ప్లీ..జ్..అ..మ్మా.. ఒక్కసారి..మ్

telugu sex stories boothu kathalu కవిత ఇంటికి వెళ్ళేసరికి, రమేష్ తీరుబడిగా టీ.వీ లో స్పోర్ట్స్ చానెల్ చూస్తూ కనిపించాడు. లోపలకి వచ్చిన తల్లిని చూసి, కంగారు నటిస్తూ, “అరెరే! నువ్వు ఇంట్లో ఉండవనుకొని నేను ఉన్నా. ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతా , సరేనా!” అన్నాడు. “ఆ ఓవరేక్షన్ ఆపరా.. ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నారూ దొరగారూ!?” అంది. “గోల్ఫ్ చూస్తున్నా..” అన్నాడు వాడు. “అదేంట్రా! ఎప్పుడూ క్రికెట్ చూస్తావుగా..” అంది ఆమె వాడి పక్కన కూర్చుంటూ. వాడు ఆమె వైపు ఒకసారి చూసి, మళ్ళీ టీ.వీ చూస్తూ, “ఇందులో హోల్ లో బాల్ వేయడం ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించి చూస్తున్నా..” అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆమె వాడి తలమీద చిన్నగా కొట్టి, “వెదవ.. వెదవ..” అనేసి, పైకి లేచి వెళ్ళిపోబోతుంటే, వాడు గబుక్కున ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని, “నువ్వూ చూడొచ్చుగా..” అన్నాడు. “ఈ హోల్ లో బాల్ నాకొద్దులే.. నువ్వే చూసుకో..” అంది. “చూసుకోనా! చేసుకోనా!!” అన్నాడు. ఆమె ఒకసారి వాడివైపు కన్నార్పకుండా చూసి, “నీకు బాగా ఎక్కువయిపోతుందిరా.. పో, నీ ఆంటీ దగ్గరకి పో..” అంది. ఆమె అలా అనగానే, వాడు ఆమెని గబుక్కున లాగాడు. ఆమె చటుక్కున వాడి పక్కన కూలబడింది. “అబ్బా.. ఎందుకు లాగుతావ్!?” అంది కోపం నటిస్తూ. “నువ్వు నా పక్కనుంటే బావుంటుంది అమ్మా.. అందుకే..” అన్నాడు ఆమె మెడ చుట్టూ చేయి వేసి, దగ్గరకి లాక్కొని. ఆమె తన తలను వాడి భుజంపై ఉంచి, “పిచ్చి ఆలోచనలు వద్దూ అన్నాను కదా..” అంది. వాడు ఆమె భుజంపై చేత్తో చిన్నగా రాస్తూ, “ఇప్పుడు నేనేం చేసాను అమ్మా!?” అన్నాడు. “అదిగో, అలా రాయకూ..” అంది. “రాస్తే కూడా తప్పేనా!?” అన్నాడు వాడు. “మ్.. ఇప్పుడు అలా రాస్తావు. కొద్దిసేపయ్యాకా..” అని అంటూ ఉండగానే, వాడి చేయి ఆమె భుజం మీద నుండి కిందకు జారి, ఆమె స్థనానికి పైన తాకింది. “అదిగో, ఇలా చేస్తావనే వద్దూ అంది.” అని, పైకి లేవబోతుంటే, ఆమెని మళ్ళీ లాగి కూర్చోబెట్టి, “సరే! అలా చేయనులే.. కూర్చో..” అన్నాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వి, “ఏరా! నామీద పడే కంటే, చుట్టు పక్కల బోలెడంత మంది ఆంటీలూ, అమ్మాయిలూ ఉన్నారు. హాయిగా వాళ్ళలో ఎవరికైనా లైన్ వేసుకోవచ్చుగా..” అంది. “అదే చేస్తున్నాగా..” అన్నాడు మళ్ళీ తన చేతిని ఆమె భుజాలపై వేసి దగ్గరకి లాక్కుంటూ. “ఎవరికీ!? నాకా!?” అంది నవ్వుతూ. “అవును..చుట్టు పక్కల ఉన్న ఆంటీల్లో నువ్వే సెక్సీగా ఉంటావు మరీ..” అన్నాడు. “మ్.. నాతో అవ్వదులే గానీ, వేరే ఎవరికైనా వేసుకో..” అంది ఆమె వాడి తొడపై చేయి వేసి నిమురుతూ. “వేద్దామని నాకూ ఉంది. కానీ వేయించుకునే వాళ్ళు దొరకాలిగా..” అన్నాడు వాడు ఆమె భుజాన్ని చిన్నగా నొక్కుతూ. “ప్చ్.. అదే వద్దనేది.” అంది చిరుకోపంగా. వాడు తన చేతిని అలానే ఉంచేసి, “అమ్మా.. ఒక విషయం అడగనా!?” అన్నాడు. “ఏ విషయం!?” అంది ఆమె. “అడిగితే ఏమీ అనుకోకూడదు.” అన్నాడు వాడు. “అబ్బా.. అనుకోనులే చెప్పూ..” అంది ఆమె. వాడు నెమ్మదిగా ఆమె భుజంపై రాస్తూ, “పెళ్ళి కాకముందు నీకు ఎవరితోనైనా.” అంటూ, ఆమె మొహంలోకి చూసి, “ఉందా!?” అన్నాడు. వాడు అడిగింది ఆమెకి అర్ధమైంది. అయినా కానట్టు నటిస్తూ, “ఏం ఉండడం!?” అంది. వాడు మళ్ళీ తన చేతిని కిందకి జార్చి, ఆమె స్థనానికి పైన చిన్నగా వేళ్ళతో రాస్తూ, “అబ్బా.. తెలియనట్టు నటించకమ్మా.. చెప్పూ..” అన్నాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వి, “అలాంటివి అడగకూడదు..” అంది. “అబ్బా.. నా కళ్ళముందు రవి గాడితో కుమ్మించుకుంటే ఫరవాలేదు గానీ, చెబితే వచ్చిందా!” అన్నాడు వాడు విసుగ్గా. “అది వేరే.. ఇలాంటివి నీతో ఎలా చెప్పనూ!? అయినా తెలుసుకొని ఏం చేస్తావ్!?” అంది ఆమె. “నువ్వు ఏం చేస్తే టెంప్ట్ అవుతావో తెలుసుకుంటాను..” అన్నాడు వాడు ఆమె మెడ ఒంపులో ముక్కుతో రాస్తూ. వాడు అలా రాస్తుంటే, కితకితలు పుట్టడంతో ఆమె కిలకిలా నవ్వుతూ, “నువ్వు ఎన్ని వెదవ్వేషాలు వేసినా, నేను టెంప్ట్ అవ్వనులే గానీ, ఇక వదులు.” అంది. “అబ్బా.. టెంప్ట్ అవుతావని భయపడే, వదులూ అంటున్నావ్.. నాకు తెలుసులే..” అన్నాడు వాడు ఈసారి మెడ దగ్గర పెదాలతో తడుముతూ. వాడి పెదాల స్పర్శ గిలిగింతలు పెడుతుంటే, కాస్త కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, “నీవల్ల కాదు, సరేనా.” అంది. వాడు ఆమె మొహంలోకి చూస్తూ, “సరే అమ్మా, బెట్ వేసుకుందామా!” అన్నాడు. “ఏ బెట్టూ!?” అంది ఆమె కూడా వాడి మొహం లోకి చూస్తూ. “నేను నిన్ను టెంప్ట్ చేస్తా..బెట్..” అన్నాడు. “సరే, ట్రై చెయ్..” అంది ఆమె నవ్వుతూ. ఆమె అలా అనగానే, “సరే, అయితే నా ఒళ్ళో కూర్చో..” అన్నాడు. “నేను కూర్చోను..” అంది ఆమె. “అదిగో, కూర్చుంటే టెంప్ట్ అయిపోతావని నీకు భయం..” అన్నాడు వాడు కవ్విస్తూ. “నాకేం భయం లేదు.” అని, పైకి లేచి చటుక్కున వాడి ఒళ్ళో కూర్చుంది. ఆమె కూర్చోగానే, వాడు ఆమె నడుమును తన చేత్తో చుట్టేసి, మడతపై తన చేతిని బిగించాడు. ఆమె అలానే నవ్వుతూ చూస్తుంది. వాడు ఆమె కళ్ళలోకి చూస్తూ, ఆమె నడుముపై ఉన్న తన చేతిని నెమ్మదిగా పైకి జరుపుతూ, ఆమె స్థనాల కిందకి తెచ్చాడు. వాడి చెయ్యి సన్నగా వణుకుతుంది. అదే వణుకుతో “అమ్మా..” అన్నాడు. “ఊఁ..” అంది ఆమె. వాడు చిన్నగా ఆమె స్థనం కింద చిన్నగా ఒత్తాడు. పైకి బింకంగా ఉందిగానీ, వాడు తన చేతిని ఆమె నడుముపై బిగించిన క్షణంలోనే ఆమెకి తొడల మధ్య గిలిగింతలు మొదలయ్యాయి. దానికి తోడు ఇప్పుడు వాడు, తన స్థనం కింద నొక్కుతుంటే, నెమ్మదిగా తడెక్కడం మొదలయ్యింది. అయినా బయట పడకుండా, “మ్.. అలా నొక్కితే టెంప్ట్ అయిపోతానా!?” అంది నవ్వుతూ. “ఓ! ఇంకాస్త నొక్కితే అవుతావా!” అంటూ, తన చేతిని ఆమె స్థనంపైకి పూర్తిగా బోర్లించి, నొక్కబోతుండగా, ఆమె సడన్ గా వాడిని తోసేసి, కిలకిలా నవ్వుతూ, తన గదిలోకి పారిపోయింది. ఆమె టెంప్ట్ అయిపోయిందన్న విషయం వాడికి అర్ధం కావడంతో వాడు కూడా ఆమె వెనకే పరుగెత్తాడు. వాడు ఆమె గది దగ్గరకి చేరేసరికి, ఆమె గబుక్కున తలుపు వేసేసుకుంది. బయట నుండి వాడు తలుపు తడుతూ, “అమ్మా..” అన్నాడు. “ఊఁ.” అంది ఆమె లోపలనుండి. “నిజం చెప్పమ్మా.. టెంప్ట్ అయ్యావా లేదా!” అన్నాడు వాడు. “నేనేం అవ్వలేదు..” అంది ఆమె లోపలనుండి. “అవ్వకపోతే మరి ఎందుకు పారిపోయి వచ్చేసావ్!?” అన్నాడు వాడు. “మ్.. మరి రాకపోతే, నీతో అలాగే నొక్కించుకుంటాను అనుకున్నావా!” అంది ఆమె. “సరేలే, నొక్కనుగానీ బయటకు రా..” అన్నాడు. “వస్తాను గానీ, నా వంటి మీద చేయి వేయకూడదు..” అంది ఆమె. “సరే.. నువ్వురా బయటకి..” అన్నాడు వాడు. “ప్రామిస్!?” అంది ఆమె లోపలనుండి. “అలాగే ప్రామిస్..” అన్నాడు వాడు. వాడు అలా అన్న కొద్దిక్షణాల తరవాత, నెమ్మదిగా తలుపు తెరుచుకుంది. ఆ తలుపును కాస్త తెరుచుకోనిచ్చి, వాడు గబుక్కున లోపలకి దూరాడు. వాడు అలా దూరగానే ఆమె కెవ్వున అరుస్తూ, మంచం దగ్గరకి పరుగెత్తబోయింది. ఆమె పరుగెత్తకుండా, వాడు ఆమెని చటుక్కున వెనకనుండి పట్టేసుకున్నాడు. ఆమె వదిలించుకోడానికి గిలగిలా కొట్టుకోసాగింది. ఆమె జారిపోకుండా మరింత గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అలా పట్టుకోడంలో వాడి చేతులు ఆమె స్థనాలపైకి చేరిపోయాయి. మెత్తగా తగలడంతో, వాటిని పిసుకుతూ తనకు అదుముకున్నాడు. అలా అదుముకోవడంలో, వాడి అంగం బట్టల చాటునుండి, ఆమె పిరుదులను తడిమేస్తుంది. వాడి పిసుకుడూ, తడుముడూ ఆమెకి తడెకిస్తుంటే, వాడికి మరింత అనువుగా ఉండడానికన్నట్టు, నిఠారుగా నిలబడింది. వాడు “అమ్మా..” అంటూ, ఆమె బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టసాగాడు. ఆమె “మ్..” అని, అంతలోనే స్పృహ తెచ్చుకొని, “చాల్లే వదులు..” అంటూ, విడిపించుకోబోయింది. కానీ అంతలోనే వాడి పెదవులు ఆమె బుగ్గల మీద నుండి, పెదాల దగ్గరకి వచ్చేసాయి. వాడి పెదవుల స్పర్శ తన పెదవులకు తాకగానే, ఒక్కక్షణం అలాగే ఉండిపోయింది. వాడు కూడా అలా నిలబడిపోయాడు. తమకంతో వాడి ఒళ్ళు వణికిపోతుంది. అదే వణుకుతో వాడు నెమ్మదిగా తన పెదాలను ఆమె పెదాలపైకి చేర్చాడు. ఆమె కూడా సన్నగా వణుకుతూ, కళ్ళు మూసుకుంది. వాడు నెమ్మదిగా ఆమె కింది పెదవిని తన పెదాల మధ్యకి తీసుకోబోతుండగా. ఆమె చప్పున స్పృహ లోకి వచ్చి, వాడిని వదిలించుకుంటూ రెండు అడుగులు వెనక్కి వేసింది. వాడు ఆత్రంగా ఆమె మీదకి వెళ్ళడంతో, ఇద్దరూ పట్టు తప్పి మంచంమీద పడ్డారు. తనపై పడ్డ వాడి బరువుకి ఆమె “మ్..” అంటూ తియ్యగా మూలిగింది. వాడు అలాగే ఆమెని తన బరువుతో అదిమిపెడుతూ, “అబ్బా.. నువ్వు ఇలా మూలుగుతుంటే ఎంత సెక్సీగా ఉంటావో తెలుసా అమ్మా..” అన్నాడు ఆమె పెదాలను అందుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ. ఆమె తన పెదాలు బిగించి, తల పక్కకి తిప్పేసి, “అలా పొగిడితే పడిపోతాననుకుంటున్నావా!” అంది నవ్వుతూ మళ్ళీ తల వాడి వైపుకు తిప్పి. “అబ్బా..” అన్నాడు వాడు. “ఎమయిందీ!?” అంది ఆమె. “నీ పెదాలు చూస్తుంటే ఆగడం లేదమ్మా..ఒక్క ముద్దు..ప్లీజ్..” అన్నాడు. “నో..” అంది ఆమె అలాగే నవ్వుతూ. వాడు నెమ్మదిగా తన చేతిని ఆమె స్థనం కిందకి తెచ్చి నొక్కుతూ, “ప్లీజ్ అమ్మా.. మా అమ్మవి కావూ..ఒక్క ముద్దు..” అంటూ ముందుకు వంగాడు. “సరే! ముద్దు పెట్టి, నా మీద నుండి లేచిపోవాలి. ఓకేనా!” అంది ఆమె. “ఊఁ..” అన్నాడు వాడు. “అయితే సరే..” అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది. వాడు నెమ్మదిగా ఆమె పెదవులను తన పెదాలతో తాకాడు. ఆమె “ఉమ్..” అంటూ చిన్నగా తన పెదవులను తెరిచింది. వాడు ఆమె పెదవుల మధ్య సుతారంగా తన నాలుకతో రాసాడు. ఆమె “ఇస్..” అంటూ మరి కాస్త తెరిచింది. వాడు ఆమె కింది పెదవిని నాలుకతో రాస్తూ, నెమ్మదిగా తన నాలుకను ఆమె పెదాల మధ్యకి తోసాడు. ఆమె “మ్..మ్..” అంటూ వాడి నాలుకను తన నాలుకతో తాకింది. ఆమె అలా తాకగానే, ఇద్దరికీ ఒకేసారి కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అయ్యింది. ఆమె ఆవేశంగా వాడి తలను పట్టుకొని, కసిగా వాడి నాలుకను చీకుతూ, వాడి పెదాలను చప్పరించసాగింది. వాడు “మ్..మ్..” అని ఆయాసపడిపోతూ, ఆమె స్థనం కింద ఉన్న తన చేతిని పూర్తిగా పైకి తెచ్చేసి, నెమ్మదిగా పిసకసాగాడు. వాడు అలా పిసుకుతుంటే, ఇంకా గట్టిగా కావాలన్నట్టు, ఆమె తన చేతిని వాడి చేతిపై వేసి నొక్కింది. దాంతో వాడు ఆమె స్థనంపై తన బలాన్ని చూపిస్తూ కసిగా పిసకసాగాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె ఒక్కక్షణం ముద్దుని ఆపి, “అబ్బా.. ఏం పిసుకుడురా బాబూ.. అందుకే అది వదలకుండా వాయించుకుంటుంది.” అంది. “అవకాశం ఇస్తే, నువ్వు కూడా వదలకుండా ఉండేట్టు కుమ్ముతా కదా అమ్మా..” అన్నాడు తన చేతితో ఆమె తొడల మధ్య నొక్కుతూ. వాడు అలా నొక్కుతూ ఉంటే, ఆమె “మ్..ఇస్..” అంటూ తన కాళ్ళను ఎడం చేస్తూ, తన చేతిని వాడి తొడల మధ్యకు పోనిచ్చి, షార్ట్ పైనుండే వాడి అంగాన్ని నలపసాగింది. ఆమె నలుపుతుంటే, వాడు “ఇస్..” అంటూ, “అమ్మా.. షార్ట్ తీసేయనా!” అన్నాడు. ఆమె నలపడం ఆపి వాడి వైపు చూసింది. “అమ్మా..ప్లీజ్..” అన్నాడు వాడు. ఆమె అలాగే చూస్తూ, “ఒకసారి పైకి లేవరా..” అంది. “అమ్మా..” అన్నాడు వాడు. “లేవమన్నానా!” అంది ఆమె. వాడు నిరాశగా పైకి లేచి నిలబడ్డాడు. ఆమె కూడా పైకి లేచి, “నువ్వొక్కడివేనా బట్టలు విప్పి ఎంజాయ్ చేసేదీ!?” అంది కొంటెగా నవ్వుతూ. “అమ్మా..” అన్నాడు వాడు ఆనందంగా. “మ్..కానీయ్..” అంటూ, ఆమె తన చీరను విప్పి పక్కన పడేసింది. జాకెట్ లోంచి పొంగుకొస్తున్న ఆమె అందాలను చూస్తూ వాడు తన టీషర్ట్ ను తీసేసాడు. నగ్నంగా ఉన్న వాడి ఛాతినే చూస్తూ, ఆమె నెమ్మదిగా తన జాకెట్ హుక్స్ తీయసాగింది. ఆమె తీస్తుంటే, వాడు ఆమె దగ్గరకి వచ్చి, ఆమె స్థనాల వైపు ఆబగా చూడసాగాడు. వాడిని చూసి నవ్వుతూ, “నువ్వు తీస్తావా!” అంది. ఆమె అలా అనగానే, వాడు వేడెక్కిపోతూ, ఆమె జాకెట్ పై చేతులు వేసి, ఆగలేక ఆమె స్థనాలను చిన్నగా నొక్కాడు. “అబ్బా.. ముందు తియ్యరా..” అంది ఆమె విసుక్కుంటూ. “తీసేవరకూ ఆగలేనమ్మా..” అంటూ, మరోసారి కసిగా నలిపి, జాకెట్ హుక్స్ ను ఫట్ ఫట్ మని తెంపేసాడు. “ఛీ..వెదవా..అలా తెంపేస్తారా..” అంది ఆమె మరింత విసుక్కుంటూ. “మరి నీ అందాలను దాచేస్తే దాని మీద కోపం వచ్చిందీ..” అంటూ, బ్రా మీద చేతులు వేస్తుంటే, “వద్దులే బాబూ..నేనే తీసుకుంటాను.” అంటూ, చేతులను వెనక్కి పోనిచ్చి బ్రా హుక్ తీయడానికి ప్రయత్నించసాగింది. ఆమెని ఆ ఫోజ్ లో చూస్తుంటే వాడికి కింద గిలగిలా కొట్టుకోసాగింది. అయినా ఆమె తిడుతుందని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాడు. వాడు అలా చూస్తుంటే, ఆమె కళ్ళు ఎగరేస్తూ, “అలా చూస్తూ ఉండడమేనా! నీవి కూడా తియ్..” అంటూ, తన బ్రా తీసేసింది. చేతికి నిండుగా ఉండే ఆమె స్థనాలను చూస్తూ, గుటకలు వేస్తూ, తన షార్ట్ ను విప్పేసాడు వాడు. అంతలో ఆమె తన లంగా విప్పేసింది. ఇద్దరూ ఒకరివైపు ఒకరు చూసుకుంటూ మిగిలిన వస్త్రాన్ని కూడా తీసేసారు. అమ్మను అలా నగ్నంగా చూస్తుంటే, వాడికి ఒళ్ళంతా వణికిపోతుంది. నెమ్మదిగా ఆమె దగ్గరకి వచ్చి, “అమ్మా..” అంటూ గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. వాడి ఒళ్ళు వెచ్చగా తాకేసరికి, ఆమె “మ్..” అంటూ, వాడిని చుట్టేసి, “బట్టలు లేవు కదా,,ఇప్పుడేం చేస్తావూ!?” అంది వాడి చెవిలో గుసగుసలాడుతూ. వాడు ఆమె చెవిపై ముద్దు పెడుతూ, “నీ ఒళ్ళు మొత్తం నా పెదాలతో పిండి రసం తాగేస్తాను.” అన్నాడు. వాడి మాటలకు అమె “ఉమ్..” అని నిట్టూర్చి, “మరి అలాగే ఉండిపోయావే..తొందరగా తాగేయ్..” అంది. వాడు “అమ్మా..” అంటూ, ఆమెని పదిలంగా మంచంపై వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి, ఒకసారి పైనుండి కిందకి చూసాడు. వాడు అలా చూస్తుంటే, ఆమె సిగ్గుపడుతూ, “అబ్బా..అలా చూడకురా..” అంది. వాడు నెమ్మదిగా ఆమె పక్కన కూర్చొని, ఆమె తొడలను నిమురుతూ, “ఉస్..అందుకే ఆ రవిగాడు వదలకుండా వాయించేస్తున్నాడు నిన్ను..” అన్నాడు కసిగా. “వాడి సంగతి సరే..ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావో చెయ్..” అంది ఆమె కొంటెగా. వాడు నెమ్మదిగా ఆమె పక్కన పడుకొని, ఆమె సళ్ళను ఒక చేత్తో నిమురుతూ, “అబ్బా..ఎంత బావున్నాయమ్మా..” అన్నాడు. ఆమె చిన్నగా మూలుగుతూ, “మరి చూస్తావే! రసం పిండుకొని తాగేయ్..” అంటూ వాడి మొహాన్ని తన స్థనాలపైకి లాక్కుంది. వాడు ఒక స్థనాన్ని చేత్తో పిసుకుతూ, మరొక దాన్ని నోటితో అందుకొని, ముచ్చికలను చప్పరించసాగాడు. వాడు అలా చప్పరిస్తుంటే, ఆమె “ఇస్..” అని వాడి తల నిమురుతూ, “చిన్నప్పుడు కూడా ఇలాగే పీల్చేవాడివిరా గట్టిగా..” అంది తమకంగా. “అవునా.. ఇంకేం చేసేవాడినీ..” అంటూ, ఆమె ముచ్చికను పెదాలతో పట్టి లాగాడు. వాడు అలా లాగగానే, “అబ్బా..” అంటూ, ఛాతీని ఎగరేసి, “ఇలాగే లాగి ప్రాణాలు తోడేసేవాడివి. నువ్వు తాగుతుంటే పిల్లాడు తాగినట్టు ఉండేది కాదు.” అంది చిన్నగా వగరుస్తూ. “మరి ఎలా ఉండేదీ!?” అన్నాడు వాడు ఆమె సళ్ళను కసిగా నలుపుతూ. ఆమె చిన్నగా మూలుగుతూ, “నువ్వు పైన తాగుతుంటే కింద తడిసిపోయేది.” అంది. వాడు ఆమె తొడల మధ్యకు తన చేతిని పోనిచ్చి, ఆమె పువ్వును నలుపుతూ, “అప్పుడు నువ్వు ఏం చేసేదానివీ!?” అన్నాడు. “ఏం చేయాలో తెలియక పూకు నలుపుకుంటూ ఉండేదాన్ని..” అంది భారంగా. వాడు ఆమె పూరెమ్మలు విడదీసి, లోపలకి వేళ్ళు తోస్తూ, “మరి ఇప్పుడూ!?” అన్నాడు. ఆమె “మ్..” అని కాళ్ళు ఎడం చేస్తూ, వాడి అంగాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకొని నలుపుతూ, “నువ్వు అలా లోపలకి తోస్తుంటే చాలు.ఇంకేం చేయనఖ్ఖర్లేదు..” అంది. వాడు ఆమె పూకులోకి తన వేళ్ళను ఇంకాస్త తోసి ఆడిస్తూ, “వేళ్ళెందుకమ్మా.. నీ చేతిలోనే ఉందిగా నీ కొడుకు మొడ్డ.. లోపలకి తోయనా..” అన్నాడు. వాడి ఆడింపుకి ఆమె గిలగిలలాడుతూ, “మ్..వద్దురా..” అంటూ, వాడి అంగాన్ని కసిగా ఊపసాగింది. వాడు ఆమె మొహాన్ని పెదాలతో తడిమేస్తూ, ఆమె పూకులో వేళ్ళని ఆడించే వేగం పెంచుతూ, “ప్లీ..జ్..అ..మ్మా.. ఒక్కసారి..మ్..” అంటున్నాడు ఆయాసంతో వగరుస్తూ. ఆమె కూడా వేడిగా వగరుస్తూ, “మ్.. వద్దు.. మనిద్దరం ఈ బోర్దర్ లోనే ఉందాం.. ” అంది. “అమ్మా ప్లీజ్..” అంటూ వాడు ఆమె మీదకి ఎక్కబోయాడు. ఆమె మధ్యలోనే ఆపేస్తూ, “నో..” అని ఆయాసపడుతూ, “నా మాట వింటే, ఇలాగే సుఖపడొచ్చు. లేకపోతే ఇదికూడా ఉండదు..” అంది. ఆమె మాటలకు వాడు “అబ్బా..” అని, “అయితే వేళ్ళతోనే నీ పూకుని కుళ్ళబొడిచేస్తా అమ్మా..” అంటూ కసిగా వేళ్ళను ఆమె పూకులో ఆడించసాగాడు. ఆమె కూడా కసెక్కిపోతూ, “నీ మొడ్డ పొగరేంటో నా చేతుల్తోనే కొలుస్తా..” అంటూ కసిగా ఊపసాగింది. ఇద్దరూ వెర్రెక్కిపోతున్నారు. ఆమె వాడి అంగాన్ని నలిపేస్తూ, “నా కొడుకు మొడ్డ ఎంత పదునుగా ఉందో..ఇదెప్పుడూ నా చేతిలోనే ఆడాలి..” అంటుంది. “ఇక నా అమ్మ పుకును వదలను..ఎంత కసిగా ఉన్నావే..” అంటూ, లోపల కెలికేస్తూ, ఆమె సళ్ళను కసిగా చీకేస్తూ ఊగిపోసాగాడు. ఆమె కూడా అంతే కసిగా, “అబ్బా.. అలాగే నీ అమ్మ రసాలు పీల్చేయరా..లోపలై రసాలు మొత్తం కారిపోవాలి..మ్..మ్..” అనసాగింది. వాళ్ళ నిట్టూర్పులకి గది మొత్తం వేడెక్కిపోతుంది. వాళ్ళకి తమకంతో ఊపిరి అందడం లేదు. అంతలోనే పెదాలు కలుపుకొని కసిగా చీక్కోసాగారు. “మ్..మ్..” అంటూ ఎంత చేస్తున్నా ఇద్దరికీ తనివి తీరడం లేదు. వాదైతే మరీనూ. అమ్మ పెట్టిన కండిషన్ ను గాలిలోకి వదిలేసి, మీదకెక్కి కుమ్మేద్దామన్నంత కసి వచ్చేస్తుంది. అమ్మ కూడా తన లాగే వేడెక్కిపోయిందని, వాడి వేళ్ళకి తగులుతున్న తడి చెబుతుంది. వాడు అలా ఆలోచిస్తుంటే, కవిత కూడా అలాగే ఆలోచిస్తుంది. అది మాత్రం వద్దూ అని కండిషన్ పెట్టింది గానీ, అది అయితే తప్ప ఆమె పూకు శాంతించేట్టులేదు. శరీరం ఎంత కోరుకుంటున్నా మనసు మాత్రం వద్దంటుంది. ఆమె తన ఆలోచనల్లో ఉండగానే, వాడు తెగించి ఆమె మీదకు ఎక్కేసి, తన కాళ్ళతో ఆమె కాళ్ళు విడదీసాడు. ఆ ప్రయత్నంలో వాడి అంగం ఆమె చేతి నుండి జారిపోయింది. వాడు దాన్ని ఆమె పువ్వుకి ఆనించి, నెమ్మదిగా ఊపిరితీసుకున్నాడు. జరిగేదాన్ని కాదనలేనంత బలహీనమైపోయింది ఆమె శరీరం. ఇక తన కొడుకు అంగాన్ని లోపలకి ఆహ్వానించక తప్పదు అనుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుంది. వాడు ఊపిరిబిగించి, తన అంగాన్ని తన తల్లి పూకులోకి తొయ్యబోతుండగా, ఒక్కసారిగా ఆమె సెల్ పెద్దశబ్ధం చేసుకుంటూ రింగ్ అయ్యింది. ఆ శబ్ధంతో ఆమె ఒక్కసారిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చి, వాడిని పక్కకి తోసేసి, ఆయాసపడుతూ, “ప్లీజ్..వద్దురా..” అంది. “అమ్మా..ప్లీజ్..” అంటూ వాడు మళ్ళీ మీదకి ఎక్కబోతుంటే, “వద్దు.. అందులో వద్దు..కావాలంటే, నా తొడల మధ్య పెట్టు..” అంటూ, వాడి అంగాన్ని తన తొడల మధ్య బంధించేసింది. వాడు “ఉస్..” అంటూ, కసిగా ఊగసాగాడు. సెల్ మాత్రం రింగ్ అవుతూనే ఉంది. దాన్ని పట్టించుకోకుండా, తన కొడుక్కి మరింత సుఖాన్ని ఇవ్వడం కోసం, తన తొడలను మరింత బిగించి, నెమ్మదిగా ఊగుతూ, వాడి పెదాలను ఆబగా చీకసాగింది. అంతలో రింగ్ అవుతున్న సెల్ ఆగిపోయి, కొన్ని క్షణాల తరవాత మళ్ళీ రింగ్ అవ్వసాగింది. “అబ్బా..” అని విసుగ్గా అనుకొని, “మ్..తొందరగా అవ్వగొట్టు.. ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారో ఏంటో!” అంటూ, కొడుకు పిర్రల మీద చేయివేసి నెమ్మదిగా నొక్కసాగింది. అమ్మ అలా నొక్కుతూ ఉంటే, వాడికి కిర్రెక్కి పోతుంది. “అబ్బా.. నీ తొడలు ఏం ఉన్నాయ్ అమ్మా.. ఇక్కడే ఇలా ఉంటే, అక్కడ ఎలా ఉంటుందో..ఎప్పటికైనా ఒక్కసారి నీ పూకు దెంగే అవకాశం ఇవ్వమ్మా.. నీకు స్వర్గం చూపిస్తాను..ఇస్..అమ్మా..అమ్మా..” అంటూ మరింత కసిగా ఊగుతూ, చివరికి తన రసాన్ని ఆమె తొడల మధ్య చిమ్మేసాడు. వాడి రసం తన తొడలను వేడిగా చిమ్మేస్తుంటే, “ఉస్.” అంటూ తమకంగా కళ్ళు మూసుకుంది కవిత. వాడు అలసటగా ఆమె మీదకి వాలిపోయి, చిన్నగా ఆమె పెదాలు చప్పరిస్తూ ఉండిపోయాడు.

ముసలోడే నా పూకు నిండా పెట్టె ప్రియుడు

నా పదహారేళ్ళ వయసులో నా పెళ్లి అయింది. సెక్స్ గురించి సరిగ్గా తెలియని వయసు. మనసులో సంకోచం. ఊహల్లో రాకుమారుడు ఏమేమో చేస్తాడు ఎలాగో ఉంటాడు అని ఊహలోనే వున్నా అనుకోకుండా ఇంట్లోవాళ్ళ ఒత్తిడి వల్ల పెళ్లి అయిపొయింది బుల్లిబాబు తో . అందరూ బుల్లి బాబు అని పిలుస్తారు అసలు పేరు అనవసరం లెండి . పేరుకి బుల్లి బాబు అయిన కుమ్మటం లో పెద్దబాబునే. రోజు తన రియల్ ఎస్టేట్ పనులు తర్వాత రెండు పెగ్గులు ఒకసారి నా మీదెక్కి కుమ్మటం తర్వాత నిద్రపోటం ఇద్దరికీ అలవాటు అయిపొయింది .. కాల క్రమేణా మాకు ఇద్దరు ఆడ పిల్లలు ఒకరు చిట్టి ఇంకొకరు పింకీ ..వయసులో చిట్టి పెద్దది అయిన చిన్న పిల్ల మనస్తత్వం కాని ఒక సంవత్సరం చిన్నది అయిన పింకి చాల చలాకి. వాళ్ళని చూసిన కూడా పింకి అక్క లాగా చిట్టి చెల్లి లాగా కనిపిస్తారు .. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే చూడటానికి అలా కనిపించిన చిట్టికి కొంచం పొగరు ఎక్కువ కాని పింకి సోషల్ గా ఉంటుంది. తల్లి దండ్రుల పోలిక ఎక్కడికి పోతుంది. చిట్టిది వాళ్ళ డాడీ పోలిక పింకిది నా పోలిక .. పొగరు కూడా తల్లి పూకులోనించే కదా పుట్టేది. పూకు పొగరు పూకులోనించే అనే మాట కొత్తగా చెప్పేది ఏముంది .. తల్లి బలుపు ముందు కూతురి బలుపు లేక్కేయ్యలేము .. పూకు నిండుగా ఎంత మదము పట్టిందో అంత బలుపు కూడా వుంది నాకు .. ఇంతకీ నా పేరు మీకు చెప్పలేదు కదు ? నా పేరు భూమిక .. వయసు 44 నా ఒళ్ళంతా కండ పట్టి కొవ్వెక్కి గుల పుట్టి కసిరేగి చస్తున్న నాకు నా మొగుడు బాబు ఎంత కుమ్మిన ఇంకా ఇంకా కుమ్మించుకోవాలని అనిపిస్తుంది. .. కాని నా 28 ఏళ్ళ సంసార జీవితం లో ఎపుడు నేను కోరుకున్నట్టు లేదా నాకు నచ్చినట్టు జరగలేదు .. కాని బుల్లి బాబు మాత్రం ప్రతి రోజు మీదెక్కి కుమ్మెస్తాడు .. ఎంత కుమ్మించుకున్న ఎన్ని సార్లు ఎక్కించుకున్న అణగని మదం నాది .. కసి రేగిస్తే కుమ్మించుకుంట .. నాకు బాగా కసిరేగినప్పుడు మీదెక్కి నేనే దెంగుతాను .. కాని నన్ను వాయించే వాడు నా మాటే వినాలి .. ఒక్కసారి వాయించిన వందసార్లు వాయించినా నా మాట వినకపోతే మధ్యలో నెట్టేస్తాను .. ఆ పొగరు ఏంటో ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు .. దాన్ని గుద్ద బలుపు అంటారో లేక పొగరు అంటారో తెలియదు కాని అన్నిటిల్లో నా మాటే చెల్లాలి లేకపోతె ఒప్పుకోను .. బాబు కి ఇవన్ని అలవాటు అయిపోయ్యాయి .. అన్నిటికి తలొగ్గి సైలెంట్ గా తన పని తానూ చేసుకుంటూ నేను చెప్పే మాట జవదాటడు.
ఒక్కోసారి నన్ను నేను చూస్తుంటే నాకేనా ఇంత దూల రేగింది అనిపిస్తుంది కాని ఉద్రేకం మనసు కంట్రోల్ తప్పుతుందేమో అని బలవంతంగా నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తున్నా కాని ఒక్కోసారి మనసు అదుపు తప్పి దొరికిన వస్తువు దోపెసుకుని ఆడించుకుంటూ మనసుకి నచ్చిన వ్యక్తిని ఊహించుకుంటూ గడిపేస్తున్నా. తర్వాత ఛి ఛి నేనేనా ఇలా చేస్తుంది తప్పు కదా ఇలా చెయ్యటం అని అనిపిస్తుంది కాని ఉద్రేకం వస్తే మనసు అదుపు తప్పుతుంది ఎందుకో తెలియదు .. అదే టైం లో పల్లు గట్టిగా కొరుకుతూ మగాడు కనిపిస్తే వాడి మొడ్డ చీకేయ్యాలి అనిపిస్తది కాని సంస్కారం అడ్డం ఒస్తుంది .. ఆవేశం ఎంత వచ్చిన మధ్యలో ఫ్యామిలీ ఇంకా పిల్లలు ఇలా ఆలోచించటం వల్ల ఇది తప్పేమో అని భావన కలుగుతున్నా కోరిక ఎక్కువ జయించేస్తుంది.. అలా కోరిక జయించిన ప్రతిసారి మీదెక్కి అందరిని కుమ్మేసే దైర్యం వచ్చేస్తుంది .. అఫ్ కోర్సు ఊహలలోనే అండి ఇంతవరకు నిజం కాదు కాని .. సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆ కోరిక జయించేసింది .. ఎలా అంటారా .. రెండు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఘటన కంటే ముందు మీకు ఇంకొంచం నా గురించి చెప్పాలి. ఇంతవరకు నా పేరు నా ఫ్యామిలీ గురించి నా కోరికల గురించి మాత్రమె చెప్పాను కాని నా శరీరాకృతి గురించి కాని బయట అందరి ముందు మంచి ఆదర్శ గృహిణి లాగ ఉంటానో లోపల మనసులో నా వికార చేష్టల గురించి ఎవరికీ తెలియదు . నా సళ్ళు వాటి సైజు 34D వాటికి మొగుడి పిసుకుడు తక్కువ అయిందో లేక నా సళ్ళు గట్టితనం ఎక్కువో తెలియదు కాని ఇంకా పూర్తిగా జారిపోకుండా బిరుసుగానే వున్నాయి. ఇంకా నా నడుము కండపట్టి ఒక్క మడతపడి ఉంటుంది బాగా మొగుడు కుమ్మటం వల్లనో లేక పిర్రలు ఊపుకుంటూ తిరగటం వల్లనో తెలియదు కాని పిర్రలు మాత్రం గుమ్మడి కాయలు రెండు తగిలించినట్టు వుంటుంది. నా ఫ్రెండ్స్ చెబుతుంటే ఇంకా బయట వాళ్ళ కామెంట్స్ విన్నాక తెలిసింది నేను నడుస్తుంటే నా పిర్రలు ఊగుతుంటే దీనెమ్మ ఎంత బలిసిందిరా దీని గుద్ద ఇస్స్స్ హ్మం అంటూ మూలిగే కుర్రాళ్ళని కూడా చూసాను . ఇంకా పచ్చిగా నా ముందే బూతులు తిట్టేవాల్లని చూసా కాని అవన్నీ వింటూ లోలోపల సంతోషిస్తూ రోజు కాలేజీ కి క్రమం తప్పకుండా వెళ్ళేదాన్ని ..
మాటల్లో పడి మర్చిపోయ్యాను నేను ఒక కాలేజీ లెక్చరర్ ని. రోజు కాలేజీ కి బస్సు లోనే వెళ్ళేదాన్ని .. ఇంట్లో కార్ వున్నా నేను వెళ్ళటానికి స్కూటి వున్నా కూడా నాకు బస్సు లో వెళ్ళటమే ఇష్టం .. రష్ గా ఉన్న బస్సు లోనే వెళ్ళే దాన్ని.

బస్సు లో నడుం నొక్కే వాళ్ళు వెనక నిల్చుని పిర్రల గాడిలో మొడ్దని రుద్దుతూ ఉండే వాళ్ళ స్పర్శ ని అనుభవిస్తూ వెళ్ళటం లో ఆనందం ఎక్కువ కద ? అప్పుడపుడు సళ్ళు పిసుకుడులు దొరుకుతాయి కద అందుకే నా గుల ఇలా అయిన తీర్చుకోవచ్చు అని బస్సు లోనే వెళ్ళే దాన్ని. ఈ బస్సు లో ప్రయాణం గుల ఎలా మొదలు అయిందో మీకు తెలియదు కద నాకు జరిగిన ఒక చిన్న అనుభవం నన్ను రోజు బస్సులో ప్రయాణం చేసేలాగా చేసింది .. ఒకసారి మా అమ్మకు ఒంట్లో బాలేకపోతే నేను నా సొంత ఊరికి నా పిల్లల్ని ఇద్దరినీ తీసుకుని బయలు దేరాను. ఆరోజు బస్సు చాల రష్ గా ఉంది. పిల్లలకి మాత్రం అతి కష్టంగా సీట్ సంపాదించి వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి పక్కన నేను నిల్చున్నాను. రాత్రి కావటం వాళ్ళ టికెట్స్ కొట్టడం అయ్యాక లోపల లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసారు. ఒకరిని ఒకరు ఆనుకుని నిల్చున్న పరిస్థితి నా వెనక ఒక పెద్దాయన వయసు యాభయి పైగా ఉంటాయేమో నిలువు పంచ కట్టుకుని నా వెనక ఆనుకుని నిల్చున్నాడు. దాదాపు తండ్రి వయసు కద ఇబ్బంది ఏమి లేదులే అని నేను కూడా హ్యాపీ గా నిల్చున్నాను. బస్సు లో లైట్స్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఆ ముసలోడు నా పిర్రలకి నడుం నొక్కుతూ అదిమేస్తున్నాడు .. ఈ ముసలోడికి ఇదేమ పొయ్యేకాలం అని ముందుకు జరుగుతం అంటే ముందు ఒక కాలేజ్ కుర్రాడు. వాడికి ఎక్కడ నా సళ్ళు తగులుతాయో అని కొంచం తటపటాయిస్తూ అలాగే ఉండాల్సి వచ్చింది. ఈలోగా ముసలోడి పంచలో కాలు తొక్కినా నాగులా వాడి మగతనం లేచి నా పిర్రల గాడి లో గుచ్చుకుంటుంటే ఒక పక్క ఛి ఛి ఈ పెద్దాయనకి ఇదేమ బుద్ది అని అనుకుంటూనే ఆ మగతనం వాడి వేడి పిర్రాల్లో తగులుతుంటే మనసు హాయిగా అనిపించింది.. కాసేపటికి నాకు కూడా గుల రేగింది రెమ్మల్లో తడి చేరింది .. నా మచ్చికలు బిరుసుగా అయ్యి నిక్కుతుంటే ఆపుకోలేక నేను మెల్లిగా నా నడుం వెనక్కి నెట్టి ఆ ముసలోడి మొడ్డకేసి మెల్లిగా పిర్రలతో రుద్దుతూ పిర్రల మధ్య వాడి మొడ్డతో పోడుచుకోటం మొదలెట్టాను .. అదే అదనుగా తీసుకుని నా నడుం చుట్టూ చెయ్యి వేసి నా పొట్ట నిమురుతూ నా బొడ్డులో వేలు పెట్టి తిప్పుతూ ఇంకా దగ్గరికి లాక్కుని నా చీర మీదుగానే నా బలిసిన పిర్రాల్లో ఇంకా గట్టిగా పొడుస్తున్నాడు .. ఇస్స్ అబ్బా ముసలోడా ఈ వయసులో కూడా ఇంత బలిసిన మొడ్డ తో అందరిని పోడుస్తున్నావ లేక నా పిర్రల సైజు చూసి లేచిందా అని మనసులో అనుకుంటూ నడుం వెనక్కి నెట్టి వాడి మొడ్డ బలుపు వాడి వేడి పిర్రల మధ్య సుఖం అనుభవిస్తూ ఆనందంగా వున్నప్పుడు .. నాకు తెలియకుండా నేను వేడెక్కి పొయ్యి నా చేతిని వెనక్కు పెట్టి ముసలోడి పంచలోకి చెయ్యి పెట్టేసాను.. సరిగ్గా అప్పుడు తగిలింది ఏడు అంగుళాల బలిసిన మొడ్డ చేతికి. అంత బలిసిన మొడ్డ చేతికి తగలంగానే నా మనసు నా మాట వినటం మానేసింది ముసలోడి బలిసిన బారు మొడ్డ ని సవరిస్తూ చీర మీదుగా నా పిర్రల మీద రుద్దుకుంటుంటే వాడి చేతులు మెల్లిగా నా పొట్ట మీదుగా నా చీరకట్టులోపలికి దూర్చేయ్యటం మొదలెట్టాడు. ఇస్స్ నీయబ్బ నా పూకు తడి తడిగా ఉందిరా ముసలోడా అనుకుంటూ వాడి మొడ్డ బలుపు కొలవడం మొదలెట్టాను .. వాడి చెయ్యి మొత్తం దూర్చేసి నా పూకుని తన అరచేత్తో కప్పేసి మెత్తగా గుప్పెట తో పట్టి పిసకటం మొదలెట్టాడు .. వాడి చెయ్యి మొత్తం నా పూకులో ఊరిన రసాలు అంటుకున్నాయి .. ఏమనుకున్నాడో ఏమో చెయ్యి బయటకు తీసి నా పూకు రసాలు అంటుకున్న అరచేతిని నాకేసాడు. బాగా సరసుడేమో మళ్ళి చెయ్యి దూర్చేసి రెమ్మల్లో వెళ్ళు దూర్చేసి కేలుకుతుంటే నన్ను నేను మర్చిపోయ్యి నా చీర పైకి ఎత్తేసి నా బలిసిన పిర్రల మధ్య వాడి మొడ్డతో రుద్దుకోటం మొదలెట్టాను.. వాడికి కూడా బాగా గుల రేగిందేమో నా పిర్రల మొడ్డ నడుం ఊపుతూ పొడవటం మొదలు పెట్టాడు.. నగ్నంగా వున్నా పిర్రల మధ్య వెచ్చటి మొడ్డ తగలంగానే నన్ను నేను మర్చిపోయ్యి నడుం వెనక్కి నెడుతూ వాడి మొడ్డ కి ఎదురు పోటు వెయ్యటం మొదలెట్టా.. నా పూకు మొత్తం రసాలు ఊరిపోయ్యి చెరువు అయిపొయింది. బిరుసెక్కిన సల్లని పిసుక్కుందాం అని చేతులు సల్ల మీద వేసుకునే లోపు ముందు నిల్చున్న కుర్రాడు కొంచం వెనక్కి జరిగి తన వీపు నా సల్లకి తగిలే లాగ జరిగాడు. నా సల్ల బలుపు తెలిసిందేమో ఏమో కాని తన వీపుని నా సల్లకేసి నోక్కేసాడు గట్టిగా. నా మచ్చికలు వాడి వీపుకేసి నొక్కు కుంటుంటే వెనక ముసలోడి వేడి మొడ్డ పిర్రాల్లో గుచ్చుకుంటూ ముసలోడి చేతిలో నా పూకు నలుగుతుంటే ఆ హాయి చెప్పనలవికాక నా రెండో చెయ్యి ని ముందు నిల్చున్న కుర్రాడి నడుం మీద వేసి దగ్గరికి లాక్కున్నా .. అప్పుడే తెలిసింది వాడు మేలుకునే వున్నాడు కావాలనే నా సల్లకేసి తన వీపు రుద్దుతున్నాడు అని .. నా చెయ్యి అసంకల్పితంగా వాడి ప్యాంటు జిప్ మీదకు వెళ్లి వాడి లేత మొడ్డని నిమరటం మొదలెట్టింది.. ప్యాంటు మీదుగా నిమురుతుంటే వాడికి ఎలా వుందో ఏమో కాని నాకు మాత్రం కసేక్కిపోయ్యి వాడి జిప్ కిందకు లాగి లోపలోకి చెయ్యి దూర్చేసి వాడి లేత మొడ్దని నలుపుతూ వెనక్కు పెట్టిన రెండో చేత్తో ముసలోడి బలిసిన మొడ్డ నలుపుతూ పిర్ర గాడిలో రుద్దుకుంటున్నాను .. ముసలోడు మాత్రమం పిర్రాల్లో పొడుస్తూ పూకు రెమ్మల్లో వెళ్ళు ఆడించటం స్పీడ్ పెంచాడు . సన్నగా మూలుగు మొదలు అయింది నాలో .. బస్సు లో జనాలు ఎక్కడ లేస్తారో అని ఇంగితం తో శబ్దం బయటం రాకుండా సన్నగా మూలుగుతూ కుర్రది లేత మొడ్డ ఒక చేత్తో ముసలోడి ముదురు మొడ్డ ఒక చేత్తో నలిపేస్తూ సల్లని కుర్రాడి వీపుకి రుద్దుతూ పిర్రాల్లో వెచ్చగా ముసలోడి మొడ్డ మసాజ్ చేయించుకుంటూ .,. వాడి చేతిలో నలిపోతున్న నా పూకు రసాలు నా తొడల మీదగా వెచ్చగా కారుతుంటే అదే సమయంలో ముసలోడు ఆపుకోలేక వెచ్చగా చిక్కగా నా పిర్రల మధ్య తన చిక్కటి మొడ్డ పాయసం నాలుగు తడవులుగా కార్చేస్తూ నా చెవిలో నీయమ్మ నీ కసి గుద్దని దెంగ ఎంత కసి పూకు దానివే నువ్వు అని తిడుతూ నా బుజం మీద సోలిపోయ్యాడు . అలా సోలిపోతూ నా పూకుని గట్టిగా పిసికేసి పట్టుకుంటే నాకు కారిపోయింది .. నా ముందు కుర్రాడు మాత్రం అలాగే వాడి లేత మొడ్డ ని పిసికించుకుంటూ నా వైపు తిరిగి నా జాకెట్ లోకి రెండు చేతులు దూర్చేసి కస కస పిసికేస్తూ నా చేతిని తన మొడ్డ తో నడుం ఊపేస్తూ నన్ను దెంగుతున్నట్టు ఫీల్ అవుతూ ఆంటీ నా కసి పూకు ఆంటీ నిన్ను దెంగ నీ పూకు దెంగ అంటూ నా చేతిలో కార్చెసాడు..ఛీ ఛీ ఎదవ చేతుల్లోనే కార్చెసాడు అనుకుని లంగాకు తుడుచుకుని ఒక్కసారిగా నేను ఉన్న పరిస్థితి గుర్తు రాగానే నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది. మూడ్ వస్తే మరీ ఇంత అసహ్యంగా చెస్తాన అని నాకే సిగ్గు అనిపించింది .. కాని ఎక్కడో దాగిన కోరికలు మాత్రం నన్ను జయించి నాలో కోరికల్ని తీవ్రం చేసాయి అంటే నన్ను నేనే నమ్మలేకున్నా .. స్వచ్చమైన సాంప్రదాయ పద్దతిలో పెరిగిన నాలో ఇన్ని తెలియని కోరికలు ఉన్నాయా లేక ఆ సమయంలో కోరిక ఆపుకోలేక ఇలా ప్రవర్తించానా ? నా మనసులో రేగుతున్న ఈ ప్రశ్నలకి నా దగ్గర సమాధానం కరువు అయిన కూడా ఒళ్ళంతా బరువుగా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది. వాలిపోయిన మొడ్డ మెత్తగా పిర్రల్ని తాకిస్తూ ముసలోడు బుజం మీద వాలిపోయి ఉంటె చేతుల్లో కారిపోయిన కుర్రాడు తలని నా సల్ల మీద పెట్టుకుని మత్తుగా జోగుతుంటే నా నిద్ర ని మాత్రం ఆపెలేకపోయ్యాయి .. కళ్ళు మూతలు పడుతుంటే ఇంతలో పక్కనే సీట్ లో కూర్చున్న నా పెద్ద కూతురు నన్ను తట్టి ఇక్కడ పక్కన కూర్చో అమ్మ అని జరిగి కొంచం ప్లేస్ ఇచ్చింది .. చీర సరిచేసుకుని చేతుల్లో అంటిన కాలేజీ కుర్రాడి మొడ్డ రసాన్ని లంగాకు పూసుకుని మెల్లిగా నా కూతురి పక్కన కూర్చున్న ఒక పిర్ర ఆనించి (అంతే ప్లేస్ ఉంది అక్కడ).. ఈలోపు బస్సు దారిలో ఏదో స్టాప్ లో ఆగింది .. ముసలోడు నా చెవి దగ్గర నోరు పెట్టి భలే సుఖం ఇచ్చావ్ అమ్మాయి .. ఇక్కడ దెంగుకోటం కుదరలేదు లేకపోతె ఇక్కడే పడేసి కుమ్మేసేవాడిని అంటూ నా స్టాప్ వచ్చేసింది ఇంకా నేను వెళ్తున్న అమ్మాయ్ చాల థాంక్స్ అని నా చెవిలో చెప్పి మెల్లిగా బస్సు దిగి వేల్లిపోయ్యాడు ..
మెల్లిగా నేను నా కూతురు ఇద్దరం నిద్రలోకి జారుకున్నాము .. కాసేపటికి కాలేజీ కుర్రాడు నా బుజానికి దగ్గరిగా జరిగి తన తొడలు నా బుజానికి అటు ఇటు వేసి తన లేత మొడ్డ నా బుజానికి ఆనించి స్లో గా రుద్దటం మొదలు పెట్టాడు. నిద్రలోనే ఉన్న నా బుజానికి వెచ్చగా వాడి లేత మొడ్డ తగులుతుంటే స్పృహ లేని నిద్రలోనే ఉన్న నాకు సుపరిచితమైన ఆ మొడ్డ స్పర్శ నాకు తెలియకుండా నా రెండో చెయ్యి బుజం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది , అలా వెళ్లిందో వాడి లేచిన లేత మొడ్డ తగిలింది అలా నిద్రలోనే తెలిసిన మొడ్డ స్పర్స వల్ల వెంటనే చేత్తో పట్టేసుకుని సుతి మెత్తని ఆ లేత మొడ్డ నునుపుదనం నిద్రవస్తలో వున్నా నన్ను సమ్మోహనావస్తలోకి తీసుకెళ్ళింది.. అలా ఆ మైకం లోనే వాడి చిన్ని మొడ్దని నిమురుతూ దాని తోలుని వెనకి ముందుకు జరుపుతూ ఆడించం మొదలు పెట్టాను .. వాడి లేత మొడ్డ మెల్లిగా ఊపిరిపోసుకుని లేవటం మొదలు పెట్టింది దాని స్పర్స ని దాని వెచ్చదనాన్ని అంతకు మించి దాని నునుపుదనాన్ని అలాగే కళ్ళు మూసుకుని అనుభవిస్తూ తన్మయత్వం లోకి వేల్లిపోయ్యాను.. మొడ్డ లేచే కొద్ది వాడి నడుం ఊపుడు పెంచి నా గుప్పెట్లో ఆడిస్తూ నా బుజానికి గట్టిగా గుచ్చేస్తున్నాడు.. వాడికి కసేక్కిందేమో గట్టిగా పొడిచాడు నా బుజం మీద దాంతో నా నిద్ర తన్మయత్వం అన్ని పొయ్యి సృహలోకి వచ్చి చూస్తె .. చేతి లో వాడి లేచిన లేత మొడ్డ నడుం ఊపుతూ బుజానికి మొడ్డ పొడుస్తూ వాడు .. నా జాకెట్ లో చెయ్యి ఎప్పుడు దూర్చాడో ఏంటో కాని వాడి చేతిలో నా సన్ను నలుగుతూ ఉంది.. తొడల మధ్య నీ పూకులో ఊరిన రసాల తడి నాకే తెలిసిపోతుంటే నా మచ్చికని వేళ్ళతో పట్టుకుని నలుపుతుంటే జివ్వుమని పూకులో లాగుతుంది నలిపిన ప్రతిసారి ..
అనుకోకుండా వాడి సైడ్ నా మెడ తిప్పంగానే నా కాళ్ళ ముందు నా గుప్పెట్లో వున్నా వాడి లేత మొడ్డ నా బుజానికి పొడుస్తున్న వాడి నున్నటి గుండు దగ్గరలో కనిపించి కనిపించకుండా ఉన్న చీకట్లో కూడా నా నోట్లో నీళ్ళు ఊరిపోయ్యి దాని దగ్గరికి నా తల నా సమ్మతం లేకుండానే సమ్మోహన స్థితి లో వెళ్లేసరికి .. అంతకు ముంది కార్చిన వాడి రసాలు ఊరిన మొడ్దని చూడంగానే నా నోరు అసంకల్పితంగా తెరుచుకుని వాడి మొడ్డ గుండు కి ముద్దు పెట్టింది .. అంతే వాడి మొడ్డ గుండు వాసన అదోకరకమైన మదపు వాసన వచ్చింది ఆ వాసన మత్తుగా అనిపించి నోట్లోకి తీసేసుకుని ఆ గుండు ని చప్పరించాను .. ఒగరుగా పులుపుగా ఉప్పగా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఉన్న వాడి మదరసం గట్టిగా గుండు చప్పరించేలాగా చేసింది .. గట్టిగా చప్పరించేసరికి వాడు ఉమ్మ్ ఇస్స్స్స్ నీయమ్మ ఆంటీ ఏమి చప్పరిస్తున్నావే అని మూలిగాడు. మూలుగుతూనే నడుం గట్టిగా ముందుకు నెట్టి తన లేత మొడ్డ మొత్తం నోట్లోకి గుచ్చేసాడు .. నా గొంతులో గుచ్చుకునే సరికి ఊపిరి ఆడక వాడి నడుం పట్టుకుని వెనక్కు నేట్టేసాను .. కాని వాడు నా తలని రెండు చేతులతో పట్టుకుని ఇంకా దగ్గరికి లాక్కుని నా నోరుని పూకులాగా ఊహించుకుంటూ దెంగటం మొదలెట్టాడు .. వాడి నడుం పట్టుకుని ఆపేసి మొడ్దని బయటకు లాగి వాడి మొడ్డ గుండు ని నాలిక చాపి ఆ గుండు చుట్టూ నాలికతో నాకుతూ .. గుండు ముందు కన్నం లోకి నాలిక కోసతో పొడిస్తే .. ఇస్స్ నీయమ్మ మరీ కసి ఎక్కిస్తున్నావ్ ఆంటీ కార్చేస్తా నోట్లో అలా పొడిస్తే అంటూ మొడ్డతో నా బుగ్గల మీద రుద్దుతూ మళ్ళి నా నోట్లోకి తోసాడు .. కసేక్కి పోయిన నేను వాడి లేత మొడ్డ రుచి మరిగి నోట్లోకి సాంతం తీసుకుని చీకుతూ తల ఊపుతూ వాడి మొడ్డ ని నోటితో దెంగుతున్నాను.. వాడి వట్టల సైజు ఎంత ఉందా అని చెయ్యి కిందకు జరిపి వాడి వట్టలు గీరతం మొదలు పెట్టాను .. అవి చాల మెత్తగా చిన్న చిన్న గోలిల సైజు లో నన్ను ఊరించటం మొదలెట్టాయి.. అంతే వాడి మొడ్డ చీకడం ఆపేసి చేత్తో వాడి మొడ్డ ఆడిస్తూ మొడ్దని పైకి లేపి .. వాడి మొడ్డ నరం మీదుగా నాలికతో రాస్తూ .. మొడ్డ మొదలు వరకు వెళ్లి దాని కింద ఉన్న వాడి గోలిల సంచిని ముద్దాడి ఏకంగా ఒకేసారి రెండు గోలీలు నోట్లోకి తీసేసుకున్నా మెత్తగా సమ్మగా అనిపించింది వాడి వట్టల సంచి నోట్లో ఉంటే.. రెండు గోలీలు మెత్తగా చీకుతుంటే .. నీయమ్మ బలే కసిగా చీకుతున్నావే.. పిచ్చేక్కిపోతుందే .. నీ మొహం మీద కార్చేస్తానే ఆంటీ అని ఊగిపోయ్యాడు .. గబాల్న ఉలిక్కిపడి వాడెక్కడ బయట కార్చేస్తే పక్కన నా కూతురి మీద పడుతుందేమో అనే స్పృహలోకి వచ్చి వెంటనే వాడి లేత మొడ్డ ని నోట్లోకి తీసుకుని వాడి వట్టలు గీరుతూ చీకడం మొదలెట్టాను .. గట్టిగా వాడి గుండు చప్పరిస్తూ వాడి గోలిల తో ఆడుకుంటుంటే ఆవేశం పెరిగిపోయి .. కళ్ళు మూసుకుని నా జుట్టు పట్టుకుని నా నోరు దెంగుతూ ఆంటీ ఇస్స్స్ నీయమ్మ వచ్చేస్తున్నానే నీ నోట్లో నీయమ్మ ఎంత సుఖం ఇస్తున్నావే అంటూ నా నోట్లో చిక్కటి వాడి మొడ్డ రసం తడవలు తడవలుగా కార్చెసాడు .. నోరు నిండిపోయ్యి నా పేదల మధ్యగా వాడి రసం కొంచం బయటకు కారుతుంటే గబాల్న నోట్లో రసం మింగేసి నాలిక బయటకు చాపి పక్క లంజ లాగ నాలికతో కారుతున్న వాడి మొడ్డ రసం లాగేసుకుని మింగేసాను .. వాడి రసం బలే రుచిగా అనిపించి కాసేపు వాడి మొడ్డ ని అలాగే నోట్లో ఉంచుకుని చప్పరిస్తూ చీకుడు ఎంజాయ్ చేసాను .. పూర్తిగా కారాక వాడు తన మొడ్దని నా నోట్లో నించి వెనక్కు లాగేసుకుని ఇంకా ఓపిక లేక నా నించి దూరం గా జరిగి నిల్చున్నాడు .. అప్పటికే లేట్ అయిందేమో వాడు మళ్ళి వస్తాడేమో వాడి మొడ్డ చీకాలేమో అని వాడి వంక చూస్తూ ఉన్న .. అలా చూస్తూనే నాకు నిద్ర వచ్చేసింది. అలా నిద్రపోయిన నాకు తెల్లారిన తర్వాత కూడా మెలుకువ రాలేదు.. ఎవరో తట్టినట్టు సడన్ గా మెలుకువ వచ్చి చూస్తె బస్సు మాఊరు వచ్చేసింది. ఇంకా నిద్రపోతున్న నా చిన్న కూతుర్ని లేపి మా బాగ్ అందుకుని ఇద్దరం బస్సు దిగి ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము. ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టంగానే హాయ్ వదిన బాగున్నావా ? అంటూ మా తమ్ముడి భార్య పలకరించంగానే నాకు చాల సంతోషంగా అనిపించింది. బాగున్నాను మరదల అందరూ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళారా ? అవును వదిన అంటూ సమాధానం ఇచ్చింది సుకన్య. పైకి నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్న లోపల చాల చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది దానికి కారణం రాత్రి ముసలోడు నా పిర్రల మధ్య కార్చిన వాడి మొడ్డ రసం ఎండిపోయి దాంతో పాటు నా లంగాకు పూసుకున్న కాలేజీ కుర్రాడు బెల్లకాయ రసం అట్టలు కట్టి తొడల మధ్య కారిన నా పూకు రసం ఎండిపోయి నడుస్తున్న కూర్చున్న ఇబ్బందిగానే ఉంది.
వదిన మీరు నిదానంగా ఫ్రెష్ అయ్యి ఉండండి ఈలోపు మీ తమ్ముడు వచ్చి మిమ్మల్ని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళతాడు .. అదేంటి సుకన్య నువ్వు రావటం లేదా హాస్పిటల్ కి ? లేదు వదిన నేను ఇప్పుడే వెళ్ళాలి .. మీ తమ్ముడు వచ్చి మీ ఇద్దరినీ తీసుకెళతాడు అంటూ తన బట్టలు తీసుకుని బాత్రూం లోకి దూరిపోయింది .. అబ్బా ఇంకెంతసేపు ఇలా ఎండిపోయిన రసాలతో చిరాగ్గా ఉండాలి అనుకుంటూ ఉంటె .. ఈలోపు నా చిన్న కూతురు రావని (పింకి) టీవీ ఆన్ చేసి సోఫాలో కూర్చుని చూస్తుంది .. అరగంట తర్వాత సుకన్య స్నానం ముగించుకుని తను రెడీ అయ్యి నా దగ్గరికి వచ్చి .. వదిన నేను హాస్పిటల్ కి వెళ్తున్నాను నువ్వు శివాని రెడీ అయ్యి ఉండండి ఒక గంటలో నీ తమ్ముడిని పంపిస్తాను. అసలు విషయం మరచిపొయ్య .. పొయ్యి పక్కన దోసాల పిండి ఉంది.. కొంచం దోసాలు వేసుకుని తినేయ్యండి.. సరే నా ? అంటూ నా సమాధానం కోసం చూడకుండా .. తలుపేసుకోండి వదిన అని వెళ్ళిపోయింది హడావిడిగా ..
ఒసేయ్ శివాని టీవీ చూడటం ఆపేసి ముందు రెడీ అవుతావ నేను రెడీ అవ్వాల ? సరే లే నువ్వు టీవీ చూస్తుండు నేను వెళ్లి రెడీ అవుతాను అంటూ బాగ్ ఓపెన్ చేసి బట్టలు టవల్ తీసుకుని బాత్రూం లోకి దూరాను.. బాత్రూం లో నిలువెత్తు అద్దం ఉంది ఆ అద్దం లో చూసుకుంటూ చీర విప్పేసి నన్ను నేను పైనించి కిందకు చూసుకుంటుంటే మొడ్డ రసం తో అట్టలు కట్టిన లంగా బాగా కసిగా సళ్ళు పిసికేసారేమో ఇద్దరు నలిగిపోయిన జాకెట్ మధ్యలో రెండు హుక్స్ తెగిపోయ్యి కొంచం సళ్ళు మధ్యగా కనిపిస్తూ పచ్చి లంజ లాగ కనిపించాను .. ఛీ ఛీ ఇలా నాగురించి నేనే ఇలా అనుకుంటున్నానేంటి అని ఫీల్ అయ్యి అయిన పిర్రాల్లో ముసలోడి మొడ్డ రుద్దించుకుంటూ కుర్రాడి లేత మొడ్డ పిసికి తర్వాత వాడి మొడ్డ కుడిచిన నేను లంజ కాక ఆదర్శ గృహిణి అవుతాన ఏంటి అని నిట్టూర్చి మెల్లిగా నా జాకెట్ హుక్స్ తీసేసి సళ్ళు నిమురుకుంటూ అద్దంలో చూసుకుంటూ ముసిరిపోయ్యాను .. వయసుకు నా పర్సనాలిటీ కి తగ్గట్టుగా కొంచం ఉబ్బెత్తు పొట్ట కండ పట్టిన నున్నటి ఆ పొట్టకి తగ్గట్టు నడుం దాని మడత ఇంకా నా గుండ్రటి లోతయిన బొడ్డు,, ఆ బొడ్డు చూస్తుంటే నాకే నాలిక జివ జివ లాడుతుంది . బొడ్డు చుట్టూ నాకేయ్యాలి ముద్దులు పెట్టెయ్యాలి అన్నంతగా ఇంకా బొడ్డులో నాలిక దూర్చి తిప్పెయ్యాలి అనిపిస్తుంది .. నా బొడ్డులో కాలేజీ కుర్రాడి మొడ్డ అని మనసులో అనుకుంటున్నా స్వగతంగా బయటకు వచ్చేసింది అంటే నాలో ఎంత కసి రేగి ఉందొ నాకే అర్ధం అయిపొయింది .. కాకపొతే కొంచం జాగ్రత్త కొంచం బిడియం నన్ను కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి .. నా బాయిల్ని నేనే నిమురుకుంటుంటే నా మచ్చికలు నిక్కి మల్లి రెమ్మల్లో దురద మొదలు అయింది .. ఇస్స్ నీయమ్మ దోమ్మరిదానా మళ్ళి గులరేపుకుంతున్నావా అని నన్ను నేను తిట్టుకుంటూ సళ్ళని వదిలేసి మెల్లిగా లంగా నాడా ముడి విప్పెసాను . లంగా ఒక్కసారి కాళ్ళ చుట్టూ కింద పడింది కింద పడిన లంగా చూడకుండా అద్దంలో అరటి బోదేల్లాంటి నా తొడలు నున్నగా వాటి మధ్య నా చిన్న సైజు బన్ను లాంటి బలిసిన నా పూకు .. దాని మీద మూడు రోజుల వయసున్న ఆతులు.. దబ్బతొనల సైజు లో ఉన్న దళసరి రెమ్మలు వాటి మధ్య చీలిక .. చీలిక మధ్యలోనించి తొంగి చూస్తున్న పూ లోపలి పెదాలు కొంచం విచ్చుకుని కనిపిస్తుంటే నాకే ముద్దు వచ్చేసింది ..
అప్పటిదాకా నా సళ్ళని నిమురుతున్న నా చేతులు మెల్లిగా నా పొట్ట మీదకు చేరి పొట్ట అంత తడుముతూ తగిలి తగలకుండా పొట్ట అంతా రాసుకుంటూ బొద్దు వరకు చేరేసరికి నా చూపుడు వేలు నా అనుమతి లేకుండాన బొడ్డులోకి దూరింది .. చిన్న పిల్లాడి సుల్లిని కూడా మింగేసే లోతైన బొడ్డులో నా వేలు సగం పైగా దూరింది అంతే ఒక్కసారిగా నా ఒళ్ళు జిల్లుమంది వెన్నులో సన్నని ఒణుకు తో నా పూకులో పులకరింత మొదలు అయింది .. నా పూరేమ్మలు వేడెక్కుతూ ఉబ్బటం నాకే తెలిసిపోతుంది. అప్పటిదాకా పొడిగా వున్నా నా పూకు చేమర్చటం మొదలు అయింది .. అంతే నా రెండో చేత్తో అరటి బోదేల్లాంటి నున్నటి నా తోడలని నిమురుతూ నా పూకు మీదకు చేరింది .. ఆ చేత్తో పూకుని కప్పేసి ఒక్కసారి గుప్పెటతో పట్టుకుని పిసికాను ..ఇస్స్స్ అని మూలుగు వచ్చేసింది నా నోట్లోనించి .. పూకు మొత్తం గుప్పెటపట్టి పిసుకుతూ రెండో చేత్తో నా మచ్చికల్ని వేళ్ళతో పట్టుకుని లాగుతూ నలుపుతుంటే నా పూకులో రసాలు ప్రవాహం లాగ నా చేతిని తడిపేస్తూ తొడల మీదుగా వెచ్చగా కారుతుంటే ఆపుకోలేక మధ్యవేలుని పూకు రేమ్మల్లోకి దూర్చేసి .. ఒక పక్క గుప్పెటతో పిసుకుతూ మధ్య వేలుని పూకులో ఆడిస్తూ ఉంటె సడన్ గా నా కాలేజీ కుర్రాళ్ళు అందరూ ఒక్కొక్కరిగా కాళ్ళ ముందు కదులుతుంటే .. సీనియర్ ఇంటర్ చదువుతున్న గోపి మనసు లో ఆగిపొయ్యాడు .. వాడి మొడ్దని ఊహించుకుంటూ వేలుని పూకులో ఆదిస్తుంటే సమ్మగా అనిపించింది .. అంతలోకి ఏదో వెలితిగా కూడా అని పించింది .అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఒక వేలు రాపిడి నా పూకుకి సరిపోవ టం లేదని.. వెంటనే చూపుడి వేలుని కూడా జత చేసి పూకులోకి దూర్చేసి ఆడిస్తూ నా బొటన వేలుతో నా గొల్లిని రాస్తూ పూకు మీద ఒత్తిడి పెంచాను ..
సరిగ్గా అదే టైం లో బాత్రూం తలుపు తట్టిన శబ్దం వినిపించింది .. అంతలో శివాని గొంతు అమ్మా తలుపు తీయి అర్జెంటు గా బాత్రూం కెళ్ళాలి అంటూ బాత్రూం తలుపుని దబదబ బాదుతుంది .. సడన్ గా చిరాకు వచ్చేసింది ఒసేయ్ నేను స్నానం చేస్తున్న కాసేపు ఆగు .. చాల అర్జెంటు అమ్మ తొందరగా తలుపు తీయి .. చిరాగ్గా మొహం పెట్టి “ముందు లేచి స్నానం చెయ్యవే అంటే వినకుండా టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నావు ఇపుదేమో నన్ను స్నానం చెయ్యనివ్వకుండా బాత్రూం అంటున్నావ్” అసహనంగా అంటూ తలుపు తీశాను ఓరగా తోసుకుంటూ లోపలి వచ్చేసి ఎపుడు మార్చుకుందో ఏమో నైటి పైకెత్తి కూర్చుని పోసుకుంటుంటే నేను తలుపు గడియ పెట్టేసి షవర్ కిందకు వెళ్లి ఆన్ చేసాను.. శివాని పాస్ పోసుకోతం అయిపోయిందేమో నీళ్ళ శబ్దం వస్తే వెనక్కి తిరిగి చూసాను .. చెంబుతో నీళ్ళు తీసుకుని తన లేత పూకుని శుబ్రంగా కడుక్కుంటుంది.. అప్పుడు గమనించాను దాని పిర్రాల్ని గుండ్రంగా మీడియం సైజు తో నున్నగా కనిపిస్తుంటే మనసు జివ్వు మని లాగింది నాకు .. అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయ్యాను .. తను కడుక్కోవటం అయిపోయిందేమో లేచి వెనక్కి తిరిగింది ..
ఎంటమ్మ అలాగే చూస్తున్నావ్ ? అంటూ నన్ను నఖశిఖ పర్యంతం గమనిస్తుంది .. నేను ఉలిక్కిపడి ఎం లేదు శివాని ఏదో ఆలోచిస్తూ అలా చూస్తూ ఉండిపోయ్యాను అని అన్నానే కాని మనసులో మాత్రం దాని పిర్రల నునుపు వాటి మెత్తదనం చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుంది .. అమ్మ నేను కూడా స్నానం చేస్తాను .. సరే చెయ్యవే అన్నానే గాని మనసులో దాని బాడీ అంతా చూడచ్చు అని .. అప్పటివరకు నా సళ్ళు, బొద్దు, తోడలని ఇంకా పూకుని చూస్తూ ఉన్న శివాని వెంటనే తన నైటి ని తీసేసి నిల్చుంది నా ఎదురుగా .. లోపల బ్రా కాని పాంటి కాని లేవు .. నిన్ననే గోరుక్కుందేమో దాని లేత పూకు మీద ఒక్క ఆతు కూడా లేకుండా నున్నగా ఉంది. కొబ్బరి ముక్క అంటారో లేక లేత ముంజ కాయ అంటారో తెలియదు కాని చూస్తుంటే నాకే నోరు ఊరిపోయింది .. ఎప్పుడు లేని లెస్బియన్ ఆలోచనలతో నా కూతురి శరీర అంగాలను చూడటం మొదలు పెట్టాను .. చేతిలో ఇమిడి ఇమడని దాని బంగారం రంగు రొమ్ములు వాటి అంచున ఉన్న దాని లేత మచ్చికలు గులాబి రంగులో ఉండి చూడటానికి కనివిందుగా చేత్తో తాకడానికి రా రమ్మని పిలుస్తున్నట్టు దాని రొమ్ముల బిగువు కనిపిస్తుంటే ఆడదాన్ని నాకే అంత కసి రేగుతుంటే ఇంకా నా ప్లేస్ లో మొగాడు ఉంటె మొడ్డ లేపుకుని దాని పూకు చింపి వేస్తాడేమో .. ఇవన్ని ఊహిస్తుంటే నా ముదురు బిళ్ళ లో రసాలు ఊరిపోతున్నాయి .
ఎంటమ్మ అలా చూస్తున్నావ్ అంటూ మళ్ళి అడిగింది ? ఏమి లేదే నువ్వు చాల అందంగా ఉన్నావు .. నీ బాడీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. అదే గమనిస్తున్నాను .. మమ్మీ నీకు ఒక నిజం చెప్పనా ? ఏమిటా నిజం ? నీతో చిన్నప్పటి నించి చాల సార్లు స్నానం చేశా కాని ఎపుడు నిన్ను ఇలా గమనించ లేదు కాని ఈరోజు చూస్తుంటే నువ్వే నాకంటే సెక్సీ గా ఉన్నావు మమ్మీ.. పోవే ఏంటి ఆ మాటలు అని బయటకు అన్నా కూడా మనసులో సంతోషంగా ఉంది నా వయసులో ఉన్న కూతురికే ఇంత అందంగా సెక్సీ గా కనిపిస్తే ఇంకా నా కాలేజీ లో చదివే కుర్రాళ్ళకి, లెక్చరర్స్ కి బయట చూసే మొగాళ్ళ మొడ్దల గురించి ఆలోచిస్తే ఆగలేరేమో అని గర్వంగా ఉన్న కూడా నా వయసు మీరిపోయింది శివాని ఇపుడు చూడాల్సింది నీ అందం గురించి .. నీ శరీర పొంకం బిగువు ఆ నునుపుదనం ముందు నా ముదురు వయసు ఆడవాళ్ళ వేస్ట్ .. కాకపొతే వయసుకు తగ్గట్టు కాక నా బాడీ మైంటైన్ చేసాను కాబట్టి నీకు అలా అనిపిస్తుంది .
లేదమ్మా నిజం చెబుతున్న ఇపుడు ఎవడన్న మొగాడు మన ఇద్దరినీ చూస్తె ఫస్ట్ నిన్నే కోరుకుంటాడు.. నిజం చెబుతున్న మమ్మీ నేనే మొగాడు అయితే నిన్ను అసలు వదిలేవాడిని కాదు .. అంత సెక్సీ గా ఉన్నావ్ .. అందుకే వచ్చినప్పటినించి గమనిస్తున్న నీ బాడీ ని .. పోవే తింగర మొహం దాన నీకు వయసు తక్కువ ఆలోచనలు ఎక్కువ అని కసిరిన కూడా పట్టించుకోకుండా నా పూకుకి అడ్డం పెట్టిన చేతిని పక్కకు లాగి పరీక్షగా చూడటం మొదలెట్టింది .. ఇన్ని సార్లు చెప్పిన నమ్మకపోతే ఎలా మమ్మీ ? ఏమిటే నువ్వు చెప్పేది ? మొగాడివి అయితే ఏమిచేస్తావ్ చూపించు ? కోపం గా అనేసాను.. మమ్మీ నిజంగానే అంటున్నావా ? నిజమేనే .. సరే అయితే నేను ఏమి చేసిన మళ్ళి నన్ను తిట్ట కూడదు .. ఏమి చేస్తుందిలే అని లోపల అనుకుంటూ ఏమి చేస్తావో చేసుకో పో అన్నా ..
నా సళ్ళు వైపే చూస్తూ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నా దగ్గరికి వస్తుంటే నా గుండె చప్పుడు నాకే వినిపించసాగింది .. దగ్గరికి వచ్చిన శివాని తన చేతులు రెండు నా సళ్ళ మీద వేసి కొంచం వాటిని ఎత్తి పట్టుకుని . చూడమ్మా ఇప్పటికి కూడా నీ సళ్ళ పొంకం ఏమాత్రం తగ్గలేదు .. నీ సళ్ళు చూస్తుంటే నాకే వాటిని పిసికేయ్యాలనిపిస్తుందమ్మ .. అంటూ నా సళ్ళని నిమురుతూ ఉంటె నా వెన్నులో చలి ఒంట్లో వేడి ఒళ్ళంతా రోమాలు నిక్కబోడుచుకున్నట్టు జలదరించింది నా శరీరం .. వోదలవే పో దూరంగా వద్దంటే ఏంటే అలా పిసికేస్తున్నావ్ మొగాడి లాగ .. ముందే చెప్పాను కద అమ్మ ఎం చేసిన తిట్ట కూడదు అని .. నీ సళ్ళు చూస్తుంటే నిజంగా పిసికేయ్యాలన్నంత సెక్సీ గా వున్నాయి అంటూ పిసికేయ్యటం మొదలు పెట్టింది .. ఇస్స్ మని మూలుగుతూ ఇంకా ఇంకా గట్టిగా పిసికి చీకేస్తే బాగుండు అని మనసులోనే అంకుంటూ పైకి మాత్రం ఇంకా చాల్లే వదిలేయ్యవే అన్నాను .. ఉండమ్మ మళ్ళి ఈ అవకాసం ఎప్పుడు దొరుకుతుందో ఏంటో .. చాల రోజులనించి అనుకుంటున్నా నీ సళ్ళని పిసికితే ఎలా ఉంటుంది వాటిని చీకితే ఎలా ఉంటుందా అని . ఇప్పుడు దొరికింది మంచి అవకాశం ఇప్పుడు నువ్వు వద్దన్నా వదలను .. అంటూ కస కస పిసికేస్తూ నా మచ్చికల్ని వేళ్ళతో నలపటం మొదలెట్టింది ..
అప్పటికే వేడెక్కిన నా శరీరం నా మాట వింటం మానేసింది .. నా చేతులు అప్రయత్నం గా దాని పిర్రల మీద వేసి నిమురుతూ దగ్గరికి లాక్కొటం మెత్తగా వాటిని నొక్కుతూ మొగాడితో పొందు కంటే ఈ విందే బాగున్నట్టుగా ఇస్స్ .. మ్మా .. నాకు గతం లో రాని తమకం మూలుగులు వచ్చేస్తున్నాయి .. అమ్మా నీ సళ్ళు చీకేయ్యనా .. హా అనేలోపుగా .. నా సన్ను నోట్లోకి తీసేసుకుని చీకేయ్యటం మొదలెట్టింది.. అది సళ్ళు చీకేయ్యడం మొదలు పెట్టె సరికి దాని సళ్ళు రెండు నా పొట్టకి తగులుతుంటే చక్కిలిగిలిగా అనిపించింది అంతలోకే బిరుసేక్కుతున్న దాని మచ్చికలు నా పొట్ట మీద గరుకుగా తగులుతుంటే . దాని పిర్రాల్ని పిసుకుతున్న నా చేతులు మెల్లిగా దాని నడుం మీదుగా నిమురుతూ దాని సండ్లని పట్టుకుని గట్టిగా పిసికేసాను కసిగా .. ఇస్స్స్ అమ్మా .. నొప్పి .. మరీ అంత మోటుగా పిసక్కు అంటూ కోరికేసింది నా మచ్చికని రెండు మచ్చికని నలిపెసింది కసిగా.

దాని కోరుకుడుతో నా ముదురు దిమ్మలో రసాలు అడ్డు కట్ట లేని వాగు లాగ పొంగి పొర్లడం మొదలెట్టింది. ఒసేయ్ దొంగ సచ్చిందానా అలా నా సళ్ళని కొరక్కే . అలా కొరికితే నేనేం చేస్తానో నాకే తెలియటం లేదే అంటూ దాని సల్లని కస బిసా పిసికేస్తున్నాను .. అలా మొరటుగా పిసక్కే .. గులేక్కి కూతురి సళ్ళని పిసుకుతున్నావు .. బూతులోచ్చేస్తున్నాయే అలా నా సళ్ళు పిసుకుతుంటే అంది శివాని . దాని మాటలతో మాట్టేక్కుతున్న నా శరీరం నా మాట వినటం మానేసి దాని చేయి పట్టుకుని నీ గరుకు దిమ్మ మీద వేసుకున్న .. దాని మెత్తటి చేయి నా ముదురు దిమ్మ మీద రాస్తుంటే నా దిమ్మ గరుకు తనం నా వొళ్ళు జలదరించేలా చేసింది .. ఏమి చేస్తున్నానో తెలియని పరిస్థితిలో దాని చిట్టి పూకు మీద చేయి వేసి నిమురుతూ రేమ్మల్లోకి వేలు దూర్చి దాని నిలువు గీత పొడవుగా రాయటం మొదలెట్టాను .. నా చేయి దాని చిట్టి పూకు మీద తగలంగానే .. ఇస్స్స్ అమ్మా .. బలే సమ్మగా ఉందమ్మ .. కసిగా రుద్దమ్మా అంటూ నా సళ్ళు చీకడం ఆపేసి నా తల పట్టుకుని తన సళ్ళ మీదకు లాక్కుంది .. దాని సళ్ళు చీకాలని ఎప్పటినించో అనుకుంటున్నా నాకు నోటికి దగ్గర లేత మచ్చికలు కనిపించే సరికి ఆపుకోలేక నోట్లోకి తీసేసుకుని చీకేయ్యటం మొదలెట్టాను . నోటితో సన్ను చీకుతూ రెండో లేత చన్ను ఒక చేత్తో పిసుకుతూ నా రెండో చేతిని దాని లేత పూకులో రాస్తుంటే దాని దిమ్మ రసాలు నా చేతిని తడిపెయ్యటం తెలిసిపోతుంది ..
అదే సమయానికి శివాని నీ ముదురు దిమ్మలోకి ఒకేసారి రెండు వెళ్ళు దూర్చి ఆడించటం మొదలెట్టింది .. రావే నా సళ్ళు చీకుతూ నా పూకులో వెళ్ళు ఆడించు అంటూ దాని సళ్ళు చీకడం ఆపేసి దాని తలని నా సళ్ళ మీదకు అడుముకున్నా .. అమ్మా ఇస్స్స్ .. నా చిట్టి పూకు నీ వేళ్ళతో దెంగు అంటూ నా చేతిని దాని బుజ్జి పూకు మీద అదిమేసుకుంది . ఒకరి పూకులో ఒకరు వేళ్ళు ఆడించుకుంటూ ఇద్దరం ఒకేసారి కార్చేసుకుని .. ఒకరినొకరు వాటేసుకుని కాసేపు అలాగే ఉండిపోయ్యాము .. తర్వాత ఒకరి పెదాలు ఇంకొకరు అందుకుని ముద్దులు పెట్టుకుని .. ఇద్దరం కలిసి నవ్వుకుంటూ స్నానాలు ముగించి రెడీ అయ్యేసరికి ..నా తమ్ముడు శివ ఇంటికి వచ్చేసాడు .
అక్కా బాగున్నావా ? హా ఏంటి రా అలా అయిపోయ్యావు .. బాగా లావు అయ్యావు .. మీ బావగారి లాగ అయ్యావేంటి ? ఎంటే ఈ ప్రశ్నల వర్షం ? ఇంకా చాల్లే శివాని కూడా వచ్చిందంట .. ఎక్కడ అది ? రెడీ అవుతుంది రా .. సరే కాని అమ్మకి ఎలా ఉంది ఇపుడు ? డాక్టర్ ఏమన్నాడు ? .. పర్లేదే రేపటి వరకు దిస్ ఛార్జ్ చెయ్యచ్చు .. సరే కాని నాలుగు రోజులు వుంటావా ? సమాదానం ఇచ్చేలోపు శివాని వచ్చి .. హాయ్ మామయ్యా ఎలా ఉన్నావు ? ఏంటి అసలు మా ఊరుకి రాటం లేదు ? శివ దాని దగ్గరికి వచ్చి నెత్తి మీద మొట్టి లాస్ట్ వీక్ నే కాదే వచ్చింది నువ్వేదో కాలేజీ టూర్ కెల్లావు .. హా అవును కదూ మర్చిపోయ్యా .. ఒరేయ్ మనం తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు త్వరగా హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళు అమ్మని చూడాలి .. సరే పద అంటూ బయటకు దారితీశాడు . ముగ్గురం హాస్పిటల్ కి వెళ్లి చాలాసేపు అమ్మ దగ్గర కూర్చుని కబుర్లు చెప్పి .. మమ్మల్ని చూసిన ఆనందంలో అమ్మ కూడా సంతోషంగా ఫీల్ అయింది .. తర్వాత ఇంటికి వచ్చి బోజనాలు ముగించి కాసేపు నిద్రపోయ్యాము.నిద్ర లేచాక మళ్ళి రెడీ అయ్యి హాస్పిటల్ కి వెళ్లి అమ్మను చూసి కాసేపు మాట్లాడిన తర్వాత సుకన్య నా తమ్ముడు ఇద్దరు హాస్పిటల్ లో ఉంటాము అంటే నేను నా కూతురు మళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసాము. మేము వచ్చిన గంటసేపు తర్వాత నా తమ్ముడు ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి సుకన్య కి అమ్మకి కారేజ్ కట్టించుకుని తీసుకెళ్ళాడు .. తమ్ముడు వెళ్ళాక ఇంటి తలుపు గడియ వేసి వచ్చేసరికి నా కూతురు బిజీ గా టీవీ చూస్తూ కూర్చుంది .. ఇంట్లో నేను నా కూతురు మాత్రమె మిగిలిపోయ్యాము .. నేను వెళ్లి నా కూతురి పక్కన కూర్చుని టీవీ సీరియల్ దానితో పాటు చూస్తూ కూర్చున్నాను .. కాసేపు అయ్యాక నాకు నిద్ర ముంచుకు వస్తుంటే నేను వెళ్లి పండుకుంటా అని లేచి వెళ్లి నా చీర లంగా విప్పేసి నైటి వేసుకుని బెడ్ మీద పండుకున్నాను ..
మాగన్నుగా నిద్ర పడుతున్న సమయం లో ఎవరో తట్టి లేపుతున్నట్టుగా అనిపించి లేచి చూస్తె నా మరదలు సుకన్య ఎదురుగా ఉంది .. మత్తు వదిలిపోయ్యి ఏంటి సుకన్య ఇపుడు నిద్ర లేపుతున్నావు ? నువ్వు హాస్పిటల్ నించి ఎప్పుడు వచ్చావు? వదినా నాకు అజీర్ణం చేసిందేమో వాంతి అయింది.. మీ తమ్ముడు ఇంటికెళ్ళి పండుకో అన్నాడు .. శివాని వేరే బెడ్ రూం లో పండుకుంది నువ్వేమో మా బెడ్ రూం లో పండుకున్నావు కొంచం జరిగితే ఇద్దరం పడుకుందాం అంది .. బెడ్ కి వంకరగా కాళ్ళు చాపి పండుకున్న నేను జరిగి నిలువుగా పండుకుని సరే లేవే పండుకో నువ్వు కూడా అని దుప్పటి కప్పేసుకుని నిద్ర పొయ్యాను . ఎంతసేపు నిద్రపోయ్యానో తెలియదు కాని ఎవరో నా సళ్ళు చీకుతున్నట్టు అనిపించి సడన్ గా మెలుకువ వచ్చేసింది.

తీర చూస్తె వెచ్చగా మా ఇద్దరి మధ్యగా నా దుప్పట్లో దూరిపోయింది శివాని .. దూరింది తిన్నగా ఉండకుండా నా నైటి పైన బటన్స్ తీసేసి నా కుడి సన్ను నోట్లోకి పెట్టుకుని చీకుతూ ఉంది . తట్టి చూస్తె అది నిద్ర లేచే ఉంది కాని నా సన్ను చీకడం ఆపలేదు .. ఒసేయ్ దొమ్మరి దాన నీ పక్కనే నీ అత్తా ఉంది .. చూస్తె నా పరువు గంగలో కలిసిపోతుంది .. మళ్ళి మొహం కూడా చూపించుకోలేను .. ఆపెయ్యవే అంటూ దాని నోటిని నా సన్ను మీద నించి నెట్టేసి బటన్స్ పెట్టుకున్న .. నోటి కాడి కూడు తీసేసినట్టుగా ఆ బెడ్ లైట్ లో దాని మొహం చిన్నబోయింది ..
తర్వాత సుకన్య తమ్ముడు నేను శివాని అందరం కలిసి భోజనం అయిన తర్వాత శివాని మమ్మీ రెండో బెడ్రూం కి వెళ్దాం అని లేచి నా చెయ్యి పట్టుకుని లాగింది .. అది నా సళ్ళు చీకడం తో నాకు గుల రేగిందేమో దాని మాట కాదనలేక దానితో పాటు ఇద్దరం రెండో బెడ్రూం కి వెళ్ళాము .. ముందు జాగ్రత్తగా డోర్ లాక్ చేసి బెడ్ మీద పండుకుంటే .. శివాని వచ్చి నా పక్కన చేరి ఇంకా ఈ నైటి ఏంటి మమ్మీ అంటూ నా నైటి ని తీసేసింది.. పని లో పనిగా తన నైటి కూడా తీసేసి బోసి మొల తో నా పక్కన చేరి పండుకుని మమ్మీ నీ బాయి చీకించుకో అంటూ నా సన్ను పట్టుకుని పిసుకుతూ తన మొహం నా సల్ల దగ్గరగా చేర్చి నా కుడి సన్ను అందుకుని ఎంత బలిసి ఉన్నాయి మమ్మీ నీ బాయిలు అంటూ నోట్లోకి తీసేసుకుని గట్టిగా చీకడం మొదలెట్టింది . నా పూకు గుల లోనించే కద ఇది కూడా పుట్టింది ఈ వయసులోనే నాకు ఇంత గుల ఉంటె మంచి కోడె వయసులో ఉన్న దీని గుల ఎంత ఉంటుందో నేనే ఊహించలేకపోయ్యాను .దీనికి ఒక మొడ్డ చాలదేమో అంట కసేక్కి ఉంది అనిపించి మల్లి ఛి ఛి నా కూతురి గురించి ఇలా తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నాను ఏంటి అని అనుకునే లోపే నా రెండో సన్ను పిసుకుతూ రెంటిని మార్చి మార్చి చీకుతూ .. బాగుందా నా లంజ మమ్మీ ? కన్న కూతురితో లంజ అనిపించుకోగానే ఎక్కడో తగిలింది నాకు పూకులో రసాలు ఆగమన్నా ఆగకుండా కారిపోతుంటే మనసు అదుపుతప్పి నా కూతురి సళ్ళు అందుకుని పిసకడం మొదలెట్టాను . నిజంగా లంజ లాగా దెంగించుకోవాలి అనే కోరిక బలపడింది నాలో ..
నా పెద్ద కూతురు పెళ్లి అయిన కొత్తల్లో నా అల్లుడు కూతురి దెంగులాట చూసా వాడి మొడ్డ బలే నచ్చేసింది .. చాల సార్లు వాడి మొడ్డతో దెంగుకున్నట్టు ఊహించుకుంటూ పూకులో వెళ్ళు దోపుకుని ఆడించుకుని తృప్తి పడ్డాను ఒక్కోసారి నా మొగుడు దెంగుతుంటే నా అల్లుడు దెంగుతున్నట్టు ఊహించు కున్నాను . ఎలా అయిన సరే అల్లుడి మొడ్డ చీకాలి అని ఆకాంక్ష నా మనసు లో బలపడిపోయింది .. ఎక్కడ ఉన్నావురా నా రంకు మొగుడా నా గొల్లి చీకే అల్లుడా అని మనసులో అనుకుంటూ బలంగా నా చిన్న కూతురి మొహాన్ని నా పూకు మీదకు నేట్టేసాను పూకు నాకేయ్యమన్నట్టుగా .. కాని అది నా పూకు నాక కుండా బెడ్ మీద నించి పైకి లేచి నా సళ్ళు మీద కూర్చుంది.

దాని పిర్రలతో నా సల్లని రుద్దుతూ కూర్చుంటే సమ్మగా అనిపించింది . అంతే ఆపుకోలేక దాని పిర్రల మీద చేతులు వేసి దగ్గరికి లాక్కున్నాను ,, దాని చిట్టి పూకు నా మొహం దగ్గరికి రాగానే దానిలో కారుతున్న మదరసాలు నా ముక్కు పుటాలు అదిరిపోయ్యి అదోకరకమైన మత్తులో మునిగిపోయ్యి నా నాలిక నాకు తెలియకుండా బయటకు చాపేసి దాని బుజ్జి పూకు నాకేయ్యడం మొదలెట్టింది . దాని పిర్రలు కసిగా నలిపేస్తూ దాని చిట్టి పూకు రెమ్మల్లో నాలికని ఆడిస్తూ దాని పూకు రసం రుచి చూస్తున్నాను .. శివానికి ఇంకా గుల రేగిపోయ్యి నా మొహం మీద గుద్ద ఊపుతూ రుద్దేయ్యటం మొదలెట్టింది కాసేపట్లో దాని లేత రెమ్మల్లో రసాలు నా నోట్లో ఒదిలేసి అలిసిపోయ్యి ఇంకా నిద్ర వచ్చేస్తుంది మమ్మీ అంటూ నా పక్కన పండుకుని నిద్రపోయింది .
కూతురు రెచ్చగొట్టి సగం లో నిద్ర అంటూ నిద్రపోయ్యేసరికి నా ముదురు పూకులో గుల తీరక ఏమి చెయ్యాలో తోచక .. వెళ్ళు దూర్చుకుని ఆడించుకుందాం అంటే మనసొప్పక ఆ రూం మొత్తం కలియతిరుగుతుంటే సడన్ గా నాకు ఆ పట్టే మంచెం నాలుగు కోళ్ళు పైన చిన్న చిన్న గుండ్రటి గుబ్బలు కనిపించాయి .. బాగా బలిసి పొగరెక్కిన మొడ్డ గుండు సైజు లో కనిపించం గానే రెమ్మల్లో రసాలు ఊరటం మళ్ళి మొదలు అయ్యాయి నాకు . ఒక్క రెండు నిముషాలు ఆగి నా కూతురు నిద్ర పోయింది అని తెలియగానే మంచం ఒక మూల దగ్గరికి వెళ్లి నా మొత్తని పైన ఉన్న గుబ్బకి ఆనించం గానే నా ముదురు పూకు రసాలు కారుతూ ఆ గుబ్బకి అంటుకుని .. ఆ గుబ్బ తడిసిన పూకు రసాలలో మునిగిన మొడ్డ గుండు లాగా అనిపించి ఇంకా కసేక్కిపోయ్యి .. ఇస్స్స్ అని మూలుగు నా నోటి నించి నా అనుమతి లేకుండా వచ్చేసి ఆ గుబ్బ కేసి నీ ముదురు దిమ్మని రుద్దేస్తుంటే .. అదే సమయం లో బస్సు లో నా పిర్రాల్లో మొడ్డ పెట్టి రుద్దిన ముసలాడి మొడ్డ గుండు కూడా ఇదే సైజు ఉంటుందేమో అనుకోగానే .. రా ముసలోడా నా పూకు పగలదేంగు అంటూ నా నడుం ముందుకు నేట్టేసరికి ఆ గుబ్బ నా రేమ్మల్లోకి సమ్మగా దూరిపోయింది .. అదే అదనుగా ముసలోడి మొడ్డ ఊహించుకుంటూ నా రెండు సల్లని పిసుకుతూ మధ్య మధ్యలో నా మచ్చికల్ని వేళ్ళతో నలుపుకుంటూ నడుం ఆదిస్తుంటే .. మంచం గుబ్బని నేను దెంగుతున్నానో లేక నన్ను ముసలోడు దెంగుతున్నాడో తెలియని మైకం కమ్మేసి ఆ గుబ్బ మీదనే కార్చేసుకుని . కాసేపు అలాగే ఉండిపోయ్యాను తర్వాత స్పృహలోకి వచ్చి .. బాత్రూం కెళ్ళి పాస్ పోసుకుని తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్లి చల్లటి మంచి నీళ్ళు తాగొచ్చి నా కూతురి పక్కన పడుకుండి పొయ్యాను ..

ఆ తెల్లారే మా అమ్మని హాస్పిటల్ నించి తీసుకొచ్చారు .. అమ్మని చూసుకుంటూ రెండు రోజులు అక్కడే ఉండి మధ్య మధ్యలో అవకాసం దొరికి కూతురితో పిసికించుకుని లేకపోతె మంచం గుద్ద పూకులో దించుకుని గుల తీర్చుకుని .. ఆ తర్వాత రోజు నేను నా కూతురు మా ఇంటికి తిరుగు ప్రయాణం చేసి ఇంటికి చేరాము .ఇంటికి చేరిన వెంటనే బాత్రూం కేల్దాం అనుకుంటుంగానే శివాని హడావిడిగా బాత్రూం లో దూరిపోయింది. నాకు కూడా అర్జెంటు గా బాత్రూం కేళ్లాలని ఉన్న ఇద్దరం ఒకేసారి అంటే సిగ్గు అనిపించి అలాగే వోర్చుకుంటూ ఉండిపోయ్యాను .. ఈలోపు మావారు వచ్చి వెనకనించి వాటేసుకుని కవి ఎలా ఉన్నావ్ డార్లింగ్ అంటూ నా రెండు సళ్ళు వెనకనించి పిసకంగానే సమ్మగా అనిపించి అప్పటిదాకా బిగ పెట్టుకుని నిల్చున్న నేను రిలాక్స్ అయ్యేసరికి నాకు తెలియకుండా నేనే ఆపుకోలేక చీరలోనే పాస్ పోసేసాను ,,, పాంటి తడిచిపోయ్యి తొడల మీదగా వెచ్చగా జారుతుంటే వొళ్ళు గగుర్పాటుతో రోమాలు నిక్క బోడుచుకున్నాయి .. ఛి ఛి వదలండి నీ పిసుకుడితో ఇప్పటి వరకు ఆపుకున్న పాస్ ఇక్కడే పోసేసాను . పర్లేదు లేవే చాల రోజులు అయింది నీ సళ్ళు పిసికి అంటూ వదలకుండా పిసుకుతుంటే సడన్ గా నా చిన్న కూతురు బాత్రూం నించి బయటకు వచ్చింది .. వాళ్ళ డాడీ నా సళ్ళు పిసకటం చూసి సైలెంట్ అయిపోయి తల దించుకుని తన బెడ్రూం కెళ్ళింది .. నేను సిగ్గుతో చచ్చిపోయ్యాను .. నా మొగుడు బుల్లి బాబు గబాల్న నన్ను వదిలేసి.. బెడ్ రూం కి రావే నా బుజ్జి లంజ అంటూ బెడ్రూం కెళ్ళాడు .
ఒళ్ళంతా కంపరంగా చిరాగ్గా ఉంది పాంటి లోనే ఉచ్చ పోసేసుకోటం నా కూతురు చూడలేదు హమ్మయ్య అని మనసులో అనుకుంటున్నా చాల ఇబ్బందిగా అనిపించి వెంటనే బాత్రూం లోకి దూరిపోయ్యాను . వెంటనే బట్టలు విప్పేసి షవర్ ఆన్ చేసి స్నానం చేసేసాను .. స్నానం చేసాక కాని అర్ధం కాలేదు నేను బాత్రూం లోకి బట్టలు తెచ్చుకోలేదు అని .. తలుపు తెరిచి దాని వేనుగ్గా నిలబడి శివాని .. శివాని అని పిలుస్తుంటే .. వస్తున్నా అమ్మ అన్నదే కాని రాలేదు .. ఒసేయ్ నిద్ర మొహం దాన తొందరగా రావే .. కొంచం బట్టలు తెచ్చి ఇవ్వు తీసుకెళ్లటం మర్చిపోయ్యాను .. ఎంటమ్మ ఇంతవయసు వచ్చిన నీ మతిమరుపు అని విసుక్కుంటూ వాళ్ళమ్మ బెడ్రూం దగ్గరికి వెళ్లి తలుపు తీసి బట్టలు తెద్దాం అనుకుంటూ చూడంగానే షాక్ అయ్యింది శివాని .. ఒసేయ్ నా బుజ్జి .. నా పెళ్ళాం లంజ .. ముద్దుల ముండా రావే .. తొందరగా రావే నీ మొగుడి మొడ్డ గుల తీర్చవే లంజ అంటూ లుంగి పైకి ఎత్తుకుని మొడ్డ పిసికేస్తూ ఆదిన్చుకోతం శివాని కళ్ళబడింది అంతే ఆ షాక్ లో అలాగే వాళ్ళ డాడీ మొడ్డ వంక చూస్తూ ఉండిపోయింది .. తనకి తెలియకుండానే తన చెయ్యి దాని చిట్టి పూకు మీదకి వెళ్లి నిమురుకుంటూ చూస్తూ ఉండిపోయింది నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతుంటే గుటకలు మింగుతూ చేతూ పూకుని రాసుకుని నలిపెసుకుంటూ ఉంటుండంగా .. మళ్ళి వాళ్ళమ్మ గొంతు వినిపించింది ఎంతసేపే దొంగ ముండా తొందరగా నా డ్రెస్ తీసుకురా అని .. మమ్మీ డాడీ బెడ్రూం లోకి వెళ్ళటం కష్టం కాబట్టి తన రూం కెళ్ళి తన నైటి తెచ్చి వాళ్ళ మమ్మీ కి ఇచ్చింది .. ఇదేంటే నీ నైటి ఇచ్చావ్ .. డాడీ రూం లాక్ చేసుకున్నాడు అందుకే నా నైటి తెచ్చి ఇచ్చా నీకు ఈపూటకి వేసుకో ఎం కాదు . అని తన రూం కి వెళ్లి డోర్ వేసేసుకుని వాళ్ళ డాడీ మొడ్డ ఊహించుకుంటూ తన పాంటి లోకి చెయ్యి దూర్చేసి రెమ్మల్లో వెళ్ళు పెట్టుకుని రాసేసుకుంటూ ఇస్స్స్ అమ్మా .. అబ్బా అనుకుంటూ ఆడించేసుకుంటుంది ..
శివాని నైటి వేసుకుంటే చాల టైట్ గా ఉంది సళ్ళు అయితే బిగాదీసుకున్నట్టు గా ఎవరో పిసుకుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది .. గిర్రున బస్సు లో జరిగింది తర్వాత శివాని తో జరిగింది గుర్తుకొచ్చింది .. ఆ తర్వాత మంచం కోడు మీద పూకు దిగేసుకోటం గుర్తు వచ్చేసరికి ..ఇస్స్స్ అని నాకు తెలియకుండా నా నోట్లోనించి మూలుగు వచ్చేసింది బెడ్రూం కెళ్ళే లోపుగానే .. తలుపు తోసుకుంటూ లోపలి వెళ్ళంగానే ఆశ్చర్యంగా నోరుతెరుచుకుని చూస్తుండిపోయ్యాను.. లుంగి పైకి ఎగేసి నీయమ్మ నా లంజ రావే ఈరోజు నీ పూకు చినిగిపోద్ది అంటూ మొడ్డ కస కస ఆడించేసుకుంటూ నా వైపు తిరిగాడు .. నావంక అలా మొడ్డ పిసిక్కుంటూ చూసేసరికి నా గుండె జల్లుమంది .. పూ రెమ్మల్లో అప్పటికే తడి అయ్యి ప్రవాహంలాగా రెమ్మల్లో రసాలు ఊరిపోయ్యి వెచ్చగా రేమ్మల్ని వీడి బయటకు వచ్చేసి తొడల మీదగా కారుతుంటే శరీరం మొత్తం కంపించి వొల్లంత గగర్పోడిచింది.. రా రా నా గొల్లి బాబు అనేసా అనాలోచితంగా .. బాగా వేడి మీద ఉన్నాడేమో నా మాట వినగానే కసేక్కిపోయ్యి .. నీయమ్మని దెంగ ..లంజ దాన రావే నీయమ్మ ఈరోజు నీ పూకు పచ్చడి అయిందాక వదలకుండా దెంగుతా .. నీయమ్మని దెంగ .. లంజ దాన అనే మాటలు వినంగానే నాలో లంజ నిజంగా బయటకు వచ్చేసింది .. రా గోల్లిగా ముందు నా చిట్టి పూకు దెంగు తర్వాత మా అమ్మని దెంగుదువుగాని అంటూ పూకు మీద చెయ్యి వేసుకుని నైటి మీదుగా పామేసుకుంటూ కసిగా చూస్తూ మొగుడి వైపు అడుగులు వేసాను ..
కసేక్కి పోయిన నేను అనాలోచితంగా ఎరా గొల్లి బాబు తట్టుకోలేకపోతున్నావా ? ఏమేసి పెంచావురా నీ గాదిద మొడ్డ చూస్తుంటే నోట్లో నీళ్ళు ఊరిపోతున్నాయి .. రా రా బాగా చీకి చీకి ఇంకా బలిసే లాగా చేస్తా .. అప్పుడు వాయించు నా బిళ్ళ ని .. అంటూ దగ్గరికి వెళ్లి నా మొగుడి మొడ్డ ని పట్టుకుని ఆడిస్తూ వాడి మొడ్డ గుండు చుట్టూ నాలికతో రాసాను .. ఇస్స్ .. నీయమ్మ సుఖం ఇవ్వటం నీకే తెలుసు లంజ అంటూ మొడ్డతో నా బుగ్గ మీద పొడిచాడు .. వాడి మొడ్డ గుండు బలుపుకి నా బుగ్గ చోట్టపోయినంత పని అయింది .. వెంటనే మొడ్డ ముందు ఉన్న చిల్లి మీద నాలికతో రాస్తూ ఒక్కసారి ఆ చిల్లిని నాలిక కోసతో పొడిచా .. నీయమ్మని దేంగా .. ఏమి నాకుతున్నావే లంజ ఈ సుఖం నాకు రోజు కావాలె అంటూ నడుం ముందుకు నేట్టేసాడు .. సగం మొడ్డ నా నోట్లోకి దూరిపోయింది . ఉప్ప ఉప్పగా కొంచం వగరుగా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా మదపు వాసన వస్తున్నా బుల్లి బాబు మొడ్డ కమ్మగా అనిపించి గుండు మొత్తం నోట్లో పెట్టుకు చప్పరించటం మొదలెట్టాను . నా చెయ్యి బుల్లి బాబు వట్టలు నిమురుతూ గీరుతూ ఉంటె నేను వాడి మొడ్డ గుండు చప్పరిస్తూ .. నాలికతో వాడి సుల్లి కన్నం మీద రాస్తూ చీకేస్తున్నాను .. వాడి మొడ్డ మొత్తం మింగేద్దాం అని ట్రై చేసినా ముప్పాతిక కూడా తీసుకోలేకపోయ్యా .. అయిన వదలకుండా నోట్లో దూరినంత కుక్కేసుకుని చీకుతూ .. ఎందుకో అనుమానం వచ్చి తలుపు వైపు చూస్తె నా కూతురు నైటి ఎత్తుకుని దాని చిట్టి పూకు నిమురుకుంటూ కనిపించింది .. గత పడి రోజులుగా పూకులో మంచం గుబ్బ తప్ప ఇంకేం దిగాలేదేమో కూతురు చూస్తున్న ఆపుకోలేక అలాగే వాళ్ళ డాడీ మొడ్డ కుడుస్తూ ఉండిపోయ్యాను . ఇవేమీ తెలియని బుల్లిబాబు నా నోట్లో మొడ్డ ఆడిస్తూ కళ్ళు సగం మూసి నా మొడ్డ చీకుడు ఆనందం అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు .. వాడి మొడ్దని బయటకు తీసి పైకెత్తి పట్టి కింద వట్టాలని నాలికతో నాకుతూ ఒక్కొక్క వట్ట నోట్లోకి తీసుకు చీకుతూ లాగుతుంటే విల విల లాడుతూ నా తలని అదిమేసుకున్నాడు .. తర్వాత రెండు వట్టకాయలు నోట్లోకి తీసుకుని గట్టిగా చప్పరించేసరి .. నీయమ్మని దేంగా లంజ దాన వట్టల్లోనించి నా ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావే లంజ .. ఇస్స్స్ హ్మం అంటూ మూలుగుతున్నాడు .. వట్టలు చీకడం ఆపేసి మెల్లిగా మొడ్డ వెనక నరం మీదుగా నాలికతో నాకుతూ మొడ్డ గుండు వరకు నాకేసి మల్లి గుండు నోట్లో పెట్టుకుని చెప్పరించేసరికి .. ఆపుకోలేక సర్రునా తన మొడ్డ రసం నా నోట్లో కార్చెసాడు .. తడవలు తడవలుగా చిమ్ముతున్న మొగుడి మొడ్డ రసం దాని రుచి తెలిసిన నేను వదలకుండా చీకేస్తూ వాడి వట్టకాయలు నిమురుతూ తాగేశాను మొత్తం .. మొడ్డ బయటకు తీసి చూసేసరికి వాడి మొడ్డ గుండు కన్నం చివర్న ఆఖరి బొట్టు కనిపించేసరికి లంజ లాగ నాలిక చాపేసి నాకేసి తల ఎత్తి వాడి మొహం చూసేసరి .. కళ్ళు మూసుకుని అలాగే ఆనందంగా నిలబడి ఉండిపోయ్యాడు .. అటు తలదిప్పి కూతురి వంక చూసేసరికి అది పూకులో వెళ్ళు దోపెసుకుని ఆడించుకుంటూ వాళ్ళ డాడీ మొడ్డ నేను చీకడం చూస్తూ ఉంది .. నేను పైకి లేచేసరికి నా కూతురు అలాగే వేళ్ళు ఆడించుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ..
ఒరేయ్ గొల్లి బాబు ఇపుడు నా పూకు దూల తీరేదెలా రా అంటూ అసహనంగా మొహం పెట్టి పూకు రుద్డుకుంటుంటే .. ఆగవే నీయమ్మ మరీ అంత కసి పనికి రాదు .. నీ గొల్లి గోల నేను తీరుస్తాగా .. రూం లోకి వచ్చేటప్పుడు అన్నా కద ఈరోజు నీ పూకు చింపేస్తా అని .. రావే నా బుజ్జి లంజ అంటూ నేను వేసుకున్న నైటి తీసేసి నన్ను బెడ్ మీదకు తోసేసాడు .. ఈరోజు నీ పూకు పచ్చడి యిందాక వదలను .. నీ గొల్లి కందిపోవాలి నీ రెమ్మలు కమిలిపోయిన్దాక వాయిస్తానే అంటూ నన్ను బెడ్ మీదకు తోసేసాడు .. ఎపుడు రెడీ చేసుకున్నాడో ఏమో చిన్న గిన్నె లో తేనే తెచ్చాడు . సగం లేచిన మొడ్డ ని అందులో ముంచాడు .. ఏంటి రా ఏమి చేస్తున్నావు అంటే .. ఈరోజు నీకు మొడ్డ మసాజ్ చేస్తున్నానే నా బుజ్జి లంజ .. ఒరేయ్ నన్ను లంజ అనకురా నీ మాటలతోనే నిజం గా లంజ అవుతానేమో .. నువ్వు అయ్యేదేంటే లంజ నిజంగా నా లంజవే నువ్వు ..
ఈరోజు నీకు మొడ్డ మసాజ్ చేస్తా చూడవే .. అంటూ మొడ్డ పట్టుకుని నా తొడల మీద రుద్దుతూ కొడుతూ తేనే మొత్తం నా తొడలకు అంటుకునేలాగా చేస్తున్నాడు .. అలా చేసేకొద్దీ సగం లేచిన మొడ్డ కాస్తా బాగా బిరుసెక్కి బలంగా మళ్ళి లేచింది .. లేచిన మొడ్దని మళ్ళి తేనే లో ముందు ఈసారి నా పూకు మీద రుద్దుతూ రెమ్మల్లో గుండు పెట్టి రాస్తూ నాకు ఇంకా కసి రేగించేసాడు .. నేను మొడ్డ పట్టుకుని పూకులో దూర్చేసుకుందాం అనుకుంటూ చెయ్యి పెట్టేలోపు వాడి మొడ్దని నా పొత్తి కడుపు మీద రాస్తూ మోద్దతో తప తప కొడుతూ మెల్లిగా నా బొడ్డు దగ్గరికి చేరి బొడ్డులోకి మొడ్డ గుండు దూర్చటానికి ట్రై చేసాడు .. గుప్పెట అంత లావు గుండు ఎక్కడ దూరుతుంది అయిన నా బొడ్డు మీద పొడుస్తుంటే సమ్మగా అనిపించింది రెమ్మల్లో నిక్కిన నా గొల్లి వేడి నాకే తెలిసిపోతుంటే ఒళ్ళంతా సలపరంగా అనిపించింది .. మొడ్డతో నున్నటి నా పొట్ట మీద రాస్తూ పొడుస్తూ రుద్దుతూ కొడుతూ ఉంటె నా రెమ్మల్లో రసాలు ఊరిపోయ్యి రెమ్మల మధ్యగా కారుతూ ఉంటె ఇస్స్స్ అని శబ్దం నా నోట్లోనించి వచ్చేసింది .. హ్మ్మం ఒరేయ్ చంపెస్తున్నావురా నా చేత బూతులు తిట్టించుకోకు రా గొల్లి గా ఈ సలపరం తట్టుకోలేను తొందరగా నీ గాడిద మొడ్డ దూర్చి నీ పూకు తీటా తీర్చురా గోల్లిబాబు .. తిట్టవే లంజ .. నువ్వెంత తిట్టినా ఈరోజు నీకు మొడ్డ మసాజ్ చెయ్యందే వదలను అంటూ మళ్ళి తేనేలో ముంచి నా సళ్ళు మీదకు చేరి మొడ్డ గుండుతో నా మచ్చికల్ని పొడుస్తూ రుద్దుతూ దాని చుట్టూ రాస్తుంటే .. దీనెమ్మ జన్మ ఇంతకంటే సుఖం ఇంకెందుకు అనిపిస్తుంది కాని కాళ్ళ మధ్య మొడ్డ లేని లోటు మాత్రం తెలిసిపోతుంది .. అపుడు అనిపించింది ఇంకొక మొడ్డ ఉంటె నా పూకులో దూర్చుకునే దాన్ని అని .. లంజ కొడకా తట్టుకోలేకున్నా రా తొందరగా పూకులో దూర్చి నా గుల తీరిందాక వాయించరా అని అరుస్తుంటే .. నోరు మూసుకోవే లంజ అంటూ నా చెంప మీద చెల్లున కొట్టాడు సుతారంగా .. గట్టిగా కొడుతున్నాదేమో అని బయపడ్డ నేను తల పక్కకి అన్నాను .. తల పక్కకి తిరిగేసరికి తలుపు దగ్గర నిల్చుని పూకులో వెళ్ళు ఆడించుకుంటూ ఉన్న నా కూతురు కనిపించింది .. మొగుడు చూడకుండా వెళ్ళిపో అని సైగ చేశా .. ఊహు అంటూ తల అడ్డం తిప్పి దాని పూకు రెమ్మలు విడ దీసి చూపించింది దా నాకు నా పూకు అన్నట్టు సెక్సీ గా .. దాని పూకు నాకి లోకువ అయిపోయ్యానేమో .. మొగుడు ఎక్కడ చూస్తాడో అని భయంగా ఉంది ఒక పక్క .. పూకులో జిల ఏమో ఇంకా ఇంకా అనిపిస్తుంది .. బుల్లిబాబు ఏమో మొడ్డతో సల్ల సలపరం తీరేలాగా కొడుతూ రుద్దుతూ మచికల్ని మొడ్డ గుండుతో పొడుస్తున్నాడు మధ్య మధ్య లో తేనే లో ముంచి మరీ రుద్దుతూ మొడ్డ పట్టుకుని మచ్చికల్ని కొడుతుంటే సమ్మగా నరాలు లాగేస్తున్నట్టు గొల్లి లోకి రక్తం ఎక్కువ ప్రవహించేదేమో రేమ్మల్లోనించి బయటకు వచ్చి తొంగి చూస్తుంది .. చెయ్యి చాచి రెమ్మల్లో వేలుతో రాసుకుంటూ నిక్కిన నా గొల్లిని వేళ్ళతో నలుపు కుంటూ సుఖం అనుభవిస్తుంటే .. సల్ల మీద రుద్ది రుద్ది మొడ్డ తో కొట్టి కొట్టి పైకి చేరి నా మెడ చుట్టూ మొడ్డతో రాస్తూ మెల్లిగా నా మొహం మీదకు చేర్చాడు ..
మళ్ళి తేనెలో ముంచి నా బుగ్గల మీద రుద్దుతూ మొడ్డ పెట్టి కొడుతూ బలిసిన తన మొడ్డ తో నా పెదాల మీద రాస్తుంటే ఆపుకోలేక నోట్లోకి లాగేసుకున్న .. గట్టిగా వాడి మొడ్డ గుండు చప్పరించా .. వాడి ప్రాణం జిల్లార్చుకుందేమో ఇస్స్స్ నీయమ్మని దెంగ .. లంజ ముండ ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావు వదిలేయ్ వె లంజ అంటూ మొడ్డ బయటకు లాగుతుంటే నేను వదలకుండా వాడి మొడ్డ గుండు గట్టిగా పట్టుకుని చప్పరించా .. చప్పరించి పెదాలు ఒదులు చేసేసరికి బయటకు లాగేసుకుని నీ సంగతి ఇలా కాదె అంటూ నన్ను వెనక్కి తిప్పి .. మంచం మీద బోర్ల పండుకునేలాగా చేసి మళ్ళి తేనెలో మొడ్డ ముంచి నీ పిర్రల మీద కొడుతూ రుద్దటం మొదలెట్టాడు ,,, బోర్ల పండుకున్న నేను తలుపు వైపు మొహం పెట్టి చోస్తూ పండుకున్నా .. కూతురి పూకు లో రసం కారిపోయిందేమో మెల్లిగా వెళ్ళిపోయింది తన రూం కీ .. బుల్లిబాబు మొడ్డని పిర్రల మీద రుద్దుతూ పిర్రల గాడిలో రాస్తుంటే ప్రాణం అల్లాడిపోయింది నాకు .. పూకులో సలపరం పెరిగిపోయింది .. రెమ్మల్లో వేడి పెరిగి నా రెమ్మలు ఉబ్బులోనించి గొల్లి కదలటం తెలిసిపోతుంది నాకే .. ఆపుకోలేక చేతిని నడుం కిందుగా పూకు మీదకు చేర్చి గుప్పటతో పట్టుకుని పిసుకుతూ మధ్యవేలు పూకులోకి దూర్చేసుకున్నాను .. వెంటనే నా నోటి కళ్ళెం ఊడిపోయింది .. ఇస్స్స్స్ నీ జిమ్మడ దొంగ సచ్చినోడా నా గొల్లి అల్లాడి పోతుందిరా గోల్లిగా .. తొందరగా నా పూకు దెంగ రా నీయబ్బా ఇంకెంతసేపు రా గొల్లి బాబు .. అంటూ తిట్టడం మొదలెట్టేసరికి .. తాపిగా తనకు పట్టనట్టుగా మళ్ళి తేనెలో ముందు నా వీపంతా మొడ్డతో రుద్దుతూ అక్కడక్కడా కొడుతూ మెడ వరకు చేరి మెడ మీద ఆ గరుకు గుండు రాస్తుంటే వొల్లంత నిక్కపోడిచింది .. దాంతో కసేక్కిపోయిన నేను ఒరేయ్ లంజ కొడకా ఇంకెంతసేపు చంపుతావురా వచ్చి నా పూకు చినిగిందాక దెంగురా అంటున్నాను ..
లంజ ముండ అప్పుడే అయింది అనుకుంటున్నావా నీ లంజ పూకు బజన ఇంకా ముందు ఉందే. ఈ రోజు నీ కుత్త తాట తీయకపోతే అప్పుడు అడగవే లంజ .. అంటూ నా పిర్రల మీద మొడ్డ తో రాసిన తేనే ని నాకుతూ నా పిర్రలు కొరుకుతూ నా పిర్రల గాడిలో చేత్తో రుద్దుతూ చెయ్యి దూర్చేసి నా రెమ్మల్లో రాస్తుంటే .. లంజ కొడకా దెంగురా నా పూకు అంటూ అరిచేసా .. అప్పుడేనా అంటూ నా గొల్లి నలిపెసాడు వేళ్ళతో అదే సమయం లో నా పిర్రలు కొరికి నాకుతుంటే నా ఒళ్ళు స్వర్గం లో తూలిపోతూ ఉంది .. ఇస్స్ హ్మ్మం అంటూ ఎన్ని మూలుగులు మూలిగానో మధ్యలో ఎన్ని సార్లు పూకు కారిపోయిందో కూడా నాకే తెలియదు .. కసేక్కిన నా శరీరం నా మాట వింటాం మానేసింది నా చెయ్యి బుల్లి గాడి సుల్లి పట్టుకుని కసి కసిగా నలిపెస్తుంటే .. ఒసేయ్ లంజ అది నా మొడ్డ అనుకున్నావా లేక నీయమ్మ పూకు అనుకున్నావా పిసికేస్తున్నావు అంటూ నా వీపు అంత నాకేసి నన్ను వెల్లికిలా చేసి ముందు వైపు కూడా నాకేసి .. నీ పూకు చప్పరించి దాన్లో రసాలు జుర్రుకుని తర్వాత వాడి గాడిద మొడ్డ దిగేసి కుమ్ముతుంటే నా సామిరంగా .. ఎంత సమ్మగా ఉందొ .. అది అనుభవిస్తే కాని తెలియదు .. లంజ కొడకా దెంగురా నా చిట్టి పూకు బర్రె పూకు అయిందాక వాయించు అంటూ గుద్ద పైకి లేపి లేపి కొట్టించుకున్నా . ఎన్ని సార్లు కారిపోయిందో నాకే తెలియదు వాడు కుమ్మే కుమ్ముడికి నా పూకు రసాలు కారిపోతూ నా గుద్ద ఎదురు లేపటం మాత్రమె తెలుస్తుంది నాకు ,,, కుమ్మి కుమ్మి నిజంగానే నా గొల్లి కందిపోయ్యేలా చేసి నా గిన్నెలో చిక్కటి రసం కార్చేసి మీద పండుకుని సన్ను చీకుతూ మాగన్నుగా పండుకుని ఉండిపోయ్యాడు . నా ఒళ్ళు గాల్లో తెలిపోతున్నట్టుగా అనిపించింది కాసేపటి వరకు ఏమి అర్ధం కాలేదు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు-8

telugu sex stories boothu kathalu మనోడు ఒక్కసారిగా గురిచూసి కసుక్కున రత్తాలు బొక్కలో పొడిచాడు,అప్పటికే వీళ్ళ దెంగుడు చూసి గులెక్కిన రత్తాలు పూకులో రసాలు ఊరడంతో సర్రున దిగబడింది వరి మడిలో ఇరుక్కున్న ట్రాక్టర్ టైర్ లా…..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా అబ్బా అబ్బా అంటూ గావుకేక పెట్టింది రత్తాలు ఒక్కసారిగా తన పూకులో కొరకంచులా ఇరుక్కున్న సంజయ్ గాడి మొడ్డ కలిగించిన అపారమైన నొప్పికి….

ఏంటే అరుస్తున్నావ్ లంజా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ రేయ్ ఆపొద్దు దీని పూకులోకి దూసుకుపో అంటూ రత్తాలు సళ్ళని పిండేస్తూ ఊ కుమ్ము అంటూ సంజయ్ గాడిని తెగ ఉత్సాహపరిచింది..

సంజయ్ గాడు మరింత ఉత్సాహంగా రత్తాలు పూకులోకి దిగబడిపోయాడు ఆ బిగుతు కలిగిస్తున్న సుఖానికి.
సర్రు సర్రుమని రత్తాలు పూకంచుల్లో ఇరుక్కుపోయిన సంజయ్ గాడి మొడ్డ దెబ్బకి ఒక్కసారిగా రత్తాలుకి చుక్కలు కనపడ్డాయి నొప్పితో…హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్భ్హ్ రేయ్ మెల్లగా అమ్మా చంపేసావ్ రా ఆమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ మెల్లగా రా అంటూ తొడలు ని గిలాగిలా ఆడిస్తూ తట్టుకోలేక పోయింది.

కిన్నెర మాత్రం యమా కసిగా కుమ్ము కుమ్ము అని మనోడిని ప్రేరేపిస్తుంటే మనోడు తెగ ఉత్సాహంగా ఒక ఇరవై దెబ్బలు గ్యాప్ లేకుండా ఫటాఫట్ మన్న శబ్దాలతో దిగేసాడు..

రత్తాలు లో ఒక రకమైన సుఖం సమ్మగా బయలుదేరి కాసింత ఉపశమనం ఇవ్వగా సంజయ్ గాడిని మీదకి లాక్కొని ముద్దులు పెడుతూ తన సమ్మతాన్ని తెలియజేయగా ఒక్కసారిగా రెచ్చిపోయాడు రత్తాలు బొక్క మారుమ్రోగేలా పిడి గుద్దులు తపక్ తపక్ మంటూ వెలిసేలా…

సంజయ్ గాడు ఇస్తున్న సుఖానికి రత్తాలు లో మాటలే లేవు,ఆ సుఖం తన తొలి అనుభవానికి మించి ఉండటంతో కామ్ గా ఆ దెబ్బలని పొడిపించుకుంటూ పిచ్చి పడుతుంటే తన మానాన్ని సంజయ్ గాడికి అప్పగించేసి ఆ అపారమైన సుఖానికి అప్రయత్నంగా నే ఆనంద భాష్పాలు ని విడిచేస్తూ వాడి దెబ్బలని కాచుకుంటోంది…

రత్తాలు బిగుతు మనోడిలో ఆశ్చర్యం తో పాటూ ఒక రకమైన కైపుని కలుగజేస్తోంది,ఎర్రగా మెరుస్తున్న ఆ విశాలమైన పూకు మధ్య భాగంలో కసిగా చూస్తూ వాటంగా లోపల అంచులు తగిలేలా వీరకుమ్ముడు కుమ్మేస్తున్నాడు ఉద్రేకంతో..

రత్తాలు ఆనందంతో ఏమీ మాట్లాడక పోటు పడిన ప్రతిసారి హుమ్మ్మ్మ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ మత్తుగా మూలుగుతోంది… వాడి పోట్లు ఒకటేమైన తన పూకులో అలజడి కలిగిస్తుంటే తట్టుకోలేక పోయింది రత్తాలు….తనలో ఇన్నాళ్లూ దాక్కున్న జాణ తనం ఒక్కసారిగా మేల్కొనేలా చేస్తున్న సంజయ్ గాడి యుద్ధం కి ఫిదా అయిపోయి తనలో బందీ అయిన ఆడతనపు సౌరభాన్ని ఒక్కసారిగా విదిల్చింది హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ గట్టిగా దెంగు రా మొగుడా అంటూ….

హుమ్మ్మ్మ్ గట్టిగా దెంగాలి అంట రా సంజయ్ గా దీన్ని, ఆపొద్దు పగలగొట్టు అంటూ కిన్నెరా ఉత్సాహపరచడంతో రత్తాలు మీదకి వంగి మత్తుగా కళ్ళలోకి చూస్తూ,ఒసేయ్ ఎలా వుందే అంటూ పిడిగుద్దు లా దూర్చాడు పూకు బొమికకి తగిలేలా.

ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఎలా ఉందంటే మాటల్లో చెప్పలేను రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ,నా కన్నా చిన్నోడివి అయినా నువ్వు నా పూకులో కలిగిస్తున్న సుఖానికి మాటలు రావడంలేదు రా మొగుడా హమ్మా అలా అనగబట్టి నా పూకంతా కుళ్ళబొడుస్తుంటే ఏమని చెప్పాలి ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్. నువ్వు దూరుస్తున్న ప్రతిసారీ నా పూకంతా ఒరుసుకుపోతూ ఈ జన్మలో ఎప్పుడూ చూడని సుఖాన్ని పొందుతుంటే ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇలాగే చచ్చిపోయినా ఇబ్బంది లేదు అనిపిస్తోంది ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మొగుడా ఈ నీ దాసిని నీ పొందులో జన్మ ధన్యం అయ్యేలా ఉరికించు నీ మొగతనం ని అంటూ సంజయ్ గాడి నడుముకి తన కాళ్ళని లంకె వేసి తన సత్తా కొద్దీ ఎదురెత్తులు ఇవ్వడం మొదలెట్టింది వాడి నాటు పోట్లకి పోటీగా..

ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నువ్వు అడిగి మరీ స్వర్గం చూపించమంటుంటే ఎందుకు చూపించనే నా కసి డాన్ ఉమ్మ్మ్మ్ నీ పూకంతా సుఖంతో సచ్చిపోయేలా దెంగుతూ నిన్ను నా దాసిలా చేసుకొని స్వర్గంలో ముంచెత్తుతానే ఉమ్మ్మ్మ్ అంటూ మనోడు రత్తాలు సళ్ళని కొరికేస్తూ ముచికలని పీలుస్తూ నడుము ఎత్తెత్తి పోట్లు పొడవడం మొదలెట్టాడు..

వాడి వేగం,పోట్లు రెండూ రత్తాలు లో అదుపు ని ఎప్పుడో తుంచేసాయి…వాడు అమిత వేగంతో పొడుస్తున్న ప్రతి పోటు రత్తాలులో నిగూఢమైన కోరికని బయటికి తీస్తుంటే రత్తాలు మొహంలో మత్తు విరజిల్లుతూ తన ఎదురెత్తులు బలంగా వేస్తూ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ నా పూకంతా మారుమ్రోగేలా దెంగు,ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా ఆ సళ్ళు నీవే రా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇంకా గట్టిగా కొరుకు ఇన్స్స్ నీ పంటి గాట్లు పడేలా హమ్మా రేయ్ పూకంతా సలుపుతోంది రా సుఖంతో ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా ఆపొద్దు నీ దెంగుడిని ఉమ్మ్మ్మ్మ్ నా పూకులోని రసాలు అన్నీ తెప్పలు తెప్పలుగా ముందుకొస్తున్నాయి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆపకుండా దున్ను ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇన్నాళ్ళూ దాచుకున్న నా యవ్వనం నీ మొడ్డకి గులాం అయిపోయింది రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నీలాంటి నిఖార్సయిన మగోడి దెబ్బతో వొళ్ళంతా పులకరిస్తోంది హమ్మా అదేమి దెంగుడు రా హబ్బా పూకంతా జిల్లు జిల్లుమంటోంది ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్ ఆపొద్దు అన్నానా హమ్మా రేయ్ అయిపోతోంది రా నా సత్తా అంతా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ కుదేయ్ బొక్కంతా వాచిపోయేలా ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా రేయ్ ఆపొద్దు ప్లీజ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ హత్తుకుపోయింది రత్తాలు తన రసాలని త్వరత్వరగా విడిచేసి…

మనోడి ఆయుధం కూడా తెగ అలిసిపోయి చివరి పోట్లని యమా ఫాస్ట్ గా వేస్తుంటే కసి కిన్నెర మాత్రం వాడి మొడ్డని బయటికి తీసి తన నోట్లోకి తీసుకొని ఊ దెంగమన్నట్లు సైగ చేయడంతో మనోడు చివరి పోట్లని కిన్నెర గొంతుకి తగిలేలా గ్యాప్ లేకుండా వేస్తూ కిన్నెరా జుట్టు పట్టుకుని గొంతులో పిచికారీ చేసాడు ఆయాసంగా…

సుఖాల జల్లులో ముగ్గురూ తడిసి ముద్దయ్యారు,ఆ సుఖం ముగ్గురినీ మరో అర్ధ గంట వరకూ తేరుకోనివ్వలేదు… కలా నిజమా అన్న ఫీల్ లో కిన్నెర,రత్తాలు లు ఏదో లోకంలో తేలిపోయారు…

ఆరోజు సాయంత్రం వరకూ కిన్నెర,రత్తాలు ల పూకులు మనోడి మొడ్డ బలుపు దెబ్బకి వాచిపోయాయి బెత్తెడు మందంలో…ఇక వద్దు రా ఈరోజుకి అని ఇద్దరూ గగ్గోలు పెట్టడంతో మనోడు ఇద్దరికీ ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలికి సాయంత్రం ఏడు గంటలకి అపార్ట్మెంట్ ని చేరాడు…

మధ్యాహ్నం 2 కి అపార్ట్మెంట్ లోకి పద్మజా ల్యాండ్ అయ్యింది ఒక్కటే…తన మొగుడు మళ్లీ గల్ఫ్ కి వెళ్లిపోవడంతో సంపత్ గాడు లేకుండానే వచ్చేసింది…అందుకు కారణం లేకపోలేదు,వంట గదిలో సంపత్ గాడు కవ్విస్తున్న సీన్ ని సంపత్ గాడి అమ్మ చూడటంతో పద్మజా ఒక్కటే రావాల్సి వచ్చింది…సంపత్ గాడి కాలేజ్ మార్పించేసి హైదరాబాద్ పంపించేసారు వాళ్ళింట్లో…

పద్మజా మాత్రం దొరికిపోయినా ఇవన్నీ మామూలే లే అని లైట్ తీసుకున్నా తనకి ఏ లోటు లేకుండా చేసిన సంపత్ గాడు లేకపోయేసరికి ఒక విధమైన నీరసం ముంచుకొస్తోంది….మొగుడు కి మొడ్డ ఎలా పెట్టాలో తెలియకపోవడం,అస్తమానమూ డబ్బు పిచ్చి కావడం మూలాన పద్మజా కి కోరికలు తీరకుండా మిగిలిపోయాయి,ఎడారిలో వర్షంలా ఒక నెల రోజులు సంపత్ గాడు సుఖంలో ముంచెత్తేసరికి ఇక అంతా హ్యాపీ నే అనుకున్న పద్మజకి మళ్లీ ఎడారి జీవితం మొదలయ్యింది…

సంజయ్ గాడు మాత్రం జ్యోతి,పింకీ,పరిమళ,నందిత,వాగ్దేవి,అర్పిత ల పువ్వుల్లో వీణలు మ్రోగిస్తూ కాలం గడుపుతున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా,అప్పుడప్పుడు జ్యోతి ,నందిత లకి స్వర్గం చూపిస్తూ తెగ జాగ్రత్తతో మెలుగుతున్నాడు.. ఓనర్ పుష్పవతి మాత్రం సంజయ్ గాడి ఆలోచనలో నిరంతరం హీటెక్కుతూ సరైన సమయం కోసం వేచి చూడసాగింది…

దెంగుడు సుఖం చూసిన వాగ్దేవి లేట్ చేయకుండా ఒక అందమైన యువకుడిని పెళ్లి చేసేసుకొని అపార్ట్మెంట్ ఖాళీ చేసింది…పెళ్లికి ఒక రెండు రోజుల ముందు సంజయ్ గాడి వీర దెంగుడులో మునిగిపోయి వాడి రసాల స్టాక్ ని తన పువ్వులో దింపేసుకొని వెళ్ళిపోయింది..ఇక అర్పిత మాత్రం అప్పుడప్పుడు కాంటాక్ట్ లో వుంటూ మనోడి దెబ్బ కోసం వెయిట్ చేయసాగింది…

మన స్రవంతి,మాధురీ ల శకం మళ్లీ మొదలైంది…ఎలాగూ హాలిడేస్ కాబట్టి మనోళ్ళు మాంచి నాటు పోటుగాళ్ల కోసం తెగ ట్రై చేయడం మొదలెట్టారు..పాపం వాళ్లకేమి తెలుసు సంజయ్ గాడు చాలు మన కోరికలు తీర్చడానికి అని,ఆ అవకాశం కూడా ముందుంది లే అనుకొని సమయం కోసం వెయిట్ చేయసాగారు..

పింకీ కి గుల ఎక్కువై అప్పుడప్పుడు పరిమళ ఇంటిలో మకాం పెట్టి ముందూ వెనక లూజ్ అయ్యేలా పోట్లు వేయించుకుంటూ కాలం గడిపేస్తోంది…

జ్యోతి మాత్రం మనోడి దెబ్బకి గులాం అయ్యి అన్ని బొక్కలూ సమర్పించుకుంది,మనోడి పోటు లేనిదే నిద్ర పట్టని పరిస్థితికి వచ్చింది,నిజానికి సంజయ్ గాడు కూడా అరేబియన్ గుర్రాల్లా ఉండే జ్యోతి పొందుని తెగ ఆస్వాదిస్తూ జ్యోతిని స్వర్గంలో ముంచెత్తుతూ వున్నాడు….మనోడి కోరిక ఒక్కటి మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది నందిత అందాలని పూర్తిగా ఆస్వాదించే సమయం కుదరక…నిజానికి నందిత తో ఎప్పుడు చేసినా త్వరత్వరగా చేయడమే తప్ప మనస్ఫూర్తిగా చేసింది లేదు..ఆ సమయం కోసం మనోడి ఎదురుచూపులు..

అలా ఒక నెల కాలగమనంలో గిర్రున తిరిగిపోయింది..రత్తాలు కిన్నెరలు అప్పుడప్పుడు రహస్యంగా మనోడిని కలుస్తూ సుఖాన్ని పొందుతున్నారు..

ఒకరోజు తెల్లవారుఝాము వరకూ జ్యోతి బొక్కలు ఇరగదీసి బయటపడ్డ సంజయ్ గాడు కిందకి వెళ్తుంటే పద్మజా ఎదురొచ్చింది…

ఏంటి ఆంటీ ఈ టైం లో మీరు ఇక్కడ అని మనోడు అడగడంతో,అప్పటికే వీళ్ళ రంకు భాగోతం చూసి తచ్చాడుతున్న పద్మజా మాత్రం ఏమీలేదు లే సంజయ్ ఏదో నిద్ర రాక ఇలా వాకింగ్ చేస్తున్నా అని కవర్ చేసి ,అయినా నువ్వు ఏంటి ఈ టైం లో?ఎక్కడికెళ్లావ్ అంటూ మనోడిని ఇరకాటంలో పెట్టింది.

మనోడు కూడా కవర్ చేస్తూ,భలే వారు ఆంటీ మీరు ఈ అపార్ట్మెంట్ లో చేరినప్పుడు నుండీ నిద్రే లేదనుకో ఏదో ఒక పని పడుతోంది అంటూ నవ్వేసాడు..

అవునవును సంజయ్ నువ్వు ఈ అపార్ట్మెంట్ కి వచ్చినప్పుడు నుండీ బాగా “పనులు” చేస్తూ అందరికీ ఏ “ఇబ్బందీ” లేకుండా చేస్తున్నావ్ అంది డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ లో.

మనోడికి అర్థం కాకపోయినా, అంతే కదా ఆంటీ ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే నా జాబ్ పోతుంది గా అని తెలివిగా సమాధానం ఇచ్చాడు.

అవునవును నిజమే,మా ఫ్లాట్ లో కూడా “ఇబ్బందులు” వస్తుంటాయి,అప్పుడప్పుడు నా “పనులు” కూడా చేసి పెట్టు సంజయ్ అంది అప్పటికే హీటెక్కి ఉన్న పద్మజా..

అబ్బే భలేవారే ఆంటీ,మీ “పని” ఎందుకు చేయను?? ఏదైనా పని ఉంటే కబురు పంపండి మీ.ముందు ఉంటాను..

హ్మ్మ్మ్మ్ ఆ ” అవసరం” కూడా త్వరలోనే వస్తుంది లే మరచిపోకు అంటూ బై చెప్పి ఇంట్లోకి వెళ్లి మంచి సైజ్ ఉన్న క్యారెట్ తో తన గులని తీర్చుకుంది కసి పద్మజా….

మనోడు త్వరగా లేచి స్నానం చేసి టిఫిన్ కూడా ముగించి అపార్ట్మెంట్ లో రౌండ్స్ కి వెళ్ళాడు…జ్యోతి అప్పటికే తన ఫ్లాట్ ముందు నిలబడి ఉంది…మనోడు ఏ పిల్లా కుదురుతుందా అని సైగ చేసేసరికి అమ్మో వద్దు రా బాబూ బొక్కలు వాచిపోయాయి ఇంకో రెండు రోజులు గ్యాప్ ఇవ్వు అంటూ లోగొంతుకలో మాట్లాడింది.

హబ్బా అలా అంటావేంటే పిల్లా,మరి నా సంగతి ఏంటి అని ప్రశ్న వేయగా ,నీకేమి ఎవరో ఒకరు సమర్పించుకుంటారు గెలుకు అంది నవ్వుతూ.

హ్మ్మ్ కొంపలు అంటుకుపోతాయ్ అలా చేస్తే,ఆ పుణ్యమేదో నువ్వే కట్టుకో అంటూ కవ్వించాడు..

హబ్బా మాటే వినవు రా ఎద్దూ, నా వల్ల అవ్వదు గానీ ఆ పద్మజా ని తగులుకో పని అవుతుంది అంటూ ఎదురుగా ఉన్న పద్మజా ఫ్లాట్ వైపు చేయి చూపించింది..

అమ్మో వద్దులే వే,అది అసలే తింగరి దానిలా ఉంది అని మనోడు అనగా,నీ మొహం రా అది మొడ్డ లేక క్యారెట్లతో కాలం వెళ్లదీస్తోంది ఖచ్చితంగా సమర్పించుకుంటుంది ట్రై చెయ్ అంది.

ఏంటే నిజంగానే అంటున్నావా??

నీ మీద ఒట్టు రా మగడా,అసలే దానికీ నాకూ సరిపోదు,నువ్వు గనక దాన్ని పటాయించి అదుపులో పెట్టుకుంటే నా కసి కూడా తీరుతుంది అంది జ్యోతి ఉత్సాహంగా.

నీ తిక్క మొహం,అయినా దాన్ని పటాయిస్తే నీ కసి ఎలా తీరుతుందే?

అది తర్వాత చెప్తాలే రా మొగుడా,ముందు ఆ పని చూడు అంది జ్యోతి ధైర్యం చెప్పి ఇంట్లోకి వెల్తూ.

సరేలే ఎలాగూ ఏమైనా పనులు ఉంటే చెప్తాను అంది గా,అదేదో ఇప్పుడే వెళ్తే ఏమైనా పని జరగొచ్చు అని కాలింగ్ బెల్ నొక్కాడు మనోడు….

అప్పుడే ఫ్రెష్ గా పూకు గెలుక్కొని తల స్నానం చేసిన పద్మజా కి కాలింగ్ బెల్ శబ్దం వినపడడంతో తల తుడుచుకుంటూ వెళ్లి డోర్ తీసింది,చూస్తే ఎదురుగా సంజయ్ గాడు..

ఏంటి అబ్బాయ్,ఇలా వచ్చావు అంది కళ్ళెగరేస్తూ…

మీరేగా రమ్మన్నారు ఆంటీ,ఈరోజు నాకు ఏ పనులూ లేవు..ఎలాగూ ఖాళీ కాబట్టి మీ పనులు అన్నీ చక్కదిద్దితే ఒక పని అయిపోతుంది గా అని ఇలా వచ్చాను అన్నాడు నవ్వేస్తూ.

హ్మ్మ్మ్మ్ మాంచి ఫాస్ట్ లో ఉన్నావ్ కుర్రాడా,బాగుంది నీ వరస…అడిగి మరీ ఏమైనా పనులున్నాయా పూర్తి చేస్తాను అని నువ్వు అంటుంటే ముచ్చటగా ఉంది…అసలే ఇంట్లో (వంట్లో) పనులన్నీ బూజు పట్టాయి ఒక్కసారి ఇద్దరమూ బూజు పోయేలా పని చేద్దాం రా లోపలికి అంటూ మత్తుగా ఆహ్వానించింది జాణ పద్మజా…హ్మ్మ్మ్మ్ మాంచి ఫాస్ట్ లో ఉన్నావ్ కుర్రాడా,బాగుంది నీ వరస…అడిగి మరీ ఏమైనా పనులున్నాయా పూర్తి చేస్తాను అని నువ్వు అంటుంటే ముచ్చటగా ఉంది…అసలే ఇంట్లో (వంట్లో) పనులన్నీ బూజు పట్టాయి ఒక్కసారి ఇద్దరమూ బూజు పోయేలా పని చేద్దాం రా లోపలికి అంటూ మత్తుగా ఆహ్వానించింది జాణ పద్మజా…

లోపలికి వెళ్లిన సంజయ్ గాడికి పద్మజా ప్లాట్ లో నీట్ గా సర్దిన వస్తువులు అన్నీ చూసేసరికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది,ఇంతకు ముందు అన్ని ఇళ్లల్లో చూసినా కూడా ఇంత పద్దతిగా ఎవరూ అలంకరించి నీట్ గా పెట్టింది లేదు,ఒకవైపు ఆశ్చర్యం గా ఉన్నా అన్నీ క్లీన్ గా ఉన్నా బూజు పట్టి ఉన్నాయి అని ఎందుకు అంటోంది అబ్బా అని ఆలోచనలో పడ్డాడు మనోడు…ఒక రకంగా తన నుండి కూడా సపోర్ట్ ఉంది అని అనిపించింది మనోడికి…

ఇక పద్మజా విషయానికి వస్తే తన వంటితో పాటూ ఇల్లు కూడా నీట్ గా పెట్టుకోవడం తనకి ఇష్టం,మనోడి చూపులు అన్నీ నీట్ గా సర్దిన వస్తువులు పైన పడేసరికి కాస్తా అనుమానం వచ్చింది పిల్లాడికి నా పైన,అదీ ఒకందుకు మంచిదే లే అని ఏరా అబ్బాయ్ ఏమి తీసుకుంటావేంటి అంది మనోడి ఆలోచనలకి బ్రేక్ వేస్తూ..

ఏమీ వద్దులే ఆంటీ,ఇప్పుడే టిఫిన్ తినేసి వచ్చాను గా కడుపులోకి వెళ్ళదు ఏదీ కూడా అన్నాడు నవ్వుతూ..

భలేవాడివయ్యా అబ్బాయ్,ఈ వయసులో కొండని కూడా కరిగించేయాలి పొట్టలో వేసుకొని,ఇంతకీ వేడి వేడి పాలు కావాలా లేకా స్ట్రాంగ్ టీ కావాలా అంది మనోడిని కాసింత తన వయ్యారపు చూపులతో మత్తు వేస్తూ.

మనోడు తక్కువ తిన్నాడా ఏంటి,ఎంతమందిని చూసాడు ఇలాంటి కసి జాణ లని,తన చూపుల మహత్యం అర్థమై పాలు అయితే బెస్ట్ అనుకుంటా ఆంటీ అందులో కాస్తా బూస్ట్ వేసి ఇస్తే వంటికి శక్తి ఉంటుంది అన్నాడు తానూ కాస్త తన చూపులకి పదును పెట్టి..

పిల్లాడు మాంచి ఊపులో ఉన్నట్లున్నాడు అని మనసులోనే ఖుషీ అయి,అవునవును బూస్ట్ కలుపుకొని వస్తాను అసలే ఎదిగే పిల్లాడివి అందులోనూ తెగ కష్టపడుతున్నావ్ ఒక్క రెండు నిమిషాలు అంటూ వయ్యారంగా తన కసి గుద్దని తిప్పుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళింది పద్దూ…

అసలే గుద్ద కనిపిస్తే ఆగని సంజయ్ గాడికి పద్దూ పెద్ద పిర్రలు కసిగా ఊగడం చూసేసరికి హబ్బా దీని గుద్ద ఏమి పెంచింది రా బాబూ ఒక చూపు చూడాలి అనుకుంటూ కసెక్కి పద్దూ కోసం వెయిట్ చేయసాగాడు.

లోపలికెళ్లిన పద్దూ తెగ ఖుషీ అయిపోయింది ఎదురుగా ఉన్న అద్దంలో సంజయ్ గాడి చూపులు తన గుద్ద పైనే ఉండటం చూసాక,పిల్లాడు లైన్ లోనే ఉన్నాడు కాస్తా పదును పెట్టాలి అంతే అని నిర్ణయించుకొని తన చీర పైట ని కాస్తా సళ్ళ దర్శనం కలిగేలా సరిచేసుకొని వయ్యారంగా హాల్ లోకి వచ్చింది ఇదిగోనయ్యా బూస్ట్ కలిపిన “పాలు” అని సంజయ్ గాడికి ఇస్తూ.

మనోడికి తెగ కవ్వించే సీన్ కనపడింది పద్దూ వయ్యారంగా వంగి తనకి పాలు ఇస్తున్నప్పుడు,ముంతమామిడి పప్పులా కొవ్వెక్కిన సళ్ళ గుబ్బలు దాదాపు అర్ధ భాగం కనిపించి మనోడికి కాసింత కైపుని కలిగించాయి…మనసులోనే పద్మజా షేపులకి వహ్వా అన్న కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చేసాడు…ఆంటీ కూడా మాంచి ఊపు మీద ఉంది కానీ ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలబ్బా అన్న ఆలోచనలో పడ్డాడు మనోడు.. ఆ ఆలోచనలలోనే పాలు ని ఫినిష్ చేసాడు.

ఏమయ్యా ఎలా ఉన్నాయి “పాలు”???(పద్మజా సళ్ళ గుబ్బలు కావాలనే కనిపించేలా చేస్తూ).

మీ చేతులతో బూస్ట్ కలిపి మరీ ఇచ్చారు గా ఆంటీ చాలా బాగున్నాయి…(పద్మజా సళ్ళని కసిగా చూస్తూ)..

బాగా వేడి మీద ఉన్నాయి కాబట్టి మాంచి “రుచి” కలిగింది కదా??(మనోడిని కళ్ళతోనే కవ్విస్తూ)..

అవునవును, చల్లరిపోయినా కూడా “రుచి” లో పెద్ద మార్పు ఏమీ తగ్గదు లే ఆంటీ.(మనోడు కూడా కసిగా మాట్లాడుతూ).

హ్మ్మ్మ్ థాంక్సయ్యా అబ్బాయ్ నీ కాంప్లిమెంట్ బాగా నచ్చింది నాకు.(మనసులో తన సళ్ళనే కసిగా చూస్తూ కవ్విస్తూ మాట్లాడుతున్నాడని అర్థమైంది జాణ కి)..

ఇంత “రుచి” గల “పాలు” ఇచ్చిన మీకు ఈ చిన్న కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడంలో సంతోషం ఉందిలే ఆంటీ,ఇంతకీ ఎక్కడ చేయాలి “పని”???

చెప్పాలంటే “ఇల్లు(వొళ్ళు)” మొత్తం పని ఉంది అబ్బాయ్,కాస్తా లేట్ అవ్వొచ్చేమో నీకు??(మత్తుగా).

మరేమీ ఫర్వాలేదు, అసలే ఈరోజు ఫుల్లు ఖాళీ,ఎవ్వరి “ఇండ్లలో” “పనులు” లేవు,తీరిగ్గా మీ “ఇంట్లో(వంట్లో)” పని చేసే వెళ్తాను అన్నాడు మనోడు కసిగా…

నీ వాలకం చూస్తుంటే “ఇల్లు”(వొళ్ళు) మొత్తం క్లీన్ చేసే వెళ్ళేట్లున్నావ్ గా అబ్బాయ్???

అవునవును ఆంటీ,అడిగారు గా మీరే,ఆ మాత్రం క్లీన్ చేయకపోతే నాకు చెడ్డపేరు గా..ఏంటీ మీకు ఒక్కరోజే పూర్తి “పని” చేయడం ఇష్టం లేనట్లుంది అన్నాడు మనోడు మాటలకి పదును పెడుతూ.

నిజమే అబ్బాయ్ నువ్వన్నది,విడతలుగా చేస్తే ఇళ్లంతా శుభ్రంగా ఉంటుంది గా,ఒకేసారి అంటే మళ్లీ రెండు మూడు రోజులకి ” బూజు” పట్టేయదూ???(కళ్ళలో మత్తు ఎక్కువ అయ్యింది).

నిజమే మరి,అదీ మీలా నీట్ గా పెట్టుకున్న “ఇళ్లల్లో” కాసింత దుమ్ము ఉన్నా “బూజు” లా ఉంటుంది..అయినా మీరేమీ బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదులే నేను ఒక్కసారి క్లీన్ చేస్తే మరో వారం వరకూ బూజు పట్టే ఛాన్స్ ఉండదు అన్నాడు మనోడు…

వాడి కసి మాటలు అర్థమైన పద్దూ తనలోని జాణ ని మరింత లేపుతూ,అందరి ఇండ్లలా నా ఇల్లూ ఉంటుంది అనుకోకు అబ్బాయ్,నాది అసలే యమా క్లీన్ గా ఉన్నా మరుసటి గంటకే బూజు పట్టే ఇల్లు,అసలే ఓపెన్ ప్లేస్ గా అందుకే…

అవునా???అదీ చూస్తాను లే ఆంటీ ఎలా గంట గంటకే బూజు వస్తుందా అన్నది..(మనోడు పద్మజా కసికి మరింత కసెక్కాడు,దీని బొక్కలు ఊసిపోయేలా దెంగాలి అని స్థిరంగా ఫిక్స్ అయ్యాడు పద్దూ కసిని చూసి).

చూద్దాం తెలుస్తుంది గా నీ పనితనం…

అవును నిజమే ఆంటీ తెలుస్తుంది గా వెయిట్ చేద్దాం,ఇంతకీ ఇప్పుడే మొదలెడదామా లేకా లేట్ ఏమైనా ఉందా???

హబ్బో బాగా ఫాస్ట్ గా ఉన్నావయ్యా అబ్బాయ్,దూకుడు అన్నిసార్లూ మంచిది కాదు గుర్తు పెట్టుకో.

హబ్బా ఇలాంటివి చాలానే చూసాను లే ఆంటీ అనుభవమే బాగా,ఎక్కడ దూకుడు పెంచాలి ఎక్కడ తగ్గించాలి అన్నది బాగానే అలవాటు అయింది .

ఆహా ఇంతకుముందు ఎవరి ఇళ్లల్లో పని చేసావు ఏంటి?(పద్దూ కి మనసులో బలమైన కోరిక తగిలింది వీడి అకౌంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలని)…

ఆంటీ కి ఎందుకో అంత ఉబలాటం తెలుసుకోవాలని???మీ ఇంట్లో పని జరిగితే చాలు గా.(మనోడు కూడా తెలివిగా దాటవేసాడు).

అసలే జాణ అయిన పద్దూ అంత ఈజీగా వదులుతుందా??అందుకే మళ్లీ అడుగుతూ ఏమీలేదులే అబ్బాయ్ నీ పనితనం ఎలా ఉందో కనుక్కుందామని అంతే,నాకు నా ఇంట్లో పని అయితే చాలు వేరే వాళ్ళతో పనేంటి అంది తెలివిగా…

ఏంటో ఆంటీ కి నా పనుల పైన అంత ఇంట్రెస్ట్???అడిగారుగా చెప్తానులే మళ్లీ అడగొద్దు మరి,జ్యోతి ఆంటీ,పరిమళ ఆంటీ,వాగ్దేవి గారి ఇళ్లల్లో బాగా కష్టపడి పనిచేసాను.(నందిత విషయం,పింకీ విషయం మాత్రం చెప్పలేదు)..

అనుకున్నాలే నువ్వు అంత అమాయకుడివి కాదు అని,బాగానే చేసావా లేకా అప్పుడప్పుడు చేసి బూజు సరిగా దులపకుండా వదిలేసావా???

ఏమో మరి వాళ్లనే అడిగితే మీకు తెలుస్తుంది బహుశా…

నువ్వే కదా అబ్బాయ్ అడగొద్దు అని చెప్పి మళ్లీ అడగమంటావేంటి??అయినా ఆ పనులు గురించి అడిగితే బాగోదు ఏమో కదా?(వాలుగా చూస్తూ కసిగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ)…

ఏంటీ ఆంటీ గారు ఏదో ఏదో అనుకున్నట్లు ఉన్నారు, ఇంట్లో క్లీనింగ్ పని చేస్తే అడగటానికి ఏముంది అంట అంత ఫీల్ అయ్యే విషయం???ఇంతకీ తమరు ఏదో అనుకుంటున్నారా???ఇంట్లో క్లీనింగ్ విషయమే కదా ఆంటీ అంటూ మనోడు టైం చూసుకొని బాణం విసిరాడు పద్దూ బయటపడటానికి…

మనోడి తెలివికి చిక్కింది పద్దూ,కానీ తెగ కవర్ చేస్తూ అబ్బే అదే అదే క్లీనింగ్ నే గా అడిగితే ఏమనుకుంటారు ఏమీ అనుకోరులే అంటూ యమా తెలివిగా ఆన్సర్ ఇచ్చింది…

మనసులోనే హబ్బా ఏమి కులుకులు ఉన్నాయే పద్దూ అనుకుంటూ,హమ్మయ్యా బ్రతికించారు లే నేను ఇంకా వేరే రకంగా అనుకున్నారేమో అని తెగ టెన్షన్ పడ్డాను అన్నాడు మనోడు ఆ కసి సళ్ళ వైపే కసికసిగా చూస్తూ….

అవునా??వేరే రకంగా అంటే ఏంటి అబ్బాయ్??అంటూ కళ్ళెగరేసింది..

మీకు అర్థం కాలేదా??లేకా తెలిసే అడుగుతున్నారా అంటూ మనోడు కూడా కసిగా కళ్ళెగరేసాడు….

పద్దూ అప్పటికే మనోడి గుడారం లేవడంతో పైకి కనిపిస్తున్న వాడి ఉబ్బుని చూస్తూ,అర్థం కాలేదు అబ్బాయ్ అర్థం అయ్యేలా చెప్తావా ఏంటి???

అడిగితే చెప్పనా ఏంటి???తీరిగ్గా చేసి చూపించనూ అంటూ మనోడు కసిగా కవ్వించాడు తన కళ్ళలోకి చూస్తూ….

బాగుంది నీ మాట చేసే చూపిద్దువులే గానీ,ఇంతకీ ఇంకా ఎవరెవరి ఇళ్లల్లో పనుల్ని ఒప్పించుకున్నావో చెప్పొచ్చు గా??(తన పెదాలని రాసుకుంటూ)..

మనోడికి యమా కసిగా ఉంది పద్మజా తన చూపులు,సళ్లతో కవ్విస్తుంటే,అతి నిగ్రహం తో తన రాడ్ ని కవర్ చేసుకుంటూ,ఇంకా అంటే మన ఓనర్ ఆంటీ,ఆమె కూతురు పింకీ లు కూడా వాళ్ళింట్లో క్లీనింగ్ చేయమని ఒకటేమైన ఫోర్స్ చేస్తున్నారు అన్నాడు…

ఆహా బాగుంది నీ పనితనం,ఇద్దరూ రమ్మని చెప్తుంటే అర్థం అవుతోంది నువ్వెంత పనిమంతుడివో అని…ఏమీ వెళ్లి బూజు దులిపి రావొచ్చు గా అంతగా అడుగుతుంటే ఆలోచించడం ఎందుకో అబ్బాయ్ కి…

హ్మ్మ్మ్ నిజమే అన్నీ కుదరాలి గా ఆంటీ,అసలే ఓనర్ కాస్తా నా పనితనంతో ఒప్పిస్తేనే కొంచెం ఫేవర్ అవుతుంది లేకుంటే మొదటికే మోసం అందుకే ఆలోచిస్తున్నా…

నిజమే నువ్వన్నది,ఇంతకీ ఈ అపార్ట్మెంట్ లో నే నా లేకా బయట కూడా పనులు ఏమైనా చేస్తున్నావా???

బయట అంటే మా ఊర్లో ఇంతకుముందు బాగా జరిగేవి పనులు,ఇప్పుడు టౌన్ లో ఒక ఇద్దరి ముగ్గురితో బలంగా జరుగుతోంది…

హమ్మో దేవాంతకుడివే అబ్బాయ్,బాగా బలం ఉన్నట్లుంది గా ఇందరి పనులు చేస్తున్నావంటే???(మత్తుగా కళ్ళెగరేస్తూ)…

ఏమో మరి నాకేమి తెలుస్తుంది ఆంటీ,చేయించుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ బలం అంతా.(మనోడి చూపులు బాణాలు అయ్యాయి పద్దూ వైపు)..

హ్మ్మ్ నిజమే మరి,నాకు ఛాన్స్ రాకపోయింది నువ్వెలా పని చేస్తున్నావో చూడటానికి,ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇవ్వొచ్చు గా.(తన కసి కోరిక బయట పెట్టింది పద్దూ)…

అదేంటీ మీ ఇంట్లో పని కోసం పిలిచి వేరే ఇళ్లల్లో చేసే పనిని చూడాలి అంటారు???ఏంటీ నమ్మకం లేదా నా పైన??(కన్నెగరేసాడు)..

ఛా ఛా అలా ఏమీలేదు,ఏదో చిన్న ఆశ అంతే…అసలే ఇళ్లంతా నీట్ గా పెట్టుకునే నాకు వేరే ఇళ్లల్లో ఎంత నీట్ గా పని చేస్తావో అని చూద్దామని అడిగా అంతే…

ఆహా ఆంటీ దగ్గర చాలా ఆశలు అలాగే మిగిలిపోయినట్లు ఉన్నాయే,మీకు సరిగా పని చేసే వర్కర్ ఎవరూ దొరకలేదు అనుకుంటా,నిజమేనా??(మనోడు గెలికాడు పద్దూ లో ఎంత కసి ఉందో, తన రంకు భాగోతాల గురించి తెలుసుకోవాలని)…

మొగుడు అస్సలు పని చేయడు అబ్బాయ్,అప్పుడప్పుడు చిన్నా చితకా పనిమనుషులు వచ్చి పని చేస్తున్నా సంతృప్తి లేదు,ఈ మధ్య మా బంధువుల్లో ఒకడు బాగానే పని చేసాడు ఒక నెల అంతా,ఇక పర్మనెంట్ గా ఆ పని కే అలవాటు అవుదామని అనుకునేలోపు సీన్ రివర్స్ అయిపోయింది ,మళ్లీ మొదటికే వచ్చింది అంది కాసింత ఓపెన్ గానే మనోడిని కసిగా కవ్విస్తూ తన కసి సళ్లతో…

హ్మ్మ్మ్ అయ్యో కాస్తా ఇబ్బంది కలిగించే విషయమే,మొత్తానికి బూజంతా దులిపే పనిమంతుడు మాత్రం ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు అన్నమాట మీ ఇంట్లో.(వంట్లో)..

అవునవును అబ్బాయ్,అదే నా బాధ….ఇంత నీట్ గా ఉండే నా ఇంట్లో అస్సలు సంతృప్తే లేకపోయింది అన్న ఒక్క బాధ అలాగే ఉండిపోయింది అనుకో…

అవును నిజమే మరి, ఏ గరుకూ లేని మీ ఇంట్లో(వంట్లో) సరిగ్గా పని జరగలేదు అంటే ఒక వైపు నాకూ ఫుల్లుగా పని చేయాలన్న కోరిక ఒకవైపు,ఇంకోవైపు జాలి కలుగుతోంది మీ పరిస్థితి చూస్తుంటే…(సళ్ళని తినేసేలా చూస్తున్నాడు మనోడు)
.
అంత జాలి పడే బదులు నువ్వు అయినా కాస్తా హెల్ప్ చేయొచ్చు గా అబ్బాయ్????

చేయాలనే ఉంది మరి,అయితే ఆంటీ మనసులో ఏముందో తెలియక కాస్తా వెనకడుగు వేస్తున్నా అంతే…

ఆహా బాగానే తెలుస్తోంది గా నా మనసులో కోరిక,అలాంటప్పుడు వెనకడుగు వేయడం ఎందుకో?(కన్నెగరేసింది)..

ఇలాంటి పనుల్లో ఆలస్యం అమృతం అన్నారు పెద్దలు,అందుకే కాసింత నిగ్రహంతో ఉన్నాను అంతే,లేకుంటే ఇవ్వాళ్టికి మీ వంట్లో అన్నీ సలుపు పుట్టేలా పని మొదలెట్టేవాన్ని,అయ్యయ్యో వంట్లో కాదండి మీ ఇంట్లో అంటూ మాటల డోస్ పెంచాడు మనోడు ధైర్యంగా…

మనోడి మాటలకి కసి ఒక్కసారిగా రివ్వున ఎగసింది పద్దూలో,ఎదురుగా రా రా నా బిగి కౌగిళ్ళలో కరిగిపో అని కసి వేటగాడు కవ్విస్తుంటే పద్దూలో నర నరం కామకోరికతో సలిపి ఎగసింది,ఆలస్యం చేయకుండా వీడి మొడ్డ బలుపు తీర్చాలి అన్న కోరికని బలవంతంగా అణుచుకుంటూ వీడికి ఇంకా ఇంకా నా కసి అందాలు,మాటలతో కసెక్కించి మీదకి ఎక్కించుకొని సుఖాలతో తేలిపోవాలి అని నిర్ణయించుకొని మరింత తన మాటలకి పదును పెట్టింది….

ఆహా అబ్బాయికి ఇంట్లో బదులు వంట్లో అన్న మాట వచ్చింది,ఇంతకీ నువ్వు అందరి ఇళ్లల్లో ఇంటి పని బదులు వొంటి పని చేసేట్లున్నావే చూస్తుంటే అంటూ సలసలా మరుగుతున్న తన పువ్వు అలజడిని తగ్గిస్తూ తొడలని గట్టిగా దగ్గరికి చేర్చి కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చుంది మనోడిని మత్తుగా చూస్తూ…

వొంటి పని,ఇంటి పనీ రెండూ చేసేయడానికి అనుమతి అందరూ ఇవ్వరు గా,ఏదో దొరికిన ప్రసాదంతో సంతృప్తి పడుతున్నాను అంతే…

హబ్బో అందరూ ఎలా ఇస్తారు అనుకున్నావ్???కనీసం ఇచ్చిన వాళ్ళకైనా ప్రసాదం బలంగా పంచుతున్నావా లేదా???

హమ్మో పంచకపోతే మాట రాదూ, ఏ లోటూ లేకుండా కడుపు నిండా వాళ్ళకి సంతృప్తి కలిగించకుండా వెనక్కి వచ్చేదే లేదు అన్నాడు మనోడు యమా స్పీడ్ పెంచేస్తూ…

మరి నా ఇంట్లో పనితో పాటూ వంట్లో పని కూడా చేయాలని వచ్చావా ఏంటి(కళ్ళెగరేస్తూ మత్తుగా).

మొదట ఇంటి పనే చేద్దామని వచ్చినా,ఇప్పుడు మనసు మార్చుకున్నాను ఆంటీ.(ఏంటీ ఇస్తావా అన్నట్లు మనోడు కసిగా సైగ చేసాడు).

మనోడి సైగకి కసిగా సళ్ళని చూపిస్తూ,ఓహో ఎందుకో అబ్బాయికి మనసు మారింది?తెలుసుకోవచ్చా???

హా తెలుసుకోవచ్చు,ఏదో అసంతృప్తి తమరి కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంటేనూ మనసు మారింది….

నా కళ్లల్లో అసంతృప్తి ఉంటే నీకు మనసు మారడం ఎందుకా అని????

అసలే బూజు పట్టి ఉంటుంది గా,నాకు బూజు పట్టిన ఇల్లులు,వొళ్ళులు బూజు పోయేలా పని చేయడం అంటే యమా ఇష్టం,అందులోనూ మీ ఇల్లు యమా లేతగా ఉంది ఎక్కడి వస్తువులు అక్కడ బాగా కొవ్వు పట్టి, అందుకే ఫ్లాట్ అయ్యి మనసు మార్చుకున్నాను…తమరికి అభ్యంతరం అయితే వెళ్లిపోతాను….

ఇంతవరకూ వచ్చి ఇప్పుడు ఎల్లిపోతాను అంటున్నావ్ ఇంతకీ మగాడివేనా అబ్బాయ్????

మగాడినని మాటలతో మాత్రం రుజువు చేయలేను,అందుకు వేరే సెట్టింగ్ ఉంటుంది అని నీకూ తెలుసు గా ఆంటీ, ఇష్టం లేని పని చేయడం నాకు నచ్చదు అందుకే ముందుగానే ఒకసారి హెచ్చరిస్తున్నా తమరిని…

బాగుంది నీ మాటల మగతనం,మరి చేతల్లో కూడా ఈ మగతనం ఉంటుందా?(తన పైట ని కావాలనే కిందకి జారవిడిచింది మనోడి మొడ్డ ఎగసేలా) .

బిర్రబిగిసి కొవ్వెక్కి ఉన్న ఆ సళ్ళని యమా కసిగా చూస్తూ, బిర్రెక్కిన మీ కసి సళ్ళ పైన ఒట్టు వేసి చెప్తున్నాను మీ వంట్లో ఒక్కో నరం పొగరు అణిగేలా చేయకపోతే నేను మగాడినే కాదు అని ఒప్పుకుంటాను అంటూ మనోడు కసిగా పెదవులని రాసుకున్నాడు….

హుమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ మొగాడిలా యమా మత్తెక్కించే మాట అన్నావ్ రా మగడా,రా ఈ పద్దూ పొలంలో నీ నాగలి పెట్టి అంతేలేకుండా కసి దుక్కులు దున్ని పొలం పండించు అంటూ యమా కైపుగా పద్దూ సిగ్గు విడిచి చేతులు చాచింది ఇక తన నిగ్రహాన్ని అణుచుకోలేక…

మనోడూ ఆ సమయం కోసమే వేచి చూస్తున్నాడుగా,ఇక ఆగలేకపోయాడు…యమా కైపుగా పైకి లేచి మ్మ్మ్మ్మ్ నీ కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు వాచేలా కుమ్మకపోతే నీ పొగరు అణగదు కసి ఆంటీ అంటూ పద్దూని అలాగే సోఫా లోకి వాల్చేసి అప్పటివరకూ తెగ కవ్విస్తున్న రెండు సళ్ళల్లో ఒకేసారి నొప్పి కలిగేలా బలంగా పిండి పద్దూ మెడ వంపులో సంజయ్ గాడి మగతనపు కాటు ని వేసాడు కసితో….

వాడి పట్టు పద్దూ లో పరవశాన్ని కోటి రెట్లు చేసింది,వాడి పిసుకుడు తన సళ్ళల్లో ఒక నొప్పి సునామీ ని కలిగించింది సుఖంతో కూడిన నరకాన్ని పరిచయం చేస్తూ,వాడి కర్కశ వొత్తుడు కి గులాం అయిపోయి ఇక వీడి మొడ్డ పొగరు చూపిస్తే నా పూకంతా పోటు ఎత్తుతుంది అన్న గిలిగింతలో హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ మగడా మెల్లగా పిసుకు అంటూ మనోడి ఆయుధాన్ని తన చేతులతో పట్టేసి పిండింది అప్పటివరకూ తన మనసులో తెగ ఇబ్బంది పెడుతున్న వాడి మొడ్డ సైజ్ అనుమానం నివృత్తి అయ్యేలా వాడి సైజ్ ని గుప్పెట కొలుస్తూ..
వాడి పట్టు పద్దూ లో పరవశాన్ని కోటి రెట్లు చేసింది,వాడి పిసుకుడు తన సళ్ళల్లో ఒక నొప్పి సునామీ ని కలిగించింది సుఖంతో కూడిన నరకాన్ని పరిచయం చేస్తూ,వాడి కర్కశ వొత్తుడు కి గులాం అయిపోయి ఇక వీడి మొడ్డ పొగరు చూపిస్తే నా పూకంతా పోటు ఎత్తుతుంది అన్న గిలిగింతలో హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ మగడా మెల్లగా పిసుకు అంటూ మనోడి ఆయుధాన్ని తన చేతులతో పట్టేసి పిండింది అప్పటివరకూ తన మనసులో తెగ ఇబ్బంది పెడుతున్న వాడి మొడ్డ సైజ్ అనుమానం నివృత్తి అయ్యేలా వాడి సైజ్ ని గుప్పెట కొలుస్తూ..

పద్మజా పిసుకుడికి సంజయ్ గాడి మొడ్డలోని నరాలు అన్నీ జివ్వుమన్న నొప్పితో ఎగిసాయి, ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా ఏంటో అంత కసి ఆంటీ కి ?ఉమ్మ్మ్ అంత గట్టిగా పిసకాలా అంటూ పద్మజా సళ్ళు పిగిలిపోయేలా పిండేసాడు కసితో…

స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నువ్వేమైనా తక్కువ తిన్నావట రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా సళ్ళని పిప్పి చేస్తున్నావ్ గా హమ్మా,ఉమ్మ్మ్ నీ కడ్డీ ఏంటి రా ఇంత గట్టిగా ఉంది ఐరన్ రాడ్ లా ఉమ్మ్మ్ భలే పెంచావ్,ఏంటీ అంత కసిగా ఎగిరెగిరి పడుతోంది అంటూ వట్టల్లో రసం ఎగిరిపడే అంత కసితో యమా కైపుగా ఒత్తింది సంజయ్ గాడికి చుక్కలు కనపడేలా…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఏమి కసి చూపిస్తున్నావే ఆంటీ,ఉమ్మ్మ్ ఇప్పటిదాకా నీ మాటల మత్తులో కసి అంతా చూపించావ్ గా అందుకే నీ రంధ్రాలు అన్నీ పోటెత్తేలా కుమ్మడానికి ఎగురుతుంది అంటూ పద్మజా రవికని చింపేసి యమా కసిగా కవ్విస్తున్న రెండు సళ్ళని కుదుళ్ల వరకూ పట్టేసి ఒక సన్ను ని నోట్లోకి తీసుకొని పీల్చాడు పద్మజా ప్రాణం పైపైనే పోయేలా….

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మగడా చంపావ్ రా ఒక్కసారిగా ఉహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ,మరీ అంత కసిగా అనిపించాయా నా మాటలు ఉమ్మ్మ్???హబ్బా మరీ అంత గట్టిగా పిసక్కు రా ఉఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ సళ్ళ సలపరం తీరేలా పిసుకుతుంటే సమ్మగా ఉంది హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్, నీకు కసెక్కించి నా కోక ఎత్తాలని నిర్ణయించుకునే అలా మాట్లాడాను ఉమ్మ్మ్ కసెక్కిందిగా హబ్బా ఇక నా కసిని చల్లార్చి నీ కసి తీర్చుకో అంటూ తన సళ్ళకి సంజయ్ గాడిని అదిమేసి యమా కైపుగా మాట్లాడింది…

యమా కసిగా ఉన్న పద్మజా సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకుతూ మొనలని ఒత్తేస్తూ పద్మజా కి మునుపెప్పుడూ కలగని సుఖాల మత్తుని నషాలానికి ఎక్కించి,ఉమ్మ్మ్ నీలాంటి కసి పిట్టని ఎక్కితే ఆ మజానే వేరే అంటూ అమాంతం పద్దూ ని గాల్లోకి ఎత్తుకొని బెడ్రూం లోకి తీసుకెళ్లి బెడ్ పైన విసిరేసి కసిగా చూసాడు..
.
పద్దూ కి వాడి ఆవేశం యమా కైపుని కలిగిస్తోంది,వాడి కసి చూపులు వొళ్ళంతా సూదుల్లాగా గుచ్చుకుంటుంటే మత్తుగా వాడినే చూస్తూ,ఏరా మగడా నీ వాలకం చూస్తుంటే నా రంధ్రాలకి తుప్పు వదిలించేలా ఉన్నావే అంటూ యమా కైపుగా కూసింది…

బెడ్ పైన ఒక కాలు పెట్టి పద్దూ కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ,బూజు బలంగా పట్టింది అన్నావ్ గా ఏ వదిలించొద్దా అంటూ అప్పటికే ఎర్రగా అయిన సళ్ళని సమ్మగా పిండాడు..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా రా,ఉమ్మ్మ్ నువ్వు వదిలిస్తాను అంటే మార్చి మార్చి రౌండ్స్ వేసే ఓపిక నాకు ఉంది,మరి నీ ఓపిక ఎంత వరకు ఉంది రా అంటూ సంజయ్ గాడి ప్యాంట్ ని అవలీలగా విప్పేసింది వాడి మొడ్డ పద్దూ కి సలాం చేసేలా….

ఉమ్మ్మ్ నీ మాటలు యమా కసిగా ఉన్నాయే, చూస్తావ్ గా నా ఓపిక,మరి ఇస్తావా నీ బొక్కలు????

ఉమ్మ్మ్ నా వరస ఎల్లప్పుడూ మగ మహారాజులకి వందనం చేసేలా ఉంటుంది రా మగడా,ఇప్పటికే ఇవ్వడానికి రెడీ అయ్యాను గా మళ్లీ అడగడం ఎందుకూ???అయినా ఒక షరతు మీద పూర్తి ఇష్టం మీద ఇస్తాను ఒప్పుకుంటావా????
ఏంటే ఆ షరతు చెప్పు మరి..

ఉమ్మ్మ్మ్ నా బొక్కల్లో ఎప్పుడూ కలగని నొప్పిని పుట్టించి నా నోట్లో నుండి కేకలు మారుమ్రోగేలా కుమ్ముతాను అంటే ఇస్తాను అదే నా షరతు అంటూ మనోడి మొడ్డని లాఘవంగా పట్టి సమ్మగా పిసికింది…

ఉమ్మ్మ్మ్ నీదే కసి అంటే నా కసి పెళ్ళామా,అడిగి మరీ బొక్కలు కుళ్ళబొడువు అని ఎంత కసిగా చెప్తున్నావే, ఉమ్మ్మ్ నీ కసి ఎందుకు కాదంటాను నీ బొక్కలు నొప్పితో పోటెత్తేలా దెంగకపోతే నేను మగాడినే కాదు విప్పవే నీ బట్టలు అన్నీ అంటూ జుట్టు పట్టుకుని పద్దూ మొహం పైన వాడి బలిసిన మొడ్డతో సమ్మగా రాసాడు…

ఉమ్మ్మ్మ్ హబ్బా నీ మాటలతోనే పూకంతా రసాలు ఊరేలా చేసావు రా అంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసి వాడి మొడ్డని తన మొహానికి రాసుకుంటూ,వూ నువ్వే విప్పేయ్ రా నా బట్టలన్నీ అంటూ గోముగా కూసింది.

మ్మ్మ్ నేను విప్పితే మజా ఏముందే కసి లం….,నువ్వే ఒక్కొక్కటిగా విప్పుతూ నన్ను కసిగా కవ్విస్తూ రారా నన్ను కుమ్ము అని కవ్విస్తేనే నీకు అదిరేలా దెంగుతాను అంటూ యమా కసిగా కూసాడు మనోడు..

లం…. అని ఆగిపోయావే???తిట్టడానికి మనసు రాలేదా రా రంకుమొగుడా???ఊ తిట్టు రా ఈ కసి పద్దూ ని,యమా కసిగా తిడుతూ నీ పోట్లని కాచుకుంటుంటే హబ్బా ఆ సుఖమే వేరు అంటూ అప్పటికే చిరిగిన జాకెట్ ని విప్పి పక్కన పడేసి మత్తుగా వాడిని చూస్తూ,ఏరా ఎలా ఉన్నాయి నా సళ్ళు అంటూ కసిగా కన్ను కొట్టింది…

ఉమ్మ్మ్మ్ కొవ్వెక్కిన కలకండ లాగా యమా బలిసి ఉన్నాయే నా కసి పద్దూ లంజ,ఏ వాటి తీట ఇంకా తీరలేదా??మళ్లీ నిగ్గబొడుచుకున్నాయ్ అంటూ గట్టిగా వడ దిప్పాడు…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ కసి నా కొడకా,హమ్మా అంత గట్టిగా వడ దిప్పితేనే మాట వింటాయి అవి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంకా ఇంకా కసిగా పిండేయ్ అంటూ చీర ని వొంటి పైనుండి జార్చేసి లంగా పైన కూర్చుంది బెడ్ పైన..

ఉమ్మ్మ్మ్ పిండి పిప్పి చేస్తానే పద్దూ,ఎందుకూ లంగా ఒక్కటే మిగిల్చావ్ అది కూడా విప్పేయ్ అంటూ మొహం పైన మొడ్డతో రాసాడు..

మ్మ్మ్మ్ అంత ఈజీగా నీకు బిళ్ళ దర్శనం చేయిస్తాను అనుకున్నావా????నా బిళ్ళ అంత ఈజీగా చూపించేది లేదు అంటూ మోకాళ్ళు ముడుచుకొని కూర్చుంది కసి పద్దూ ….

ఏ నువ్వు చూపించకపోతే నేను చూడలేను అనుకున్నావా అంటూ పద్దూ పెదాలపై వాడి మొడ్డని స్మూత్ గా రాసాడు….
తన పెదాలపై మెత్తగా జారుతున్న వాడి మొడ్డని పట్టి ముద్దులు పెడుతూ,ఏ నేను చూపించకపోతే రేప్ చేస్తావా ఏంటి అంటూ యమా కసిగా పిండేసింది వాడి మొడ్డకి నొప్పి సలిపేలా..

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ లంజా,నువ్వు చూపించకపోతే నిజంగానే నీ బొక్కలు పగిలేలా రేప్ చేస్తాను అంటూ జుట్టు పట్టుకుని వాడి మొడ్డతో పద్దూ మొహం పైన కొట్టాడు బలంగా…

హబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్ నీ మొడ్డ లో భలే పవర్ ఉంది రా మగడా,నువ్వు రేప్ చేస్తే ప్రతిఘటించలేనంత అశక్తురాలిని అనుకోకు, నీ కసి మొడ్డ తెగిపడేలా కొరికేస్తాను,నా బిళ్ళ నీకు చూపించాలంటే ఒక షరతు ఉంది అంటూ వాడి మొడ్డకి యమా కైపుగా ముద్దులు పెట్టింది…

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నీ మాటలు,చేష్టలతో యమా కైపెక్కిస్తున్నావే పద్దూ ఉమ్మ్మ్మ్ ఏంటా షరతు అంటూ వాడి మొడ్డని కిందకి తెచ్చి పద్దూ చనుమొనల పైన టపీమని కొట్టాడు..

ఇస్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మామా భలే సమ్మగా ఉందిరా ఇలా కొడుతుంటే ఉమ్మ్మ్మ్ షరతు ఏంటంటే ఒక్క రెండు నిమిషాలు నా నోట్లో గ్యాప్ లేకుండా నీ మొడ్డ పోట్లు వేయాలి అంది యమా కసిగా తన లంజతనం చూపిస్తూ….

నువ్వు నిజంగానే యమా కసి లంజవే పద్దూ,షరతు అని చెప్పి సమ్మగా నీ సుఖం కోసం మొడ్డ గుడుస్తానని అంటావా??ఉమ్మ్మ్మ్ దానిదేముంది నీ గొంతులోకి దిగిపోయేలా సమ్మగా దెంగుతాను అంటూ యమా కసిగా చెప్పాడు సంజయ్ గాడు…

హబ్బో అంత త్వరపడకు మగడా,ఈ రెండు నిమిషాలూ నువ్వు కార్చకుండా ఉంటేనే నీకు బిళ్ళ దర్శనం లేకుంటే ఈరోజుతో నీ క్రీడ నా దగ్గర అంతం అయినట్లే గుర్తుంచుకో అంది చిన్న మెలిక పెట్టి…

పద్దూ మాటకి కాసింత అలజడి రేగింది సంజయ్ గాడికి,నిజానికి అప్పటికే పద్దూ మాటల వల్ల వాడి గూటం విలయతాండవం చేస్తోంది,రెండు నిమిషాలు తక్కువ టైం నే అయినా మనోడిలో ఎందుకో కాసింత భయం చోటు చేసుకుంది, అయినా ఇదేమి షరతు పద్దూ,హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయకుండా అన్నాడు..

నీలో మగతనం తో పాటూ నిగ్రహం కూడా ఎంతుందో పరీక్షించి చూద్దామని మగడా అంటూ వాడి గుడ్డు భాగాన్ని గోర్లతో బరికింది మెల్లగా…

స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా యమా కసి చేష్టలు ఉన్నాయే పద్దూ ఉమ్మ్మ్మ్,సరే కానివ్వు అన్నాడు తీపి సలపరం వొళ్ళంతా ప్రాకుతుండగా…

ఉమ్మ్మ్మ్ మగాడివి రా రంకు మొగుడా అంటూ మత్తుగా వాడిని చూస్తూ వాడిని బెడ్ కిందకి దిగమని చెప్పి బెడ్ అంచుల్లో వాడి మొడ్డకి సరిగ్గా ఎదురుగా కూర్చొని మెల్లగా తన మొనదేలిన నాలుకతో గుడ్డు భాగాన్ని మెత్తగా పొడిచింది…

ఆ దెబ్బతో మనోడి కైపు ఆకాశాన్ని చేరుకుంది,మనోడి వత్తల్లోని రసం తెగ ఇబ్బంది పెట్టింది బయటికి వచ్చేయాలని,అతి కష్టం మీద నిగ్రహించుకుంటూ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ నోట్లో దెంగమని చెప్పి అలా నాకుతావేంటి సమ్మగా ఉమ్మ్మ్మ్ తెరువే నీ నోరు అంటూ జుట్టు పట్టేసి తన వైపు లాగి సర్రున దిగేసాడు పద్దూ నోట్లోకి బలవంతంగా…

ఒక్కసారిగా తన నోట్లో ఇనుపకడ్డీ లాంటి వాడి గాడిద మొడ్డ సర్రున గొంతులోకి దిగేసరికి పద్దూ కి చుక్కలు కనపడ్డాయి,వాడి సైజ్ అంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడని పద్దూ కి ఒక్కసారిగా దాన్ని తట్టుకోవడం యమా కష్టం అయిపోయింది, బలంగా అప్పటికే ఒక ఐదు ఆరు పోట్లు బలంగా గొంతుని గుచ్చేసరికి ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా కష్టం అయిపోయింది జాణ పద్దూ కి….అయినా అతి కష్టం మీద కాచుకుంటూ వాడి మొడ్డ బలుపుని తగ్గించాలన్న నెపంతో వాడి మొడ్డ మొదలుని పట్టేసి వాడి పోట్లకి అడ్డు తగులుతూ తన దవడల మధ్య ఇరికించుకొని సమ్మగా పీల్చింది మనోడి కైపు నషాలానికి ఎక్కేలా…

ఒక్కసారిగా మనోడి నరాలు అన్నీ 1000kmph వేగంతో సర్రున సలిపాయి పద్దూ పీల్చుడుకి,ఆ దెబ్బతో నరాలు అల్లకల్లోలం అయ్యాయి సుఖంతో,మనోడికి రసం జివ్వున చిమ్మేయాలన్నంత కసి రేగింది పద్దూ దెబ్బకి,ఆ సుఖం యమా కైపుగా అనిపిస్తుంటే హబ్బా పద్దూ మెల్లగా పీల్చవే అంటూ పద్దూ చర్యకి ప్రతిచర్య లా బలంగా గూటించసాగాడు మితిమీరిన వేగంతో..

మళ్లీ వాడి వేగానికి కుదేలయింది పద్దూ,తన దవడల మధ్య లాఘవంగా ఇరికించినా మనోడు వేగంతో దాన్ని కూలగొడుతుంటే యమా ఆశ్చర్యం కి గురై వాడి పోటు బలంగా గొంతులో గుచ్చుతుంటే చుక్కలు కనపడసాగాయి,ఒక్కసారిగా పద్దూ లో ప్రతిఘటన తగ్గేసరికి మనోడిలో ఊపు అధికమై పిచ్చిపిచ్చిగా పద్దూ నోట్లో దరువు వేయసాగాడు ఉద్రేకంతో…

పద్దూ నిస్సహాయత మనోడికి విజయగర్వాన్ని తెప్పించింది,నిజానికి మనోడి లో కార్చేయాలన్నంత కసి ఎక్కువైతున్నా వాడి అనుభవం అంతా రంగరించి నిగ్రహించుకుంటూ ఊపడం మొదలెట్టాడు.

మనోడి దెబ్బలకి కళ్ళు తేలేసింది పద్దూ,వాడి వేగానికి గులాం అయిపోయి వాడి దెబ్బలని సుఖంగా మలుచుకోవడానికి అతి కష్టంతో ప్రయత్నిస్తూ మనసులో మాంచి మగాడికి తన బొక్కలు సమర్పిస్తున్నాను అన్న గర్వంతో మనోడి పైన అచంచల కోరికతో పాటూ తన సర్వాంగీకారాన్ని తెలిపేసింది మనోడి పోట్లకి పోటీగా తానూ నోటిని కదిలిస్తూ…

అడిగి మరీ నోట్లో పొడిపించుకుంటున్న కసి జాణ పద్దూ ని చూస్తుంటే సంజయ్ గాడి కసి పేట్రేగిపోతోంది, హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అని వగరుస్తూ పద్దూ నోట్లో నుండి స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ మన్న శబ్దాలు మారుమ్రోగేలా,పద్దూ నోటి నుండి చొంగ కారిపోయేలా యమా కసిగా వాడి నోటి పోట్లని కొట్టడం మొదలెట్టాడు..

రెండు నిమిషాలు కాస్తా నాలుగు నిమిషాలు అయ్యింది,అయినా మనోడి వేగం మాత్రం తగ్గలేదు,పద్దూ కి ఊపిరి ఆడకపోయేసరికి అతి కష్టం మీద మనోడిని వెనక్కి దొబ్బేసి ఆయాసంతో బెడ్ పైన పడిపోయింది దీర్ఘమైన శ్వాస ని తీసుకుంటూ…ఒక్కసారిగా మనోడు నిరాశ పడిపోతూ అప్పుడే అయిపోయిందా రెండు నిమిషాలు అన్నాడు..

ఒరేయ్ మగడా,రెండు నిమిషాలు అయిపోయి మరో రెండు నిమిషాలు అయింది,అయినా ఆగకుండా అలా ఎద్దులాగా కుమ్ముతావేంది అంటూ మత్తుగా పలికింది..

అవునా,అయినా నీ నోట్లో దెంగుతుంటే యమా కసిగా ఉందే పద్దూ అంటూ మీద పడి సళ్ళని బలంగా పిండేస్తూ ముచికలని కొరికాడు..

స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ మొద్దూ, ఏమో అనుకున్నా నువ్వు నిజంగానే ఎద్దువి,ఉమ్మ్మ్మ్ ఇప్పుడు రెడీ రా నా పూకు,కావాలా అంటూ మనోడి పిర్రలని పిసికేస్తూ గుద్ద బొక్కని పొడిచింది.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రెడీ నే పద్దూ నీ బిళ్ళ దర్శనం తో పాటూ నీ బిళ్ళ లో నా బిరడా ని బిగించడానికి అంటూ పూకు పెదాలని లంగా పైనే బలంగా పిసికాడు.

ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా రా హబ్బా ఏమి కసి రా నీది ఉమ్మ్మ్మ్ చేతులతోనే వీణలు మ్రోగేలా వెర్రెక్కిస్తున్నావ్ కాస్తా పైకి లెగు అంటూ వాడిని ప్రక్కకి తీసి లంగా ని విడిపించి పక్కకి విసిరేసి సిగ్గుగా బెడ్ పైన పడిపోయింది..

సంజయ్ గాడి కాస్తా పైకి లేచి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని పద్దూ తొడలని విడదీసి పద్దూ పప్ప ని చూసేసరికి ఆశ్చర్యం తో నోటమాట రాలేదు,అప్పటికే రసాల వెల్లువతో నిగనిగా ఎర్రగా మెరుస్తూ,దళసరి పూపెదాలతో నిండుగా ఉబ్బి ఉన్న పద్దూ పూకు సంజయ్ గాడిలో యమా కైపుని కలుగజేసింది….కొవ్వెక్కి ఉబ్బిన పూకుపెదాలు మనోడి దృష్టిని భలే ఆకర్షించాయి,అప్పటివరకూ విశాలమైన పువ్వులని చూసినా పద్దూ పువ్వు మాత్రం మనోడికి పెద్ద స్పెషల్ గా అనిపించింది,అందుకు కారణం లేకపోలేదు పద్దూ పువ్వు విశాలంతో పాటూ మాంచి కండ పట్టి యమా కసిగా ఉంది…
మనోడి ఆత్రం పద్దూ పువ్వు పెదాలని కదిలించేలా చేసింది,మెల్లగా ఆ రెండు కొవ్వెక్కిన పూపెదాలు ని వేళ్ళతో పట్టి యమా కైపుగా పిండాడు….

వాడి పిసుకుడికి తట్టుకోలేక పోయింది పద్దూ,ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ ఏంటా పిసుకుడు హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ వెర్రెక్కి మనోడి వేళ్లను తన పూపెదాలు ని పిసకకుండా చేస్తూ అదిమిపట్టి హబ్బా ఏంటీ అంత కసిగా పిసుకుతున్నావ్ అంది మత్తుగా…

ఉమ్మ్మ్మ్ ఏమి పెంచావే నీ పూకుని యమా కసిగా అంటూ మళ్లీ మెల్లగా పెదాలని ఒత్తి అదిమాడు బలంగా.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ మెల్లగా ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ అయినా బిళ్ళ దర్శనం అయింది గా ఇక నీ గూటాన్ని నా బిళ్ళ పిగిలేలా దూర్చు అంటూ కసెక్కి కూసింది..

ఉమ్మ్మ్మ్ దూరుస్తానే నీ బిళ్ళ పిగిలిపోయేలా హబ్బా భలే ఉందే అంటూ వేళ్ళతో పూకు పైన టపీమని టపాటప దెబ్బలు కొట్టాడు…

ఆ దెబ్బల నొప్పి పద్దూ లో సునామీ ని సృష్టించింది,సలసలా నొప్పి ప్రాకినా అందులో ఉన్న సుఖం ముందు ఆ నొప్పి కనపడకుండా పోయి అంతులేని సుఖాన్ని కలిగించేసరికి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ చంపొద్దు ప్లీజ్ నీ మొడ్డని నా పూలోతుల్లో దింపి కుళ్ళబొడుచు అంటూ వెర్రెక్కిపోయింది…

ఉమ్మ్మ్మ్ నీ పూకు అందాన్ని కాసేపు తిలకించనీవే పద్దూ,ఉమ్మ్మ్మ్ నీ పూకు రసాలని ఒక్కసారైనా జుర్రుకుంటే యమా ఆనందమే అంటూ ముందుకు వంగి పద్దూ నునుపైన బలమైన తొడల పైన ముద్దు పెట్టి కండని కొరికాడు ఉద్రేకంతో…
హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఉమ్మ్మ్మ్ పిచ్చెక్కిస్తున్నావ్ రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ మనోడి జుట్టులో వేళ్ళు పెట్టి నిమురుతూ తన పూకుని పైకి ఎత్తుతోంది వాడు కొరికినప్పుడల్లా కలుగుతున్న సుఖానికి మైమరచి…

సంజయ్ గాడు వెర్రెక్కిన ఉద్రేకంతో పద్దూ రసాల పూకు పైన వాడి ముక్కు పెట్టి సమ్మగా వాసన పీలుస్తూ అటూ ఇటూ కదిలించాడు పూకంతా కదిలిపోయేలా….

వాడి ప్రతీ చర్య పద్దూ లో కామాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంటే అలివిగాని సుఖంతో వెర్రెక్కిపోతూ ఎప్పుడెప్పుడా వాడి నాటుపోటు నా పూకు మొదళ్ళల్లో పడేది అనుకుంటూ వేచిచూస్తోంది….మితిమీరిన ఉద్రేకంతో మామా నీ మొడ్డని తోసేయ్ రా నా పూకు లోతుల్లో ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పిచ్చెక్కిస్తున్నావ్ ఇక నేను తట్టుకోలేను అంటూ వాడి జుట్టు పట్టేసి తన పూకుకి అదుముకుంది కోరికతో…

మనోడి ఆలోచన వేరేలా ఉంది మరి,పద్దూ పూకుకి తాపడం అయిన తన మొహాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ తన నాలుకని బయటికి తీసి చురకత్తిలా పూకు చీలిక పైన పొడిచాడు బలంగా..

అంతే ఒక్కసారిగా పద్దూ నోటి నుండి బలమైన కేక వెలువడింది ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ అంటూ…వాడి నాలుక తన పూచీలిక ని సమ్మగా పొడిచేసరికి పద్దూ వంట్లో భూకంపం మొదలైంది,వాడి పొడువుడికి పూకులోపల ఉన్న నరాలన్నీ తీపి సుఖంతో గిలగిలా కొట్టుకొని మితిమీరిన సుఖంతో పోటెత్తాయి….

ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా రంకు మొగుడా ఉమ్మ్మ్మ్ సమ్మగా పొడిచావ్ రా ఈ పద్దూ లో మునుపెప్పుడూ కలగని సుఖాన్ని కలిగిస్తూ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్భ్ హబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్ పొడువు నీ లంజ పూకుని కోస్తూ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ రేయ్ చంపేస్తున్నావ్ సుఖం తో హబ్బా రేయ్ మెల్లగా అంటూ వెర్రెక్కిపోయింది సుఖం తట్టుకోలేక తన పూకుకి మనోడికి అదిమేస్తూ….

పద్దూ పూకురసాల రుచి మనోడికి ఊపు ఇస్తుంటే గ్యాప్ లేకుండా పూచీలిక,గొల్లి లు అదిరేలా నాలుకతో టపాటప పొడిచేసాడు ఉద్రేకంతో….ఆ దెబ్బతో పద్దూ వంట్లో ఇన్నిరోజులు నిద్రపోతున్న కామ నరాలు మొత్తం లేచి సుఖంతో కామ నృత్యాలు చేయడం మొదలెట్టాయి విపరీతమైన సలపరం తో.నరాల ఒత్తిడి పద్దూ ని వెర్రెక్కేలా చేయడంతో తట్టుకోలేక మనోడిని దూరంగా నెట్టేసి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంకెంతసేపు పూకుతో ఆడుకుంటావ్ రా??సలుపుతున్న నా పూకులో నీ మొడ్డ పెట్టి అదర దెంగు అంటూ కసెక్కి కూసింది…

మనోడి అహం దెబ్బతింది పద్దూ మాటకి,ఏంటే లంజా కథలు దొబ్బుతున్నావ్ ఉమ్మ్మ్మ్ నీ కసి పూకుని కసిదీరా రసాలు వచ్చేలా ఊరించి నీ పూకు బలుపుని తీర్చేవరకూ నాకు అడ్డు చెప్పావ్ అనుకో నీ గుద్ద అంతా అదిరిపోయేలా గూటిస్తాను అంటూ పద్దూ మీదపడి పెదాలని కసిగా చప్పరించి కొరికేస్తూ పూపెదాలు ని నొప్పి పుట్టేలా పిండేసాడు..

పద్దూ తట్టుకోలేక గిలగిలా కొట్టుకోవడం మొదలెట్టింది, మనోడి చర్యలు పిచ్చెక్కిస్తుంటే చేసేదేమీ లేక మనోడి మొడ్డని సమ్మగా పిసకడం మొదలెట్టింది…

సంజయ్ గాడు కాసేపు సళ్ళని పిప్పి చేసి తన మొడ్డను పిసుకుతుంటే కలుగుతున్న సుఖాన్నీ ఆస్వాదించి పద్దూ తొడలు బాగా చాపి పూకు పైన ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ మంటూ విపరీతంగా ముద్దులు పెట్టసాగాడు..

మనోడి ముద్దులకి పేట్రేగిపోతోంది పద్దూ,విపరీతంగా కేకలు వేస్తూ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా రేయ్ చంపేస్తున్నావ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఈ సుఖాన్ని నేను తట్టుకోలేను అమ్మా అంటూ కాళ్ళు కొట్టుకోవడం మొదలెట్టింది.

పద్దూ పూపెదాలని పిండేస్తూ ఏంటే కేకలు పుట్టేలా దెంగమని ఇప్పుడు తట్టుకోలేను అంటూ సెగలు కొడుతున్నావ్ అంటూ మళ్లీ కిందకి వంగి వేళ్ళతో పూకంతా కదిలించి గొల్లిని నోట్లోకి తీసుకొని పీల్చాడు గట్టిగా…

ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హమ్మా హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ మొగుడా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంత సుఖాన్ని ఎవరైతే తట్టుకుంటారు రా హమ్మా పూకంతా కోరికతో సలిపేలా పీల్చేస్తున్నావ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్ మెల్లగా అంటూ సుఖాన్ని నషాలానికి ఎక్కించుకుంది….

మనోడు గొల్లిని కొరుకుతూ చప్పరిస్తూ,పూకు లోతుల్లోకి తన లావైన రెండు వేళ్ళని దోపి కసకసా కొడుతూ పద్దూ లో సునామీ ని సృష్టించడం మొదలెట్టాడు…

దెబ్బకి కుదేలయింది పద్దూ విపరీతంగా కలుగుతున్న సుఖాన్ని తట్టుకోలేక, తన పూకంతా కొరకంచులా కలియదిప్పుతున్న వాడి వేళ్ళు కలిగించే సుఖం ఒకవైపు,తన గొల్లిని కొరికేస్తూ చప్పరిస్తుంటే కలుగుతున్న సుఖం మరోవైపు పద్దూ ని కమ్మేయడంతో తన అదుపుని కోల్పోయి వెర్రెక్కి కేకలు పెట్టేస్తూ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్ ఉహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా మొగుడా ఉమ్మ్మ్మ్ దెంగురా మొడ్డలాంటి నీ వేళ్ళతో నా పూకంతా అదిరేలా హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా గొల్లిని కొరుకు గట్టిగా స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్ సమ్మగా ఉంది రా హమ్మా ఆపొద్దు ప్లీజ్ ఇంకా ఇంకా వేళ్ళతో అదరదెంగు ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా ఇంకా ఇంకా ప్లీజ్ రేయ్ పూకంతా రసాలతో నిండిపోయింది రా హమ్మా ఎంత సమ్మగా దెంగుతున్నావ్ రా వేళ్ళతోనే ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా అలాగే లోపలికి పొడువు ఉమ్మ్మ్మ్ ఇక నీ మొడ్డతో నా పూకంతా కుళ్ళిపోయేలా దెంగుతావేమో ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆపొద్దు ఆపొద్దు కుమ్ము ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ తన పూకు రసాల్ని నడుము పైకెత్తి జిమ్మేసింది మనోడి మొహం నోరు రెండూ రసాలతో తడిచిపోయేలా…

పద్దూ పూరసాలని అన్నింటినీ జుర్రుకొని మత్తుగా మీద పడి పెదాలని జుర్రేసాడు సంజయ్ గాడు ఉద్రేకంతో,సంజయ్ గాడి మొహం పైన మెరుస్తున్న తన రసాలని గోముగా జుర్రేసి సంజయ్ గాడి పైన విపరీతమైన ప్రేమతో ముద్దుల వర్షం కురిపించింది…

కాసేపటికి ఏ ఇప్పుడు తీరిందా పిల్లాడికి కసి అంటూ సంజయ్ గాడి మొడ్డని తన తొడల మధ్య ఇరికించి ఒత్తింది..
ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అప్పుడేనా పిల్లా???ఇంకా బిళ్ళ లో బిరడా బిగించలేదుగా,బిగించి పాలు పొంగించాక నా కసి తీరేది అంటూ సళ్ళకు సలపరం కలిగేలా పిండేసాడు..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా రా ఉమ్మ్మ్మ్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం వూ బిగించు నీ బిరడా ని నా బిళ్ళంతా నిండిపోయేలా అంటూ మళ్లీ తొడల మధ్య వాడి మొడ్డని సమ్మగా ఒత్తింది…

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ బిగిస్తానే నిండుగా దూర్చి,కానీ నా మొడ్డ కి నీ నోట్లో కాసేపు సేదతీరాలని కోరికగా ఉంది అంటూ పైకి లేచి పద్దూ సళ్ళ మధ్యలో మొడ్డ పెట్టి రెండు సళ్ళని గట్టిగా దగ్గరికి చేర్చి దెంగడం మొదలెట్టాడు కసిగా,అదే సమయంలో పద్దూ కూడా యమా కసిగా తన తలని కాస్తా వంచి వాడి మొడ్డ గుండుకి తన నాలుక తగిలేలా పొడవడం మొదలెట్టింది.

పద్దూ బిగి సళ్ళ మధ్య దెంగుతుంటే సంజయ్ గాడికి యమా రంజుగా ఉండటంతో విపరీతంగా ఆవేశపడుతూ బలంగా దెంగుతుంటే పద్దూ నాలుక తన కొనకి తగులుతూ యమా కైపుని కలిగిస్తోంది మనోడికి.ఒక్క రెండు నిమిషాలు మనోడి ఊపుడు కొనసాగింది మళ్లీ మొడ్డ మొత్తం ఊపుని తెచ్చుకొని…

పద్దూ పై నుండి లేచి తొడలు రెండూ బాగా విడదీసి తన మొడ్డతో పూపెదాలు పైన సమ్మగా రాసాడు పైకీ కిందకీ.
ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్ రేయ్ అంటూ తన నడుముని పైకి ఎగరేసింది జిల్లుమన్న భావనతో,హబ్బా ఒరేయ్ నీకు బాగా ఏడిపించడం అలవాటేమే ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ దూర్చు అంటూ కసిగా వాడి మొడ్డని పట్టి తన పూచీలికలో అమర్చుకుంది…

ఉమ్మ్మ్మ్ నీలాంటి కసి లంజకి కసెక్కించి మరీ దెంగడం నాకు అలవాటే అంటూ సళ్ళని ఊతంగా పట్టి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని నడుముని మెల్లగా ముందుకు కదిల్చాడు…

దెబ్బతో వాడి గుండు భాగం సమ్మగా పూకులోకి దూరి కూర్చుంది,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ చంపావ్ రా అంటూ పద్దూ గింజుకుంది,అంతకుముందు సంపత్ గాడి గాడిద మొడ్డని చూసినా సంజయ్ గాడి మొడ్డ వాడి కన్నా పెద్దది లావుగా ఉండటంతో అప్పటికే పూడుకుపోయిన తన పూకులో సంజయ్ గాడి మొడ్డ బిర్రుగా దిగేసరికి నిజంగానే నొప్పితో విల విల లాడింది పద్దూ…

పద్దూ పూకు బిగుతు మనోడికి భలే మజా ని ఇచ్చింది,ఏంటే పద్దూ పూకంతా ఎండిపోయి యమా బిర్రుగా ఉంది వాటంగా దెబ్బలు పడలేదా అంటూ సళ్ళని పిండేస్తూ అక్కడక్కడే తిప్పడం మొదలెట్టాడు సంజయ్ గాడు.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా రేయ్ పూకంతా పూడిపోయింది రా సరైన మొడ్డ దూరక ఉమ్మ్మ్మ్ ఒక్కసారిగా నీ గాడిద మొడ్డ దూరుస్తుంటే ఎప్పుడూ కలగని నొప్పేస్తోంది ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా దూర్చు అంటూ మొహం నిండా బాధతో కూసింది..

ఆహా మరి నొప్పి పుట్టినా ఆపకుండా దెంగమన్నావ్ కదే, ఇప్పుడేంటీ మెల్లగా దెంగు అంటూ రాగాలు పోతున్నావ్ అంటూ మొడ్డని బయటికి తీసి మళ్లీ గుండు భాగం దిగబడేలా బలంగా పొడిచాడు…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ మామా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నిజంగానే నీ మొడ్డ గొంతులోకి వెళ్తుందేమో అని భయంగా ఉంది రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా దూర్చి నా పూకు నీ మొడ్డకి అలవాటు అయ్యాక నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు దెంగు అంటూ అతి కష్టం మీద చెప్పింది..

నిజంగానే పద్దూ పూకంతా మంటతో సలపడం మొదలుపెట్టింది వాడి మొడ్డ సైజ్ కి,అప్పుడప్పుడు సంపత్ గాడి మొడ్డతో సుఖాన్ని పొందినా ఈ మధ్య ఫుల్లు గ్యాప్ రావడంతో తన రహదారి మూసుకుపోయి సంజయ్ గాడి మొడ్డకి దారి ఇవ్వక నొప్పిని కలిగిస్తుంటే తట్టుకోలేక పోతోంది…..

మనోడు మాత్రం వద్దు వద్దు అంటున్న పద్దూ ని చూస్తూ ఇంకా ఇంకా కసెక్కిపోతూ,ఊ వదలనే నాకు కసెక్కించి వదిలావ్ గా ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత వద్దన్నా నీ పూకంతా నొప్పి పుట్టేలా దెంగకుండా వదిలేది లేదు ,మ్మ్మ్మ్ దూర్చనా అంటూ మెల్లగా పొడిచాడు..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ మెల్లగా దూర్చు ప్లీజ్ అంటూ పద్దూ అడుక్కుంటున్నా కూడా మనోడు ఆగలేదు,ఒక్కసారిగా పద్దూ పూకంతా మంటతో పోటెత్తేలా ,పద్దూ కళ్ళ నుండి నీళ్ళు ఉబికేలా వాయువేగంతో సర్రున దూర్చాడు ఉమ్మ్మ్మ్ అని ఉద్రేకంతో…అంతే ఒక్కసారిగా పద్దూ బిగుతు పూకులో సంజయ్ గాడి గాడిద మొడ్డ సర్రున దిగిపోయి పూకు పుటాన్ని ఢీ కొట్టింది పద్దూకి చుక్కలు కనపడేలా.

ఎప్పుడైతే సంజయ్ గాడి మొడ్డ తన పూకుని చీల్చుకుంటూ వెళ్లి పుటాన్ని తాకిందో అప్పుడు పద్దూ నోట్లో నుండి బలమైన కేక ఒకటి వెలువడింది పక్క ప్లాట్ లోని జ్యోతి కి వినపడేలా…. .హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ చంపేసావ్ రా అంటూ బాధతో విలవిలా కొట్టుకుంటూ ఆపసోపాలు పడిపోయింది పద్దూ..

సంజయ్ గాడికి యమా కైపుగా అనిపించింది సీన్,పద్దూ కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు చూసేసరికి మనోడు విజయగర్వంతో పొంగిపోయాడు, అనుకున్న మాట ప్రకారమే కేకలు పెట్టించాను అనుకొని మళ్లీ అంతే వేగంతో సర్రున దిగేసాడు మళ్లీ పద్దూ పూకు అదిరేలా….

దెబ్బకి పద్దూ కి చుక్కలు కనబడ్డాయి,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ ఏమనుకుంటున్నావ్ రా హమ్మా పూకులో అంత కర్కశంగా దిగితే చచ్చిపోతారు అంటూ తొడల్ని వీలైనంతగా చాచి ధనా ధనా పడుతున్న పిడిగుద్దులని అతి కష్టం మీద కాచుకుంటూ ఆపసోపాలు పడిపోయింది…

మనోడు మాత్రం యమా కసిగా అదర గొడుతూ,నువ్వే కదే లంజా కేకలు పుట్టేలా దెంగమని కసెక్కించింది ఇప్పుడు అనుభవించు అంటూ సళ్ళు మొత్తం పిండేస్తూ ధబీ ధబీ మంటూ నడుము పైకెత్తి పిచ్చి దెంగుడు దెంగడం మొదలెట్టింది.
వాడి దెబ్బతో తన పూకులోని ప్రతి నరం నొప్పితో సలుపుతూ అంతులేని నొప్పితో పాటూ సుఖాల వెల్లువనీ కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేస్తుంటే తట్టుకోలేక పోయింది పద్దూ,ఇక లాభం లేదనుకుని ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా దెంగు రా లంజాకొడకా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పూకంతా పగిలేలా ఉమ్మ్మ్మ్ ఎంత బలంగా దిగేశావ్ రా హమ్మా చుక్కలు కనపడుతున్నాయి ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా గుద్దు ఈ పద్దూ పూకు మారుమ్రోగేలా ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా రేయ్ అంటూ మనోడిని హత్తేసి కసిగా కూయడం మొదలెట్టింది పద్దూ సుఖంతో..

ఉమ్మ్మ్మ్ ఇప్పటికే మారుమ్రోగుతోంది కదే లంజా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సమ్మగా ఉంది నీ పూకు లోపల బిగుతుగా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ పద్దూ సళ్ళ గుత్తులు రెండూ ఒరుసుకుపోయేలా పిండేస్తూ పూకంతా నొప్పితో చెలరేగేలా దంచడం మొదలెట్టాడు ధబీ ధామ్ అంటూ…

వీడి మొడ్డ పొగరుకి గులాం అయిపోయింది పద్దూ,అలుపే లేకుండా ఎద్దులాగా మీద పడి అదర దెంగుతుంటే సుఖంతో మాటలే రావడం లేదు పద్దూ కి,తన కన్నా చానా చిన్నోడు అయిన సంజయ్ గాడి దగ్గర పంగ జాపి ఎగరేసి దెంగించుకుంటున్న పద్దూలో ఒక రకమైన కైపు కలుగుతోంది,వాడు కుమ్మే ప్రతీ పోటు పూకు పుటాన్ని బలంగా పొడుస్తుంటే సుఖంతో చుక్కలు కనపడుతున్నాయి కళ్ళ ముందర,హబ్బా మగాడు రా వీడు ఉమ్మ్మ్మ్ కోకెత్తినా మాంచి సుఖం దొరుకుతోంది అనుకుంటూ వాడి ఛాతీ ని కొరికేస్తూ వాడి పిర్రల పైన చేతులేసి బలంగా ఒత్తేస్తూ, ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అదురుతోంది రా మామా నీ దెంగుడు కి నా పూకంతా ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఎక్కడున్నావ్ రా ఇన్ని రోజులూ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పూకు పుటాన్ని ధబీ ధబీ మని గుద్దుతున్న నిన్ను చూస్తుంటే యమా ఆశ్చర్యం గా ఉంది హబ్బా రేయ్ గుద్దురా నా పూకంతా లూజ్ అయ్యి నీ మొడ్డకి వీరరహదారి కలిగేలా హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ హత్తుకుపోతూ యమా కసిగా మనోడికి ఊతం ఇస్తోంది మాటలతో..

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ పద్దూ నీలాంటి కసి లంజని ఇంత వరకూ చూడలేదే ఉమ్మ్మ్మ్ ఎంత కసి ఉందే నీలో ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నిన్ను తొలిరోజే చూసినప్పటి నుండీ నీ పైకి ఎక్కాలని అనుకున్నానే ఉమ్మ్మ్మ్ ఇప్పటికి దొరికావ్ హబ్బా నీ పూకు లోతుల్లో యమా సమ్మగా వుందే దెంగుతుంటే అంటూ పైకెత్తి ఎగిరెగిరి దెంగడం మొదలెట్టాడు.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అద్దీ అలాగే పుటాన్ని ఎగిరెగిరి గుద్దు ఇస్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్ ఉమ్మ్మ్మ్ చూసినప్పుడే నన్ను అక్కడే నిలబెట్టి దెంగుంటే ఏమి రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అప్పటి నుండీ నీ మొడ్డతో బాగా కుళ్లబోడిపించుకుంటూ స్వర్గాన్ని చూసేదాన్ని హమ్మా నీ గుద్దుడు మామూలుగా లేదు రా ఉమ్మ్మ్మ్ పిచ్చిగా అరవాలని ఉంది రా నీ పోట్లకి హమ్మా గూటించి గూటించి గుద్దు నా పూకంచుల్లో బలంగా దెబ్బ పడేలా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ మెల్లగా నడుము పైకెత్తుతూ ఎదురు పోట్లని ఇవ్వడం మొదలెట్టింది పద్దూ.

ఉమ్మ్మ్మ్ నువ్వు ఇంత కసి లంజవి అని తెలిసుంటే అక్కడే నీ పూకంతా అదిరేలా దెంగేవాన్నే ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇప్పుడైతే ఏముంది లే సమ్మగా దెంగుతున్నాగా అంటూ నిపిల్స్ ని కొరికేస్తూ పిచ్చిపిచ్చిగా పగిలేలా ఎగిరెగిరి దెంగుతూ మధ్యలో పూకు అంచుల్లో వాడి మొడ్డని అదిమిపట్టి రౌండ్ గా తిప్పడం మొదలెట్టాడు..

ఉమ్మ్మ్మ్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అద్దీ అలాగే అదిమిపట్టి తిప్పుతూ గుల్లించు రా మామా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇన్నాళ్ళకి ఒక నిఖార్సయిన మగోడి మొడ్డ నా పూకులోకి దోపుకున్నాను రా ఉమ్మ్మ్మ్ నువ్వు ఇంత మగాడివి అని తెలిసుంటే అప్పుడే అర్పించేదాన్ని నా పూకుని నీకు ఉమ్మ్మ్మ్ ఇప్పుడైతే ఏముంది లే రా మొత్తానికి నా పూకులోకి నీ మొడ్డ దూరుస్తూ స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావ్ ఉమ్మ్మ్మ్ హబ్బా ఆ జ్యోతీ ని దెంగిన దాని కంటే కసిగా నా పూకంతా అదర దెంగుతున్నావ్ హమ్మా రేయ్ గుద్దు అదిరేలా అంటూ మనోడి వీపుని బరికేస్తూ ఎదురెత్తులు ఇస్తూ పేట్రేగిపోతోంది పద్దూ అలివిగాని సుఖం పొందుతూ.

మధ్యలో జ్యోతీ మాట వచ్చినా పెద్దగా ఆశ్చర్యపోకుండా నేను జ్యోతీ ని దెంగేది నువ్వెప్పుడు చూసావే లంజా అంటూ గుదేసి దెంగుతూ సళ్ళని పిసుకుతుంటే హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మామా అలాగే పిచ్చిగా దెంగు నా పూకంతా అదిరేలా ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్ ఎప్పుడూ కలగలేదు రా మగడా ఇంత సుఖం ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హమ్మా అక్కడే గట్టిగా పొడువు హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఆ జ్యోతీ రెండు బొక్కల్లో నీ వీరవిహారం కళ్లారా చూసే ఈరోజు నీకు పంగ చాపాను రా అంటూ గట్టిగా కౌగిలించుకుని బలంగా ఎదురెత్తులు ఇవ్వడం మొదలెట్టింది..

మనోడు పద్దూ మాటల్ని తేలిగ్గా తీసుకున్నా పక్కనే కిటికీ గుండా వీళ్లిద్దరి కార్యాన్ని షూట్ చేస్తున్న జ్యోతీ గుండెల్లో మాత్రం బుల్లెట్ దిగినంత పనైంది…ఓసినీ లంజా నువ్వు చూసావా???ఇది చూస్తే ఇక నేను షూట్ చేయడం ఎందుకు దీని పైన కసి తీర్చుకోవడం ఎందుకు???ఇవన్నీ వేస్ట్ అనుకుంటూ ఎద్దులాగా కుమ్ముతూ పద్దూ ని కుళ్ళబొడుస్తున్న తీరుని చూస్తూ కసెక్కిపోతోంది జ్యోతీ..

ఉమ్మ్మ్మ్ నిజంగానే నువ్వు దొంగ లంజవే పద్దూ ఉమ్మ్ అయితే మొత్తానికి చూసేసావ్ అన్నమాట,ఇక ఇబ్బంది ఏముందిలే ఆ జ్యోతీ కి కూడా నీ మ్యాటర్ చెప్పి ఇద్దరి కసి బొక్కల్ని పగిలేలా దెంగుతాను అంటూ గూటించి గూటించి పూకు లోతుల్లో మంట పుట్టేలా వీరదెంగుడు దెంగడం మొదలెట్టాడు ఎగిరెగిరి పోట్లని వేస్తూ.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా అద్దీ అలాగే ఎగిరెగిరి నా పూకు మట్టంలో బలంగా దెబ్బ కొట్టు ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా ఆయ్య్య్య్య్ రేయ్ స్వర్గంలో ఉన్నట్లుంది హమ్మా ఆస్స్స్స్స్ ఆపొద్దు నీ పోట్లని ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్ నిజంగానే ఆ జ్యోతీ ని నా ముందర దెంగుతావా రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నాకూ ఆశగా ఉంది ఆ పని చెయ్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంత మోటుగా గుద్దకు రా హమ్మా నొప్పితో చస్తున్నా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నువ్వు దెంగుతుంటే సుఖంతో చచ్చిపోతున్నా రా హబ్బా దెంగు ఈ పద్దూ కోరిక అంతా తీరేలా,నా బొక్క అంతా వాచిపోయేలా హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ గుద్దు రా అంటూ రెచ్చిపోయి యమా కసిగా ఎదురెత్తులు ఇస్తూ కసెక్కిపోయింది..

కిటికీ దగ్గరున్న జ్యోతీకి వీళ్ళ చర్యలు యమా కసిని రేకెత్తిస్తుండగా మళ్లీ నన్ను కూడా పద్దూ ముందర దెంగించు అనేసరికి జ్యోతీ లో ఒక విధమైన కైపు కలిగి మరింత కసితో తన పూకుని నిలుపుకోవడం మొదలెట్టింది…

ఉమ్మ్మ్మ్మ్ జ్యోతీ ని ఎలాగైనా ఒప్పిస్తానే పద్దూ ఉమ్మ్మ్మ్ ఇద్దరితో ఈరోజు నైట్ ప్లాన్ చేసి మీ బొక్కల్లో నా రసం నిండిపోయేలా దెంగుతాను అంటూ మనోడు పద్దూ ని బోర్లా పడుకోబెట్టి పిర్రల సందు నుండి సర్రున దిగేసాడు..
ఈ యాంగిల్ లో పద్దూ పూకు మరింత బిగుతుగా అనిపించింది మనోడికి,యమా కైపుతో సర్రున దిగబడిపోయి బలంగా పైకెత్తి మరీ గుద్దడం మొదలెట్టాడు తపక్ తపక్ శబ్దాలు మారుమ్రోగేలా…

అప్పటికే వీడి మొడ్డ దెబ్బకి కుదేలైన పద్దూ కి ఈ యాంగిల్ లో తట్టుకోవడం యమా కష్టం అయిపోయింది,పూకంతా మంట పెడుతూ బలంగా పోట్లు పడుతుంటే తట్టుకోలేక పోయింది పద్దూ,ఇక తన నిగ్రహం కోల్పోయి ఒరేయ్ లంజాకొడకా నన్ను చంపేయ్ నీ మొడ్డతో హమ్మా హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నొప్పి నొప్పి రా అమ్మా నొప్పెడుతోంది ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్మ్ మెల్లగా దెంగు రా అబ్బా తట్టుకోలేక ఉన్నాను ఉమ్మ్మ్మ్ అంటూ తొడలని విశాలంగా చాపి వాడికి దారి ఇవ్వడం మొదలెట్టింది..

మనోడి ఊపు అంతకుఅంత పెరిగిపోయింది చివరాఖరికి వచ్చేస్తూ ఉండటంతో,నడుము ఎత్తెత్తి దెంగుతూ గూటిస్తుంటే కైపు నషాళానికి ఎక్కడం మొదలైంది …పద్దూ మీద ఎద్దులాగా పడిపోయి సళ్ళని పిండేస్తూ ధబీ ధబీ మంటూ వాయువేగంతో పిచ్చికుక్కలాగా దెంగడం మొదలెట్టాడు అనగబట్టి…

ఒక్కసారిగా వాడి పోట్లు మరీ భయంకరంగా మారడంతో నొప్పితో పాటూ అపారమైన సుఖం మొదలైంది పద్దూ లో,ఒకవైపు నొప్పి సలుపుతున్నా సుఖం ఎక్కువ ఉండటంతో పిచ్చెక్కిపోయింది పద్దూ,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇదీ రా దెంగడం అంటే అమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ గ్యాప్ లేకుండా ఏమి దెంగుతున్నావ్ రా మొగుడా ఉమ్మ్మ్మ్ నీకు పూకు అప్పగించి మంచి పనే చేసాను రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మునుపెప్పుడూ కలగని సుఖాన్ని పుట్టిస్తున్నావ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్జ్ హమ్మా ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ పొడువు రా నీ బలం అంతా ఉపయోగించి ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ రేయ్ అంతా అదిరిపోతోంది రా అమ్మా హబ్బా కుళ్ళబొడువు హబ్బా తపక్ తపక్ మని మారుమ్రోగుతోంది రా గదంతా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా పూకు మట్టంలో సుఖంతో పాటూ రిమ్మ తెగులు కలుగుతోంది ఉమ్మ్మ్మ్ అద్దీ అలాగే అనగబట్టి కుదేసి కుమ్ము ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా ఏదో ఏదో అవుతోంది రా మొగుడా ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఆపొద్దు నీ లంజకి సుఖాన్ని ఇంకా ఇంకా కలిగించు ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అయిపోతోంది రా హమ్మా గుద్దు ఇంకా ఇంకా గుద్దు హమ్మా చంపేయ్ నీ మొడ్డతో ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అరేయ్ ఆపకు హమ్మా ఆపొద్దు ధబీ ధబీ గుద్దు ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్ అలాగే లోపల అదిరేలా కుమ్మేయ్ హబ్బా కుమ్మేయ్ హమ్మా చంపేయ్ ఆపొద్దు రా మొగుడా అంటూ తన రసాలని విడిచేసింది పద్దూ ఆయాసంగా బెడ్ కి కరుచుకుని.

మనోడికి చివరికి రావడంతో ధనాధన్ గుద్దులు ఒక ఇరవై సార్లు వేసి పద్దూ ని వెల్లకిలా తిప్పేసి వాడి రసాలని పద్దూ నోట్లో సళ్ళ పైన పిచికారీ చేసేసి ఆయాసంగా పద్దూ పక్కలో పడిపోయాడు..

పద్దూ కి తొలిసారి దెంగుడులో ఫుల్లు మజా కలిగింది, నిజానికి సంపత్ గాడితో తాను సుఖాన్ని పొందినా సంజయ్ గాడిచ్చిన సుఖం ముందు ఆ సుఖం చిన్నబోయింది….సంజయ్ గాడి మొగతనానికి గులాం అయిపోయి వీడిని ఎలాగోలా మనతో పర్మనెంట్ గా ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి అని నిర్ణయించుకుంది మనసులో బలంగా…

కిటికీ దగ్గరున్న జ్యోతీ కూడా ఫుల్ కసెక్కి తన రసాలని విడిచేసి ఆత్రంగా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది….ఒక అర్ధ గంట ఇద్దరూ సుఖాల మత్తులో జోగాడారు….. ఒకరినొకరు హత్తుకుపోయి పడుకొని ఉండగా కాలింగ్ బెల్ మ్రోగింది…

ఇద్దరిలోనూ టెన్షన్ మొదలయింది ఎవరబ్బా ఈ టైం లో అని,త్వరత్వరగా పద్దూ చీరని సరిచేసుకొని తలుపు తీయడానికి వెళ్ళింది…..

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు-7

అంతే బెరుకుగా సంజయ్ గాడి మొహంలోకి చూస్తూ,మత్తుగా కిందకి వంగి సంజయ్ గాడి మొడ్డకి ముద్దు పెట్టింది.

బెరుకుగా తన ఆయుధాన్ని తీసుకొని మత్తుగా ముద్దు పెడుతున్న వాగ్దేవి మొహాన్ని చూస్తుంటే సంజయ్ గాడికి చెప్పనలవి గాని కైపు మళ్లీ పుట్టుకొచ్చి ఆ మధుర ముద్దుని ఉహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ ఆస్వాదించాడు..

వాగ్దేవి మాత్రం మెల్లమెల్లగా ప్రాణం పోసుకుంటున్న సంజయ్ గాడి మొడ్డని ముద్దుగా ముద్దులు పెడుతూ దాన్ని మరింత పెద్దది చేయాలన్న తలంపుతో సమ్మగా నలుపుతూ వాడి ఆయుధాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ ఒక రకమైన కైపుకి గురవ్వుతోంది.. వాగ్దేవి క్షణాలు గడిచేకొద్దీ ఈ చీకుడులో ఏదో మహత్తు ఉందని అర్థం చేసుకొని తన వేగాన్ని పెంచింది మనోడి గుడారంలో తీపి అలజడిని రేకెత్తిస్తూ..

అంతకుమునుపే పడిపోయి చలనం లేని సంజయ్ గాడి ఆయుధం లేలేత వాగ్దేవి పెదాల స్పర్శతో జిల్ జిల్ మంటూ కొత్త సుఖం ఏదో కలుగుతుండగా పురుడు పోసుకుంటూ వాగ్దేవి పెదాల తీపి యుద్ధం వల్ల తన సొంత రూపుని సంతరించుకుని వాగ్దేవి నోట్లో డ్యాన్స్ చేయడం మొదలెట్టింది…

వాగ్దేవికీ కొత్తగా ఉంది ఈ అనుభవం, వాడి ఆయుధాన్ని చీకేకొద్దీ ఏదో కొత్త సుఖం కనిపిస్తోంది తనకి,మత్తుగా సంజయ్ గాడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ ఈత నేర్చుకున్న చేప పిల్లలా ఒడుపుగా వాడి ఆయుధాన్ని దవడల మధ్య ఇరికించి పీల్చింది ఒక్కసారిగా..

అంతే సంజయ్ గాడి నోట్లో నుంచి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా మేడం అన్న శబ్దం ఎగిసి వాగ్దేవి జుట్టుని బలంగా పట్టేసి ఇంకాస్తా లాక్కున్నాడు ఉద్రేకంతో.

ఇంకా ఏంటి రా నీకు వాగ్దేవి మేడం??ఇంతకుముందే దాని పూకులో రసాలన్నీ బయటికి తీసి ఇప్పుడు దాని నోట్లో నీ గాడిద మొడ్డని పెట్టి సమ్మగా దెంగుతుంటే ఇంకా మేడం అంటావా??ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూసుకో ఇక నుండి అది నీకు బానిస అయిపోతుంది, దాని పూకుకి పస్తులు పెట్టకుండా సమ్మగా దాని కన్యత్వం ని దోచుకోకపోతే నీ మొడ్డ కోసేస్తాను అంటూ అంకితా పైకి లేచి ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్లి ఒక సైడ్ నుండి మనోడి వట్టల్ని ఒడుపుగా పట్టేసి పిసుకుతూ నోట్లోకి తీసుకొని చప్పరించి వదిలింది…

దెబ్బతో సంజయ్ గాడి నరాలు నొప్పితో గిలగిలా కొట్టుకున్నాయి,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ అంకితా చంపావే ఉమ్మ్మ్మ్ అంటూ అంకితా తల పైన కూడా ఒక చేయి వేసి దగ్గరికి లాక్కున్నాడు వేగంగా వాగ్దేవి నోట్లో దెంగుతూ.

ఒక్కసారిగా వాగ్దేవి వాడి వేగానికి చిన్నబోయింది గుడ్లు తేలేసి, కానీ అందులో ఏదో సుఖం ఉందన్న భావనతో ఊ ఇంకా ఫాస్ట్ గా దెంగురా అన్నట్లు కళ్ళతో సైగ చేయడం మొదలెట్టింది,దాంతో మనోడు వేగాన్ని అంతకుఅంత పెంచి సమ్మగా దరువు వేయడం మొదలెట్టాడు ఒకవైపు అంకితా వట్టల్ని సప్పరిస్తుంటే కలుగుతున్న సుఖపు ఉద్రేకంతో…

అంకితా మనోడి వట్టల్ని సప్పరిస్తూ బయటికి తీసి ఉమ్మ్మ్మ్ ఏమున్నాయ్ రా నీ గోళీలు ఫుల్లు రసాలతో, ఒరేయ్ వాగ్దేవి నోట్లో అంత ఫాస్ట్ గా దెంగకు, హబ్బా ఏంది రా ఆ వేగం ఇక దానిపూకులో అయితే చంపేస్తావో ఏమో మెల్లగా అంటూ అరుస్తుంటే ,కైపెక్కిన వాగ్దేవి ఏమీకాదు దెంగు అంటూ చేతులు ఊపుతోంది…

ఒక్క ఐదు నిమిషాల్లో వాగ్దేవికి నోటి దెంగుడు సుఖం ఆకాశానికి ఎక్కి తన పూకులోని రసాలని మెల్లగా బయటికి వచ్చేలా చేసింది,ఇక సంజయ్ గాడి సుఖం చెప్పనక్కర్లేదు, ఇద్దరు కసి భామలు పోటాపోటీ గా వాడి మొడ్డని లాలీపాప్ లా చీకేస్తుంటే మనోడి గుండెల్లో నుండి ఆహ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా అన్న శబ్దాలు అధికం అయిపోయాయి..

సంజయ్ గాడు ఇక చాలు తట్టుకోలేక ఉన్నాను అంటూ బలవంతం గా వాడి మొడ్డని వాగ్దేవి నోట్లో నుండి తీసి సేదతీరాడు ఒక్క క్షణం…పాపం వాగ్దేవి మొహంలో ఏదో నిరాశ కనిపిస్తోంది, దాన్ని గమనించిన అంకితా,ఆహా ఆగవే అప్పుడేనా ముందుంది నీకు ముసళ్ళ పండగ,నీ బిర్రు పూకులో వాడి నాటు మొడ్డ దిగితే అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటూ రండి బెడ్రూం లోకి అంటూ గుద్ద ఊపుకుంటూ వెళ్ళింది..

ఆ కసిగా ఊగుతున్న అంకితా పిర్రలని చూసేసరికి సంజయ్ గాడిలో కామం బుస్సున లేచింది, లేచిన మొడ్డతో అంకితా వెనకాలే వెళ్లి సళ్ళు రెండూ పట్టేసి పిర్రలపై మొడ్డని ఆనించి హత్తుకున్నాడు.

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా నాటు నాయాలా ఆగు రా ,ముందు నా చెల్లికి పూకు పూజ చేసి నీకు కసి కలిగిస్తున్న నా పిర్రల పని పడుదువు గానీ అంటూ విడిపించుకొని ఒసేయ్ వాగ్దేవి అలా బెడ్ పైన పడుకోవే అంటూ పురమాయించింది..

అమాయకంగా చూస్తూ చిన్న పిల్లలా బెడ్ పైన పడుకొని రెండు కాళ్ళని విడదీసి సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంది వాగ్దేవి.

ఓయబ్బో నీ సిగ్గు చెమడా,ఈ సిగ్గు ఇంకో గంట వరకేనే వాగ్దేవి తర్వాత ఉండమన్నా ఉండదు లే గానీ,ఇంతకీ కొబ్బరి నూనె ఎక్కడ ఉంది అని అడిగింది. అదిగో అక్కడే అంటూ చూపించేసరికి అంకితా ఆయిల్ తెచ్చి మనోడి మొడ్డకి బాగా అంటించి వాగ్దేవి పూకు పెదాలని కాస్తా వెడల్పు చేసి అక్కడక్కడా అంటించింది.

ఒసేయ్ అంకితా,ఎందుకే ఇదంతా అంటూ అమాయకంగా అడిగింది వాగ్దేవి,ఆహా తెలుస్తుంది లే ముందు అంత తొక్కులాడకు అంటూ హూ ఇక కానివ్వు రా వాగ్దేవి కన్యత్వ దోపిడీని అంటూ దగ్గరుండి మనోడి మొడ్డని పట్టి వాగ్దేవి పూపెదాలని కొట్టింది..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంకితా అలా చేయవే ఏదో సుఖం కమ్మేస్తోంది ఉమ్మ్మ్మ్ అంటూ వాగ్దేవి వగర్చగా, ఇప్పుడే నీకు సుఖం కనిపించేది ముందు కొంచెం సేపు నరకం కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంతకుమించి సుఖం కనిపిస్తుంది రెడీగా ఉండు అంటూ వాగ్దేవి గొల్లిపైన మనోడి మొడ్డతో పొడుస్తూ పైకీ కిందకి రాయడం మొదలెట్టింది…

ఆ దెబ్బకి సంజయ్,వాగ్దేవి ఇద్దరూ సుఖంతో కైపెక్కిపోయారు ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ…ఇక కానివ్వు రా అని వాగ్దేవి తొడలని బాగా విడదీసి వాగ్దేవి మొహం దగ్గర కూర్చుంది..

మనోడి ఆయుధం బుసలు కొడుతోంది వాగ్దేవి కన్నె పుట్టలో కాటు వేయడానికి,సరిగ్గా బిగుతుగా ఉన్న బొక్క దగ్గర అడ్జస్ట్ చేసి హుమ్మ్మ్ అంటూ నడుము ని ముందుకు తోసాడు వాగ్దేవి మీదకి వాలి..

ఆయిల్ స్మూత్నెస్ బాగా హెల్ప్ అయ్యింది సుయ్యుమని వాగ్దేవి బొక్కలోకి చొచ్చుకుపోయి,సరిగ్గా కన్నెపొర మూలం దగ్గర ఆగిపోయి దారి దొరక్క ఆ బిగుతు పూకండరాల మధ్య ఇరుక్కుపోయి సతమతం అయింది సంజయ్ గాడి నాటు ఆయుధం…

హబ్బా హబ్బా హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సంజయ్ తీసేయ్ రా నొప్పిగా ఉంది అంటూ కన్నె వాగ్దేవి గిలగిలా కొట్టుకుంది ఊహించని నొప్పితో,మనోడు లోపలికి దారి దొరక్క ఇబ్బంది పడుతుంటే ఒక్కసారిగా వాగ్దేవి గింజుడు మరింత రెసిస్ట్ కలిగించడంతో ఏదో తెలియని ఉద్రేకంతో వాగ్దేవిని అనగబట్టి నడుముని పైకెత్తి ముందుకు తోసాడు బలంగా.

అంతే ఆ కన్నెపొర మూలాలు చిరిగిపోయి సమ్మగా వాగ్దేవి పూకడుగుల్లో కి దూరిపోయింది కొరకంచు లా మనోడి ఆయుధం,ఆయిల్ దెబ్బకి మరింత సర్రున వాగ్దేవి పూకు అడుగుల్లో మనోడి మొడ్డ పొడవడం తో ఒక్కసారిగా గాల్లోకి ఎగిరి బెడ్ పైన పడింది వాగ్దేవి ఒక్కసారిగా కలిగిన పాతాళ నొప్పికి…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మాహ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా అబ్బా ఒరేయ్ సంజూ తీసేయ్ హమ్మా నా వల్ల అవ్వడంలేదు ప్లీజ్ అంటూ ఏడుపుని అందుకోగా ,అంకితా మాత్రం అనునయంగా ఒసేయ్ కాసేపేలే వే ఓర్చుకో ఏమీకాదు తర్వాత అంతా సుఖమే అంటూ ఎర్రగా కమిలిన వాగ్దేవిసళ్ళని పిండేస్తూ కాస్తా ఉపశమనం కలిగించడం మొదలెట్టింది.

సంజయ్ గాడి మొడ్డకి దారి దొరకడంతో ఇక ఆవేశానికి లోనుకాకుండా మెల్లగా దిగేస్తూ పైకి లాగుతూ వాగ్దేవి నడుముని మెత్తగా పిసుకుతూ సమ్మగా పొడవడం మొదలెట్టాడు కన్నె పూకుని కొల్లగొట్టాను అన్న ఉద్రేకంతో…

మెల్లగా దారి మొదలైంది అని తెలుసుకున్న సంజయ్ గాడు పూర్తిగా వాగ్దేవి పైకి వాలిపోయి తన సంకల్లో గుండా చేతులు వేసి హుమ్మ్మ్ అంటూ నడుము పైకెత్తి గుభీమని దూర్చాడు..

హమ్మాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా అమ్మా మెల్లగా రా సంజయ్ అంటూ ఆ పోటుకీ కుదేలయ్యి మనోడి వీపు పైన చేతులు వేసి బలంగా అదుముకుంది వాగ్దేవి నొప్పి,సుఖం సూచనలతో…

వాగ్దేవి పూకు బిగుతు సంజయ్ గాడిలో ఉద్రేకాన్ని అంతకుఅంత పెంచుతుండగా ఒక్కసారిగా గేర్ మార్చాడు తన నడుము వేగాన్ని పెంచేస్తూ,ఫలితంగా తపక్ తపక్ శబ్దాలకి ముందు అవకాశం కలిగేలా వాయించడం మొదలెట్టాడు వేగం పెంచేసి.

మనోడి దెబ్బలు బలంగా పూకడుగుల్లో పొడుచుకోవడం మూలాన వాగ్దేవిలో సుఖాల జల్లు ఒక్కసారిగా కమ్మేసింది నొప్పి భావనలను తగ్గిస్తూ..అంతే ఒక్కసారిగా సుఖాల జల్లు కమ్మేయడంతో వాగ్దేవిలో పులకరింత మొదలయ్యి ఆ సుఖంతో మనోడి వీపు పైన లంకె వేసి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ స్స్స్స్స్స్స్స్ సంజూ హబ్బా మె….. ల్ల…………. గా రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ అంటూ బలం అంతా ఉపయోగించి మనోడిని హత్తేసుకుంటోంది తన సల్ల పైన వాడి ఛాతీ బలం మరింత పడి అణిగిపోయేలా…

సంజయ్ గాడి ఊపుడు మరింత ఉదృతం అయ్యింది తపక్ తపక్ శబ్దాలు మారుమ్రోగేలా, విపరీతమైన ఉద్రేకంతో మనోడు గుభీ గుభీ గుద్దుతూ ఊపేయడం మొదలెట్టాడు…

మనోడి వేగం వాగ్దేవిలో మరింత సుఖాన్ని పెంచింది,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆ……య్య్య్ ఒరేయ్ సంజూ హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా రా హబ్బా వాయిస్తున్నావ్ కదరా నా పూకంతా నొప్పితో సలిపేలా ఉమ్మ్మ్మ్ సంజూ హబ్బా అంత ఫాస్ట్ వొద్దు ఉమ్మ్మ్మ్ తట్టుకోలేను హబ్బా అలా గట్టిగా ఒక్కసారిగా అనగబెడుతుంటే లోపల తగిలి వొళ్ళంతా జిల్లుమంటోంది రా అబ్బబ్బహ్హ్ అంటూ మనోడి నడుముకి కాళ్ళు లంకె వేసి మరింత అదుముకుంటూ ఆ సుఖం ఇంకా ఇంకా కావాలని తపించిపోయింది రెచ్చిపోతూ..

వాగ్దేవిలో నుండి వచ్చిన కో ఆపరేషన్ సంజయ్ గాడికి మరింత ఊపుని ఇచ్చింది, అంతే ఒక్కసారిగా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మేడం మీ పూకు సమ్మగా ఉంది దెంగుతుంటే ఉమ్మ్మ్మ్ బిర్రుగా ఉండి నా మొడ్డకి సుఖాన్ని కలిగిస్తోంది ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ మరింత ఉత్సాహంగా కొట్టడం మొదలెట్టాడు తపక్ తపక్ మన్న శబ్దాలు ఎగిసేలా..

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా అబ్బబ్బా హమ్మా సంజూ నీ మేడం నీకోసమే ఇన్నాళ్లూ పూకుని ఎవ్వరికీ ఇవ్వకుండా దాచేసింది రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇప్పుడు నీ ముందు విస్తరాకులా కన్నె పూకుని పరిచింది ఉమ్మ్మ్మ్ అద్దీ ఇలాగే పూకంతా జిల్లుమనేలా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్ నొప్పి పుట్టేలా నీ మేడం కన్నె పూకుకి మోక్షం కలిగించు ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్య్ అలాగే అక్కడ రౌండ్ గా తిప్పు స్స్స్స్స్స్స్స్ చెప్పనలివి గాని సుఖం కలుగుతోంది ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇక నీ ఇష్టం రా ఉమ్మ్మ్మ్ నాకొక ముద్దు పెట్టు పెదాలకి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ బలంగా నడుముకి లంకె వేసేసి ఆయాసంగా రొప్పుతూ నడుముని పైకి లేపడం మొదలెట్టింది సుఖం నషాళానికి ఎక్కడంతో..

వాగ్దేవి కసికి మనోడి కసి కూడా తోడయ్యి రూమ్ అంతా వాగ్దేవి అరుపులతో మారుమ్రోగేలా ఊపేయడం మొదలెట్టాడు గ్యాప్ లేకుండా పూకడుగుల్లో బలమైన పోట్లు పడేలా,పక్కన అంకితా గుడ్లప్పగించి అస్సలు మొహంలో రక్తపు చుక్క లేనట్లు ఆశ్చర్యం తో మొహం పెట్టింది వాగ్దేవి పూకులో స్వైరవిహారం చేస్తున్న సంజయ్ గాడి మొడ్డనే చూస్తూ…

వాగ్దేవిలో సుఖాల జల్లు తట్టుకోలేనంతగా ఎక్కువ అయిపోయింది సంజయ్ గాడి గుభీ గుభీ గుద్దుల వల్ల….ఆవేశం, ఉద్రేకం రెండూ ఎక్కువై పిచ్చి కూతలు కోయడం మొదలెట్టింది సుఖం తట్టుకోలేక…ఒరేయ్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సంజయ్ ఏమి దెంగుతున్నావ్ రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నువ్వు పోటుగాడివనే రా నీకు లొంగిపోయాను హమ్మా గట్టిగా గుద్దు ఇంకా ఇంకా నా పూకు అదిరేలా ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్ హమ్మా రేయ్ ఆ పింకీ పరిమళ ల పూకులు దెంగేటప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యాను దిగితే నీ మొడ్డ నే దిగాలి నా పూకులో అని హమ్మా స్వర్గం అంటే ఏంటో చూపిస్తున్నావ్ రా మగడా హబ్బా గట్టిగా అనగబట్టి మళ్లీ పైకిలేపి దింపు ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నీ మొడ్డ మరిగిన పూకు బయటికి వెళ్ళదు రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా ఆపకుండా ఎగిరెగిరి నా పూకులో కసుక్కున దింపుతూ అదరదెంగు ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇన్నాళ్ల కన్యత్వం ఒక నిఖార్సయిన మొగాడికి ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రా హమ్మా మళ్లీ అంత గట్టిగానా హబ్బా నొప్పి ఉఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ నొప్పి,సుఖం రెండింటితో నాకు తీరికే లేకుండా అదర దెంగుతున్నావ్ రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ నీతో ఇలా అడిగి మరీ నా పూకుని పగల గొట్టించుకుంటుంటే యమా మజాగా ఉంది రా సంజూ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఏదో అయిపోతోంది నా పూకంతా వదులు అవుతూ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆపొద్దు అదిరిపోయేలా అనగబెడుతూ కుమ్ము నా పూకంతా నీ మొడ్డ నిండిపోయేలా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సంజూ రేయ్ ఆపొద్దు హమ్మా వచ్చేస్తోంది రా హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ తల వాల్చేసింది తన కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలాన్ని రసాల రూపంలో వదిలేసి సంజయ్ గాడిని హత్తుకుపోయి వాడి ఛాతీని కొరికేస్తూ…

మనోడు ఇంకా ఇంకా ఊపుతో వాగ్దేవి పూకుని గుభీ గుభీ గుద్దుతుండగా,వాగ్దేవి అతి కష్టం మీద జీరగొంతుతో ఒరేయ్ అంకితా పని పట్టి నువ్వు ఇద్దరిని సంతృప్తి పరచగలవని నిరూపించు అంది..

అంతే మనోడు ఆవేశంగా అంకితని అలాగే బెడ్ పైకి పడేసి పెదాలు అందుకొని కొరికేస్తూ సళ్ళు కుదుళ్ల వరకూ పిండేస్తూ పూకు కన్నంలోకి కస్సున దూరిపోయాడు…

అతి కష్టం మీద సంజయ్ గాడి పెదాలని వదిలేసి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా అంటూ గావుకేక పెట్టింది అంకిత ఒక్కసారిగా ఇనుప పోల్ లాంటి వాడి మొడ్డ తన చిన్న బిగుతు పూకులోకి దిగేసరికి నొప్పి అధికమై….

హమ్మాహ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ వెధవా హబ్బా చంపేసావ్ రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఇదేమి మోటుతనం రా బాబూ హమ్మా కొంచెం సాఫ్ట్ గా దూర్చు రా అంటూ వీపుని అదిమేసింది తన పైకి ఇంకా ఇంకా లాక్కుంటూ.

మనోడి మొడ్డకి మళ్లీ బిగుతుదనం తగిలేసరికి మళ్లీ ఉద్రేకం ఎక్కువై బయటికి తీసి మళ్లీ హుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ కసుక్కున దిగేసాడు అంకితా పూకు పుటాలని బలంగా పొడుస్తూ…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా చంపావ్ రా ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఒరేయ్ సంజయ్ గా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ చంపకు హబ్బా మెల్లగా అంటూ నొప్పి వున్నా కూడా వాడిని తనలోకి లాక్కుంటూ గిలగిలాలాడింది.

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా గజ్జెల గుఱ్ఱమా తెగ తిప్పావ్ కదే షాపింగ్ మాల్ లో కసిగా మాట్లాడుతూ, ఉమ్మ్మ్మ్ పోటీ,స్వారీ అంటూ నన్ను తెగ గెలికావ్ ఇక చూడు నా స్వారీ ఎలా ఉంటుందో అంటూ సళ్ళని పిండేస్తూ గుభీ గుభీ మని గుద్దుతూ వీరవేశంతో కుమ్మడం మొదలెట్టాడు సంజయ్ గాడు అంకితా పూకంతా బలంగా వాడి మొడ్డ పొడుచుకునేలా…

దెబ్బకి అంకితా పూకంతా ఒక్కసారిగా పగిలి వాడి మొడ్డకి అలవాటు అయ్యింది నొప్పి కలిగిస్తూ…ఆ…..హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్…హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ పోటుగాడా నువ్ నిజంగానే పోటుగాడివి రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ గ్యాప్ లేకుండా ఊపిరి ఆడకుండా వాగ్దేవి పూకులో నుండి రక్తం కారేలా దెంగినప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యాను నీ మొగతనం కి గులాం అయ్యి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా పూకు సమర్పించుకుందాం అని అనుకున్న నేను ఇంకో కన్నె పూకుని కానుకగా ఇచ్చాను ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మరి నాకు గురు దక్షిణగా నా పూకంతా ఇంకో నెల పాటు మొడ్డ వద్దనేలా దెంగి పెట్టు ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ దెంగు రా ఈ అంకితా దున్నని పూకుని అదిరేలా అంటూ కసెక్కి సంజయ్ గాడి మొహం పైన ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తోంది కసెక్కి.

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా కసి గుఱ్ఱమా హబ్బా పెళ్ళైనా నీ పూకులో బిగుతు ఇంకా తగ్గలేదే ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఏముందే నీ పూకు సమ్మగా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆరోజే అనుకున్నానే నువ్వు కవ్విస్తుంటే నీ పూకు బలుపు తీరేలా పగల దెంగాలి అని ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ కాచుకో అంటూ పూకంతా వాడి మొడ్డని కలియదిప్పుతూ ఆగి ఆగి పొడుస్తూ కుదేయడం మొదలెట్టాడు ఆయాసంతో..

వాడి పోటు అంకితా పూకులో సునామీని సృష్టించడం మొదలెట్టింది..ఎప్పుడో పెళ్ళైన తొలినాళ్లలో ఏదో మొక్కుబడిగా నాలుగు ఊపులు ఊపి కార్చేసి పడుకున్న మొగుడి వల్లే అంతో ఇంతో సుఖం కలిగిన అంకితకి ఇప్పుడు వీడి గాడిద మొడ్డ తన పూకంతా నిండిపోయి వీర పోట్లు పొడుస్తుంటే సంతోషం,తమకంతో అప్రయత్నంగా నే ఆనంద భాష్ఫాలు అలివిగాకుండా కారిపోతున్నాయి…అంకితా కి కొత్త సుఖం ఏంటో తెలుస్తోంది తన పూకడుగుల్లో సంజయ్ గాడి మొడ్డ స్వైరవిహారం వల్ల…ఇది కలా నిజమా అన్న ట్రాన్స్ లో పడి శరీరంకి కలుగుతున్న అంతులేని సుఖానికి మైమరిచిపోయి వీరావేశంతో దెంగుతున్న సంజయ్ గాడి పైన అమితమైన ప్రేమని కలుగజేసుకొని వాడి ప్రతి పోటుని మనసుకు ఎక్కించుకుంటూ సంతోషంగా కుమ్మించుకుంటోంది…

ఆనందంతో మాటలు రావడంలేదు అంకితా కి,వాడు కొట్టే ప్రతి పోటుకీ ఆహ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా అని వగరుస్తూ మరింత కసితో వాడిని లాగేస్తూ,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ సంజూ నీకొక మాట చెప్పనా అంది కళ్ళ నీళ్లతో ఆయాసంగా.
.
హుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఏంటే గుఱ్ఱమా చెప్పు అంటూ కసుక్కున పొడిచాడు మనోడు.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ,ఒరేయ్ నన్ను ఇలాగే జీవితాంతం సుఖపెడతావా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్…

జీవితాంతం అంటే ఎలా కుదురుతుంది గుఱ్ఱం???మళ్లీ పొడిచాడు పూకడుగుల్లో నొప్పి పుట్టేలా…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నీ పోటుకీ ఏమి అనాలో అర్థం కావడంలేదు రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్,లేచి పొలికేకలు పెట్టాలని ఉంది రా హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్,జీవితాంతం నీకు సకల సౌకర్యాలు నేను కలిగిస్తాను నువ్వు మాత్రం వీలు దొరికినప్పుడల్లా నాకు సుఖాన్ని ఇస్తుంటే చాలు అంటూ తల పైకి లేపి వాడి పెదాలని ముద్దులతో ముంచెత్తింది ప్రేమగా..

హుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ నీ అభిమానం కి సంతోషంగా వుందే అంకితా,నీలా నన్ను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే ఆడ మనిషికి నేనెప్పుడూ అన్యాయం చేయనే గుఱ్ఱమా అంటూ మనోడు ఇంకా ఉత్సాహంగా అంకితా పైన ప్రేమతో కూడిన నాటు పోట్లని వేయడం మొదలెట్టాడు.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ చాలు రా ఆ మాట హమ్మా హబ్బా ఒరేయ్ సంజూ ఏమి దెంగుతున్నావ్ రా అలుపే లేకుండా ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మా పూకులు రసాలతో పోటెత్తినా నీలో అలుపే లేదు హమ్మా నీ దాసిని ఇక నుండి గ్యాప్ లేకుండా అదర దెంగుతూ సుఖాల తీరంలో ముంచెత్తు రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ గట్టిగా గుద్దు నీ మొడ్డకి నా పూకు బాగా అలవాటు అయ్యేలా ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ కొట్టు రా ఇంకా ఇంకా బలంగా అంటూ నడుముకి కాళ్లతో లంకె వేసి మరింత గట్టిగా పోటు పడేలా చేసుకుంటోంది సుఖం వెర్రితలలు వేస్తుండగా…

సంజయ్ గాడి అలుపే లేని సమరానికి ఆఖరి క్షణాలు వచేస్తుండగా ఆయాసంగా మరింత అంకితని అనగబట్టి వాయువేగంతో అంకితా పూకంతా అదిరిపోయేలా పిడిగుద్దులుతో మారుమ్రోగేలా దెంగడం మొదలెట్టాడు…

ప్రతి పోటూ అంకితా లో సునామీని సృష్టించడం మొదలెట్టింది…..ఇస్స్స్ ఇస్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ హమ్మా హబ్బా దెంగు అలాగే నా పూకంతా శబ్దాలు మారుమ్రోగేలా ఆహ్హ్హ్హ్భ్హ్ నీ పోటు పోటుకీ వొళ్ళంతా అదిరిపోతోంది రా హమ్మా ఇన్నాళ్లూ సుఖం తెలియని నా ఒళ్ళు ఒక్కసారిగా ఈ అలివిగాని సుఖంతో మైమరచి పిచ్చెక్కేలా ఉంది ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ నా పూకు పుటాలు మరింత అదిరేలా,నా పూకు గోడలు మరింత ఒరుసుకుపోయేలా, నాలో సుఖం ఈ ప్రపంచానికి తెలిసేలా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అదర దెంగు హబ్బా గుద్ది గుద్ది గుదేసి గూటించు నా పూకు తీట తీరేలా హమ్మా హబ్బా ఆపొద్దు నీ పోట్ల సమరాన్ని ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంకా ఇంకా ప్లీజ్ చంపేయ్ నీ పోట్లతో ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్య్ అలాగే అడుగులో పొడువు ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా ప్రాణం పోయేలా దెంగుతున్నావ్ హమ్మా ఒసేయ్ వాగ్దేవి భలే సెట్ చేసావే ఇద్దరి తీట తీరేలా హమ్మా ఒరేయ్ కుమ్మేయ్ ఆపొద్దు హబ్బా నా పూకులో ఏదో అవుతోంది రా నీ దెబ్బకి హబ్బా అయిపోతోంది ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ నీ రసం నా నోట్లో పోసేయ్ పూకులో కార్చకు అంటూ నడుము ఎత్తి విడతలు విడతలుగా పిచికారీ చేసింది అంకితా తల వాల్చేసి….

ఆఖరి పోట్లని అమితంగా అంకితా పూకదిరేలా వేసి లాస్ట్ కి వచ్చేసాక అంకితా పూకులోని మొడ్డని తీసేసి పైకెళ్లి నోట్లో తోసాడు,తోసిన మరుక్షణమే సంజయ్ గాడి రసం అంకితా గొంతులోకి చిమ్మింది….అతి ప్రేమతో వాడి ఒక్క బొట్టు రసం కూడా మిగలకుండా మొత్తం తృప్తిగా జుర్రుకుంది….

మత్తుగా మళ్లీ ముగ్గురు బెడ్ పైన పడిపోయారు..అటు వైపు ఇటు వైపు ఇద్దరు జాణలు మనోడిని పెనేసుకొని సేద తీరారు…ఆరోజు రాత్రి ముగ్గురికీ శివరాత్రిలా జాగారమే అయ్యింది అలుపే లేని కామ సయ్యాటతో… అంకితా పూకంతా ఎర్రగా కందిపోయింది సుఖానికి ప్రతీకగా,వాగ్దేవి కన్యత్వం పూర్తిగా సంజయ్ గాడి వశం అయిపోయింది సిగ్గు అంతా విడిచేసి ఎగబ్రాకి సంజయ్ గాడి పైకెక్కి ఊగి…….సంజయ్ గాడి ఖాతాలో మరో రెండు ప్రేమ పావురాలు జత అయ్యాయి…ఆ రోజు రాత్రంతా వీరావేశంతో రెచ్చిపోయారు ముగ్గురూ….అంకితా కి గుద్దరికం జరిగే టైం లో భర్త ఫోన్ రావడం మూలాన తెల్లవారుజామున 5కి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది…ఇంకో రౌండ్ వాగ్దేవి ని ఎడా పెడా ఊపిరి ఆడకుండా అదర గొట్టి రూంకి వెళ్ళాడు సంజయ్ గాడు….

అలసిపోయిన సంజయ్ గాడు బెడ్ పైన పడిపోయాడు ,పడిపోయిన ఒక్క నిమిషంకే మనోడి సెల్ మ్రోగింది… చూస్తే స్రవంతి కాల్…

ఫోన్ ఎత్తి, ఏంటి స్రవంతి విషయం?ఇంత పొద్దున్నే కాల్ చేసావ్ అన్నాడు తనకి అవకాశం ఇవ్వకుండా…

సంజయ్,నువ్వు వెంటనే ద్వారకా నగర్ కి వచ్చేయ్ ఏమీ మాట్లాడకుండా అంటూ కాల్ కట్ చేసింది పర్ఫెక్ట్ అడ్రెస్ చెప్పి…

మనోడు ఆదరాబాదరా రెడీ అయ్యి స్రవంతి చెప్పిన అడ్రెస్ ని చేరుకొని డోర్ కొట్టాడు…ఒక్క రెండు క్షణాల్లో డోర్ తెరుచుకుంది…

ఎదురుగా ఇద్దరు బలిష్టంగా ఉన్న మనుషులు కనిపించారు,ఎవరూ సంజయ్ అంటే నువ్వేనా అంటూ…

హా అవును నేనే,ఇంతకీ స్రవంతి ఎక్కడ అన్నాడు నొసలు చిట్లించి..

లోపలికి రా అంటూ కంచు కంఠంతో చెప్పాడు అందులోని ఒకడు,సరే అంటూ అప్రమత్తంగా ఉంటూ లోపలికి వెళ్ళాడు సంజయ్ గాడు…

లోపల హాల్ లో స్రవంతి, మాధురీ లు సోఫా కి కట్టేసి ఉన్నారు. ప్రక్కనే ఆ మినిస్టర్ రామనాధం కొడుకు రఘురామ్ వెకిలిగా నవ్వుతూ హెలో పోటుగాడా వెల్కం అంటూ పైకి లేచాడు…

సంజయ్ గాడు పరుగున వెళ్లి స్రవంతి, మాధురీ ల కట్లు విప్పేసాడు ఒక్క క్షణంలో….

కోపంగా రఘురామ్ ని చూస్తూ,ఒరేయ్ నీకు ఇంకా బుద్ధి రాలేదా??నీ కసి నా పైన చూపించాలి గానీ వాళ్ళ పైన ఏంటి అంటూ ఊగిపోయాడు..

ఆగు ఆగు బాస్,నిన్ను ఎలాగూ బలంతో కొట్టలేక ఇలా దొంగ దారిలో బుద్ధితో దెబ్బ కొట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాను రా కొడకా,వీళ్ళు నీకు,ఇంకా ఆ ఎమ్మెల్యే గాడికి బాగా కావాల్సిన వాళ్ళని తెలిసింది..అందుకే బాగా వీళ్ళని నగ్నంగా షూట్ చేసి రికార్డ్ చేసాను నా కసి తీర్చుకోవడానికి అంటూ వెకిలిగా నవ్వాడు.

మనోడి ఆవేశం ఎక్కువైంది వాడి మాటలకి,ఒరేయ్ చెత్త నాయాలా మా పైన కోపం వాళ్ళ పైన చూపించడం ఏంటి?ఇంతకీ నువ్వు మగాడివేనా??

నా మగతనం చూపించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా చేసావ్ గా నువ్వే,ఇక మాటలొద్దు మర్యాదగా నువ్వు,ఆ ఎమ్మెల్యే గాడు ఇద్దరూ మా నాన్న,నా కాళ్ళు పట్టుకుంటే సరి లేకుంటే వీళ్ళ వీడియోస్ ఇంటర్నెట్ లో ఉంటాయి అన్నాడు కోపంగా…

ఒకవేళ కాళ్ళు పట్టుకోకపోతే అంటూ చుట్టుపక్కల మనుషుల్ని చూసాడు ,ఒక ఐదు మంది కనిపించేసరికి ఒరేయ్ నిన్ను ఇక్కడే పాతిపెట్టేసి వెళ్లకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటాను అంటూ వాడి పైకి ఉరికాడు..

రఘురామ్ గాడు తెలివిగా తప్పించుకొని,ఆగు ఆగు బాస్ నీ బలం ఏంటో బాగా తెలిసిన వాన్ని ,ఇప్పటికీ నువ్వు కొట్టిన దెబ్బలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి,బాగా ఆలోచించు నువ్వనుకున్నట్లు వీడియోస్ ఇక్కడ లేవు,అవి ఇంకో చోట ఉన్నాయ్..నువ్వు మమ్మల్ని చంపినా వీళ్ళ పరువుపోవడం ఖాయం అంటూ వెకిలి నవ్వు నవ్వాడు..

సంజయ్ గాడి ఆవేశం బస్సున తగ్గింది వాడి మాటలకి,అంతే ఒక్కసారిగా మైండ్ పాదరసంలా ఆలోచించడం మొదలెట్టింది వీడు చెప్పేది నిజమా కాదా అని…వెంటనే స్రవంతి వైపు చూసి కన్నెగరేసాడు…స్రవంతి మాత్రం ఏదో చెప్పాలన్న తలంపుతో ఉన్నట్లు అనిపించి,ఓకే నువ్వన్నట్లే చేద్దాం కానీ నేను వాళ్ళతో ఒక్కసారి మాట్లాడాలి అన్నాడు సంజయ్.

హా ఓకే మాట్లాడుకో అంటూ పక్క రూంలోకి వెళ్లారు వాళ్లంతా,సంజయ్ గాడు ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్లి ఏమి జరిగింది అనేసరికి ,సంజయ్ వీడు మన ఎమ్మెల్యే గాడిని ఏదో చేసినట్లున్నాడు అందుకే ఇలా నాటకం ఆడుతున్నాడు వాడు వీడియోస్ తీయలేదు ఏమీ తీయలేదు అంది స్రవంతి.

అదేంటీ తీసాను అని అంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడుగా..

మేము బయట ఇంటికి వెళ్తుంటే మమ్మల్ని పట్టుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు,వాడు వీడియోస్ తీయడం ఏంటి విచిత్రంగా??మన ఎమ్మెల్యే కి ఫోన్ కలవడంలేదు, వీళ్ళ మాటల బట్టి చూస్తుంటే ఏదో మిస్టరీ నడుస్తోంది మనందరి జీవితాలకి సంబంధం ఉండేలా..నీ దగ్గర ఎమ్మెల్యే ది వేరే నంబర్ ఏమైనా ఉందా??

హా ఉంది,ఏంటీ స్రవంతి నువ్వనేది???మనతో వీళ్ళకి అవసరం ఏంటి???

అదే నేనూ అనేది,నీ పైన ఎమ్మెల్యే పైన కసి అంటే అది మామూలే,కానీ మాతో పనేంటి వీళ్ళకి???మేము ఎవరో కూడా తెలియదు వీళ్ళకి..అలాంటప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు కిడ్నాప్ చేసారు ఒక్కసారి ఆలోచించు…అందులోనూ వాళ్ళకి నీ దగ్గర నుండి సారీ ఒక్కటే కాదు కావాల్సింది,ఇంకేదో ఉంది బాగా ఆలోచించు అంది స్రవంతి…

మనోడి మైండ్ మొద్దుబారింది ఒక్కసారిగా, ఏమోలే అని ఎమ్మెల్యే నంబర్ కి కాల్ కదిపాడు.

వెంటనే ఒక ఆడగొంతు వినిపించింది హెలో ఎవరూ అంటూ,..

హెలో మేడం సార్ లేడా??

లేడు బాబూ,రాత్రి ఎవరో వస్తేనూ వాళ్ళతో వెళ్ళాడు..

అవునా మేడం,సరే అంటూ కాల్ కట్ చేసాడు…

నిజమే స్రవంతీ నువ్వనేది,ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడూ ఆ నంబర్ ని తనతో పాటే తీసుకెళ్తాడు, అలాంటిది ఇంట్లో పెట్టి వెళ్ళాడు అంటే ఏదో అనుమానంగా ఉంది..మీరేమీ టెన్షన్ పడకండి అంటూ అతి కోపం మీద పక్క రూమ్ కి వెళ్లి రెప్పపాటులో రఘురామ్ ని తప్ప అందరినీ మట్టి కరిపించి,రఘురామ్ ని కిందేసి మెడ పైన కాలు పెట్టి, చెప్పురా ఎమ్మెల్యే ఎక్కడ అంటూ నిలదీసాడు..

వాడు ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయాడు సంజయ్ గాడి యాక్షన్ కి,ఎమ్మెల్యే నా??నాకు నాకు నాకేమి తెలుసు అంటూ తడబడుతూ పలికేసరికి ఇంకో పీకు పీకి చెప్పకపోతే ఇక్కడే చస్తావ్ రా అని హూంకరించాడు..

చెప్తాను చెప్తాను అంటూ నొప్పితో విలవిలలాడిపోతూ దండం పెట్టాడు..

హూ చెప్పు అని మళ్ళీ ఒక దెబ్బ పీకేసరికి,ఎమ్మెల్యే ఇంకా ఒక 10 మంది మనుషులను కిడ్నాప్ చేసి ఊరు బయట గెస్ట్ హౌస్ లో పెట్టాము అన్నాడు వణుకుతూ..

ఎమ్మెల్యే ని కిడ్నాప్ చేసావు సరే,మరి వీళ్ళిద్దరినీ కిడ్నాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి నీకు???

అదీ అదీ అదీ అంటూ నసుగుతున్న రఘురామ్ గాడి ఒక పండు బయట ఫ్లోర్ పైన పడింది మనోడి దెబ్బకి,హూ చెప్పు లేకుంటే చస్తావ్ అంటూ మనోడు హూంకరించాడు…

ఇదంతా లేడీ డాన్ “రత్తాలు” చేసింది అన్నాడు అతి కష్టం మీద…

రత్తాలా???ఆమెకి వీళ్ళతో అవసరం ఏంటి???

“రత్తాలు” మాకు తెలుసు సంజయ్,ఆమె డాన్ అని తెలియదు మాకు..ఆమె మాకు మంచి ఫ్రెండ్ అంటూ స్రవంతి అంది…

ఫ్రెండ్ అయితే మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఆమెకి??అందులోనూ ఎమ్మెల్యే తో ఏంటి పని స్రవంతీ?

అదే అర్థం కావడంలేదు సంజయ్,రత్తాలు ఒక డాన్ అంటేనే నమ్మబుద్ది అవ్వడంలేదు అంటూ స్రవంతి అంది….

హ హ్హా మీ ఇద్దరి దగ్గర ఏదో విలువైన సమాచారం ఉందని చెప్పింది అమ్మాయిలూ,ఇంకా ఈ సంజయ్ గాడిని సెపరేట్ గా అడిగింది మనోడితో ఏదో ముఖ్యమైన “పని” ఉందని…సో మీరు అన్నీ మూసుకొని నాతో వస్తే అంతా బాగుంటుంది అన్నాడు రఘురామ్ గాడు మళ్లీ నవ్వుతూ.

telugu sex stories boothu kathalu హ హ్హా మీ ఇద్దరి దగ్గర ఏదో విలువైన సమాచారం ఉందని చెప్పింది అమ్మాయిలూ,ఇంకా ఈ సంజయ్ గాడిని సెపరేట్ గా అడిగింది మనోడితో ఏదో ముఖ్యమైన “పని” ఉందని…సో మీరు అన్నీ మూసుకొని నాతో వస్తే అంతా బాగుంటుంది అన్నాడు రఘురామ్ గాడు మళ్లీ నవ్వుతూ.

సంజయ్ గాడు చేసేది ఏమీలేక సరే వెళ్దాం పద అనగా,అద్దీ అలా రావాలి దారికి అంటూ పడిపోయిన తన సహచరులని బలవంతంగా కార్ లో ఎక్కించి సంజయ్ గాడికి కార్ అప్పగించి తనకి తగిలిన దెబ్బలని ఓర్చుకుంటూ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం మొదలెట్టాడు.

ఒక అర్ధ గంట తర్వాత కార్ ఊరి సరిహద్దుల బయట దట్టంగా ఉన్న అడవుల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మరో 15నిమిషాల తర్వాత ఒక గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర ఆగింది….

కష్టంగా రఘురాం గాడు దిగి ఫాలో అవ్వండి అంటూ ముందు నడుస్తుండగా,మన సంజయ్ గాడు మాత్రం వాడిని ఫాలో అవుతూ పరిసరాలని మొత్తం స్కాన్ చేస్తూ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు..

హాల్ లో మనుషులెవ్వరూ లేరు,రఘురాం గాడు చప్పట్లు కొట్టడంతో ఆటోమేటిక్ గా హాల్ కి ఎదురుగా ఉన్న డోర్ తెరుచుకుంది వింత శబ్దంతో…

ఆ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యిన అందరికీ అక్కడే వెయిట్ చేయండి అంటూ ఒక ఆడ గొంతు వినిపించడంతో అక్కడే పచార్లు కొట్టడం మొదలెట్టారు. ఒక పది నిమిషాల తర్వాత ఎటువైపు వచ్చిందో గానీ “రత్తాలు” వారి ముందు ప్రత్యక్షమై,ఏంటి అమ్మాయిలూ ఎలా ఉన్నారు అంటూ నవ్వింది..

స్రవంతి, మాధురీ లకి నోట మాట రాలేదు రత్తాలు ఆహార్యం చూసేసరికి,ఎప్పుడూ పాత నూలు చీరల్లో చింపిరిగా ఉండే రత్తాలు ఇప్పుడు ఏకంగా జీన్స్,టాప్ లో అల్ట్రా మోడరన్ డ్రెస్ లో కనిపిస్తుంటే నమ్మలేకపోయారు ఇద్దరూ.

హెలో అమ్మాయిలూ,ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా నన్ను చూస్తుంటే???ఇంతకీ ఎలా ఉన్నారో చెప్పలేదు అనేసరికి,కాస్తా భయంగా బాగానే ఉన్నాం ఆంటీ అంటూ తడబడుతూ చెప్పారు ఇద్దరూ..

ఏంటీ మీ రత్తాలు ఆంటీ తో ఇంతకుముందు ఇలానే ఉన్నారా??అంతలా భయపడుతున్నారు ఎందుకు???

నువ్వు డాన్ వి అని తెలియక అలా ఉన్నాము ఆంటీ,ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తుంటే భయంగా ఉంది అంటూ నసిగింది స్రవంతి…

హ హ్హ నేను డాన్ అయినా మీకొచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీలేదు లే అమ్మాయిలూ,పాత రత్తాలు పైన మీరు చూపించిన అభిమానం ని ఎలా మర్చిపోతాను చెప్పండి???

అది సరే ఆంటీ,మమ్మల్ని ఎందుకు రమ్మన్నారు??ఎమ్మెల్యే రంగా ని కిడ్నాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి మీకు?అంటూ మాధురీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది..

అవసరం గనుకే కిడ్నాప్ చేయాల్సి వచ్చింది అమ్మాయిలూ,ఆ సెంట్రల్ మినిస్టర్ గాడికి నా గురించి మొత్తం సమాచారం తెలిసిపోయింది,నన్ను బలవంతం చేసి ఈ పని చేయించాడు ఏదో రంగా గాడి పైన కసి ఉందని…ఇతను సంజయ్ నా అంటూ మనోడిని చూసి కన్నెగరేసింది రత్తాలు..

అవును ఆంటీ ఇతనే సంజయ్ అని స్రవంతి అనగా,కుర్రాడు కత్తిలా నిగనిగ లాడుతున్నాడు,”పదును” ఎక్కువంట గా నిజమేనా???

అవునవును ఆంటీ,పదును ఎక్కువే సంజయ్ కి అంటూ స్రవంతి అనగా,ఏంటే పిల్లా చూసావా ఏంటి కుర్రాడి “పదును” అంటూ రత్తాలు కళ్ళెగరేస్తూ నవ్వింది….

ఇంకా చూడలేదు లే ఆంటీ,అయినా మీరు వెళ్ళిపోయాక మాకు అలాంటి ఛాన్సెస్ రాలేదులే అంటూ ఇద్దరూ నవ్వారు.

ఆహా అయితే రత్తాలు లేక ఇబ్బంది పడ్డారా???ఆ రంగా గాడికి బాగా సుఖం చూపించారంట గా నిజమేనా??

హ్మ్మ్మ్ అంటూ నవ్వారు సిగ్గుపడుతూ..

సరేలే గానీ,మిమ్మల్ని పిలవడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఒకటి ఉంది జాగ్రత్తగా గుర్తు తెచ్చుకోండి అంటూ,మాధురీ నువ్వు మొదటిసారి కాలనీ కి వచ్చినప్పుడు నేను నీకు ఒక పూసల గొలుసు ఇచ్చాను గుర్తుందా???

హా గుర్తుంది ఆంటీ,నా దగ్గరే ఉంది,ఏంటి దానితో పని?

హమ్మయ్యా బ్రతికించావ్ మాధురీ,ఏదీ ఇలా ఇవ్వు అంటూ దగ్గరికి వచ్చింది రత్తాలు,రత్తాలు కి అడ్డు చెప్తూ మాధురీ నువ్వు ఇవ్వకు,ముందు రంగా ని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పు అంటూ కోపంగా అన్నాడు సంజయ్ గాడు.

హ్మ్మ్మ్ మొత్తానికి నీ దగ్గర చానా కళలు ఉన్నాయి కుర్రాడా, నీ బాధ ఎందుకు కాదనాలి అంటూ చప్పట్లు కొట్టేసరికి ఒక్క పది క్షణాల వ్యవధిలో రంగా ని తీసుకొచ్చారు ఇద్దరు భారీకాయులు…

ఏంటి ఇప్పుడు కూడా అడ్డు చెప్తావా కుర్రాడా అని రత్తాలు అనగా,సంజయ్ గాడు మాత్రం రంగా ని చూస్తూ అంతా ఓకే నా అని సైగ చేయగా రంగా నుంచి పాజిటివ్ సూచన రావడంతో మాధురీ దగ్గరున్న పూసల గొలుసు తీసుకొని రత్తాలుకి ఇస్తూ,ఏంటి దీనిలో స్పెషల్ అని అడిగాడు.

ఇది నా ఆస్తుల అన్నింటికీ ఒక కీ లాంటిది,ఇది రంగా గాడు కొట్టేసాడు అని భావించి కిడ్నాప్ చేసాను అంటూ ఆనందంగా తీసుకుంది.

మరి మినిస్టర్ గాడు ఏదో భయపెట్టాడు అన్నావ్ గా అంటూ సంజయ్ అనేసరికి,అవును నా అనుమానం రంగా పైన ఉండగా అలాంటప్పుడు ఆ మినిస్టర్ నా బలహీనత ని వాడుకొని ఈ పని ని చేయించాడు..

మరి నీ పని అయింది గా,ఇక వాడి డిమాండ్ ఏంటి??

ఏమీలేదు రంగా గాడిని, నిన్నూ చంపాలి అన్నది వాడి డిమాండ్ అనేసరికి,ఇంకో డిమాండ్ ఉంది అంటూ మినిస్టర్ ప్రత్యక్షమయ్యాడు అందరూ ఉన్న రూమ్ లోకి.

ఏంటి అంటూ సంజయ్ గాడు తీవ్రమైన కోపంతో ఊగిపోతూ అనగా,ఏ అమ్మాయి కోసం నా కొడుకు నీ దగ్గర చావుదెబ్బలు తిన్నాడో ఆ అమ్మాయిని నువ్వే నా కొడుకు పక్కలో పడుకోబెట్టాలి అంటూ నవ్వాడు..

నువ్వు ఎలా మినిస్టర్ వి అయ్యావ్ రా చెత్త నాయాలా??నన్ను చంపేసిన తర్వాత నేనెలా ఆమె ని నీ కొడుకు దగ్గర పడుకోబెట్టాలి??

హ హ్హ నువ్వు అనుకున్నంత వెధవ ని కాదు రా కుర్రకుంకా నేను,నీ ముందరే ఆ పోరీ మా వాడి దగ్గర నలిగిపోతుంటే నువ్వు చూసి బాధపడిన తర్వాతే నీ చావు ఇంకా ఆ రంగా గాడి చావు.

ఒకవేళ నేను ఆ పని చేయకపోతే ఏమి చేస్తావు???(సంజయ్ గాడు రెట్టించి అడిగాడు).

ఇక్కడే చస్తావు రా అంతే,ఆ తర్వాత మేమే వెళ్లి ఆ పోరీ ని ఎత్తుకొచ్చి మరీ పాడు చేస్తాము అంతే సింపుల్..

ఆహా నువ్వు చంపుతుంటే నేను గాజులు తొడుక్కుంటుంటాను అనుకుంటున్నావా??

ఏమి చూసుకొని నీకు అంత ధైర్యం రా కుర్రకుంకా??ఇక్కడి నుండి ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేవు అది గుర్తుంచుకో…ఇదిగో ఈ రత్తాలు కూడా మీతో పాటు చస్తే దాని ఆస్తులు కూడా నేను చేజిక్కించుకొని హ్యాపీగా కాలం వెళ్లదీస్తాను అంటూ వికట్టహాసం చేస్తూ బాయ్స్ అంటూ చప్పట్లు కొట్టాడు..

ఒక్కసారిగా పది మంది భారీకాయులు పెద్ద పెద్ద గన్స్ పట్టుకొని రూంలోకి ప్రత్యక్షం అయ్యారు ట్రిగ్గర్స్ పైన వేలు పెట్టుకుని..

రత్తాలు మాత్రం కోపంగా ఒరేయ్ రంగనాథం నీకు ఇది పద్దతి కాదు,మర్యాదగా మూసుకొని ఇంటికి వెళ్తే బ్రతకడానికి నీకు ఆయుష్షు మిగులుతుంది, ఒక ఆడదాన్ని బలవంతం చేస్తున్నారని తెలియక ఈ పనిని ఒప్పుకున్నాను,ఇప్పుడు చెప్తున్నా విను మర్యాదగా వెళ్ళు లేకుంటే చస్తావు అంటూ హూంకరించింది….

ఏంటే లంజా నీతో నాకు మాటలు అంటూ వాళ్ళని సైగ చేసాడు ఫైర్ చేయమని..

ఒక్క క్షణం గ్యాప్ లో ఏమి చేసిందో ఏమో రత్తాలు చిటికె వేసేసరికి గన్స్ పట్టుకున్న వాళ్ళందరూ విగత జీవులై పడిపోయారు ఏ చలనం లేకుండా..

అది చూసిన మినిస్టర్ గాడికి నోటిమాట రాలేదు,ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు గుండె ని పట్టుకొని…

ఒరేయ్ రఘురాం,నువ్వైనా ఇక నుండి బుద్దిగా బ్రతుకు అంటూ వాడిని హెచ్చరించగా వాడు కూలబడిన తన తండ్రిని లేపి ఆదరాబాదర ఆ నలుగురు అనుచరుల సహాయంతో బయటికి వెళ్ళిపోయాడు…

అందరూ వెళ్ళిపోయాక రత్తాలు తో పాటూ రంగా,స్రవంతి, మాధురీ,సంజయ్ లు మాత్రమే మిగిలారు…

ఒరేయ్ కుర్రాడా,నువ్వు నిజంగానే కత్తిలా ఉన్నావ్,ఏమీ అనుకోకపోతే ఒకటి అడుగుతాను నా కోరిక తీరుస్తావా అంటూ సంతోషముగా అడిగింది రత్తాలు.

ఏంటి ఆంటీ అడగండి అంటూ మనోడు అనగా,ఏమీలేదు రా నా ఈ సింహాసనాన్ని అధిష్టించే వారసులు ఎవ్వరూ లేరు,ఈ బాధ్యత నువ్వు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అంది ఆశగా.

ఈ మాఫియా పనులు నాకు నచ్చవు ఆంటీ,సారీ నాకు ఇష్టం లేదు అంటూ నర్మగర్భంగా చెప్పేసాడు సంజయ్.

సంజయ్ గా పొరపాటు పడుతున్నావ్,ఈ రత్తాలు ఒక లేడీడాన్ అని నాకు తెలియదు,కానీ ఈమె చేసిన పనులన్నీ సమాజంకి ఉపయోగపడేవే, అందులో ఎలాంటి సందేహాలూ లేవు..ఈమె చేసే మంచి పనికి నువ్వు సహాయపడితే ఈ సిటీ అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది రా ఒక్కసారి బాగా ఆలోచించు అని రంగా అనడంతో, సరే ఇంతగా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆలోచిస్తానులే అంటూ మాటిచ్చాడు సంజయ్ గాడు..

కాసేపు మాటల తర్వాత,రత్తాలు నువ్వు నాకు ముందే తెలిసినా నీ దగ్గర వెధవ వేషాలు వేసాను మనసులో ఏమీ పెట్టుకోకు,అయినా ఆ రోజు నేను స్రవంతి, మాధురీ లని అలా తీసుకొని వెళ్తుంటే ఎందుకు ఆపలేదు అని అడిగాడు రంగా.
నీ గురించి మొత్తం తెలిసిన వాడిని రంగా,నువ్వు మంచోడివి అన్న ధైర్యంతోనే అలా ఆగిపోయాను,అందులోనూ మా అమ్మాయిలు కాక పైన ఉన్నారు గా అందుకే కామ్ అయ్యాను అంటూ నవ్వింది….

హమ్మయ్యా థాంక్స్ రత్తాలు,నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి నా భార్య టెన్షన్ పడుతుంటోంది అనగా,మొత్తానికి మా అమ్మాయిల పుణ్యమా అని పెళ్లి చేసుకొని సంతోషంగా ఉన్నావ్ అన్నమాట,సరేలే వెళ్ళు నీ మొదటి భార్య ఆ మినిస్టర్ రంగనాథం దగ్గరే కులుకుతోంది ఇక ఆ గలీజ్ నాయాలు మంచం పట్టక తప్పదు,అప్పుడు తెలుస్తుంది దానికి నీ విలువేంటో అంటూ బై చెప్పింది.

వెళ్తున్న రంగా ని ఆపి,రంగా నేను సంపాదించిన దాంట్లో కొంత డబ్బులు నీకు త్వరలో అందజేస్తాను..మన సిటీ ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది నేను నివసించిన కాలనీ మొత్తం కొత్త ఇళ్లతో,సకల సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దే పని మొదలెట్టు అంటూ ఒక చిన్న పెన్ డ్రైవ్ ఇచ్చింది ఇది ఉంచుకో అంటూ…

సరే రత్తాలు,నీ పేరు మీదే ఈ పని త్వరలో మొదలెడతాను అంటూ బై చెప్పి వెళ్తుంటే మేమూ వెళతాం ఆంటీ ఇంట్లో కంగారు పడుతుంటారు ,ఇంకోసారి కలుస్తాం అంటూ రంగా తో పాటూ వెళ్లిపోయారు స్రవంతి, మాధురీ లు.

రా రా కత్తీ అంటూ సంజయ్ గాడిని లోపలికి తీసుకెళ్లి ఫ్రెష్ గా స్నానం చేయించింది ఎంత వద్దని మొత్తుకున్నా…సంజయ్ గాడి రూపు,ఆహార్యం అన్నీ రత్తాలు లో ఒక అలజడిని సృష్టిస్తూ తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలని గుర్తుకు వచ్చేలా చేస్తున్నాయి…
తన చిన్నతనంలో మామిడి తోటలో రత్తాలు బావ కి లొంగిపోయిన మధుర క్షణాలు గుర్తుకు రావడంతో రత్తాలు లో తీవ్రమైన అలజడి రేగడం మొదలెట్టింది..

కానీ సంజయ్ గాడు మాత్రం అక్కడ నుండి ఎప్పుడెప్పుడా బయటపడేది అనుకుంటూ మదనపడసాగాడు.. ఎందుకంటే కాలేజ్ పోరీ కిన్నెర ఈరోజు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది గా అందుకే..

ఆంటీ నేను వెళ్ళాలి అన్నాడు నసుగుతూ..

అయ్యో అంత పని ఏంటి కుర్రాడా?(కళ్ళెగరేస్తూ).

అపార్ట్మెంట్ లో పనులన్నీ మిగిలిపోయాయి ఆ ఓనర్ అరుస్తాడు అంటూ సింపుల్ గా అబద్దం చెప్పాడు.

ఆహా అపార్ట్మెంట్ లో నువ్వు చేసే పనులన్నీ నాకు తెలుసు లే సంజయ్,ఇంతకీ ఏ పోరీ రమ్మందో చెప్పు అంది సూటిగా.
నీకెలా తెలుసు అన్నాడు ఆశ్చర్యం గా..

నాకు ఏమీ తెలియదు,నీలాంటి చాకు లాంటి నాటు కుర్రాడు కళ్ళ ముందర ఉంటే ఈ పట్నం పోరీలు ఏమి చేస్తారో నాకు తెలుసులేగానీ ,ఇంతకీ ఆ పనేనా అంటూ కళ్ళెగరేసింది ప్లేట్ లో నాటుకోడి మాంసం వడ్డిస్తూ.

అవును నిజమే ఆంటీ,కానీ ఒక అమ్మాయి కిన్నెర అని ఈరోజు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది అందుకే ఈ తొందర అంటూ నవ్వాడు.

హ్మ్మ్మ్ అనుకున్నాను ముందే, నీ ధైర్యం కి తోడు మొగతనం కూడా ఉందని,ఏంటీ కన్నె పువ్వుల పైన అంత మోజా కుర్రాడికి???

మోజు అని ఏమీలేదు ఆంటీ,యమా కసిగా కవ్విస్తేనూ ఒక చూపు చూద్దామని అంతే..

ఆహా కవ్విస్తే ఏ ఆడదాన్ని అయినా వదిలేలా లేవే?(కసిగా చూస్తూ).

వదిలితే తప్పుగా అనుకుంటారు గా ఆంటీ.(అంతే కసిగా చూస్తూ).

నిజమే మరి,ఇంతకీ నీ దెబ్బకి గులాం అయిన పువ్వులు ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తావా???

చెప్తే ఏమి చేస్తారేంటి???

ఏమీలేదు,విని ఆనందించడం మాత్రమే..ఒంటరి పక్షిని నీలా చేయలేను గా…

పేరుకు పెద్ద డాన్ వి,నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు కోరుకున్న వాళ్ళు నీ ముందర నిలబడరూ?(ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ).

నిజమే,కానీ మనసుకు నచ్చిన మగాడు దొరకాలి గా??నాకు అసలే సామాన్యులు నచ్చరు,నా అందాల బలుపుని అణిచే మగాడిని మాత్రమే కోరుకుంటాను..

ఆహా మంచి టేస్ట్ నే ఆంటీ నీది,కొంపదీసి ఇలాగే ఏ ముచ్చటా లేకుండా ఉన్నావా??

అవును మరి,మగాడు దొరికేవరకూ ఆగడం నాకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య…

అబ్బో మాటలు నమ్మశక్యం గా లేకున్నా బాగున్నాయి,ఇంతకీ ఇప్పటివరకు నీకు నచ్చిన మగాళ్లు ఎంత మంది ఉన్నారేంటి???

ఒక్కడు ఉండేవాడు నా బావ,వాడు తొందరపడి పైకి వెళ్ళిపోయాడు 20 సంవత్సరాల క్రితం,వాడు తప్ప ఇంకోడు లేడు..ఒకరిద్దరు నచ్చినా ఏనాడూ లొంగలేదు..

హబ్బో ఇప్పుడు నీ వయసెంతో?

ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నావ్?

నీ వాటం చూస్తుంటే చిన్న వయసే ఉన్నట్లుంది, ఒక 35 అనుకోవచ్చు..

అనుకున్నా కరెక్ట్ గా చెప్పావ్ కుర్రాడా.

హ్మ్మ్మ్ అయితే 20 సంవత్సరాల నుండీ నీ కోరిక తీరలేదా????

హ్మ్మ్మ్ తీరలేదు,పైగా దాని పైన ధ్యాసే లేదు మరి..

హబ్బా దాని పైన ధ్యాస లేదంటే నేను నమ్మనులే…

నమ్మినా నమ్మకపోయినా నిజం కుర్రాడా,వాటమైన మగాడు కనిపించలేదు అందుకే అటకెక్కింది కోరిక.

ఆహా,మళ్లీ ఎప్పుడు అటక దిగుతుందో నీ కోరిక????

వాటమైన మగాడు కళ్లముందరే ఉన్నాడుగా,దిగి ఎగసిపడుతోంది కోరిక.(మత్తుగా చూసింది).

నిజానికి మన సంజయ్ గాడు కూడా రత్తాలు తెగ బలిసిన అందాల దెబ్బకి ఫిదా అయ్యాడు చూసిన తొలి క్షణాల్లోనే.35 ఏళ్లున్నా ఏ మాత్రమూ బింకం జారని వొళ్ళు రత్తాలు ది… చూసిన వెంటనే యమా కసిగా,నాటు కోడిపెట్ట లా రంజుగా ఉంటుంది రత్తాలు…అందులోనూ తన అందాలకు ఏ మాత్రమూ పని లేకపోవడంతో యమా బిర్రుగా బిగిసి ఉంటాయి వంట్లో ప్రతి పార్ట్…సంజయ్ గాడు 20 సంవత్సరాల నుండీ చేయి పడలేదు అన్న మాట వినేసరికి ఇంకాస్తా ఉద్రేకానికి లోనయ్యాడు ఆల్మోస్ట్ ఒక కన్నె కసి పువ్వు నా సొంతం అవుతుంది అని. .అంత ఈజీగా అనుకోవడానికి కారణం లేకపోలేదు,మొదట్లోనే “పదును” అని మత్తుగా మనోడి కళ్ళలోకి చూసినప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యాడు దీని తీట తీర్చాలి అని..
.
ఇక రత్తాలు అయితే సంజయ్ గాడి మొగతనం,ధైర్యం కి ఫిదా అవడమే కాకుండా వాడి ఉక్కుకవచం లాంటి బాడీకి మంత్రముగ్దురాలు అయిపోయింది చూసిన మరుక్షణంలోనే… ఇన్నాళ్లూ తన ఒంట్లో భూస్థాపితం అయ్యిన కోరికలు సంజయ్ గాడిని చూసిన మరుక్షణమే గుర్రాల్లా తలుగులు విడిపించుకొని రివ్వున రంకెలు వేసాయి ఈ నాటు నాయాలి దగ్గర నలిగిపో అంటూ…రత్తాలు అందుకే స్రవంతితో మంచి పదును అంటూ మనోడిని తన కసి కళ్ళతో కవ్వించింది మొదట్లోనే.

వాటం చూడకముందే ఎలా ఆనుకుంటున్నావ్ ఆంటీ వాటమైన వాడిని అని???

కొన్ని కనిపిస్తాయి కళ్ళకి,నీ వాటం కూడా బాగుంటుంది అని అనిపిస్తోంది ఎందుకో…

హ్మ్మ్మ్ వాటం బాగుంది అని లొంగుతున్నావా లేకా వేరే ఏమైనా ఉందా??

వేరే కోరిక కూడా ఉంది మరి…

ఏంటా కోరిక???

నీ వాటం ని నేను మొదట చూసి అదే వాటంతో ఇంకో ఆడదాన్ని కుమ్మేస్తుంటే చూడాలని..
.
ఆహా పెద్ద కోరికే మరి,అయినా ఆ పిచ్చి ఏంటి??

అందులో ఉన్న మజా నీకు తెలియదులే కుర్రాడా,ఇంతకీ నా కోరిక తీరుతుంది అంటావా??

ఎందుకు తీరదూ???ఇంకో కసి కూన మన ముందర ఉంటే??

ఓహో ఇంకో కసిపిల్ల మన ముందుంటే నా స్వంత కోరికతో పాటు పైత్యం కూడా తీరుతుంది అన్నమాట…

అవును మరి అంతేగా.

హ్మ్మ్మ్ మరి ఒక అమ్మాయిని సెట్ చేయనా??

నీ ఇష్టం మరి…కానీ నేను కలవాల్సిన కిన్నెర ని పిలిస్తే నాకు ఒక బాధ్యత తీరుతుంది గా…

నిజమే మరి అలాగే చేద్దాం అంటూ,కిన్నెరా అని గట్టిగా పిలిచింది రత్తాలు…

హ హ్హ ఏంటీ నువ్వు పిలిస్తే ఎక్కడో ఉన్న కిన్నెర పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుందనుకున్నావా అని గేలి చేసిన సంజయ్ గాడి వదనం ఒక్క 10 క్షణాల్లో ఆశ్చర్యం తో నిండిపోయింది ఎదురుగా కిన్నెర కనిపించడంతో…

telugu sexstories boothu kathalu హ హ్హ ఏంటీ నువ్వు పిలిస్తే ఎక్కడో ఉన్న కిన్నెర పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుందనుకున్నావా అని గేలి చేసిన సంజయ్ గాడి వదనం ఒక్క 10 క్షణాల్లో ఆశ్చర్యం తో నిండిపోయింది ఎదురుగా కిన్నెర కనిపించడంతో…

ఆశ్చర్యం తో కిన్నెర ని చూస్తూ,ఏంటి ఆంటీ కిన్నెర ఇక్కడ అన్నాడు చేతులు కడుక్కొని సోఫాలో కూర్చుంటూ…

హ హ్హా సంజయ్, కిన్నెర నేను పెంచుకుంటున్న అమ్మాయి,ఇదంతా నేను వేసిన ప్లాన్,నిన్ను వలలో వేసుకోమని చెప్పాను కాబట్టే అంత మంది అమ్మాయిలు వున్నా ఇదే నిన్ను కవ్వించింది.

నాకోసం ప్లాన్ వేయడం ఏంటి ఆంటీ??నన్ను వలలో వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి మీకు???

నువ్వు వాగ్దేవి విషయంలో ఆ మినిస్టర్ ని ఎదిరించినప్పుడే నాకు ఎందుకో నీ పైన చూపు పడింది,అందులో భాగమే ఇదంతా..అంతా సవ్యంగా జరిగింది కాబట్టే నువ్వు ఇలా ఉన్నావ్ అంటూ బాంబ్ పేల్చింది.

హ్మ్మ్ అయితే ఇదంతా నాటకం అన్నమాట!పోనీలే ఏమైతే ఏముంది గానీ ఇద్దరు పిట్టలు నాకు సెట్ అయ్యారు అని నవ్వేసాడు.

ఆహా ఇద్దరు సెట్ అయ్యారని మురిసిపోకు పోటుగాడా, ముందుంది మూలుగుల యుద్ధం,మా కోరికని సంపూర్తిగా తీర్చకపోయావో అంటూ వేలు ఎత్తి చూపించింది.

మ్మ్మ్ తీర్చకపోతే ఏమి చేస్తావేంటి?(ఓరగా చూస్తూ).

రత్తాలు కాస్తా వంగి తన సళ్ళ లోయ కనబడేలా చేస్తూ,తీర్చకపోతే నీ గూటాన్ని కోసేసి నూనె లో వేయించుకుని తినేస్తాము అంటూ అప్పటికే ప్రాణం పోసుకున్న సంజయ్ గాడి గూటాన్ని పట్టి పిండింది..

హబ్బాహ్హ్హ్,ఒసేయ్ రత్తాలూ ఎగబడి కోరిక తీర్చు అన్న కసి జాణ కి పస్తులు పెడతాను అనుకున్నావా???మీ బొక్కలు పోటెత్తేలా కుమ్మి కుమ్మి వదలనూ అంటూ రత్తాలు సళ్ళ లోయ మధ్య వేళ్ళు పెట్టి సమ్మగా రాసాడు..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్ హబ్బా మగాడిలా యమా కసిగా మాట్లాడావ్ రా మగడా,ఉమ్మ్మ్మ్ నీ మాటలకే ఊటలు ఊరుతున్నాయి ఇక దిగేసుకొని నీ పైకి ఎక్కి ఊగుతుంటే ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఎంత సుఖం ఉంటుందో అంటూ మనోడి జుట్టు పట్టుకుని కసిగా తన సళ్ళ మధ్య సంజయ్ గాడి మొహాన్ని పెట్టుకొని తన సళ్ళని అటూ ఇటూ తిప్పింది తమకంతో..

మ్మ్మ్ నన్నే జుట్టు పట్టుకుంటావా రత్తాలూ అంటూ మనోడు సళ్ళ కండని కొరుకుతూ జుట్టు పట్టేసి అలాగే సోఫా మీద పడేసి మీద పడి తన లేచిన గూటాన్ని రత్తాలు పూకు కేసి పొడిచాడు గట్టిగా.

ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా రేయ్ మగడా ఏమి కుచ్చావు రా ఉమ్మ్మ్మ్ అంటూ సంజయ్ గాడిని ఇంకాస్తా మీదకి లాక్కొని పెదాలని మూసేసి సంజయ్ గాడి పిర్రలని గట్టిగా ఒత్తేస్తోంది మరింత వాడి గూటం తన పూకు పైన ఒరిపిడి కలిగించేలా గట్టిగా పెదాలని చప్పరిస్తూ.

రత్తాలు కసికి మనోడిలో ఊపు ఎక్కువై పోయింది,లేతగా తాటి ముంజలా ఉన్న రత్తాలు పెదాలని కొరికి చప్పరిస్తూ రత్తాలు పూకు పైన మరింత ఒత్తిడి కలిగేలా పొడుస్తూ వెర్రెక్కిపోయాడు సంజయ్ గాడు…

ఒక రెండు నిమిషాల గాఢ ముద్దు తర్వాత విడివడిన రత్తాలు మొహంలో కామ అగ్ని పర్వతం కనిపించింది సంజయ్ గాడి కోరిక పోటెత్తేలా…ఆ మొహం చూస్తుంటే సంజయ్ గాడి మొడ్డ ఆగడం లేదు,అర్జెంట్ గా మొడ్డ తీసి రత్తాలు మొహం అంతా కొట్టాలి అనిపించింది, ఆ కోరిక రావడమే ఆలస్యం మనోడు ఆవేశంగా జిప్ తీసేసి పైకి లేచి రత్తాలు సళ్ళ పైన కూర్చుని రత్తాలు మొహం పైన మొడ్డ పెట్టి టపాటపా కొట్టడం మొదలెట్టాడు…

తన బావ పొందులో శృంగారంలోని మోటుదనం ని చూసిన రత్తాలు కి సంజయ్ గాడి ఆవేశం,ఎద్దు లాంటి పొగరు రెండూ వెర్రెక్కించేలా చేసాయి.. వాడి తెగువ రత్తాలు లో రసాల సునామీని పోటెత్తేలా చేసింది…

ఉమ్మ్మ్మ్ మగడా కొట్టు రా నా మొహం పైన నీ గాడిద మొడ్డతో సమ్మగా ఉంది అంటూ ఎగిరెగిరి పడుతున్న సంజయ్ గాడి మొడ్డని చేతులతో పట్టేసి తమకంగా తన చెంపల పైన రాసుకుంటూ శృంగారంలోని పీక్ స్టేజ్ ని చూస్తూ వెర్రెక్కిపోయింది వాడి మొడ్డని నలిపేస్తూ ..

అంతకుముందు ఎప్పుడూ కలగని ఉద్రేకం ఏదో సంజయ్ గాడిని చుట్టుముట్టి తీవ్రమైన ఆవేశంతో రత్తాలు టాప్ ని చింపేలా చేసింది…అప్పుడే డ్యామ్ నుండి బయట పడ్డ నీటి ప్రవాహం లా రత్తాలు బలిసిన తెల్లటి సళ్ళు ఎగిరిపడ్డాయి సంజయ్ గాడు కాస్త పొట్ట భాగం లో కూర్చోవడం వల్ల.

ఆ బలమైన బిగుతు సళ్ళు సంజయ్ గాడి కోరికని మరింత ఎక్కువ చేసాయి. అంతే ఒక్క ఉదుటున తన విశాలమైన చేతులతో ఎగిరిపడిన సళ్ళ కుదుళ్ళని బలంగా పట్టేసి వడ దిప్పి పైకి లాగాడు ఉద్రేకంతో…

వాడి పిసుకుడు రత్తాలు సళ్ళ మొదళ్లలో తీవ్రమైన తీపి నొప్పి కలిగించడంతో,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ మగడా ఉమ్మ్మ్మ్ మెల్లగా అంటూ మెలికలు తిరిగింది ఆ నొప్పిని సుఖంగా ఆస్వాదిస్తూ..

మనోడి ఆవేశానికి అంతే లేకుండా పోయింది,రత్తాలు సళ్ళు చపాతీ పిండిలా మనోడి చేతిలో నలిగిపోయాయి ఎర్రటి చారలు సళ్ళ పైన కనిపిస్తూ .

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ స్స్స్స్స్స్స్స్స్ నీ సళ్ళ పిసుకుడితోనే మత్తెక్కిస్తూ పూకంతా రొచ్చు అయ్యేలా చేస్తున్నావ్ రా మగడా,ఇస్స్స్స్స్స్స్ మెల్లగా పిండురా ఉమ్మ్మ్మ్ ఇక నీ మొడ్డ దింపి ఏ రేంజ్ లో దెంగుతావో హమ్మా నేను తట్టుకోలేను ఒసేయ్ కిన్నెరా ఏమి చూస్తున్నావే అంత తీక్షణంగా ఉమ్మ్మ్మ్ వచ్చి వీడి మొడ్డ పని పట్టు లేకుంటే నన్ను వీడి పిసుకుడితోనే చంపేసేలా వున్నాడు అంటూ రొప్పుతోంది సుఖం కొండెక్కడంతో…

ఉమ్మ్మ్మ్ అప్పుడే డంగై పోయావా రత్తాలూ,ఉమ్మ్మ్మ్ అయినా కిన్నెర కూడా మంచి సర్వీస్ బండి గా రమ్మను బాగా నా ఆయుధానికి నోటిపూజ చేసి నీ పూకులో నాటుగా దింపేలా చేయి అంటూ మనోడు రత్తాలు రూపాయి బిళ్ళంత ఉన్న రెండు ముచికలని పట్టి గట్టిగా పిండేస్తూ తమకంగా పైకి లాగాడు…

ఆ దెబ్బకి రత్తాలు వంట్లోని నర నరం తీపి నొప్పితో సలిపింది,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఏంటి రా ఆ దూకుడు ఉమ్మ్మ్మ్ మెల్లగా రా హబ్బా చంపేస్తున్నావ్ అంటూ గిలాగిలా కొట్టుకుంది..

హుమ్మ్మ్మ్ ఇరవై ఏళ్ళ పాటు కన్నె బొక్క గా పెట్టుకున్నావ్ కదే ఉమ్మ్మ్మ్ అందుకే నీ కన్నె బొక్కని కుళ్ళబొడుస్తున్నా అన్న కసి నాకు పిచ్చిపట్టేలా చేస్తోంది అంటూ రెండు సళ్ళని పైకి లాగి ఒక ముచికని నోట్లోకి తీసుకొని చప్పరించి మునిపంటితో కొరికాడు సమ్మగా..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా ఉహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ కన్నె బొక్క అన్న ఫీల్ నీలో ఇంత కసిని ఎక్కిస్తాది అనుకోలేదు రా ఎద్దూ, ఉమ్మ్మ్మ్ నా బొక్క సంగతి సరే మా కిన్నెర బొక్క ఇంకా సీల్ కూడా ఓపెన్ చేయలేదు ఇక దాని పని గోవిందా నే నీ మొడ్డ దెబ్బకి అంటూ సంజయ్ గాడి మొడ్డని సరసరా ఊపింది…

కిన్నెర ది కూడా కన్నెబొక్క అని తెలియడం,రత్తాలు కసిగా ఊపడం మూలాన మనోడిలో కసి,సుఖం రెండూ తారాస్థాయికి చేరి రత్తాలు ముచికలు పైన నాలుకతో సమ్మగా రాస్తూ,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ కిన్నెర పప్ప పగిలింది అని అదే చెప్పింది ఇప్పుడేంటి నువ్వు కన్నె బొక్క అంటున్నావు అన్నాడు..

ఉమ్మ్మ్మ్ నిజమే రా,నీతో కావాలనే అలా చెప్పింది అది లేకుంటే ఎక్కడ మిస్ అవుతావో అని,ఉమ్మ్మ్మ్ ఈరోజు నా కళ్ళ ముందరే దాని కన్నె బొక్క రక్తం కారేలా దున్ను అంటూ హబ్బా మెల్లగా రా అంటూ ఒసేయ్ కిన్నెరా వాడి మొడ్డ పని పట్టవే లేకుంటే వీడి దూకుడు తట్టుకోవడం కష్టం అంటూ కూసింది..

ఉమ్మ్మ్మ్ కన్నె బొక్క అని చెపితే ఎందుకు మిస్ అవుతానే రత్తాలూ,ఉమ్మ్మ్మ్ కసిగా బొక్క తెరుచుకునేలాగా దిగేసి పూకడుగుల్లో సవ్వారీ చేయనూ అంటూ పక్కన ఉన్న కిన్నెర ని మీదకి లాక్కున్నాడు..

కిన్నెర మీద పడటంతో కింద ఉన్న రత్తాలు ఇద్దరి బరువుని తట్టుకోలేక హబ్బా బెడ్రూం లోకి పదండి అంటూ అనడంతో ముగ్గురూ బెడ్రూం లోకి షిఫ్ట్ అయ్యారు..

కిన్నెర తొలి లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుండటంతో కాసింత టెన్షన్ పడుతున్నా,అప్పుడే సంజయ్,రత్తాలు ల హాట్ సెషన్ వల్ల తన వంట్లో వేడి సెగలు పుట్టుకొస్తుంటే కొత్త లోకంలోకి వెళ్తోంది…

రత్తాలు తన వంటి పైన ఉన్న అన్ని బట్టలు తీసేసి,చిలిపిగా పైకి లేచి ,మగడా నీవి కూడా విప్పేస్తాను అంటూ మనోడి వంటి పైన ఒక్క నూలుపోగు కూడా లేకుండా చేసింది…

ఇద్దరి నగ్న శరీరాలని కళ్ళప్పగించి చూస్తూ కిన్నెర మరింత కోరికకి లోనయ్యింది,ముందు సంజయ్ గాడితో చలాకీగా మాట్లాడిన కిన్నెర ఇప్పుడు కామ్ గా ఉండటం సంజయ్ గాడిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ,ఏంటీ కిన్నెర బట్టలు ఎవరు విప్పుతారే అంటూ రత్తాలు ని కసిరాడు.

మ్మ్మ్మ్ నువ్వే గా దాని బొక్కలో పాలు పోసేది,ఆ విప్పేది ఏదో నీ చేతులతోనే కానివ్వు అంది మత్తుగా..

సంజయ్ గాడు కిన్నెర ని బలంగా దగ్గరకు లాక్కొని,ఏంటే కసి పిల్లా,అప్పుడు మాటలతోనే కసెక్కించావ్ ,ఇప్పుడు సైలెంట్ గా ఉన్నావేంటి అంటూ బలంగా ఉన్న కిన్నెర పిర్రల పైన గట్టిగా చరిచాడు..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్ అంటూ కళ్ళు మూసి తెరిచి,ఉమ్మ్మ్మ్ రత్తాలు ఆంటీ ఉంది గా అందుకే,లేకుంటే నా! అంటూ ఆగింది…

ఆహా,లేకుంటే ఏమి చేసేదానివే కసి కిన్నెరా అంటూ రెండు పిర్రలు నలిగిపోయేలా పిండేసాడు బలంగా..

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ రత్తాలు ఉంది కాబట్టి ఏమీ అనలేకున్నా,హబ్బా మెల్లగా పిసుకు అంటూ సంజయ్ గాడిని గట్టిగా అల్లుకుపోయింది..

ఒసేయ్ రత్తాలూ ఇదేంటే నువ్వంటే అంత భయపడుతోంది అంటూ ఇంకాస్తా బలంగా హత్తుకొని మెల్లగా చేయి ని కిందకి పోనించి ప్యాంట్ పైనే కిన్నెర పూకు పెదాలు పట్టి గట్టిగా పిసికాడు చెప్పవే ఏమి చేస్తావో అంటూ.

ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ నీ మొడ్డ ని సప్పరించి నా పూకులో దోపుకొని నీపైకి ఎక్కి ఫాస్ట్ గా ఊగుతా రా అంటూ కసెక్కి సంజయ్ గాడి మెడ ని కొరికి వాడి మొడ్డ ని బలంగా పట్టేసి వాటంగా పిండింది మనోడికి కైపు నషాలనికి ఎక్కేలా…

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా ఈ కసే నే నాకూ కావాల్సింది పిల్లా,ఉమ్మ్మ్మ్ రావే నా మొడ్డ రెడీగా ఉంది ,సప్పరించి నీ కన్నె బొక్కలో దోపుకో అంటూ కిన్నెర బట్టలు అన్నీ విప్పేసి బెడ్ పైకి పడిపోతూ కిన్నెర నీ పైకి లాక్కున్నాడు..

కిన్నెర కి నగ్న శరీరాల స్పర్శ తగిలేసరికి జివ్వుమంది వొళ్ళంతా,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ మూలుగుతూ తన సళ్ళని సంజయ్ గాడి ఛాతీ కి తాపడం అయ్యేలా హత్తుకుపోయి వాడి పెదాలని ఆబగా చప్పరించడం మొదలెట్టింది…

రత్తాలు కూడా కసెక్కి సంజయ్ గాడి తొడల ప్రక్కలో కొరుకుతూ మరింత వేడెక్కిస్తూ రెచ్చిపోయింది….కిన్నెర కన్నె బలమైన అందాలు సంజయ్ గాడికి పిచ్చెక్కిస్తుంటే మనోడు వాటంగా కిన్నెర సళ్ళని పట్టి వడ దిప్పాడు బలంగా..

ఆ బలానికి తెప్పరిల్లిపోయింది లేత కిన్నెర,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ అంటూ సంజయ్ గాడి పెదాలని వదిలేసి ఛాతీ పైన కసిగా కొరికింది…

హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఏంటే అంతలా కొరికావు అంటూ జుట్టు పట్టుకుని అలాగే బెడ్ పైకి తోసి మీదికెక్కాడు కిన్నెర సళ్ళ కుదుళ్ళు నొప్పితో పోటెత్తేలా పిండేస్తూ .

కిన్నెర కి వొళ్ళంతా జిమజిమా కొట్టుకుంది సుఖం,నొప్పితో…ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా రేయ్ మెల్లగా అంటూ సంజయ్ గాడిని మీదకి లాక్కొని మొహం అంతా నాకేస్తూ కొరకడం మొదలెట్టింది.

సంజయ్ గాడి కసి అమాంతం పెరిగిపోయి కిన్నెర సళ్ళ పైన కూర్చొని,కిన్నెర మొహం పైన మొడ్డతో కసిగా కొడుతూ,ఉమ్మ్మ్మ్ సప్పరిస్తాను అన్నావ్ కదే చప్పరించి చూడు ఎలా ఉంటుందో అంటూ కిన్నెర పెదాల పైన స్మూత్ గా రాసాడు వాడి మొడ్డని.
..
ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఎదురుగా లాలీపాప్ లాంటి మొడ్డ ఉంటే ఎందుకు చప్పరించను రా ,నీ రసం బయటికి వచ్చేలా చప్పరిస్తాను అంటూ మొడ్డని టపాటపా ఆడించి తన లేత పెదాల పైన రాసుకొని తన నాలుక ని బయటికి తీసి టపాటపా పొడిచింది సంజయ్ గాడి గుడ్డు భాగాన్ని…

దెబ్బకి సంజయ్ గాడికి సుఖం కొండంత అయ్యింది ఆ స్పర్శ కి,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా చంపావే కసి కిన్నెరా ఉమ్మ్మ్మ్ కానివ్వవే నీ కసి నోటిపూజతో నా మొడ్డని ఆకాశానికి లేపు అంటూ నడుముని ముందుకు తోసాడు…అంతే కిన్నెర కూడా వాటంగా వాడి మొడ్డని పట్టి తన లేత పెదాల మధ్యలో నుండి నోట్లోకి తీసుకొని పీల్చింది వాడి మొడ్డని బలంగా.

సంజయ్ గాడి ప్రాణం పైపైనే పోయినట్లయింది కిన్నెర చీకుడికి,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్ యమా కసి కూన వే నువ్వు అంటూ నడుముని ముందుకు అదిలించడం మొదలెట్టాడు.

ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ మీ ఇద్దరూ రంజుగా ఆటాడుతుంటే నా కోరిక ఎలా తీరేది అంటూ రత్తాలు కసిగా సంజయ్ గాడి వట్టల్ని పిండింది.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ రత్తాలూ నువ్వు కిన్నెర కి అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి నా మొహం దగ్గరికి నీ పూకు ని పెట్టు అంటూ సంజయ్ గాడు అనేసరికి రత్తాలు పైకి లేచి సంజయ్ గాడి మొహం దగ్గరికి తన పూకుని చేర్చింది.

ఎదురుగా నున్నటి పాలకోవా లాంటి రత్తాలు పూకు సంజయ్ గాడి నోట్లో లాలాజలాన్ని ఊరేలా చేసింది…రత్తాలు బలిసిన పిర్రల పైన చేతులు వేసి బలంగా ఒత్తేస్తూ దగ్గరికి లాక్కొని పూకు పైన గాఢంగా ముద్దు పెట్టి పూకంతా ముక్కుతో అటూ ఇటూ తిప్పాడు..

రత్తాలు నిలువెల్లా వణికిపోయింది సంజయ్ గాడు చేసిన పనికి,సంజయ్ గాడి జుట్టుని పట్టేసి తన పూకుకి అదిమేసుకుంటూ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హమ్మా రేయ్ చంపావ్ అంటూ మరింత కైపుగా తన పూకుని హారతీల అప్పగించింది….

కింద కిన్నెర మడ్డ గుడువుడు యమా రంజుగా,పద్దతిగా సాగుతుంటే సంజయ్ గాడు గాల్లో తేలిపోతూ ఆ సుఖాన్ని రత్తాలు పూకు పైన చూపిస్తూ పిర్రల్ని పిండేస్తూ పూకు గాడిలో, గొల్లి పైన సమ్మగా పొడుస్తూ రత్తాలు కి పిచ్చెక్కించడం మొదలెట్టాడు…

రత్తాలు లో సుఖాల ఆవిర్లు పుంఖానుపుంఖాలుగా బయటికి వస్తూ,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్ రేయ్ మగడా హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పొడువు రా ఆహ్హ్హ్హ్ నా పూకు ని ఇస్స్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా మొడ్డ లాగా సమ్మగా పొడుస్తూ పిచ్చెక్కిస్తున్నావ్ రా హమ్మా అంటూ నిలబడే తన సళ్ళని పిసుక్కుంటూ ఆ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ కైపెక్కిపోయింది…

సంజయ్ గాడి మొడ్డని లాలీపాప్ లా చప్పరిస్తూ వట్టల్ని పిండుతూ కిన్నెర తనలోని జాణ ని బయటికి తీస్తూ వెర్రెక్కిపోతుంటే,సంజయ్ గాడు ఉద్రేకం తట్టుకోలేక కిన్నెర నోట్లో తన మొడ్డని లోతుల్లోకి దిగేలా పోట్లు వేస్తూ పైన రత్తాలు పూకంతా పాకం అయ్యేలా నాకేస్తూ నాలుకని పూకు లోకి దూర్చేసి కవ్వంలా తిప్పడం మొదలెట్టాడు…

రత్తాలు పిచ్చిపిచ్చిగా అరవడం మొదలెట్టింది ఆ సుఖం తట్టుకోలేక,రత్తాలు పూకులో సమ్మగా దూరుతూ గోడల్ని గరుకుగా తొలుస్తున్న సంజయ్ గాడి నాలుక దెబ్బకి రత్తాలు పూకు లోపల రసాల భాండాగారాలు బద్దలయిపోతూ ఎప్పుడెప్పుడా బయటికి వచ్చేది అంటూ తరుముతున్నాయి సంజయ్ గాడి నాలుకకి అప్పుడప్పుడు ప్రసాదం ఇస్తూ.

రత్తాలు కి ఆఖరికి వచ్చినట్లైంది.తట్టుకోలేక వెర్రికేకలు వేస్తూ ఇస్స్స్స్స్స్స్. హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నీ నాలుకతో నా పూకంతా కలియబెట్టి రసాలని బయటికి తీయరా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా హబ్బా ఏమి సుఖం రా ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఈ పూకు నాకుడు తోనే స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావ్ హమ్మా కొరకద్దు రా తట్టుకోలేను ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్ ఒసేయ్ కిన్నెర వాడి మొడ్డని పీల్చేయవే లేకుంటే నా పూకంతా పోటెత్తేలా సమ్మగా నాకేస్తూ దెంగుతున్నాడు హమ్మా హబ్బా ఇక తట్టుకోలేను రా మగడా ఇదిగో నా కన్నె రసాలు నీకే అంటూ సంజయ్ గాడి తల ని అదిమిపట్టి తన రసాలని ఫుల్లుగా కార్చేసి అలాగే వెనక్కి కూలబడిపోయింది వంట్లో శక్తి తక్కువ అవ్వడంతో….మత్తుగా బెడ్ పైన పడిపోయి కళ్ళు తేలేసింది సుఖంగా.

కిన్నెరా కసి సంజయ్ గాడికి వెర్రెక్కిస్తుంటే మరింత ఉత్సాహంగా కిన్నెర జుట్టు పట్టేసి గొంతులోకి దిగబడేలా ఉద్రేకంతో కిన్నెరా నోటిని వేగంగా దెంగడం మొదలెట్టాడు.

హఠాత్తుగా సంజయ్ గాడి వేగం పెరగడంతో కిన్నెరా ఒక్కసారిగా కుదేలయింది….వద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అన్నట్లు మొహం పెట్టి చేతులు గిలాగిలా కొట్టుకోవడం మొదలెట్టింది ఆ వేగాన్ని తట్టుకోలేక…

పక్కనే ఉన్న రత్తాలు ఆ భీకర దృశ్యం చూసి,ఒరేయ్ మెల్లగా రా ఊపిరి ఆడక చస్తుంది అంటూ వారించినా వినకుండా,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అని రొప్పుతూ ఇది సమ్మగా చప్పరిస్తూ వెర్రెక్కిస్తా అని కోతలు కూసింది గా అందుకే వదలను అంటూ ఆవేశముగా దెంగడం మొదలెట్టాడు..

కాసేపు ఇబ్బంది పడి గిల గిలా కొట్టుకున్న కిన్నెర తర్వాత ఆ నోటి దెంగడం లోని మజా ని ఆకళింపు చేసుకొని,మధ్యమధ్యలో సంజయ్ గాడి మొడ్డని దవడల మధ్య ఇరికించి పీల్చేస్తూ సమ్మగా పొడిపించుకోవడం మొదలెట్టింది…

ఒసేయ్ రత్తాలూ నువ్వు కిన్నెరా పూకుని నాకవే దానికి కారిపోయేలా అంటూ మరింత వేగంతో కిన్నెరా నోట్లో దెంగుతూ రొప్పుతున్నాడు సంజయ్ గాడు. రత్తాలు కిన్నెర పూకు పైన ఉమ్మ ని పోసి నాలికతో అటూ ఇటూ రాస్తూ మెల్లగా కిన్నెర పువ్వుని చప్పరిస్తూ నాలుకని లోపలికి దూర్చి సమ్మగా దెంగడం మొదలెట్టింది.

ఒకవైపు నోట్లో మొడ్డ,పూకులో నాలుక రెండూ కిన్నెర కి అపార సుఖాన్ని ఇస్తుండటంతో ఇంకా ఇంకా కసిగా సంజయ్ గాడి మొడ్డను మింగేస్తూ వెర్రెక్కిపోయి తన పూకు రసాలు బయటికి వచ్చేలా అనిపించడంతో తొడలని అటూ ఇటూ తిప్పుతోంది తట్టుకోలేక…

రత్తాలు తొడలని బలంగా పట్టేసి రెండు వేళ్ళని ఆ కన్నె బొక్కలోకి కస్సున దిగేసి ఫాస్ట్ గా ఆడిస్తూ గొల్లి పైన నాలుకతో పొడవటం మొదలెట్టడంతో కిన్నెరా తట్టుకోలేకపోయింది ఎంతో సేపు….సంజయ్ గాడి మొడ్డని మరింత కసిగా దిగేసుకుంటూ కళ్ళు మూసేసి తన రసాలని రత్తాలు మొహం పైన,నోట్లో విడతల వారీగా జిమ్మేసింది…..

సంజయ్ గాడికీ ఆఖరికి రావడంతో ఫాస్ట్ గా పది ఊపులు ఊపి మొడ్డ బయటికి తీసి కొంచెం రసం కిన్నెర నోట్లో,మరికొంత రసం కిన్నెర సళ్ళ పైన,ఇంకొంచెం రసం రత్తాలు నోట్లో పిచికారీ చేసి రత్తాలు నోట్లో అలాగే అనగబట్టి వాడి మొడ్డని పెట్టేసి దీర్ఘంగా శ్వాస ని తీసుకున్నాడు..

రత్తాలు పూర్తిగా వాడి రసాలని జుర్రేసాక ఆయాసంతో బెడ్ పైన పడిపోయి,కిన్నెర పైన కాలు వేసి,ఒసేయ్ కసి కిన్నెరా పిచ్చెక్కించావే అంటూ ముద్దు పెట్టాడు.

ఉమ్మ్మ్మ్ చూసావ్ గా నా సత్తా,ఇక చూడు ముందు ముందు నా ఊపుడు అంటూ గట్టిగా కౌగిలించుకొని పడుకుంది.ఇటు వైపు నుండి హబ్బా నీ రసాలు తాగించావ్ రా మగడా అంటూ రత్తాలు కూడా పెనవేసుకొని కాలు మీద వేసి పడుకుంది…

telugu sex stories boothu kathalu ఉమ్మ్మ్మ్ చూసావ్ గా నా సత్తా,ఇక చూడు ముందు ముందు నా ఊపుడు అంటూ గట్టిగా కౌగిలించుకొని పడుకుంది.ఇటు వైపు నుండి హబ్బా నీ రసాలు తాగించావ్ రా మగడా అంటూ రత్తాలు కూడా పెనవేసుకొని కాలు మీద వేసి పడుకుంది…

అలా ముద్దూ ముచ్చట్లు తో ఒక అరగంట సేద తీరారు…కిన్నెరకి మాత్రం వొళ్ళంతా ఒకటే రిమరిమలు మొదలవ్వడంతో తర్వాతి ఘట్టం కోసం ఎదురు చూడసాగింది ఈ రత్తాలు ఎప్పుడు ఓకే అంటుందో అని…మనోడు కూడా ఈ అరగంట లోపు వాడి ఆయుధాన్ని మాంచి స్వింగ్ లోకి తెచ్చుకోవడంతో అప్పుడప్పుడే లెగుస్తున్న వాడి ఆయుధాన్ని పట్టుకొని,హబ్బా ఏమి పెంచావ్ రా నాటు మొగుడా దీన్ని ఉమ్మ్మ్మ్ కొరికేయాలి అనిపిస్తోంది అంటూ రత్తాలు మెల్లగా ఒత్తింది మనోడికి రిమ్మతెగులు కనిపించేలా.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్ భలే పిసికావే నా కసి రత్తాలూ ఉమ్మ్మ్మ్ ఏ అంతగా నచ్చిందా అన్నాడు మనోడు కళ్ళెగరేస్తూ.

ఉమ్మ్మ్మ్ నచ్చడం ఏంటి రా కుర్రాడా,పర్మిషన్ ఇస్తే నా పూకులోనే పెట్టేసుకోనూ అంటూ మనోడి తోలుని మెల్లగా కిందకి లాగి గుండు పైన కసుక్కున గిచ్చింది…

ఆ దెబ్బకి సంజయ్ గాడి ప్రాణం పైకి పోయినట్లు అనిపించింది, హబ్బాహ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ చంపుతున్నావే ఉమ్మ్మ్మ్ పెట్టుకో నీ పూకులో పర్మినెంట్ గా అంటూ పక్కనే ఉన్న కిన్నెర సళ్ళు సలిపేలా పిండాడు.

చివుక్కుమన్న నొప్పితో హబ్బా ఒరేయ్ పశువా అంటూ ఇబ్బంది పడింది కిన్నెర తన సళ్ల పైన పడిన ఎర్రటి గుర్తులని చూసుకుంటూ..

ఏంటే సళ్ళు పిసికితేనే విసుక్కుంటున్నావ్ ఇక పూకులో మొడ్డ పెడితే నన్ను దొబ్బేస్తావా ఏంటి అంటూ మళ్లీ నొప్పి కలిగేలా పిండాడు కిన్నెర లేత సళ్ళని.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా రా ఉమ్మ్మ్మ్,తెగ వేషాలు వేస్తున్నావ్ హబ్బా ఆంటీ వీడి పొగరు అణిగేలా ఏమైనా ప్లాన్ చేయి అంటూ మత్తుగా అంది కిన్నెర.

ఉమ్మ్మ్మ్ ఆ పని పైనే ఉన్నానే కిన్నెరా,వీడి మొడ్డ బలుపు చూస్తుంటే మన కన్నె బొక్కలు పగిలేలా ఉన్నాయి,లేకుంటే అప్పుడే లేచి డ్యాన్స్ చేస్తోంది చూడు అంటూ సంజయ్ గాడి పైకి ఎక్కి తన పూకుని వాడి మొహం వైపు పెట్టి ఇటువైపు వాడి మొడ్డ నాబ్ ని నాలుకతో పొడిచింది.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ రత్తాలూ నీ నోట్లో ఏదో మహిమ ఉందే, నీ నోటితో స్వర్గం చూపిస్తున్నావ్ ఉమ్మ్మ్మ్ మళ్లీ నీ నోటితోనే నా స్వర్గం లేకా బొక్కలు ఏమైనా ఇచ్చేది ఉందా అంటూ ఎదురుగా విస్తరాకులా ఉన్న రత్తాలు పూకు పెదాలు ని గట్టిగా పిండాడు.

ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ మగడా అప్పుడే మా బొక్కల్లో నీ మొడ్డ దోపించుకుంటే రసాలు లేని మా పూకుల్లో మంట పుట్టి చస్తాము ఉమ్మ్మ్మ్ కాసేపు రసాల చెమ్మ ఊరేలా నీ నాలుకతో మా పూకుల పని పట్టు రా అంటూ తన పెద్ద గుద్దని అటూ ఇటూ తిప్పింది రత్తాలు కసిగా…

అసలే మనోడికి పెద్దగుద్దని చూస్తే చాలు వెర్రెక్కిపోతుంది ఇక ఎదురుగా తన గుద్దని అటూ ఇటూ వయ్యారంగా తిప్పేసరికి మనోడిలో ఉద్రేకం ఒక్కసారిగా పొంగింది…

టపీమని గుద్ద అంతా వాచేలా కొడుతూ ఉమ్మ్మ్మ్ మీ రెండు పూకులకి ఒకేసారి రసాలు ఎలా రప్పించాలే అంటూ రత్తాలు పూకులోకి కస్సున వేలు దించి కసకసా తిప్పాడు…

రత్తాలు వాడి వేలు దెబ్బకి వెర్రెక్కిపోయింది, హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అలా తిప్పావేంటి రా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఏమి చేస్తావో ఏమో నువ్వే ఇద్దరి పూకుల్లో రసాలు ఊరేలా చేసి కన్నె బొక్క అయిన కిన్నెరనీ,దాదాపు కన్నెబొక్క అయిన నా పూకుని కుళ్ళబొడుచు అంటూ వెర్రెక్కి వాడి మొడ్డని అమాంతం నోట్లో కుక్కుకొని చప్పరించి వదిలింది..

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా పిచ్చెక్కిస్తున్నావే కసి రత్తాలూ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇంకో ఆడ మనిషి ముందు కులకాలి అన్నావ్ కదే అందుకే ఇప్పుడు నీ పూకుని కిన్నెర చేత నాకించి నీకు రసాల ఊటని రప్పిస్తూ అదే టైం లో కిన్నెర పూకుని నేను చప్పరిస్తూ దానికీ ఊట రప్పిస్తానే అంటూ కిన్నెర ని మీదకి లాక్కొని అటువైపు తిప్పాడు.

కరెక్ట్ గా కిన్నెర పూకు వాడి మొహం దగ్గర అడ్జస్ట్ అవ్వడంతో కిన్నెర పూపెదాలని పిసుకుతూ ఒసేయ్ రత్తాలు పూకులో రసాల నది పొంగేలా పీల్చు అంటూ హుషారు పెట్టించాడు కిన్నెరని…

దాదాపు కిన్నెర,రత్తాలు లో ఒకటే ఫీల్ ఎగదన్నింది…కిన్నెరకి ఒక ఆడమనిషి పూకు నాకుతున్నా కసి,రత్తాలు కి ఒక ఆడమనిషి దగ్గర పూకు నాకించుకుంటున్నా అన్న జిల ఎగదన్నేసరికి ఇద్దరి వంట్లో రిమరిమలు మొదలయ్యాయి..

అదే సమయంలో సంజయ్ గాడు కిన్నెర లేత పూపెదాలని కొరికాడు మెత్తగా,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ వెర్రెక్కిపోయిన కిన్నెర ఆ కసితో రత్తాలు పూకు పైన బలంగా ముద్దు పెట్టి పూపెదాలని కాసింత గట్టిగానే కొరికింది….ఆ నొప్పి రత్తాలు కి తగిలేసరికి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా అంటూ సంజయ్ గాడి మొడ్డనిఅమాంతం నోట్లో కుక్కేసి దవడల మధ్య ఇరికించి పీల్చింది మనోడికి కామము నషాలనికి ఎక్కేలా.

ఒకేసారి ముగ్గురిలో కామ సరిగమలు తారాస్థాయికి చేరాయి…ఎదురుగా లేత కిన్నెర పూకుని పలావు లాగా చప్పరించి కొరికేస్తున్నాడు సంజయ్ గాడు రత్తాలు ఇచ్చే సుఖానికి మైమరచి, అదే సమయంలో తెగ వగరుస్తూ కిన్నెర రత్తాలు పూకుని ముద్దాడుతూ గొల్లి అంతా నాలుకతో కదిలిస్తూ పొడుస్తూ పిచ్చెక్కిపోయింది…

కాసేపు యుద్ధం ఆకాశాన్ని తాకింది,ఫలితంగా సంజయ్ గాడి మొడ్డ ఆకాశానికి సలాం చేసే స్టేజ్ కి రాగా కిన్నెర,రత్తాలు పూకుల్లో నుండి రసాల ధార కారడం మొదలెట్టింది…

రత్తాలు,కిన్నెర ల పూకుల్లో నరనరం మొడ్డపోటు కోసం పరితపిస్తూ ఉండగా తట్టుకోలేని కిన్నెర ఒక్కసారిగా రత్తాలు పూకుని వదిలేసి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ ఇక నేను తట్టుకోలేను అంటూ గట్టిగా అరిచి నా పూకు దెంగు అంటూ నిస్సిగ్గుగా అంది..ఆ మాట విన్న రత్తాలు కూడా మనోడి మొడ్డని వదిలేసి ఒసేయ్ పిల్ల పూకా నీకు అప్పుడే మొడ్డ దోపించుకోవాలని తెగ ఆరాటంగా ఉందంటే అంటూ కిన్నెర సళ్ళని పిండేస్తూ తన పూకు రసాలతో మెరుస్తున్న కిన్నెర పెదాలని మూసేసి లాలీపాప్ లా చప్పరించడం మొదలెట్టింది.

రత్తాలు ముద్దుతో కిన్నెర లో కామం ఇంకాస్తా ఎక్కువై రత్తాలు సళ్ళను మంట పుట్టేలా పిండేస్తూ రత్తాలు పెదాలని ఆబగా జుర్రేస్తూ రెచ్చిపోయింది..ఒక రెండు నిమిషాలు కోడె నాగుల్లా ముద్దులతో రెచ్చిపోయారు ఇద్దరూ ..మన సంజయ్ గాడు మాత్రం వాళ్ళిద్దరిని తెగ అబ్సర్వ్ చేస్తూ వెనక నుండి కిన్నెర పిర్రలని మెత్తగా పిండేస్తూ గుద్ద బొక్కని పొడవడం మొదలెట్టాడు.

ఒకవైపు రత్తాలు ముద్దు,మరోవైపు సంజయ్ గాడి గుద్ద గెలుకుడితో కిన్నెర వశం తప్పింది…రత్తాలు పెదాలని వదిలేసి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ పూకు దెంగమని గోల పెడుతుంటే గుద్దలో గెలుకుతావేంటి రా అంటూ అటు తిరిగి సంజయ్ గాడి పైకి పడి వాడి పెదాలని ఆబగా చప్పరించి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నన్ను దెంగురా అంటూ మత్తుగా కూసింది.

ఉమ్మ్మ్మ్మ్ అడిగి మరీ దెంగమని భలే కసిగా అడుగుతున్నావే కిన్నెరా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ నీ కోరిక ఎందుకు కాదంటాను నీ పూకు పగిలి ఏడుస్తున్నా వదిలేది లేదు అంటూ మనోడు అమాంతం బెడ్ పైకి విసిరేసి కిన్నెర పైన పడ్డాడు వాడి మొడ్డని కిన్నెర పూకుకి తగిలిస్తూ.

వాడి మొడ్డ తగులుతుంటే కిన్నెరలో నర నరం జివ్వున ఏడుస్తూ ఎప్పుడెప్పుడా నా పూకంతా మొడ్డతో నిండిపోయేది అంటూ మత్తుగా సంజయ్ గాన్ని చూస్తూ పిచ్చెక్కిపోయింది.

అప్పుడు రత్తాలు మాత్రం బుంగమూతి పెట్టేస్తూ మరి నా పూకు సంగతి ఏంటి అని అడిగేసరికి కిన్నెర విసుగుతో ఒసేయ్ తర్వాత నీ పూకు పని పడతాడులే ముందు నా పని అవనీ అంటూ వాడిని మీదకి లాక్కుంటూ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ పెట్టు మామా అంటూ యమా నాటుగా మాట్లాడింది..

ఏంటే పిల్ల లంజా నువ్వు మాట్లాడేది?ముందు నా పూకులో దోపించుకుంటే గానీ నా తీట తీరేలా లేదు అంటూ సంజయ్ గాన్ని లాక్కుని మీదకి వేసుకొని తన పూకు కి వాడి మొడ్డతో రాసుకుంటూ ఇస్స్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ వెర్రెక్కింది..

నోటి దగ్గరకొచ్చిన ముద్ద మిస్ అయినట్లు కిన్నెర లో కోపం ఎక్కువైంది,ఒసేయ్ లంజా అంటూ రత్తాలు జుట్టు పట్టేసి రక్కింది…వాళ్ళిద్దరి పోట్లాట చూసిన సంజయ్ గాడు నవ్వేస్తూ ఒసేయ్ ఆగండి ఇక్కడ రెండు మొడ్డలు లేవు గానీ ముందు రత్తాలు నువ్వు కింద పడుకో అని రత్తాలు పైన కిన్నెరా ని పడుకోబెట్టాడు…

సంజయ్ గాడు చేసిన పనికి ఇద్దరిలో బల్బ్ వెలిగింది..కరెక్ట్ గా రత్తాలు తొడల పైన తన తొడలు వేయడంతో కిన్నెర,రత్తాలు ల పూకులు మనోడి ముందు తెగ కవ్విస్తూ కనబడ్డాయి..లసిగా ఇద్దరి పూకులని పిసుకుతూ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఒకేసారి రెండు కసి కన్నె బొక్కలు తెగ కవ్విస్తున్నాయే హ్మ్మ్మ్మ్మ్ ముందు ఏ బొక్కలో దూర్చాలి అంటూ ఇద్దరి పెదాల పైన వేళ్ళతో టపీమని కొట్టాడు.

ఇద్దరూ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ మని మూలుగుతూ హబ్బా ఒరేయ్ ముందు ఈ పిల్లపూకుని పగిలేలా దెంగి నా పూకులో పెట్టు అని రత్తాలు అనగా మనోడు రత్తాలు పూకు పైన మొడ్డతో అటూ ఇటూ రాసి హ్మ్మ్మ్మ్మ్ అలాగేనే రత్తాలూ అంటూ కిన్నెర గొల్లిని వాడి మొడ్డతో పొడిచాడు..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్ సమ్మగా ఉంది రా సంజయ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ కిన్నెరా కసెక్కగా కింద నుండి రత్తాలు కిన్నెర లేత సళ్ళని బలంగా పిండేస్తూ,ఒరేయ్ సమ్మగా ఉందట ఈ లంజకి ఉమ్మ్మ్మ్మ్ పూకంతా పుచ్చిపోయేలా దెంగు కనికరం లేకుండా అంటూ మనోడికి తెగ సపోర్ట్ ఇచ్చింది..

మనోడిలో రత్తాలు మాటలు తెగ ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చినా కన్నె కిన్నెర యొక్క పరిస్థితి కూడా అర్థం చేసుకొని మెల్లగా రంధ్రంలోకి అడ్జస్ట్ చేసి సమ్మగా నొప్పి లేకుండా ఒక ఇంచ్ ఇరికించి,ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఒసేయ్ కిన్నెరా దూర్చనా అంటూ ఆగాడు.
ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంత సుఖాన్ని ఇస్తుంటే ఎందుకు దూర్చొద్దు అంటాను రా హబ్బా దూర్చు నా పూకంతా నిండిపోయేలా అంటూ కసెక్కి మాట్లాడింది రత్తాలు తన సళ్ళని నొప్పి పుట్టేలా పిండేస్తుంటే ఆ నొప్పికి ఇంకా కసెక్కి…

హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ తట్టుకోలేవేమోనే కిన్నెరా అంటూ ఒక్క ఊపు మెల్లగా ఊపాడు,పిస్టన్ లా ఇరుక్కుపోవాల్సిన సంజయ్ గాడి దడ్డు ఆమె పూకు బిగుతుదనం దెబ్బకి స్ప్రింగ్ లా బయటికి వచ్చి కిన్నెర లేత తొడలని తాకింది.

ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా రేయ్ బొక్కలో పెట్టమంటే తొడలని కుమ్ముతావేంది రా ఉమ్మ్మ్మ్ దూర్చేయ్ ఎంత నొప్పైనా తట్టుకుంటాను అంటూ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ రత్తాలూ సమ్మగా వుందే నువ్వు పిసుకుతుంటే ఊ ఇంకా గట్టిగా పిసుకు హబ్బా ఒసేయ్ నువ్వైనా చెప్పవే వీడికి దూర్చమని అంటూ కసెక్కి కొట్టుకుంది.

రత్తాలు మాత్రం సమ్మగా కిన్నెర సళ్ళని పిండి ముచికలని లాగుతూ,ఒసేయ్ పిల్లపూకా నీకేమని చెప్పాలే??వాడి మొడ్డ దెబ్బకి నీ పూకు నరాలన్నీ వారం రోజులు వాపు తగ్గవు,అలాంటిది తెగ గులెక్కి పెట్టు పెట్టు అంటున్నావ్, ఒరేయ్ సంజయ్ ఏమైతే అది అయ్యింది దీని వేషాలు అస్సలు తట్టుకోలేక ఉన్నా, దీని బొక్కలో నొప్పి తారాస్థాయికి చేరేలా దూర్చి నీ గాడిద మొడ్డతో దీని పూకంతా దున్ని దున్ని కుమ్ము అంటూ రత్తాలు తెగేసి చెప్పింది..

నిజానికి సంజయ్ గాడు కూడా కిన్నెర కసికి యమా కైపుని తెచ్చుకొని ఈ కన్నెబొక్కని కుళ్లబొడవాలి అని ఫుల్లుగా డిసైడ్ అయ్యి ఈసారి యమా గురిగా సర్రుమని దిగేసాడు కిన్నెరా పూకంతా మంటపుట్టి నొప్పంటే ఏంటో తెలిసేలా…

తన బిగుతు పూకు లోపల రెండు ఇంచుల లోపలికి కొరకంచులా దిగిన సంజయ్ గాడి మొడ్డ దెబ్బ వల్ల ఒక్కసారిగా కిన్నెర కి కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి నొప్పితో…పెట్టు పెట్టు అని తెగ గులెక్కి మాట్లాడిన కిన్నెర ఒక్కసారిగా అమ్మా అబ్బా అబ్బా నొప్పి నొప్పి తీసేయ్ రా హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ గిలాగిలా కొట్టుకుంది కాళ్ళు అటూ ఇటూ ఆడిస్తూ…

హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇప్పుడు తెలిసందటే కిన్నెరా??పూకంతా మొడ్డ నిండితే అప్పుడు ఉంటుంది నీకు ఒరేయ్ ఆపొద్దు దీని కన్నెపొర పిగిలి రక్తం కారినా వదలకుండా పూకు లోతుల్లో నీ మొడ్డని దింపేసి గ్యాప్ లేకుండా పూకంతా నొప్పితో పోటెత్తేలా దెంగి దీనికి స్వర్గం చూపించు అంటూ కిన్నెర లేత సళ్ళని తెగ పిండేస్తూ దాని మెడని కొరుకుతూ తెగ ఉత్సాహపరిచింది రత్తాలు..

నిజానికి ఆ పూకు బిగుతుకి సంజయ్ గాడి మొడ్డ ససేమిరా అడ్డు చెప్తోంది లోపలికి దూరలేను అని ,ఒక్కసారిగా మొడ్డని బయటికి తీసి రత్తాలు పూకు పైన ఉన్న రసాలని మొడ్డకి రాసి ఒసేయ్ రత్తాలూ దీని పూపెదాలని బాగా విడదీసి పట్టుకో అని చెప్పిన సంజయ్ గాడు రత్తాలు బాగా పూపెదాలని విడదీసి దారి ఇవ్వగా కనికరం లేకుండా కిన్నెరా పూకులోకి దిగబడ్డాడు బలమైన తోపుతో.

ఈసారి కిన్నెర కన్నెపొర ఛిద్రమైంది వాడి ఫోర్స్ కి,పూకు రసాలతో తడిగా అయిన సంజయ్ గాడి మొడ్డ ఆ తేమకి వాటంగా కిన్నెర పూకుని చీల్చుకుంటూ వెళ్లి దాదాపు పూకంచుల్లో నిలబడింది.

అప్పుడు తెలిసింది కిన్నెర కి నరకం అంటే ఏంటో,హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా అమ్మా అంటూ గావుకేకలు పెడుతూ జలజలా కన్నీరు కార్చింది నొప్పిని తట్టుకోలేక…. కానీ వద్దు అని చెప్పలేదు మనసులో బలంగా ఫిక్స్ అయ్యింది ఎలాగైనా ఈ సుడిగాలి ని దాటి తీరం చూడాలని….

సంజయ్ గాడికి కిన్నెర కన్నె పిడత పగిలి అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్న రక్తపు బొట్లు మరింత కసి గర్వాన్ని కలిగించడంతో సర్రు సర్రున దిగేసాడు పూకంతా మంటతో హోరెత్తేలా…

కిన్నెరా మాత్రం నరకపు అంచుల్లో విలవిలలాడుతూ పంటి బిగువున నొప్పిని భరిస్తూ చలనమే లేకుండా తలవాల్చేసింది…రత్తాలు మాత్రం ఒరేయ్ ఆపకుండా పిడిగుద్దులు గుద్దు దీని పూకులో నీ మొడ్డకి దారి ఏర్పడేలా అంటూ మరింత కిన్నెర పూపెదాలని లాగేస్తూ గొల్లిని కదిలిస్తూ తెగ సహకరించింది…

సంజయ్ గాడి మొగతనం యమా కైపుని పొంది,ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఒసేయ్ కిన్నెరా యమా కసిగా ఉందే నీ కన్నెబొక్క అంటూ కాసింత కిన్నెరా పైకి వాలి ముద్దాడి ఈసారి బలమైన పోటుతో కుమ్మాడు పూకు మట్టం మొత్తం వాడి మొడ్డ దెబ్బకి జిల్లుమనేలా…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ మెల్లగా దెంగు అమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ చంపేస్తావా ఏంటి ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఒసేయ్ రత్తాలు ఏంటే వాడికి తెగ సహకరిస్తున్నావ్ నేను ఇక్కడ నొప్పితో చస్తుంటే హమ్మాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా మెల్లగా ప్లీజ్ మెల్లగా ప్లీజ్ అంటూ నొప్పిని సుఖంగా మార్చుకోవడానికి తెగ తంటాలు పడసాగింది..

హుమ్మ్మ్మ్ కసి కిన్నెరా,తెగ దూర్చు దూర్చు అని నన్ను బలవంతపెట్టావ్ కదే ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇప్పుడేంటి నీ పూకంతా కసిగా దున్నుతుంటే మెల్లగా మెల్లగా అని మెలికలు తిరుగుతున్నావ్ హబ్బా నీ కన్నెబొక్క ని రక్తం వచ్చేలా కుమ్ముతున్నానే ఉమ్మ్మ్మ్ యమా సమ్మగా ఉంది నీ బొక్క హబ్బా వదిలేది లేదు అంటూ బలం అంతా ఉపయోగించి అదర దెంగాడు గ్యాప్ లేకుండా…

తీవ్రమైన నొప్పి ఒకవైపు తెగ ఇబ్బందిపెడుతున్నా కిన్నెరలో సంజయ్ గాడి మాటలకి జాణ మేల్కొంది, అసలే తెగ ఆత్మాభిమానం గల కిన్నెర కి వాడి మాటలు ఎక్కడో తగిలేసరికి రెచ్చిపోయి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ మగడా కుమ్ము రా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ నీ మొడ్డ దెబ్బకి తగ్గేది లేదు సచ్చిపోయినా ఆహ్హ్హ్హ్బ్బబ్బబ్బబ్బ లోపల పొడుస్తోంది రా ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆపొద్దు నా పూకంతా నీ మొడ్డకి సలాం కొట్టేవరకు అంటూ తెగ నొప్పితో కసెక్కి మాట్లాడింది…

కిన్నెర కసి చూసిన రత్తాలు హబ్బా రేయ్ సంజయ్ పిల్ల పిడత పగిలేసరికి పిచ్చిపట్టి తెగ గులని తెచ్చుకుంది రా ఈ పిల్ల కిన్నెర,ఆపొద్దు దీని పూకు పుణ్యనదిలా రసాలతో పోటెత్తేవరకూ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ తెగ ఊగుతున్న కిన్నెర సళ్ళని పిండేస్తూ రత్తాలు కూడా తెగ గులెక్కి మాట్లాడింది.

ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హబ్బా ఎదురుగా కన్నెబొక్క దెంగు దెంగు అని కవ్విస్తుంటే ఎలా కామ్ గా ఉంటాను అనుకున్నావే కిన్నెరా??హబ్బా నిజంగా నీ బొక్కలో దూరుస్తుంటే సమ్మగా వుందే ఉమ్మ్మ్మ్మ్ నీ పూకంతా నా మొడ్డకి లొంగిపోయేవరకూ నీ లోతుల్లో తెగ అలజడిని కలిగిస్తాను అంటూ తెగ ఊపుతో ఊపేయడం మొదలెట్టాడు కాస్తా దారి దొరకడంతో..

సంజయ్ గాడి ఊపుడు వేగానికి ఒక్కసారిగా చిన్నబోయింది కిన్నెరా ఆ వేగానికి తట్టుకోలేక, లొంగిపోవడం ఇష్టం లేని కిన్నెర పంటి బిగువున ఆ నొప్పిని భరిస్తూ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఒరేయ్ ఇంకేమి రా నా బొక్కనంతా పగలదెంగి దారి పెట్టావు హబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇప్పుడు నీకు తగ్గుతానని అనుకోకు ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఏదైతే అది అవ్వనీ ఉఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ ఆపొద్దు నా పూకులో నీ సునామీ ని ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా లోపల అంతా విరిగిపోయేలా వీరదెంగుడు దెంగు ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్ ఒసేయ్ నా సళ్ళసలపరం తీరేలా ఇంకా గట్టిగా పిండుతూ కసెక్కించవే అంటూ గులెక్కి జాణ లా కూసింది వాడి దెబ్బకి..

ఆ దెబ్బతో ఇంకాస్తా కసి ఎక్కువై,ఒసేయ్ నువ్వే కసి లం….. అంటూ ఆగాడు…

ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఆగావు ఏంటి రా మొగుడా,తిట్టు నీ కసి లంజని అంటూ బూతుని కసెక్కేలా మాట్లాడింది…..

ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హబ్బా నిజానికి నువ్వే కసి కూనవి నీ పూకు దెంగుతుంటే స్వర్గంలో ఉన్నట్లుందే నా కసి రంకు పెళ్ళామా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ నీ పూకులో నా మొడ్డ దిగుతుంటే సమ్మగా వుందే ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ సంజయ్ గాడు కిన్నెర తొడలని వాటంగా పట్టేసి వాడి భుజాల పైన వేసుకొని మోకాళ్ళు పైన కూర్చొని గురిచూసి అదర దెంగడం మొదలెట్టాడు గ్యాప్ లేకుండా.

ఈ యాంగిల్ లో కిన్నెరా బొక్క యమా టైట్ గా అనిపించడంతో మనోడి ఊపు ఆ టైట్ నెస్ ని పోగేట్టేలా బలంగా పడుతుండటంతో కిన్నెరా కి కసి తారాస్థాయికి చేరింది ఒక వైపు నొప్పి ఇంకోవైపు అప్పుడప్పుడే కలుగుతున్న సుఖపు ఛాయలతో…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్బ్బబ్బహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా ఏమి యాంగిల్ లో దూరుస్తున్నావ్ రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా,నీకే కాదు రా నీ రంకు పెళ్ళాం కి కూడా సమ్మగా ఉంది నీ మొడ్డ పొడుస్తుంటే ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్ అద్దీ అలాగే నా బొమికని బలంగా గుద్దు హమ్మా నది మొదలైంది రా నా పూకులో ఇస్స్స్స్స్స్స్ తపక్ తపక్ సౌండ్స్ వచ్చేలా మారుమ్రోగుతూ పగల దెంగు రా అంటూ గులెక్కి తన నడుముని కదిలించడం మొదలెట్టింది..
సంజయ్ గాడికి కసి అమాంతం పెరుగుతూ ఉండటంతో దీని సంగతి ఇలా కాదు అని ఒక్కసారిగా కిన్నెరా ని పైకి లేపి మంచం నుండి కిందకి దిగి అమాంతం గాల్లోకి ఎత్తేసుకొని గోడకి ఆనించి సర్రున దూర్చాడు ఈ యాంగిల్ లో మరింత నొప్పి కలిగేలా…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ చంపేసావ్ రా మొగుడా ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఇంత కర్కశంగా దూర్చావేంది రా హమ్మా హబ్బా అంటూ వాడి మెడకు రెండు చేతులు లంకె వేసి ఆ పోటుకి పోటెత్తిపోతూ నొప్పితో విలవిలలాడుతూ అతి కష్టం మీద సహకరించసాగింది.
ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ తపక్ తపక్ మని మారుమ్రోగేలా దెంగమన్నావ్ కదే అందుకే నీ పూకుని పుణ్యనది చేయడానికి ఇలా సెట్ చేసాను అంటూ కిన్నెర గుద్ద గోడకి బలంగా కొట్టుకునేలా అదర దెంగుతూ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇప్పుడు వస్తోందా చెప్పవే తపక్ తపక్ సౌండ్ అంటూ కుదేసి పగల దెంగడం మొదలెట్టాడు.

ఒక్కసారిగా హోరెత్తిన పోట్లతో కిన్నెరా లో సుఖం హోరెత్తిపోయింది,తన బొక్కలో వీరకుమ్ముడు కుమ్ముతున్న సంజయ్ గాడి మొడ్డ దెబ్బకి కిన్నెరా లో సుఖం తారాస్థాయికి చేరి ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా మొదటి దెంగుడులోనే నన్ను ఎత్తుకొని పగల దెంగుతుంటే మాటలు రావడం లేదురా మొగుడా హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అబ్బబ్బా ఆయ్య్య్య్య్ పూకులోపల పిస్టన్ లా నీ మొడ్డ గుల్లిస్తుంటే సుఖం ఒక్కటే కాదు ఈ తపక్ తపక్ సౌండ్స్ మారుమ్రోగుతున్నాయ్ రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ కుమ్మేయ్ హబ్బా చింపేయ్ నా పూకు నీ మొడ్డకి మాత్రమే పనికొచ్చేలా హబ్బా ఇంకా లోపలికి దూరదు రా నీ మొడ్డ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ బొమికని విరగ్గొట్టేస్తావా ఏంది ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంకా ఇంకా ఇంకా మారుమ్రోగాలి సౌండ్స్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఒసేయ్ రత్తాలూ చూసావా ఎంత సమ్మగా దెంగించుకుంటూ సుఖాన్ని చూస్తున్నానో ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంకా ఇంకా చంపేయ్ మనే వీడి మొడ్డతో నన్ను అంటూ చివరికి వచ్చిన ఛాయలతో మనోడి దెబ్బలకి సరిపోటీగా ఎదురెత్తులు ఇస్తూ పిచ్చెక్కిపోయింది కిన్నెర సుఖాల మత్తులో…

ఓ వైపు కసి కన్నె బొక్క ఇస్తున్న సుఖం మరోవైపు కసి కిన్నెరా మాటలు సంజయ్ గాడిని అదుపు తప్పేలా చేసాయి ,ఫలితంగా కిన్నెరా పూకు హోరెత్తింది మనోడి నాటు పోట్లు మూలాన…ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇన్నాళ్లూ నీ పూకు ని భద్రపరిచి నాకు ఇచ్చావే కిన్నెరా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ యమా కసిగా ఉన్న నీ పూకు మూలాల గర్వాన్ని దించుతుంటే సమ్మగా వుందే ఉమ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ గూటించి గూటించి పగల దెంగసాగాడు ఉద్రేకంతో…

వాడి పోట్లకి సుఖం ఏంటో తెలిసి గాల్లో తేలిపోతోంది కిన్నెరా,విపరీతంగా కుమ్ముతున్న వాడి మొడ్డ ఇస్తున్న సుఖం దెబ్బకి కిన్నెరలో ఇంకా ఊపు కలగడంతో విపరీతంగా ఎదురెత్తులు ఇస్తూ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ ఇన్నాళ్లూ నీలాంటి మగోడి మొడ్డ కోసమే వెయిట్ చేసాను రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్బ్ నా నిరీక్షణ ఫలించింది ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ మొత్తానికి నీ మొడ్డ దూర్చుకొని స్వర్గలోకపు యువరాణిలా నన్ను ఊరేగించావు హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అద్దీ అలాగే అనగబట్టి కుమ్ము ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆయ్య్య్య్య్ మాటలు రావడంలేదు రా నువ్వు అలా వీరదెంగుడు దెంగుతుంటే ఉమ్మ్మ్మ్మ్ చంపేయ్ రా నీ మొడ్డతో ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇక ఆపొద్దు ప్లీజ్ రేయ్ పూకంతా జిల్లుమంటూ రసాలు దూకేస్తున్నాయ్ రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా రేయ్ కుమ్ము కుమ్ము దెంగేయ్ పగిలేలా ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా ఆపొద్దు అమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ వచ్చేస్తోంది రా నా ఇరవై ఏళ్ళ లావా అంతా ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా అలాగే గూటిస్తూ పొడువు బలంగా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అయిపోతోంది మామా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ సంజయ్ గాడిని ఒత్తేసింది రసాలు అనగబట్టి విడిచేసి కేకలు పెట్టేస్తూ…

కిన్నెరా కసిని కరిగించానన్న గర్వంతో దాని పెదాలని ఆబగా జుర్రేసి మంచం పైకి తీసుకెళ్లి పడుకోబెట్టాడు…సంజయ్ గాడి మొడ్డ కిన్నెర పూకు రక్తంతో, రసాలతో మెరుస్తుంటే మత్తుగా ఒరేయ్ మొత్తానికి నా పూకుకి అభిషేకం చేసావ్ కదరా అంటూ పైకి లేచి మత్తుగా ముద్దుపెట్టింది తొలి మొడ్డ దూర్చిన సంజయ్ గాడి పైన అలివిగాని ప్రేమతో….

ఒక్క నిమిషం వాడి పైన అపారమైన ప్రేమతో ముద్దుల వర్షం కురిపించి,ఒరేయ్ ఇప్పుడు దీని పూకుని ఘోరంగా దెంగాలి లేకుంటే నువ్వు మొగాడివి కాదంటూ రత్తాలు పూకు దగ్గర మొహం పెట్టి ముద్దులు పెట్టి సంజయ్ గాడి మొడ్డని రత్తాలు పూకు పైన సమ్మగా రాసింది..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ రత్తాలు తన నడుముని ఎగరేయగా,పూకు పైన సంజయ్ గాడి మొడ్డతో బలంగా కొట్టి ఏంటే నొప్పిగా ఉందా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ నీ పూకుని కుక్క దెంగినట్లు వీడి మొడ్డతో పోటెత్తేలా దెంగిస్తానే,నన్ను అంతగా దెంగమని వీడిని ఉసిగొల్పుతావా అంటూ ఊ దిగేయ్ రా దీని కన్నె బొక్కలోకి అంటూ రత్తాలు పూకుని బాగా వెడల్పు చేసి కమాన్ అంటూ ప్రేరేపించింది…

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు-6

ఉమ్మ్మ్ పదవే ఎలాగూ ఇంట్లో లేట్ గా వస్తానని చెప్పాను.వీలైతే వాడి దగ్గర స్వర్గం చూసి వద్దాము అంటూ ఇద్దరు జాణలు బయల్దేరారు బెగ్గర్ గాడి పోటు కోసం.

పార్క్ కి ఆటోలో వెళ్లి ఎంటర్ అయ్యారు ఇద్దరూ,ఒక పది నిమిషాలు బెగ్గర్ గాడి కోసం పార్క్ అంతా గాలించారు…ప్రతి చెట్టు ప్రతి పొద వెతికినా వాడి జాడ మాత్రం కనిపించలేదు..

ఉసూరుమంటూ బెంచ్ పైన కూర్చొని,ఏంటే స్రవంతీ ఇలా అయ్యింది అని మాధురీ నిరుత్సాహం తో మాట్లాడేసరికి,ఒసేయ్ ఎప్పుడూ ఇక్కడే సచ్చేవాడు,ఈరోజు కనిపించలేదు ఏమయిందో ఏమో ఈ నాయాలికి అంటూ తానూ నిరుత్సాహపడింది..

కాసేపు వెయిట్ చేసాక,ఒసేయ్ ఏమి చేద్దాం ఇప్పుడు అంది మాధురీ..

ఏమోనే అర్థం అవ్వడంలేదు, అయినా నీకు రాజన్న గాడు ఉన్నాడు కదే,హ్యాపీగా నైట్ ఎలాగోలా పట్టేసి ఎంజాయ్ చేయ్ అంది స్రవంతి..

నీ బొందే, మా అత్త వాడిని అస్సలు వదలదు ఏ మాత్రం ఫ్రీ గా ఉన్నా, ఇక నాకు ఎక్కడి ఛాన్స్!

హ్మ్మ్ ఏంటోనే, మన రత్తాలు ఉండి ఉంటే మనకు ఏ ప్రాబ్లమూ ఉండేది కాదు,ఆ స్లమ్ లోకి వెళ్లే అవకాశమూ లేదు..

అవునే,పోనీ ఆరోజు థియేటర్ లో నీకు నంబర్ ఇచ్చినోడికి ఒకసారి కాల్ చేయవే ఏమైనా అవకాశం ఉందేమో..

మంచి ఐడియా నే ఇచ్చావే మాధురీ,కానీ మనం ఇలా మగోడి కోసం ఎగబడటం అస్సలు నచ్చట్లేదే ఎందుకో..

హబ్బా ఆపవే,అయినా ఎగబడకపోతే ఏమి చేయమంటావ్??

మన అందానికి సొల్లు కార్చుకొని కుక్కలా మన వైపు తిరిగేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నీకు తెలియదా??

తెలుసే,కానీ మన టేస్ట్ వేరు కదే,అదెందుకో మాంచి నాటు నాయాల్ని చూస్తే తప్ప మూడ్ రావడంలేదు,అయినా ఇప్పుడు ఒక మగాడిని పడగొట్టి వాడిని మగ్గులోకి దింపేంత సమయం ఉందా మనకు,అందుకే కాస్తా వాడికి ఫోన్ కలుపు ఏమైనా కుదురుతుందేమో అని సలహా ఇచ్చింది మాధురీ..

మాధురీ ఆత్రం చూస్తుంటే స్రవంతి కి నవ్వొచ్చింది, మామూలే అని సంభాళించుకొని రాజు గాడికి ఫోన్ కలిపింది..
లక్కీ గా వాడి ఫోన్ రింగ్ అవ్వడంతో తెగ ఖుషీ అయిన స్రవంతి, వాడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే హెలో రాజూ అంకుల్ ఎలా ఉన్నారు??

హలో పిల్లా,బాగున్నా…నువ్వెలా ఉన్నావ్??ఏంటీ ఇన్నాళ్ళకి గుర్తొచ్చాను??

ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అందుకే కుదరలేదు,ఎక్కడ ఉన్నావ్???

రూమ్ లో ఉన్నా, నువ్వెక్కడ ఉన్నావ్??

ఇంట్లో ఉన్నాను, ఫ్రీ నే నా???

హా ఫ్రీ నే,యాదగిరి అంకుల్తో మందేస్తున్నాను..

హో అవునా,యాదగిరి అంకుల్ ఎప్పుడొచ్చాడు ఊరి నుండి??

మూడు రోజులయ్యింది,వచ్చిన వెంటనే నిన్ను అడిగాడు తెలుసా..

ఆహా ఎందుకో అంత గుర్తు అంకుల్ కి???

ఏమో నువ్వే అడుగు యాదగిరి అంకుల్ ని అంటూ యాదగిరికి ఫోన్ ఇచ్చినట్లున్నాడు.

హలో తెల్ల పిల్లా ఎలా ఉన్నావే???

బాగున్నా అంకుల్,నువ్వెలా ఉన్నావ్???

ఎక్కడ బాగున్నానే పిల్లా,ఆరోజు పైపైన అందాలు చూపించి తప్పించుకున్న కాడి నుంచీ మొడ్డ మాటే వినలేదే పిల్లా,నిన్ను ఊహించుకొని నా పెళ్ళాన్ని వీరకుమ్ముడు కుమ్ముతుంటే అది పసిగట్టేసింది దేన్నైనా తగులుకున్నావా అని అనుమానపడుతూ..

హ హ్హా అలా జరిగిందా???ఏ అంత గుర్తున్నానా నీకు??

గుర్తుండటం ఏంటే పిల్లా,నీ దోర సళ్ళు,లేత పూకు ఇప్పటికీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి…(స్రవంతి కి వాడి కసి మాటల వల్ల కాస్తా మూడ్ మారింది…)

హ్మ్మ్మ్ బాగుంది,మరి ఏమి చేస్తావ్ ఈసారి కలిస్తే???

చెప్పనే పిల్లా,నీ బిగుతు పూకుని వాచిపోయేలా దెంగడం మాత్రం పక్కా…వీలుంటే కలువు ఈరోజు…నీ పూకు కి పూజ చేస్తాను..(స్రవంతి కి వొళ్ళు బరువయ్యింది వాడి మాటలకి,అసలే చాలా గ్యాప్ రావడంతో త్వరగానే కనెక్ట్ అయ్యింది వాడి మాటలకి..ఫలితంగా స్రవంతి పువ్వు నరాలు జివ్వుమన్నాయి).

హ్మ్మ్మ్ ఖాళీగానే ఉన్నాను.(గొంతు మంద్రం అయ్యింది).

అయితే రావే,నీ పూకు ని కసిగా దెంగి కుమ్ముతాను…

మ్మ్మ్మ్ రావాలనే ఉంది,కానీ…. …

కానీ ఏంటే??నొప్పి అని భయపడుతున్నావా??భయపడకు,మెల్లగా ఎక్కించి నీకు స్వర్గం చూపించే బాధ్యత నాది..

అది కాదు మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు గా,నేను ఒక్కదాన్నే అంటే భయంగా ఉంది..

హో అదా నీ భయం,భయపడకు ఇద్దరమూ ఒకేసారి ఎక్కించములే…మార్చి మార్చి దెంగుతాము..

స్రవంతి కి ఒళ్ళంతా తీపి నొప్పి బయలుదేరింది, మ్మ్మ్మ్మ్ ఇద్దరూ దెంగుతారా నన్ను???

మ్మ్మ్మ్ అవునే పిల్లా,యమా కసిగా ఉంటుందే నీ వొళ్ళు ఇద్దరినీ తట్టుకునేలా… లేట్ చేయకుండా ద్వారకా నగర్ కి వచ్చేయ్.
.
మీ దగ్గర నలిగిపోవాలని ఉంది యాదగిరీ, పోనీ నాకు తోడుగా నా ఫ్రెండ్ ని పిలుచుకురానా???

ఎవరూ ఆ రోజు హాల్ లో నీతో పాటు ఉన్న పిల్ల నా??

హా బాగా గుర్తున్నట్లుందే నీకు అది??

మరిచిపోవడానికి మామూలుగా ఉందా దాని గుద్ద,హబ్బా ఆ గుద్దని మాత్రం యమా కసిగా దెంగొచ్చు,ఆ పిల్లకి ఆసక్తి ఉంటే పిలుచుకురా అన్నాడు..

మాధురీ తెగ ఖుషీ అయ్యి ఓకే చెప్పవే అని సైగ చేయడంతో అలాగే పిలుచుకొస్తాను,కానీ అది కాస్తా డీసెంట్ ,కొంచెం పద్దతిగా దాన్ని లొంగదీసుకోవడం మనకు మంచిది అంటూ ప్లాన్ వేసింది..

అలాగే నే పిల్లా,త్వరగా రండి మొడ్డలు లేపుకుని ఉన్నాము అంటూ అడ్రెస్ చెప్పి కాల్ కట్ చేసాడు..

మాధురీ మాత్రం తెగ ఖుషీ అవుతూ,హబ్బా ఏమి ప్లాన్ వేసావే నా కసి స్రవంతీ,మ్మ్మ్మ్ నాకేమి తెలియదు అని భలే చెప్పావ్..వాళ్ళ దగ్గర అమాయకంగా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకాస్తా కసెక్కి నన్ను పగలదెంగుతారే ఉమ్మా అంటూ స్రవంతి సన్ను ని పిండింది గట్టిగా.

హబ్బా ఒసేయ్ దూలదానా,అంతగా సంబరపడిపోకు వాళ్ళకి నీ బ్యాక్ నచ్చిందట గుర్తుపెట్టుకో… నీ దాంట్లో వాళ్ళ నాటు మొడ్డలు దిగితే అప్పుడు కనిపిస్తుంది నీకు..

ఉమ్మ్మ్మ్ ఎలాగైనా ఓర్చుకుంటానే పద లేట్ చేయకుండా అంటూ బయటికి వచ్చి ఆటో పట్టుకొని ద్వారకా నగర్ లో దిగారు…

కాస్తా ముందుకు వెళ్లి లెఫ్ట్ తీసుకోగానే వాడు చెప్పిన అడ్రస్ కనిపించి, అందులోకి ఎంటర్ అయ్యి పెంట్ హౌస్ ని చేరుకున్నారు…

అప్పటికే రాజు,యాదగిరి ఇద్దరూ ముందు ఫుల్ బాటిల్ వేసుకొని మందేస్తున్నారు.. ఇద్దరినీ చూడగానే త్వరగా లోపలికి వెళ్ళండి ఎవరైనా చూస్తే ఇబ్బంది అంటూ వాళ్ళిద్దరినీ లోపలికి పంపించారు..

తర్వాత ఇద్దరూ లోపలికి వెళ్ళి,వాళ్ళని ముందు పక్క కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడుతూ మందేయడం మొదలెట్టారు..
రాజూ,ఇంత క్లాస్ ఇంట్లో మీరు ఉంటున్నారంటే నమ్మబుద్ది అవ్వడంలేదు అంది స్రవంతి..

నిజమే పిల్లా,కానీ ఈ ఓనర్ గాడు మా బాస్.. వాడి పెళ్ళాం యమా కంచు..దానికి మా మొడ్డలు రుచి చూపించేసరికి పర్మనెంట్ గా ఇక్కడే మాకు రూమ్ ఇచ్చేసింది అన్నాడు రాజు.

అవునా,అయినా ఓనర్ కి తెలియదా మీ బండారం??

లేదు,తెలిసినా ఏమీకాదు.ఎందుకంటే మా బాస్ ఏ ఆరు నెలలకోసారి వస్తాడు ఇక్కడికి..అమెరికా లో ఉంటాడు కాబట్టి మా పని ఈజీగా సాగిపోతోంది .

హ్మ్మ్ మొత్తానికి మంచి పిట్టనే పట్టారులే,సుఖం కి తోడు మంచి ఇల్లు కూడా దొరికింది..

అవునే పిల్లా,ఇంటితో పాటూ మా ఖర్చులు అన్నీ తానే చూసుకుంటుంది..ఇప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉంది ఎవరో అర్జెంట్ గా రమ్మంటేనూ వెళ్ళిపోయింది..

అవునా మా గురించి కూడా చెప్పావా??

హా అవునే,తను కూడా ఆసక్తి గా రమ్మంది.తనకి బాగా కోరిక అంట ఎదురుగా ఆడమనిషి ఉండగా చేయించుకోవడానికి..

హ్మ్మ్మ్ సరేలే,మీ ప్రోగ్రాం ఎప్పటికి అయిపోతుంది ,లేట్ అయితే ఇంట్లో ఇబ్బంది..

మ్మ్మ్మ్మ్ ఏంటే బాగా తొందరగా ఉందా పూకు పగల గొట్టించుకోవడానికి???

హా ,నువ్వే లేపావు గా రాజూ..భయంగా ఉన్నా ఏదోలా చేయాలి అనిపిస్తోంది..

అలాగేనే, అయినా పూకు పగిలి నొప్పి వేస్తుంది అన్న భయం లేదా??

ఎందుకు లేదూ,ఉంది.

అలాంటప్పుడు మందు వేసుకోండి,నొప్పి తెలియదు..

వద్దు ఇంట్లో అనుమానం వస్తే చంపేస్తారు..

ఏమీకాదే పిల్లా,ఇది వోడ్కా అస్సలు వాసనే రాదు…తాగినట్లు కూడా తెలియదు ఎవ్వరికీ..

అవునా??మరి కైపు ఎక్కుతుంది గా?

హా బాగానే ఎక్కుతుంది,అయినా మనం ఏమీ మాట్లాడుకుంటామా ఏంటి??దెంగులాటలో మునిగాక నొప్పి అన్నదే తెలియదు భయపడకు..

అవునా??ఏంటే మాధురీ ఏమంటావ్???

వద్దే మందు తాగితే ఇంట్లో తెలిస్తే చంపేస్తారు, వాళ్ళ మాటలు వినకు..నాకెందుకో భయంగా ఉంది అంటూ తెగ నటిస్తూ మాట్లాడింది…

అప్పటికే కైపుతో ఊగుతున్న యాదగిరి,ఒసేయ్ స్రవంతీ ఏంటే ఇది??అసలు పప్ప పగలగొట్టించుకొనే ఉద్దేశ్యం ఉందా లేదా దీనికి అంటూ విసురుగా మాట్లాడాడు.

యాదగిరీ ముందే చెప్పాగా, తనకు కొత్త అని..కాస్తా భయపడుతోంది..మీరు ఇంకా బెదరగొట్టకండి..

అవునా అలాగేలే,ఏమీకాదు పిల్లా ఒక మూడు ఔన్స్ లు వేసుకో మత్తు అన్నదే తెలియదు అంటూ యాదగిరి బుజ్జగింపు తో అడిగాడు..

ఏమీకాదా నిజంగా???

అవునే పిల్లా,ఏమీకాదు లేకుంటే నువ్వు మాత్రం నొప్పి తట్టుకోలేవు..

అంత నొప్పి ఉంటుందా??(అమాయకంగా)..

ఉంటుంది కానీ భయపడకు,ఏ ఆడపిల్లకైనా పప్ప పగిలినప్పుడు మామూలే అంటూ కాస్తా మాధురీ ని దగ్గరికి లాక్కొని తొడ పైన స్మూత్ గా పిసికాడు.

మాధురీ కి సర్రుమని ఎగబ్రాకింది కోరిక వాడి స్పర్శకి,మ్మ్మ్మ్మ్ అయితే మాకూ పోయండి అంటూ మత్తుగా అంది..

మన నాయాళ్ళు ఇద్దరూ తెగ ఖుషీ అయిపోయారు..ఇద్దరికీ గ్లాస్ లలో రెండు ఔన్స్ లు వేసి సోడా కలిపించి ఇచ్చారు…

ఇద్దరికీ మందెయ్యడం కొత్తే కానీ ఎందుకో ఆ వాతావరణం లోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి పెద్దగా ఇబ్బంది అనిపించలేదు ఇద్దరికీ,చీర్స్ అంటూ ఇద్దరూ గ్లాస్ ఎత్తి ఒక రెండు గుటికలు మింగారు…

కొత్త కావడం వల్ల ఇద్దరికీ కాస్తా వెగటుగా అనిపించింది గొంతు మండి, హబ్బా ఇదేంటీ ఇలా ఉంది అంటూ మాధురీ గ్లాస్ ని కిందకి దించేసింది..

ఏమీకాదు ఈ చేప ని తింటూ తాగు ఏమీ అనిపించదు అంటూ ఉత్సాహపరిచాడు…ఇద్దరికీ చేప రుచి బాగా సూట్ అవ్వడంతో ఎలాగోలా తాగేసారు..

ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మాటల్లో ఉన్నారు అందరూ,మందు ప్రభావం మెల్లగా ఇద్దరి పైనా పని చేయడం మొదలెట్టింది..కొత్త అవ్వడం వల్ల ఇద్దరికీ బాగా పనిచేసింది అందులోనూ వోడ్కా కాబట్టి ఇద్దరి తలలు గిర్రున తిరగడం మొదలెట్టాయి..

ఆ ఫీల్ ఇద్దరిలోనూ కొత్త భావన ని పుట్టేలా చేసింది..కైపు ని అలవాటు చేసుకున్న ఇద్దరూ మరో పెగ్ అడిగి మరీ వేయించుకుని తాగేసారు..

ఇద్దరి మాట క్రమంగా తడబడుతోంది, ఏరా రాజూ ఇన్నాళ్లూ నాకు ఫోన్ ఎందుకు చే..యలేదు అంటూ స్రవంతి అడగగా,పిల్లా బాగా కైపు ఎక్కింది నీకు,మేము వచ్చి మూడు రోజులయ్యింది పూణే లో పని ఉంటే వెళ్ళాము అందుకే కుదరలేదు అన్నాడు రాజు..

హ్మ్మ్మ్ సరేలే,ఇంతకీ ఇప్పుడు ఏంటి ప్లాన్ అంటూ ఇంకో పెగ్ పోయండిరా అనేసరికి ఇక చాల్లే ఇది నిదానంగా కైపెక్కుతుంది,ఇంకేముందే ప్లాన్ మీ బొక్కల్లో నాటుగా కుమ్మడమే అన్నాడు కసిగా..

ఉమ్మ్మ్మ్ కుమ్ముతావా రా మా బొక్కల్ని???

మ్మ్మ్మ్మ్ అవునే కసి పిల్లా,మీలాంటి క్లాస్ ఫిగర్స్ పూకులు నాకి కసిదీరా దెంగాలని ఎప్పటినుండో అనుకుంటున్నాము ఇన్నాళ్ళకి దొరికారు,ఇక వదులుతామా అంటూ స్రవంతి ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని తొడ పైన గిల్లాడు..

స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా సమ్మగా ఉంది రా రా….జూ ,ఉమ్మ్మ్మ్ నా బొక్కని పగల గొట్టు రా తట్టుకోలేక ఉన్నాను కోరికలతో అంటూ వాడి మొడ్డని లుంగీ పైనుండే పట్టుకొని పిసికింది..

ఉమ్మ్మ్మ్ ఒసేయ్ కసి ల….ఏమి కసెక్కి ఉన్నావే హబ్బా మెల్లగా పిసుకు అంటూ స్రవంతి రెండు సళ్ళని దొరకబుచ్చుకొని బలంగా పిండాడు…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్ పిసుకురా ఇంకా గట్టిగా,ఆరోజు ఇద్దరూ థియేటర్ లో పిసికి పిసికి పెద్దవి చేసారు ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంకా పిసికి దూల తీర్చు అంటూ మదమెక్కిన ఆంబోతులా రెచ్చగొట్టింది స్రవంతి…

అటువైపు యాదగిరి మాధురీ లేత పెదాలని మందులోకి మంచింగ్ లా జుర్రుకుంటున్నాడు తన బిగుతు సళ్ళని పిండేస్తూ…మాధురీ మందు మత్తులో మరింత రెచ్చిపోయి వాడి ముద్దుని ఆస్వాదిస్తూ లుంగీ పైన వాడి నిగిడిన గూటాన్ని సవరదీస్తోంది కసిగా..

రాజు గాడు అమాంతం స్రవంతి సళ్ళని పిండేస్తూ పెదాలు మూసేసాడు, స్రవంతి పెదాలు మనోడికి యమా టేస్ట్ ని ఇవ్వడంతో సళ్ళని పిండేస్తూ జుర్రుకోసాగాడు..

కాసేపు ముద్దులతో నలుగురూ హీటెక్కిపోయారు… ఇద్దరి సళ్ళు నొప్పితో సలసలా మరిగిపోయాయి వాళ్ళ బలానికి…

మగతగా ,మత్తుగా వాళ్ళని విదిలించుకొని ఒరేయ్ ఇక కానివ్వండి రా అంటూ కసిగా మొడ్డలు పిసికారు..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్ యమా కసి లం….మీరు,అప్పుడే ఏమయ్యిందే మీకు,ఆగండి అంటూ ఇద్దరూ లుంగీలని వదిలేసి అప్పటికే నాగుపాములా బుసలు కొడుతున్న వాళ్ళ వీర మొడ్డలని బయటికి తీసారు..

స్రవంతి కి రాజు గాడి మొడ్డ పొగరు తెగ నచ్చింది…ముందుకు వెనక్కి నిగుడుతూ రాజు గాడి మొడ్డ స్రవంతి కళ్ళకి పీచుమిఠాయి లా అనిపించింది… ఉమ్మ్మ్మ్ మంటూ అలాగే ముందుకి వంగి వాడి కళ్ళలోకి మత్తుగా చూస్తూ కిందకి వంగి వాడి మొడ్డని గుప్పిట పట్టి మత్తుగా తన చెంపల పైన రాసుకుంటూ కొట్టుకుంది..

రాజు గాడి ప్రాణం పైపైనే పోయింది స్రవంతి దెబ్బకి,స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ చంపావే ఉమ్మ్మ్మ్ కసిగా మొడ్డ చీకవే అంటూ స్రవంతి జుట్టు పట్టుకుని మొడ్డ వైపు లాగాడు…

స్రవంతి కసుక్కున వాడి మొడ్డ కొనని పంటితో కొరికింది ..మనోడిలో కామం సర్రుమని ఎగబ్రాకింది మందు మత్తుతో కలిసి…
ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా ఏమి కొరికావే ఉమ్మ్మ్మ్ కసి కూనా అంటూ మొడ్డకి వొత్తుకున్నాడు ఉద్రేకంతో..

ఇక మాధురీ పరిస్థితి వేరేలా ఉంది..యాదగిరి గాడి మొడ్డ సైజ్ కి వెర్రెక్కిపోయింది హబ్బా ఏమి మొడ్డ రా ఇది అనుకుంటూ..అనుకునేలోపు యాదగిరి గాడు ఆవేశంతో మాధురీ జుట్టు పట్టుకుని మొడ్డ వైపు లాగి కసుక్కున మాధురీ గొంతులోకి దిగేసి గ్యాప్ లేకుండా దెంగడం మొదలెట్టాడు కూర్చునే…మాధురీ కి ఊపిరి ఆడకపోయినా యమా కుతిగా స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ మన్న శబ్దాలు చేస్తూ యమా కసిగా నోట్లోకి కుక్కుకుంటూ గుడవసాగింది…

మాధురీ దెబ్బకి యాదగిరి గాడికి చుక్కలు కనబడ్డాయి సుఖంతో… యమా ఉద్రేకంగా యమా ఫాస్ట్ గా నోట్లో దరువు వెయ్యడం మొదలెట్టాడు..

ఒక్క రెండు నిమిషాలు తెగ గుడిచిన ఇద్దరూ పైకి లేచి వాళ్ళనీ పైకి లేవమన్నారు..

ఇద్దరూ పైకి లేచి నిలబడడంతో,మాధురీ రాజు గాడి మొడ్డ వైపు వెళ్లి మోకాళ్ళ పైన కూర్చొని రాజు గాడి మొడ్డని సవరదీయడం మొదలెట్టింది…

స్రవంతి కూడా యాదగిరి మొడ్డ వైపు వెళ్లి మోకాళ్ళ పైన కూర్చొని వాడి మొడ్డని నాలుకతో పొడవడం మొదలెట్టింది..

రాజు,యాదగిరి లు పక్కపక్కనే గ్యాప్ లేకుండా నిలబడడంతో ఇద్దరి మొడ్డలూ మాధురీ,స్రవంతీ లకి అందుబాటులో నే వుండటం తో ఇద్దరి మొడ్డలని మార్చి మార్చి చీకడం మొదలెట్టారు వాళ్ళ వట్టల్ని పిండేస్తూ, కొరుకుతూ..

రాజు యాదగిరి లు ఇద్దరూ వాళ్ళ కసికి వణికిపోయారు సుఖంతో..అంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడని సుఖంతో ఉద్రేకానికి లోనై ఇద్దరూ త్వరగానే వాళ్ళ రసాలని ఇద్దరి మొహాల పైన చిమ్మేసారు ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ.

మాధురీ,స్రవంతి ల మొహాలు వాళ్ళ చిక్కటి రసాలతో నిండిపోయాయి..ఒసేయ్ నాకండే రసాలు అని జుట్టు పట్టుకుని ఇద్దరూ బలవంతం చేసేసరికి మందు మత్తులో ఉన్న జాణలు ఒకరి మొహం పై ఒకరు రసాలని ఆబగా నాకేసారు ఇద్దరూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ..

ఆయాసంగా రాజు యాదగిరి లు కూర్చునేసరికి,స్రవంతి మత్తుగా ఒరేయ్ లం….కొడకళ్ళారా సుఖంగా మొడ్డ చీకించుకోవడం కాదు రా ,సలసలా మరుగుతున్న మా పూకులనీ నాకి రసాలని బయటికి తీయండి అంటూ కసిగా రెచ్చగొట్టింది ఇద్దరినీ..

వాళ్లిద్దరూ మరింత కసితో ఒసేయ్ లం…రా ఇన్నాళ్ళకి దొరికారే ఇలాంటి కసి కూనలు,ఉమ్మ్ ఇక చూసుకోండి అంటూ ఇద్దరినీ నేల పైన పడేసి తొడల పైన కొరికారు గట్టిగా..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ ఇద్దరూ గిలిగింతల సుఖంతో వెర్రెక్కిపోయారు….

యాదగిరి గాడి నాలుక కత్తి లాగా మాధురీ గొల్లిని కోసింది, ఇస్స్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ మాధురీ యాదగిరి గాడి తలని తన పూకుకేసి బలంగా అదిమేసింది…

స్రవంతీ పూకు ఒక్కసారిగా తీపి నొప్పితో సలిపింది రాజు గాడు గొల్లిని మెత్తగా కొరకడంతో,ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా ఒరేయ్ లం….కొడకా ఏమి కొరికావ్ రా అంటూ వాడి తలని తన తొడల మధ్య ఇరికించేసి అటూ ఇటూ తిప్పింది ఉద్రేకంతో..

స్రవంతి పువ్వుని రాజు గాడు చప్పరిస్తూ గొల్లిని పొడుస్తుంటే కామ కైపు కూడా కలిసి స్రవంతి లో కామం వరదలా పెల్లుబికింది…ఇస్స్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ రాజూ సమ్మగా ఉంది రా హబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్ అలాగే చప్పరిస్తూ గొల్లిని పొడువు రా ఆపకుండా ఉమ్మ్మ్మ్ ఈ మధ్య స్టాక్ అలాగే ఉండిపోయింది ఉమ్మ్మ్మ్ అంతా బయటికి తీసేయ్ అంటూ నడుము ఎత్తి వాడికి పూకుని తాపడం చేస్తూ కసెక్కింది..

మాధురీ పరిస్థితి వేరేలా ఉంది,యాదగిరి దాని గొల్లిని నాలుకతో కోస్తూ సడెన్ గా మొడ్డ లావు అంత ఉన్న వాడి వేలు ని సర్రున దూర్చి ఫాస్ట్ గా గెలకడం మొదలెట్టాడు మాధురీ పూకంతా జివ్వుమనేలా..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ హమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ చంపేస్తున్నావ్ రా యాదగిరీ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ కొరుకు రా నా గొల్లిని ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్య్ ఉమ్మ్మ్ వేలేంటి రా మొడ్డంతా ఉంది ఉమ్మ్మ్మ్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా గెలుకు అంటూ వెర్రెక్కి అరుస్తోంది..

రాజు గాడు యాదగిరి గాడు ఇద్దరూ కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్లు నాకి పడేస్తూ వాళ్ళ పూకుల్లో సునామీని సృష్టించడం మొదలెట్టారు,ఇద్దరి జాణలకి సుఖం ఒక్కసారిగా కమ్ముకొని వొళ్ళంతా పాకడంతో వెర్రెక్కిపోయి అరుస్తూ వాళ్ళకి పూకులు అప్పగించేసి ఇంకా ఇంకా అంటూ గులెక్కి నాకించుకుంటున్నారు.

యాదగిరీ గాడు సడెన్ గా ఇంకో వేలు దూర్చాడు మాధురీ కెవ్వుమనేలా, హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ లంజాకొడకా చంపావ్ రా అమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా గెలుకు పూకంతా మండుతోంది హబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్ అయినా సమ్మగా ఉంది రా అంటూ ఎగబడి గెలికించుకుంటూ గులెక్కిపోయింది.

రాజు గాడు మాత్రం గొల్లిని కొరుక్కుంటూ చప్పరిస్తూ రెండు వేళ్ళు పెట్టి స్రవంతి పూకు లోతులని కొలుస్తూ పిచ్చెక్కించసాగాడు…

కాసేపు స్రవంతి, మాధురీ లు పొలికేకలు పెట్టారు హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మాహ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ..ఇద్దరి పూకుల్లో నుండీ రసాల వాన వెల్లువలా కురిసింది ఇద్దరికీ మందులో మాంచి మంచింగ్ లా..ఆబగా రసాలు జుర్రుకున్న ఇద్దరూ ఇద్దరి జాణలని భుజాన వేసుకొని బెడ్ పైన పడేసారు తిరిగి…

ఇద్దరి మొహల్లో కాసింత ప్రశాంతత కనిపిస్తోంది రసాలు విడిచేసాక, రాజు యాదగిరీ ల గూటాలు మళ్లీ నిగ్గబొడుచుకొని సలామ్ చేస్తున్నాయి…

ఇద్దరూ కర్కశంగా ఇద్దరి నోళ్ళల్లో మొడ్డలు దిగేసి గొంతు లోకి దూరేలా దెంగడం మొదలెట్టారు…వాళ్ళ కసి మన జాణల్లోని కసి అంతా బయటికి వచ్చేలా చేస్తూ వేడెక్కించడం మొదలెట్టారు…

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మని వగరుస్తూ రాజు గాడి మొడ్డని బయటికి తీసేసి ఇంకా ఎంతసేపు దెంగుతావ్ రా ఉమ్మ్మ్మ్ పూకులో దూర్చి నీ సత్తా చూపించు అంటూ వాడి ఇగో ని గెలికింది..

అంతే రాజు గాడు ఒక్కసారిగా తోక తొక్కిన త్రాచులా, ఒసేయ్ దూలెక్కి ఉన్నావే లంజా నీ బొక్కల్లో వాచిపోయేలా దెంగకపోతే నేను మగాన్నే కాదు అంటూ వాడి నల్ల త్రాచులాంటి గూటాన్ని స్రవంతి పూకు పైన బలంగా పొడిచాడు.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ లంజాకొడకా,మాటల్లో కాదు రా నీ పౌరుషం చేతల్లో చూపించు అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను నీ మగతనం ఏంటా అన్నది,నా పూకు మారుమ్రోగేలా దెంగకపోతే నువ్వు మగాడివి కాదని ఒప్పుకోవాలి అంటూ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా అలాగే పొడువు గొల్లిని ఉమ్మ్మ్మ్ నాలో కామం రేకెత్తించి కస్సున దిగేయ్ అంటూ వాడి గూటాన్ని తన గొల్లి పైన పొడుచుకోవడం మొదలెట్టింది.

రాజు గాడిలో పౌరుషం పెల్లుబికింది, ఒసేయ్ నా మగతనం మీదనే ఒట్టు నీ పూకు ఆదరకపోతే చూడు అంటూ నడుముని పట్టి గాల్లోకి కొంచెంలేపి కస్సున దిగేసాడు వాడి గాడిద మొడ్డని..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అది రా పోటు అంటే ఉమ్మ్మ్మ్ టైట్ గా భలే ఇరికించావు వాటంగా పైకి లేపి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇలాగే కుమ్మితే మగాడివని ఒప్పుకుంటాను అంటూ కాస్తా ఇంకా నడుము పైకెత్తి వాడి మొడ్డని ఇంకాస్తా మిగింది తన పూకులోకి..

బురద మడిలో ఇరుక్కుపోయిన ట్రాక్టర్ లా రాజు గాడి మొడ్డ స్రవంతి బొక్కలో దిగిపోయేసరికి రాజు గాడికి,స్రవంతి కి ఇద్దరికీ సుఖం తారాస్థాయికి చేరుకుంది..ఆ సుఖం దెబ్బకి రాజూ గాడిలో ఊపొచ్చి మరింత కర్కశంగా నడుముని కుదేసాడు స్రవంతి బొక్క తపక్ తపక్ మన్న శబ్దాలతో మారుమ్రోగేలా… స్రవంతి వాడి వేగానికి ఫిదా అయిపోయి ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా నీ మొడ్డ భలే ఇరుక్కుపోయి సమ్మగా ఉంది రా హమ్మా అద్దీ అలాగే పైకెత్తి కుమ్ము అంటూ వాడిని మీదకి లాక్కొని ముద్దులతో ముంచెత్తింది..

యాదగిరీ గాడి చూపంతా ఇలియానా గుద్దలా కసిగా ఉన్న మాధురీ గుద్ద పైనే ఉంది..ఒసేయ్ పిల్లా నీ గుద్ద యమా కసిగా ఉందే దిగేయనా అంటూ మత్తుగా అడిగాడు…

హ్మ్మ్మ్ గుద్దలోనా??తట్టుకోలేనేమో అంటూ యమా కైపుగా అంది..

సమ్మగా ఎక్కిస్తానే భయపడకు అంటూ మాధురీ ని బోర్లా తిప్పి పిర్రల పైన కొరికాడు గట్టిగా.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నీ ఆవేశం చూస్తుంటే గుద్దలోనే సమ్మగా ఇరికించుకోవాలనే ఉంది రా మ్మ్మ్మ్మ్ కానీ మెల్లగా ఇరికించి కుమ్ము లేకుంటే నీ మొడ్డని తట్టుకోలేక చస్తానేమో అంది కసిగా వాడికి సిగ్నల్ ఇస్తూ.

అంతలోపే స్రవంతి పొలికేక పెట్టింది రాజు గాడి పోటుకి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ,ఉమ్మ్మ్మ్ ఒరేయ్ యాదగిరీ అలా పొలికేకలు పెట్టేలా దెంగుతావా అంది మత్తుగా.

హుమ్మ్మ్ నీకు ఇష్టం అయితే మారుమ్రోగేలా దెంగుతానే అంటూ కస్సున మాధురీ గుద్ద బొక్క లోకి వేలుని దిగేసాడు తన వేళ్ళకి ఎంగిలి అంటించి..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ చంపావ్ రా మగడా ఉమ్మ్మ్మ్ మంటగా ఉంది ఇస్స్స్స్స్స్స్ తీసేయ్ మంటూ గింజుకుంది…

మ్మ్మ్మ్మ్ ఒసేయ్ వేలికే ఇలా అంటే మొడ్డ పెడితే ఎలాగే??అసలే పొలికేకలు అంటున్నావ్ అంటూ మరింత బలంగా వేలుని గుద్దలోకి ఇరికించి తిప్పాడు..

వాడి తిప్పుడుకి గుద్దలో నరాలన్నీ మాధురీలో తీపి నొప్పితో సలసలా పాకాయి…హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ చంపేసావ్ రా హమ్మా ఆపు అంటూ నొప్పితో మూలిగింది…యాదగిరి గాడిలో మరింత ఉత్సాహం వచ్చి ఫాస్ట్ గా కసకసా ఊపాడు..

పక్కన స్రవంతి కేకలతో హోరెత్తింది హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అదర దెంగు అమ్మా హబ్బా అద్దీ రా గూటించి గూటించి గుద్దు అంటూ కసెక్కి వాడి పోట్లకి ఉమ్మ్ హబ్బా ఉమ్మ్ హబ్బా అంటూ ఎగస్వాస పీలుస్తూ సన్నగా ఎదురెత్తులు ఇస్తూ కసిగా కుమ్మించుకుంటోంది..

రాజు గాడి వాటం సరిపోక ఒసేయ్ లేచి వంగోవే అన్నాడు,ఉమ్మ్మ్మ్ వంగోబెట్టి దెంగుతావా రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పోటు ఇంకా బలంగా పడుతుంది ఉమ్మ్మ్ కానివ్వు అంటూ కుక్కపిల్లలా గుద్ద వాడి వైపు పెట్టింది వంగోని…అదే సమయానికి మాధురీ ని యాదగిరి గాడు కొంచెం పైకి లేపి డాగీ పొజిషన్ లో పెట్టాడు సరిగ్గా స్రవంతి తలకి మాధురీ తల తగిలేలా..

వంగిన స్రవంతి పూకులోకి సర్రుమని తోసి పూడులో ఇరికించాడు రాజు గాడు,అదే సమయంలో మాధురీ గుద్ద బొక్కని పొడిచాడు యాదగిరి గాడు..

ఆవ్వ్వ్వ్వ్వ్ మంటూ స్రవంతి వాడి పోటుకీ వెర్రెత్తి ముందుకు తూలింది వాడి బలంకి,అప్పుడే యాదగిరి గాడి మొడ్డ మాధురీ బొక్కని పొడిచేసరికి ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా అంటూ మాధురీ స్రవంతి లు తలలు ఢీ కొట్టారు..

హబ్బా మంటూ ఇద్దరూ బొక్కల నొప్పి,తల నొప్పులతో ఇబ్బంది పడ్డారు…యాదగిరీ గాడు బాగా మాధురీ గుద్దని విడదీసి బొక్కకి అడ్జెస్ట్ చేసి పొడిచాడు,దెబ్బకి వాడి కొన మాధురీ గుద్దలో ఇరుక్కుంది..అదే అదునుగా మరింత బలంతో ఉమ్మ్మ్మ్ మంటూ నడుము ని ముందుకు తోసాడు,రివ్వున అర్ధ బొక్కలోకి ఇరుక్కుపోయి ఆగిపోయింది మాధురీ కి పాతాళ నొప్పి కలిగేలా…

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ లంజాకొడకా నొప్పి అమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంట తీసేయ్ అంటూ గుద్దని అటూ ఇటూ ఊగించింది…ఒసేయ్ లంజా పొలికేకలు కావలన్నావ్ కదే అంటూ మరింత గట్టిగా నడుముని పట్టి రివ్వున తోసాడు మంట మరింత ఎగిసేలా…

దెబ్బకి మాధురీ నోటమాటే రాలేదు నొప్పి ఒకవైపు,ఇంకోవైపు అంత లావు మొడ్డని గుద్దలో దిగేసుకున్నా అన్న ఆశ్చర్యం తో…నొప్పితో అలివిగాకుండా తెప్పరిల్లిపోయింది హమ్మా వదిలేయ్ అంటూ…

ఒరేయ్ యాదగిరీ అంత నాటుగా కన్నె బొక్కలోకి ఇరికిస్తే ఎలా అంటూ అప్పుడే ఎంటర్ అయ్యింది ఆ ఇంటి ఓనర్ ఊపుకుంటూ…

ఈ పిల్ల లంజ కి పొలికేకలు కావాలంటే అందుకే వదలకుండా ఇరికిస్తున్నా అంటూ మరింత గట్టిగా కుమ్మాడు,ఆ దెబ్బకి అడుగంటా తగిలి మాధురీ కి చుక్కలు కనబడ్డాయి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ..

వచ్చిన ఓనర్ ఏ మాత్రమూ ఆలస్యం చేయకుండా వంటి మీద బట్టలన్నీ విప్పేసి మాధురీ కింద తల పెట్టి ,స్రవంతి తల కింద తన పూకుని పెట్టింది…

మాధురీ పూకుని నడుము పట్టుకొని నాలుకతో పొడిచింది గట్టిగా…ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ లంజా ఇక్కడ నేను నొప్పితో చస్తుంటే నువ్వొచ్చి మళ్లీ పూకు నాకుతావా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ వగర్చింది మాధురీ..

మాధురీ పూకుని టపాటపా పొడుస్తూ,ఒసేయ్ పిల్ల లంజా నీకు ఈ వయసులోనే గుద్దలో మొడ్డ కావాల్సి వచ్చిందే నీ పూకు పాకం అయ్యేలా నాకుతాను నొప్పి తగ్గేలా,మూసుకొని నాకించుకో,ఒసేయ్ వంగోబెట్టి పూకులో దోపించుకుంటున్న పిల్లా నీకు ఎదురుగా నా పాలకోవా లాంటి పూకు ఉంటే నాకకుండా అలా ఉన్నా వేంటే ఉమ్మ్మ్మ్ నాకు అంటూ మాధురీ పూకు ని చప్పరిస్తూ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ లంజా నీ పూకు రసాలు భలే లేతగా సమ్మగా ఉన్నాయే నాలుకకి అంటూ మాధురీ ప్రాణాలు పోయేలా నాకడం మొదలెట్టింది..

అప్పుడే స్రవంతీ కూడా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అదర దెంగు రా రాజూ ఉమ్మ్మ్మ్ ఇంకో కసి లంజ వచ్చింది నా ఫ్రెండ్ పూకుని పాకం చేస్తా అంటూ,దీని పూకులో రసాలు అన్నీ అయిపోయేలా నాకి దెబ్బ కొట్టాలి అంటూ కాస్తా వంగి ఓనర్ పూకుని ముద్దాడి పెదాలని కొరికింది కసిగా..

ఆ కొరుకుడు ఓనర్ ఆంటీ కి చుక్కలు కనబడేలా చేసింది..మాధురీ పూకుని ఆబగా నాకుతున్న ఆ జాణ ఒక్కసారిగా వదిలేసి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పిల్ల లంజా పిచ్చెక్కించావే ఇస్స్స్స్స్స్స్ అద్దీ అలా నాకే ఉమ్మ్మ్మ్ ఆపకుండా అంటూ ఒరేయ్ ఇద్దరి బొక్కల్లో పగిలేలా కుమ్మి అదర దెంగండి పిల్ల లంజలు యమా కసెక్కి వున్నారు అంటూ మాధురీ పూకులో వేళ్ళు దిగేసి యమా ఫాస్ట్ గా గెలుక్కుంటూ స్రవంతి పూకు నాకుడుతో వెర్రెక్కిపోయింది..

మాధురీ కి రెండు బొక్కల్లో గూటాలు దిగినట్లైంది పూకులో వేళ్ళు దిగేసరికి,గుద్దలో కొరకంచులా దూరుతున్న యాదగిరి మొడ్డ వల్ల చుక్కలు కనిపిస్తున్న మాధురీకి సడెన్గా పూకులో వేళ్ళు దిగేసరికి సుఖం తట్టుకోలేకపోయి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హమ్మా ఒసేయ్ కసి లంజా యమా కసిగా నాకుతూ దెంగుతున్నావే నా పూకుని ఉమ్మ్మ్మ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ యాదగిరీ గా కుమ్ము సమ్మగా ఉంది నీ పోటు ఇప్పుడు అంటూ గులెక్కి అరుస్తూ పిచ్చిపిచ్చిగా సుఖాన్ని అనుభవిస్తోంది..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హమ్మా ఒరేయ్ రాజూ ఏమి దెంగుతున్నావ్ రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగా కొట్టు అస్సలు ముందర కసి పూకు కవ్విస్తోంది నాకాలి అంటూ వగరుస్తూ ఎదురుగా ఉన్న పూకు ని నాకుతూ వేళ్ళు దోపి ఫాస్ట్ గా ఆడిస్తూ కొరుకుతోంది..

ఓనర్ ఆంటీకి ఒక్కసారిగా చుక్కలు కనబడ్డాయి స్రవంతి వేళ్ళ గెలుకుడు నాకుడుతో, ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ లంజా ఏమి ఆడిస్తున్నావే నాకుతూ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ కసి జాణ వే నువ్వు ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ముందర కన్నె పూకు రసాలు రుచిని ఇస్తుంటే నా ముదురు పూకు రసాలు నువ్వు తోడేస్తున్నావ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఒరేయ్ నాటు నాయాల్లారా ఇంకా కసిగా దెంగు రా దాన్ని ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ నా పూకులో స్వర్గాన్ని చూపిస్తోంది అది హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అలా కొరకకే లంజా ఉమ్మ్మ్మ్ నొప్పిగా ఉంది అంటూ వెర్రెక్కిపోయి కసిగా మాధురీ పూకులో సర్రుమని వేళ్ళని దిగేసి ఆడిస్తూ గొల్లిని పొడుస్తూ రెచ్చిపోయింది..

ఒక్కసారిగా వాతావరణం వేడెక్కిపోయింది అందరి నిట్టూర్పులతో…తపక్ తపక్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్ ఇంకా కసిగా దెంగు ఆహా ఏమి సుఖం అంటూ వెర్రెక్కిపోయారు..

కొత్తగా వచ్చిన ఓనర్ మాధురీ పూకులో రసాలు ఉబికేలా చిపికేస్తూ యమా ఫాస్ట్ గా ఆడించడం మొదలెట్టేసరికి మాధురీకి అర్థం అవ్వలేదు ఒకవైపు యాదగిరి గాడి పోట్లతో మైకం కలిగి పూకు నాకించుకుంటున్న సుఖం తో వెర్రెక్కి ఒసేయ్ లంజా నీ గుద్ద దెంగిస్తానే ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఏముందే నీ నాకుడు హమ్మా ఒరేయ్ యాదగిరీ గూటించి గూటించి గుద్దు రా నా గుద్దలో ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ వేగం అలివిగాకుండా పెంచు హమ్మా సమ్మగా,బిర్రుగా నా గుద్దలో నీ మొడ్డ దిగుతూ స్వర్గాన్ని కలిగిస్తుంటే ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఈ కసి లంజ పూకులో రసాలు తోడేస్తోంది హమ్మా ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్య్ ఒరేయ్ నువ్వు వేగం పెంచు ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ లంజా నువ్వూ వేగం పెంచావే రసాలన్నీ ఎగదన్నుతున్నాయ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా ఎవరూ వేగం తగ్గించొద్దు హబ్బా యాదగిరీ అలాగ్ అదర కుమ్ము కూసాలు అదిరేలా హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ లంజా ఇంకా ఇంకా ఆపకు ప్లీజ్ అంటూ తన పూకులో నుండి రసాల్ని ఉదృతంగా వదిలేసింది…

యాదగిరి గాడికి ఆ బిగుతు గుద్దలో దెంగుతుంటే వాడి మొడ్డ కండరాలు పట్టుకుపోయి ఆఖరికి వచ్చేయడంతో వీరకుమ్ముడు కుమ్మేస్తున్నాడు ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ లంజా ఏముందే నీ గుద్ద అంటూ…కింద ఓనర్ ఆంటీ మొత్తం రసాలన్నీ నాకేసి ఉమ్మ్మ్మ్ యమా రుచిగా ఉన్నాయే నీ రసాలు అంటూ ఒరేయ్ యాదగిరీ నీ రసాలు నా నోట్లో జిమ్మురా దీని రసాలతో వగరుగా ఉంది అన్న మరుక్షణమే ఆమె నోరు యాదగిరి గాడి చిక్కటి రసాలతో నిండిపోయింది…

యాదగిరీ, మాధురీ లు పక్కకి పడిపోగా అప్పుడే ఓనర్ ఆంటీకి వొళ్ళంతా జిల్లుమంది స్రవంతి పూకు కొరకడం వల్ల..హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఒసేయ్ లంజా హమ్మా ఏంటే అలా కొరికావ్ ఉమ్మ్మ్మ్ అంటూ వెర్రెక్కిపోయి స్రవంతి వేళ్ళ దెబ్బకి విడతలు విడతలుగా రసాల్ని జిమ్మేసింది స్రవంతి నోరు నిండిపోయేలా…

మ్మ్మ్మ్మ్ ఏమి కసి జాణ వే నువ్వు ఒక్క దెబ్బకి నా పూకు రసాలు బయటికి రప్పించావ్ శభాష్ అంటూ పైకి లేచి స్రవంతి పెదాల్ని మూసేసి ఊగుతున్న సళ్ళని మొదళ్ళకంటా పట్టేసి పిండేసింది స్రవంతి కి చుక్కలు కనపడేలా.

గుండెల్లో నుండి వచ్చిన ఎగస్వాస ని బయటికి విదిల్చేయాలి అన్న కసితో ఓనర్ ఆంటీ పెదాలు విడిచేసి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అమ్మా మెల్లగా పిసకవే అంటూ చతికిలపడిపోయింది….

ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ లంజాకొడకా మొగాడివి రా నువ్వు హబ్బా ఏమి దెంగుతున్నావ్ రా ఆమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ పూకు కూసాలు కదిలేలా ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్య్ లోపలికంటా దూర్చి నిగ్గబొడిచి కుమ్ముతున్నావ్ ఆయాసమే లేకుండా హమ్మా బొమికని పగల దెంగు హబ్బా దెబ్బకి పగలాలి పూకంతా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ చంపేయ్ నన్ను నీ మొడ్డతో,ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ లంజా అవి రబ్బరు బొమ్మలు కావే నా సళ్ళు ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంత గట్టిగా నలుపుతావేంటి ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మెల్లగానే ప్లీజ్, ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఒరేయ్ రాజూ అలాగే బలంగా అదిమిపట్టి గుద్దు పూకంతా సలిపేలా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఏమి దెంగుడు రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా పూకుకి జ్వరం వస్తోంది ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అద్దీ అలాగే అనగబట్టి కుమ్మేయ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అయిపోతోంది అమ్మా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేయ్ పూకులో కార్చకు అసలే డేంజర్ టైం లో వున్నా ఇదిగో ఈ కుతి లంజ నోట్లో కార్చు అంటూ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అని అనగబట్టి రసాల్ని జిమ్మేసింది కిందకి పడిపోయి..

ఒక్క నిమిషం స్రవంతి పూకుని పిచ్చికుక్కలా కుమ్మి రాజు గాడి రసాలని ఓనర్ ఆంటీ నోట్లో పిచికారీ చేసి నీరసంగా బెడ్ పైన వాలిపోయాడు.

ఒక్క పది నిమిషాలు ఎగస్వాస లు తప్ప మాటలే లేవు రూమ్ లో,ముందుగా ఓనర్ ఆంటీ తేరుకొని ఒసేయ్ పిల్లా నీ పేరేంటి అని మాధురీ ని అడిగింది…

మాధురీ నే ఆంటీ,దాని పేరు స్రవంతీ.. ఇంతకీ నీ పేరేంటి అని అడిగింది..

“కిన్నెర” నే పిల్లా,యమా కసిగా ఉందే మీ వాటం..ఇంతకీ ఇదేనా ఫస్ట్ లేకా ముందు మొడ్డలు దిగేసుకున్నారా యమా కసిగా రెచ్చిపోయారు అంది..

ఒసేయ్ కిన్నెరా ఇదేనే ఫస్ట్, దెంగిన నాయాళ్లనే అడుగు మా బొక్కలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్తారు…మందు తాపి మరీ విరగ్గొట్టారు అంది మాధురీ.

అర్థం అయ్యింది లేవే పిల్లా,ఇంతకీ నీ పూకు ఇంకా పిగలలేదా??

లేదే ఇంకా,ఏ పిగిలిపోయేలా నువ్వు దెంగుతావా ఏంటి???

నాకే గనక మొడ్డ ఉంటే మీ అంత కసి పిల్లల్ని గ్యాప్ లేకుండా కుమ్మేయనూ,రాజు గాడి మొడ్డతో నీ పూకు సీల్ ఓపెన్ చేస్తానే అంది కిన్నెర…

హ్మ్మ్మ్ ఎంతసేపూ మా పూకులు పైనే పడ్డావ్,నీ పూకు సంగతి ఏంటి???

ఈ నాయాళ్ళు ఒక్కటేసారి దెంగాలని ట్రై చేస్తున్నారే, ఒక్కడికే కేకలు పెడుతున్నాను ఇక ఇద్దరూ రెండు బొక్కల్లో పెడితే సచ్చిపోతానేమో అని భయంతో ఇంకా ట్రై చేయలేదు అంది..

ఆహా అయితే భలే దొరికావే కిన్నెరసాని, ఈరోజు నీకు రెండు మొడ్డలు ఇరికించి నీ కసి తీరేలా మేము దగ్గరుండి దెంగిస్తాము అంది మాధురీ.

హబ్బా నిజానికి నాకు ఇది ఫాంటసీ నే,కళ్లెదుట ఒక ఆడది ఉండి పూకు నాకుతూ దెంగించుకోవలన్న కోరిక ఇన్నాళ్ళకి తీరేలా ఉంది ఉమ్మ్మ్మ్ అంటూ మాధురీ పెదాలని గట్టిగా ముద్దు పెట్టి చప్పరించింది…

హబ్బా వదులే కాస్తా రెడీగా ఉండు రెండు మొడ్డలు దింపుకోటానికి,మాకు లేట్ అయ్యేలా ఉంది ఇంకోసారి ప్రోగ్రాం పెడదాము అంది మాధురీ.

ఆదేమీకుదరదు,మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు..ఏదీ మీ ఇంటికి కాల్ చేయండి నేను మేనేజ్ చేస్తాను అంది..
కాసేపు ఆలోచన చేసిన మాధురీ,స్రవంతి లు నైట్ కి అక్కడే ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యారు తమ ఇళ్లల్లో కిన్నెర తో పర్మిషన్ తీసుకొని..

ఇదిలా ఉండగా అపార్ట్మెంట్ లో సంజయ్ గాడు మధ్యాహ్నం మళ్లీ నందితకి చుక్కలు చూపించాడు పిచ్చిపిచ్చిగా దున్నేసి…

సాయంత్రం కాలేజ్ నుండి వచ్చిన వాగ్దేవి సంజయ్ గాడి కోసం కాయలు కాచేలా వేచిచూడటం మొదలెట్టింది..సంజయ్ గాడు మాత్రం ఆ ఇంట్లో ఈ ఇంట్లో పనులు చేస్తూ బిజీగా ఉండిపోయాడు…ఎప్పుడో 7 కి ఖాళీ అయి తన రూంకి వెళ్తున్న సంజయ్ గాడిని పై నుండే సంజయ్ అంటూ ఒక కేక వేసింది వాగ్దేవి..

హా వస్తున్నా మేడం అంటూ రూమ్ కెళ్లి ఫ్రెషప్ అయ్యి మనోడు వాగ్దేవి ఫ్లాట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు,వాగ్దేవి వాళ్ళ హాల్ లో పిల్లలు అందరూ ట్యూషన్ కి వచ్చారేమో కాబోలు ఫుల్ బిజీగా వుంది వాతావరణం..

10th క్లాస్ తో పాటూ డిగ్రీ వరకూ ట్యూషన్ చెప్పడం మూలాన 15 ఏళ్ల నుండి 19 ఏళ్ల వరకూ వయసున్న అమ్మాయిలతో కళకళ లాడుతోంది ఇల్లంతా…

వాగ్దేవి హాల్ లో లేకపోవడంతో మేడం అంటూ లోపలికి వెళ్ళాడు సంజయ్ గాడు,సంజయ్ అంటూ కిచెన్ లో నుంచి పిలుపు రావడంతో అటు వైపు వెళ్ళాడు..

వెళ్లిన సంజయ్ గాడికి ఎదురొచ్చి ఇదిగో సంజయ్ పాలు అంటూ గ్లాస్ ఇచ్చింది వాగ్దేవి నవ్వుతూ..

అయ్యో మీకెందుకు మేడం శ్రమ?? అని కాస్తా ఇబ్బందిగానే నసిగాడు మనోడు..

దానిదేముంది లే సంజయ్,ఫుల్లుగా అలసిపోయి ఉంటావు కాస్తా పాలు తాగితే శక్తి వస్తుంది అంది వాగ్దేవి నవ్వుతూ..

అలసిపోవడానికి నేనేమీ బండలు లాగలేదు లే మేడం అని నవ్వాడు మనోడు.

బండలు లాగలేకపోయినా అపార్ట్మెంట్ అంతా అంతలా “పనులు” చేస్తూ కష్టపడుతున్నావ్,నీ మేలు ఎలాగూ తీర్చుకోలేను కనీసం ఇలా అయినా తీర్చుకొనివ్వు సంజయ్ అంటూ లోతుగా మాట్లాడింది వాగ్దేవి తన మొహంలో చిరునవ్వు మాటున వేరే ఉద్దేశ్యం పెట్టుకుని..

అవేమీ తెలియని మనోడు,అందులో ఏముందిలే మేడం అంత గొప్ప విషయం అంటూ లైట్ గానే అన్నాడు పాలు తాగుతూ.
.
ఎలా ఉన్నాయి “పాలు” సంజయ్??

నిజం చెప్పాలంటే మీ అంత అందంగా రుచి తో చాలా బాగున్నాయి మేడం అన్నాడు క్యాజువల్ గా..

అందం ది ఏముందిలే సంజయ్??అందమే అందరికీ కంటగింపులా అయిపోతోంది, చూసావ్ గా వాడి వాలకం అందుకే అందం అంటేనే విరక్తి పుడుతోంది అంది..

అలా అనుకోవద్దులే మేడం,అయినా మీ తప్పేముంది అందులో??అందాన్ని ఆరాధించాలే గానీ బలవంతంగా ఆస్వాదించడం వాడి తప్పు,మీరేమీ బాధ పద్దక్కర్లేదు అన్నాడు..

వాగ్దేవికి సంజయ్ గాడి మాటల అంతరార్ధం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది,ఇంత తెలిసినా ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నాడు వీడు అని లోలోపలే ఆశ్చర్యపోతూ అయినా నీలా అందరూ ఆలోచిస్తే ఏ ఇబ్బందీ రాదు గా సంజయ్,జనాలు అలా అయిపోయారు అంది నిష్ఠూరుస్తూ..

అందరిలాగే నేనూ మేడం,కానీ ఒక ఆడ మనిషిని బలవంతం చేసి ఇబ్బంది పెట్టే టైప్ మాత్రం కాదు అన్నాడు నిజాయితీగా నే.

నిజమే సంజయ్ నువ్వు నా పేరుని బయటపెట్టనప్పుడే అర్థం అయ్యింది నీ మనసేంటో, ఇంతకీ బలవంతం అని మాట్లాడుతున్నావ్ కొంపదీసి ఇష్టపడి ఏదైనా చేసావా అంది ఓరగా చూస్తూ.(సంజయ్ గాడి నిజాయితీ ని తెలుసుకోవడానికి).

అయ్యో అలాంటివి మీ దగ్గర ఎందుకు మాట్లాడటం మేడం??మీ దగ్గర మాత్రం పద్దతిగా ఉండాలి,నా పురాణాలు అన్నీ మీ దగ్గర మాత్రం చెప్పలేను అన్నాడు నవ్వేస్తూ.

హ హ్హా భలే వాడివయ్యా సంజయ్ నువ్వు,అయినా నీ పురాణాల విషయం పక్కనపెడితే నీ నిజాయితీ మాత్రం ఇందులోనూ తెలుస్తోంది కనీసం ఏదో చేసాను అని ఒప్పుకుంటుంటే..

అందులో ఏముందిలే మేడం దాయడానికి?? ప్రకృతి ధర్మం,ఇష్టాఇష్టాలు బట్టి పోతుండాలి, మీలా మాత్రం మా బస్తీ ప్రజలు ఉండలేరు,ఎప్పుడూ ఏదో ఒక తోడు కోసం చూస్తూనే వుంటారు అన్నాడు ఓపెన్ గా.

నిజమే సంజయ్,మీలాంటి వాళ్లే జీవితంలో అన్నీ అనుభవిస్తారు ఏ భేషజాలు లేకుండా,ఇదిగో ఇలా చదువుకొని పద్ధతులు అంటూ మనసుకి నచ్చిన పనిని కూడా చంపేసుకుంటూ హై క్లాస్ అంటూ జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభవించలేక వుంటున్నాము అంది..

ఏ క్లాస్ అయినా చేయొచ్చు మేడం జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతూ,కానీ మన పరిసరాలు మాత్రం మనల్ని ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తాయి ఏ పని అయినా చేయడానికి..మా బస్తీ లో నచ్చిన పనిని చేయడానికి పద్దతిగానే ఎంతవరకైనా వెళ్తారు కానీ ఇదిగో ఈ టౌన్స్ లో మాత్రం కొంచెం బెరుకు అంతే.

ఏది ఏమైనా నీలాగే నీ మాటలు కూడా చాలా బాగుంటాయి సంజయ్ అంటూ చెదిరిన పైటని కాస్తా సరిచేసుకుంది వాగ్దేవి..
అప్పుడే మనోడి చూపు అనుకోకుండా అటువైపు పడటంతో వాగ్దేవి ఎదగుత్తుల లోయ మనోడి కళ్ళని ఒక్క క్షణం మైమరిచిపోయేలా చేసి మాయమయ్యింది…ఆమె ఎదలోయ మధ్యలో కనిపించిన సన్నటి చెమట బిందువులు మనోడి కంటిలో, మనసులో నిక్షిప్తం అయిపోయాయి…

క్షణాలలో మాయమైన వాగ్దేవి అపురూప ఎదలోయ మనోడిని కాసేపు గిలిగింతలు పెట్టి అసౌకర్యం కి గురిచేసింది…మనసులోనే ఆహా ఏమి అందం,ఇంతవరకూ చూడని సొగసు వాగ్దేవి సొంతం,నందిత ని తలదన్నే అందం అని మాత్రం పక్కాగా చెప్పొచ్చు అని మనసులోనే అనుకున్నాడు..

కానీ వాగ్దేవి మాత్రం చాలా చురుగ్గా సంజయ్ గాడి ముఖకవళికలు పసిగట్టి కాస్తా ఆనందంకి లోనయ్యింది తన అందం సంజయ్ గాడికి ఒక ఫీల్ ని కలిగించింది అని,మరుక్షణమే వాగ్దేవి మనసులో ఒక చిలిపి ఆలోచన మొదలై వెంటనే మరోసారి చీర పైటని సవరించుకుంది ఏమీ తెలియనట్లు..

కనిపించీ కనిపించకపోయిన ఆ అందం ఇంకొంతసేపు కనిపిస్తే బాగుండు అని లోలోపల మధనపడుతున్న సంజయ్ గాడికి మళ్లీ ఆ అందం కనువిందు చేసింది ఈసారి వాగ్దేవి ఎదగుత్తుల సైజ్ కూడా తెలిసేలా కనిపించి..

ఒక్కసారిగా మనోడిలోని మన్మధుడి తాలూకు చేష్టలు ఎగిసాయి వాగ్దేవి అపురూప సౌందర్యం దెబ్బకి,ఎందుకో మనోడు మాత్రం విపరీతమైన ఇబ్బందికి గురయ్యాడు ఒక్క క్షణం…కాళ్ళు నిలబడట్లేదు మనోడికి ,అసౌకర్యం గా మేడం నేను అలా హాల్ లో కూర్చోనా??మీ పనులు పూర్తి చేసుకు రండి అంటూ వాగ్దేవి జవాబు కోసం కూడా ఆలోచించకుండా గబగబా హాల్ లోకి వచ్చి సోఫా పైన కూలబడ్డాడు ఆ ట్రాన్స్ లోనే ఉండిపోయి…

మనోడి మనసు మనసులో లేదు,ఎన్ని అందాలు చూసినా మనోడిలో ఇంత అలజడి మాత్రం ఎప్పుడూ కలగలేదు..ఆ ఎదలోయ మనోడిని పదే పదే గుర్తుకొచ్చేలా చేస్తూ తెగ ఇబ్బంది పెట్టడం మొదలెట్టింది…

వాగ్దేవి ఆనందం మాత్రం తారాస్థాయికి చేరుకుంది,విజయవంతం గా సంజయ్ గాడిలో అలజడి సృష్టించానని.. సంజయ్ కి తన అందం పిచ్చెక్కించింది అన్న తలపు రాగానే వాగ్దేవి ఎదగుత్తుల సైజ్ ఒక్కసారిగా ఉబ్బింది గర్వంగా..

వాగ్దేవి ఆలోచనల్లో మునిగిన మనోడికి ఎదురుగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి చిరునవ్వు తెగ డిస్టర్బ్ చేయడం మొదలెట్టింది…తననే చూస్తూ మొహం నిండా మత్తుని నింపుకొని నవ్వుతున్న ఆ అందం పైన ఒక లుక్కేసాడు మనోడు…

మరోసారి మనోడి నరాలు జివ్వుమన్నాయి ఆ లేత అందం దెబ్బకి,లేలేత వయసులో వయసుకి తగ్గ సైజులతో పిటపిటలాడుతున్న ఆ జాణ మనోడి చూపులని మరింత కాన్సంట్రేట్ చేయడం మొదలెట్టింది ఎదురుగా లేలేత యాపిల్ కాయల్లాంటి తన సళ్ళు తెగ కవ్విస్తూ….

మరోసారి మనోడి నరాలు జివ్వుమన్నాయి ఆ లేత అందం దెబ్బకి,లేలేత వయసులో వయసుకి తగ్గ సైజులతో పిటపిటలాడుతున్న ఆ జాణ మనోడి చూపులని మరింత కాన్సంట్రేట్ చేయడం మొదలెట్టింది ఎదురుగా లేలేత యాపిల్ కాయల్లాంటి తన సళ్ళు తెగ కవ్విస్తూ….

ఓసినీ దీని అందం,హబ్బా ఏంటో నక్కతోక తొక్కినట్లు అయ్యింది నా పరిస్థితి, ఎటు చూసినా అందాలు కనిపిస్తూ పిచ్చెక్కిస్తున్నారు అనుకుంటూ ఆ పిల్ల అందాలు కసిగా చూస్తూ ఓరగా ఒక నవ్వు విసిరాడు..

వీడి నవ్వు ఆ పిల్లకి గిలిగింతలు పెట్టిందేమో మరి,తెగ సిగ్గుపడుతూ తల కిందకి వంచుకోవడంతో మనోడి కళ్ళు మళ్లీ జిగేల్మన్నాయి పిల్ల పూర్తి సైజ్ లతో పాటూ ఎరుపు రంగు బ్రా కనిపించి..

హబ్బా ఇలా అయితే తట్టుకోవడం కష్టం అబ్బా,అర్జెంట్ గా రూంకి వెళ్లి ఏదో ఒకటి చేసుకుంటే గానీ కుదరదు అని వాగ్దేవికి చెప్పడానికి వెళ్తున్న మనోడికి వాగ్దేవే ఎదురుగా వచ్చింది…

మేడం రూమ్ కి వెళ్ళొస్తాను ,మీకు ఏమైనా పనుందా అంటూ..

పనేమీ లేదు సంజయ్,ఈరోజు నీకు డిన్నర్ నేనే చేస్తున్నాను ఒకేసారి తినేసి వెళ్ళొచ్చుగా అంది.

మళ్లీ వచ్చేసాను మేడం అన్నాడు కాస్తా నసుగుతూ..

ఏమైంది సంజయ్ సడెన్ గా??వెల్దువులే ఆగు అలా కూర్చో అంటూ మెత్తగా చెప్పేసరికి మనోడికి తప్పలేదు..(లోలోపల వాగ్దేవికి సంజయ్ గాడి పరిస్థితి మాత్రం అర్ధం అయ్యింది,అప్పటిదాకా వాడి షార్ట్ లో ఉబ్బు కనిపించలేదు,ఇప్పుడు మాత్రం క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది.. పాపం వాగ్దేవి కి ఏమి తెలుసు ఈ క్రెడిట్ తనతో పాటూ ఆ కుర్ర అందం వల్ల కూడా అని).

ఆ కుర్ర పిల్ల కిసుక్కున నవ్వుకుంది మనోడి పరిస్థితి ఆకళింపు చేసుకొని,మనోడు మాత్రం చూసీ చూడనట్లు గమనిస్తూ ఉన్నాడు..

సమయం 7.30 అవ్వడంతో, పిల్లలూ ఇక మీ ఇంటికి వెళ్లొచ్చు మీరు,ఈరోజు ఇచ్చిన వర్క్ రేపు ఖచ్చితంగా పూర్తి చేసుకురావాలి అని చెప్పింది వాగ్దేవి..

అందరూ ఎవరి బ్యాగ్స్ వాళ్ళు తీసుకొని బయల్దేరి వెళ్తున్నారు ఒక్క ఆ కసి కుర్ర అందం తప్ప..

ఏంటమ్మా కిన్నెరా, నువ్వు వెళ్ళలేదు అంది వాగ్దేవి.

అదీ మేడం ఈరోజు రమ్యశ్రీ రాలేదు మేడం,సింగిల్ గా వెళ్లాలంటే కాస్తా భయం అంటూ మెత్తగా చెప్పింది.

అయ్యో అవునా,నేను వంట పనిలో బిజీగా ఉన్నానే,సరే సంజయ్ వదిలిపెట్టి వస్తాడు అంటూ నన్ను అడిగింది సంజయ్ కిన్నెర ని కాస్తా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దిగిపెట్టావా అని.

మనోడికీ అదే కావాలి మరి,ఆ కిన్నెర పరిస్థితీ దాదాపు సంజయ్ గాడిలాగే..మనోడు ఏమీ ఆలోచించకుండా సరే మేడం తనని దిగబెట్టేసి ఒకేసారి స్నానం చేసొస్తాను అన్నాడు..అలాగే అంటూ వాగ్దేవి బై చెప్పింది కిన్నెర కి.

వాగ్దేవి ఇంట్లో నుండి బయటపడ్డ కిన్నెర,సంజయ్ ఇద్దరూ మెట్లు దిగుతూ ఓరచూపులు చూసుకుంటున్నారు.అపార్ట్మెంట్ దాటాక ఇంతకీ నీ పేరేంటి అన్నాడు మనోడు ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక.

మేడం చెప్పింది గా కిన్నెర అని,మళ్లీ అడగటం ఎందుకు అంటూ మొహం నిండా నవ్వుతో అంది.

అదీ ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక అంటూ నసిగాడు.

అంత బాగా చూస్తున్నావ్ గా మరి,మాట్లాడటం తెలియదా???

కాస్తా భయం ఉంటుంది మరి,ఇంతకీ నీ వయసు ఎంత??

20 ,వయసుతో ఏమి పని??

ఏమీలేదులే,నా కన్నా పెద్దదానివే అయితే,ఏమి చదువుతున్నావ్ అన్నాడు మనోడు.

డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అంది నవ్వుతూ.

అవునా బాగా ఇంటెలిజెంట్ అనుకుంటా,20 ఏళ్ళకి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే వున్నావు అన్నాడు మనోడు నవ్వుతూ.

అవును ఇంటర్ లో రెండేళ్లు కి బదులు నాలుగు సంవత్సరాలు చదివాను అందుకే మరి ఈ గ్యాప్..

ఓహో నేను అనుకున్నదాని కంటే ఎక్కువ నే చదివారు లే అంటూ నవ్వేసరికి, ఇంతకీ నీ వయసు ఎంత అంది..

19 వస్తున్నాయి లే అన్నాడు మనోడు.

అవునా,19 ఏళ్ల పిల్లాడిలా లేదే నీ చూపు అంది ఓరగా చూస్తూ.

అవునా??ఎలా చెప్తున్నావ్ అన్నాడు మనోడు ఓరగా నవ్వుతూ..

ఇందాకా తెగ చూసావ్ గా అందుకే చెప్తున్నాలే..

హ్మ్మ్మ్ కళ్ళ ముందు అందాలు కనిపిస్తుంటే చూడకుండా ఉండగలమా??అసలే కసిగా ఉంటేనూ అన్నాడు ధైర్యంగా..

ఆహా అంత కసిగా ఉన్నాయా??అందరికీ ఉండే అందమే గా నాది అంది మత్తుగా చూస్తూ.

నువ్వనుకుంటే సరిపోతుందా??నా కళ్ళకి మాత్రం అలాగే అనిపించింది మరి..

ఓహో అందుకేనా మేడం తో రూమ్ కి వెళ్ళొస్తాను అంటూ తెగ ఇబ్బంది పడ్డావ్ అంది కిసుక్కున నవ్వేస్తూ.

హా తెలిసింది గా నీకు,అయినా వయసు ఎక్కువ లే ఆ మాత్రం తెలుస్తుంది మరి అన్నాడు..

హ్మ్మ్మ్ ఇంతకీ ఇలా చూడటమేనా?లేకా ఏమైనా చేసావా?అంది డైరెక్ట్ గానే.

చేయాలని మనసు ఉవ్విల్లూరిన మాట మాత్రం నిజం కానీ,ఛాన్స్ దొరకలేదు మరి అన్నాడు అందంగా అబద్దం చెప్తూ..

వాలకం చూస్తుంటే అలా లేదే,నమ్మొచ్చా???

ఏమైనా టెస్ట్స్ ఉంటే చేయించొచ్చు అంత నమ్మకం లేకపోతే అన్నాడు మనోడు నవ్వుతూ..

అంత అవసరం లేదులే బాబూ,జస్ట్ అడగడమే ఎక్స్పీరియెన్స్ వుందో లేదో అని.

ఫ్రెష్ నే లే ఇక్కడ,ఇంతకీ తమరి పరిస్థితి ఏంటో అన్నాడు నడుస్తుంటే ఊగుతున్న సళ్ళు ని చూస్తూ..

చూస్తున్నావ్ గా తెగ,ఏమనుకుంటున్నావో చెప్పు చూద్దాం అంది వాడి చూపుని పసిగట్టి..

నిజం చెప్పొచ్చా??

హా చెప్పు పర్లేదు అంది నవ్వుతూ..

ఈ బింకం చూస్తుంటే నలిగీ నలగనట్లు ఉంది మీ వాలకం అన్నాడు.

నిజమే చెప్పావ్,వాడబడ్డాను కానీ అంత ఎక్కువ కాదులే వర్రీ అవకు అంది నవ్వుతూ..

నాకెందుకు వర్రీ?నువ్వేమైనా నాకు ఇస్తున్నావా ఏంటి నీ అందాన్ని అన్నాడు కసిగా చూస్తూ…

ఏదో చేయాలి చేయాలి అని ఉవ్విళ్లూరుతున్నావ్ అన్నావ్ గా ఒక ఛాన్స్ ఇద్దామనుకుంటున్నానే అంది కసిగా గమనిస్తూ..

మాట బాగుంది మరి,నిజంగా జరుగుతుందా అన్నాడు మనోడు..

ఎందుకు జరగదు?అదేమైనా ఘనకార్యమా ఏంటి??

ధైర్యంగా మాత్రం మాట్లాడుతున్నావ్ మరి,చేతల్లో కూడా ఆ ధైర్యం చూపిస్తే చాలా బాగుంటుంది అన్నాడు..

అయితే రేపు మధ్యాహ్నం 2 పైన ఆ ఇంటి కి వచ్చేయ్ తెలుస్తుంది అంది ఎదురుగా ఉన్న ఇంటిని చూపిస్తూ…

హ్మ్మ్మ్ వస్తాను మరి ముందుగా అడ్వాన్స్ ఏమీ లేదా ??

ఉంది మరి,కానీ ఇక్కడ జనాలు ఉన్నారు కాస్తా భయంగా ఉంది..

ఆహా,జనాలు లేకుంటే ఏమి చేసేదానివి ఏంటి??

షార్ట్ లో తెగ ఇబ్బంది పడుతోంది గా,దాని పని పట్టేదాన్ని అంది పెదాలు తడుముతూ..

హ్మ్మ్మ్ బాగుండు దాని పని చూసుంటే అసలే ఎగసిపడుతోంది కసి అందాల్ని చూసి,బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటా నీకు దాని పని పట్టడం అన్నాడు కన్నెగరేస్తూ.

అవునవును ఎందుకో దానితో ఆటాడుకోవడం యమా కసిగా ఉంటుంది..ఓకే మరి బై చెప్పింది గుర్తుందిగా అంటూ గేట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది.

తిరుగు ప్రయాణం అయిన సంజయ్ గాడిలో యమా ఆనందం వేసింది ఇంత సులువుగా పిట్ట పడిపోయింది అన్న ఊహతో..పాపం మనోడి జీవితంలో ఎలాంటి అనుభవాలు ఆ కిన్నెర వల్ల అవుతాయో తెలియదు మనోడికి.

ఇక రూమ్ కి వచ్చి స్నానం చేసి 8.30 ప్రాంతంలో మనోడు వాగ్దేవి ఫ్లాట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు,ఇంట్లో మొత్తం కొత్తిమీర సువాసన చికెన్ తో కలిసి..మనోడు తృప్తిగా వాసన ని పీలుస్తూ మేడం అని పిలిచాడు హాల్ లో నుండి..

హాల్ కి పక్కనే ఉన్న అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ నుండి సంజయ్ ఒక్క పది నిమిషాలు వెయిట్ చేయ్ అంటూ వాగ్దేవి పిలుపు వినిపించడంతో మనోడు హాల్ లోని సోఫా పైన కూర్చొని టీవీ చూడటం మొదలెట్టాడు..

టీవీ పైన ఉన్న ఫోటో ఫ్రేమ్ మనోడి దృష్టిని ఆకర్షించడంతో దగ్గరికెళ్లి చూసాడు..ఆశ్చర్యం గా ఆ ఫోటో లో షాపింగ్ మాల్ లో కనిపించిన అంకిత ఉంది..

వాగ్దేవి మేడం కి అంకిత ఎలా పరిచయం అబ్బా,ఇద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అయ్యుంటారు లే అనుకొని మళ్లీ సోఫా లో కూలబడ్డాడు మనోడు వచ్చాక మేడం నే అడుగుదాం అని డిసైడ్ అయ్యి.

ఒక 15 నిమిషాల తర్వాత వెంట్రుకలకి టవల్ కట్టుకొని చీరలో అపర సౌందర్య రాశి లా నవ్వుతూ హాల్ లోకి వచ్చింది..తన నుండి మెడిమిక్స్ సాండల్ సోప్ సువాసన మనోడి ముక్కుపుటాలకి గిలిగింతలు పెట్టింది…వాగ్దేవి సౌందర్యానికి డంగయ్యిపోయాడు మనోడు..ఎప్పుడూ ఏదో పోగొట్టుకున్నట్లు కనిపించే వాగ్దేవి లో కూడా గత రాత్రి నుండి ఒక విధమైన కళ వచ్చి యమా సౌందర్యంగా కనిపిస్తోంది…

వాగ్దేవి మనోడి చూపులని పసిగట్టి ఏంటి సంజయ్ అలా చూస్తున్నావ్ అంది నవ్వుతూ.

ఏమీలేదు మేడం,ఇంత అపురూపంగా ఉన్న మీకు ఇంకా ఎందుకు పెళ్లి అవ్వలేదో అని ఆలోచిస్తున్నా అన్నాడు తెలివిగా.

హ హ్హా అందులో ఏముందిలే సంజయ్,చేసుకునే వయసు ఉన్నా ఎందుకో ఇంట్రెస్ట్ లేక చేసుకోలేదు అంది.

చేసుకోండి మేడం,అనవసరంగా వయసుని వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు అంటూ ఒక ఉచిత సలహా పడేసాడు. .

పెళ్లంటే ఆషామాషీ వ్యవహారమా సంజయ్? చూసావ్ గా జనాలు ఎలా ఉన్నారో అంది నవ్వుతూ.

అందరూ అలాగే ఎందుకు ఉంటారు మేడం?మంచోళ్ళు చాలా మందే ఉన్నారు..

ఏమో మరి,అలాంటోడు తగిలితే చేసేసుకుంటానులే తప్పకుండా అంటూ ఇక లెగు బాగా వెయిట్ చేయించాను నిన్ను తిందాం అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.మనోడూ వాగ్దేవి వెనకాలే వెళ్తూ తన బలహీనత అయిన బ్యాక్ చూపుడు చూస్తూ నడిచాడు వాగ్దేవి అందమైన అదురుతున్న పిర్రలని చూస్తూ..

నిజానికి మనోడి బుద్ధి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది ఆ పిర్రల తాకిడికి,అతి బలవంతం గా అణుచుకొని బుద్దిగా కూర్చొని తినడం మొదలెట్టాడు..

వడ్డిస్తున్న వాగ్దేవి నుండి సువాసన మనోడిని కవ్విస్తుండగా,అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ మాయమవుతున్న ఎద లోయ తెగ ఇబ్బంది పెడుతోంది..

అలాగే ఓరగా చూస్తూ,మేడం మీరూ తినేయండి ఒక పని అయిపోతుందిగా అన్నాడు.

అలాగే సంజయ్ అంటూ వాడికి ఎదురుగా కూర్చొని తింటున్న వాగ్దేవి వంగుతూ ఉండటం వల్ల ఆమె చనుకట్టు కనిపిస్తూ మనోడిని ఇబ్బంది పెడుతుండగా,మేడం టీవీ పైన ఉన్న ఫోటో లో మీతో పాటూ ఎవరు ఆమె అన్నాడు.

హో అది అంకిత సంజయ్,నా కజిన్ అంది నవ్వుతూ.

ఓహో అవునా అంటూ తలూపాడు మనోడు.

ఏమి సంజయ్?ఎందుకు ఆడిగావ్?అంది.

ఆమెని ఒకరోజు షాపింగ్ మాల్ లో చూసాను మేడం,అందుకే అడిగాను ఆమె మీతో పాటూ ఫోటో లో ఉంటేనూ..

అవునా??ఏంటి విషయం సంజయ్ అంటూ నవ్వింది వాగ్దేవి మొహం అంతా అనుమానం పూసుకొని.

అబ్బే ఏమీలేదులే మేడం అంటూ కవర్ చేసాడు మనోడు.

అయ్యో చెప్పడం ఇష్టం లేకుంటే వద్దులే సంజయ్,అయినా షాపింగ్ మాల్ లో వందల మందిని చూస్తూ ఉంటాము అలాంటిది అంకిత నీకు ఎలా గుర్తుందో అర్థం అవ్వక ఆడిగానులే ఏమీ అనుకోకు అంది.

అమ్మో మేడం మీరు చూడటానికి మాత్రం అమాయకురాలిగా ఉంటారు గానీ మహా తెలివి ఉంది మీలో అన్నాడు మనోడు కాస్తా దొరికిపోవడం మూలాన.

హ హ్హా కనిపెట్టేసావా??ఇంతకీ ఏంటి విషయం సంజయ్ అంది మళ్లీ…

అయ్యో అలాంటివి మీకు చెప్పకూడదులే అన్నాడు నవ్వేస్తూ.

భలేవాడివయ్యా సంజయ్,కొంపదీసి నన్ను మనిషి జాబితా లోనుండి తీసేసావా ఏంటి?ఏది అడిగినా చెప్పకూడదు అంటావ్ అంది బుంగమూతి పెడుతూ..

అబ్బే అలాంటిదేమీ లేదులే మేడం,మీ దగ్గర పద్దతిగా ఉండాలని ఏమీ చెప్పట్లేదు అంతే.

హబ్బా చెప్తే పద్ధతులు తప్పినట్లా ఏంటి??చెప్పొచ్చు గా.

మీరనుకున్నట్లు ఏమీలేదు మేడం,ఏదో ఫోన్ లో ఒకసారి మాట్లాడాము అంతే..

ఓహో ఫోన్ వరకూ వెళ్లిందా వ్యవహారం??అయినా అంకిత ఇలా చేస్తుంది అని అనుకోలేదు సంజయ్ అంది నవ్వుతూ..

హ హ్హా చాలా మంది అలాగే ఉన్నారు మేడం,మీరే ఏమీ తెలియని ముద్దపప్పు లా వున్నారు అన్నాడు నవ్వేస్తూ..

చాల్లే సంజయ్,నేను కాస్తా పిరికిదాన్ని అవహేళన చేయకు అంది బుంగమూతి పెడుతూ.

అవహేళన అని కాదు మేడం ఇక్కడ,మనసుకి నచ్చిన పనిని చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నా అంతే..

ఆహా నాకూ మనసుకి నచ్చిన పనులు చాలానే ఉన్నాయి మరి,ఏమంటే ధైర్యం చాలక ఇలా ఉన్నాను అంది నిక్కచ్చిగా.

ఓహో మేడం సమస్య అది అన్నమాట,మనలో మనమాట మేడం మీకు ఏ సహాయం కావాలన్నా నన్ను అడగండి నేను చేస్తాను అంటూ నవ్వాడు సరదాగా.

చాల్లే సంజయ్,ఆ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అడుగుతానులే హ్యాండ్ ఇవ్వకు.(వాగ్దేవి మనసులో నువ్వే రా నాకు సహాయం చేయాల్సింది,ఎగసిపడుతున్న నా అందాల మత్తుని తీర్చేది నువ్వే అనుకుంటుంటే నాకే సహాయం చేస్తాను అంటూ ఏమి చెప్తున్నావ్ అనుకుంది).

ఖచ్చితంగా చేస్తానులే మేడం,ఇంతకీ అంకిత గారు మీకు బంధువా అన్నాడు.

హా చాలా దగ్గరి బంధువు సంజయ్,ఏంటీ అదే పనిగా అడుగుతున్నావ్?అంతలా గుర్తొస్తే ఫోన్ చేసి మాట్లాడు అంది నవ్వుతూ.

అవకాశం వున్నింటే చేసేవాన్నే మేడం,తన హస్బెండ్ ఉన్నాడట కాల్ నేనే చేస్తాను అని చెప్పింది అన్నాడు నవ్వుతూ.

ఓహో అదా విషయం??అయితే బాగా మిస్సింగ్ నా ఇద్దరూ?(చిలిపిగా).

అలాంటిదే అనుకోండి.(చిలిపిగా నవ్వుతూ).

పోనీ నేను సహాయం చేయనా???(ఓరగా చూస్తూ).

మీరు ఎలా చేస్తారు మేడం?(ఆశ్చర్యం గా).

ముందు తినేయ్ ,తర్వాత ఎలా హెల్ప్ చేస్తానో చూద్దువు గానీ అంటూ తినడంలో మునిగిపోయారు ఇద్దరూ..ఒక పది నిమిషాల్లో ఫినిష్ చేసి హాల్ లో కూర్చున్నారు..

వాగ్దేవి తన సెల్ తీసి కాల్ చేసింది అంకిత కి స్పీకర్ ఆన్ చేసి..

కాల్ లిఫ్ట్ చేసిన అంకిత,ఏమీ వాగ్దేవి ఎలా ఉన్నావ్ అని అడగడంతో బాగున్నానే నువ్వెలా ఉన్నావ్ అంది వాగ్దేవి.

ఏమి బాగుండటమో ఏమో నే బాబూ,ఈ పెళ్లి అయిన నుంచీ అసలు మనశ్శాంతి లేదనుకో.

ఏంటే కొంపదీసి బావ ని మిస్ అవుతున్నావా ఏంటి??

అంత అదృష్టం నాకు లేదులేవే బాబూ,మీ బావ ముందు ఉన్నా పీకేది ఏమీలేదు అంది నిక్కచ్చిగా.. ఆ మాటకి మనోడు ఫక్కున నవ్వాడు …

అదేంటే బాబూ అలా అంటావ్??బావ భలే మంచోడు అని ఊర్లో తెగ గొప్పలు చెప్తావ్ మరి?

హా అలా చెప్పకపోతే భలే ఉంటుందే తమాషా??అందరూ పలురకాలుగా అనుకోరూ అంది అంకిత.

హ్మ్మ్మ్ ఏంటీ బావకి నీకూ పొసగడం లేదా??

అలాంటిదేమీ లేదే వాగ్దేవి, నాకే ఇబ్బందిగా ఉంది..ఆయనకేమి హ్యాపీగా మందేసి గురకపెట్టి నిద్రపోతాడు,ఆ గురక శబ్దం వింటూ కోరికలన్నీ చంపుకొని నిద్ర రాక సతమతమవుతున్నా నేనే .

అయ్యో అలా అయిందా??ఎలాగే ఇప్పుడు ?ఏమి చేస్తావ్ ఇలాగైతే??.

ఏమి చేయనే బాబూ,కంటికి కనిపించే ప్రతి మగాడికీ లొంగిపోదాం అనిపిస్తుంటుంది ప్రాణం,అలాగే అణిచిపెట్టుకుంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నా అంది నిర్లిప్తంగా.

అయ్యో నీకేంటే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది??కొంపదీసి ఎవరినైనా తగులుకుండేవు పరువు పోద్ది..

నీ మొహమే వాగ్దేవి,పెళ్లి అయ్యి ఆ సుఖం నీకు రుచి అయ్యుంటే ఈ మాట అనేదానివి కాదు నువ్వు,ఇదిగో ఆ పనీ చేసాను వేరే వాన్ని తగులుకొని అంది.

ఏంటే నువ్వంటోంది?కొంపదీసి లొంగిపోయావా ఏంటి??

లొంగిపోయాను ఇప్పటికి,కనీస ఇంకా లంగా మాత్రం ఎత్తలేదు.. ఎత్తాలి అనుకుంటుంటే టైం దొరకట్లేదు..

అంకితా నువ్వు చాలా మారిపోయావే నిజంగా.

హా అవునే బాబూ,పెళ్లి కాకముందు నేనూ నీలాగే ఆలోచించేదాన్ని..ఒక్కసారి సుఖం చూసాక ఆ సుఖం ప్రతిక్షణం కావాలి అనిపిస్తుంది.. టైం కి తినడమే కాదు ఆడదాని కోరికని పట్టించుకోకుండా తిరుగుతున్న మీ బావ ని అనాలే నన్ను కాదు..

సుఖం లేదని తప్పు చేస్తావా ఏంటే??

తప్పదే బాబూ,ఆయనేమో ఇంట్లో ఇంత అందం ఉన్నా అస్సలు పట్టించుకోకుండా ఫ్రెండ్స్ తో హీరోయిన్స్ తో కులుకుతున్నాడంట.. మరి నా పరిస్థితి ఏంటి??ఆయన తప్పు చేసినా నేనేమీ అనలేదు..నేను తప్పు చేస్తాను అని తెలిస్తే చంపేస్తాడు.ఇదెక్కడి న్యాయమే నువ్వే చెప్పు..

ఏమోనే అంకితా,నువ్వు వెళ్లే మార్గం మంచిది కాదు అనిపిస్తోంది..

అవునే నువ్వనేది నిజం,కానీ ఒక్కసారి మగాడి చేతిలో నలిగి ఆ సుఖం మిస్ అయ్యేటప్పుడు తెలుస్తుంది నేను పడే బాధ ఏంటన్నది,అప్పుడు మాత్రం ఇలా మాట్లాడవు పక్కాగా..

అంతే అంటావా??

హా అంతేనే వాగ్దేవి,ఇంతకీ మన సమాజంలో అంతా బాగుంటే ఈ అక్రమ సంబంధాలు ఎందుకు వుంటున్నాయో కాస్తా ఆలోచించు నీకే తెలుస్తుంది.

సుఖం లేనంత మాత్రాన అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటే ఎలాగే??కాస్తా పద్ధతులు కూడా గమనించాలి గా..

నిజమేనే వాగ్దేవి,కానీ ఇప్పుడు ఆ పద్ధతులు పాటించేవారు చాలా అరుదుగా ఉన్నారు… పద్దతులన్నీ పుస్తకాల్లో ఉండిపోయాయి.

అదేంటే అందరూ అలాగే ఉండరు గా..

నిజమే,కానీ ఆడదాని మనసులోకి ఒక మొగుడు తప్ప ఇంకెవరైనా ఊహల్లోకి వస్తే అప్పుడే వాళ్ళు చెడిపోయినట్లు లోకం అనుకుంటే మాత్రమే లోకంలో పెళ్లికి ముందు శీలం పోగొట్టుకోని ఆడది మాత్రం ఉండదు అది కాస్తా ఆలోచించు.

ఏమంటున్నావే అర్థం అవ్వలేదు ..

బాగా ఆలోచించు వాగ్దేవి, ఈ సమాజంలో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటే పతిత అని ముద్ర వేస్తారు గా,సెక్స్ అన్నది మనసుకి సంబంధించిన విషయం,అలాంటప్పుడు పెళ్లి కాకముందు ఆ అమ్మాయి మనసులోకి ఫలానా హీరో ఊహ వచ్చి ఊహల్లోనే సుఖపడితే అప్పుడు తన శీలం కోల్పోయినట్లేగా??

నువ్వు చెప్పేది బాగున్నా ఇలాంటివి అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయరు కదే సమాజంలో..

అవునే కానీ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే,పెళ్లి కాక ముందే మనం ఇద్దరమూ మనకు ఇష్టమైన హీరోస్ ని తలుచుకొని తృప్తి పడిన ఊహ రాగానే నేను చెడిపోయాను అన్న ఫీల్ కలిగింది.అందుకే ఇంక సుఖం కోసం ఏమి చేసినా తప్పు అనిపించలేదు అందుకే ఈ సంబంధం.

అలా అంటే ఇది ఒక సంబంధం తో ఆగదు కదే అంకితా??

నిజమే,కానీ నేను బరితెగించి మాత్రం ఎప్పుడూ చేయను..ఎందుకో ఆ పిల్లాడిని చూసిన వెంటనే మనసుకి ఏదో గిలింత మొదలై కమిట్ అయ్యాను..వాడితో కుదిరితే వాడు ఒక్కడితోనే సరిపెట్టుకుంటాను లేకుంటే ఇలాగే నా బ్రతుకు అనుకుంటూ జీవితం గడిపేస్తాను అంది సూటిగా.

నీ గురించి నాకు బాగా తెలుసు అంకితా, నువ్వేది చేసినా ఒక అర్థం ఉంటుంది వర్రీ అవకు తప్పకుండా నీకు మంచే జరుగుతుంది.

హ్మ్మ్ థాంక్స్ నే వాగ్దేవి, ఏంటీ చాలా నెలల తర్వాత నేను గుర్తొచ్చాను సడెన్ గా??

ఆహా పెద్ద విషయమే పట్టాను లేవే అంకితా,అందుకే కాల్ చేసాను.

ఏంటే పెద్ద విషయం అంటున్నావ్?

అదేనే నీ కొత్త ఫోన్ ఫ్రెండ్ గురించి..

ఏదీ ఆ సంజయ్ గాడి గురించా???

హబ్బా భలే కనుక్కున్నావే అంకితా .

నీ బొందే,నాకేమి అరడజను ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకున్నావా ఏంటి??ఉన్నది వాడొక్కడే.ఇంతకీ ఎలా తెలిసింది నీకు వాడి గురించి??

వాగ్దేవి తనని కాపాడిన విషయం,అంకిత ఫోటో విషయం అన్నీ పూసగిచ్చినట్లు చెప్పింది..

అంకితా ఆశ్చర్యం తో,అప్పుడే అనుకున్నానే వాడు మొగాడు అని,ఇప్పుడు నిన్ను కాపాడాడు అని తెలిసాక పక్కా క్లారిటీ వచ్చిందే ఇక మిస్ చేసుకోను వాడిని ,ఆగవే మళ్లీ కాల్ చేస్తాను ముందు వాడికి కాల్ చేయాలి.

నీకు అంత శ్రమ అక్కర్లేదులే వే,వాడు నా పక్కనే ఉన్నాడు..

ఒసేయ్ ఏంటే కొంపదీసి నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ని వలలో వేసుకున్నావా ఏంటి?పక్కనే వున్నాడు అంటున్నావ్.(వాగ్దేవి మొహం సిగ్గుతో ఎర్రబడింది).

నాకు అంత సీన్ లేదులేవే,ఏదో వాడి పైన అభిమానంతో ఈ పూత భోజనం కి రమ్మన్నాను.ఇక్కడ నీ ఫోటో కనిపించేసరికి మొత్తం మ్యాటర్ చెప్పాడు అదీ నేను గద్దించేసరికి..పాపం వాడి తప్పేమీ లేదు అంది నన్ను సిగ్గుగా చూస్తూ.

హ్మ్మ్మ్ నువ్వు తగులుకున్నా నాకు ఇబ్బంది లేదులేవే వాగ్దేవి, నిజానికి నీకు అలాంటి కత్తి నాయాలు దొరికితే అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషించేది నేనే,ఉన్నాడా వాడు పక్కన?

హబ్బా ఆపవే నీ మాటలు,ఇదిగో ఇస్తున్నా..

సంజయ్ గాడు ఫోన్ తీసుకున్న వెంటనే,ఏరా పోటుగాడా ఎలా ఉన్నావ్ అంది అంకితా.

ఏమి బాగుండటమో ఏమో,గజ్జల గుర్రం జాడే లేక ఇబ్బంది గా ఉంది అన్నాడు వాగ్దేవి ని ఓరగా చూస్తూ.

ఆహా ,పోనీ గజ్జల గుర్రం ఇప్పుడు వస్తే ఏమి చేస్తావో చెప్పు.

పక్కన వాగ్దేవి మేడం ఉంది, చెప్తే పద్దతిగా ఉండదు..(అప్పుడే వాగ్దేవి నవ్వేస్తూ కానీ అంటూ సైగ చేసింది తన వంట్లో కొత్త సరాగాల సౌరభం గిలిగింతలు పెడుతుంటే).

హబ్బా అది నా చెల్లి రా ,ఏమీ కాదు చెప్పు ర పోటుగాడా,నువ్వు ఏమి చేస్తావో చెప్తే ఇప్పుడే ఈ ముందు వాలిపోతాను..

అవునా,గజ్జల గుర్రం ని ఫుల్లుగా స్వారీచేస్తాను వస్తే అన్నాడు మనోడు వాగ్దేవి ని ఓరగా చూస్తూ.

హబ్బా భలే చెప్పావ్ రా మగడా,వాగ్దేవికి ఫోన్ ఇవ్వు అంది.

వాగ్దేవి ఫోన్ తీసుకున్న వెంటనే,ఒసేయ్ నేను ఫోన్ ని మీ బావకి ఇస్తాను..నువ్వు ఎలాగోలా మేనేజ్ చేసి నీ దగ్గరికి వచ్చేలా చేయవే నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంది అడుక్కుంటూ.

హ హ్హా సరేలేవే బాబూ ఇవ్వు ఫోన్ అని నవ్వేస్తూ అవతల మగ గొంతు వినిపించేసరికి బావా నేను వాగ్దేవిని, అక్కని ఒక్కసారి నా దగ్గరికి పంపరా?కొంచెం హెల్త్ బాలేదు అంటూ భలే సాకు చెప్పింది.

అయ్యో అవునా అలాగే వాగ్దేవి,నేనే వచ్చి దిగబెడతాను అంటూ అంకుల్ క్లియర్ చేసాడు లైన్ ని…

టైం 9 కావొస్తోంది,ఫోన్ తీసుకున్న అంకితా మరో గంటలో అక్కడ ఉంటానే అంటూ కాల్ కట్ చేసింది..
.
కాల్ కట్ అయిన వెంటనే,మేడం మీరేమీ అనుకోలేదు గా,తప్పుగా బిహేవ్ చేసుంటే సారీ అన్నాడు మనోడు.

అయ్యో అలాంటిదేమీ లేదులే సంజయ్,కానీ ఇక్కడ పరిస్థితులు అన్నీ రివర్స్ అయ్యాయి అంది సిగ్గుతో కూడిన మొహంతో
.
అర్థం కాలేదు మేడం అన్నాడు.

హ హ్హా నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తాను అన్నావ్ గుర్తుందా?కానీ రివర్స్ లో నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నాను అంది.

హ హ్హా అదా విషయం, మీ మేలు ఊరికే తీసుకోను లే మేడం అంతో ఇంతో మీకూ హెల్ప్ చేస్తాను.

ఆహా ఏమి చేస్తావ్ హెల్ప్?(కళ్ళెగరేస్తూ)

మనోడి గుండె ఝల్లుమంది ఆమె చూపుకి,ఒక్కసారిగా మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి వాడి మనసులో ఆమె కళ్ళు ఎగరేసినప్పుడు మొహంలోని భావన ని చూసినప్పుడు..

ఏమి కావాలేంటి మేడం కి??(కళ్ళెగరేస్తూ)

ఏమైనా చేస్తావా??(మళ్లీ కన్నెగరేసింది).

మాట మాత్రం తప్పేది లేదు మేడం..

ఆహా,అంకితా వస్తోంది గా..అప్పుడే అడుగుతాను రెడీగా ఉండు అంది

ఆహా,అంకితా వస్తోంది గా..అప్పుడే అడుగుతాను రెడీగా ఉండు అంది సిగ్గు,కోరిక నిండిన మొహంతో.

అలాగే మేడం అంటూ వాగ్దేవి లో వచ్చిన మార్పుని ఆకళింపు చేసుకుంటూ తలూపాడు సంజయ్..

ఒక్క నిమిషం తర్వాత,ఏంటి సంజయ్ నేను ఏమి అడుగుతానో అని టెన్షన్ పడుతున్నావా అంది వాగ్దేవి.

టెన్షన్ ఎందుకు మేడం,మీరు మహా అడిగితే ఏదైనా పని చేసి పెట్టమంటారు అంత తప్ప ఇంకేమి అడుగుతారులే అందుకే నో టెన్షన్ అన్నాడు మనోడు నవ్వుతూ.

వాగ్దేవికి కూడా “పనే” గా కావాల్సింది మరి,అవునవును చిన్న పనే లే సంజయ్ అందులోనూ నీకు తెలియని పని అయితే కాదు బాగా తెలుసు ,నేను అడిగితే చేసేస్తావ్ అన్న నమ్మకం అయితే ఉంది నాకూ నో వర్రీ..

మాటిచ్చాగా మేడం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే మరి,ఇంతకీ మీ మనసులో ఏమీలేదా అంకితా వస్తుంటే అన్నాడు మనోడు.

ఎందుకు మనసులో పెట్టుకోవడం సంజయ్??మామూలుగా అయితే ఇలాంటివి అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేసేదాన్ని కాదు,కానీ ఇక్కడ ఒక వైపు నా కజిన్ ఇంకోవైపు నన్ను కాపాడిన నువ్వు,ఇద్దరూ బాగా కావాల్సిన వాళ్లే సో అడ్డు చెప్పేది ఏమీలేదు.

ఆహా అయితే ఒకవేళ మేము ఇద్దరమూ తెలియకపోతే అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదన్నమాట..

హ్మ్మ్మ్ అంతే సంజయ్.(మనసులో మాత్రం దొంగగా చూసేదాన్ని లే అని సర్దిచెప్పుకుంది వాగ్దేవి).

అయినా మీరు గ్రేట్ మేడం,ఈ వయసులో కూడా ఇంత నిగ్రహంగా ఉన్నారంటే అన్నాడు మనోడు నవ్వుతూ..

థాంక్యూ సంజయ్.(మనసులో నా నిగ్రహాన్ని ఒక్క గంటలో పటాపంచలు చేసావ్ కదరా దొంగా అని తీయగా తిట్టుకుంది సంజయ్ గాన్ని).అయినా ఈరోజు నాలో కొంచెం మార్పు వచ్చింది సంజయ్ అంది నవ్వుతూ.

ఆహా,కొంపదీసి మేడం కి తగ్గ సర్ ని వెతుక్కోవాలని ఫిక్స్ అయ్యారా ఏంటి??

సర్ అయితేనే నాకు సూట్ అవుతాడా ఏంటి సంజయ్?

అంతేగా మేడం,లక్షణంగా ఉద్యోగం ఉంది మీకు,మీకు తగ్గ పొజిషన్ లో ఉన్న వ్యక్తి ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఎవరైనా ఆశిస్తారుగా..

నాకు అలాంటి ఆలోచనలేవీ లేవు సంజయ్,మగాడైతే చాలు అంది సిగ్గుగా.(అవును మరి సర్ అంటే మనోడు మిస్ అవుతాడన్న భయం ).

ఒక 10 నిమిషాలు మాటల్లో పడ్డారు..ఈ మాటల మధ్యలో సంజయ్ గాడికి ఒక విషయం మాత్రం చూచాయగా అర్థం అయ్యింది వాగ్దేవి ముందులా లేదని..మరి వాగ్దేవి అయితే లోలోపల రెక్కలతో విహరించడం మొదలెట్టింది,ఇష్టం అయిన సంజయ్ గాడి పొందుని ఈజీగానే పొందొచ్చు అని…వాగ్దేవి పరువం గిలిగింతలు కి లోనవ్వుతోంది సంజయ్ గాడి ఆలోచనలతో..ఇన్నాళ్లూ అడివికాచిన వెన్నెల్లా ఉన్న తన పరువాలకి పున్నమి రాత్రి వెన్నెల సొగసులు ముందు కనిపిస్తాయన్న ఆశతో క్షణం ఒక యుగం లా వేచి చూస్తోంది తన ట్రాక్ కి హెల్ప్ అయ్యే అంకితా కోసం..

మరొక 15 నిమిషాలకి డోర్ నాక్ అయిన శబ్దం వినపడగానే,ఆతృతగా లేచి డోర్ వైపు వెళ్ళింది తన పట్టు తప్పని పిర్రలని వయ్యారంగా ఊపుతూ…సంజయ్ గాడి గూటం 20హార్స్ పవర్ ఇంజిన్ లా ఎగసిపడింది తన వీక్నెస్ అయిన పిర్రల సౌందర్యం కనిపించగానే..

డోర్ తెరుచుకోగానే వాకిట్లో కొత్త పెళ్ళి కూతురి గెటప్ లో అంకితా,తెల్ల చీరలో నుదుటన ఎర్రటి కుంకం,మొహం అంతా సిగ్గు,హబ్బా చెప్పడానికి మాటలే లేవు ఆ సౌందర్యం గురించి.

హాల్ లోకి వచ్చిన వెంటనే,ఏరా పోటుగాడా బాగా వెయిట్ చేయించానా అంది వాలుగా నవ్వుతూ..

అదేమీలేదులే అంటూ మనోడు కాస్తా ఇబ్బందిగానే సమాధానం చెప్పేసరికి,ఏరా అది ఉందని తెగ ఇబ్బంది పడుతున్నట్లున్నావే అంది కళ్ళెగరేస్తూ..

మనోడు కామ్ గా వున్నాడు ఆ మాటకి…వాగ్దేవి మాత్రం నేను నా రూంలోకి వెళ్తాను అంటూ వెళ్లబోతుండగా,ఆగవే దొంగదానా ఎలాగూ దొంగచాటుగా చూస్తావ్ గా,అదేదో ఇక్కడే ఉండి చూడు కాస్తయినా ఆడతనం గుర్తొచ్చి పెళ్లి వైపు అయినా మనసు పారేసుకుంటావ్ అంది అంకితా..

పోవే సిగ్గులేని దానా,నీ మాటలు ఎప్పుడూ అంతే అని ఉడుక్కుంది వాగ్దేవి.

ఆహా,మాటలు ఇంతేగానీ నిజం మాత్రం పక్కా గా..అలా దొంగచాటుగా చూడటానికి ఏంటే నీకు ఖర్మ??అదేదో డైరెక్ట్ గా చూసి తగలడు,ఇక్కడ ఎవరూ నిన్ను సెక్స్ చేయమని బలవంతం చేయరు గానీ…

వద్దులే వే,సంజయ్ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అంది మనోడిని చూస్తూ..

అప్పుడే మనోడిలో ఒక విధమైన కోరిక సలసలా ప్రాకింది వాగ్దేవికి కూడా చూడటం ఇష్టమే అన్న సిగ్నల్ రావడంతో,వెంటనే అదేమీలేదు మేడం మీకు ఇష్టమైతే ఉండండి నాకేమీ ప్రాబ్లమ్ లేదు అన్నాడు నవ్వుతూ..

వాగ్దేవి నుండి మౌనమే అంగీకారం అయినట్లుంది తల కిందకి వాల్చేసి,అంకితా మాట్లాడుతూ చాల్లే వే నీ నాటకాలు,నాకు ఫోన్ చేసి మరీ కుదిర్చినదానివి సంజయ్ గాడి దగ్గర కాస్తా ఓపెన్ గా ఉండటం నేర్చుకో ఎందుకైనా పనికొస్తాడు .

అబ్బే మేడం చాలా ఓపెన్ గా ఉంటుంది అంకితా అన్నాడు మనోడు వాగ్దేవికి సపోర్ట్ ఇస్తూ.

అదా?నీ మొహం రా,అది ఎప్పుడూ మనసులోనే పెట్టుకొని బయటికి చెప్పకుండా ఉంటుంది, నాకు తెలియదా చిన్నప్పటి నుండీ చూస్తున్నా దాని వాలకం..

అయ్యో అవునా,అలా మనసులో పెట్టుకోవడం ఎందుకు మేడం??ఏదైనా ఓపెన్ గా ఉంటేనే గా ఎవరికైనా నీ గురించి తెలిసేది అన్నాడు మనోడు..

ఏమో సంజయ్ అలాగే అలవాటు అయిపోయింది,మనసులో చెప్పడానికి చాలానే ఉన్నా ఎందుకో చెప్పాలి అన్న ధైర్యం సరిపోదు అంది తన మాటని చెప్పడానికి కాస్తా లైన్ ని క్లియర్ చేసుకుంటూ.

హ్మ్మ్మ్ ఏడ్చావ్ లే గానీ,కొంపదీసి ఇప్పుడు గానీ ఏమైనా మనసులో ఉన్నాయా అంది అంకితా..

తల అటూ ఇటూ ఊపుతూ అర్థం కాని విధంగా బిహేవ్ చేసేసరికి,చెప్పవే తల్లీ నీ బాధ ఏంటో?నీ మనసులో ఏదో ఒకటి పెట్టుకొని మాకెందుకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తావ్ అంది అంకితా..

అంతేగా మేడం,చెప్పండి మీకిష్టం లేకుంటే నేను కూడా బయటికి వెళ్లిపోతాను అన్నాడు మనోడు..

హా అదేమీలేదు లే సంజయ్,నువ్వు రాత్రి ఆ పింకీ,పరిమళ లతో గడిపిన సీన్స్ అన్నింటినీ చూసాను,అప్పటినుండే మనసులో ఏదో ఆలోచన నీ వైపే పోతూ పిచ్చి పట్టిస్తోంది, మనసు ఏదో ఏదో కావాలంటూ పరుగులు తీస్తోంది,ఆ విషయమే నీకు చెప్దామని అనుకుంటే ధైర్యం చాలక కామ్ గా అయిపోయాను అంది సింపుల్ గా చెప్పేస్తూ.

మనోడి గుండెలు ఢాం అని పేలాయి వాగ్దేవి మాటలు విని,కాస్తా టెన్షన్ భయం తో ఏంటీ మీరు చూసారా అన్నాడు.

హా అవును సంజయ్ చూసాను అంది తల దించుకొని..

అయ్యో అవునా,మేడం ఎవ్వరికీ చెప్పకండి నా జాబ్ పోతుంది అన్నాడు మనోడు కాస్తా టెన్షన్గా.(మనసులో వాగ్దేవి లొంగిపోయింది అన్న ఆనందం వున్నా ఎందుకో మనోడిలో కాస్తా భయం ఆవహించింది, ఎందుకంటే పింకీ ఓనర్ కూతురు అవ్వడం మూలాన).

అయ్యో అలాంటిదేమీ లేదులే సంజయ్,నువ్వు వర్రీ అవకు..నా శీలాన్ని కాపాడినవాడివి,నా శీలాన్ని నీకు కానుకగా ఇద్దాం అని నిర్ణయించుకున్న దాన్ని ,అలా బయటికి చెప్పి నిన్ను బజారుకు ఈడ్చడం లాంటి పనులు చేయను అంది మనోడికి సాంత్వన కలుగజేస్తూ..

మనోడు ఆనందపడి,మేడం మీరు నాకు శీలాన్ని ఇవ్వడం ఏంటి విచిత్రంగా??

నిజమే సంజయ్,ఇన్నేళ్లు నాలో దాగున్న కామం అంతా ఒక్క నీ సెక్స్ వల్లే బయటికి వచ్చింది..నిజానికి ఇన్ని రోజులు నేను దాచుకున్న శీలం నిన్నటితో పోకుండా కాపాడావు,అందుకే నాలో కలిగిన అలజడిని తీర్చుకోవడానికి నాకు శీలం ని ప్రసాదించిన నీకే అర్పిద్దాం అని నిర్ణయించుకున్నాను అంది ఓపెన్ గానే.

మనోడికి నోట మాట రాలేదు వాగ్దేవి మాటకి,మేడం బాగా ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారా?లేకా ఏదో క్షణికావేశం లో తీసుకున్నారా??

నువ్వు ఆగురా పోటుగాడా!అసలే అది తికమక పడి చస్తుంటే నీ మాటలు ఒకటి..ఒసేయ్ వాగ్దేవి,నిజంగా వీడంటే నీకు ఇష్టమేనా?సూటిగా చెప్పు..

వాగ్దేవి అంకితా ని చూస్తూ,ఇష్టం లేకుంటే నీకు ఎందుకు సెట్ చేస్తానే??నా గురించి తెలుసుగా ఇలాంటివి నేను ఎప్పుడైనా ఎంకరేజ్ చేసానా?ఇలా చేస్తే నా కోరిక తీరుతుందేమో అని ప్లాన్ వేసాను అంది సింపుల్ గా.

హ్మ్మ్మ్ నాకు ఏదో ప్రసాదం పెట్టిస్తావని ఎగేసుకొని వచ్చాను,తీరా చూస్తే పూజ ఫలం నీకు అన్నమాట..ఏమి చేస్తాంలే కనీసం నీ పూజ అయినా ఫలించింది,నా పూజ ఎప్పుడైనా ఫలిస్తుంది ,అంతా ఓకే గా మరి?

హా ఓకే నే అంకితా అంది సిగ్గుగా.

హ్మ్మ్మ్ అదీ రా విషయం పోటుగాడా,అయినా నీ పని మాత్రం భలే ఉంది రా బాబూ,వాగ్దేవి కన్నె అందానికి ఇంకో ఇద్దరి అందాలని దోచుకుంటూ భలే మంత్రం వేసావు, పైగా నా అందం కూడా దాసోహం..మొత్తానికి సుఖపురుషుడివి నువ్వు అంది నవ్వేస్తూ..

హ హ్హా భలే దానివి అంకితా,ఆ పింకీ వల్లే గా నువ్వు కూడా తగిలింది,ఇప్పుడు వాగ్దేవి మేడం కూడా అన్నాడు నవ్వుతూ.

హ్మ్మ్మ్ ఆ పింకీ అంటే సళ్ళు,గుద్ద ఊపుకుంటూ తిరుగుతున్న అమ్మాయేనా?

హా మా ఓనర్ కూతురు..

మరి పింకీ పక్కనే ఉన్న ఇంకో ఆమె మ్యాటర్ ఏంటి?

వామ్మో ఆమె పింకీ వాళ్ళ అమ్మ,అలాంటివేమీ లేవు.

హ్మ్మ్ బ్రతికించావ్ లే,ఇంకా ఇద్దరినీ వాయిస్తున్నావేమో అనుకున్నా వాగ్దేవి మాటల బట్టి..

హ్మ్మ్మ్ కాదులే మేడం..

నేనేమీ మేడం కాదు రా,అదిగో నీ పక్కనే తెగ సిగ్గుపడుతోంది చూడు అది నీ మేడం,ఇవ్వాళ దాని కన్నె అందం కూడా దోచుకొని రెచ్చిపో మరి..

ఆహా మరి నీ అందం ఇవ్వవా గజ్జెల గుర్రం???

అబ్బో,ఒక దాన్ని ఏలు రా పోటుగాడా,తర్వాత చూద్దాం గానీ నీ పోటుతనం.

హ్మ్మ్ అదేమీలేదు,ఏంటీ డౌట్ నా ఇద్దరినీ చేయలేనని??

హా కాదా మరి?చూస్తే చిన్న పిల్లాడిలా ఉన్నావ్,అంత ఈజీ కాదు గుర్తుపెట్టుకో.

ఆహా,మరి వాగ్దేవి మేడం ని అడుగు ఈజీ నో కాదో,తానే చూసింది గా నా పోటుతనం..

ఏమే వాగ్దేవి, నిజమేనా వాడు అంటోంది??

నిజమేనే బాబూ,వాళ్ళిద్దరినీ కారిపించేసిన తర్వాతే వీడూ కార్చుకున్నాడు అంది తుపుక్కున…

ఓహో అయితే మనోడిలో విషయం ఉందన్నమాట,ఏరా రెడీ నా రెండు కసి ఆడ గుర్రాల పైన స్వారీ చేయడానికి???(కన్ను కొడుతూ).

హ్మ్మ్మ్ రెడీ నే,ఒక గుర్రం ని స్వారీ కి రెడీ చేయాలి,ఇంకో గుర్రం కి మునుపెప్పుడూ చూడని స్వారీ ని నేర్పించాలి అంతేగా..

మ్మ్మ్మ్మ్ నీ మాటల్లోనే ఏదో మత్తు ఉంటుంది రా పోటుగాడా,ఉమ్మ్మ్మ్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం కానీ నీ స్వారీ ని మొదట కన్నె గుర్రం పైన అంటూ సంజయ్ గాడికి అటువైపు కూర్చుంది..

మత్తుగా మనోడు అదురుతున్న వాగ్దేవి వైపు చూసాడు కళ్ళతోనే ఇష్టమా అన్నట్లు..

అన్నీ నిర్ణయించుకున్న వాగ్దేవి,మరింత మత్తుగా తన మొహంలో కామాన్ని నింపుకొని ఊ ఇష్టమే అన్నట్లు కన్ను కొట్టింది..

మెల్లగా మనోడి చేయి అరటి స్తంభాల్లా ఉన్న వాగ్దేవి తొడ పైన పడి మెల్లగా నిమిరింది.

ఆహ్హ్హ్హ్ మంటూ వాగ్దేవి ఎగస్వాస పీల్చి తల పైకెత్తింది గుండె వేగం అధికం అవ్వగా..

మనోడి చేయి మరింత మెత్తగా పిండింది వాగ్దేవి తొడ పైన ఉద్రేకంతో.

హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్ మంటూ వగరుస్తూ సంజయ్ గాడి చేయిని పట్టేసింది ఇంకా గట్టిగా ఒత్తనివ్వకుండా..

మనోడి ఇంకో చేయి వాగ్దేవి నడుము మడతలు పైన నగ్నంగా రుద్దింది గట్టిగా.

స్స్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సంజయ్ అంటూ వాగ్దేవి సడెన్ గా మనోడి లిప్స్ ని మూసేసింది తమకంతో..అంతే ఒక్కసారిగా రెండు భారీ మంచు కొండలు ఢీ కొట్టుకున్నట్లు అయ్యింది ఇద్దరి పెదాలు తాపడం అవ్వడం మూలాన…

వాగ్దేవి ఆవేశం కట్టలు తెంచుకుంది, తొలిముద్దు లోని మజాని ఆస్వాదిస్తూ ఆబగా సంజయ్ గాడి పెదాలని జుర్రేస్తోంది వాడి జుట్టు బలంగా పట్టేసి…సంజయ్ గాడికి కూడా ఉద్రేకం తారాస్థాయికి చేరుకోవడంతో పెదాలని అప్పుడప్పుడు కొరికేస్తూ వాగ్దేవి ముంతమామిడి పప్పులా నున్నగా ఉన్న మెడ పైన చేతులతో స్మూత్గా రాయడం మొదలెట్టాడు.

తమకావేశాలు అధికంగా ప్రవహించాయి ఇద్దరిలోనూ,వాగ్దేవి ముద్దులో కలుగుతున్న సుఖానికి మైమరిచిపోయి ఆబగా జుర్రేస్తుంటే సంజయ్ గాడి చేతులు అప్పటికే జాకెట్ లో బిరుసెక్కిన వాగ్దేవి సళ్ళ పైన పడి వడ దిప్పాయి బలంగా..

ముద్దుని వదిలి హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సంజయ్ అంటూ మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి సంజయ్ గాడి ఛాతీలోకి వొదిగిపోయింది వాగ్దేవి తమకంతో..

వాగ్దేవి సళ్ళు మనోడి చేతిలో తీపి నొప్పితో సలిపాయి గ్యాప్ లేకుండా…హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సంజయ్ అంటూ మెడని నాకేస్తూ వెర్రెక్కిపోయింది వాగ్దేవి.

పక్కనే ఉన్న అంకితా కూడా కోరికల సెగలతో తట్టుకోలేక సంజయ్ గాడికి మరింత దగ్గరికి జరిగి షార్ట్ లో ఎగసిపడుతున్న మనోడి గూటాన్ని పట్టి మెల్లగా పిసికింది..

ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంకితా అంటూ మనోడు ఇంకాస్తా గట్టిగా పిండాడు చేతులకి నిండుగా ఉన్న వాగ్దేవి సళ్ళని ..
.
వాగ్దేవిలో సుఖం తెప్పలు తెప్పలుగా ప్రవహించింది,దూది పింజలా తన సళ్ళు నలిగిపోతూ కలుగుతున్న సుఖానికి వాగ్దేవి పువ్వంతా తడిసిపోతోంది రసాలు ఊరుతూ..

పక్కన అంకితా మనోడి చెడ్డీ ని లాగేసి ఆకాశానికి సలాం కొడుతున్న గూటాన్ని సమ్మగా ఊపుతూ పూర్తిగా వంగి మనోడి గుడ్డు భాగాన్ని నాలుకతో పొడిచింది..

సంజయ్ గాడు హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ స్స్స్స్స్స్స్స్ ఒసేయ్ గజ్జల గుఱ్ఱమా చంపావే అంటూ కసితో వాగ్దేవి సన్ను ముచికలని గట్టిగా పిండాడు.

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా ఇస్స్స్స్స్స్స్ సంజయ్ మత్తెక్కిస్తున్నావ్ రా అంటూ ఆ బలానికి వాగ్దేవి వెర్రెక్కింది సుఖంతో..

ఓరేయ్ సంజయ్ మా చీరలు విప్పేసి మా నగ్న అందాలు దోచుకోరా అంటూ సంజయ్ గాడి మొడ్డని ఊపుతూ మత్తుగా కూసింది అంకితా.

మనోడు పైకి లేచి ఎదురుగా ఉన్న ఇద్దరు దేవదూత ల మొహాల్లోకి మత్తుగా చూస్తూ చీర పైటని తీసేసి పైకి లేవండీ అంటూ చూపుడు వేలుతో సైగ చేసాడు.

పైకి లేచిన ఇద్దరి వంటి నుండి కామవేడి సెగలు మనోడిని కాల్చేస్తున్నాయి,జాకెట్ లో తమకంతో సైజ్ ని పెంచుకున్న సళ్ళు ఉబ్బి మనోడిలో కామ సునామీని సృష్టించగా చెరొక సన్ను పైన చెయ్యి వేసి బలంగా పిండాడు..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ మంటూ ఇద్దరూ తలలు పైకెత్తి వగరిచారు సుఖంతో..బలంగా సళ్ళని పిండేసి మెల్లగా జాకెట్స్ ని గుంజి పారేసాడు ఉద్రేకంతో…

ఒక్కసారిగా బొక్కలో నుండి రయ్యుమని బయటికి దూసుకొచ్చిన ఎలుక పిల్లల్లాగా ఇద్దరి సళ్ళు ఎగిరి పడ్డాయి వాడి కళ్ళకి కమనీయ దృశ్యాన్ని కలిగిస్తూ…

ఆ నాలుగు యవ్వన భాండాగారాలు ని చూడటానికి మనోడి కళ్ళు సరిపోలేదు..దాదాపూ ఇద్దరి సైజులు ఒకటేగా ఉండి యమా కసిగా బిగుతుగా మనోడిని కవ్విస్తుంటే ఉద్రేకంతో చెరొక చనుమొనని గట్టిగా పట్టి పైకి లాగాడు..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ రేయ్ అంటూ ఇద్దరూ మనోడి మొడ్డను పట్టేసారు సుఖం తట్టుకోలేక..

ఇద్దరి చేతులు మనోడి గూటాన్ని పట్టేయగా ఒక్కసారిగా వాడిలో సుఖం ఎక్కువై ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మని వగరుస్తూ మళ్లీ బలంగా పిండేస్తూ ముచికలని పైకి లాగేసాడు..

హబ్బా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పోటుగాడా నిలబెట్టే స్వర్గం చూపిస్తున్నావ్ రా హమ్మా మమ్మల్ని బిత్తలు చేసి మా రసాలని ఆరగించు రా అంటూ అంకితా మనోడి మొడ్డని బలంగా పట్టేసి ఒత్తేసింది.

మనోడిలో సుఖం లావాలాగా బయటికి వచ్చేస్తూ మళ్లీ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అంకితా బలంగా వొత్తి పట్టుకోవడం మూలాన.

సడెన్గా చీరలు కుప్పలాగా పడిపోయాయి మనోడి దెబ్బకి,లంగాల పైన యమా కసిగా ఉన్నారు ఇద్దరు జాణలు…ఇద్దరి గుద్దలని ఒక్కో చేత్తో తడుముతూ లంగా బొద్దులని లాగేసాడు..లంగాలు కూడా కుప్పలాగా పడిపోయాయి ఎదురుగా రెండు తీపి మడత కాజాలు రసాలతో కవ్విస్తూ…

ఇద్దరి పువ్వులకి వేళ్ళతో సమ్మగా మసాజ్ చేసాడు పిండేస్తూ.ఇద్దరి వంట్లో కామ జ్వరం రయ్యు రయ్యుమని ఎగసింది ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అన్న శబ్దాలు ఎగసి. గ్యాప్లో మనోడి ఒంటి పైన ఉన్న గుడ్డలు కూడా విడివడిపోయాయి…

ఇద్దరి పువ్వులకి నోటితో మసాజ్ సమ్మగా చేసి రసాలు ఆరగిద్దాం అనుకున్న సంజయ్ గాడి ప్రయత్నానికి అంకితా అడ్డు కట్ట వేసింది,ఒరేయ్ నువ్వు అలా సోఫాలో కూర్చో అంటూ.

బుద్దిగా మనోడు సోఫాలో కూర్చున్నాడు మొడ్డని ఆకాశం తగిలేలా లేపుకుని…ఒసేయ్ వాగ్దేవి,నువ్వు సోఫా పై అంచుల్లో వాడి మొహానికి నీ పూకు తగిలేలా కూర్చోవే అంటూ ఆర్డర్ వేసింది అంకితా…

వాగ్దేవి సంజయ్ గాడి భుజాల పైన తన పిర్రలు వేసి కూర్చుంది తన పూకుని బాగా విచ్చుకుని సంజయ్ గాడి మొహంపై పడేలా..

అంతలోపే అంకితా మళ్లీ ఆగురా నువ్వు పైకి లెగు అంటూ మనోడిని లేపి తాను సోఫాలో కూర్చుంది వాగ్దేవి కాళ్ళు తన భుజాలపై అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి పడేలా…

హూ సంజయ్ గా నీ నాలుకతో దాని పూకుని పాకం చేయరా కాస్తా వంగి నీ మొడ్డని నా నోట్లోకి తగిలేలా అని ఆర్డర్ చేసేసరికి మనోడు వంగి రసాలతో మెరుస్తున్న వాగ్దేవి పూకు పైన ముద్దు పెట్టాడు..

ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హబ్బా సంజయ్ అంటూ సంజయ్ గాడి జుట్టు పట్టేసి వాడి మొహాన్ని తన పూకుకి తాపడం చేసుకుంది ఉద్రేకం తట్టుకోలేక వెనకాలే ఉన్న గోడకి తన వీపుని ఆనించేసి..

అదే టైంలో మనోడి గూటం అంకితా చెంపల పైన పొడుచుకోవడం వల్ల అంకితా ఒడుపుగా వాడి మొడ్డని పట్టేసి గబుక్కున నోట్లో కుక్కుకుంది మనోడి మొడ్డ నరాలు జివ్వుమనేలా కొరుకుతూ..

హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒసేయ్ అంకితా ఉమ్మ్మ్మ్ మెల్లగా కొరకవే అని పైకి లేచి వగర్చి మళ్లీ వాగ్దేవి పూకు పైన లెక్కలేనన్ని ముద్దులు పెట్టాడు ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ మంటూ.

ఒక్కసారిగా తెప్పలాగా పడిన సంజయ్ గాడి ముద్దుల వల్ల వాగ్దేవి పూకంతా తీపి నొప్పితో సలిపింది ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్య్ మంటూ బలంగా తన పూకుని వాడి మొహానికి,పెదాలకి తాపడం చేసి..

కింద అంకితా గొంతులోకి వాడి మొడ్డని దిగేసి తెగ గుడుస్తూ వట్టలు పిండేస్తూ మనోడికి చుక్కలు చూపించడం మొదలెట్టింది..

మనోడు అంకితా ఇచ్చే సుఖం దెబ్బకి మైమరచి రెండు చేతులతో వాగ్దేవి సళ్ళని పైశాచికంగా పిండేస్తూ నాలుకతో గొల్లిని టపాటపా పొడుస్తూ చీలికలో పొడుస్తూ రెచ్చిపోయాడు..

వాగ్దేవిలో సుఖం తారాస్థాయికి చేరిపోయింది మనోడి నాకుడు గొల్లి,చీలిక పైన పడేసరికి..హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హమ్మా ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆయ్య్య్ హమ్మాహ్హ్హ్హ్హ్హ్ సంజయ్ అంటూ వాడి మూతికి మరింత అనువుగా తన పూకుని లేపుతూ తిప్పుకుంటోంది సుఖం వెర్రెక్కించడంతో…

ఎంతో అనుభవం ఉన్న జాణలా అంకితా మనోడి మొడ్డని తెగ గుడుస్తూ వట్టల్ని కూడా మార్చి మార్చి స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ మన్న శబ్దాలు వచ్చేలా చప్పరిస్తూ మనోడిలో కైపుని ఆకాశానికి ఎక్కిస్తుండగా మనోడు ఆ ఉద్రేకంతో వాగ్దేవి పూకులో నాలుకని తోసి తెగ తిప్పేస్తూ చూపుడు వేలిని పూకడుగుల్లో దింపేసి కసకసా ఆడించడం మొదలెట్టాడు..

దెబ్బకి వెర్రెక్కి గిలగిలా కొట్టుకుంది వాగ్దేవి సుఖం తట్టుకోలేక… ఇస్స్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్స్స్స్ హబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సంజయ్ మెల్లగా హమ్మా వేగం పెంచు ఆయ్య్య్య్య్య్య్య్య్య్ అరేయ్ సమ్మగా ఉంది రా నువ్వు వేలుతో సమ్మగా దెంగుతుంటే ఇస్స్స్స్స్స్స్ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ నా గొల్లిని అలాగే ఆపి ఆపి పొడువు ఇస్స్స్స్స్స్స్ హబ్బా తట్టుకోలేను ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంకాస్తా వేగం పెంచు రా సంజూ హబ్బా అమ్మా అయిపోతోంది రా ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ తన రసాలని కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో నదిలాగా విడిచేసింది ఆయాసంతో గోడకి ఆనుకొని..

మనోడు ఆ ప్రవాహాన్ని ఆబగా జుర్రేసి కాస్తా పైకి లేచి అంకితా నోట్లో యమా ఫాస్ట్ గా దెంగడం మొదలెట్టాడు అంకితా జుట్టు పట్టుకుని..

ఒక్కసారిగా అంకితా చిన్నబోయింది మనోడి వేగానికి గొంతులో బలంగా తగులుతున్న పోట్ల దెబ్బకి…స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ మన్న శబ్దాలు బలంగా వస్తూ అంకితా నోట్లో ఊపుడు ఎక్కువవ్వడంతో అంకితా అతి బలవంతం పైన మనోడిని ఆపమని చెప్పి నోట్లో నుండి మొడ్డ బయటికి రావడంతో,హమ్మా చంపేస్తావా ఏంటి రా మొద్దూ ఉమ్మ్మ్మ్ నా పూకు కూడా నాకు రా అని మత్తుగా అడిగింది..

అంతే మనోడు అంకితా ని సోఫా లో పడేసి 69 లోకి మారిపోయి అంకితా పూకు పెదాలని బాగా విడదీసి సర్రుమని వేలుని దింపి గొల్లంతా పొడుస్తూ రెచ్చిపోయి కొరకడం మొదలెట్టాడు..

అంకితాలో అలివిగాని సుఖం మొదలయ్యి తట్టుకోలేక మనోడి మొడ్డని మరింత లోపలికి దిగేసుకుని అమితంగా గుడుస్తూ వెర్రెక్కిపోయింది.. వాగ్దేవి అరమోడ్పు కళ్ళతో సుఖం ఎక్కువై వీళ్లిద్దరి కామకేళి ని తిలకిస్తోంది తన పూకు పైన చేయి వేసి..

ఒక్క ఐదు నిమిషాలు వీరావేశంతో రెచ్చిపోయారు ఇద్దరూ…అంకితా పూకంతా రొచ్చు రొచ్చు అయిపోయి రసాలతో నిండి మనోడి దప్పిక తీరే అమౌంట్ లో జిమ్మేసింది మొత్తం స్టాక్ అంతా…మనోడు విపరీతమైన ఉద్రేకానికి లోనవ్వడం మూలాన మనోడి రసాలతో అంకితా కడుపు నిండిపోయేలా కార్చేసాడు అనగబట్టి…

సుఖాల మత్తు ముగ్గురిలో తెప్పరిల్లిపోయింది సుఖమైన భావప్రాప్తులు తో…ఒక్క పది నిమిషాలు మాటలే లేవు ఒక్క వేగంగా ఉన్న ఉచ్వాస నిశ్వాసలు తప్ప….అందరి కళ్ళు మత్తెక్కాయి… వాగ్దేవి కి ఇది కలా నిజమా అన్న ట్రాన్స్ తొలిచేస్తోంది…తన కన్యత్వం పోగొట్టుకోవడానికి ముందు లభించిన తీపి భావప్రాప్తి తనలో కామ కోరికని పుంఖాను పుంఖాలుగా పుట్టిస్తోంది… ఇక అంకితా అయితే ఎన్నో రోజుల తర్వాత ఒక సుఖ భావప్రాప్తి కి లోనయ్యి ఆ సుఖం మత్తులోనే కూరుకుపోయింది…సంజయ్ గాడు మాత్రం ఇద్దరు జాణల సావాసంలో స్వర్గాన్ని చూసాడు…

ముందుగా తేరుకున్న అంకితా ఉమ్మ్మ్మ్ పోటుగాడా పెట్టు రా నీ ఆయుధాన్ని వాగ్దేవి నోట్లో మళ్లీ ప్రాణం పోసుకొనేలా అంటూ ఉత్సాహంగా అంది…

అనడమే ఆలస్యం పడిపోయిన తన గూటాన్ని పట్టుకొని సోఫాలో కూర్చున్న వాగ్దేవి ఎదురుగా నిల్చున్నాడు…

వాగ్దేవి మొహంలో ఏదో సంకోచం,చేయాలా వద్దా అని..అంతే మరి భావప్రాప్తి తర్వాత ఆలోచన మారిపోతుందేమో…సంశయిస్తున్న వాగ్దేవికి అంకితా మాట యమా ఊపుని ఇచ్చింది ఒసేయ్ లేపవే వాడి గూటాన్ని నీ కన్నె పూకులోకి దోపుకోవడానికి అంటూ..

అంతే బెరుకుగా సంజయ్ గాడి మొహంలోకి చూస్తూ,మత్తుగా కిందకి వంగి సంజయ్ గాడి మొడ్డకి ముద్దు పెట్టింది.