नवरात्र दिवस 2

रात्री उशिरापर्यंत मावशी आणि आजोबांची प्रणय क्रीडा पाहिल्यामुळे मला सकाळी उठायला उशीर झाला.आई उठवायला आली. साधारणपणे घडाळ्यात 10 वाजले होते.तिने पिवळ्या रंगाची साडी नेसली होती. साडी बेंबीच्या 2-3 इंच खाली नेसली होती. तेवढ्यात मावशी जांभई देत माझ्या रूम मध्ये आली. मावशी नुकतीच उठली होती, मोकळे केसांचा अंबाडा बांधताना तिचे स्लीवलेस ब्लॉऊस मध्ये बगल मादक वाटत होते. साडी जेमतेम कंबरेवर नेसली होती. तिच्या खोल बेंबीच्या दर्शनाने माझा सोटा चड्डी चा तंबू करत होता. रात्रभर आजोबांनी केलेल्या कामक्रीडाने मावशी च्या चेहऱ्यावर वेगळीच खुशी जाणवत होती.मी फ्रेश होण्यासाठी बाथरूम मध्ये गेलो आणि दोघींचे बोलणे ऐकू लागलो. “ताई , इतका उशीर केलास उठायला” आईने विचारलं. ” अग सीमा, रात्रभर तुझ्या सासऱ्याने नांगर चालवला माझ्या जमिनीवर”मावशी बोलली. “हो ताई, ते कळतेच आहे तुझ्या चालण्यावरून”आई बोलली. “सीमे तुझी मज्जा आहे बाई, असला कडक आणि लांब सोटा मी कधीच अनुभवला नव्हता,तुझी भारी सोय आहे घरातच”मावशी हसून बोलली. “ताई , अग कसली काय मज्जा, आजकाळ राजच्या कॉलेज ला सुट्टी आहे त्यामुळे आम्हाला दुपारून मनसोक्त चोदता येत नाही आणि संध्याकाळ पासून तुझे मेव्हणे घरी असतात” आई बोलली. “बघू, आज हे बाहेरगावी जायचं बोलत होते, जर गेले तर मी ही तुमच्या मध्ये सहभागी होते आज” आई बोलली. “वाह,कित्ती मज्जा येईल सीमे, देवकरो तुझा नवरा काही दिवस बाहेर जावो” मावशी बोलली. मी दोघींचे बोलणे ऐकून थबकलोच. आज जर बाबा बाहेर गेले तर मावशी आणि आई आणि आजोबा मिळून एकमेकांना चोदणार यात शंका नव्हती. मी फ्रेश होऊन आलो. ” ताई तू फ्रेश हो मी नाष्टा आणते”आई बोलली. माझे गालगुछे घेऊन मावशी फ्रेश होण्या साठी गेली आणि आई किचन मध्ये गेली. आजोबा हॉल मध्ये होते. आई काय बनवतेस हे विचारताना मी आई ला माघून मिठीत घेतले आणि तिच्या बेंबीत बोट घातले. काय बनवू माझ्या बाळाला आई न विचारले. मी बोललो मला ब्रेड सँडविच बनव. आई ने ब्रेड कापले आणि त्यावर बटर लावू लागली. मी आई भोवतालचा विळखा तसाच ठेवत अलगद बटर नाईफ पकडला आणि बटर लावता लावता नाईफ च एक गोलाकार टोक आईच्या बेंबीत खुपसला. “अहहहह” आई विहाळली आणि बेंबीतून नाईफ काढू लागली. मी लागलीच नाईफ फिरवली आणि टोकदार भागावर बटर लागलेले होत ते टोक आईच्या बेंबीत खुपसला. आईची बेंबी ‘टी’ आकाराची उभट असल्यामुळे चाकूच टोक आईच्या बेंबीत योग्यपणे रुतला आणि बटर मुळे चाकू बेंबीत सहजपणे शिरला. मी जेमतेम अर्ध्या मिनिटात 3 वेळा आईच्या बेंबीत चाकू आत बाहेर केला. “अहहहहहहहहहहहह,राज ओऊहहहह माझी बेंबी , प्लिज चाकू सोबत मस्ती नको बेटा” बोलत आईने माझ्या हातून चाकू काढून घेतला. मी बेडरूम मध्ये गेलो तर मावशी तयारी करत होती. तिने सुद्धा पिवळ्या रंगाची लोवेस्ट साडी आणि स्लीवलेस ब्लॉऊस घातला होता. मावशी केस करत होती, मी तिला मागून जाऊन घट्ट मिठीत दाबलं. तिच्या खांद्यावर पप्पी घेत तिला बोललो” मावशी तू खूप सुंदर दिसतेस ग” . ” हो का , माझ्या राज बेटा ला काय बरं आवडत माझ्यात” मावशीने विचारलं. “तू लोवेस्ट साडी खूप छान नेसते , तुझी बेंबी आणि पोट खूप मस्त दिसते साडीत” मी बोलतना मावशीच्या पोटावरुन हाथ फिरवत बेंबीत बोट घातले. “आई पण नेसते ना बेंबी खाली साडी,ते नाही का आवडत तुला” मावशी ने विचारले. “तुझ्या सारखी 7 ते 8 इंच बेंबी खाली , इतक्या लो नाही नेसत ती” मी मावशीची बेंबी खोदत बोललो. ‘तुला कसं माहीत मी 7-8 इंच बेंबीच्या खाली नेसते’ मावशीनं विचारले. “अग त्या दुकानदाराने मोजलं होतं ना ग मावशी” मी बोललो. “अरे हो, मी विसरलेच, तुम्ही सर्व पुरुष मंडळी सारखीच, बायकांच्या बेंब्या दिसल्या की झाले सुरू”मावशी बोलली. “हम्म, बेंबी मुळेच तर स्त्रियांनच सौंदर्य खुलून येत साडीत” मी बोललो. मावशीचे केस करून झाले ती मॅचिंग बांगड्या , कानातले घालू लागले. मी मनसोक्त मावशीला मिठीत घेऊन बेंबीत बोट आत बाहेर करत होतो. मावशी सुद्धा सहकार्य देत होती. ‘अग मावशी बॉडी परफ्युम लावण’ मी बोललो. ‘दे ना’ मावशी बोलली. ” मी लावणार तुला” मी बोललो. “बरं “मावशी बोलली. मी मावशी ला दोन्ही हात वर करायला लावले , परफ्युम घेतला आणि तिच्या बगलात स्प्रे केला हलका मानेवर,पाठीवर, स्तनांवर, बेंबीत पण स्प्रे केला. वाह काय मस्त सुवास आहे मावशी बोलली. हम्म माझी सुंदर मावशी बोलून मी तिला मिठीत घेतले. “चला आता मी आई ला मदत करते तू आणि आजोबा नाष्टा करायला बस” मावशी बोलली . थोड्याच वेळात आई आणि मावशी नाश्ता घेऊन आल्या, दोघीनीही पदर खोचले होते, त्यामुळे बेंब्या उघड्या होत्या.आईची बेंबी बटर मुळे थोडी तेलकट वाटत होती. मावशी आजोबांजवळ खेटून उभी होती. “वाह थोरल्या सुनबाई, कस्तुरी मूर्ग प्रमाणे तुमच्या बेंबीतुन सुगंध दरवळतोय” आजोबा नाकाचे टोक मावशीच्या बेंबी जवळ नेत बोलले. “आजोबा ,हा आघाव राज ह्यानेच माझ्या बेंबीत स्प्रे मारला” मावशी बोलली. छान राज आजोबांनी मला शाबासकी दिली. मग आम्ही सर्वांनी नास्ता केला. आई – मावशी दुपारचं जेवण बनवणार तितक्यात बाबांचा फोन आला की काही काम निमित्ताने बाहेर जातोय काही दिवसांनी घरी येईल असा. आजोबा तडक उठले,आई आणि मावशी दोघींना चोदायची खुशी त्यांना झाली होती. आई आणि मावशी सुद्धा खुश झाल्या. खुशीत आजोबा बोलले की सुनबाई तयारी करा आपण बाहेर जेऊ , धाकल्या सुनबाई साठी लेहेंगा खरेदी करू, गरबा खेळू आता फक्त मज्जा करायची शरद नाही आहे तोपर्यंत. आई आणि मावशी काही वेळातच तयार होऊन आल्या. ह्यावेळेस आई ने सुद्धा साडी लोवेस्ट पद्धतीने नेसली होती म्हणजे 7-8 इंच बेंबीखाली. “काय छोट्या सुनबाई, लोवेस्ट साडी” आजोबा बोलले. “इश्श आजोबा, हे नाही आहेत ना ,जा बुआ असा काय करता” आई लाजून बोलली. मावशीतर नेहमी प्रमाणे लोवेस्ट साडीतच होती. आजोबांनी फोन करून ड्रायव्हर ला बोलावले आणि ब्रेझ्झा काढायला लावली. शंकर ब्रेझ्झा घेऊन आला. आई व मावशीने डोक्यावरून पदर घेतल्यामुळे त्यांच्या खोल बेंब्या उघडपणे दिसत होत्या. आईची बेंबी शंकर साठी नवीन नव्हती पण मावशीची बेंबी शंकर सातत्याने पाहत होता. आजोबा शंकर शेजारी बसले. मी माझ्या शेजारी मावशी आणि एका कडेला आई असे आम्ही तिघे बसलो. शंकर ने मधला आरसा असा सेट केला की त्यात मावशीची व आईची दोघींची बेंबी दिसेल.मावशी मध्ये असल्याने तिची बेंबी स्पष्ट दिसत होती ,आई कॉर्नरला असल्याने तिची बेंबी स्पष्ट नाही पण अंधुक दिसत होती.रोड वर मुदाम खड्यात गाडी घालून शंकर मावशी व आईचे हलणारे स्तन आणि पोटावरील खोलगट बेंब्या टापत होता. जवळपास तासभर प्रवासा नंतर आम्ही एका हॉटेल जवळ थांबलो. आम्हाला वेलकम करून सर्व्ह करण्यासाठी मॅनेजर आणि स्टाफ ची चढाओढ लागली. राहूल नावच एक मॅनेजर आमच्या जवळ आला. त्याने आम्हाला मेनू कार्ड दिले.काही वेळात आम्ही ऑर्डर दिली. हॉटेल मध्ये वेटर जेवण सर्व्ह करताना आई आणि मावशीच्या बेंब्या पाहत होते. भरपूर जेवणा नंतर मला थोडा आराम करू वाटत होता. आजोबा सुद्धा आराम करू पाहत होते.” इथे शेजारीच आम्ही खूप छान गार्डन तयार केले आहे अनेक प्रकारची गुलाब आहेत, मॅडम तुम्ही नक्कीच जेवणानंतर फेरफटका मारावा असा मला वाटत”राहुल बोलला. “राज चल रे सोबत” आई बोलली. ” आई मला आराम करायचं आहे गं” मी बोललो. “तुमची परवानगी असेल तर, मी सोबत येऊ का” राहुल ने विचारलं. “हो चालेल” आई बोलली. अर्ध्या तासाने आई व मावशी आल्या. त्या दोघीं कडे पाहून मला आणि आजोबांना हसू आवरेना. त्या दोघी एकमेकां कडे पाहून विचारात पडल्या. “सीमे, अग आपण रोजचं लोवेस्ट साडी नसतो, मग आज हे दोघं असा का हसत आहेत, पदर वैगरे पण डोक्यावर घेतलेत आपण “मावशी बोलली. ” ताई, आपण खूप मुर्खपणा केला” आई खाली स्वतःकडे पाहून पदराने बेंबी कव्हर करू लागली. ” काय झाल” मावशी ने विचारलं. “अग, खाली बघ स्वतःकडे”आई मावशीच्या कानात बोलली. मावशीने नजर खाली टाकताच, पटकन पदराने बेंबी कव्हर करू लागली. दोघी हसू लागल्या. आजोबा बोलले”सुनबाई, राहु द्या आता , आम्ही तुमच्या डेकोरेटिव्ह बेंब्या पहिल्या, पण नक्की काय घडलं, हे चाफे तुमच्या बेंबीत आणि गुलाब लोवेस्ट साडीत आले कसे, कसं घडलं हे सर्व”. “आजोबा, ते काय झालं आम्ही गुलाबाच्या झाडाजवळ फोटो घेत होतो. राहुल आला आणि म्हणाला काकी तुमच्या लोवेस्ट साडीत हे गुलाब खोचा आणि बेंबीत हे चाफे ठेवा छान सुगंध येईल, म्हणून आजोबा आम्ही असं केलं, जा बुआ तुम्ही आमच्यावर हसले, आम्ही काढतो बेंबीतून फुलं” मावशी बोलली. “अहो सूनबाई, नका काढू छान दिसतायेत, मला सवय नाही ना बेंबीत असं काही पाहण्याची म्हणून हसू आले, पडतील ते फुलं आपोआपच असू द्यात”आजोबा बोलले. “बरं आजोबा” बोलत मावशीने पदर ठीक केला आणि पुन्हा मावशीची बेंबी उघडी झाली. पिवळ्या साडीत सफेद चाफा मावशीच्या बेंबीत आणि बेंबी खाली लाल गुलाब सुरेख दिसत होता. आईच्या बेंबीत लाल चाफा आणि बेंबी खाली सफेद गुलाब छान वाटत होता. आम्ही गाडी जवळ गेलो. शंकर मावशी आणि आईची बेंबी पाहू लागला. शंकरला राहवलं नाही त्याने आई ला विचारले, मॅडम बेम्बटात ही फुलं कुठून बा आलीत. मावशीला खूप हसू आलं. सीमे बेम्बटात फुलं. शंकर गावा कडचा असल्यामुळे त्याचे उचार गावंढळ होते. “अरे ह्या हॉटेलात स्वागत करतेवेळी आम्हाला ही फुले आमच्या बेंबीत खोचून दिली”आई शंकरला बोलली. ” लय झाक दिसतंय तुमचं बेम्बाट मालकीण बाई”शंकर बोलला. “आणि माझी बेंबी कशी दिसतेय रे शंकर”मावशीने विचारलं. ” तुमचं बेंबाट भी लय झाक आहे मॅडम” शंकर बोलला. “बेंबी बोलतत् बेंबाट नाही” मावशी बोलली. व्हय व्हय तेच तेच बेंबाट शंकर बोलला. मावशीला पुन्हा हसू आवरेना झालं. चला आता बोलत मावशीने शंकर ला गाडी सुरू करायला सांगितले. गाडी सुरू झाली आजोबा घोरू लागले आणि मी डोळे लावले. मावशी आणि आई ची बडबड चालू होती त्यांना वाटले मी झोपी गेलो. पण मी डोळे लावून त्यांचे बोलणं ऐकत होतो. ” सीमे, अग त्या राहुल ने माझ्या साडीत गुलाब खोचताना , गुलाबाचा देठ माझ्या योनीवर चोळला गं, माझ्या तर अंगावर शहारे च आले”मावशी बोलली. ” अग हो ना ताई, आणि आपल्या साड्या सुद्धा लोवेस्ट होत्या, गुलाबाचे देठ लागलीच योनीमार्गात पोहचले.”आई बोलली. “आणि सीमे , चाफा बेंबीत घालताना त्याने अगोदर आपली बेंबी कसी गुलाबपाणी लावून साफ केली.”हम्म, ताई पण माझी बेंबी 2-3 मिनिट आणि तुझ्या बेंबीला 5-7 मिनिट एवढा वेळ का लागला ग” आई ने विचारलं. शंकर मधेच बोलला” मोठ्या मालकीण बाईचं बेंबाट कित्ती मोठलं अन खड्डागत आहे , वेळ लागलच की” . “आघाव कुठचा शंकर” मावशी बोलली आणि दोघी हसू लागल्या. “आणि सीमे, चाफा बेंबीत घालताना त्याने 2 -3 वेळा तरी माझी बेंबी बोटाने खोदली ग , असं अनोळखी पुरुष कधीही बेंबीत बोट घालतील ह्याचा नेम नसतो बघ, आणि मग बेंबीत बोट घातलं की काय करावं तेच सुचत नाही बघ.” मावशी बोलली. “पुरुषांची जात मेली अशीच, बाईची बेंबी दिसली की लगट करायला मोकळे.” आई हसून बोलली. “हम्म सेल्फी घेतांना माझ्या बेंबीत बोट बघ कसं आलाय त्याच “मावशी फोन मधला फोटो आईला दाखवत बोलली.ताई अग डिलिट कर जीजू पाहतील हं आई बोलली. मी हाइड करेल मुंबईत जाण्या आधी मावशी बोलली. काही वेळातच आम्ही एका शॉपिंग सेन्ट्रल मॉल ला पोहचलो. शंकर ने आजोबांना उठवले. आम्ही आत गेलो तिथे लेहेंगा साठी विशेष सेकशन होते. तिथे सेल्समन आम्हाला माहिती देत होता. त्याने काही छान पिसेस ट्रायलं साठी आई ला दिले. आई पहिला लेहेंगा चोळी घालून आली. लेहेंगा लोवेस्ट होता. आईचं संपूर्ण पोट आणि खोल बेंबी दिसत होती. चोळी थोडी टाइट होती. हलकी क्लीवेज दिसत होती पण उरोज पूर्णपणे कव्हर होत होते. पाठमोरी आई अर्धनग्न होती. चोळी बेकलेस होती आणि लेहेंगा कंबरेवर खूप खाली होती. मॉल मध्ये सर्व आई ला पाहत होते. जणुकाही फॅशन शो ची मॉडेलच मॉल मध्ये आली. आई ने मावशीला सुद्धा खरेदी करायला सांगितले. मग त्याने मावशी साठी काही लेहेंगा चोळी दाखवले. मावशी आई पेक्षा थोडी जाड असल्याने तिला लेहेंगा आणि चोळी टाईट झाले. तिचे उरोज चोळी बाहेर डोकवत होते. पोट जरा दाबल्या जाऊन बेंबीचा आकार बदलला होता. मावशी खूप हॉट दिसत होती. पण कम्फर्टेबल वाटत नव्हती. सेल्समन ने तिला एक प्लससाईज दिली. त्यात मावशीचे उरोज आणि पोट आणि बेंबी अगदी योग्य फीट झाले.मी मावशीचे आणि आईचे लेहेंगा चोळी मध्ये फोटो घेतले. दोघींच्या बेंब्या लोवेस्ट लेहेंगा मध्ये मादक वाटत होत्या. लेहेंगा ट्रायलं करवते वेळी सेल्समन दोघींची बेंबी बोटाने खोदत होता. त्याने मावशी आणि आई ला बेंबी साठी दागिने घेण्यासाठी व बेंबीवर टॅटू काढायला विनंती केली. दोघी बोलल्या नंतर बघू. खरेदी करून आम्ही गरबा खेळून घरी परतलो. मी खूप झोप आलीय असा नाटक करून माझ्या खोलीत गेलो. काही वेळाने बाहेरचे दिवे बंद होताच मी आजोबांच्या बेडरूम मध्ये डोकावू लागलो. आई ,मावशी आणि आजोबा इंग्रजी फ़िल्म पाहत होते. त्यात दोन बायका एकाच पुरुषा बरोबर संभोग करत होत्या. इकडे आजोबांनी सुद्धा त्या फिल्मची कॉपी सुरू केली होती. आजोबांनी दोघींच्याही चोळीच्या आणि लेहेंगा च्या दोऱ्या आणि नाड्या सोडून दोघींनाही नग्न केलं. तिघेही एकत्र येऊन चुंबन घेऊ लागले. आजोबा कधी आईचे ओठ तर कधी मावशीचे ओठ चोखत होते. नंतर आजोबा बेड वर झोपले. मावशी आणि आई त्यांचा सोटा आळीपाळीने चोखू लागल्या. थोड्या वेळात आई आजोबा वर बसून तिची योनी त्यांच्या तोंडावर घासू लागली. आजोबा जिभेने आईचे चोदन करत होते. खाली मावशी आजोबांचं सोटा हलवून तोंडात घेऊन ओला करत होती. आई पुन्हा खाली सरकली आणि आजोबांचं सोटा मावशीने आईच्या योनीमार्गात ठेवला. आजोबांनी दणादण दणके द्याला सुरू केले. दणक्यांनी आईचे उरोज वर खाली होत होते. वर मावशी आजोबांच्या तोंडावर बसून योनी चाटून घेत होती. आई आणि मावशी अधून मधून एकमेकींच्या चुंबन घेत होत्या. मग दोघींना डॉगी पोस मध्ये बसून आजोबा कधी सोटा आईच्या तर कधी मावशीच्या योनीत घुसवत होते. दोघी अहहहहहतूहहहह उहहहहह असे ओरडत होत्या. मिशनरी पोस मध्ये सुद्धा आजोबांनी मावशीला व आईला चोदुन काढले. आजोबांनी गरम विर्याचा फवारा दोघींच्या तोंडात सोडला. आई आणि मावशीने चुंबन घेत आजोबांचं वीर्य तोंडातल्या तोंडात पियून टाकले. त्या रात्री तिघांचा प्रणय क्रीडा खूप रंगली. पहाटे दोघी नागड्या आजोबांच्या छाती वर डोकं टेकवून त्यांचा सोटा हाताळत होत्या. एव्हाना इंग्रजी फिल्म मध्ये नवीन शॉट सुरू झाला होता, दोन पुरुष दोन स्त्रियांना एकत्रित पणे चोदत होते, एक बाई दोन पुरुषांच्या सोटे घेत होती एक योनीत एक गांडीत. मावशी बोलली”वाह कित्ती मज्जा येत असेल ना, दोन सोटे एकत्र घेण्यात”. आजोबांनी विचारलं”सुनबाई, तुम्हाला चोदायची इच्छा आहे का अशी”. मावशी लाजली आणि हो बोलली. आई ने पण लाजत होकार दिला.आजोबा बोलले माझा मित्र आहे राम त्याच्या सुनेला आम्ही दोघांनी एकत्र चोदल होता. तो पण माझ्या सुनेला चोदायच बोलत होता, मी फोन करून त्याला तातडीने बोलावून घेतो. आता तिघेही पुन्हा चोदू लागले. दुसरा दिवस समाप्त.

स्वीट प्रिया भाभी की चूत चोदी

हैलो दोस्तों.. मेरा नाम रोहित है और मेरी उम्र 28 साल है। में मुंबई में रहता हूँ मेरी लम्बाई 5.8 और में एक इंजिनियर हूँ। दोस्तों वैसे में इस साईट कामुकता डॉट कॉम पर सेक्सी कहानियाँ पड़ने के लिए समय निकाल ही लेता हूँ और मुझे यह सब करना बहुत अच्छा लगता है और इन कहानियों को पढ़कर ही मैंने एक दिन अपनी भी कहानी लिखने के बारे में सोचा और आज आप सभी के सामने वो घटना मौजूद है। दोस्तों इसमें मुझसे अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज मुझे माफ़ करना क्योंकि यह मेरी पहली कहानी है। दोस्तों यह बात 7 साल पहले की है जब में 21 साल का था और इंजिनियरिंग के आखरी साल में मेरा दाखिला हुआ था। में अपने कज़िन के घर पर रहकर पढ़ाई करता था क्योंकि मेरा घर गावं में था और वहां पर एक भी अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं थे। मेरे कज़िन के यहाँ सिर्फ़ वो और उनकी वाईफ प्रिया रहती थी।
मेरे भाई ने इंटरनेशनल मार्केटिंग में B.A. की हुई थी और वो अधिकतर समय घर से बाहर किसी ना किसी ट्यूर पर ही रहता था और मेरी भाभी को ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाता था। मेरी भाभी फिर भी खुश थी और उन्होंने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की.. जब भी मेरे भाई ट्यूर पर जाते थे तो में अपनी भाभी के कमरे में ही सोता था। क्योंकि अकेले में उनको बहुत डर लगता था। यह बात अगस्त महीने की हैं जब बारिश का मौसम था और भैया को 15 दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना था और फिर में, मेरी भाभी उनको एयरपोर्ट तक छोड़कर घर पर आए.. लेकिन भाभी बहुत उदास थी और घर पर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उनके दरवाजे को बजाया.. उन्होंने दरवाजा खोला। तो मैंने देखा तो उनकी आँखें लाल थी.. शायद वो रो रही थी।
में : भाभी आप रो क्यों रही हो?
भाभी : नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस मुझे आपके भैया की याद आ रही है तब तक मैंने अपनी भाभी को कभी ग़लत नज़र से नहीं देखा था.. लेकिन 21 साल की उम्र ही कुछ ऐसी होती है अपने आप पर काबू ही नहीं रहता। फिर मेरा लंड मुझे रात को बारिश की ठंडक में बहुत परेशान करने लगा और कभी भी खड़ा हो जाता। एक अजीब सी कशिश होती जो कि शब्दो में बताना बहुत मुश्किल है। फिर रात को भाभी ने कहा कि आओ रोहित सोने का टाईम हो गया।
में : भाभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
भाभी : क्यों क्या हो गया? ला ओ में दबा देती हूँ।
फिर मैंने बोला कि ठीक है भाभी और भाभी मेरा सर होले होले दबाने लगी.. मेरे और मेरी भाभी के बीच में एक बहुत अच्छे दोस्त का रिश्ता भी था और में भाभी के साथ हर एक बात शेयर करता था.. लेकिन अभी तक कभी सेक्स से सम्बंधित बातें शेयर नहीं की। भाभी ने मेरे सर में बाम लगाया और धीरे धीरे मेरा सर दर्द ठीक होने लगा और में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था.. मैंने भाभी से कहा कि में अब पूरी तरह से ठीक हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाभी ने मुझसे कहा कि रोहित पता नहीं मेरे पैर में कल शाम से हल्का हल्का दर्द हो रहा है।
में : भाभी यह तो ग़लत बात है आपने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? में अभी आपके पैर दबा देता हूँ।
भाभी : नहीं नहीं रोहित.. ऐसा मत करो प्लीज़.. में तुमसे कैसे अपने पैर दबवा सकती हूँ? लेकिन में कहाँ सुनने वाला था.. में सरसों का तेल लेकर आया और भाभी के पैरों में लगाने लगा। दोस्तों मेरी भाभी का कलर बिल्कुल साफ था और उनकी लम्बाई 5.5 और वो 25 साल की थी। वो एकदम सेक्सी लगती थी और उनके बूब्स एकदम गोल थे। अगर वो मुझे पहले मिली होती तो में उन से शादी कर लेता। भाभी ने उस वक़्त गुलाबी कलर की मेक्सी पहनी हुई थी। फिर मेरे बहुत कहने पर भाभी आखिकार मान गई और पैर दबवाने को मजबूर हो गई.. में तेल लेकर भाभी के पैरों पर लगाने लगा। तभी मुझे अचानक से पता नहीं क्या होने लगा और मेरा लंड हाफ पेंट में तनकर खड़ा हो गया.. मुझे पसीना आने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई और यह पहली बार था कि में अपनी भाभी को सेक्स की नज़र से देखने लगा था।
तभी अचानक से भाभी ने पूछा कि अब तो तू बड़ा हो गया है। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? तो में शरमा गया और बोला कि नहीं भाभी अभी तक तो कोई नहीं है और गर्लफ्रेंड की बात भाभी के मुहं से सुनकर मेरा लंड और ज़्यादा टाईट होने लगा और मैंने सोच लिया कि इस बात को आज कुछ ऐसी दिशा की तरफ मोड़ दूँ ताकि हमारे बीच और भी सेक्स की बातें हो सके। फिर में भाभी के पैर को दबाते हुए उन पर दबाव भी डाल रहा था और धीरे धीरे उनकी जांघो तक पहुंच गया था। भाभी की तरफ से कोई भी विरोध नहीं हो रहा था जिससे मेरा डर और खुल रहा था और में उनको अपने सेक्स प्लान में फंसा लेना चाहता था।
भाभी : क्यों भाई अब तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? दिखने में तो ठीक ठाक हो फिर क्या समस्या है।
तो मैंने कहा कि भाभी स्कूल में अगर किसी को पता चले कि मेरा किसी के साथ चक्कर है तो नाम खराब होगा और इसलिए मैंने किसी को प्रपोज़ नहीं किया। तभी भाभी अचानक से बोली कि मेरे करीब आओ.. तो में बहुत घबरा गया.. लेकिन फिर भी उनके करीब गया। उन्होंने मेरे सर पर किस किया और बोला कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है रोहित में बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा देवर मिला है।
में : में भी बहुत खुश हूँ भाभी आपको पाकर आप मेरी भाभी कम और एक दोस्त ज़्यादा हो और अब मेरा लंड मुझे ज़्यादा ही तंग कर रहा था और लंड इतना ज़्यादा खड़ा हो गया था कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं भाभी उसे देख ना ले। तो मैंने भाभी से कहा कि में एक मिनट में वॉशरूम से आया.. लेकिन में बेड पर से जैसे ही उठा अचानक से में भाभी के ऊपर गिर गया और मेरा लंड उनके पेट से टकराया भाभी ने बड़ी बड़ी आँखों से मुझे देखा और देखती ही रह गई। में फटाफट उठकर पेशाब करके वापस आया और भाभी के पैर दबाने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं.. लेकिन भाभी में अब बहुत बदलाव दिख रहा था.. उनकी आवाज़ धीमी हो गई थी और उनकी छाती भी थोड़ी तेज ऊपर नीचे हो रही थी। में उनके पैर दबा रहा था.. लेकिन मेरा लंड एकदम तनकर खड़ा था। भाभी की नज़र नीचे थी और में समझ गया कि वो मेरे लंड को देख रही है। तभी थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि लगता है तुम अब बड़े हो गये हो और अपनी भाभी के साथ सब कुछ शेयर नहीं करते।
में : नहीं भाभी ऐसा तो कुछ नहीं है.. लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
भाभी : यह तुम्हारी पेंट के अंदर पहाड़ क्यों बना हुआ है?
तो में यह बात सुनकर बहुत चकित हो गया और मेरे मुहं से कुछ नहीं निकला और में सर नीचे झुकाते हुए उनके पैर को दबा रहा था।
में : भाभी प्लीज मुझे माफ़ कर दो।
भाभी : अरे इस में माफ़ी की क्या बात है यह सब इस उम्र में सभी के साथ होता है और यह सब सामान्य है।
में : बहुत बहुत धन्यवाद भाभी मुझे समझाने के लिए.. लेकिन भाभी अगर आप गुस्सा नहीं हो तो क्या में एक बात पूछूँ?
भाभी : तुम एक क्यों 100 बात पूछो?
दोस्तों ये कहानी आप कामुकता डॉट कॉम पर पड़ रहे है।
में : भाभी आप और भैया क्या रोज़ सेक्स करते हो?
भाभी : नहीं रोहित में इतनी ख़ुशनसीब नहीं हूँ.. तुम्हारे भैया के लिए उनका काम ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो वहां से बहुत थककर आते है और थोड़ी बहुत देर में सो जाते है।
फिर में उनकी यह बात सुनकर बहुत चकित हुआ और मैंने भाभी के पैर दबाना छोड़ दिया और उनके ही पास में आकर लेट गया।
में : भाभी क्या में आपको किस कर सकता हूँ?
तो भाभी ने मेरी तरफ देखा और कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधी अपने होठों को मेरे होठों के करीब लेकर आए और मेरे ऊपर वाले होंठ को चूसने लगी.. में हक्का बक्का रह गया था.. क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस करने की शुरुवात भाभी की तरफ से होगी। में संभला और में भी भाभी का साथ देना लगा और उनके होठों को काटने लगा। बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट से मौसम ठंडा हो गया था और हम दोनों भी बहुत ज़्यादा कामुक हो गये थे। फिर मैंने भाभी को झटका देकर हटाया और उनके ऊपर आ गया और उनके होठों को ज़ोर ज़ोर से चूसने लगा.. भाभी ने मुझे इशारों से रोका और सिखाया कि कैसे आराम से किस करना चाहिए और हम दोनों एक दूसरे के होंठ करीब 5 मिनट तक चूस रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि में जन्नत में पहुंच गया हूँ और उनके होंठो को ऐसे चूस रहा था जैसे कि हम आईसक्रीम खा रहे हो और मेरा लंड इतना कड़क हो गया था कि उसमे बहुत दर्द होने लगा था। फिर भाभी ने मेरे होंठो को छोड़ा और मेरे निपल्स को काटने लगी और मेरी कमर में भी अपने नाख़ून का दबाव डालने लगी। में इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया था कि मैंने उनकी मेक्सी को फाड़ दिया और उनके बूब्स देखकर तो जैसे पागल ही हो गया था.. काली कलर की ब्रा से उनके बूब्स ऐसे ढके हुए थे जैसे कि नई नवेली दुल्हन घूँघट में छुपकर रहती है। फिर मैंने उनकी ब्रा का हुक खोला और इतना पागल हो गया था कि मैंने उनके निपल्स को ज़ोर से काटा वो दर्द से चिल्लाने लगी और कहा कि प्लीज धीरे प्लीज़.. लेकिन में तो पागल हो गया था और उनके आग्रह का कोई असर अब मुझ पर होने वाला नहीं था। फिर में ज़ोर ज़ोर से उनके बूब्स को चूस रहा था और मेरी भाभी की आवाज़ आ रही थी आहह और ज़ोर से और ज़ोर से अह्ह्ह उफ्फ्फ ऐईईइ रोहित मेरे शरीर को अपने दातों से काटो।
तभी उनके मुहं से यह सुनकर में और पागल हो गया और उनके बूब्स को और ज़ोर ज़ोर से चूसने लगा.. मेरी भाभी को अब बहुत मज़ा आ रहा था और उन्होंने मेरे सर पर हाथ फैरते हुए कहा कि रोहित तुम तो खिलाड़ी हो ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात मेरे निपल्स को ज़ोर ज़ोर से चूसते रहो और अब में उनके बूब्स से हटा और उनकी हल्की हरी कलर की पेंटी को सूंघने लगा। फिर मैंने उनकी पेंटी के ऊपर से ही उनको अपने दातों से काटा और मेरी भाभी दर्द से चिल्लाने लगी और सिसकियाँ लेने लगी। तभी मैंने एक झटके में उनकी पेंटी निकाली और उनकी चूत के आकार को देखने लगा.. चूत पर हल्के हल्के बाल थे और उसके होंठ गुलाबी कलर के थे। दोस्तों मैंने चूत रियल लाईफ में पहली बार देखी थी और इससे पहले ब्लू फिल्म में कई बार देखी थी और फिर मैंने ब्लूफिल्म्स की तरह उनकी चूत को चूसना शुरू किया और भाभी का चेहरा देखा.. भाभी अपनी दोनों आँखें बंद करके एक हाथ से अपने बूब्स को दबा रही थी और दूसरे हाथों से मेरे सर पर दबाव डालकर उनकी चूत की तरफ धकेल रही थी।
तो अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और में उनकी चूत को चूस रहा था और मैंने अपनी जीभ को उनकी चूत की गहराई में डाला तो उनकी चूत बहुत गरम हो चुकी थी और उनकी चूत के रस का स्वाद भी अच्छा था। मेरी भाभी पागल हो रही थी और वो बोली कि रोहित अब बर्दाश्त नहीं हो रहा.. प्लीज़ अपना लंड मेरी चूत में डाल दो। तभी उनके मुहं से लंड शब्द सुनकर मुझमें और जोश आ गया और में 69 पोज़िशन में आ गया। तो मैंने अपना लंड उनके मुहं में डाला और उनकी चूत को चूस रहा था.. मुझे लंड चुसवाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था और भाभी को भी उनकी चूत चुसवाते हुए बहुत मस्ती आ रही थी। हम 5 मिनट तक 69 पोज़िशन में एक दूसरे के प्राईवेट अंग को चूसते रहे.. लेकिन अब भाभी बेकाबू हो रही थी और मुझसे मदहोशी वाली आवाज़ में आग्रह करने लगी कि मुझे चोदो प्लीज़ मुझे चोदो। तो अब टाईम आ गया था उनकी चूत की प्यास बुझाने का.. मैंने उनको बिस्तर पर लेटाया और उनके कमर के नीचे एक तकिया लगाया और मैंने भाभी के कहने पर उनकी अलमारी से कंडोम निकाला। फिर भाभी ने कंडोम मेरे खड़े लंड पर चड़ाया और मुझे इशारा किया लंड को चूत के अंदर घुसाने का.. मेरा लंड बार बार स्लिप हो गया था। तो भाभी ने अपने हाथों से लंड को चूत के अंदर सेट किया और जैसे ही लंड चूत के अंदर घुसा तो उन्होंने मेरे सर के बाल ज़ोर से खींचे। अब वो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और उनके मुहं से अपने आप आवाज़े निकल रही थी आअहह अह्ह्ह आईई ज़ोर से तेज और तेज रोहित और तेज़ यह सब सुनकर में और ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था और मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मैंने भाभी के होठों को किस किया और एक हाथ से उनके बूब्स को भी दबा रहा था.. भाभी की आँखें बंद थी और होठों पर हल्की हल्की मुस्कान और अब उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो हम दोनों कश्मीर की वादियों में अपना हनिमून मना रहे हो। फिर मैंने अपना लंड उनकी चूत से बाहर निकाला और उनको घुटनो के बल डोगी स्टाईल में बैठने को कहा और में उनके पीछे आया और वहां से लंड उनकी चूत में डाला। इस बार उनको और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था.. क्योंकि दबाव और लंड से चूत की रगड़ और भी ज़्यादा हो रही थी.. भाभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी अचानक भाभी की धड़कन तेज होने लगी और उन्होंने ज़ोर से बोला कि तेज.. तो में समझ गया कि उनकी चूत का रस निकलने वाला है और मैंने फटाफट उनको सीधा लेटाया और खुद बहुत तेजी से झटके देने लगा। हम दोनों अपने आखरी छोर पर पहुंच चुके थे और साथ साथ ही झड़ गए। तो अब भाभी के चेहरे पर अलग ही ख़ुशी थी और वो मेरे बालों को सहलाने लगी.. उन्होंने मेरे गालों को किस किया और कहा कि में तुम से बहुत प्यार करती हूँ और फिर मैंने भी कहा कि भाभी में भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों वो रात मेरी और मेरी भाभी की सबसे सुहानी रात थी.. जिसे में कभी नहीं भूल पाऊँगा। फिर हमने उस रात दो बार और चुदाई की और ऐसे ही सो गए ।।
 

बसमधले बेधुंद क्षण

वाचकहो, बस मधले माझे अनुभव मला तुमच्याशी शेअर करायचे आहेत. खरतर बसमध्ये काहीही करणे हे बहुतांश मुलींना आवडत नाही. कारण मी हे अनुभव काही “जवळच्या” मुलीना सांगितले तेंव्हा मला वाटले होते त्या एक्साईट होतील. पण त्यांनी तर चक्क नाके मुरडली. काहींनी तर माझ्याशी बोलणेच बंद केले. म्हणजे ज्या पोरी माझ्याशी झवाझवीच्या गप्पा करायच्या त्यांना मी “असे” करणे मात्र अपेक्षित नव्हते? मला फार आश्चर्य वाटले. असो! पण ज्या मुलींशी/बायकांशी मी बसमध्ये हे अनुभव घेतले त्यांनी ते खूप एन्जॉय केले हे तुम्हाला ते अनुभव वाचल्याअंतीच कळेल. त्यापूर्वी नेहेमीप्रमाणे एक गोष्ट नमूद करायला हवी कि:

ह्या कथनात शहराची/ठिकाणांची/व्यक्तींची नावे मूळची असतीलच असे नाही ह्याची नोंद घ्यावी. तसेच ह्या कथनात ज्या इमेजेस वापरल्या आहेत त्या इंटरनेट वरून घेतल्या असून केवळ कल्पनाविलासासाठी दाखविलेल्या आहेत व प्रत्यक्ष कथनाचा आणि इमेजचा काही एक संबंध नाही ह्याची नोंद घ्या.

तर पहिला अनुभव सांगतो. कोल्हापुरात असतानाची गोष्ट आहे. भवानी मंडप ते विद्यापीठ ह्या बसने मी बरेचदा जात असे. विद्यापीठात पी.जी. करत असतानाचे दिवस होते. तेंव्हा विद्यापीठाजवळच एका उपनगरात मी एक रूम भाड्याने घेऊन रहात होतो. विद्यापीठात जवान भरलेल्या पोरी तशा खूप होत्या. डिग्री किंवा पी.जी. करणाऱ्या पोरी अगदी मस्त वयात आलेल्या असतात. नुकत्याच परिपक्व होऊ पाहत असलेल्या कोऱ्या करकरीत पुच्चीच्या आणि टंच स्तनांच्या पोरी जाता जाता लंड ताठ करून जात असत. खरतर त्यांचीही कुणाकडून तरी लावून घ्यायची खूप इच्छा असायची. कारण ते वयच तसे असते. पण आपली थोर संस्कृती काही करू देईल तर ना? त्यामुळे त्यांना बघून रोज मुठ्या मारण्यापलीकडे मी काही करू शकत नव्हतो.

पति की गर्लफ्रेंड मेरी सौतन

हैल्लो दोस्तों.. मेरा नाम मानसी है और आज में आप लोगों के साथ अपनी पहली स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों.. यह मेरी लाईफ की एक सच्ची कहानी है। में उड़ीसा की रहने वाली हूँ। हम भुवनेश्वर में रहते है। मेरे पापा सिविल कांट्रेक्टर है। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी एक छोटी बहन और में हम 4 लोग है। मेरी शादी आज से दो साल पहले 22 मई 2013 को सुनील नाम के एक लड़के के साथ हुई.. जो कि मुंबई में एक बहुत बड़ी कम्पनी में सेल्स मेनेजर की पोस्ट पर काम करते है। शादी के बाद में मेरे पति के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गई.. मुंबई में उनको कंपनी की तरफ से एक क्वॉर्टर मिला हुआ था और फिर ऐसे ही हमारी शादीशुदा जिंदगी कुछ महीनों तक बहुत मज़े से चलती रही।
वो मुझे बहुत प्यार करते थे और में भी उनके साथ बहुत खुश थी और हमारी सेक्सुअल लाईफ भी बहुत मजेदार थी और में उनसे संतुष्ट थी। वो जब भी मुझे सेक्स करने के लिए कहते थे में तुरंत राज़ी हो जाती थी और ऐसे ही हमारी जिन्दगी के करीब दो साल गुजर गए.. हमे पता भी नहीं चला। फिर दोस्तों में एक दिन जब घर की साफ सफाई कर रही थी.. तो मुझे एक मेमोरी कार्ड मिला और उसको जब मैंने लॅपटॉप में डालकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए.. क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वीडियो थे जो में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैंने एक एक विडियो को खोलकर देखा.. उसमे एक लड़की करीब 22-24 साल की होगी जो मेरे पति को किस कर रही थी और मेरे हिसाब से उसका फिगर 30-32-34 होगा और वो किसी होटल का रूम था क्योंकि मुझे उसके अंदर की सजावट से ऐसा लगा और फिर बारी बारी से वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर सुनील ने उसके टॉप और जींस को उतार दिया और वो लड़की अपने एक हाथ को सुनील की पेंट में डालकर उसके लंड को सहला रही थी।
फिर सुनील ने उसको पूरी नंगी कर दिया और उसके बूब्स को मसलने लगा और फिर उसे नीचे लेटा दिया और उसकी चूत में अपनी जीभ को डालकर उसकी चूत को कुत्ते की तरह चाटने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी सुनील के लंड को पकड़ कर अपने मुहं में डालकर चूसने लगी और फिर कुछ टाईम ऐसे ही चलता रहा। तभी थोड़ी देर के बाद वो दोनों शांत होने लगे शायद वो दोनों अब झड़ गए थे और वो वीडियो भी खत्म हो गई। फिर मैंने वो सभी वीडियो देखे.. जिनमे सब कुछ एक जैसा ही था। सुनील ने उसमें उस लड़की को कई बार चोदा और उसकी गांड भी मारी। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और में बहुत गरम भी हो गई थी। फिर शाम को जब सुनील ऑफिस से घर आया तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और रात को 10 बजे हम लोगों ने एक साथ में खाना खाया और सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। फिर बेड पर लेटने के बाद मैंने सुनील से बोला कि सुनील क्या में जो कहूँगी वो तुम करोगे? तो सुनील ने बोला कि हाँ तुम जो भी कहोगी में वो करूँगा। तो में बोली कि तुम मेरी चूत को चाटो तो वो थोड़ा हैरान होकर मुझे देखने लगा और अब मुझे पता था कि वो मेरी चूत को नहीं चाटेगा.. क्योंकि मैंने बहुत बार उसका लंड चूसने के लिए कहा.. लेकिन वो हर बार यह गंदा है कहकर मुझे लंड को चूसने नहीं देता था। तो सुनील बोला कि क्या तुम पागल हो गई हो और वो ऐसा कहकर मुझे डांटने लगा। में तो पहले से ही बहुत गुस्से में थी तो मैंने लॅपटॉप को चालू करके वो विडियो शुरू कर दिया तो वो यह सब देखकर तो वो पसीने पसीने हो गया और फिर वो मुझसे नज़रे चुराने लगा और मुझे बोला कि मनु प्लीज मुझे माफ़ कर दो में ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा तुम जो भी बोलोगी में वो सब करूँगा.. लेकिन प्लीज किसी को कुछ मत बताना। फिर में थोड़ी शांत हो गई और बोली कि वो लड़की कौन है? तो वो मुझे बोला कि वो मेरी मौसी की लड़की है.. वो मुंबई में एक होस्टल में रहती है और यह विडियो हमारी शादी से पहले का है और उस टाईम हम दोनों का अफेयर चल रहा था और में उससे शादी भी कर चुका हूँ.. लेकिन अपने घर वालों के डर से मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो में बोली कि अभी भी क्या तुम उसे चोदते हो? तो सुनील बोला कि हाँ में कभी कभी ऑफिस टूर के बहाने जब रात को घर नहीं आता हूँ.. तब में उसके साथ होता हूँ और पूरी रात उसकी चुदाई करता हूँ।
तभी यह बात सुनकर में बहुत गुस्से से उसको डांटने लगी तो वो गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा। फिर मुझे लगा कि में अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ अगर उनको उसके साथ थोड़ी बहुत ख़ुशी मिलती है तो में भी उनकी इस ख़ुशी में शामिल हो जाऊँ तो इससे हम सबका भला होगा। तो मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है? तो सुनील ने बोला कि उसका नाम पल्लवी है। फिर मैंने बोला कि उसको अभी के अभी फोन लगाओ और उसके साथ सेक्सी बातें करो.. तो सुनील ने पल्लवी को फोन लगाया।
सुनील : हैल्लो पल्लवी।
पल्लवी : हाय जानू कैसे हो? और इतनी रात गये मुझे कैसे याद किया क्या भाभी घर पर नहीं है?
सुनील : नहीं यार तुम्हारी भाभी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है।
पल्लवी : क्या? फिर तो में मर गई।
सुनील : अरे तुम्हे कुछ नहीं होगा डरो मत.. तुम्हारी भाभी ने मुझे बोला कि उसको फोन करो तो इसलिए मैंने अभी तुम्हे कॉल किया।
में : हैल्लो पल्लवी कैसी हो?
पल्लवी : भाभी नमस्ते।
में : क्यों पल्लवी मेरी पीठ पीछे यह सब क्या चल रहा है?
पल्लवी : मुझे माफ़ करना भाभी.. लेकिन में सुनील भैया से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तो उनसे शादी भी कर ली है.. लेकिन आपके डर की वजह से में कभी आपके सामने नहीं आ पाती हूँ।
में : क्या तुम सच्चे दिल से सुनील को प्यार करती हो?
पल्लवी : हाँ अगर वो कहे तो में तो उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ।
में : तो पल्लवी तुम अभी एक काम करो अपना समान पेक करो और सुनील तुम्हे लेने आ रहा है। तुम अब हमारे साथ यहाँ पर रहोगी और अगर तुम्हे कोई प्राब्लम है तो बताओ?
पल्लवी : क्या सच भाभी? में आपकी बहुत आभारी रहूंगी और भाभी आप जो कहोगी में वो सब करूँगी आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी.. प्लीज आप मुझे सुनील से अलग मत करना।
में : अरे नहीं.. वो मेरे पति है और जब तुमने भी उनसे शादी की है तो वो तुम्हारे भी पति हुए तो हम दोनों एक पति की पत्नी बनकर रहेंगे ठीक है.. तुम तैयार हो जाओ में उनको तुम्हें लेने के लिए भेजती हूँ.. बाय बाय। दोस्तों ये कहानी आप कामुकता डॉट कॉम पर पड़ रहे है।
फिर एक घंटे के बाद सुनील पल्लवी को साथ में लेकर घर पर आ गया और मैंने पल्लवी का आरती की थाली लेकर स्वागत किया और बोला कि आज से हम दोनों एक दूसरे की सौतन हुई.. लेकिन हम दोनों दो बहनों की तरह सुनील की सेवा करेंगी और वो हम दोनों का साथ देगा क्यों ठीक है? फिर मैंने पल्लवी को बोला कि तुम बाथरूम में जाओ और नाहकर आ जाओ आज तुम्हारी सुहागरात है और इससे पहले तो तुम बहुत बार अपनी सुहागरात मना चुकी हो.. लेकिन तुम्हारी असली सुहागरात आज ही है।
फिर मैंने उन दोनों के लिए सुहागरात की सेज तैयार की और फिर वो जब नहाकर बाहर निकली तो मैंने उसे शादी का लाल जोड़ा पहनने के लिए दिया और उसे दुल्हन की तरह तैयार किया और सुनील को बोला कि तुम अब उसकी माँग भरो और मंगलसूत्र पहनाओ। तो सुनील ने उसकी माँग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहना दिया। पल्लवी ने सुनील के और मेरे पैर छुए और हम दोनों से आशिर्वाद लिया। तभी पल्लवी ने बोला कि भाभी आप भी तैयार हो जाओ ना आज हम सब मिलकर सुहागरात मनाएँगे। तो मैंने बोला कि पागल आज तू मना हम सब कल से एक ही रूम में एक ही बेड पर सोएंगे और आज में गेस्ट रूम में जाकर सोती हूँ। तो में सोने के लिए चली गई और में बाहर से तो बहुत खुश नजर आ रही थी.. लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी। मेरे मन में यही बात खाए जा रही थी कि आज से मेरे पति का प्यार आधा हो जाएगा और ऐसे ही सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई और में सो गई।
फिर सुबह जब में सुनील को चाय देने के लिए उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो दोनों पूरे नंगे होकर एक दूसरे से लिपट कर सोए हुए है और सुनील का लंड अभी तक पल्लवी की चूत के अंदर ही था और एक हाथ उसके बूब्स पर। तो मैंने दोनों को उठाया और चाय दी और हम सबने मिलकर चाय पी और पल्लवी नहाने चली गई। जब पल्लवी नहाने गई तो सुनील ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने हम दोनों को माफ़ कर दिया है? तो मैंने बोला कि अगर मैंने माफ़ नहीं किया होता तो में पल्लवी को यहाँ पर नहीं बुलाती और तुम दोनों को अकेला चुदाई करने के लिए नहीं छोड़ती। तभी यह बात सुनकर सुनील ने खुश होकर मुझे गले लगाया और मुझे किस करने लगा। तो मैंने बोला कि आज से आपकी दो बीवियां है और आपको हम दोनों को खुश करना पड़ेगा। तो सुनील नाहकर ऑफिस चला गया। हम दोनों बैठकर बातें करने लगीं और प्लान करने लगी कि कैसे लाईफ को एन्जॉय किया जाए? और जब रात को सुनील ऑफिस से वापस घर आया तो हम दोनों उससे लिपटकर किस करने लगी। वो बहुत खुश होकर हम दोनों को बारी बारी किस करने लगा। फिर हम सभी ने खाना खाया और सोने के लिए बेडरूम में आए.. मैंने और पल्लवी ने पारदर्शी गाऊन पहन लिया जो कि मुश्किल से कमर से थोड़ा नीचे था और हमारा बाकी जिस्म नंगा था और हम दोनों ने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। फिर जब सुनील रूम के अंदर आया तो हम दोनों को इस तरह से देखकर बहुत खुश हो गया और में सुनील का एक हाथ पकड़ कर उसे चूमने लगी। तभी पल्लवी ने अचानक से उसका बरमूडा पकड़ा और खींचकर उसको नंगा कर दिया और उसके लंड को मुहं में लेकर चूसने लगी। तो सुनील ने अपनी एक ऊँगली मेरी चूत के अंदर डाली और ऊँगली करने लगा.. तभी उसने अपने हाथ की स्पीड बढ़ा दी और मुझे ज़ोर ज़ोर से ऊँगली करने लगा और फिर करीब 10 मिनट के बाद  मेरी चूत से गरम पानी की नदी बहने लगी और मेरी चूत से निकला हुआ लावा जांघो से होता हुआ बेड पर गिरने लगा।
तभी सुनील बारी बारी से हम दोनों की चूत को फैलाकर अपनी जीभ से कुत्ते की तरह चाटने लगा और हमारा सारा रस पीने लगा और कहने लगा कि बीवी हो तो ऐसी। तो में सुनील का लंड मुहं में लेकर चूसने लगी तभी सुनील ज़ोर ज़ोर से मेरे मुहं में धक्के देने लगा और थोड़ी देर के बाद सुनील का सारा रस मेरे मुहं के अंदर चला गया। दोस्तों.. आज से पहले कभी भी मैंने उसके लंड को मुहं में नहीं लिया था और ना ही टेस्ट किया था.. लेकिन मुझे उसके लंड के रस का एक अजीब सा स्वाद मिला और फिर मैंने सारा रस पी लिया और हम दोनों बारी बारी उसका लंड चूसने लगे। फिर सुनील हम दोनों को लेटाकर चोदने लगा.. कभी मेरी चूत में तो कभी पल्लवी की चूत में अपना लंड डालने लगा और यह सब करते हुए हम दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। उस रात हम लोगों ने 5 बार चुदाई करवाई।
दोस्तों.. में अपनी लाईफ में अपने दिन कैसे गुजार रही हूँ? और सुनील हम दोनों को किस तरह चोद रहा है? हम दोनों अपनी चुदाई से कितने खुश है? यह सब में आप सभी को अपनी अगली स्टोरी में बताउंगी 
 

बहु बहुत खूबसूरत

जब में सर्विस करने के लिए एक नए सहर में गया जहा पर एक कम्पनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनिएर कि जाब लग गई पर कही रहने के लिए रूम नहीं मिल रहा था कंपनी के गेस्ट रूम में १५ दिन से रुका हुआ था ,कंपनी के नोटिश बोर्ड में रोज देखता कि सायद कोई अच्छा सा रूम मिल जाए पर अभी तक निराशा ही हाथ लगी कई रूम देखने भी गया पर रूम अच्छे नहीं थे एक दिन फिर से नोटिश बोर्ड में सुचना लगी दिखाई दिया तो मैं उस ब्यक्ति से संपर्क किया जो कि हमारे कंपनी में ही वर्कर था उससे मिला तो उसने हां कहा तब मैं उसके साथ उसके घर गया काफी बड़ा दो मंजिला मकान था कई किरायेदार थे मुझे भी उसके माकान का रूम पसंद आ गया किराया भी ज्यादा नहीं था सुबिधा भी बहुत अच्छी थी बाइक रखने कि जगह थी पानी के लिए बोरिंग थी बढ़िया सा लेट्रीन बाथरूम था रूम पसंद आने पर मकान मालिक को एक माह का किराया अडवांस दे दिया .
अगले दिन मैं अपना कुछ सामान लेकर रहने पहुच गया सायद १९ ओक्टुबर १९९८ था मेरे पास उस समय सोने के लिए एक बेड़ और एक ब्रीफकेस में कुछ कपडे सोने केलिए जमीन में बिस्तर बस इत्तो सा सामन था मेरा | मेरी उम्र २६ साल कि थी उस समय पर खूबसूरत गोर रंग का मजबूत सरीर और करीब 5 फिट 4 इंच लंबा हु | अनमैरिड था उस समय कंपनी में माकन मालिक के दोस्तों से पता लगाया तो मालूम पड़ा कि ये राजस्थानी राजपूत है नाम राजवीर है ,इनकी पत्नी १९ साल पहले गुजर गई थी तीन बेटिया और एक बेटा -बहु है बेटे को लकवा मार दिया तो बहु को बेटे कि जगह सरकारी नौकरी लग गई है दो बेटियो का और बेटे का विबाह कर दिया है बस सबसे छोटी लड़की है विवाह करने को पर माकन मालिक छोटी लड़की से बहुत नफरत करते है क्योकि इसके पैदा होते ही माँ को खा गई एक वर्कर ने बताया कि इनकी बहु बहुत खूबसूरत है और कई बाते बताया ,मैं मकान मालिक के यहाँ रहने लगा पर मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता किसी से भी कोई बात नहीं करता और ना ही किसी कि तरफ देखता और न ही कोई दोस्त मेरे कमरे में कभी आये क्योकि मैं बहुत कम लोगो से दोस्ती करता हु मेरे इस ब्यवहार से माकन मालिक बहुत खुस रहते इस तरह से करीब १० माह निकल गए मैं मकान मालिक के परिवार में किसी से कोई बात नहीं किया और उनकी बेटी और बहु ने भी कभी बाते करने कि कोसिस नहीं किया , पर मैं छिप छिप कर दरबाजे के गैप में से बहु और बेटी को जरुर देखता ,बेटी का नाम मन्नू और बहु का नाम रीमाहै बेटी हलकी से काली और गदराई हुई सरीर कि है MA में है पर लगता है जैसे कालेज में पढ़ती हो बड़े बड़े बूब्स जब स्कूल जाती है ड्रेस पहन कर तो बहुत ही सेक्सी लगती है ,बहु तो बहुत ही सुन्दर है जब ओ बाथरूम से नहा कर बाल झटके हुए निकलती तो बहुत ही सेक्सी लगती ये सब मैं छिप छिप कर देखता और आहे भरता बहु को एक लड़का है जिसे मैं कभी कभी गोद में उठाकर कर खिला लेता था माकन मालिक के हाथ से लेकर | मकान मालिक का लड़का दूसरी मंजिल में सिर्फ मैं किरायेदार था बाकी सभी कमरे में माकन मालिक का परिवार रहता था नीचे एक कमरे में माकन मालिक का बेटा जिसे लकवा मार दिया है ओ रहता है क्योकि ओ सीढी नहीं चढ़ पाता कभी कभी बड़ी मुस्किल से उसे ऊपर लाते थे नहीं तो खाना भी वही नीचे खाता सुबह सुबह घूमने जाता बाए हाथ से एक डंडा पकड़ कर थोड़ा बहुत घूमता क्योकि दाया हाथ तो बिलकुल भी काम नहीं करता था पाँव भी बड़ी मुस्किल से उठा कर चलता था बाकी समय दिन भर कमरे में पड़े पड़े टीवी देखता | बेटे कि जगह पर बहु को सरकारी नौकरी लग गई है एग्रीकल्चर बिभाग में ओ कलर्क है जो रोज सुबह १० बजे ऑफिस जाती और साम को ६ बजे तक वापस आती है | आगे के दो कमरो और किचेन में माकन मालिक और उनकी बेटी रहती और सबसे पीछे उनकी बहु का कमरा था बाथरूम के पास और बीच में किचेन के बगल में एक छोटा सा १० बाई ९ फिट का मेरा कमरा था मेरे कमरे के अंदर से कुण्डी में ताले लगे रहते थे बहु के कमरे में रखा हुआ बेड़ मेरे कमरे केदरबाजे के टीक सामने रखा हुआ है दरवाजे के गैप से बहु के कमरे के अंददेखनेकि कोशिस किया तो देखा कि दरबाजे में पर्दे लगे हुए है | मकान कि ऊपर कि मंजिल में सिर्फ आगे कि तऱफ कुछ हिस्सा ओपन है बाकी पीछे के कमरे और कमरे के सामने कि जगह बाहर से बिलकुल भी दिखाई नहीं देता| मैं सुबह ८ बजे कंपनी निकल जाता तो साम को ६ बजे तक वापस आता नहा धो कर लाइब्रेरी चला जाता वह पर पेपर पढता और होटल्स साम को खाना खा कर वापस आता फिर फिर सो जाता सुबह उठता और फिर वही कंपनी चला जाता यही दिनचर्या थी बस सन्डे के दिन जरुर समय रहता तो कपडे धो कर उन्हें सुखाने चला जाता छत पर सन्डे को छत पर धुप लेता यदि उस समय पर माकन मालिक कि बेटी य बहु आ जाती तो मैं चुपचाप नीचे आ जाता क्योकि मैं शर्मीले स्वभाव का हु | |