అసలు కథ – Part 18

రాత్రి పది గంటల వరకూ ఒంటరిగా అవమాన భారంతో ఊరంతా బలాదూరుగా తిరిగి తిరిగి ఒక నిర్ణయానికొచ్చింది అహన.

మరునాడుదయాన్నే చారి గగన్ లతో పాటు మోహన కూడా బయలు దేరుతూ ఉంటే పట్టుబట్టి ఆపేసింది. దాంతో చారి గగన్ లిద్దరూ చేసేదేమీ లేక మోహనను అహన ఇంటిలోనే వదలి తామిద్దరూ ఆఫీసుకెళ్ళిపోయారు.

మోహనకు కాస్త చిత్రంగా అనిపించినా చూద్దాం. . .ఆంటీనే కదా ఆపింది తనే ఏదో చెబుతుందిలే అనుకొని గమ్మునుండిపోయింది.

పదిగంటల ప్రాంతంలో మోహనను తన గదిలోనికి పిలిచింది.

మోహన పోనీ టైల్ లా జుట్టు వెనక్కి కట్టుకొని లూజుగా ఉండే టీ షర్ట్ లోనికి లూజుగా ఉండే కాటన్ షార్ట్ వేసుకొని ఉంది. అలా జుత్తు వెనక్కి కట్టుకోవడంవల్ల పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో మొహం మరింత గుండ్రంగా కనిపిస్తూ ఉంది.

అహన గదిలోనికెళ్ళేసరికి అహన కూడా ఇంచుమించు అదే డ్రెస్సులో ఉండి టీ షర్ట్ ను షార్ట్ లోపలకేసుకొని బెల్ట్ పెట్టుకొని ఉంది.
మోహన గదిలోనికి రాంగానే చనువుగా చేయిపట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళి బెడ్ మీద కూచోబెట్టుకొంది.

అలా ఇద్దరూ పక్క పక్కనే కూచోవడం ఇద్దరికీ కొత్తగానే అనిపించింది.మోహన తొడలు అహనకు తగులుతూ ఉన్నాయి.ఏపుగా పెరిగిన తొడలు దాదాపు ఇద్దరివీ ఒకే సైజులో ఉన్నాయి.. . .కాకపోతే అహనవి వ్యాయమంతో బాగా గట్టిపడి ఉన్నాయి.మోహనకు మెత్తగా గుండ్రంగా తలగడ దిండ్లల్లా పురితిరిగి ఉన్నాయి.
ఎర్రటి అహన తొడలను చూస్తూ చెప్పండి ఆంటీ అంది బెడ్ మీద కూచొంటూ
మోహనా. . . నీవు ఏమీ అనుకోకపోతే కొన్ని విశయాలు నీతో షేర్ చేసుకోవాలను కొంటున్నాను.
చెప్పండి ఆంటీ నా దగ్గర దాపరికాలెందుకూ. . .
నీ దగ్గర దాపరికాలు ఉండకూడదనే నేను డైరెక్ట్ గా విశయంలోనికొస్తున్నాను మోహనా. . . సావంత్ విశయంలో నా మీద నీకేదో అనుమానం వచ్చినట్లుంది. . .అందుకే ఇండైరెక్ట్ గా గుచ్చి గుచ్చి మాట్లాడుతున్నావు.
మోహన కు ఇక ముసుగులో గుద్దులాట అనవసరమనిపించి చూడండి ఆంటీ సావంత్ . . .అన్ని విశయాలు నాతో చెప్పాడు . . .మీరు నన్ను గగన్ కు దూరం చేయాలని ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసిందీ మొత్తం చెప్పాడు. అందుకే రివర్స్ లో సావంత్ ను ఉపయోగించుకోవాలసి వచ్చింది. గగన్ మీకు ఒక్కగానొక్క కొడుకు కావచ్చు. . . .కానీ ప్రస్తుతం . . .నా భర్త. . కాదు కాదు నాకు జీవితాన్నిచ్చిన దేవుడు. . .అటువంటి ఆయనకు జీవితాంతతం ఊడిగం చేసినా నా ఋణం తీరదు. నా గతం తో ఆయనకు గానీ నాకు గానీ ఇబ్బంది లేనప్పుడు . . . మధ్యలో మాలో పొరపొచ్చాలు తీసుకు రావడం నాకు సరి అనిపించలేదు. అదీ నా గతాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని . . . మీకు ఇష్టం లేక పోతే మొదట్లోనే దూరం పెట్టేసుంటే కూలో నాలో చేసుకొని మా బతుకేదో మేము బ్రతికే వారం . . .అలా కాదని ఇంటికి తీసుకొచ్చి మాకు తెలీకుందా మమ్మల్ని విదదీఅయాలని ప్లాన్ చేసారు. అందుకే సావంత్ ను మీ మీద ప్రయోగించాల్సి వచ్చింది.
మోహన అలా గుక్క తిప్పుకోకుండ నదురూ బెదురూ లేకుండా మొత్తం విశయాన్ని అలా కుండ బ్రద్దలు కొట్టేసరికి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అహనకు.
చప్పున మోహన చేతులు పట్టుకొంటూ మోహనా. . .నీ మనసును అర్థం చేసుకోలేక పోయానే. . .ఒక తల్లిగా నా వైపు మాత్ర్రమే ఆలోచించుకొన్నాను. ఇక మీదట నా కొడుకుతో సమానంగా చూసుకొంటాను. నన్ను క్షమించవూ
మోహన కరిగిపోయింది. అంత పెద్దావిడ కన్నీళ్ళతో అలా ప్రాధేయపట్టం చూసి అయ్యో ఆంటీ ఇంత మాత్రనికే నా చేతులు పట్టుకొని బ్రతిమాడాలా . . . మీ కొడుకు గురించి మీరెలా ఆలోచించారో నా భర్త గురించి నేనూ అలానే ఆలోచించాను. . . . అంతే . . . జరిగిందేదో జరిగి పోయింది. మీరు ముందులా గంభీరంగా ఉండండి చాలు అంటూ తన చేతులు పట్టుకొంది భరోసా ఇస్తున్నట్టుగా. . .
అహన గుండెల నిండా ఊపిరి పీల్చుకొంటూ హమ్మయ్య ఇప్పటికి నా మనసు తేలిక పడింది మోహనా. . . కానీ ఇంకో విశయం ఉంది దాన్ని ఎలా సరి చేయాలో అర్థం కావట్లేదు.
ఏ విశయం ఆంటీ సావంత్ విశయమా. . .
అహన : అవునే. . .వాడు వాడు నన్ను నన్ను అంటూ. . .మాటలు మింగేసింది.
ఆ విశయం నేను ఊహించాను ఆంటీ . .. . వాడు ఇంత త్వరగా రియాక్ట్ అవుతాడని నేను కూడా ఊహించలేదు. . . మగవాడిగా ఎంత కోరికున్నా ఇంత పెద్ద దుస్సాహానికి ఒడిగట్టడానికి చాలా ధైర్యం కావాలి. . .వాడిలో ఆ ధైర్యం లేదనుకొన్నాను.. . .కానీ మీరు వాడికి లొంగిపోయారు.
అహన : నేను లొంగిపోలేదు మోహనా. . వాడు నన్ను బలవంతంగా లొంగదీసుకొన్నాడు. ఇకపై ఇది మళ్ళీ జరగకూడదు.
నేను అదే అనుకొంటున్నాను ఆంటీ . . . కానీ అది నా చేతిలో లేని పని. .ఎందుకంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో . . .నాకు ఏమీ తెలీదు కాబట్టి.
అహన : అదేంటి మోహనా అలా చేతులు దులిపేసుకొంటావు.ఇందాకే సావంత్ ను నువ్వే ప్రోత్సహించావని చెప్పి. . . మళ్ళీ ఇప్పుడు నీ చేతిలో లేదని అంటున్నవు. నీకిది భావ్యమా. . .ఇప్పటికే సగం చచ్చి పోయాను. ఈ వయసులో ఇలాంటి సంభందాలు ఎటు దారి తీస్తాయో ప్రత్యేకంగా నీకు చెప్పాలా. . .
అక్రమ సంభందాలు అంత మంచివి కాదని నాక్కూడా తెలుసాంటీ . . . కాని వాటి పర్యవసనాలు ఎలా ఉంటాయో . . .నాకు తెలీదు. ఎందుకంటే నా బ్రతుకంతా ఈ లాంటి చాటు మాటు పనులతోనే ముడిపడి ఉంది కాబట్టి.
అహన : బాబ్బాబు అలా అనకే నీకు పుణ్యం ఉంటుంది. నీ గతాన్ని తిరగ తోడే ఉద్ద్యేశ్యం ఏ మాత్రం లేదు నాకు. దయ చేసి దీని స్టాప్ చేయ్
మోహనకు అహన ఎంతగా కృంగిపోయిందో అర్థమవుతూ ఉంది.. . . అదేంటీ. . . ఆంటీ అలా అంటారు మీలో ఇంకా చాలా ఫైర్ ఉంది. . .ఎటువంటి సమస్యనైనా పరిష్కరించే తెలివి తేటలు ఉన్నాయి. అందుకేగా మా శోభనం రోజు ప్రక్క గదిలోనుండి రహస్యంగా తొంగి చూసింది.
మోహన ఒక విశయాన్ని ఎంత డీప్ గా తీసుకొంటుందో అర్థమయ్యింది. అర్థమయినా ఇప్పుడు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి.
మోహనా అప్పటి పరిస్థితి వేరు ఇప్పటి పరిస్థితి వేరు. . .అప్పుడు భార్యా భర్తలుగా మీరిద్దరూ నా ఇంటికి కొత్త . . .అంత వరకూ ఈ ఇంటి వారసుడుగా ఉన్న వాడు చెప్పా పెట్టపెట్టకుండా నిన్ను చేసుకోవడం ఏ తల్లి దండ్రులకు గాని నచ్చుతుంది చెప్పు.. . .అలా వాడు అప్పటికి ఒక కొత్త వ్యక్తి . . . వాడి భార్యగా నీవూ కొత్త . . .మీ మురిపాలు ముచ్చట్లూ మేము ఏర్పాటు చేసినవి కావు. . . .అలాంటి సందర్భంలో మీ గురించి తెలుసుకోవాలని ఏ తల్లిదండ్రులకుండదు.
మోహన :- మా గురించి తెలుసు కొవాలనుకొన్నప్పుడు మాతో కలిసి మెలసి ఉండాలి కాని కొడుకు కోడలూ కార్యం లో ఉంటే చూస్తారా ?
అహనకు ఇదేం పీకులాటరా అనిపించింది. . .మోహన తనని ఇంతలా ఉచ్చులో బిగిస్తుందని అనుకోలేదు.అందుకే తనూ ట్రాక్ మార్చి గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొంటూ. . . అది కాదే అమ్మాయ్. . . కొడుకు ఎంతటి మగాడో తెలుసుకోవాలని తల్లిగా కాకపోయినా ఒక ఆడదానిగా నాలో ఎంతో కొంత కుతూహలం ఉంటుంది. . .అందుకే అలా చూసా. . .ఏం తప్పా . . .కేవలం నేను మాత్రమే కాదు. . .నా ప్రక్కన మీ అంకుల్ కూడా ఉన్నాడు.
మోహన బిత్తరపోయి అవునా . . . .అంటూ మాటల కోసం తడుముకోసాగింది.
అహన : అవును ఏం. . .దగ్గరుండి శోభనాన్ని ఏర్పాటు చేసినవాళ్ళం. . . కార్యం సంగతి కూడా చూడాలి . . . వాడో నువ్వో ఈ విశయంలో ఫెయిల్ ఐతే మాతో చెప్పుకొనే చనువు ఉండాలి . . . నీకెటూ తల్లిదండ్రులు లేరు. . వాడి తల్లిదండ్రులుగా మా భాద్యతలు మాకుంటాయి కదా . . . .ఆ అవకాశాన్ని మీరిద్దరూ మాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి అలా చూసాం. . ఇక నాలో ఫైర్ విశయమంటావా. .. . అది అందరికి మల్లే నాక్కూడా . . . ఐతే అది నా ఇంటి వరకూ మాత్రమే పరిమితం. . . అందుకే నిన్ను ఇంతలా బ్రతిమాలుతున్నది.
మోహనకు తన తల్లిదండ్రుల ప్రస్తావన వచ్చేసరికి . . .ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు. . . అవసరమో అసందర్భమో కాని అహన తన వ్యక్తిగతం ఎలా ఇబ్బంది పెడుతుందో తెలియజేసింది.. . .నిజమే తనకూ తల్లి దండ్రులుంటే తనూ చక్కగా గౌరవంగా పెళ్ళి కూతురిలా కార్యానికి సిద్దం చేసేవారు. . .అచ్చటా ముచ్చటా తీర్చేవారు. . . అనుకొంటున్న మోహనకు తెలీకుండా కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి.

మోహన మౌనంగా తల వంచుకుని ఉంటం చూసిన అహనకు రాయి ఎక్కడ పడాలో అక్కడ కరెక్ట్ గా పడిందని అర్థం అయిపోయింది. మాటలు కొన సాగిస్తున్నట్లుగా. . . అందుకే నీకెటూ తల్లిదండ్రులు లేరు కాబట్టి , అత్తా మామలుగా కాకుండా తల్లి దండ్రులుగా కూడా ఉండాలనేది మా తాపత్రయం. . . కాకపోతే నీ వ్యక్తిగతం మమ్మల్ని కొంత భాధపెట్టిందనేది వాస్తవం. . .ఆ విశయంలో నేను కొంత కటువుగా ఉండాలనుకొన్నదీ నిజం. . .ఐతే సావంత్ ద్వారా నా కళ్ళు తెరిపించావు. ఇప్పుడు పూర్తిగా మా ఇంటి పిల్లలా చూసుకోవాలనుకొంటున్నాను. అలా మాలో కలిసిపోవడం నీకిష్టం లేకపోతే చెప్పు. . .నేనే సావంత్ గాడి మీద కేసు పెట్టి ఈ ఇంటి పరువు మర్యాదలు బజారు కీడుస్తాను. . .దాంటో మీ అంకుల్ ఒక వైపు . . . గగన్ ఒక వైపు పోయి ఈ ఇల్లు చెల్లా చెదురు అవుతుంది.
అహన మాటలు మోహనను పూర్తిగా ప్రభావితం చేసాయి. నిన్నా మొన్నటి వరకూ తనకంటూ ఎటువంటీ ఆసరా లేని తనకే ఇంత తన కాపురం మీద ఇంత తాపత్రయం ఉంటే. . .తర తరాలుగా సంఘంలో పేరు ప్రతిష్ఠలున్న వీరు ఇలా ఆలోచించడంలో తప్పేమీలేదనిపిచింది.
అహన మోహన తల మీద నిమురుతూ మోహనా నేను చెప్పేది నీకు అర్థమయ్యిందనుకొంటున్నాను. ఈ ఇంటి పరువూ మర్యాదా నీ చేతిలోనే ఉన్నాయి. అదే విధంగా అత్తగానే కాకుండా తల్లిగా కూడా నీ మీద నాకు కొన్ని భాధ్యతలున్నాయి. . .ఇకపై నేను నువ్వూ వేరుగా అలోచించకూడదు. . . సరేనా అంటూ మోహన నిండు చెక్కిళ్ళను చిదిమింది.
ఆంటీ అంటూ అహన రెండు చేతులనూ అలాగే పట్టుకొని తన చెక్కిళ్ళకు అదుముకొంటూ చిన్న పిల్లలా తల ఊపింది.
మోహన నుదుటిపై ముద్దుపెట్టుకొంటూ నీవు ఇంత మంచి దానివి కాబట్టే మావాడు నిన్ను భార్యగా చేసుకొన్నాడు. . . . ఇకపై నా ప్రేమ కూడా చూస్తావు . . . ప్రస్తుతానికి ఈ సావంత్ గాడి విశయం అలోచించు ప్లీజ్. . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *