ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು

ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು
ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಾಯಂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಬಸ್ ತುಂಬಾ ರಷ್ ಇತ್ತು. ಕೂರಲು ಜಾಗ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬಳು ಯುವತಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಳು. ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇರಬಹುದು. ಅವಳು ನನಗೆ ತಾಕಿದಂತೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಬಸ್‌ನ ಕುಲುಕಾಟಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮೈ ನನಗೆ ತಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ತಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅವಳು ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಅವಳ ಒಂದು ಬದಿಯ ಸೊಂಟ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೇ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ನೀವಿದೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾದಳು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನೂ ಮಾತಾಡದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತನಾದ ನಾನು ಆಕೆಯ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದತ್ತ ಸರಿಸಿದೆ. ಆಕೆ ನನಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊಟ್ಟವಳಂತೆ ನನಗೇ ಒರಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು.

ನನ್ನ ಕೈ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಆಕೆಯ ಹೊಕ್ಕುಳೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳೊಂದನ್ನು ತೂರಿಸಿದೆ. ಆಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪಿಸಿ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಳು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಆಕೆಯ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಸರಿಸಿದೆ. ರವಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿತ ಎಳನೀರಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದವು ಕೈಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ದಾವಣಿಯೊಳಗಿಂದ ರವಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸವರಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ರವಿಕೆಯ ಗುಂಡಿ ಎದುರಿಗೇ ಇತ್ತು. (ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.) ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆದೆ. ರವಿಕೆಯೊಳಗೆ ಕೈ ತೂರಿಸಿದೆ…

ಆಶ್ಚರ್ಯ… ಆಕೆ ಬ್ರಾವನ್ನೇ ಧರಿಸಿಲ್ಲ! ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊಲೆಯೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ಆಕೆ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ನಾನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅದುಮತೊಡಗಿದೆ. ಆಕೆ ಅದುರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಸ್ ಕುಳುಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಚುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಎರಡೂ ಮೊಲೆಗಳನ್ನೂ ಮನಸಾರೆ ಹಿಸುಕಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಬಂತು. ಆಕೆ ಇಳಿದು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋದುತ್ತಾ ನಡೆದು ಹೋದಳು. ಅದುವರೆಗೂ ನಡೆದುದು ಕನಸೋ ನನಸೋ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಮೊಲೆಗಳ ಹದ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *