లైఫ్ ఈజ్ – 7

మహి అమ్మని నాన్న తప్ప ఎవరూ, మీను ,అని పిలవరు

అందరూ లక్ష్మి అనే పిలుస్తారు‌… అంటూ బయటికి వెళ్ళింది…..

ఏంటో ఈ అమ్మాయి మాటలు అనుకుంటూ అలోచిస్తూ
కూర్చున్న…..
….
బాత్రూం నుండి బాబాయ్ వచ్చిఅందరూ వెళ్ళి పొయారా సరె సరే కాసేపు పడుకుంటాను అంటూ మంచం పై కూర్చున్నాడు ..

బాబాయ్ నేను మీతో కొంచం మాట్లాడాలి అన్నాను

బాబాయ్ దేని గురించి చిన్న అన్నాడు…..

అదే బాబాయ్ పెళ్లి గురించి అన్నాను….

ఇంకా నువ్వు పిల్లానైన చూడలేదు అన్నాడు

అది కాదు బాబాయ్ వీళ్లు చూస్తే పెద్ద ఫ్యామిలీ
బాగా ఉన్న వాల్లల ఉన్నారు

నేనా అనాధను పెద్దగా చదువుకోలేదు ఎదో మీ దగ్గర చిన్న పని చేసుకుంటున్నాను .
దేనికైన అర్హత ఉండాలి కదా బాబాయ్

నువ్వంన్నది కూడా నిజమై పైగా పెద్ద అమ్మాయిలు ఇద్దరినీ ఈ ఊర్లో ఉన్న సొంత అక్కా కొడుకులకే ఇచ్చాడు.. భుజంగరావు ఎదో ఒక కారణం లేకుండా
నన్ను సంబంధం చూడమని అడిగాడు..
నేను కూడా అమ్మాయిల పెళ్లిల్లు కాక ముందు ఈ ఊరు ఒక్కసారి వచ్చాను ఆ తరువాత ఎప్పుడూ రాలేదు

అయినా మనకు కావలసింది అమ్మాయి మిగితా విషయాలతో మనకు అవసరం లేదు….
అన్ని విషయాలు వివరంగా నేను కనుక్కుంటాలే
అంటూ పడుకుండిపోయాడు..

నేను కూడా కాస్తా అలా కునుకు తీస బాగా నిద్ర పట్టిందెమౌ లేచేసారిక మధ్యాహ్నం అయింది.
బాబాయ్ లేచి రెడిగా ఉన్నాడు ఏరా చిన్న లేచావా
ఫ్రెష్ అయ్యి రాపో భోజనానికి వెల్దాం అన్నాడు

అలా ఒక పది నిమిషాలకి రెడి అయి నేను బాబాయ్
వెళ్లి ఆ ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాము అప్పటికే మా కొసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో వ్యక్తులు అందరూ …

నేను టేబుల్ చివరగా ఉన్న… ……ఎడమ వైపు బాబాయ్ ఉన్నాడు నాఎదురుగా మహి ఉంది ,,,,తన ఎడమవైపు నలబై ఏళ్లు వ్యక్తి ఉన్నాడు ,,,,కుడి వైపు చాము ఉంది,, చాము కుడి వైపు ముప్పై ఐదు ఏళ్ల వ్యక్తి ఉన్నాడు

నేను తల కిందికి దించి కంచం వైపు చూస్తూ ఉన్నా అంతలో
మీను ఆంటీ అందరికీ భోజనాలు వడ్డించడానికి మొదట
నా దగ్గరగా వచ్చి కొంచం వంగి వడ్డిస్తూ ఉంది
తన నున్నటి నడుము జానేడు ముందుకు పొడుచూకు వచ్చిన తన యద సంపద ఎంత వద్దనుకున్నా చూపు అటే వెలుతుంది …
మహి నన్నే చూస్తూ నవ్వుతూ ఉంది…కానీ కానీ అన్నట్లు

కాసేపటికి భుజంగరావు గారు చాముని పక్కన కూర్చున్నా ముప్పై ఐదు ఏళ్ల వ్యక్తిని నాకు బాబాయ్ కి చూపిస్తూ నా పెద్ద కూతురు చాముండేశ్వరి ఆమె భర్త సుధాకర్ అంటూ పరిచయం చేశారు .
నేను బాబాయ్ ఆశ్చర్యపోయి అలాగే చూస్తూ ఉన్నాం
సుధాకర్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది పొరంబోకు అని బాగా తాగుడు అలవాటు ఉందేమో చాము చిన్నాన్నలా కనిపిస్తున్నాడు.‌..

తరువాత మహిని పక్కన కూర్చున్న నలబై ఏళ్ళ వ్యక్తిని
చూపిస్తూ రెండు కూతురు అల్లుడు అంటూ ఆగి
కాస్తా తటపటాయిస్తూ పరిచయం చేశాడు
ఈసారి ఇంకాస్త ఎక్కువగా ఆశ్చర్య పోయాను నేను
అతని పేరు సురేష్ మహి కి పెద్ద బాబాయ్ లో ఉన్నాడు
నాకు అనుమానమీద అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి
ఎదో తేడా కొడుతుందే అనుకుంటూ తోందరగా తినేసి
రూం లోకి వెళ్లాను……. అక్కడ బాబాయ్ భుజంగరావు గారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు……

సాయంత్రం అప్పుడు బాబాయ్ వచ్చి తను ముందు రెడి అయ్యి తరువాత నేను రెడి అయినా తరువాత ఇద్దరం కలిసి హాల్ లోకి వెళ్లాము ….
అక్కడ అప్పటికే కొంత మంది ఆడవాళ్ళు మరియు మగవారు ఉన్నారు నేను బాబాయ్ వెళ్ళి ఇద్దరు కూర్చునే సోఫాలో కూర్చున్నాం.‌….
ఆడ్డల్లు ఎవరు చీర వేసుకోలేదు కింద లుంగీ పైన జాకెట్ మాత్రమే వేసుకున్నారు

బాబాయ్ అటుపక్కకు భుజంగరావు గారి తో ఎదో మాట్లాడుతూ.. మీను అమ్మాయిని తీసుకురండి అన్నాడు
ఆ మాట కోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్టు వున్నా మహి
చెంగున ఎగురుతూ ఎదురుగా ఉన్న రూమ్ లోకి వెళ్ళింది
ఒక ఐదు నిముషాల్లో అందరికీ తిండానికి స్వీటు హాటు
తిసుకునివచ్చింది .. అందరికీ ఇస్తూ నా దగ్గరకు వచ్చింది
ప్లేట్ ఇవ్వటానికి కాస్త వంగింది జాకెట్ లోంచి బయటకు ఎప్పుడూ దుకుదామా అని ఉన్నా మహి ఎత్తులను
అలాగే చూస్తూ ప్లేట్ తీసుకున్నాను .. తరువాత మహి
లోపలికి వెళ్ళింది…

కాసేపటికి మీనుఅంటీ చాము మహి అతిలోకసుందరి లాంటి ఒక అమ్మాయిని తిసుకొని వస్తున్నారు ఆ నలుగురు అలా నడిచి వస్తుంటే దేవలోకం నుండి దిగివచ్చిన రంభ ఊర్వశి మేనక తిలోత్తమ లాగ ఉన్నారు ఎవరికి ఎవరూ తక్కువ కాదు జాగ్రత్త గమనిస్తే

మీను ఆంటీ 18 ఏళ్ల వయసులో ఎలా ఉంటుందో
అలా ఉంది రాజేశ్వరి

23 ఎళ్ల వయస్తులో ఎలా ఉంటుందో
అలా ఉంది మహేశ్వరి

27 ఏళ్ల వయసులో ఎలా ఉంటుందో
అలా ఉంది చాముండేశ్వరి

అలా అపురూప సౌందర్యరాసులను చూస్తూ ఈ నలుగురి అందం ఎనిమిదో వింత అనుకుంటూ అలాగే చూస్తూ ఉన్నా ..వారు మెల్లిగా రాజీని నడిపించుకుంటూ వచ్చి
నా ఎదురుగా సొఫా లో కూర్చొపెట్టి వారు కూర్చున్నారు

నేను ఆహ ఎంత అందంగా ఉంది అందానికే తలతన్నె అందం తను నా సొంతం అవుతుందా
తను నా సొంతం అయితే ఈ భూమ్మీద నా అంతా
అదృష్ట వంతుడు ఉండడు అయినా ఇంత అందమైన అమ్మాయి ఎవరులేని నన్ను ఇష్టపడుతుందా
తనని అలాగే చూస్తూ ఉన్నా … అంతలో బాబాయ్ తడుతూ ఎరా చిన్నా అమ్మాయ్ నచ్చినట్టెగా అంటూ
రాజీ వైపు చూస్తూ అమ్మాయ్ రాజీ అబ్బాయికి తాగటానికి ఏమైనా తీసుకురమ్మ అన్నాడు

తను వెళ్లి గ్లాసుల్లో జ్యుస్ తీసుకుని వచ్చి మొదట నాకు ఇవ్వటానికి వచ్చింది .. చూపులు కళ్లు తోనే బాణాలు వేసి చంపేసే తన చూపు మొనలిసా ముక్కు తేనేలో ఇప్పుడే ముంచి తీసినట్లు ఉన్న స్ట్రాబెర్రీ పండ్లలాంటి పెదవులు
చక్కటి మెడ వంపు .. ఎత్తైన హృదయ గోపురాలు
కోడవలి లాంటి నడుము అపర రతీ దేవి లా ఉంది తను

మెల్లగా తన చేత్తో నాకు గ్లాస్ ఇచ్చి ఇంకోక చేత్తో ప్లేట్
పట్టుకుని వంగింది నా కళ్లు కి ఎదురుగా పచ్చని మేని చాయ రంగు తో మంచి ఎరువు వేసి పెంచిన జత మామిడి పండ్లు రావ మమ్మల్ని మా రసాలని పిండుకోవా
అన్నట్లు ఉంది నాకు తను నాకు గ్లాస్ జ్యుస్ ఇచ్చి వెళ్లి ఎదురు సోఫా లో కూర్చుంది….

అసాలే అందమైన అమ్మాయిలు ఆపై జాకెట్ లుంగీ కట్టుకుని ఇళ్లంతా తిరిగితే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు నాది అదే పరిస్థితి ఫ్యాంట్ లో మా వాడు లేచి నాట్యం చేస్తున్నాడు అతి కష్టమ్మీద
అనుకుంటూ ఎత్తు కనపడకుండా చేతులను అడ్డుగా పెట్టుకుని అవస్థలు పడుతున్నా ……

అక్కడ ఉన్న ఎ ఒక్క అమ్మాయిలకు కానీ అంటీలాకు గాని
జాకెట్ పైన కనీసం చున్నీ లాంటిది కూడ వేసుకోలేదు

అంతలోనే భుజంగరావు గారు అమ్మాయిని “లోపలికి తిసుకు వెళ్లండి అన్నాడు…

బాబాయ్ కూడా చిన్న నువ్వు కూడా వెళ్ళి రూమ్ లో రెస్ట్ తీసుకోపొ అన్నాడు ….

నేను వెంటనే రూం లోకి వచ్చి తలుపు వేసి బాత్రూం లోకి దూరి మా ,వాన్ని,,, శాంతి పరిచి నా జీవితంలో ఒక్క రోజులో ఇన్ని సార్లు కసిగా కొట్టుకోవడం ఇదే మొదటిసారి అయినా ఎం చేస్తాం వారి అందాలు అలాంటివి అనుకుంటూ బెడ్ ఎక్కి పడుకున్నాను …

మారుములపల్లెటూరు అవటం చేత రాత్రి ఎనిమిది గంటలకే భోజనాలు చేసి అందరు పడుకున్నాము
నాకు పది మూఫై నిమిషాలకు అలా మెలకువ వచ్చింది
ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఎంత పొర్లిన నిద్ర రావడం లేదు .. సరే అలా కాసేపు వరండా లో తిరిగి వద్దాం అనుకుంటూ చిన్నగా తలుపులు తెరిచి బయటికి వచ్చ
నేను ముందే చెప్పినట్టు ఆ ఇల్లు U ఆకారంలో ఉంది’
మేము చివరి గదిలో ఉన్నాం మా గది తరువాత అంతా తోట లా చేట్లు మొక్కలు ఉన్నాయి….మా గది ఎదురుగా వరుసగా గదులు ఉన్నాయి…

బయటకు వచ్చిన నాకు చల్లటి గాలికి వెన్నెల వెలుతురులో మెల్లగా నడుచుకుంటూ అటూ వైపు ఎదురుగా ఉన్న గదుల వెైపు వెళ్లాను ..

మొదటి గది మీదుగా దాటుకుని కాస్త ముందుకు వెళ్ళగానే ఎదో అనుమానం వచ్చి ఆ గది కిటికీ లో నుండి చూసా అక్కడ కనిపించిన ద్నశ్యం నా జీవితంలో మొదటిసారి చూస్తున్నా ఇద్దరి మధ్య శ్రుంగారం
ఇప్పటిదాకా సెక్స్ పుస్తకాలు చదవటం కార్చుకోవడం తప్ప ఇలా నిజంగా ఒక జంట లైవ్ సెక్స్ చూస్తానని కలలోకూడా అనుకొలేదు …

బెడ్ లైట్ వెలుతురులో ఆ రూం లోని ఇద్దరూ చాలా స్పష్టంగా సైజులు అలా ఉన్నాం మరి………..

ఇక వాళ్లు పడుకుంటారైమౌ అని నేను కాస్త ముందుకు వెళ్ళాను ఒక గది దాటి రెండో గది కిటికీ పక్కన నిలబడి లోపల ఎవరు ఉన్నారో చూద్దాం అని మెల్లగా తొంగి చూసా కిటికీ కి కర్టెన్ అడ్డుగా ఉంది .
కర్టెన్ ను కొంచం జరిపి చూసా అక్కడ నేను చూస్తున్నా
ద్నశ్యంనీ వర్ణించడానికి మాటలు రావట్లేదు మీను ఆంటీని వంగోపెట్టి మీను ఆంటీ వీపును ఊతంగా పట్టుకుని ఒక పద్దతి ప్రకారం అలా వేగంగా కాదు అలాగని నిదానంగా కాదు తన నడుముని ఆడిస్తూ మీను ఆంటీ పూ దున్నుతున్నాడు భుజంగరావు గారు ..
అలా మీను ఆంటీని వేనుక నుండి చేస్తునే ముందుకు వంగి మీను ఆంటీ పాల కుండలపై చేతులు వేసి మొనలను వేళ్లతో నలుపుతూ తెగ బలిసిన సళ్ళులని పిసుకుతూ మీను ఆంటీ వీపంతా ముద్దులు పెట్టేస్తున్నాడు…ఆ సిన్ చూస్తున్నా నాకు పొగరు పట్టిన అరేబియన్ గుర్రంని ఇంకో మదమెక్కిన గుర్రం కుమ్ముతుంనట్లుంది …
ఆంటీ ఏమో ఐదు అడుగుల పది అంగుళాల ఎత్తు ఉండి చూడ్డానికి యంగ్ అనుష్క లాగా ఉంది.అంకుల్ ఏమో ఆరున్నర అడుగుల ఎత్తులో బాహుబలి సినిమా లో ముసలి రానా లా ఉన్నాడు… అంకుల్ మీను ఆంటీ పూ లోంచి తన మగతనాన్ని బయటకు తీసి మంచం దిగి నిలబడి ఆంటీని తిప్పి కాళ్లు రెండు ఎడం చేసి ఆంటీ పూ రెమ్మల మధ్య చీలిక మీద రాస్తూ ఉన్నాడు…
వామ్మో అంకుల్ మడ్డ నిజంగా గుర్రం మడ్డ లాగే ఉంది ఇంత లావు పొడవు నరాలు తేలి ఉబ్బి దాదాపు ఒక పన్నెండు అంగుళాలు ఉంటుంది…
ఆంటీ పూ రెమ్మల మీద రాస్తూ కాళ్లు రెండు చేతులతో పట్టుకొని అంటీ పూ బొక్క లోకి దూర్చడూ మెత్తగా ఆంటీ పూ రెమ్మల చీల్చుకుంటు లోపలికంటా దిగబడింది
ఆంటీ బొక్క అంతా పెద్ద మొడ్డని సులభంగా మింగిసింది
అంకుల్ మీను ఆంటీ సళ్ళు పట్టుకొని చిన్నగా దంచుడు మొదలై క్రమంగా వేగం పెంచాడు అంటీ సుఖంతో హుమ్మ్
హుమ్మ్ హుమ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ తన కాళ్ళు ఇంకొంచం తెరిచి అంకుల్ దెంగుడుకి సహకరిస్తుంది
అదే పొజిషన్లో ఒక పావు గంట అంటీ పూకును వీర దంచుడు దంచి అంటీ మంచం మధ్యలోకి లాగి అంటీ తొడల కింద చేతులు వేసి కాళ్ళను అంటీ నడుముదాకా
మడిచి అంకుల్ మొడ్డని అంటీ పూకు దగ్గరకు తెచ్చి దూర్చుకొ అన్నట్లు సైగ చేసాడు అప్పుడు ఆంటీ తన చేతితో అప్పటికే తను కార్చిన రసాలు అంటుకొని ఉన్న అంకుల్ మొడ్డని పట్టుకుని తన పూకు లో పెట్టుకో పొయింది… అంటీ రసాల తడికి అంకుల్ మొడ్డ జారిపోతోంది… అంకుల్ పక్కనే ఉన్న అంటీ లుంగీ తిసి తన మోడ్డని తుడుచుకుని అంటీ పూకు తుడుస్తూ
తడిచి పోయిన లుంగీ చూస్తూ ఎంతలా కార్చుకుంన్నవు
మీను అంటూ పొడి తెలిన అంటీ పూ రెమ్మల మధ్య తన రోకలి బండ లాంటి మొడ్డని అన్నించీ అంటీ తొడలను ఎత్తి తన నడుమును అంటీ పూకు పైన కుదేశాడు పశక్ అంటూ సాండ్ చేస్తూ అంటీ పూకు లోపలికి వెళ్లిపోయింది
అంకుల్ రోకలి మొడ్డ ….
ఆ ఒక్క తోపుకే అంటీ కార్చుకోవడం మొదలైట్టింది .
అంకుల్ రోకలి మొడ్డని చివరి వరకు లాగి మళ్లీ లోపలికి దూర్చి కుమ్ముతూ ఆంటీ సళ్లూ ను ఉతనంగా పట్టుకొని వాటిని తన బలమైన చేతుల్తో నలిపి పిండి పిసికినట్లు పిసుకుతున్నాడు .. అంకుల్ దెంగుడు వేగం పెంచాడు
పూకూ వేసే పోట్లాకు సాండ్ ఎలా వస్తుందంటే రోలు లో కొబ్బరి వేసి రోకలితో దంచి నట్లు దబ్ దబ్ దబ్ అని సాండ్స్ వస్తున్నాయి ..
అంటీ పూకులోతుల్లో నుండి ఊరుతున్న రసాలు
అంకుల్ వేసే రోకలి పోటు పోటుకీ అంటీ పూకు లోంచి పూ రసాలు పక్కలకు ఎగజిమ్ముతున్నాయి ..
అంకుల్ వేసే పోటు పోటు హ హ హ హ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అంటూ ములుగుతూ అంకుల్ దెంగుడుకి తను ఊగిపోతోంది.. అంకుల్ కి ఇక చివరికి వచ్చి అంటీ పెదవులు తన పెదవులతో చప్పరిస్తూ అంటీ సళ్ల ను బలంగా పిసుకుతూ నడుమును వేగంగా ఆడిస్తూ పది నిమిషాలు ఏకబిగిన అంటీ పూకు దడదడలాడించి
దెంగుడు అంటే ఇదేరా అన్నట్లు అంటీ పూ దున్ని
అంటీ పూ నిండుగా వీర్యాన్ని కార్చి పక్కకు తిరిగి పడుకున్నాడు …అంటీ లేచి తన లుంగీ తీసుకొని అంకుల్ మొడ్డని తుడిచి శుభ్రం చేసి అంకుల్ నడుము మీద పడుకొని ఒకచేత్తో అంకుల్ బాల్స్ నిమురుతూ ఒకచేత్తో మొడ్డని ఆడిస్తూ ఉంది ఇంత సేపు అంటీ పూకును రప్ ఆడినా అంకుల్ మొడ్డ ఇంకా మెత్తపడలేదు అలాగే లేచి సిలిగ్ వైపు చూస్తూ ఉంది దాన్ని కార్పించడానికే ఈ ఊపుడు అనుకుంటూ. అటూ వైపు చూస్తూ ఉన్నా అంటీ తన రెండు చేతులతో ఊపుడు వేగం పెంచి మరింత వేగంగా ఆడిస్తూ అంకుల్ మొడ్డని కొట్టసాగింది ఎప్పుడూ నా చేయి నా మోడ్డ పట్టుకొని ఆడించటం మొదలేటిందో తెలిదు కానీ అక్కడ అంటీ అంకుల్ మొడ్డని ఆడిస్తూ ఉంటే నా మొడ్డని ఆడిస్తూ నట్లు ఊహించుకుంటూ అంటీ నగ్న దేహాన్ని చూస్తూ కసిగా నా మొడ్డని ఆడిస్తూన్నా అంటీ అంకుల్ నడుముకి అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి కూర్చుంది.. .‌……అంకుల్ ఆంటీ విపు నిమురుతూ మెల్లిగా అంటీ సళ్ల ను పిసుకుతూనే చనుమొనలను గట్టిగా పట్టుకుని పిండుతూ ఉన్నాడు అంటీ కాస్త వంగి అంకుల్ మొడ్డని ఒక చేత్తో ఆడించుకుంటూ అంకుల్ కాయలను పిసుకుతూ అంకుల్ కు స్వర్గం చూపిస్తోంది హుమ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ ములుగుతూ మొడ్డని మరింత పెద్దదిగా చేసుకుంటూ తన చిక్కటి మదపు రసాలను అంటీ సళ్ల మీదకు చిమ్మేసాడు.నేను కూడా నా రసాలను పిచికారి కొట్టెసాను అంటీ తన లుంగీ తీసుకొని అంకుల్ మొడ్డని శుభ్రంగా తుడిచి తను తుడుచుకుని కడ్డుంకోవాటానికి
బాత్రూంకి వెళ్ళింది……

నేను ఈలోకం లోకి వచ్చి ఆహా సెక్స్ సిన్ చాలా సూపర్ గా ఉంది అంటీ అంకుల్ చాలా బాగా చేసుకున్నారు అనుకుంటూ అక్కడి నుండి ముందుకు వెళ్ళాను…

ఒక రెండు గదులు దాటి మూడో గది కిటికీ పక్కన నిలబడి లోపల ఎవరు ఉన్నారో చూద్దాం అని మెల్లగా తొంగి చూసా అక్కడ రాజీ తల కింద చేతులు పెట్టుకొని పడుకొని ఉంది ఊపిరి పీల్చ వదులుతూ ఉంటే తన రెండు నిండేన పాల పొంగులు పైకి కిందకీ కదులుతున్నాయి.. పల్చటి తన నడుము బొడ్డు అరటి బోదెల్లాంటి నున్నటి తొడలు నాజుకైన పీర్రలు
అపార రతి దేవి లా ఉంది తను ఇంత అందమైన అమ్మాయి నాకు భార్య రావడం ఎంత అదృష్టమో
అనుకుంటూ కాసేపు తన అందాన్ని కళ్లాలో నింపుకుని
నా రూం దగ్గరికి వచ్చాను..

నా రూం తలుపు తెరవబోతు తోట వైపు అలికిడి అయితే adminPosted on Categories sexstories, telugusexstoriesLeave a comment on లైఫ్ ఈజ్ – 7

నా కసి పెళ్ళాం – పార్ట్ 12

భాభీ బయ్యా ఖుష్ అయ్యాడా అన్నా గౌస్యా మాటకి షాక్ అయ్యాను . దీనికి మా విషయం తెలుసా అని తన వైపు చూసా నల్ల ముసుగులో దాగిన తన మొహంలో ఎటకారం ఉందొ చమత్కారం ఉందొ తెలియడంలేదు . చిలిపిగా మెరుస్తున్న తన కళ్ళు నాకు ఎలాగో నిజం చెప్పదు ఏంటి భాభీ మాట్లాడవు అంది . నీకు తెలుసా అని అడిగా మెల్లగా . ఎందుకు తెలియదు సలీం బయ్యా ఎప్పుడు నీ గురించి చెప్తాడు నిన్నే కలవరిస్తాడు నేను చుసాలే స్టాక్ రూంలో మీరిద్దరూ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ ఆగి నేను వచ్చిందే మీ కోసం అదంతా బయ్యా చెప్తాడులే అంది .

గౌస్యా ఆలా చెప్తుంటే బ్రా లో నా దోసపాళ్లు బిరుసెక్కసాగాయి . ఈలోగా మా అపార్ట్మెంట్ వచ్చింది లిఫ్ట్ దాగరకు వెళ్తుంటే వాచ్ మాన్ శ్రీను ఎదురయ్యాడు మేడం ఎవరండీ ఈ తురక మేడం అంటూ పలకరించాడు . వీడు గురించి నేను కాస్త చెప్పాలి వీడికి నేను అంటే పిచ్చి పని ఉన్న లేకున్నా ఏందో వంక తో పలకరిస్తాడు కళ్ళతో రేప్ చేసేలా చూస్తుంటాడు నా శరీరాన్ని. అనిపిస్తుంటది వీడికి నేను నగ్నం గా కనపడితే ఫీట్స్ వచ్చి కొట్టుకు చచ్చిపోతాడేమో అని.

సలీం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కాస్త బయపడ్తుంది వీడి కళ్ళలో పడతానేమో అని తనే అందుకుని బయ్య నేను మీ మాడం ఇద్దరం చిన్నపటినుండి ఫ్రెండ్స చాలా ఏళ్ళ తరువాత కలుసుకున్నాం ఇక నుండి రొజు వస్తాగా దేవి దగ్గరకి అని అంది గౌస్యా మాట విని ఆనందపడ్డాడు బయ్యా అని పిలిచిందని కాస్త దిగులుపడ్డాడు నా వైపు చూశాడు నేను నవ్వుతు అవును అన్నట్లు శ్రీను వైపు చూసి లిప్ట్ లొకి వెళ్లిపోయాం . ఇంటికి వచ్చిన దగ్గరనుండి భాభీ భాభీ అంటు నాన్ స్టాప్ గా మాట్లడుతున్న గౌస్య ని చుస్తుంటే చాల ముచ్చటేసింది .

మౌనం తాండవించే నా ఇంటి ఎడారిలో మాటల నది ప్రవాహం చొచ్చుకువచ్చినట్లు ఉంది . పరదా నుండి ఉరికిన ఆమె నవనీత లాస్య వదనం అమ్మాయకత్వం ఉట్టిపడే నవ్వు మెరిసే కళ్లు వీటిని ముచ్చటగ చూస్తున్న నా భుజాల్ని పట్టుకుని భాభీ నువ్వు

నా తొడలను విడదీసి నా మదన కుసుమ సువాసనను ఘాటుగా పీల్చాడు .. అక్కడ వాడి నాలిక నా పూకుని పాలిష్ చెయడం మొదలుపెట్టింది ఓపలేని నేను వాడిని పైకి లాక్కుని పెదవులు అందుకున్న మా రెండు నాలుకల నాగిని డాన్స్ ఆడడం మొదలుపెట్టాయి మరి నా పుకత్తి ని సానబెట్టినా నాలుక నాపరాయికి స్వాంతన చేకూర్చాలిగా . ఎప్పటి నుండో విరహంలో ఉన్నా ప్రేమికులు ఒక్కసారిగా కలుసుకునట్లుగా ముడివడిన మా అధరాల గాఢ ఆలింగనంలో వాడి నిశ్వాస నా శ్వాస కాగా నా నిశ్వాస వాడి శ్వాస అయింది . సలీం అధరాలను అస్వాదిస్తూ పక్కకు రోల్ అయ్యి వాడి మీదకు వచ్చా .

ఎప్పటినుండో తెగ చీకేసుకుంటన్న మా పెదవులు ఉపిరి తీసుకోవడాన్కి అన్నట్లు విడిపడ్డాయి అంతె వాడి బలిష్టమైన చాతి మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించే అలా వాడి పొట్టమీద మొహం రుద్దుకుందాం అనుకుంటే వాడి పొడవాటి మొడ్డ అడ్డుపడింది .
అది సెక్స్ లో ఎప్పుడు మాట్లాడని నన్ను మాట్లాడించింది
నేను : సలీం దీనిని చూసినదగ్గర నుండి నాకూ నిద్ర పట్టటలేదు
సలీం : దాని పేరు ఏంటి ఫాతిమా
నేను : నీకు తెలియదా
సలీం : నీ నోటి తో చెప్పు ఆడదాని నోటి నుండి వచ్చిన బూతు నీతి కన్న కమ్మగా ఉంటుంది జాను
నేను : (వణుకుతున్న గొంతుతొ ) మొడ్డ
సలీం : నచ్చిందా అది నీదే ఫాతిమా నీ పూకు దెంగడానికే పుట్టింది
వాడు నన్నూ ఫాతిమ అని సంబోధిస్తూ పచ్చిగా మాట్లాడడం కైపెక్కించింది వాడి పర్మిషన్ తో పనిలేకుండా మొడ్డ చీకటం మొదలుపెట్టా సలీం నిగిడిన మొడ్డ ని వాడి పొట్టకి అనిస్తే వాడి బొడ్డు దగ్గరకు వచ్చింది . అలా పొట్టకి వేలుతో మొడ్డని ఆనించి వటల నుండి గట్టిగ నాలుకను అదిమి పెట్టి పైకి నాకుతు వెళ్ళి నోటోలోకి తీసుకున్న తనివి తీర వాడి మొడ్డని ఆస్వాదిస్తున్న అంత పెద్ద మొడ్డ నా నొట్లొ కదులుతూ గొంతు ని గోకుతున్నట్లుగా ఉంది నా చీకుడు కు ఎక్సైట్ అయినట్లున్నాడు సలీం నేను చీకుతుంటె దేవి నా ముద్దుల లంజా అంటు ములుగుతున్నాడు .

సలీం మొడ్డ నొట్లొ నుండి గొంతులొకి దిగుతుంటె గుండెల్లోకి జారుతున్నట్లుంది. చీకుతున్న నా తలమీద చెతులు వేసి నా భుజాల మీదకు పొనిచి పక్కకు లాగుతున్నాడు సలీం కోరిక గ్రహించి మొడ్డ చీకుతూ నా కాళ్ళ మద్య కి వాడి తల వచ్చేలా తిరిగా నా మదన కుసుమం వాడి నొటికి అందిస్తూ వాడి నాకుడికి నా చీకుడు తోడయి ఓరల్ సెక్స్ ను కసిగా అనుభవిస్తున్న తరుణం లో వాడు పుకు ని విడిచి పెట్టి పిర్రల చీలికలో నాలుక పెట్టి నాకుతున్నడు ఒల్లంతా తిమ్మిరి కమ్మింది ఆ నాకుడికి వాడి మొడ్డ ని విడిచిపెట్టి ఆ బలమైన నాకుడుని అస్వాదిస్తున్న ఊరుతున్న మదన రసం చుక్కలుగా కారసాగింది .తనివి తీరా నా గుద్ద బొక్కని నాలుక గెలికిన సలీం డాగీ లా కుర్చున్న నా వెనుకకు చేరాడు మొడ్డని కాస్త ఆడిస్తు . గుద్దలో పెడతాడా పూకు లో పెడతాడా అనే ఉత్సుకుతా లో ఉన్న వాడు నన్ను ఎలా దెంగిన నేను కాదనలేని స్తితిలో ఉన్న .

నా పిర్రల మద్య మొడ్డ తో రాస్తు అలా పూకు దగ్గరకి తెచ్చాడు .వాడి రూళ్ళకర్ర నా పిర్రల మద్య కదులుతుంటె ఉపిరి నోటితో తీసుకున్న .నా లాంటి కసి లంజల కి బ్యాక్ ఫిట్టింగ్ బాగ నచ్చుతుంది వెనకనుండి పూకు లొకి మొడ్డని ఒక తోపు తోసి మెల్లగా దెంగటం మొదలుపెట్టాడు . లొనికి దూరిన మొడ్డ ఎప్పుడు తగలని చోట తగులుతూ నాకు మైకాన్ని కమ్మే లా చేస్తుంటే.

మూసిన నేత్రాలతో రతిని అనుభిస్తున్న వదనంలో బలంగా నాసిక పుటల్ని కదిలించుకుంటూ బయటుకొస్తున్న ఉపిరి తీసుకువస్తున్న శృంగారాహావభావాల్లో ఎన్నో . ఆటవికం దెంగుతూ అంతలొనే సున్నితం అవుతూ నా వీపు మిదా వాలి నాలుక తో రాస్తు మళ్ళి మృగంలా విజృంభిస్తూ కసిక్కేనా నా శరీరం లో కామాన్ని తన మగతనం తో తృప్తి పరుస్తున్నాడు . ఎంతసేపు దెంగాడో లెక్కకట్టలేదు . దానికి వాడి వడికి oscilate అవుతున్న నా రెండు భార దేహ లోలకాలు నుండి ఏదైనా ఫార్ములా derrive చేయొచ్చేమో . వాడు పొజీషన్ మార్చి నా మీదకు వచ్చాడు .

Pinne tho oka rathri

Ma Amma valla pinne kuthuru ante ma Amma ki chelli thaNa degree first year iyyaka ma intike vachidi ma intlo Amma akka nenu vuntam daddy outof country lo vuntaru .nenu inter complete chesi mset results kosam waiting chesthunna Kali GA vunnanemo am thochadam ledu ma pakkinte ammayi ke line vesthunna Adi ma pinne chusindi kani am analedu nenu lite tiskunna appati varaku ma pinne
meda naku crush ledu kani AA roju thanu bathing complete chesi vachi dress change cheskuntundi ma chaild bedroom lo(nenu akka padukone room madi 2bhk house) nenu Na mobile phone teskodanike Vella Na kallu oka chudakudani dhrusyamni chusai Adi ma pinni meda towel matharam vundi Adi kuda aapude eppi pakana peti bra andukuntundi nenu silent GA chusthu vundi poya thanu vnagi bra andukunnapudu thana puku chala clear GA kanipichindi inka nenu alane chesthunna tanu okkasari GA venake chusindi nenu inka alane chusthu vunna thanu nannu chusi shock iemdi nenu terukoni
thanane chusthu vunna appudu towel chuthukundi nenu thana daggarike thanane chusthu Vella thanu aravadam ledu inka shock lo vundemo nenu thana close GA velli thanani chusthuna thana lips vanukuthunnai full tension lo muligipoemdi thana face .
nenu am aana kunda thana pakkanunna Na mobile phone teskoni vachesthunna kani Na Hart bet naku venipisthundi ventane venki chusa thanu alane chusthu vundi malli venaki velli sorry chepa malli venke tiregi two steps vesa Na valla kavadam ledu malli velli gattiga hug cheskona thanu nannu vellipo Andi nenu malli sorry chepi vachesa a roju antha aa dursyam me kanipisthundi Na kallo inka nite iemdi morning nundi natho am matladaledu kani nenu daba pina vunnanani nannu
pilavadanike vachindi dinner cheyadanike . apudu naku pilichi pada bojanam chedam Andi nenu Anna malli sorry ani thanu inka aa alochanalone vunnava Andi ha ani anna parledu thapu nadikuda vundi door lock cheskokunda ala chesundakudadu andi k pada andi. Konchem relief GA oopiri pilchukuni ela anna morning nundi natho matladakapoyesarike Bayam vesindi pinni ammaku
chepthavemo ani thanu navvi elantive avvaru share cheskoru Andi.dinner chesaka ma room lo akka pinni padukunnaru nenu Hall lo padukunna Amma main bedroom lo padukundi nit naku nedra pattadam ledu bathroom loke Vella Na modda ni pathukunna kalipothundi panikanichi lecha malli legisindi alla oka 4time kanichi padukunna …………part 1 inka vundi ala dengano cheptha next part lo apude cheptha names kuda …..bye bye

ట్రైన్ లో ఆంటీ ని లైన్ చేసి…

హాయ్ ఫ్రెండ్స్… నాపేరు చోటు. నేను విజయవాడలో ఉంటాను, మాది భీమవరం దగ్గర ఒక ఊరు. హైట్ 6″ మరియు హైట్ కి తగ్గ వెయిట్. నా మొదటి అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఈ స్టోరీ రాస్తున్నాను. నేను పనిమీద విజయవాడ వెళ్లి రిటర్న్ ట్రైన్ ఎక్కాను. ఒక విండో సీట్ దొరికితే కూర్చున్నా. ఎదురుగా అందమైన ఆంటీ ఉంది. తన పేరు రాణి. ఎర్రగా పొట్టిగా పెద్ద సైజ్ జామకాయల్లాంటి సళ్ళతో చాలా సెక్సీ గా చీర కట్టింది. చూడగానే అబ్బా…. అనిపించేలా ఉంది.
ఎలాగోలా మాట్లాడి, లైన్ లో పెట్టాలి అనిపించింది. తనే ఇంతలో నా సిమ్ కార్డ్ పనిచెయ్యట్లేదు కొంచెం చూస్తారా అని తన ఫోన్ ఇచ్చింది. అదే ఛాన్స్ అనుకుని, తన ఫోన్ నుండి నా ఫోన్ కి డయల్ చేసుకున్నా. మాటలు అల్లుకుంటూ తన డీటెయిల్స్ కనుక్కున్నా. రీసెంట్ గా భర్త చనిపోతే టీచర్ గా కోచింగ్ అని చెప్పింది. ఇంకేం మనకి అడ్డు లేదు లైన్ చేస్కోవచ్చు అనుకున్నా. నా స్టేషన్ వచ్చాక దిగిపోయి, తనకి కాల్ చేశా..
తాను షాక్!! అలా మాట్లాడుతూ మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు కాల్ చేస్తూ ఉండొచ్చా అని అడిగా, తను సరే అంది. ఇక చాటింగ్ మొదలెట్టా, 2 రోజుల తర్వాత తను కోచింగ్ కి వెళ్తుంటే నేను కూడా పాలకొల్లు వెళ్లడం స్టార్ట్ చేశా. తన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఇంప్రెషన్ కొట్టేసా. అలా అలా మెల్లగా గోకడం మొదలెట్టా.. అలా చేస్తూ కొన్ని రోజుల తర్వాత మా ఇద్దరి ఫేవరేట్ అయిన బీచ్ కి వెళ్దాం అనుకున్నాం. తనకి బైక్ డ్రైవింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అని ఒకసారి చెప్పింది. నేను నేర్పిస్తా అన్నాను. అది మే 31st, గీతా మల్టీప్లెక్స్ లో బిగ్ బజార్ లో తనకి డ్రెస్ కొన్నాను, బైక్ మీద డ్రైవింగ్ కి అనువుగా ఉంటుంది అని.
అలా వెంప మీదుగా పేరుపాలెం బీచ్ కి లాంగ్ డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేసాం కొద్ది దూరం వెళ్ళాక తనని ముందు రమ్మన్నాను. ముందు ఎక్కించుకుని తనకి నేర్పుతూ, నేను మెల్లగా తన సళ్లపై చెయ్యి వేసి పిసకటం స్టార్ట్ చేశా, తను బైక్ నడిపే ఎక్సయిట్మెంట్ లో పట్టించుకోలేదు. తను తొందరగా నేర్చేసుకుని, నడిపేస్తోంది బైక్. నేను ఇక ఒకచేత్తో తన సళ్ళు పిసుకుతూ, ఇంకో చేతిని తన లెగ్గిన్ లో వేసి తన పూ రెమ్మల్ని కెలకడం స్టార్ట్ చేశా… తను ఏయ్.. ఏంటి ఏం చేస్తున్నావ్ అంది. నేను నా లవర్ తో సరసాలు ఆడుకుంటున్నా అన్నాను. తను ఎంజాయ్ చేస్తోంది….
అలా బీచ్ దగ్గరికి వచ్చేసాం జనాలకి దూరంగా వెళ్లి బైక్ ఆపి, సముద్రంలోకి నడవడం మొదలెట్టాం. రాణికి సముద్రంలో కి దిగడం అంటే భయం అంది నేనున్నాను కదా అని తనని గట్టిగా పట్టుకొని తన నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి లోపలికి నడుములోతు దాకా తీస్కెళ్లా తను భయంతో నన్ను హత్తుకోవడం మొదలెట్టింది నేను ఇక ఆగలేక తన మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి నడుము లోతు సముద్రంలో తన ఎర్రటి పెదాలను జుర్రుకోవడం మొదలు పెట్టాను తీయంగా మధురమైన తన పెదాలని వదలబుద్ధి కాలేదు… అలాగే తన సళ్ళు నలిపేస్తూ నడుము వంపులని కొలుస్తూ తన పిర్రలని చపాతీ పిండి పిసికినట్టు పిసికేస్తూ ఒక పావుగంట పాటు ముద్దులాడుకున్నాం. ఇక ఆగలేను అని నా ఫాంట్ జిప్ ఓపెన్ చేసి తన చేతిలో నా మొడ్డని ఉంచాను.
తను ఎంతో మురిపెంగా నా మొడ్డ ని చూస్తూ, సుతారంగా సవరతీసింది నాకు రక్తం మొత్తం లవడా లోకి వచ్చేసింది ఎర్రగా అయిపోయింది నా లవడా… తను కూడా నా కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ నా లవడా ని ఆడించడం మొదలెట్టింది. ఎండాకాలం మిట్ట మధ్యాహ్నం కావడంతో బీచ్ లో జనాలు పెద్దగా లేరు మేము ఆల్రెడీ దూరంగా వస్చేసాం అక్కడ ఆడాళ్లు బట్టలు మార్చుకునేందుకు కొబ్బరి ఆకులతో పాకలు వేసి ఉన్నాయి నా లవడాని అలాగే తను చేతితో పట్టుకుని గట్టు మీదకి తీసుకెళ్లింది ఆ పాకల్లోకి దూరాము… నేను మోకాళ్లపై కూర్చుండిపోయి తన టాప్ లేపి తన తెల్లటి బంగారు బంతులవంటి సళ్లపై దాడి ప్రారంభించాను.. తను మెలికలు తిరిగిపోతోంది. నల్లని ద్రాక్ష పండు సైజ్ లో గోధుమ రంగులో ఉన్న చనుమొనలని నా రెండేసి వేళ్ళతో నలుపుతూ తనకి పూకులో సలపరం తెప్పిస్తున్నాను… నా జుట్టు లో వేళ్ళు పోనిచ్చి తాను ఆ… ఆఁ… ఆఁ…. నన్ను కొరికెయ్యరా… నన్ను తినెయ్ అని పిచ్చి పిచ్చి గా అరుస్తోంది. ఒకచేత్తో తన లెగ్గిన్ కూడా లాగేసి తన గుద్దల్ని పిసకడం మొదలెట్టా. రాణికి సళ్ళు, గుద్దలు పిసికితే తెగ మూడ్ వచ్చేస్తది. గుద్దలు పిసుకుతూ బొడ్డులో నాలుకతో పొడుస్తున్నా, తను గిలగిలలాడడం మొదలెట్టింది. గట్టిగా కోరికేస్తూ కిందికి వచ్చి తన పూకుని చూశాను, చిన్ని చిన్ని ఆతులతో గులాబీ రంగులో తన గొల్లి కనిపిస్తూ పైకి కిందకి కొట్టుకుంటోంది. ఇంకేం పిట్ట దగ్గరికి వచ్చేసింది అనుకుని, తన పూ దిమ్మ పైన ముద్దు పెట్టా. తను ఐష్.. అబ్బా… అని గట్టిగా అరిచింది. రాణి ఒక కాలు లేపి నా భుజం మీద పెట్టుకుని తన పూకు రెమ్మలపై నాలుకతో నాకడం మొదలుపెట్టా. తాను అమ్మా… ఆఁ… ఒరేయ్… నన్ను చంపేస్తున్నావ్ రా అంటూ పిచ్చిదానిలా అరుస్తోంది.
సముద్రంలో తడిచిన పూకు ఉప్పదనం, మదపు వాసనలతో తన పూకు ఒక విధమైన టేస్ట్ లో భలే ఉంది. నేను అదే 1st టైమ్, ఒక పూకుని నాకడం!!అలా ఒక 5నిమిషాలు పూకంతా నాకేసి, పూరెమ్మలు కొరుకుతూ తనని ఆ ఇసుకలో ఒక కొబ్బరి ఆకు వేసి పడుకోపెట్టి నా ఫాంటని కిందకి లాగేసి తన పూకు పై ఉంచాను. రాణి పూకు బాగా లూబ్రికేట్ అయిపోయి ఉంది. తన పంగ విడదీసి మెల్లగా తన పూకు లోకి నా లవడాని దింపడం మొదలుపెట్టాను. మెల్లగా కొంచెం కొంచెం లోపలికి తోస్తూ మొత్తం మడ్డని కసుక్కున దిగేసాను. రాణి అబ్బా… అని గావుకేక పెట్టింది. కాసేపు అలాగే తన పూకు లో నా మడ్డ ని అలాగే ఉంచి, తన సళ్ళు చీకడం మొదలుపెట్టాను. రాణి కొంచెం తేరుకున్నాక మెల్లగా ఊగడం మొదలుపెట్టాను. అలా చేస్తూ చేస్తూ క్రమంగా స్పీడ్ పెంచి కుమ్మడం స్టార్ట్ చేశా… కొద్దిసేపటికి రాణి తన లావా ని నా మొడ్డపై కక్కేసింది, నేను కూడా నా జిగురు ను తన సొరంగం లో జారవిడిచాను.
ఇది ఫ్రెండ్స్… నా మొదటి అనుభవం… ఎలా ఉందో కామెంట్ చెయ్యండి.
ఎవరికైనా కావాలి అనిపిస్తే నా మెయిల్ [email protected] కి మెయిల్ చెయ్యండి. మిమ్మల్ని కూడా సంతృప్తి కలిగేలా దెంగడం నా ప్రత్యేకత!!

పరాయి మొగుడు -పక్కోడి పెళ్ళాం

ఈ సృష్టిలో అందరికంటే అందమైన ఆడది ఎవరు?” అని అడిగితే, “పక్కోడి పెళ్ళాం.” అన్నాడట ఎవడో. అలాగే కొంతమంది కాంతామణులకి తమ భర్త కంటే, ఎదురింటావిడ భర్త పోటుగాడిలా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. తన సొంతం కానిది ఎప్పుడూ అద్భుతం గానే ఉంటుందేమో.

మామూలు రోజుల్లోనే విజయవాడ బస్ కాంప్లెక్స్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. అలాంటిది, పెళ్ళిల్ల సీజన్ లో ఇంకెలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. అలాంటి సీజన్ లో, ఓ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి ఆటోలో దిగారు లలిత, రాజేష్ లు తమ లగేజ్ తో. లోపలకి వెళ్తూ అంటుంది లలిత “మీరు లేకుండా ఒక్కదాన్నే వెళ్ళలేనండీ. ప్లీజ్, అర్ధం చేసుకోండి.” అని. “ఏం చేయాలే మరి, రెండూ ముఖ్యమైన పెళ్ళిల్లే. కంపల్సరీగా వెళ్ళాలి. ఒకే ముహూర్తం. ఏం చేయాలి చెప్పు.”అంటూ ఉండగా,ఇచ్చారు అతన్ని. ఉలిక్కిపడి చూస్తే, డేష్ ఇచ్చిన వాడు శివ.

రాజేష్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అతను. భార్య సరిత తో పాటూ ఉన్నాడతను. “ఒరేయ్..” అంటూ గట్టిగా కౌగిలించేసుకున్నారు ఒకరినొకరు. వారి వారి భార్యలు ” బావున్నావా అన్నయ్యా?” అంటూ ఎదుటి వాళ్ళని పలకరించేసారు. “ఎక్కడకి రా?” అన్నాడు రాజేష్. “నేను వైజాగ్ కి, తను హైదరాబాద్ కి.” అన్నాడు శివ. లలిత రాజేష్ వైపు చూసింది నవ్వుతూ. రాజేష్ కూడా నవ్వుతూ “సరిపోయిందిరా, నేను హైదరాబాద్ కి, తను వైజాగ్ కి వెళుతున్నాం. నీది కూడా పెళ్ళిల్ల ఎఫెక్టేనా?” అన్నాడు. “అవునురా బాబు. ఒకేసారి రెండు పెళ్ళిల్లు. పంచుకోక తప్పింది కాదు.” అన్నాడు శివ.

రాజేష్ “హమ్మయ్య..” అని, లలిత తో “ఒక్కదాన్నే వెళ్ళలేనని అన్నావుగా. ఇక మీ అన్నయ్య కంపెనీ ఇస్తాడులే.” అన్నాడు. “నాదీ సేమ్ ప్రోబ్లమ్ రా బాబూ. కాస్త నీ చెల్లిని జాగ్రత్తగా చూసుకో.” అన్నాడు.బస్ ల టైమ్ అయిపోతూ ఉండడంతో బై బై లు చెప్పేసుకొని ; రాజేష్, సరితలు హైదరాబాద్ బస్.శివ, లలితలు వైజాగ్ బస్ ఎక్కేసారు. మనం రెండు బస్సులూ ఒకేసారి ఎక్కలేం కాబట్టి, ప్రస్తుతం రాజేష్, సరితలను ఫాలో అవుదాం.లగేజ్ లను పైన రేక్ లో సర్దేసుకొని సెటిలయ్యారు ఇద్దరూ. రాజేష్ తన సీట్ లో కంఫర్ట్ గా ఎడ్జస్ట్ అవుతూ, సరిత వైపు చూసి నవ్వి “మ్..హౌ ఈజ్ లైఫ్?” అన్నాడు. ఆమె నవ్వి “ఓకే, గోయింగ్..”

అంది. అతను అటెండర్ ని పిలిచి, బ్లాంకెట్స్ తెప్పించి, ఆమెకి ఒకటి ఇచ్చి “రాత్రి బాగా చలి ఉంటుంది.” అన్నాడు. అతనిలో ఆమెకి నచ్చేది అదే. కేరింగ్. శివ ఎప్పుడూ అంత కేరింగ్ గా ఉండడు. చాలా సార్లు అతనితో చెప్పేది, రాజేష్ ని చూసి నేర్చుకోమని. రాజేష్ కి సరితలో, పెద్దగా మాట్లాడకుండా, చిన్న చిన్న ఎక్స్ ప్రెషన్స్ తో తన భావాలను చెప్పడం నచ్చుతుంది. బడబడా వాగే తన భార్యకి చాలా సార్లు చెప్పేవాడు, సరితను చూసి చిన్నగా మాట్లాడడం నేర్చుకోమని.

ఇంతలో, బస్ లోని టీ.వీలో ఏదో తెలుగు మూవీ మొదలయ్యింది. బస్ లో అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే, సరిత మాత్రం కిటికీ నుండి బయటకు చూడడం గమనించి, “ఏంటీ! సినిమా చూడవా?” అని అడిగాడు రాజేష్ సరితని. అతని వైపుకి తన చూపుని మరల్చి “అది ఆల్ రెడీ చూసేసాను. మరోసారి చూడాలంటే బోర్. నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్ అన్నయ్యా.” అంది. అతను నవ్వేసి “నీకు రెండోసారి చూడాలంటే బోర్. నాకు అసలు సినిమాలు చూడడమంటేనే బోర్.” అన్నాడు. ఆమెకూడా నవ్వేసి “సరిపోయింది, అయితే ఇద్దరికీ బోర్ తప్పదన్నమాట.” అంది. “ఓకే, బోర్ కొట్టకుండా ఇద్దరం కబుర్లు చెప్పుకుందాం.” అన్నాడు రాజేష్. “సరే..” అంది సరిత. “ఓకే, ఏ టాపిక్?” అన్నాడు రాజేష్.
“నీ ఇష్టం.” అంది సరిత.
“నాకు ఇష్టమైన టాపిక్ ఆడాళ్ళకు ఇష్టముండదులే.” అన్నాడు రాజేష్.
“పరవాలేదు చెప్పు.” అంది సరిత.
“మ్.రొమాన్స్.” అన్నాడు రాజేష్. ఒకసారి అతన్ని సూటిగా చూసి, ఫక్కున నవ్వి అంది సరిత “ఆ టాపిక్ ఆడాళ్ళకు ఇష్టముండదని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు?” అని.
“ఏమో మరి, కొందరిని చూస్తే అలా అనిపించింది. అయితే నీకు ఇష్టమేనా!” అన్నాడు రాజేష్.
“చాలా ఇష్టం. కాకపోతే ఇంతవరకూ మాట్లాడడానికే ఎవరూ దొరకలేదు.” అంది సరిత.
“ఇప్పుడు నేను దొరికాను కదా.” అన్నాడతను. సరిత అతనిని చూసి చిన్నగా నవ్వింది. ఆ నవ్వడంలో కాస్త చిలిపితనాన్ని మిక్స్ చేస్తూ. అది గమనించిన అతను, కాస్త అడ్వాన్స్ అయ్యాడు.
“నిజానికి నాకు ఇష్టమైన టాపిక్ అది కాదు. కాస్త మర్యాద కోసం అలా చెప్పాను.” అన్నాడు.
“అవునా! మర్యాద కోసం కాకుండా అయితే ఏం చెప్పేవాడివి?” అంది.
అతను కాస్త ఇబ్బందిగా కదిలి, “చెబితే నువ్వు తిట్టకూడదూ, తిట్టుకోకూడదు.” అన్నాడు.
ఆమె నవ్వేసి “నో ప్రోబ్లమ్.” అంది.
“ప్రామిస్!?” అన్నాడు అతను చేయి చాచి.
“అబ్బా, ప్రామిస్.” అంది అతని చేతిలో చేయి వేస్తూ.
అతను ఆ చేతిని అలాగే పట్టుకొని “అయితే చెప్పేనా?” అన్నాడు.
ఆమె తన చేతిని అలాగే ఉంచి “అబ్బా, చెప్పొచ్చుకదా..” అంది.
అతను ఆమెకి దగ్గరగా జరిగి, ఆమె చెవిలో “సెక్స్..” అని చెప్పి, ఆమె మొహం లోకి చూసాడు.
ఆమె నవ్వుని పెదవులు బిగించి నొక్కిపెట్టింది. అతను ఆమె చేతిని చిన్నగా నొక్కుతూ “చెప్పు, ఆ టాపిక్ నీకు ఇష్టమేనా?” అన్నాడు. ఆమె ఏమీ మాట్లాడలేదు. అతను ఇంకాస్త దగ్గరకి జరిగాడు. అతని మోచేయి ఆమె స్థనాన్ని తాకుతుంది. ఆమె కాస్త సర్ధుకొని కూర్చుంది. ఇబ్బంది పడి సర్ధుకుందో, కేజువల్ గా సర్ధుకుందో అతనికి అర్ధం కాలేదు. ఆమె చెయ్యి మాత్రం అతని చేతిలో అలాగే ఉంది. ఒక నిమిషం మౌనంగా ఉండి, తన మోచేతితో ఆమె స్థనాన్ని కాస్త నొక్కుతూ “చెప్పొచ్చుగా సరితా, ఇష్టమేనా?” అన్నాడు. “ఊఁ..” అంది ఆమె. Telugu Sex Kathalu
“మ్.అయితే సెక్స్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావా?” అన్నాడు రాజేష్. ఆమె కాస్త సిగ్గుగా నవ్వింది.
“చెప్పు ప్లీజ్.” అన్నాడు. “ఊఁ..” అంది ఆమె.
“ఫోర్ ప్లే..?” అన్నాడతను. ఆమె అతని వైపు చూసి తల దించుకుంది.
“చెప్పు సరితా! సెక్స్ కి ముందు ఎలాంటి ఫోర్ ప్లే కావలి నీకు?” అన్నాడు.
అప్పటికి కాస్త బిడియం వదిలి “నువ్వయితే ఎలాంటి ఫోర్ ప్లే చేస్తావు?” అంది.
“మ్..అది చెప్పడం కష్టం. అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిని బట్టి, మారిపోతుంది.” అన్నాడు.
“పోనీ, ఎవరినో ఒకరిని ఊహించుకొని చెప్పు.” అంది సరిత.
అతను ఆమె చేయి వదిలేసాడు. వదిలేయగానే, ఆమె చేయి అతని తొడపై పడింది. అతను ఆమె తొడపై చేయివేసి “ఎవరిని ఊహించుకోవాలో నువ్వే చెప్పు.” అన్నాడు.
ఆమె కాస్త టెన్షన్ గా “ఏమో బాబూ, నీ ఇష్టం.” అంది.
అతను ఆమె తొడపై తన చేతితో కాస్త ప్రెషర్ పెంచి “అబ్బా.చెప్పొచ్చుగా!” అన్నాడు.ఆమె అతని వైపు చూసింది. ఆ చూపులో అలజడి కనిపిస్తుంది. దానిని గమనిస్తూ, “పోనీ, నిన్ను ఊహించుకోనా!?” అన్నాడు. ఆమె తల దించుకుంది.అతను ఆమె తొడపై చిన్నగా వేళ్ళతో నొక్కాడు. ఆమె తొడలు చిన్నగా కంపించడం అతను గమనించాడు. ఆ చేతిని కాస్త కిందకి జరిపి, ఆమె మోకాలిని పట్టుకున్నాడు. ఆమె కాస్త ఇబ్బందిగా కదిలి “ప్లీజ్, ఇక ఆపేద్దాం.” అంది.

అతను ఆమె మోకాలిపై నుండి చేతిని వెనక్కి తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అతని మోచేతికి ఆమె స్థనం తగులుతుంది. ఆమె చేయి మాత్రం అతని తొడపై అలాగే ఉంది.అతనికి కూడా శరీరం చిన్నగా వణుకుతుంది. ఇంకా అడ్వాన్స్ అయితే ఆమె ఏమనుకుంటుందో అని భయపడ్డాడు. కానీ అతని మోచేతికి తగులుతున్న ఆమె మెత్తదనం, అతన్ని ముందుకు వెళ్ళమంటుంది. ఒక ఐదు నిమిషాలు అలాగే ఉండి, తన మోచెత్తో ఆమె స్థనాన్ని నెమ్మదిగా నొక్కాడు. ఆమె ఏమీ అనలేదు. కాస్త ధైర్యం వచ్చింది అతనికి. ఈసారి కాస్త గట్టిగా నొక్కాడు. ఆమెలో చిన్న కదలిక.

మోచేతిని అలాగే ఉంచుతూ, అరచేతిని ఆమె తొడపై వేసి చిన్నగా నొక్కాడు. అతని తొడపై ఉన్న ఆమె చేయి కాస్త కదిలింది. అతను ఆమె తొడను నిమరసాగాడు. ఆమె నెమ్మదిగా ఊపిరి తీసుకుంటుంది. తొడల మధ్య జిల మొదలయ్యినట్టుంది. దాంతో కింది పెదవిని ముని పంటితో నొక్కి పట్టుకుంది. అతను ఆమె తొడపై చేయి తీసేసి, ఆమె భుజాల చుట్టూ వేసి దగ్గరకి లాగాడు. వంట్లో బలం లేనట్టు ఆమె అతనిపై వాలిపోయింది. నెమ్మదిగా ఆమె భుజంపై నుండి చేతిని జార్చి, కాలర్ బోన్ కింద, స్థనం పైభాగంలో చిన్నగా నొక్కాడు. ఆమె మరి కాస్త ఒరిగింది.

ఈ సారి ఆమె స్థనంపై తన అరచేతిని బోర్లించి, నెమ్మదిగా నొక్కాడు. ఆమె గబుక్కున స్పృహ లోకి వచ్చి, అతన్ని విడిపించుకొని, తన సీట్లో సర్ధుకొని కూర్చుంది. అతను ఆమె చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని “ప్లీజ్ సరితా..” అన్నాడు. ఆమె నెమ్మదిగా చేతిని విడిపించుకొంటూ “ప్లీజ్ రాజేష్, శివ గురించి ఆలోచించు.” అంది. అతనూ వెంటనే స్పృహ లోకి వచ్చేసాడు.రెండు నిమిషాల వరకూ అతనికి ఏమీ అనిపించలేదు గానీ, తనకి కొన్ని అడుగుల దూరంలో ఆమె బాత్ రూమ్ లో ఉందీ, పైగా ఇద్దరమే ఉన్నాం అన్న విషయం అతని మెదడుని తొలిచేయ సాగింది.

పైగా రాత్రి, విందు భోజనం ముందు సూప్ లాంటి వ్యవహారం జరిగిందేమో, అతని మీటర్ కొట్టేసుకుంటుంది. ఇంతలోనే మళ్ళీ చిన్న భయం. వేళ్ళు విరుచుకుంటూ బాల్కనీ లోనే నిలబడి ఆలోచిస్తున్నాడు. టెన్షన్ తట్టుకోలేక అర్జెంట్ గా సిగరెట్ తాగాలని అనిపించింది. పేకెట్ లోపల గదిలో ఉంది. వెళ్ళాలా, వద్దా అని కొద్దిసేపు ఆలోచించాడు. ఇక వెళ్ళడమే బెటర్ అనిపించి, లోపలకి అడుగు పెట్టాడు. అతని ఫేంట్ జేబులోంచి పేకట్ తీస్తుండగా, బాత్ రూమ్ తలుపు తెరుచుకుంటున్న చప్పుడు. బిగుసుకు పోయాడతను. మామూలుగా బయటకి వచ్చేసింది ఆమె.

రాజేష్ పేకెట్ తీసుకొని వెనక్కి తిరిగాడు. గదిలో అతన్ని చూడగానే, షాకయ్యి అలాగే నిలబడిపోయింది ఆమె. గదిలో అతను ఉండడని ధైర్యంతోనేమో, వంటి మీద టవల్ తోనే బయటకి వచ్చేసింది. అసలే చిన్న సైజు టవల్, ఆమె స్థనాలని సగంకూడా దాచలేక అవస్త పడుతుంది. కింద అయితే, మోకాళ్ళకు అర అడుగు పై వరకూ మాత్రమే కప్పగలిగింది. సగం తెరచిన బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీం పేకెట్ లా ఉంది ఆమె. నోరూరిపోతుంది అతనికి. ఆగడం అతని వల్ల కావడం లేదు. నెమ్మదిగా ఒక్కో అడుగు ఆమె వైపు వేయసాగాడు. ఆమె కదలడానికి కూడా శక్తి లేనట్టు అలాగే నిలబడి పోయింది. ఆమెకి తన ఊపిరి తగిలేంత దూరంలోకి వచ్చేసాడతను. ఆమె వంటిపై నుండి వస్తున్న తాజాదనపు పరిమళం అతన్ని మరింత పిచ్చెక్కిస్తుంది. నెమ్మదిగా ఆమె భుజాలపై చేతులు వేసాడు. ఆమె చిన్నగా వణుకుతుంది. ఆ వణుకు ఆమె పెదవులలో మరింత ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. అతను నెమ్మదిగా ఆమె పెదవులను తన పెదవులతో తాకాడు. ఆమె సందిగ్ధంగానే తన పెదవులను కొద్దిగా తెరిచింది. అతను సన్నగా వణుకుతూ, ఆమె కిందిపెదవిని అందుకోబోతుండగా… పెద్ద శబ్ధంతో సెల్ మోగింది.

ఇద్దరూ ఉలిక్కి పడి విడిపోయారు. మోగుతున్నది రాజేష్ సెల్, శివ కాల్ చేస్తున్నాడు. అతను గబుక్కున కాల్ లిఫ్ట్ చేసాడు. అటునుండి శివ “ఒరేయ్, దిగిపోయారా?” అని అడిగాడు. రాజేష్ తడబడుతూ “ఆ.ఇప్పుడే జస్ట్..” అన్నాడు. “సరిత ఉందా?” అన్నాడు. ఏం చెప్పాలో తెలియని కంగారులో “ఆఁ..ఉంది.” అన్నాడు. “ఒరేయ్, అది ఫంక్షన్ హాల్ కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవుతానంటుందేమో, వద్దని చెప్పు. అక్కడ అంత కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు. ఎలాగూ నీ కంపెనీ గెస్ట్ హౌస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడకి తీసుకుపో. ఫ్రెష్ అయిన తరువాత ఫంక్షన్ హాల్ లో దింపొచ్చు.”