ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 12

అక్కడ ఒక పాన్ డబ్బా పక్కన నిలబడి శీనుగాడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు. వాడిని చూసి కవిత, “కరెక్ట్ తైంకి దొరికాడే నీకూ..” అంది. “నాకు ఒక్కదానికే కాదు, మన ఇద్దరికీ..” అని కరెక్ట్ చేసింది. “వాడు మన పిల్లల కంటే సంవత్సరం చిన్నోడు అనుకుంటా..ఇద్దరికీ సరిపెట్టగలడా!?” అంటూ అనుమానం వ్యక్తం చేసింది కవిత. “అమ్మో వాడి సంగతి నీకు తెలీదు. నొక్కుడుతోనే సగం కార్పించేస్తాడు.” అంది ప్రమీల. “అయినా వాడు భయపడ్డాడు అన్నావు కదే. మరి దారిలోకి వస్తాడా!” అడిగింది కవిత. “ఎలాగైనా దారిలోకి తెచ్చుకోవాలి. అసలే ఒళ్ళంతా కాలిపోతుంది. సరైన దెబ్బపడకపోతే ప్రాణం ఉండేట్టులేదు.” అంది ప్రమీల వేడి నిట్టూర్పులు విడుస్తూ. కవిత కూడా నిట్టూర్చి, “సరే, తొందరగా కానీయ్..” అంది. ఆమె అలా అంటూ ఉండగా శీను వాళ్ళని యధాలాపంగా చూసాడు. ప్రమీలను చూడగానే వాడు గబుక్కున సిగరెట్ ను కిందకి పారేసాడు. ప్రమీల వాడిని దగ్గరకు రమ్మన్నట్టు తలతో సైగ చేసింది. ఆమె సైగ చేయగానే వాడు బుద్దిగా ఆమె దగ్గరకి వచ్చాడు. “ఏరా! సిగరెట్లు కూడా కాలుస్తావా?” అడిగింది ప్రమీల దబాయింపుగా. వాడు ఏమీ మాట్లాడకుండా తలవంచుకున్నాడు. “సర్లే, భయపడకు, ఎవరికీ చెప్పనులే.” అంది ప్రమీల. ఆమె అలా అనగానే, వాడికి కాస్త ధైర్యం వచ్చి, ఆమె వైపు చూసాడు. “టైం ఎంతయ్యిందీ!?” అడిగింది వాడిని. వాడు సెల్ లో చూసి, “పదకొండు..” అని చెప్పాడు. “మ్..మా ఇంటికి వెళదామా?” అడిగింది ఆమె. వాడు ఆశ్చర్యంగా ఆమెను చూసాడు. “అదే నువ్వు ఖాళీగా ఉంటేనే! చిన్న పని ఉంది.” అంది ఆమె. వాడు ‘సరే’ అన్నట్టు తల ఊపాడు. ప్రమీల తన పక్కన ఉన్న కవితను చూపించి, “ఇదెవరో తెలుసా నీకూ?” అంది. వాడు తెలుసన్నట్టు తల ఊపాడు. “సరే, ఆటోని పిలు..” ఆర్డర్ వేసింది ప్రమీల. వాడు అటువైపు పోతున్న ఒక ఆటోని ఆపి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పిన తరవాత, ప్రమీల లోపలకి ఎక్కి, వాడిని రమ్మన్నట్టు సైగ చేసింది. వాడు ఆమె పక్కన కూర్చోగానే, కవిత ఎక్కి వాడి పక్కన కూర్చుంది. ఇద్దరి మధ్యా ఇరుక్కుపోతూ కూర్చున్నాడు. మెత్తగా వాళ్ళ తొడలు తగులుతుంటే, వాడికి స్వర్గంలో తేలిపోతున్నట్టు ఉంది. వాడు అలా తేలిపోతూ ఉండగానే, ఆటో ప్రమీల ఇంటికి చేరుకుంది. ముగ్గురూ లోపలకి చేరుకున్నాక, ప్రమీల మెయిన్ డోర్ బోల్ట్ పెట్టేసి, “రా..” అంటూ శీను గాడిని బెడ్ రూంలోకి తీసుకుపోయింది. వాడికి ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు.

“కూర్చో..” అంది ప్రమీల. వాడు అటూఇటూ చూసాడు. మంచం తప్ప ఏమీలేదు అక్కడ కూర్చోడానికి. “కూర్చోరా..” అంటూ, వాడి భుజాలు పట్టుకొని, మంచంపై కూర్చోబెట్టి, “మా ఇద్దరికీ ఒక సమస్య వచ్చింది. నువ్వే తీర్చాలి.” అంది ప్రమీల. “ఏంటి ఆంటీ!?” అన్నాడు వాడు. “మా ఇద్దరిలో ఎవరి సైజులు పెద్దవో చెప్పాలి.” అంది ఆమె నవ్వుతూ. ఆమె అలా అనగానే, వాడికి ఒక్కసారిగా జిమ్ అంది. “ఆ..ఆంటీ..” అన్నాడు వాడు తడబడుతూ. “చెప్పగలవా, లేదా!?” అంది ప్రమీల. వాడు అయోమయంగా సరే అన్నట్టు తల ఊపాడు. “గుడ్…మరి పట్టుకొని చెప్తావా! లేక చూసి చెబుతావా!” అంది ప్రమీల. “చూసి ఏం చెబుతాడే! పట్టుకుంటేనే కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది వాడికి.” అంది కవిత. వెంటనే ప్రమీల, “అబ్బా! ఇప్పుడు అన్నీ విప్పాలంటే సిగ్గుగా ఉందే..” అంది. “తప్పదుకదా మరీ…అంతేకదా శీనూ..” అంది కవిత. వాడు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని, అలానే చూస్తున్నాడు ఇద్దరినీ. “మ్..సరే, విప్పేద్దాం..” అని, శీనుతో “మరి మేము విప్పితే నువ్వు అలానే ఉంటావా! నువ్వు కూడా విప్పేయ్..” అంది ప్రమీల. వీళ్ళ మాటలకి శీనుకి ఫుల్లుగా లేచిపోయింది. అయినా బెరుకుగా చూస్తూ ఉన్నాడు. వాడి చూపులు చూసి, “పాపం, చిన్న పిల్లాడు కదే..వాడేం విప్పుకుంటాడూ!? మనం హెల్ప్ చేద్దాం..” అంది కవిత. “అంతేనంటావా!” అని, ప్రమీల శీనుతో “పైకి లేవరా…” అంది. వాడు బుద్దిగా లేచి నిలబడ్డాడు. ప్రమీల వాడి దగ్గరకి వెళ్ళి, నెమ్మదిగా వాడి షర్ట్ విప్పేసి, వాడి ఫేంట్ పై చేయి వేసింది. వాడిలో సన్నటి వణుకు మొదలయ్యింది. ఆమె వాడి ఫేంట్ బటన్ తీసి, జిప్ ను మెల్లగా కిందకి లాగింది. అలా లాగడంలో ఆమె వేళ్ళు అతని అంగాన్ని అండర్ వేర్ మీదనుండే పలకరించాయి. ఆమె వేళ్ళు తాకగానే వాడు “స్..” అన్నాడు. ఆమె నవ్వుతూ, వాడి ఫేంట్ ని కిందకి లాగేసింది. ఇద్దరు ఆంటీల ముందు అలా వట్టి అండర్ వేర్ తో నిలబడే సరికి వాడికి సిగ్గుగా అనిపించి, తల దించుకున్నాడు. “వీడేంటే సిగ్గు పడుతున్నాడూ!?” అంది కవిత. “మ్..ఆ అండర్ వేర్ ఉంచినందుకేమో!” అంది ప్రమీల. “మ్..అలాగా!” అంటూ, కవిత వాడి దగ్గరకి వెళ్ళి, అండర్ వేర్ ని నెమ్మదిగా కిందకి లాగసాగింది. ఆమె కాస్త కిందకి లాగగానే, వాడి అంగం స్ప్రింగ్ లా బయటకి తన్నింది. ఊగుతున్న వాడి అంగాన్ని చూసి, కవిత “అబ్బో! చాలా పెద్దది ఉందే వీడిదీ!” అంటూ, వేళ్ళతో దాని మీద కొట్టి, అండర్ వేర్ ని పూర్తిగా లాగేసింది. వాళ్ళు చేస్తున్న పనులకి వాడికి టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది. పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న వాడిని చూస్తూ, ప్రమీల “మ్..ఆ రోజు చీకట్లో పట్టుకోవడమే తప్పా, చూడలేదు. బావుందిరా…” అంటూ, వాడి అంగాన్ని పట్టుకోబోతుంటే, కవిత “ఏయ్, ఆగవే..” అంది. “ఏంటే!?” అంది ప్రమీల. “వాడివి పూర్తిగా విప్పేసి, మనం కట్టుకొని ఉండడం బాగోలేదే..” అంది కవిత. “మ్…మనం వాడిది విప్పాము. వాడు మన బట్టలు విప్పాలీ..అదేకదా న్యాయం..” అంది ప్రమీల. “వాడు విప్పగలడా!?” అంది కవిత. “వాడు అందులో ఎక్స్ పర్ట్..” అని, వాడితో “అంతేకదరా!” అంది. వాడు మొహమాటంగా నవ్వాడు. అది చూసి కవిత “పిల్లాడు మొహమాట పడుతున్నట్టున్నాడే…మనమే విప్పేద్దాం…” అంది. ప్రమీల చిన్నగా నిట్టూర్చి, “సరే..” అంది.

వాడిని అలాగే మంచంపై కుర్చోబెట్టి, ఇద్దరూ తమ బట్టలను ఒక్కొక్కటే తీయసాగారు. వాళ్ళ అందాలు ఒక్కొక్కటే బయటపడుతుంటే, వాడికి గొంతు తడి ఆరిపోతుంది. మొదటగా పైట తొలగించి, జాకెట్ లు తీసేసి, బ్రాతో నిలబడి, వాడితో “కాస్త దీని హుక్ తీయరా..” అంటూ వెనక్కి తిరిగారు. వాడికి అడుగు పడడం లేదు. వాళ్ళు తల వెనక్కి తిప్పి, “తొందరగా రారా…” అన్నారు ఘాటుగా. వాడు గబుక్కున పైకి లేచి, ప్రమీల దగ్గరకి వచ్చి, బ్రా హుక్ పై చేయి వేస్తుంటే, “ముందు దానికి విప్పు…నాది ఇంతకుముందే ఒకసారి విప్పావుగా..” అంది ప్రమీల. వాడు కవిత దగ్గరకి వెళ్ళి, వణుకుతున్న వేళ్ళతో నెమ్మదిగా హుక్ విప్పేసాడు. ఒక్కసారిగా స్ట్రేప్ విడిపోగానే, ఆమె బంతులు బుస్సుమటూ ముందుకు తన్నాయి. వాటిని చూస్తుంటే, వాడికి చేతులు దురదపుట్టసాగాయి. కంట్రోల్ చేసుకొని, ప్రమీల హుక్ తొలగించాడు. వాడు హుక్ తీయగానే, ప్రమీల “హుమ్..” అని నిట్టూర్చింది. కవిత బ్రాను తీసి పక్కన పడేస్తూ, “ఏరా! మరి ఎంత ఉన్నాయో చూడవా!?” అంటూ వాడి వైపుకు తిరిగింది. వాడు కళ్ళార్పకుండా ఆమె స్థనాలనే చూస్తున్నాడు. “మ్..చూపులతోనే కొలుస్తావా!” అంది కవిత. “చేతులతో కొలవరా, కరెక్ట్ గా తెలుస్తుందీ..” అంటూ ప్రమీల తన బ్రాని తీసి పక్కన పడేసింది. మొత్తం నాలుగు స్తనాలు వాడిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేస్తున్నాయి. వేటిని ముందు పట్టుకోవాలో అర్ధం కావడం లేదు వాడికి. వాడి అవస్థ గమనించి, కవిత వాడి చేతులను అందుకొని తన స్థనాలపై వేసుకొని, “మ్..కానీయ్..” అంది. వాడు ఆమె స్థనాలను చిన్నగా వేళ్ళతో నొక్కాడు. “మ్..” అంది కవిత తమకంగా కళ్ళుమూసుకుంటూ. ఒక్కసారి వాటిని పట్టుకొనేసరికి వాడికి అప్పటివరకూ ఉన్న బెరుకు పోయింది. దాంతో ఒక్కసారిగా గట్టిగా పిసకసాగాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె మెలికలు తిరిగిపోతూ, “స్..ఏం పిసుకుతున్నావురా కుర్రోడా…మొత్తం రసం వచ్చేసేటట్టు ఉంది..” అంది. “మ్..మరి నావి పిసకవా!” అంది ప్రమీల వాడి దగ్గరకి వచ్చి. ఆమె కూడా తన బ్రా పక్కన పడేసింది. వాడు కవిత స్థనాల మీద నుండి చేతులు తీసి, ప్రమీల స్థనాలపై వేసి చిన్నగా నిమిరాడు. ఆమె “స్..స్స్..” అంటూ, “నిమురుతుంటేనే రసాలు వచ్చేస్తున్నాయిరా..” అంది తమకంగా. ఆమె అలా అనగానే, ఆమె స్థనాలను కూడా కసిగా పిసికేసాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె తమకంగా “మ్..స్..” అని మూలిగింది. ఆమె మూలుగులు విన్న కవిత, “మరి నావి పిసకవా!” అంది. “కాదు నావే పిసుకు..” అంది ప్రమీల. కవిత గబుక్కున వాడి చేతిని లాక్కొని తన స్థనాలపై వేసుకుంది. దాంతో వాడు, ఒక చేతో ప్రమీల స్థనాలనూ, మరో చేత్తో కవిత స్థనాలనూ కసిగా పిసకసాగాడు. ఇద్దరూ కసెక్కిపోతూ, వాడి అంగాన్ని పట్టుకున్నారు. వాళ్ళు పట్టుకోగానే వాడు తమకంగా “అబ్బా! ఆంటీ..” అంటూ సణగసాగాడు. “చూసావా! ఎంత పదునుగా ఉందో..దిగితే చిరిగిపోవాల్సిందే..” అంటూ, ప్రమీల వాడిని మంచం మీదకి తోసింది. వాడు అలా పడగానే ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఊగుతున్న వాడి అంగాన్ని పెదవులు తడుపుకుంటూ చూస్తూ, “వీడు ముందుగా ఎవరిని ఎక్కుతాడో చూద్దాం…” అంటూ, గబగబా తన మిగిలిన బట్టలు తీసేసింది కవిత. ప్రమీల కూడా అదే స్పీడ్ తో తన బట్టలు విప్పేసింది. ఇద్దరూ వాడికి చెరోవైపునా పడుకొని, వాడి గుండెలపై చేతులతో రాస్తూ, “మ్..శీనూ! ఎవరిని ఎక్కుతావురా ముందు?” అన్నారు. వాళ్ళు అలా నగ్నంగా తన పక్కన పడుకుంటే, వాడికి స్వర్గంలో తేలుతున్నట్టు ఉంది. ఇద్దరినీ ఒకేసారి ఎక్కేయాలని ఉంది. అది కుదరక, వాళ్ళ భుజాల చుట్టూ చెరో చేయివేసి దగ్గరకి లాక్కున్నాడు. వాడు అలా లాగగానే, వాళ్ళు “మ్…” అని మూలుగుతూ, వాడి మీద పడ్డారు. వాళ్ళ స్థనాలు వాడికి మెత్తగా ఒత్తుకుపోతున్నాయి. వాటి మెత్తదనానికి మరింత పిచ్చెక్కిపోతూ, వాళ్ళ వీపుమీద నిమురుతూ, “ఎవరిని ఎక్కమంటారు ఆంటీలూ!?” అన్నాడు. ప్రమీల వాడి మీద కాలు వేసి, తన పువ్వుతో వాడి తొడమీద నొక్కుతూ, “నీ మొదటి ప్రియురాఇని నేనే కదా, నన్నే ఎక్కు..” అంది. కవిత కాస్త పైకి జరిగి, “ఈలోగా నావి కాస్త చీకు..” అంటూ, తన స్థనాన్ని వాడి నోటిలో కుక్కింది. వాడు “మ్..” అంటూ ఆమె స్థనాన్ని చప్పరించసాగాడు. వాడు చప్పరించే చప్పుడుకి, ప్రమీల మరింత కైపెక్కిపోతూ, “ఈ పొజిషన్ లో వడేం ఎక్కుతాడే!?” అంటూ, తనే వాడి మీదకు ఎక్కి, వాడి అంగాన్ని మెత్తగా తన పువ్వులోకి దించుకుంది. అసలే వేడెక్కిపోయి ఉందేమో, వాడి అంగాన్ని దించుకోగానే, ఆమెకి పూర్తిగా తడిసిపోయింది. తన స్థనాన్ని వాడి నోటిలోకి మరింత కుక్కుతూ, ప్రమీలతో “ఎలా ఉందే వాడి దండం!?” అంది కవిత. “మ్…వెచ్చగా…గట్టిగా..స్..స్..పదునుగా ఉందే..” అంటూ, నెమ్మదిగా పైకీకిందకీ ఊగసాగింది ప్రమీల. కవిత “మ్..” అని మూలిగి, “స్..అబ్బా..త్వరగా కానీయవే..నాకూ లోపల దురదెక్కిపోతుందీ…” అంటూ ఉండగా, వాడు తన చేతిని ఆమె తొడల మధ్యకు తెచ్చి, ఆమె పువ్వును నిమిరాడు. వాడి చెయ్యి తన పువ్వుమీద తగలగానే, ఆమె “స్..మ్..” అంటూ తన పువ్వును తెరిచింది. వాడు నెమ్మదిగా తన వేలిని లోపలకి తోసాడు. ఆమె “స్..స్స్..” అంటూ, “అక్కడ కాదు..” అంటూ, వాడి వేలిని బయటకు తీసి, కాస్త పైకి జరిపి, తన మదన కీలపై పెట్టుకొని, “ఇక్కడ నెమ్మదిగా రాయి..” అంది మత్తుగా. వాడు నెమ్మదిగా అక్కడ సున్నాలు చుట్టసాగాడు. ఆమె “మ్మ్మ్..” అని మెలికలు తిరుగుతూ, “ఆహ్..అలా..గే..స్..స్..మ్..” అంటూ మూలగసాగింది. కవిత మూలుగులకు ప్రమీల మరింత వెర్రెక్కిపోతూ, వాడి మీద కసిగా ఊగసాగింది. ఆమె అలా ఊగుతుంటే వాడు, “మ్..ఆంటీ…సూపర్ ఆంటీ..” అంటూ తన రెండో చేతితో ఆమె స్థనాలు పిసకసాగాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె మరింత వేగాన్ని పెంచింది. వాడి అన్ని అంగాలూ ఆంటీల సేవలో సొమ్మసిల్లిపోసాగాయి. నోటితో కవిత స్థనాలను పీల్చేస్తూ, ఒక చేతితోకవిత పువ్వును కెలికేస్తూ, మరో చేత్తో ప్రమీల స్థనాలను పిసికేస్తూ, తన అంగంతో ప్రమీల పూ..లోతులను కొలుస్తూ….కలలో కూడా ఊహించని సుఖాలను జుర్రుకుంటూ…తమకంతో, లోపల మొట్టం వేడి కరిగిపోతూ ఉండగా…తన రసాలను ప్రమీల పువ్వులోకి జివ్వున చిమ్మేసాడు.వాడి రసాలు తన పువ్వుని తడపగానే, అప్పటివరకూ ఉన్న వేడి చల్లారుతూ ఉండగా, “హ్మ్..మ్..” అని సేదతీరుతూ, తను ఊగే వేగాన్ని క్రమేపీ తగ్గించి, ఆగిపోయింది. ఆమె ఆగిపోవడం గమనించిన కవిత, “హా..అయ్యిందా..నా పొజిషన్ కి రా..” అంటూ, ఆమె పక్కకి జరిగింది. ఈసారి ఇద్దరూ పొజిషన్స్ మార్చుకున్నారు. ప్రమీల తన పువ్వుని వాడి చేతికి అప్పజెప్పి, తన స్థనాన్ని వాడి నోటికి అందించింది. వాడు కమ్మగా ఆమె స్థనాన్ని చీకుతూ, కవిత నేర్పిన పాఠాన్ని ప్రమీల పువ్వు మీద ప్రయోగించసాగాడు. వాడు తన మదనకీలను అలా కెలుకుతూ ఉంటే, ఆమె “స్..స్..” అని మెలికలు తిరుగుతూ, “దెంగుడు కంటే ఈ కెలుకుడు ఇంకా బావుందిరా…” అంటుంది. ఈలోగా కవిత వాడి అంగాన్ని సవరదీయసాగింది. ఆమె అలా సవరదీయడం మొదలెట్టగానే, వాడిది సర్ మంటూ మళ్ళీ లేచి ఊగసాగింది. ఆ ఊపుడు చూసి, “మ్..కుర్ర మొడ్డ అంటే ఇలా ఉండాలి..” అని మురిపెంగా అంటూ, వాడి మీదకి ఎక్కి, వాడి అంగాన్ని తన పువ్వులోకి దించుకుంది. ఆమె దింపుడుకి వాడు ప్రమీల స్థనాన్ని గట్టిగా కొరికేసాడు. ప్రమీల కెవ్వున అరిచి, “కాస్త నెమ్మదిగా దింపుకోవే బాబూ..వీడు నా సళ్ళను కొరికేస్తున్నాడు.” అంది. “వీడి పదును చూస్తుంటే, నెమ్మదిగా దించుకోవాలి లేదే..” అంటూ కసిగా ఊగసాగింది కవిత. ఆమె అలా ఊగుతుంటే, వాడు ప్రమీల స్థనాన్ని కసిగా చీకుతూ, ఆమె పువ్వుని పాకం చేసేయ సాగాడు. ముగ్గురూ అలా రెచ్చిపోతూ ఉండగా, వాడు మళ్ళీ తన రసాలను కవితలోకి చిమ్మేసాడు. ఆమె పువ్వుకి కూడా దాహం తీరడంతో, ఆమె తృప్తిగా నిట్టూర్చి, పైకి లేచిపోయింది. అప్పటికే ప్రమీల దూల కూడా తీరిపోవడంతో, ఆమె కూడా పక్కకి జరిగింది. తరవాత ఇద్దరూ వాడి భుజాలపై తలలు పెట్టి, చెరో పక్కనా పడుకొని, “శీనూ…ఈ ఆంటీలు నచ్చారా!?” అన్నారు. “ఆంటీలూ! మీరు సూపర్ ఆంటీలూ..” అన్నాడు వాడు తమకంగా. “అయితే, ఇక పిలిచినప్పుడలా వచ్చి వాయించి వెళ్ళిపో..ఓకేనా!” అన్నారు వాళ్ళు. “అలాగే ఆంటీ..” అని వాడు అంటూ ఉండగా…బయట డోర్ బెల్ మోగింది. ఆ శబ్ధానికి ముగ్గురూ ఉలిక్కిపడ్డారు. ఆడాళ్ళిద్దరూ గబుక్కున పైకి లేచి, ఒకరిమొహాలు ఒకరు చూసుకుంటూ, “ఎవరై ఉంటారే!?” అన్నారు ఒకేసారి. అంతలో మళ్ళీ బెల్ మోగడంతో, వాళ్ళు శీనుతో “ఒరేయ్! బట్టలు వేసుకొని ఇక్కడే ఉండు..” అని వాళ్ళు గబగబా, షెల్ప్ లోంచి నైటీలు తీసుకొని వేసుకొని బయటకు వచ్చి, ఆ గదికి గొళ్ళేం వేస్తుండగా, మళ్ళీ మూడోసారి బెల్ మోగింది. ప్రమీల పరుగెత్తుకెళ్ళి డోర్ తీసేసరికి పుత్ర రత్నాలు నవ్వుతూ కనిపించారు. కవిత కూడా అక్కడకి చేరుకుంది. వాళ్ళని చూడగానే ఆడాళ్ళిద్దరూ నవ్వుకొని, “ఇక పండగ మళ్ళీ మొదలే..” అని, వాళ్ళని లోపలకు లాగి తలుపు బోల్ట్ పెట్టారు.

ఇక ఇక్కడినుండి చెప్పడానికి ఏం లేదు. రెండో గదిలోకి కొడుకులను పంపించి, శీనుని బయటకు పంపించి, మళ్ళీ శృంగార సామ్రాజ్యంలోకి అడుగుపెట్టేసారు వాళ్ళు. ఇక అక్కడ నుండి, అసలు ప్రియుల తోనూ, రంకు ప్రియుడి తోనూ, ఆ ఆడవాళ్ళ కామ కలాపాలు నిరంతరం గేప్ లేకుండా అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

ప్రమీల పరుగెత్తుకెళ్ళి డోర్ తీసేసరికి పుత్ర రత్నాలు నవ్వుతూ కనిపించారు. కవిత కూడా అక్కడకి చేరుకుంది. వాళ్ళని చూడగానే ఆడాళ్ళిద్దరూ నవ్వుకొని, “ఇక పండగ మళ్ళీ మొదలే..” అని, వాళ్ళని లోపలకు లాగి తలుపు బోల్ట్ పెట్టారు.

ఇక ఇక్కడినుండి చెప్పడానికి ఏం లేదు. రెండో గదిలోకి కొడుకులను పంపించి, శీనుని బయటకు పంపించి, మళ్ళీ శృంగార సామ్రాజ్యంలోకి అడుగుపెట్టేసారు వాళ్ళు.

శీను గాడిని బయటకి పంపించాక, ఇద్దరూ తమ కొడుకులు ఉన్న గదిలోకి అడుగుపెట్టారు. లోపలకి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు తమ బట్టలు విప్పి, అండర్ వేర్ తో ఉన్నారు. అది చూడగానే, “మ్.. ఏంటీ అప్పుడే విప్పేసారూ!?” అన్నారు ఇద్దరూ కొంటెగా. “అబ్బే! షార్ట్స్ వేసుకుందామని అమ్మా..” అన్నారు ఇద్దరూ. “మ్.. ఇక షార్ట్స్ తో పనేముందీ!?” అంటూ, వాళ్ళు ఎవరి ప్రియుడి దగ్గరకి వాళ్ళు చేరుకున్నారు.

ప్రమీల రమేష్ అండర్ వేర్ ని తడుముతూ, “మ్.. నీ మరదలి దుమ్ము బాగా దులిపావా!” అంది. కవిత రవి అంగాన్ని పైనుండే నలుపుతూ, “రవళిది ఎలా ఉందీ!?” అంది. వాళ్ళు అలా అడుగుతుంటే, పిల్లలు ఇద్దరూ ఒకరిమొహాలు ఒకరు చూసుకొని, “అక్కడ ఏం జరగలేదు.” అన్నారు ఒకేసారి. వాళ్ళు అలా అనగానే ఆడాళ్ళిద్దరూ “అదేంట్రా! ఏమయ్యిందీ!?” అన్నారు ఆశ్చర్యంగా. “మీరు ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు మా దగ్గరకి వచ్చినా, ఫ్రీ గా వదిలేసారు. మీరు వెళ్ళాక, వాళ్ళు మా దగ్గరకి వస్తే చాలు, పక్కన ఎవరో ఒకరు కాపలాకి వచ్చేసేవాళ్ళు.” అన్నారు బిక్కమొహం వేసుకుంటూ. వాళ్ళు అలా అనగానే, కవిత పకపకా నవ్వుతూ, “అంతేగా మరీ..లేకపోతే మా అమ్మాయిల్ని ఎక్కేయండీ అని అప్పజెప్పేస్తారా!” అంది. ఆమె అలా అంటుంటే, రవి ఉక్రోషం ఆపుకోలేక ఆమె పిర్ర మీద గట్టిగా గిల్లేసాడు. వాడు అలా గిల్లగానే, ఆమె “ఇస్..” అంటూ, ప్రమీలతో “మీ అబ్బాయికి బాగా ఎక్కువయిపోతుందే..” అంది. “మ్.. అలా ఎక్కువ అవ్వబట్టే కదా, వాడిని తగులుకున్నావ్..” అంది ప్రమీల నవ్వుతూ. “అవును, ఆ ఎక్కువయిందేదో అర్జెంట్ గా దించితే తప్ప లాభంలేదు.” అంటూ, రవి అండర్ వేర్ లో తన చేతిని దూర్చింది కవిత. ఆమె అలా దూర్చగానే, “దించుకో..దించుకో..” అని, రమేష్ చేయి పట్టుకొని, “వాళ్ళు దించుకుంటుంటే మనం ఎందుకు ఆగాలీ!? పద.. మనమూ దించుకుందాం..” అంటూ, అతన్ని పక్క రూంలోకి లాక్కెళ్ళిపోయింది ప్రమీల.

వాళ్ళు అలా వెళ్ళగానే, కవిత గది తలుపు బోల్ట్ పెట్టి, రవి దగ్గరకి వచ్చి, వాడి అంగాన్ని బయటకి తీసి, ఆడిస్తూ, “పాపం! ఈ నాలుగు రోజులూ దీనికి పని తగలలేదా!” అంది. ఆమె అలా చేస్తుంటే వాడు, “అబ్బా! ఇస్..” అంటూ, ఆమెని దగ్గరకి లాక్కొని, “తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఏదో ఒకటి చెయ్యి ఆంటీ..” అన్నాడు. “ఏం చెయ్యమంటావ్!?” అంది ఆమె తన పెదాలతో వాడి బుగ్గల మీద రాస్తూ. వాడు “స్..స్..” అంటూ, “నీ పెదాలే ఏదో ఒకటి చేయాలి..” అన్నాడు. ఆమె తన పెదాలను వాడి పెదాల దగ్గరకి చేర్చి, “అంత ఆశగా ఉందా!” అంది. వాడు “ఊఁ..” అన్నాడు. ఆమె నెమ్మదిగా వాడిని బెడ్ దగ్గరకి తీసుకువెళ్ళి, తను కూర్చొని, వాడిని తన ఎదురుగా నిలబెట్టి, నెమ్మదిగా వాడి అండర్ వేర్ ను పూర్తిగా కిందకి లాగేసింది. వాడి అంగం టెన్షన్ లో ఉన్న స్ప్రింగ్ లా ఊగసాగింది. దాన్ని చూస్తూ, “అబ్బా! ఏం ఊగుతుందిరా!” అంది కవిత. వాడు ఆమె జాకెట్ పై చేతులు వేసి, “తీసేయ్ ఆంటీ, చాలా రోజులు అయ్యింది వీటిని చూసి..” అన్నాడు. ఆమె “హుమ్..” అని నిట్టూర్చి, నెమ్మదిగా తన జాకెట్ తీసేసింది. ఆమె అలా తీయగానే, అసలే బ్రా లేదేమో, ఆమె స్థనాలు “రా పిసుక్కో..” అన్నట్టుగా ఒక్కసారిగా బయటకి పొంగాయి. వాటిని చూస్తూనే “హబ్బా! ఆంటీ..” అంటూ, ఆమె ముచ్చికలను పట్టి లాగాడు వాడు. “స్..స్..” అంటూ ఆమె వాడి అంగాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని చిన్నగా నొక్కుతూ, “మ్.. దీని సంగతి చెబుతా..” అంటూ, ముందుకు వంగి, దానిపై నాలుకతో సుతారంగా రాసింది. వాడు “ఉస్..” అని ఎగిరిపడుతూ, ఆమె స్థనాలను కసిగా నలిపేసాడు. వాడు అలా నలిపేస్తూ ఉంటే, ఆమెకి మరింత కసి పెరిగిపోతుంది. ఆ కసితోనే వాడి అంగాన్నంతా నాలుకతో నాకసాగింది. ఆమె అలా నాకుతూ ఉంటే, వాడికి వెర్రెక్కి పోతుంది. “అబ్బా! ఆంటీ..పిచ్చెక్కించేస్తున్నావ్..” అంటూ ఆమె తల మీద చేయివేసి తన అంగానికి నొక్కుకోసాగాడు. ఆమె తన నోటిని అతని బాల్స్ దగ్గరకి తెచ్చి, సుతారంగా పెదాలతో నొక్కింది. ఆమె అలా నొక్కగానే వాడు, “ఇస్.. అమ్మా..మ్..” అన్నాడు. “ఏంట్రా! అమ్మ గుర్తొస్తుందా!” అంటూ, ఆమె అతని గోళీలను వదిలి, ఈసారి అతని అంగాన్ని నోటిలోకి తీసుకుంది. ఆమె నోటి వెచ్చదనం తన అంగానికి తాకగానే, వాడు మైమరచిపోతూ, “ఇస్.. ఆంటీ… సూపర్..” అంటూ ఆమె జుట్టులో వేళ్ళుపెట్టి నిమరసాగాడు. వాడు అలా సుతారంగా నిమురుతూ ఉంటే, ఆమె కూడా అంతే సుతారంగా అతని అంగాన్ని చీకుతూ, మధ్యమధ్యలో అతని గుండుని నాలుకతో పరమర్శించసాగింది. అసలే కొన్నిరోజులు గేప్ వచ్చిందేమో, ఆమె అలా చేస్తుంటే, వాడికి అయిపోయేట్టుంది. దాంతో వాడు ఆమె తలను గట్టిగా పట్టుకొని, “మ్.. ఆంటీ.. అయిపోతుందే..” అన్నాడు. వాడు అలా అంటూ ఉండగా, ఆమె చప్పున అతని అంగాన్ని నోటిలోంచి బయటకి తీసేసింది. వాడు భారంగా ఊపిరిపీలుస్తూ నిలబడ్డాడు. బయటకి రాబోతున్న ద్రవం లోపలే ఆగిపోయింది. వాడు ఒక్కసారిగా నిట్టూర్చి, “ఆంటీ.. నీ నోటితోనే మేజిక్ చేసేసావు.” అన్నాడు. “మ్.. ఈసారి చేత్తో మేజిక్ చేస్తా..సరేనా!” అంటూ, ఆమె లేచి నిలబడి వాడి వెనకకు చేరింది. ఆమె ఏం చేయబోతుందా అన్న ఉత్సాహంతో ఎదురుచూస్తున్నాడు వాడు. ఆమె నెమ్మదిగా తన మొత్తను వాడి పిర్రలకు ఆనించి, వాడి చంకల్లోంచి తన చేతులను దూర్చి, తన స్థనాలను వాడి వీపుకి గట్టిగా అదిమింది. వాటి మెత్తదనానికి వాడు “మ్..” అన్నాడు. ఆమె అలాగే వాడికి అదుముకుంటూ తన చేతులను వాడి ఛాతీపై ఆడిస్తూ, నెమ్మదిగా వాడి ముచ్చికలను మీటుతూ, వాడి మెడపై ముద్దు పెట్టింది. ఈ కొత్త పోకడ వాడికి బాగా కిర్రెక్కిస్తుంది. ఆమె అలాగే ముద్దు పెడుతూ, ఒక చేతిని కిందకి దించి, వాడి అంగాన్ని అందుకొని, చిన్నగా తోలుని వెనక్కి లాగి, “ఎలా ఉందిరా ఇప్పుడూ!?” అంది. వాడు తన్మయత్వంతో మూలుగుతూ “సూ..ప..ర్… ఆం..టీ..” అన్నాడు. ఆమె “మ్..” అంటూ, తన స్థనాలతో వాడి వీపుమీద, చేత్తో ఛాతీమీదా మసాజ్ చేస్తూ.. వాడి అంగాన్ని నెమ్మదిగా ముందుకూ వెనక్కూ ఆడించసాగింది. ఆమె అలా చేస్తుంటే, వాడు “ఉఫ్..ఇస్..” అనడం తప్ప, ఇంకేం చేయలేకపోతున్నాడు. ఆమె అలా ఆడిస్తూనే, వాడి చెవులో గుసగుసగా, “మ్.. ఇప్పుడు చెప్పు.. ఏది బావుందీ!?” అంది. వాడు తమకంలో తేలిపోతూనే, “ఏంటదీ!?” అన్నాడు. ఆమె వాడి తోలుని బాగా వెనక్కి లాగి, గుండుపై అరచేత్తో రాస్తూ, “అదే! ఈ ఆంటీ పూకు బావుందా! నోరు బావుందా!! లేక చెయ్యి బావుందా!!!” అంటూ, వేళ్ళతో మళ్ళీ తోలును ముందుకు లాగింది. వాడు “ఉ..స్..” అంటూ, “ఒ..క్కో..చో..ట్..అ.. ఒక్కో స్వర్గం ఉంది ఆం..టీ.. ఇస్..ఫ్..” అంటూ మెలికలు తిరగసాగాడు. ఆమె “మ్..” అంటూ మరింత కసిగా ఆడిస్తూ, తన స్థనాలను మరింత గట్టిగా వాడి వీపుకు అణిచేయసాగింది. వాడు ఊగిపోతూ, “మరి.. నా మొడ్.. డ.. నీకు ఎక్కడ ఉంటే బావుంది ఆంటీ!?” అన్నాడు వాడు తమకంగా. “నీ మొడ్డ ఎక్కడ ఉన్నా.. తడిసేది మాత్రం కిందే కదరా…” అంది ఆమె. ఆమె అలా అంటుంటే, వాడు తన చేతిని వెనక్కి చాపి, ఆమె పువ్వుని చీరమీదనుండే నలపసాగాడు. వాడి నలుపుడుకి ఆమె “ఇస్..” అంటూ, “వెదవా! చేతుల్తోనే కార్పించేస్తావ్..ఇలాకాదు నీ పని..” అంటూ, వాడి అంగాన్ని మరింత కసిగా ఆడించేసరికి,ఇక వాడు తట్టుకోలేక వేడిగా ఆమె చేతిలోకి కక్కేసాడు. ఆమె అలాగే తన అరచేతిని తడవనిచ్చి, “అబ్బా! ఎంత కక్కావురా బాబూ! ఇన్ని రోజుల స్టాకూ ఒకేరోజు ఇచ్చేసావా!…” అంటూ మళ్ళీ వాడి మెడమీద ముద్దు పెట్టింది. వాడు వెనక్కి తిరిగి ఆమెతో ఏదో అనబోతుండగా, తలుపు మీద ఎవరో కొట్టిన చప్పుడు. ఇద్దరూ అటువైపు చూసారు. “ఇంకెవరూ! మీ అమ్మా, నా కొడుకూ..” అంటూ, బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి, చేతిని క్లీన్ చేసుకొని వచ్చేసరికి, మళ్ళీ తలుపు చప్పుడు. ఆమె రవి వైపు చూస్తే, వాడు ఇంకా నగ్నంగానే ఉన్నాడు. “మ్.. ఇక ఏమైనా వేసుకో.. మీ అమ్మ చూసిందంటే జడుసుకుంటుంది.” అంది నవ్వుతూ. వాడు సిగ్గుగా నవ్వి, గబగబా అండర్ వేర్ వేసుకోగానే, కవిత తలుపుతీసింది.

ప్రమీల లోపలకి వస్తూ, “ఏంటే! ఇంతసేపు!? వాడిని ఇక వదలవా ఏంటీ!?” అంది. “మ్.. నువ్వు మా వాడిని వదిలేస్తే, నేను మీ వాడిని వదిలేస్తా!” అంది కవిత నవ్వుతూ. అంతలోనే బట్టలు వేసేసుకున్నాడు రమేష్. “అదిగో తయారయిపోయాడు.. ఇక తీసుకెళ్ళు నీ కొ..డు..కు..ని..” అంది ప్రమీల వేళాకోళంగా. “అలాగే, నీ కొడుకును జగ్రత్తగా చూసుకో..” అంటూ, ప్రమీల పిర్రమీద కొట్టి వెళ్ళిపోయింది కవిత. “రాక్షసీ..” అని తిడుతూ, ఆమె వెనకే వెళ్ళి, ఆమె బయటకి వెళ్ళిన తరవాత, మెయిన్ డోర్ లాక్ చేసి, లోపలకి వచ్చింది. రవి అండర్ వేర్ తోనే మంచం మీద పడుకొని ఉన్నాడు. అదిచూసి, “మ్.. ఇంకా దానితోనే ఉన్నావే! లేచి బట్టలు వేసుకో..” అంది ప్రమీల. “అబ్బా! ఇలా అయితే కాస్త ఫ్రీగా ఉంటుంది అమ్మా..” అన్నాడు వాడు బద్దకంగా. “మ్.. అది లేకపోతే ఇంకా ఫ్రీగా ఉంటుంది, వెదవా..” అంటూ రూంలోంచి బయటకు వెళ్ళబోయింది ప్రమీల. “మొత్తం తీసేస్తే నువ్వు జడుసుకుంటావనీ…” అన్నాడు వాడు లేచి నిలబడి నవ్వుతూ. ప్రమీల ఆగి, వాడిని చూసి, “అంత జడుసుకోడానికి నీ దగ్గర నేను చూడనివి ఏం ఉన్నాయ్ రా!” అంది ఆమె కూడా నవ్వుతూ. “అయితే నువ్వు కూడా విప్పుకొని తిరుగు, నేను చూడనివి కూడా నీ దగ్గర ఏమీ లేవుగా..” అన్నడు వాడు కూడా నవ్వుతూ. ప్రమీల ఉలిక్కిపడి, “అంటే!?” అంది అనుమానంగా. “ఆ రోజు ఊరిలో నువ్వూ, ఆంటీ రూంలో ఉన్నప్పుడు.. మొత్తం చూసేసా..” అని, “కవితా..మ్..ఇస్.. పిసకవే..మ్..” అంటూ ఆమెని ఇమిటేట్ చేసాడు. అతను అలా అనగానే ఉక్రోషంతో ఆమె మొహం ఎర్రబడింది. “గాడిదా!” అంటూ వాడిని కొట్టడానికి మీదకి వెళ్ళింది. వాడు అల్లరిగా తప్పించుకోబోయి, ఆమెకి దొరికేసాడు. ఇక ఆమె తనను కొట్టడానికి వీల్లేకుండా, ఆమెని గట్టిగా కౌగిలించుకొని, ఆమె గుండెల్లో తల దాచేసుకుంటూ, “సారీ అమ్మా..సారీ..సారీ..” అన్నాడు గారంగా. వాడు అలా అనేసరికి ఆమెకి నవ్వొచ్చి, “వెదవా..వెదవా..” అంటూ, వాడి వీపు మీద చిన్నగా చరిచి, దగ్గరకి తీసుకొని, అంతలోనే, “ఊఁ.. ఇక చాల్లే..” అంటూ, వాడిని తోసేసి వెళ్ళిపోయింది. అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆమె మొహంలో సిగ్గుతో కూడిన చిరునవ్వును గమనించాడు. “ఏంటి చాల్లే అందీ!? ఎందుకు సిగ్గుపడుతుందీ!?” అనుకుంటూ అనుమానంగా తన వైపు తీసుకుంటే, అండర్ వేర్ లో వాడి అంగం ఆమె స్పర్శతో గట్టిపడి బుసలు కొడుతూ కనిపించింది. అంటే అమ్మ తనను కౌగిలించుకున్నప్పుడు అది లేచిందా!? లేచి ఆమెకి తగిలిందా!? అందుకే సిగ్గుపడిందా!? అలా అనుకోగానే, వాడికీ ఒక్కసారిగా సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది.

అలా అనుకోగానే, వాడికీ ఒక్కసారిగా సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. అంతలోనే అమ్మ చూపు గుర్తొచ్చింది. గుర్తురాగానే, వాడి అంగం మరింత లేచి, సలుపు పుట్టసాగింది. అతి కష్టం మీద ఆ సలుపుని అణుచుకొని, కాస్త చల్లబడ్డాక, షార్టూ టీ షర్టూ వేసుకొని, గది లోంచి బయటకు వచ్చాడు రవి. ప్రమీల కోసం వెదికితే, ఆమె వంటగదిలో కనిపించింది. వెళ్ళాలా వద్దా అని, ఒక్కక్షణం ఆలోచిస్తూ నిలబడ్డాడు. వంట గదిలోంచి అతన్ని చూసిన ప్రమీల “ఏంటి సార్! ఏదో ఆలోచిస్తున్నారూ!” అంది నవ్వుతూ. అప్రయత్నంగా “నీ గురించే..” అనేసి, నాలుక కరుచుకున్నాడు వాడు. ఆమె ఒక్కక్షణం వాడిని తదేకంగా చూసి, “ఇటు రారా..” అని పిలిచింది. వాడు మెల్లగా వంటగదిలోకి వెళ్ళాడు. వాడినే చూస్తూ, “ఏం ఆలోచిస్తున్నావ్ నా గురించీ!?” అంది కళ్ళు ఎగరవేస్తూ. వాడికి ఏం చెప్పాలో తెలియక తల దించుకున్నాడు. ఆమె వాడి దగ్గరకి వచ్చి, వాడి మొహాన్ని వేళ్ళతో ఎత్తి, కళ్ళలోకి చూస్తూ, “ఆ రోజు చూసిన దాని గురించేనా!?” అంది. వాడు కాస్త టెన్షన్ గా పెదవి కొరుక్కొని, అవునన్నట్టు తల ఊపాడు. “మ్.. ఏం చూసావేమిటీ ఆ రోజూ!?” అంది ఆమె. ఆమె అలా అనగానే, వాడు ఆమె కళ్ళలోకి చూసాడు. ఆ కళ్ళు చిలిపిగా నవ్వుతున్నాయి. ఆ నవ్వు చూసి, కాస్త మొహమాటం వదిలి, “మొత్తం..” అన్నాడు. “మొత్తం అంటే!?” అంది ఆమె అదే చిలిపిదనంతో. ఇంకాస్త ధైర్యం వచ్చింది వాడికి. ఆ ధైర్యంతోనే, వాడు ఆమెని పైనుండి కిందవరకూ చూసి, “అన్నీ.. అంటే ..” అని ఒక గుటక మింగి, “పైవీ, కిందవీ…” అన్నాడు. ఆమె అలానే చూస్తూ, “మ్.. మరి నీకేమనిపించిందీ వాటిని చూస్తే!?” అంది. ఆమె అలా అడుగుతుంటే, వాడికి వేడెక్కిపోతుంది. అదే వేడిలో వాడు “ఇస్..అమ్మా..” అన్నాడు. “ఏమయిందీ!?” అంది ఆమె తమాషాగా నవ్వుతూ. “నువ్వు అలా అడుగుతుంటే ఏదోలా ఉందమ్మా..” అన్నాడు వాడు. ఆమె తన నడుము మీద చేతులు వేసుకొని చూస్తూ, “చూసినప్పుడు లేదు గానీ, అడుగుతుంటే ఏదోలా ఉందా! మ్..” అంది కళ్ళెగరేస్తూ. ఆమె అలా అంటుంటే వాడికి కసెక్కిపోతుంది. “నిన్నూ…” అన్నాడు పళ్ళబిగువున. ఆమె వాడి ఎక్స్ ప్రెషన్ చూసి, ఫక్కున నవ్వి, “నన్నేం చేయలేవులే గానీ, పోయి పడుకో..” అంది కిందకి చూస్తూ. ఆమె ఎక్కడ చూస్తుందో, ఎవరిని పడుకోమంటుందో అర్ధమయింది వాడికి. “సరే! పడుకోబెట్టి వస్తాలే..” అని గబగబా అక్కడినుండి వాడి గదికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ గదిలో బాత్ రూం తలుపును దడేల్న వేసిన చప్పుడు విని ముసిముసిగా నవ్వుకుంది ప్రమీల.

వంట చేసుకుంటూ, వాడి గురించే ఆలోచించసాగింది ప్రమీల. తన కొడుకులో తన మీద టెంప్టేషన్ మొదలయ్యిందన్న విషయం అర్ధమవుతుంది. దాన్ని తుంచేయాలా, లేక ఎంకరేజ్ చేయాలా! అమ్మో, ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇక వాడిని ఆపడం కష్టం. తుంచేయడమే బెటర్, అనుకుంటూ ఉండగా, వాడు తన గది లోంచి బయటకు వచ్చి, హాల్ లో కూర్చున్నాడు. వాడి మొహంలో అలసట. “వెదవ.. బాగా కష్టపడినట్టున్నాడు బాత్ రూంలో..” అనుకుంటూ ఉండగా, ఆమెకీ చిన్నగా సలపరం మొదలయ్యింది. “అబ్బా! రమేష్ గాడు ఉంటే బావుణ్ణు..” అనుకుంది. అలా అనుకోవడంతోనే మరింత తిమ్మిరెక్కసాగింది. ఇక లాభం లేదు అనుకొని, “రవీ..” అని పిలిచింది. “ఏంటమ్మా!” అంటూ లోపలకి వచ్చాడు రవి. వాడి వైపు తేరిపారా చూసి, అడగకూడదు అనుకుంటూనే, “బాత్ రూంలో బాగా కష్టపడ్డట్టున్నావ్!” అని అడిగేసి నాలుక కరుచుకుంది. వాడు ఆమెనే సూటిగా చూస్తూ, “మ్.. మరేం చేస్తాం! హెల్పింగ్ హేండ్స్ లేవుగా..” అన్నాడు. ఆమె నవ్వేస్తూ, “నువ్వు ఆంటీ ఇంటికి పోవచ్చుగా..” అంది. “మ్.. పోయి!? నీ లవర్ ను పంపమంటావా!” అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆమె మనసులో ఉద్దేశ్యం అదే అయినా, దాన్ని కప్పి పుచ్చుకుంటూ, “నాకేం అవసరం లేదు బాబూ. నువ్వు ఏదో కష్టపడుతున్నావ్ కదా అని సలహా ఇచ్చాను.” అంది ప్రమీల. “ఫరవాలేదులే అమ్మా… నీకేమైనా హెల్ప్ కావాలంటే అడుగు, చేసిపెడతా..” అన్నాడు రవి. “నీ హెల్పేం నాకు అవసరం లేదు..” అంది ప్రమీల మొహం తిప్పేసుకుంటూ. వాడు గబుక్కున ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళి, నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి పట్టుకొని, “చెప్పమ్మా.. రమేష్ గాడిని పిలవమంటావా!” అన్నాడు. వాడు అలా అనగానే, “ఒద్దులే, ఆల్ రెడీ ఒకసారి అయ్యిందిగా..” అంది. వాడు దాదాపు అమెని కౌగిలిలో బందిస్తూ, లాలనగా “మా అమ్మ సంగతి నాకు తెలీదా! చూస్తుంటేనే అర్ధమవుతుంది..” అన్నాడు. ఆమె “హుమ్..” అని నిట్టూర్చి, “ఏం అర్ధమవుతుందీ!?” అంది. “బాగా వేడెక్కిపోయావని..” అన్నాడు. “చాల్లే, వదులు…” అని వాడిని తోసేయబోయింది. కానీ వాడు అలాగే పట్టుకొని, “ఫ్రాంక్ గా చెప్పొచ్చుగా..” అన్నాడు. వాడు అలా అనగానే, ఆమె విసుగ్గా “అవునురా.. ఫుల్లుగా వేడెక్కిపోయాను. నువ్వు వదిలితే, పోయి చల్లార్చుకుంటాను.” అంది. “ఎక్కడ చల్లార్చుకుంటావూ!?” అన్నాడు వాడు ఆశ్చర్యంగా. “మ్.. నువ్వు ఎక్కడ చల్లార్చుకున్నావో అక్కడే..” అని, వాడిని తోసేసి, తన గదిలోకి పరుగెత్తుకు పోయి, బాత్ రూంలోకి దూరి తలుపు వేసేసుకుంది.

ఆమె అలా వెళ్ళగానే, వాడు ముసిముసిగా నవ్వుకొని, హాల్ లోకి వచ్చి, టీ.వీ చూడసాగాడు. దాదాపు ఇరవై నిమిషాల తరవాత వచ్చింది ఆమె. మొహం నిండా చెమటలతో, అలసటగా బయటకు వచ్చిన ఆమెని చూస్తూ, “హేపీనా!” అన్నాడు వాడు. “చంపుతా వెదవా..” అని ముద్దుగా కసురుకొని, తిరిగి వంట గదిలోకి పోయింది. అలా వెళ్తున్న ఆమెని వెనక నుండి చూస్తుంటే, వాడికి జివ్వున లాగినట్టు అనిపిస్తుంది. నడుముకి పడ్డ మడతలు, లూజ్ గా కదులుతున్న పిరుదులూ.. చూస్తుంటేనే పిచ్చెక్కించేట్టుగా ఉంది ప్రమీల. ఆమెని అలా చూడగానే, “అమ్మనీ! ఎప్పుడూ సరిగ్గా గమనించలేదు గానీ, అమ్మ చాలా సెక్సీగా ఉంటుంది.” అనుకొని, అంతలోనే “ఛీ.. తప్పు..” అనుకుంటూ చూపు తిప్పేసుకున్నాడు. వాడి చూపుల వేడి తన నడుముకు తాకడంతో, ఆమెకీ కాస్త వేడిగా అనిపించింది. కను చివరల నుండి వాడి అవస్థ గమనించి, “అమ్మో, వీడు టెంప్ట్ అవ్వడమే కాదు, నన్నూ టెంప్ట్ చేసేస్తున్నాడు. ఇక వీడితో వంటరిగా గడపకూడదు, డేంజర్..” అనుకుంది. అనుకుందే గానీ, ముందుముందు ఏం జరగబోతుందో ఆమెకి ఏం తెలుసూ!?