ఇలా కూడా జరుగుతుందా? – 2

చురుగ్గా చూసింది మణమ్మ.

“చూసుకోలేదత్తా………….ఏమనుకోకూ”
“నువ్వు మమ్మల్ని ఎందుకు చూస్తావ్లే…… పదహారేళ్ళ పిల్లనయితే చప్పరించి పారేస్తారు మీ కుర్రాళ్ళు. అమ్మాయితో ఇదవ్వడానికి వయసేనేంటి? అయినా నాకేం తక్కువ??!!!ఆ ఇది ఏంటి నాకు?! అయినా గుద్దేసినతరువాత……..అనుకునేదేముందిలే…………….” అనుకొంటూ వెళ్లిపోయింది.

“ఏదో బాధలో ఉన్నట్ట్టున్నావ్ ఆత్త్తా” అంటూ బండి దూకించాడు.

ఇంటికి వెళ్తే అమ్మ చూసే చూపు…., ఆ చూపు తలుచుకుంటే……..హమ్మయో వళ్ళు జలపరిస్తోంది!!!!. ఎటువంటి సిట్యుయేషన్స్ ఫేస్ చేయాలో ఏమో???!!!!! అనుకొంటూ
ఇంటికి చేరుకొన్నాడు..

సాయంత్రం అవ్వడంతో స్నానం చేసి ముస్తాబయ్యింది కనకం.
కొప్పులో పూలు అలంకరించుకొని, వయ్యారంగా నడచి వస్తోంది..
చీర కొంగు కప్పలేక ఇబ్బంది పడుతోందో లేక ఆ బంతుల ఎత్తే అంతో తెలియట్లేదు కానీ ఆ నడుముని పూర్తిగా కప్పలేకపోతోంది. ఒక చన్ను పొడుచుకొచ్చి జాకెట్లో నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నది.

తల్లిని గుమ్మం ముందు గులాభి రంగు చీరలో చూడగానే గుండెలు జారీ పోయ్యాయి.
అమ్మ నడుమేటి ఈ రోజు చిక్కి శల్యమైనట్లుంది.
పాపం ఆ భారాలను ఎలా మొస్తోందో?! ఆ నడుము. అవి మొయ్యలేకనే చిక్కిపోయినట్లుంది.
ఛీ అమ్మని గురించి అలా ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను.

నడుము సన్నగా ఉంటే………పై భారాలూ; వెనక బలుపు స్పష్టంగా కనపడతాయని.

వఛ్చి వయ్యారంగా నడుము మీద చెయ్యి వేసుకుని తిప్పేసుకొంటూ…………
“అయ్యగారు ఏ రాచకార్యాలు వెలగబెట్టి వస్తున్నారో…………………..ఇప్పటిదాకా??!!!”ఒక చన్ను ఎగతోస్తూ వయ్యారంగా అడిగింది.

“…………………………………..” మౌనంగా లోపలికి వెళ్లిపోయ్యాడు కేశవ

“వినపడనంత ద్యానంలో ఉన్నారా ఏంటి రాజా వారు?!. ఇక్కడ ఒకత్తి కాచుకూర్చుంటుంది అన్న ధ్యానం అయినా ఉందా అని”

“…………………………………”మౌనమే సమాధానం అయ్యింది కేశవకి.

“నోట్లో బెల్లం గడ్డ పెట్టుకున్నవా?!”

“అబ్బా, ఏం లేదమ్మా………” విసుగ్గా అన్నాడు

“బావా…………………” అంటూ శ్రావ్య గెంతుకుంటూ వచ్చింది.

సమయానికి ఊడి పడుతుంది. దీని గుద్ద పగలదెంగాలి..ఛీ ఛీ గూబ పగలగొట్టాలి; బూతులోచ్చేస్తన్నాయి” అనుకొంటూ……….“ఏంటే…….చిన్న పిల్లలా…..?!ఎగ్గిరి మీదడతావ్”.

“నేను చిన్న పిల్లనే……………మీ కొడుకే పెద్దాదాన్ని చేశాడు….”, “రా….బావా” అంటూ చెయ్యి పట్టుకుని లాగింది.

“వాడు వచ్చింది ఇప్పుడే…….వెదవ సంతని….వాడ్ని ఫ్రెష్ అవ్వనీ…….స్నానం చెయ్యనీవా…….”

“…..స్నానం చెయ్యరా నువ్వు……….”

“చేస్తాడ్లే అత్తమ్మా………………..(కేశవని సమర్ధిస్తూ……..) మా పని అయిపోనీ తీరుబడిగా…………నేనే చేయిస్తా తానం” అంటూ మూతి ముప్పై వంకర్లు తిప్పింది శ్రావ్య.

“ఏ పని అయ్యింతరువాతా………….?!” కళ్ళు పెద్దవి

శ్రావ్య ఓణీ మీంచి నీళ్ళు కారి వాడి దండాన్ని తడిపేస్తున్నాయి.
కనకం వాళ్ళిద్దరినీ తదేకంగా అలానే చూస్తోంది.

శ్రావ్య “అత్తా….చూసింది చాలూ…..వెళ్ళి పోసుకో…….అలానే మా బట్టలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని పిండేయీ. నీ కొడుకు నావి పిండుతాడు”

“ఒసేయ్, దిగవే… ఎక్కి కూర్చుంది…..పెద్ద మహారాణిలా……………..పొద్దస్తమానం ఇదే పనా……..వాణ్ణి కాస్త ఎంగిలి పడనీ”

“ఇప్పటి దాకా నా ఎంగిలే రుచి చూశాడు……ఇంకేం ఎంగిలి?”
“ఒరేయ్ చూపించింది చాలు కానీ వెళ్ళి బట్లేసుకో………….నువ్వు దిగు…….నేను బాత్రూంకి వెళ్ళి వస్తా………..ఈ లోపల పిచ్చి పిచ్చి వేశాలెసారా…………?!!!!చూసుకోండి మరి”

కనకం మాట విననట్లుగానే……..అక్కడే ఉండి ఒకళ్లనొకళ్లు జుర్రుకోసాగారు.

“ఏయ్ కదులుతారా లేదా అంటూ వాళ్ళిద్దరినీ గదిలోకి తోసి బట్టలు ఇచ్చింది. శ్రావ్యకి adminPosted on Categories sexstories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *