందమైన అమ్మాయిలు ఆపై జాకెట్ లుంగీ కట్టుకుని ఇళ్లంతా తిరిగితే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు నాది అదే పరిస్థితి ఫ్యాంట్ లో మా వాడు లేచి నాట్యం చేస్తున్నాడు అతి కష్టమ్మీద
అనుకుంటూ ఎత్తు కనపడకుండా చేతులను అడ్డుగా పెట్టుకుని అవస్థలు పడుతున్నా ……

అక్కడ ఉన్న ఎ ఒక్క అమ్మాయిలకు కానీ అంటీలాకు గాని
జాకెట్ పైన కనీసం చున్నీ లాంటిది కూడ వేసుకోలేదు

అంతలోనే భుజంగరావు గారు అమ్మాయిని “లోపలికి తిసుకు వెళ్లండి అన్నాడు…

బాబాయ్ కూడా చిన్న నువ్వు కూడా వెళ్ళి రూమ్ లో రెస్ట్ తీసుకోపొ అన్నాడు ….

నేను వెంటనే రూం లోకి వచ్చి తలుపు వేసి బాత్రూం లోకి దూరి మా ,వాన్ని,,, శాంతి పరిచి నా జీవితంలో ఒక్క రోజులో ఇన్ని సార్లు కసిగా కొట్టుకోవడం ఇదే మొదటిసారి అయినా ఎం చేస్తాం వారి అందాలు అలాంటివి అనుకుంటూ బెడ్ ఎక్కి పడుకున్నాను …

మారుములపల్లెటూరు అవటం చేత రాత్రి ఎనిమిది గంటలకే భోజనాలు చేసి అందరు పడుకున్నాము
నాకు పది మూఫై నిమిషాలకు అలా మెలకువ వచ్చింది
ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఎంత పొర్లిన నిద్ర రావడం లేదు .. సరే అలా కాసేపు వరండా లో తిరిగి వద్దాం అనుకుంటూ చిన్నగా తలుపులు తెరిచి బయటికి వచ్చ
నేను ముందే చెప్పినట్టు ఆ ఇల్లు U ఆకారంలో ఉంది’
మేము చివరి గదిలో ఉన్నాం మా గది తరువాత అంతా తోట లా చేట్లు మొక్కలు ఉన్నాయి….మా గది ఎదురుగా వరుసగా గదులు ఉన్నాయి…

బయటకు వచ్చిన నాకు చల్లటి గాలికి వెన్నెల వెలుతురులో మెల్లగా నడుచుకుంటూ అటూ వైపు ఎదురుగా ఉన్న గదుల వెైపు వెళ్లాను ..

మొదటి గది మీదుగా దాటుకుని కాస్త ముందుకు వెళ్ళగానే ఎదో అనుమానం వచ్చి ఆ గది కిటికీ లో నుండి చూసా అక్కడ కనిపించిన ద్నశ్యం నా జీవితంలో మొదటిసారి చూస్తున్నా ఇద్దరి మధ్య శ్రుంగారం
ఇప్పటిదాకా సెక్స్ పుస్తకాలు చదవటం కార్చుకోవడం తప్ప ఇలా నిజంగా ఒక జంట లైవ్ సెక్స్ చూస్తానని కలలోకూడా అనుకొలేదు …

బెడ్ లైట్ వెలుతురులో ఆ రూం లోని ఇద్దరూ చాలా స్పష్టంగా సైజులు అలా ఉన్నాం మరి………..

ఇక వాళ్లు పడుకుంటారైమౌ అని నేను కాస్త ముందుకు వెళ్ళాను ఒక గది దాటి రెండో గది కిటికీ పక్కన నిలబడి లోపల ఎవరు ఉన్నారో చూద్దాం అని మెల్లగా తొంగి చూసా కిటికీ కి కర్టెన్ అడ్డుగా ఉంది .
కర్టెన్ ను కొంచం జరిపి చూసా అక్కడ నేను చూస్తున్నా
ద్నశ్యంనీ వర్ణించడానికి మాటలు రావట్లేదు మీను ఆంటీని వంగోపెట్టి మీను ఆంటీ వీపును ఊతంగా పట్టుకుని ఒక పద్దతి ప్రకారం అలా వేగంగా కాదు అలాగని నిదానంగా కాదు తన నడుముని ఆడిస్తూ మీను ఆంటీ పూ దున్నుతున్నాడు భుజంగరావు గారు ..
అలా మీను ఆంటీని వేనుక నుండి చేస్తునే ముందుకు వంగి మీను ఆంటీ పాల కుండలపై చేతులు వేసి మొనలను వేళ్లతో నలుపుతూ తెగ బలిసిన సళ్ళులని పిసుకుతూ మీను ఆంటీ వీపంతా ముద్దులు పెట్టేస్తున్నాడు…ఆ సిన్ చూస్తున్నా నాకు పొగరు పట్టిన అరేబియన్ గుర్రంని ఇంకో మదమెక్కిన గుర్రం కుమ్ముతుంనట్లుంది …
ఆంటీ ఏమో ఐదు అడుగుల పది అంగుళాల ఎత్తు ఉండి చూడ్డానికి యంగ్ అనుష్క లాగా ఉంది.అంకుల్ ఏమో ఆరున్నర అడుగుల ఎత్తులో బాహుబలి సినిమా లో ముసలి రానా లా ఉన్నాడు… అంకుల్ మీను ఆంటీ పూ లోంచి తన మగతనాన్ని బయటకు తీసి మంచం దిగి నిలబడి ఆంటీని తిప్పి కాళ్లు రెండు ఎడం చేసి ఆంటీ పూ రెమ్మల మధ్య చీలిక మీద రాస్తూ ఉన్నాడు…
వామ్మో అంకుల్ మడ్డ నిజంగా గుర్రం మడ్డ లాగే ఉంది ఇంత లావు పొడవు నరాలు తేలి ఉబ్బి దాదాపు ఒక పన్నెండు అంగుళాలు ఉంటుంది…
ఆంటీ పూ రెమ్మల మీద రాస్తూ కాళ్లు రెండు చేతులతో పట్టుకొని అంటీ పూ బొక్క లోకి దూర్చడూ మెత్తగా ఆంటీ పూ రెమ్మల చీల్చుకుంటు లోపలికంటా దిగబడింది
ఆంటీ బొక్క అంతా పెద్ద మొడ్డని సులభంగా మింగిసింది
అంకుల్ మీను ఆంటీ సళ్ళు పట్టుకొని చిన్నగా దంచుడు మొదలై క్రమంగా వేగం పెంచాడు అంటీ సుఖంతో హుమ్మ్
హుమ్మ్ హుమ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ తన కాళ్ళు ఇంకొంచం తెరిచి అంకుల్ దెంగుడుకి సహకరిస్తుంది
అదే పొజిషన్లో ఒక పావు గంట అంటీ పూకును వీర దంచుడు దంచి అంటీ మంచం మధ్యలోకి లాగి అంటీ తొడల కింద చేతులు వేసి కాళ్ళను అంటీ నడుముదాకా
మడిచి అంకుల్ మొడ్డని అంటీ పూకు దగ్గరకు తెచ్చి దూర్చుకొ అన్నట్లు సైగ చేసాడు అప్పుడు ఆంటీ తన చేతితో అప్పటికే తను కార్చిన రసాలు అంటుకొని ఉన్న అంకుల్ మొడ్డని పట్టుకుని తన పూకు లో పెట్టుకో పొయింది… అంటీ రసాల తడికి అంకుల్ మొడ్డ జారిపోతోంది… అంకుల్ పక్కనే ఉన్న అంటీ లుంగీ తిసి తన మోడ్డని తుడుచుకుని అంటీ పూకు తుడుస్తూ
తడిచి పోయిన లుంగీ చూస్తూ ఎంతలా కార్చుకుంన్నవు
మీను అంటూ పొడి తెలిన అంటీ పూ రెమ్మల మధ్య తన రోకలి బండ లాంటి మొడ్డని అన్నించీ అంటీ తొడలను ఎత్తి తన నడుమును అంటీ పూకు పైన కుదేశాడు పశక్ అంటూ సాండ్ చేస్తూ అంటీ పూకు లోపలికి వెళ్లిపోయింది
అంకుల్ రోకలి మొడ్డ ….
ఆ ఒక్క తోపుకే అంటీ కార్చుకోవడం మొదలైట్టింది .
అంకుల్ రోకలి మొడ్డని చివరి వరకు లాగి మళ్లీ లోపలికి దూర్చి కుమ్ముతూ ఆంటీ సళ్లూ ను ఉతనంగా పట్టుకొని వాటిని తన బలమైన చేతుల్తో నలిపి పిండి పిసికినట్లు పిసుకుతున్నాడు .. అంకుల్ దెంగుడు వేగం పెంచాడు
పూకూ వేసే పోట్లాకు సాండ్ ఎలా వస్తుందంటే రోలు లో కొబ్బరి వేసి రోకలితో దంచి నట్లు దబ్ దబ్ దబ్ అని సాండ్స్ వస్తున్నాయి ..
అంటీ పూకులోతుల్లో నుండి ఊరుతున్న రసాలు
అంకుల్ వేసే రోకలి పోటు పోటుకీ అంటీ పూకు లోంచి పూ రసాలు పక్కలకు ఎగజిమ్ముతున్నాయి ..
అంకుల్ వేసే పోటు పోటు హ హ హ హ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అంటూ ములుగుతూ అంకుల్ దెంగుడుకి తను ఊగిపోతోంది.. అంకుల్ కి ఇక చివరికి వచ్చి అంటీ పెదవులు తన పెదవులతో చప్పరిస్తూ అంటీ సళ్ల ను బలంగా పిసుకుతూ నడుమును వేగంగా ఆడిస్తూ పది నిమిషాలు ఏకబిగిన అంటీ పూకు దడదడలాడించి
దెంగుడు అంటే ఇదేరా అన్నట్లు అంటీ పూ దున్ని
అంటీ పూ నిండుగా వీర్యాన్ని కార్చి పక్కకు తిరిగి పడుకున్నాడు …అంటీ లేచి తన లుంగీ తీసుకొని అంకుల్ మొడ్డని తుడిచి శుభ్రం చేసి అంకుల్ నడుము మీద పడుకొని ఒకచేత్తో అంకుల్ బాల్స్ నిమురుతూ ఒకచేత్తో మొడ్డని ఆడిస్తూ ఉంది ఇంత సేపు అంటీ పూకును రప్ ఆడినా అంకుల్ మొడ్డ ఇంకా మెత్తపడలేదు అలాగే లేచి సిలిగ్ వైపు చూస్తూ ఉంది దాన్ని కార్పించడానికే ఈ ఊపుడు అనుకుంటూ. అటూ వైపు చూస్తూ ఉన్నా అంటీ తన రెండు చేతులతో ఊపుడు వేగం పెంచి మరింత వేగంగా ఆడిస్తూ అంకుల్ మొడ్డని కొట్టసాగింది ఎప్పుడూ నా చేయి నా మోడ్డ పట్టుకొని ఆడించటం మొదలేటిందో తెలిదు కానీ అక్కడ అంటీ అంకుల్ మొడ్డని ఆడిస్తూ ఉంటే నా మొడ్డని ఆడిస్తూ నట్లు ఊహించుకుంటూ అంటీ నగ్న దేహాన్ని చూస్తూ కసిగా నా మొడ్డని ఆడిస్తూన్నా అంటీ అంకుల్ నడుముకి అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి కూర్చుంది.. .‌……అంకుల్ ఆంటీ విపు నిమురుతూ మెల్లిగా అంటీ సళ్ల ను పిసుకుతూనే చనుమొనలను గట్టిగా పట్టుకుని పిండుతూ ఉన్నాడు అంటీ కాస్త వంగి అంకుల్ మొడ్డని ఒక చేత్తో ఆడించుకుంటూ అంకుల్ కాయలను పిసుకుతూ అంకుల్ కు స్వర్గం చూపిస్తోంది హుమ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ ములుగుతూ మొడ్డని మరింత పెద్దదిగా చేసుకుంటూ తన చిక్కటి మదపు రసాలను అంటీ సళ్ల మీదకు చిమ్మేసాడు.నేను కూడా నా రసాలను పిచికారి కొట్టెసాను అంటీ తన లుంగీ తీసుకొని అంకుల్ మొడ్డని శుభ్రంగా తుడిచి తను తుడుచుకుని కడ్డుంకోవాటానికి
బాత్రూంకి వెళ్ళింది……

నేను ఈలోకం లోకి వచ్చి ఆహా సెక్స్ సిన్ చాలా సూపర్ గా ఉంది అంటీ అంకుల్ చాలా బాగా చేసుకున్నారు అనుకుంటూ అక్కడి నుండి ముందుకు వెళ్ళాను…

ఒక రెండు గదులు దాటి మూడో గది కిటికీ పక్కన నిలబడి లోపల ఎవరు ఉన్నారో చూద్దాం అని మెల్లగా తొంగి చూసా అక్కడ రాజీ తల కింద చేతులు పెట్టుకొని పడుకొని ఉంది ఊపిరి పీల్చ వదులుతూ ఉంటే తన రెండు నిండేన పాల పొంగులు పైకి కిందకీ కదులుతున్నాయి.. పల్చటి తన నడుము బొడ్డు అరటి బోదెల్లాంటి నున్నటి తొడలు నాజుకైన పీర్రలు
అపార రతి దేవి లా ఉంది తను ఇంత అందమైన అమ్మాయి నాకు భార్య రావడం ఎంత అదృష్టమో
అనుకుంటూ కాసేపు తన అందాన్ని కళ్లాలో నింపుకుని
నా రూం దగ్గరికి వచ్చాను..

నా రూం తలుపు తెరవబోతు తోట వైపు అలికిడి అయితే adminPosted on Categories sexstories, telugusexstories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *