చెలరెత్తున్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ – 5

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చెలరెత్తున్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ part 4 తరవాత కంటిన్యూ స్టోరీ , ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టోరీస్ కల్పితాలు మాత్రమే……….
నాన్నమ్మ ఆబో అని వాళ్ళు జలదరించి లంజ కొడకా ఏమి కోటవురా అంది ,నేను పైకి లేచి నాన్నమ్మ ను జూతు పట్టుకొని పైకి లేపి బెడ్ పై నుండి దించి లంజ సిగరెట్ నోట్లో పేటి వెలిగించు నాకు అన్న , నాన్నమ్మ సరే లంజ కొడకా వెలిగిస్తా అని నాన్నమ్మ సిగరెట్ తీసుకోని నా నోట్లో పేటి వెలిగించింది , నేను సిగరెట్ పొగ ను లోపలి పిలుస్తూ బయటకి వదిలేటప్పుడు నాన్నమ్మ మూతి లో మూతి పేటి పొగ వదిలి two మినిట్స్ కిస్ చేశా ,నేను ఎలా ఉంది రంభ లంజ అన్న , నాన్నమ్మ సూపర్ గా ఉంది రా అంది, నేను నాన్నమ్మ నువ్వు బెడ్ పక్కనా కూర్చొని ని తలని బెడ్ పై పేటు అన్న , నాన్నమ్మ సరే అని పెటింది ,నేను బెడ్ పై తన తాళ అణిచి నా పక్కనా నా కాలు పేటి నాన్నమ్మ నోట్లో నా మడ్డ పేటి చీకు అన్న , నాన్నమ్మ సరే అని నా సుల్లి ని తన చేతో ముందుకు అంటూ నా మడ్డ తెప్ప ను సప్పా.సపా .
సప్ప .సప్ప .సప్ప మంటూ చీకుతుంది ,నేను నాన్నమ్మ చీకుడు కి తట్టు కోలేక లంజ చీకు లంజ ఏమి చికుతుంవే లంజ హ హు .హ ఊసు .హ.హు .సా .హు హ.హ .హు లంజ చీకు లంజ ఏమి చికుతుంవే లంజ ని అమ్మ ని దేంగా దొమ్మిరి దాణా లంజ హ .హు ఉస్సు .హ.హు.హ.హు.ఉస్సు.హ.లంజ ని చీకుడు నాకు రోజు కావాలి లంజ దాణా అంటుంటునగా నాన్నమ్మ నా మడ్డ ను బయటకి తీసి నా చీకుడు బాగా నచ్చిందా రా రోజు చికాలా రా అని నువ్వు రోజు చీకు అని రావాలె గాని ని మడ్డ ను రోజు చీకుతా అంది ,నేను నాన్నమ్మ నేనే రావాలా చీకమని నువ్వు రా అన్న, నాన్నమ్మ వస్తా రా అని నువ్వు దెంగు రా అంది ,నేను ఓకే అని ఒక చేతో సిగరెట్ వెలిగించి నాన్నమ్మ గుద్ద ను దెంగుతున్నా ,
నేను నాన్నమ్మ గుద్ద దెంగుతూ నోట్లో ఉచ్చ పోస, నాన్నమ్మ వాటిని తాగుతూ మొకం మీద పోయిరా అంది ,నేను సరే లంజ అని తన నోట్లో మీద పోసి తన జూతు పట్టుకొనే పైకి లేపి నాతో నడిపించి కుంటూ తీసుకు వస్తున్నా , నాన్నమ్మ ఎక్కడ కి రా అంది ,నేను రావే లంజ అని అక్కడ ఉన్న చైర్ పై కూర్చొని నాన్నమ్మ ను మోకాలు పై కింద కూర్చో పేటి చీకు అన్న , నాన్నమ్మ సరే అని నా వుత్తకాయలు చీకుతుంది ఆలా చీకుతుంటే నా సుల్లి నాన్నమ్మ ముక్కుకు అటు ఇటు తగులు టు నా సుల్లి గుండు నాన్నమ్మ కళ్ళకు తగులుతుంది ,నేను నాన్నమ్మ చీకుతుంటే నాన్నమ్మ వేసుకున్న గౌను నడుము పై అని నాన్నమ్మ పిర్ర పై కొట్ట , నాన్నమ్మ ఆబో సంచానురో అనుకుంటూ నా మడ్డ ను చీకుతుంది , తరవాత నేను నాన్నమ్మ వేసుకున్న డ్రాయర్ పై చేయి వేసి పిసుకుతూ న్నా , నాన్నమ్మ నా పిసుకుడి కి తతుకోలేక నా సుల్లి చీకేది నా సుల్లి ని తన నోటి నుండి బయటకి తీసి ఉమ్ము . ఉమ్మ్ .ఉమ్ము.ఉమ్ము హ.అంటూ నన్ను బావ బావ .బావ.
అంటూ లంజ కొడకా ని చేతిలో ఈ రోజు చచ్చాను రా అంటుంది ,నేను నాన్నమ్మ ను పిసకడం అపి నాన్నమ్మ చీకు అన్న , నాన్నమ్మ సరే అన్ని చీకుతుంది ,నేను రెండు చేతులతో నాన్నమ్మ వేసుకున్న డ్రాయర్ ను చించేశ తరవాత పూకు లో వేలు పేటి దెంగుతున్నా ,నాన్నమ్మ నా వేలి దెంగుడుకు సుఖ పడుతూ ఉమ్ము .ఉమ్ము. ఉమ్ము.హ.హు.హ.హు.చాల సమ్మగా ఉంది రా చాల రోజులు తరవాత అంది ,నేనే ఎలాగైనా దీనిని ఈ సుకం లేనే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నెలాగా చెయాలి అనుకుని నాన్నమ్మ అవునా చాల సుకం గ ఉందా అన్న, నాన్నమ్మ అవును రా మీ తాతయ్య చచ్చాక సుకం లేకుండా పోయింది అంది ,నేను నాన్నమ్మ నిన్ను దెంగే వాడు కాదు అన్నావు అన్న ,
నాన్నమ్మ అవును రా మీ తాతయ్య తండ్రి ఉన్నప్పుడు రోజు దెంగి సుకం ఇచ్చేవాడు వాడు చచ్చాక మీ తాతయ్య దెగ్గర లంగా లేపి తాను దేంగా క పోయినా నేనే తన మిద పొడుకు కొని దెంగుతూ సుఖ పడదని ఇప్పుడు వాడు కూడా చాచాడు అంది ,నేను నాకు కూడా చాల సుకం గా ఉంది నాన్నమ్మ అన్న, నాన్నమ్మ అవునా రోజు నైట్ నా రూమ్ కి రా ఇలా దెంగుకోని సుకం పొందుదాం అంది ,నేను ఇలా ని రూమ్ కి వచ్చి దెంగేవాడిని ఏమంటారు అన్న, నాన్నమ్మ తన పెదాలు కొరుకుతూ నా పేస్ చేస్తూ రంకు మొగుడు అంటారు అంది ,నేను మరి నాన్నమ్మ నువ్వు నాకు ఏమి అవుతావు అన్న,
నాన్నమ్మ నేను నీకు రంకు లంజ ను అంది ,నేను నాన్నమ్మ గుద్ద లో వేలు నెట్టుతూ నాన్నమ్మ రోజు ఎవరు దెంగు తారు రంకు మొగ్గుడా లేదా మొగుడా అన్న , నాన్నమ్మ నా వేలి గెలుకుడు కి ఉమ్ము .ఉమ్ము.హ.హు.అంటూ తన పెద్దలు కొరుకుతూ నా సుల్లి పై కిస్ చేసి రంకు మొగ్గుడు అప్పుడు అప్పుడు మొగుడూ లేని టైం దెంగుతాడు అదే మొగుడూ రోజు దెంగుతాడు అంది ,నేను నాన్నమ్మ గుద్ద లో ఉన్న నా వేలు బయటకి తీసి నాన్నమ్మ నోట్లో పేటి నాకు అప్పుడు అప్పుడు కాదు రోజు దెంగాలి నిన్ను అన్న, నాన్నమ్మ నాకు రోజు దెంగుచుకోవాలి ఉందిఅంది ,నేను నాన్నమ్మ పూకు లో వేలు నెడుతూ మరి ఐతే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం నీకు ఇష్టం మీనా అన్న,…
ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెమైనింగ్ స్టోరీ నెక్స్ట్ పార్ట్ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *