ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 13

మర్నాడు ప్రమీల, కవిత మార్కెట్ లో షాపింగ్ చేస్తుండగా, “రవి గాడు నన్ను చూసి టెంప్ట్ అవుతున్నాడే, ఏం చేయాలో అర్ధం కావడం లేదు.” అంది. “అవునా! ఏం చేసాడూ!?” అడిగింది కవిత. జరిగినదంతా చెప్పింది ప్రమీల. అంతా విని, “మరి నీకేం అనిపించిందీ!?” అంది కవిత. ప్రమీల చిన్నగా నవ్వి, “నాకూ కాస్త తడి అయ్యిందనుకో.. కానీ కంట్రోల్ చేసుకున్నాను.” అంది. కవిత చిన్నగా నిట్టూర్చి, “హుమ్.. నీకూ అలాగే అయ్యిందా!” అంది. ప్రమీల చప్పున ఆమె మొహంలోకి చూస్తూ “అంటే!?” అంది ఆశ్చర్యంగా. కవిత నవ్వి, “నాకూ అలాగే అయ్యింది. మీ వాడు ఇంకా బెటర్. మా వాడు ఇంకా ఘోరం తెలుసా!” అంది. ప్రమీల గబుక్కున ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని, “ఏయ్! ఏమయ్యిందో చెప్పవే..” అనగానే, కవిత చెప్పడం మొదలెట్టింది.

కవిత, రమేష్ ప్రమీల ఇంటి నుండి బయలుదేరి, తమ ఇంటికి చేరుకున్నారు. లోపలకి వెళ్ళగానే, “అబ్బా! అర్జెంట్ గా స్నానం చేయాలి.” అంటూ, తన రూంలోకి దూరింది కవిత. ఆమె వెనకే లోపలకి అడుగుపెట్టాడు రమేష్. “ఏంట్రా!?” అంది కవిత. “ఇంకా సెలవులు ఉన్నాయిగా అమ్మా, రవళిని కాస్త పిలిపించవచ్చుగా..” అన్నాడు వాడు. కవిత వాడిని పైనుండి కిందకి చూస్తూ, “ఏం! ఇంతవరకూ మీ ఆంటీని వాయించింది చాలదా!” అంది కవిత నవ్వుతూ. “అబ్బా అది కాదమ్మా, తనే నాకు కాల్ చేసి చంపేస్తుంది. నువ్వు దాన్ని పంపించమని మావయ్యతో చెప్తే పంపిస్తారని అదే అంది.” అన్నాడు రమేష్. “మ్.. ఒద్దులే బాబూ! మీ ఇద్దరూ గదిలో దూరి సరసాలు ఆడేసుకుంటుంటే, పొరపాటున నాకు వేడెక్కితే నేనేం చేయాలీ!?” అంది కవిత. “చూసి ఎంజాయ్ చెయ్. నువ్వూ ఆంటీ చేసుకుంటుంటే, నేను చూసి ఎంజాయ్ చేసా కదా..” అన్నాడు వాడు నవ్వుతూ. వాడి మాటలకు ఆమె కెవ్వున కేక వేస్తూ, “చూసేసావా!?” అంది. “మ్.. చూసేసా.. అబ్బా.. చూస్తుంటేనే ..అబ్బో… ఉమ్.. ఫుల్ గా వేడెక్కిపోయాను తెలుసా..” అన్నాడు వాడు. “ఆ నిట్టూర్పులు ఏంట్రా! దాన్ని ఎన్ని సార్లు చూడలేదు నువ్వూ…” అంది. వాడు “ఆంటీని చూసి కాదులే నేను వేడెక్కింది..” అనేసి, గది నుండి బయటకు పరుగెత్తి వెళ్ళిపోయాడు. వాడు అలా అనగానే, కవిత షాక్ అయిపోయి, అలాగే కొద్దిసేపు నిలబడిపోయింది. “ఏమంటున్నాడు వీడూ! నన్ను చూసి వేడెక్కిపోయాడనా! లేదా పొరపాటుగా విన్నానా!?” అనుకుంటూ, ఆ విషయం తేల్చుకోవాలనుకొని, నెమ్మదిగా వాడి గదిలోకి వెళ్ళింది. అప్పుడే వాడు బట్టలు విప్పేసి, అండర్ వేర్ తో నిలబడి, షెల్ఫ్ లోంచి కేజువల్ వేర్ తీస్తున్నాడు. కవిత లోపలకి వచ్చిన అలికిడికి, వాడు వెనక్కి తిరిగాడు. ఆమె వాడి దగ్గరకి వచ్చి, “ఏంట్రా! ఏమన్నావూ! దాన్ని చూసి వేడెక్కలేదా!? అంటే!?” అంది. “అబ్బా.. అమ్మా.. నువ్వు ఆంటీ మీదకెక్కి నాకేస్తుంటే చూసి వేడెక్కిపోయానమ్మా…” అన్నాడు వాడు చిన్నగా నవ్వుతూ. ఆమె ఒక్క క్షణం వాడిని సూటిగా చూసి, “తప్పు.. అలా ఆలోచించకూడదు..” అంది. వాడు కొన్ని క్షణాలు మౌనంగా ఉండి, “తప్పు అని నాకూ తెలుసూ.. కానీ నిన్ను ఒక్కసారిగా అలా చూసేసరికి తట్టుకోలేకపోయాను.” అంటూ, ఒకసారి తల దించి చూసుకొని, “ఇప్పుడు కూడా.. అది గుర్తుకొస్తేనే చూడు ఎలా అయిపోతుందో..” అన్నాడు. కవిత చప్పున కిందకి చూసింది. వాడి అంగం అంత బారున లేచి, వాడి అండర్ వేర్ లో సతమతమవుతుంది. దాన్ని చూడగానే కవిత, “బాబోయ్.. లాభం లేదు.. నీతో ఉంటే ఇంకా ఏం ఆలోచిస్తావో..” అంటూ, మళ్ళీ దానివైపు చూసి, “చాల్లే ఇక.. ఏమైనా వేసుకో..” అని అరిచింది. “ఏమైనా వేస్తే కాదు, ఎవరినైనా వేస్తే తప్ప అది చల్లారదు.” అన్నాడు వాడు నవ్వుతూ. “అంటే ఏంట్రా!?” అంటూ ఆవేశంగా వాడి దగ్గరకి వెళ్ళి, “ఇప్పుడు నేను వేయించుకోవాలా!” అంది. వాడు ఆమె నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి, దగ్గరకు లాక్కొని, “తప్పూ అని నువ్వే చెప్పావు కదమ్మా..” అన్నాడు. వాడు అలా అనగానే కవిత కాస్త శాంతించి, “గుడ్.. ఆ మాత్రం తెలుసుకుంటే చాలు.” అంది. వాడు మౌనంగా తల దించుకొని ఉండిపోయాడు దిగులుగా. వాడిని అలా చూడగానే ఆమెకి కాస్త జాలి అనిపించి, వాడిని కౌగిలిలోకి తీసుకొని, “పోనీలేరా, అలా అనిపించడం సహజం.. ఇక వదిలేయ్..” అంది. వాడు చిన్నగా ఊపిరి తీసుకొని, “అమ్మా…” అన్నాడు. “ఏంటిరా!” అంది ఆమె లాలనగా. “ఆ రోజు నిన్ను అలా చూసేవరకూ గుర్తించలేదు గానీ..” అని వాడు అంటుంటే, “ఏమిటీ!?” అంది కవిత. “రవి గాడు లక్కీ ఫెలో అమ్మా..” అంటూ, తన చేతులను కాస్త కిందకి దించి, ఆమె పిరుదులపై వేసి, “వీటిని అనుభవించినందుకు..” అంటూ, ఆమె పిర్రలను చిన్నగా నొక్కాడు. వాడు అలా నొక్కుతుంటే, ఆమె ఒక్కక్షణం ఎవరితో ఉందో మర్చిపోయి, “మ్..” అని నిట్టూర్చింది. ఆమె అలా అనగానే, వాడు ఆమెని గట్టిగా బందించి, ఆమె స్థనాల మధ్య తన మొహాన్ని ఉంచి, ఆమె పిరుదులను సున్నితంగా నొక్కడం మొదలుపెట్టాడు. వాడు అలా నొక్కుతుంటే, ఆమెకీ తొడల మధ్య జిల మొదలయ్యి, “మ్..మ్..” అంటూ, వాడి పిరుదుల మీద చేయి వేసి దగ్గరకు నొక్కుకుంది. అలా నొక్కుకోగానే, అండర్ వేర్ లో లేచిన వాడి అంగం ఆమె దిమ్మపై గట్టిగా తాకింది. ఆ తాకిడికి ఒక్కసారిగా ఇద్దరూ స్పృహలోకి వచ్చి, గబుక్కున దూరం జరిగిపోయి, ఒకరి మొహంలోకి ఒకరు చూసుకొని, “అమ్మో..” అన్నారు ఇద్దరూ ఒకేసారి. తరవాత కవిత నవ్వేస్తూ, “మ్.. ఇక ఇద్దరం ఎవరూ లేనప్పుడు కలసి ఉండడం డేంజర్. నాయనా! త్వరగా నువ్వు తయారయ్యి బయటకి పో.. మళ్ళీ మీ నాన్న వచ్చే టైంకి రా..” అంది. వాడూ నవ్వేస్తూ, “నిజమే అమ్మా… ముందు నువ్వు అర్జెంట్ గా ఈ రూంలోంచి బయటకి పో..” అన్నాడు. కవిత చిన్నగా వాడి వీపు మీద చరిచి, వెళ్ళిపోయింది.

అంతవరకూ కవిత చెప్పింది విని, ప్రమీల చిన్నగా నిట్టూర్చి, “ఇక మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళు పిల్లలు. ఒకవేళ వాళ్ళు టెంప్ట్ అయినా, ఏదో చేసి, పక్కదారి పట్టించేయాలి.” అంది. కవిత అవునన్నట్టు తల ఊపింది. వాళ్ళు టెంప్ట్ అయితే ఓకే, మరి వీళ్ళకే టెంప్టేషన్ వస్తే ఏం చేస్తారూ!? ఏం చేస్తారో వేచి చూద్దాం…

ఇంటికి వెళ్తే రవి గాడు కెలుకుతాడేమో అన్న గుబులుతో, షాపింగ్ అయ్యాక నేరుగా భర్త షాప్ దగ్గరకి వెళ్ళిపోయింది ప్రమీల. తీరా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి రవి గాడు కనిపించడంతో అవాక్కయింది. ఆమెని చూసి, “ఏంటీ! ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడకి వచ్చావూ!?” అన్నాడు ఆమె భర్త ఆశ్చర్యంగా. “రవిగాడు ఉంటాడనీ..” అంది. అలా అనడంలో ఆమె ఉద్దేశ్యం వేరు. రవిగాడు ఇంటి దగ్గర ఉంటాడనీ అని చెప్పబోయింది. ఆ విషయం రవికి అర్ధమై తల దించుకొని ముసిముసిగా నవ్వుకోసాగాడు. వాడు అలా నవ్వుతుంటే ఆమెకీ నవ్వొచ్చింది గానీ, ఆపుకుంది. అంతలో ఆమె భర్త, “సరే! వాడిని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళు. నాకు లేట్ అవుతుంది ఈ రోజు.” అన్నాడు. ఇక చేసేదేం లేక వాడితోపాటూ ఇంటికి బయలుదేరింది ప్రమీల.

ఇద్దరూ నడుస్తూ ఉండగా, వాడు మోచేత్తో ఆమె నడుము మీద చిన్నగా పొడిచి, “తప్పించుకుందామనుకున్నా కొన్ని మనం తప్పించుకోలేము కదమ్మా..” అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆమె “ఉష్..” అని, అటూఇటూ చూసి, “కోతి వేషాలు వేయకు, సరిగ్గా నడు.” అంది. “సరే! ఆటో ఎక్కుదామా!?” అన్నాడు వాడు. “ఏ!? ఆటోలో అయితే ఏదో ఒకటి చెయ్యొచ్చూ అనా!?” అంది ఆమె వాడి వైపు చురచురా చూస్తూ. “చేయించుకోవాలని నీకుంటే, చేస్తా.. సరేనా!” అన్నాడు వాడు కొంటెగా నవ్వుతూ. ఆమె వాడికి కాస్త దూరంగా జరుగుతూ, “మాకేం లేదులే, పెద్ద మగాడివనీ..” అంది తనలో తానే చిన్నగా నవ్వుకుంటూ. వాడు దగ్గరకి జరుగుతూ, “మగాడినో కాదో నీ ఫ్రెండ్ ని అడిగితే చెప్తుందిగా..” అన్నాడు, మళ్ళీ చిన్నగా తన మోచేత్తో ఆమె నడుమును తాకుతూ. ఆమె ఓరకంటితో వాడిని చూసింది. ఆమె అలా చూడగానే, మోచేత్తో ఆమె నడుము మీద కాస్త నొక్కాడు. “అబ్బా.. ఎవరైనా చూస్తారు రా..” అంది ఆమె. ఆమె అలా అనగానే, వాడు వేళ్ళను ఆమె తొడకు తాకిస్తూ, “అందుకే ఆటోలో వెళదాం అన్నాను.” అన్నాడు. ఆమె “ఉష్..” అనుకుంటూ, “సరే! పిలువు..” అంది. వాడు ఆటో కోసం అటూఇటూ చూసేసరికి ఎదురుగా థియేటర్ కనిపించింది. దాన్ని చూడగానే, “అమ్మా.. సినిమాకి వెళ్దామా!” అన్నాడు. ఆమెకి ఆ థియేటర్ ను చూడగానే శీనుగాడు గుర్తొచ్చాడు. “అసలు కథ వాడి దగ్గరనుండే కదా మొదలయ్యిందీ..” అనుకుంటూ చిన్నగా నవ్వుకుంది. ఆమె నవ్వుకుంటూ ఉండగానే, వాడు గబగబా కౌంటర్ దగ్గరకి నడిచి, టికెట్లు తీసేసాడు. ఇక చేసేదేం లేక ఆమె కూడా లోపలకి నడిచింది. ఇద్దరూ లోపలకి వెళుతుండగా, “లోపల బుద్దిగా సినిమా చూడు, సరేనా!” అంది. “అలాగే అమ్మా..” అన్నాడు వాడు. లోపలకి వెళ్ళేసరికి, ఎప్పటిలాగే ఖాళీగా ఉంది. ఒక కార్నర్ లో సీట్లు చూసుకొని కూర్చున్నారు ఇద్దరూ. అప్పటికే సినిమా మొదలయ్యిందేమో, చీకటిగా ఉంది. ఆమెకి అదే థియేటర్ లో శీను గాడు చేసిన గోల గుర్తొచ్చి, ఒళ్ళంతా తీపులు పుట్టసాగాయ్. సరిగ్గా అదే క్షణంలో రవిగాడు తన చేతిని హేండ్ రెస్ట్ పై ఉంచడంతో, వాడి మోచేయి ఆమె స్థనానికి తాకింది. ఒక్కసారిగా ఆమె నరాలు జివ్వుమన్నాయ్. ఓరగా వాడి వైపు చూసింది. వాడి చూపు మాత్రం తెరవైపే ఉంది. అది గమనించి, కాస్త సర్దుకుని కూర్చుంది. అలా సర్దుకోవడంలో వాడి మోచేయి ఆమె స్థనాన్ని కాస్త గట్టిగా గుచ్చుకుంటుంది. అది సరిపోక, మళ్ళీ వాడి వైపు ఓరగా చూసింది. వాడు మాత్రం సీరియస్ గా సినిమానే చూస్తున్నాడు. “వెదవ..వెదవ..” అని కసిగా తిట్టుకుంది ప్రమీల తన కొడుకుని. ఆమె అలా తిట్టుకుంటుంటే, వాడు ఆమె వైపు చేసి, “ఏంటమ్మా!?” అన్నాడు. “ఏంటీ!?” అంది ఆమె విసుగ్గా. “అదే, పిలిచినట్టు ఉంటే!” అన్నాడు వాడు. “నేనేం పిలవలేదు..” అంది ఆమె మొహం తిప్పేసుకుంటూ. ఆమె అలా మొహం తిప్పేసుకుంటుంటే, వాడికి ముచ్చటగా అనిపించింది. కసిగా బుగ్గలు కొరికేయాలనిపించింది. అలా చేస్తే మళ్ళీ క్లాస్ పీకుతుందని ఆగిపోయాడు. అలా ఇద్దరూ మొహమాట పడిపోతూ, సినిమా చూస్తున్నట్టు నటించసాగారు.

ఒక పావుగంట గడిచిన తరవాత, వాడు చిన్నగా కదిలాడు. ఆమె కూడా కదిలి, వాడికి ఆనుకుంది. అలా ఆనుకోవడంలో మళ్ళీ వాడి మోచేతికి ఆమె స్థనం తగిలింది. వాడు కాస్త తటపటాయించి, నెమ్మదిగా తన మోచేత్తో ఆమె స్థనాన్ని నొక్కాడు. వాడు అలా నొక్కగానే, “హబ్బా..” అనుకుంది తమకంగా. ఆమె ఏమీ అనకపోవడంతో, వాడు ఇంకాస్త నొక్కుతూ, నెమ్మదిగా తన చేతిని ఆమె తొడలపైకి జార్చాడు. ఆమె నెమ్మదిగా వాడి చేతిపై తన చేతిని వేసింది. వాడు చిన్నగా ఆమె తొడను నొక్కాడు. ఆమె “వద్దురా..” అంది గుసగుసగా. వాడు అలాగే నొక్కుతూ “ప్లీజ్ అమ్మా..” అన్నాడు. ఆమె “ఉష్..” అని, “ఇంతకు మించి ఏం చేయకు..” అంది. వాడు తన చేతిని నెమ్మదిగా తొడలు కలిసే చోటకు కదిపి, చిన్నగా నొక్కాడు. ఆమె “ఇస్..” అని, వాడి చేతిని తీసేస్తూ, “అక్కడ వద్దు..” అంది. వాడు తన మోచేత్తో ఆమె స్థనాన్ని ఒత్తుతూ, “ఇక్కడ ఫరవాలేదా!” అన్నాడు. వాడు అలా నొక్కగానే, ఆమె వాడికి అతుక్కుపోతూ, “అబ్బా! చంపకురా..” అంది. ఆమె అలా అనగానే, వాడు గబుక్కున చేయి తీసేసాడు. ఆమె షాకింగ్ గా చూసింది వాడి వైపు. వాడు ఆ చేతిని ఆమె భుజాలు చుట్టూ వేసి దగ్గరకి లాక్కొని, ఆమె తలపై ముద్దు పెట్టి, “అమ్మా.. నువ్వు ఎంత బావుంటావో తెలుసా!” అన్నాడు. “మ్..” అంది ఆమె. వాడు మెల్లగా తన చేతిని, ఆమె భుజం మీద నుండి కిందకి దించి, వేళ్ళతో ఆమె స్థనంపై రాస్తూ, “వీటిని చూస్తే చాలు, పిచ్చెక్కిపోతుంది.” అన్నాడు వణుకుతున్న గొంతుతో. ఆమె కూడా వాడితో సమానంగా వణుకుతుంది. వాడు అలాగే ఆమె స్థనాన్ని వేళ్ళతో నిమురుతూ, “అమ్మా! నొక్కనా!” అన్నాడు. ఆమె పెదవులు బిగిస్తూ, “ఊఁ..” అంది. వాడు “ఇస్..” అనుకుంటూ, నెమ్మదిగా ఆమె స్థనాన్ని వేళ్ళతో నొక్కాడు. ఆమె “స్..” అంటూ, వాడికి మరింతగా అతుక్కుపోయింది. ఇక వాడు ఆవేశం ఆపుకోలేక, ఆమెని దగ్గరకి లాగేసుకొని, పిచ్చిపిచ్చిగా ఆమె మొహంపై ముద్దులు పెట్టసాగాడు. వాడు అలా ఆవేశపడుతుంటే, సడన్ గా ఆమె ఈ లోకంలోకి వచ్చేసింది. వాడి మొహాన్ని గబుక్కున చేతుల్లోకి తీసుకొని, చిన్నగా ఆయసపడుతూ, “ప్లీజ్.. వద్దురా.. ఇక ఆపేయ్..” అంది. ఆమె అనగానే వాడు జాలిగా చూస్తూ, “ప్లీజ్ అమ్మా.. ఒక్కసారి నీ పెదాలను..” అంటూ ఉండగానే, ఆమె ఆవేశంగా వాడిని దగ్గరకు లాక్కొని, వాడి పెదాలపై కసిగా ముద్దు పెట్టి, చటుక్కున వాడిని వదిలేసి, “ఇక వెళ్ళిపోదాం పద..” అని, వాడి వైపు కూడా చూడకుండా, పైకి లేచి, గబగబా బయటకు నడిచింది. ఆమె అలా వెళ్ళిపోతుంటే, వాడు ఆమెనే నిరాశగా చూస్తూ ఉండిపోయాడు.

ఐదు నిమిషాల తరవాత వాడు బయటకి వచ్చి చూస్తే, మెయిన్ గేట్ దగ్గర ప్రమీల ఎదురుచూస్తూ కనిపించింది. నెమ్మదిగా ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళాడు. వాడిని చూసి, చిన్నగా “సారీరా!” అంది ఆమె. వాడు చిన్నగా నవ్వాడు. “ఇక నడవలేం గానీ, పద ఆటో ఎక్కేద్దాం.” అంది ఆమె. ఇద్దరూ ఆటో ఎక్కి ఇంటికి చేరారు.

లోపలకి వెళ్ళగానే, ప్రమీల డోర్ బోల్ట్ పెట్టి, “ష్.. అర్జెంట్ గా స్నానం చేయాలి.” అంది. “అవును, నేను కూడా చేయాలి.” అన్నాడు వాడు. వాడు అలా అనగానే ఆమె ఫక్కున నవ్వింది. వాడూ నవ్వేసి, “ఇద్దరం విడివిడిగా చేయడం ఎందుకూ!? కలసి చేద్దాం సరేనా!” అన్నాడు. “అబ్బా! ఆశ..” అంది ఆమె వెక్కిరిస్తూ. “ఇందులో ఆశ పడడానికి ఏముందీ!? ఏదైనా చేయబోతే ఎలాగూ తోసేస్తావు కదా..” అన్నాడు వాడు. వాడు అలా అనగానే, వాడి వైపు చూసి, నెమ్మదిగా దగ్గరకు వచ్చి, “అలిగావా!” అంది. వాడు తల దించుకున్నాడు. వాడి గడ్డం పట్టుకొని, తల పైకెత్తుతూ, “మ్.. సరే, పద..” అంది. ఆమె ఏమందో అర్ధంగాక, “అమ్మా..” అన్నాడు. “కలిసే చేద్దాం, పద..” అంది ఆమె నవ్వుతూ. ఆమె అలా అనగానే, ఒక్కసారిగా హుషారు వచ్చేసింది వాడికి. “అయితే పద..” అంటుంటే, “పోయి, బట్టలు విప్పుకొని రా..” అంది ఆమె. “నువ్వే విప్పొచ్చు కదమ్మా..” అన్నాడు వాడు గారాలుపోతూ. వాడి వైపు ఒకసారి చూసి, “నో…” అంది. “మ్.. మరి చిన్నప్పుడు స్నానం చేయించేముందు నువ్వే విప్పేదానివి కదా..” అన్నాడు వాడు. “అప్పుడూ ఇప్పుడూ ఒక్కటేనా!” అంది ఆమె. “ఒకసారి విప్పితే ఆ తేడాలు నీకే తెలుస్తాయి కదా.” అన్నాడు వాడు నవ్వుతూ. “మ్.. నేను విప్పితే చాలా! లేక నువ్వూ నావి విప్పుతావా!?” అంది ఆమె నవ్వుతూ. “నువ్వు నావి విప్పితే, నేను నీకు విప్పకుండా ఉంటానా అమ్మా!” అన్నాడు వాడు ఆమె నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకు లాక్కుంటూ. ఆమె ఆ చేతులను విడిపించుకుంటూ, “మ్.. సరే, పద.. కానీ ఓన్లీ బట్టలు విప్పి స్నానం చేయడం వరకే.. పిచ్చి పనులు ఏం చేయకూడదు.. సరేనా!” అంటూ, బాత్ రూంలోకి నడిచింది. తమకంతో ఒళ్ళంతా వణికిపోతుండగా, వాడు కూడా ఆమె వెనకనే లోపలకి దూరాడు. వాడు లోపలకి రాగానే, ఆమె చిన్నగా నవ్వుతూ, వాడి టీ షర్ట్ ను నెమ్మదిగా పైకి లాగేసి, పక్కన పడేసి, వాడి వైపు చూసింది. ఎందుకో నగ్నంగా ఉన్న వాడి ఛాతీని చూడగానే సిగ్గుగా అనిపించింది ఆమెకి. “వీడికేనా చిన్నప్పుడు అన్నీ విప్పి స్నానం చేయించిందీ!?” అనుకుంటూ, మళ్ళీ వాడి ఛాతీవైపు చూసి, చిన్నగా నవ్వుకొని, నెమ్మదిగా ఫేంట్ పై చేయివేసింది. ఆమె ఫేంట్ విప్పడానికి వీలుగా, తన పొత్తికడుపును కాస్త లోపలకి లాగాడు వాడు. మెల్లగా బకుల్ తీసి, జిప్ ను కిందకి లాగుతుంటే, వాడిలో చిన్నగా వణుకు మొదలయ్యింది. ఆ వణుకు చూసి నవ్వుకుంటూ, ఫేంట్ ను కిందకి లాగేసి, వాడి తొడలను పరిశీలనగా చూసి, “వెదవ.. బలంగానే ఉన్నాడు. అందుకే అది తెగ కుమ్మించుకుంటుంది.. దొంగ ముండ…” అనుకుంటూ ఉండగానే, ఆమె తొడల మధ్య చిన్నగా సలపరం మొదలయ్యింది. మనసులోనే “ఇస్.. కంట్రోల్..” అనుకుంటూ, వాడి తొడల మధ్య చూసింది. తల్లి స్పర్శ కోసం వాడి అంగం అండర్ వేర్ లో ఎగిరెగిరిపడుతుంది. మనసులోనే “మ్..” అనుకుంటూ, నెమ్మదిగా తన చేతి బొటన వేళ్ళను వాడి అండర్ వేర్ పై అంచులోకి తోయగానే, వాడు “ఇస్..అమ్మా..” అన్నాడు పరవశంగా. “ఏమయిందిరా!?” అని చిలిపిగా నవ్వుతూ, వాడి అండర్ వేర్ ను కిందకి లాగగానే, వాడి అంగం బుస్సుమంటూ బయటపడింది. దాన్ని చూస్తూ “అబ్బా.. చిలకడ దుంపలా బాగానే పెంచాడు వెదవ..” అనుకుంటూ, వాడి వైపు చూసేసరికి, వాడు తన్మయత్వంతో కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వుకొని, వాడి అండర్ వేర్ ను పూర్తిగా లాగేసింది. తల్లి ముందు నగ్నంగా నిలబడ్డానన్న ఆలోచనతో వాడు సన్నగా వణుకుతున్నాడు. వాడు అలా వణుకుతుంటే ఆమెకి ముచ్చటగా ఉంది. అదే ముచ్చటతో వాడి అంగం వైపు ఒకసారి చూసి, తొడల మధ్య తడి అవుతుండగా, కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, కాస్త ముందుకు జరిగి, వాడి బుగ్గపై ముద్దు పెట్టింది. ఆ ముద్దు వేడిగా తాకడంతో, వాడు “స్..” అంటూ కళ్ళు తెరిచి ఆమెని చూసాడు. ఆమె నవ్వుతూ, “నా పని పూర్తయింది.” అంది. వాడికి ఏం చేయాలో అర్ధంగాక అలగే చూస్తున్నాడు. “ప్చ్.. మరి నీ పని కానీయ్..” అంది ఆమె. ఆమె అలా అనగానే, వాడు “అమ్మా..” అన్నాడు అర్ధంకానట్టు. ఆమె నెమ్మదిగా వాడి చేతులను అందుకొని, తన భుజంపై వేసుకొని, “మ్.. విప్పరా తొందరగా..” అంది. ఆమె అలా అనగానే, వాడు చిన్నగా ఆమె పైటను భుజం మీదనుండి పక్కకి తోసాడు. అది జాకెట్ మీదుగా కిందకి జారిపోయి నేలకు తాకింది. ఆమె స్థనాల భారం మోయలేక, జాకెట్ పై హుక్ ఊడిపోయి ఉండడంతో, స్థనాల మధ్య లోయ కసిగా కవ్విస్తూ కనిపిస్తుంది. దాన్ని చూస్తూ, దాహంతో పెదాలు తడుపుకున్నాడు వాడు. వాడి అవస్థకు నవ్వుకుంటూ, “చూసి కార్చుకుంది చాలు.. తొందరగా చెయ్..” అని తడబడుతూ, “అదే అదే తొందరగా తియ్యరా..” అంది ఆమె. ఆమె అలా అనగానే వాడు వణుకుతున్న తన చేతులను ఆమె జాకెట్ పై వేసాడు. వాడి చేతులు అక్కడ పడగానే, “ఉమ్..” అని నిట్టూర్చింది ఆమె. వాడు అలాగే వణుకుతూ, నెమ్మదిగా మిగిలిన హుక్స్ ను తీయసాగాడు. ఒక్కో హుక్కూ తీస్తుంటే, ఆమె స్థనాలు మరింత పొంగుతూ బయటకు దూకడానికి సిద్దమవుతున్నాయి. ఆమెకి అక్కడ తీపులు పుట్టసాగాయి. “వెదవ, కాస్త అదను చూసుకొని పిసికేస్తే బావుణ్ణు..” అనుకుంటూ, వాడి చేతుల వైపు చూసింది. బలంగానే ఉన్నాయి అవి. “ఈ చేతుల్లో నలిగితే ఎలా ఉంటుందీ!” అనుకుంటూ, వాడిని రెచ్చగొట్టడానికి, ఒకసారి గుండెల నిండా ఊపిరిపీల్చుకుంది. దాంతో ఆమె స్థనాలు మరింత పొంగాయి. వాడు వాటిని చూస్తూ గుటకలు మింగుతూ, హుక్స్ అన్నీ తీసేసి, జాకెట్ ను పక్కకి లాగగానే, లోపల బ్రా దర్శనమిచ్చింది. త్వరగా జాకెట్ తీయమన్నట్టు తన చేతులను పక్కకి చాచింది ప్రమీల. అంతే, అరక్షణంలో ఆమె జాకెట్ నేల మీద పడింది. బ్రా నుండి ముప్పావు వంతు స్థనాలు కవ్విస్తున్నాయి. వాటిని చూస్తుంటే వాడి చేతులకు దురద ఆగడం లేదు. కసిగా వాటిని చపాతి పిండిని పిసికేసినట్టు పిసికేయాలనిపిస్తుంది. వాడి ఆలోచనను గమనించి, మనసులో “పిసికేయరా, లేట్ ఎందుకూ..” అనుకొని, పైకి మాత్రం “పిచ్చి ఆలోచనలు వద్దు.. పని కానీయ్..” అంటూ, ఆమె చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయి, తల మాత్రం వెనక్కి తిప్పి, “మ్.. కానీయ్..” అంది, కళ్ళతో తన బ్రా వైపు చూపిస్తూ. వాడికి వణుకు మరింత పెరిగిపోతుంది. నెమ్మదిగా ఆ వణుకుతున్న చేతులతోనే బ్రా హుక్ ను ఫట్ మని తీసేసాడు. ఉన్న బంధనాలు తొలగిపోవడంతో ఒక్కసారిగా ఆమె స్థనాలు స్వేఛ్ఛగా బయటకు తన్నేయగానే, “ఉస్..” అంది ప్రమీల రిలాక్సుడుగా. వాడికి తన తల్లి స్థనాలను నగ్నంగా చూడాలని ఒకటే ఆరాటంగా ఉంది. ఆ ఆరాటాన్ని ఇక తట్టుకోలేక, “అమ్మా..” అంటూ, ఆమె భుజాలు పట్టుకొని ఒక్కసారిగా తన వైపుకు తిప్పేసుకున్నాడు. అలా వాడు విసురుగా తిప్పగానే, ఆమె ఆపుకోలేక వాడి మీద పడింది. పడగానే ఆమె స్థనాలు మెత్తగా వాడి ఛాతీకి తగిలాయి. ఆ మెత్తదనానికి వెర్రెత్తిపోతూ, ఆమెని గట్టిగా హత్తుకోబోతుంటే, ఆమె చప్పున వెనక్కి జరిగి, “ఏ పని మొదలెట్టినా, అది పూర్తయ్యేవరకూ ఇంకొకటి చేయకూడదు.” అంటూ వాడి చేతులను పట్టుకొని, తన చీర కుచ్చిళ్ళపై వేసుకొని, “దీన్ని ఎవడు తీస్తాడూ! నీ బాబా!? ఊఁ..” అంది. “స్..అమ్మా..” అంటూ, వాడు ఇక ఆగలేనట్టు చీరను పూర్తిగా లాగేసి, లంగా బొందు ముడి విప్పగానే, అది కుప్పలా ఆమె కాళ్ళ ముందు పడింది. ఇక ఆమె వంటిపై పేంటీ మాత్రమే ఉంది. తల్లి నగ్న సౌందర్యాన్ని చూస్తూ మైమరచిపోయి అలాగే నిలబడిపోయాడు. ఆ రోజు మసక వెలుతురులో చూడలేదు గానీ, ఆమె తొడలు చూస్తుంటే మతిపోతుంది వాడికి. నున్నగా అరటిబోదెల్లా ఉన్నాయేమో, లైట్ దానిమీద పడి మెరుస్తూ పిచ్చెక్కిస్తున్నాయి. “అందుకేనేమో ఆ రమేష్ గాడు వదలకుండా వాయించేస్తున్నాడు.” అని కసిగా అనుకుంటూ ఉండగా, ఆమె ఆగలేనట్టు వాడి చేతులను నడుముమీదకు లాక్కొని, “అబ్బా! లోపల ఉక్కబోస్తుందిరా.. తీసేయ్…” అంది కవ్విస్తూ. “ఏం ఉక్కబోస్తుందీ!?” అన్నాడు వాడు అమాయకత్వం నటిస్తూ. “మ్.. నా బంగారం.. తీయరా.. ఆగలేను ఇంక..” అంది ఆమె వాడి చేతులను పేంటీ పైకి జరిపి. వాడూ ఇక ఆగలేనట్టు ఆమె పేంటీని కిందకి లాగేయగానే, ఆ రోజు ఉదయమే షేవ్ చేసిందేమో, ఆమె బంగారం మెరుస్తూ కోవాబిళ్ళలా దర్శనమిచ్చింది. అప్పటి వరకూ వాడిని టీజ్ చేస్తూ ఉన్న ప్రమీలకు, వాడు అలా తన బంగారాన్ని కన్నార్పకుండా చూస్తుంటే, ఒక్కసారిగా సిగ్గు ముంచుకొచ్చి, చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయింది. అదే ఆమె చేసిన మరో తీయనైన తప్పు. ఆమె వెనక్కి తిరగడంతో, ఆమె వెనక ఎత్తులు మరింత కసిగా కనువిందు చేసాయ్ వాడికి. “అబ్బా.. ఏం షేపులురా బాబూ! ఇంతకాలం ఎలా మిస్సయిపోయానూ!?” అనుకుంటూ, ఇక ఆపుకోలేక, నెమ్మదిగా ఆమె వెనక్కి చేరి, ఆమె పిరుదులను చిన్నగా నిమిరాడు. ప్రమీల “ఇస్.. ఏం చేస్తున్నావ్!” అంది. “మా అమ్మ షేపులను కొలుస్తున్నా..” అంటూ చిన్నగా నొక్కాడు. ఆమె “మ్..” అంటూ, “బావున్నాయా!” అంది వేడిగా. “కసిగా ఉన్నాయమ్మా..” అంటూ ఈసారి బలంగా పిసికాడు. ఆమె “ఇస్..స్..” అంటూ నిట్టూర్చింది. ఆ నిట్టూర్పునే గ్రీన్ సిగ్నల్ గా తీసుకొని, వాడు ఆమె పిరుదులపై ఉన్న చేతులను నెమ్మదిగా ముందుకు జరిపి, ఆమె తొడల మీదకి తెచ్చాడు. ఈ సారి వణకడం ఆమె వంతు అయ్యింది. వాడు ఆమె తొడలపై అలాగే నిమురుతూ, ఆ చేతులను పైకి తెచ్చి, ఆమె పొత్తికడుపుపై బిగించి, ఆమెని తన వైపుకు లాక్కున్నాడు. అలా లాగగానే, ఒక్కసారిగా వాడి అంగం ఆమె పిర్రల మధ్య కసుక్కున గుచ్చుకుంది. అది గుచ్చుకోగానే ఆమె పువ్వులో కిలుక్కుమన్నట్టు అయ్యింది. దాన్ని ఓర్చుకుంటూ, ఆమె “ఇస్..అబ్బా..అలా గుచ్చకురా..” అంటూ కాస్త ముందుకు జరగబోతుంటే, వాడు ఆమెని మరింత గట్టిగా అదుముకుంటూ, “అమ్మా.. నీ షేపులు చూస్తుంటే చేతులు ఆగడం లేదే..” అంటూ, ఆమె మెడ మీద ముద్దు పెట్టాడు. ఆ ముద్దుకి వేడెక్కిపోతూ, ఆమె “మ్..మ్..” అంటూ, తన పొట్టమీద ఉన్న వాడి చేతిని తన స్థనాల మీదకు లాక్కుంది. ఆమె అలా లాక్కోగానే, వాడు ఆనందంగా “అమ్మా..” అన్నాడు. ఆమె “ఊఁ.. అక్కడ నొప్పిగా ఉంది.. కాస్త మసాజ్ చెయ్..” అంటూ, తన తలను వాడి ఛాతీపైకి వాల్చేసింది. వాడు వేడి నిట్టూర్పులు విడుస్తూ, ఆమె బుగ్గలపై తన పెదాలతో రాస్తూ, ఒక చేత్తో ఆమె స్థనాన్ని నెమ్మదిగా పిసుకుతూ, మరో చేతిని కిందకి దించి, ఆమె తొడల మధ్యకు చేర్చి చిన్నగా నిమిరాడు. ఆమె “స్..ఆహ్..” అంటూ, తన పిరుదులను వెనక్కి నెట్టింది. వాడూ తన అంగాన్ని ఆమె పిర్రల మధ్య చీలికలోకి నెడుతూ, చేత్తో పువ్వుని నిమురుతూ, నెమ్మదిగా ఒక వేలిని పూచీలికలోకి తొయ్యబోయాడు. వాడు అలా చేయగానే, ఆమె ఒక్కసారిగా కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ఎగిరిపడి, గబుక్కున వాడి నుండి దూరంగా జరిగి, వాడి వైపు చూస్తూ, “అమ్మ దొంగ పిల్లోడోయ్.. స్నానం అని చెప్పి, పాడు పనులు చేస్తావా! తప్పుకదూ..ఆఁ..” అంది. చేతికి అందిన పండు జరిపోవడంతో, వాడు నిరాశగా “అమ్మా..” అన్నాడు. “మ్..చాల్లే..” అంటూ, వాడి అంగం వైపు చూసి, “అమ్మో… ఎలా ఎగిరిపడుతుందో చూడు..ఏం చేద్దామనో! నా వల్ల కాదు బాబూ..ఉస్… నువ్వే స్నానం చేసుకో..” అంటూ బాత్ రూంలోంచి బయటకి పరుగెత్తబోతుండగా…