ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 10

మధ్యాహ్నం భోజనాల వేళకి కిందకి వచ్చారు రమేష్, రవి. భోజనాలు చేస్తుండగా రవళి, రాజీలు తమను చూసి, వాళ్ళలో వాళ్ళే నవ్వుకోవడం, మోచేతులతో పొడిచేసుకోవడం గమనించారు. భోజనాలు అయిన వెంటనే తమ తల్లులని తమ గదికి తీసుకుపోయి, ఏమిటి సంగతని అడిగారు. “మ్..మీరు నిద్రపోతుంటే లేపుదామని వచ్చారట. మీరు ఆల్ రెడీ లేపుకొని నిద్రపోవడం చూసేసారు. అదీ ఆ కులుకు..” అంది కవిత కొంటెగా నవ్వుతూ. ఆమె అలా అనగానే వాళ్ళిద్దరికీ అర్జెంట్ గా రవళీ, రాజీలను కలవాలనిపించింది. అదే మాట వాళ్ళతో అంటూ, “అమ్మా..ఎలాగైనా మేం కలిసే ఏర్పాటు చేయమ్మా…వాళ్ల సంగతి చూస్తామూ..” అన్నాడు రమేష్ కవితతో. వాడు అలా అనగానే, ప్రమీల వాడిని పైనుండి కిందకి చూసి, “ఏంట్రా! వాళ్ళ కోసం అంత ఆరాట పడిపోతున్నారూ!?” అంది అనుమానంగా. ఆమె మాటలకు రమేష్ కంగారు పడిపోతూ, “అదేం లేదు ఆంటీ..జస్ట్ కేజువల్ గా అడిగామంతే..” అంటూ, సిగ్గు పడిపోయాడు. “కేజువల్ గా అడిగారా!? వాళ్ళని అప్పజెప్పితే అంతే కేజువల్ గా వాళ్ళని ఎక్కేస్తారుగా..” అంది కవిత కొంటెగా. “అబ్బా! ఊరుకో అమ్మా..” అన్నాడు రమేష్ మరింత మెలికలు తిరిగిపోతూ. “అయినా, వాళ్ళని ఎక్కేయమని మీరే కదాచెప్పారూ!” అన్నాడు రవి. “మేమే ఎక్కమన్నాం. కానీ మీరు వాళ్ళని ఎక్కితే, మమ్మల్ని ఎవరు ఎక్కుతారూ?” అంది ప్రమీల. ఆమె మాటలకు రవీ, రమేష్ లు ఇద్దరూ నవ్వి, “అయితే మిమ్మల్ని ఎక్కడానికి ఎవరినైనా చూడమంటారా?” అన్నారు. కవిత కూడా నవ్వేస్తూ, “దానికి అక్కర్లేదులే…ఆల్ రెడీ ఒకడు ఎక్కమంటే ఎక్కడానికి రెడీగా ఉన్నాడు.” అంది. ఆమె మాటలకు రవి ఆశ్చర్యపోతూ, “ఎవరమ్మా!?” అన్నాడు. “ఎవరో ఒకరులే, నీకెందుకూ!?” అంది చిరుకోపంతో. వాడు ఆమె దగ్గరకి పోయి, భుజాల చుట్టూ చేయివేసి, “చెప్పమ్మా, నా దగ్గర కూడా దాయడం ఎందుకూ?” అన్నాడు లాలనగా. కవిత కూడా “అవును చెప్పవే…” అంది. ప్రమీల సిగ్గుపడుతూ, “మన పక్క షాప్ బ్రహ్మాజీ కొడుకు.” అంది. రవి గాడు ఆశ్చర్యంగా “శీను గాడా!” అన్నాడు. ప్రమీల కూడా ఆశ్చర్యంగా “వాడు నీకు తెలుసా!?” అని అడిగింది. “తెలుసు, అయినా మన్ను తిన్న కప్పలాగ సైలెంట్ గా ఉంటాడుగా..వాడికీ నీకూ ఎలా కుదిరిందీ!?” అన్నాడు. ప్రమీల ఏం చెప్పాలో తెలియక సిగ్గుతో తల వంచుకుంది. “అబ్బా…చెప్పమ్మా..ప్లీజ్..” అని బతిమాలాడు రవి. ప్రమీల ఒకసారి గట్టిగా ఊపిరిపీల్చుకొని థియేటర్ లో జరిగిన వ్యవహారం అంతా పూస గుచ్చినట్టు చెప్పింది. అంతా వినేసరికి పిల్లలు ఇద్దరూ వేడెక్కిపోయారు. వాళ్ళు వేడెక్కిపోవడం గమనించి, కవిత “ప్రమీలా! రావే..నీతో పనిఉంది..” అని వెళ్తుంటే, ప్రమీల “ఎక్కడికే?” అంది. “ఆఁ..నీ శృంగార కలాపం వినీ ఇద్దరూ వేడెక్కిపోయారు. ఇక్కడే ఉంటే వరసలు కూడా మరచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే…పద..” అంది. “ఇది దారుణం ఆంటీ. పిల్లలు వేడెక్కిపోతే చల్లార్చే మార్గం చూపించాలి గానీ, ఇలా వెళ్ళిపోతే ఎలా?” అన్నాడు రవి. “మ్..ఇది చల్లార్చే టైం కాదులే..పట్టపగలు, ఎవరైనా వస్తారు.” అంది కవిత. “పోనీ ఇక్కడ కాకపోతే, బైటకి ఎక్కడికైనా వెళదాం..” అన్నాడు రవి ఆమె నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకి లాక్కుంటూ. ఆమె కంగారుగా “ష్..పక్కన మీ అమ్మ ఉందిరా…కాస్త చూసుకో..” అంది. వాడు వినకుండా ఆమెని ఇంకా దగ్గరకి లాక్కొని, “నేనెందుకూ చూడడం, కావాలంటే నువ్వే చూడు.” అన్నాడు. ఆమె చూసేసరికి అప్పటికే రమేష్ ప్రమీలను నలిపేస్తున్నాడు. అది చూసి, “బాబోయ్! మీరిద్దరూ బాగా ముదిరిపోయారురా…” అని, రమేష్ తో “ఒరేయ్! దాన్నివదులూ..” అంది. “మరయితే బయటకి పోదాం, పదండి.” అన్నాడు రమేష్ ప్రమీలను వదలకుండా. ప్రమీల నిస్సహాయంగా చూస్తూ, “వీళ్ళు వదలరే…ఏదైనా ప్లేన్ చెయ్..” అంది. కవిత నిట్టూర్చి, “ఒరేయ్! కింద ఆడాళ్ళు మాకోసం చూస్తూ ఉంటారు.సాయంత్రం ఏదో భజన ఉందట. ఏర్పాట్లు చేయాలి. అంతవరకూ ఓపిక పట్టండి. మమ్మల్నో, మాకు కుదరక పోతే వాళ్ళనో వాయించుకుందురుగానీ..” అంది కవిత. ఆమె అలా అనగానే వాళ్ళు అయిష్టంగానే వదిలారు. “హమ్మయ్య..” అనుకొని, గబగబా కిందకి వెళ్ళిపోయారు ఆడాళ్ళు. ఇక రవీ, రమేష్ రాబోయే సాయంత్రం కోసం వెయిట్ చేస్తూ రూంలోనే ఉండిపోయారు.

సాయంత్రం అవుతుంటే, ఇక ఆ రోజుకి కుదిరే యవ్వారం కాదని వాళ్ళకి అర్ధమైపోయింది. కారణం, ఊళ్ళోని అమ్మలక్కలు ఒక్కొక్కరే అక్కడకి చేరుతున్నారు. సాయంత్రం చీకటయ్యే వేళకి కింద అంతా జనాలతో నిండిపోయారు. ఈ తతంగం చూసి, రవి రమేష్ తో, “ఇక లాభం లేదురా, నేను ఆగలేను. కిందకి పోయి, ఏదో రకంగామీ అమ్మని గోకి పైకి తెచ్చేయాల్సిందే..” అన్నాడు. దానికి రవి “నేనూ అంతే, మీ అమ్మకి వాయించకపోతే అయ్యేట్టులేదు. పద వెళదాం..” అన్నాడు. ఇద్దరూ కలసి కిందకి దిగి, ఆ జనాలలో తమ ప్రియురాళ్ళ కోసం వెదుకుతూ, అక్కడే కనిపించిన రమేష్ అత్తని అడిగారు. “పెరట్లో ఉన్నట్టున్నారు, చూడరా..” అని చెప్పి హడావుడిగా వెళ్ళిపోయింది ఆమె. ఇద్దరూ పెరట్లోకి వెళ్ళి చూసేసరికి, అక్కడ ప్రమీల, కవితలు బాసింపట్టు వేసుకొని కూర్చొని, పనివాళ్ళతో బిజీగా కనిపించారు. దగ్గరకి వస్తున్న వీళ్ళని చూడగానే, ప్రమీల కవితకి కళ్ళతో సైగ చేసింది. కవిత వాళ్ళని చూసి, “అమ్మో…వీళ్ళు ఇప్పుడు గోకకుండా వదలరు.” అంది ప్రమీలతో గుసగుసలాడుతూ. “ఇప్పుడెలానే!” అంది ప్రమీల కంగారుగా. అంతలోనే వాళ్ళు దగ్గరకి వచ్చేసి, వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో కూర్చున్నారు. గుడ్డిలో మెల్లలా అక్కడ కాస్త మసక చీకటిగా ఉంది. ఆడాళ్ళిద్దరికీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారా అన్న టెన్షన్ మొదలయ్యింది. పనివాళ్ళు వీళ్ళని చూసి, “మీరెందుకు బాబూ ఇక్కడ…హాయిగా భజన దగ్గర కూర్చోండీ..” అన్నారు. “అబ్బే, మా అమ్మా వాళ్ళూ కష్టపడుతుంటే మేము అక్కడ ఎలా ఉంటాం! మీ పని మీరు చూసుకోండి. మా పని మేము చూసుకుంటాం.” అన్నాడు రమేష్. దాంతో వాళ్ళూ తమ పనిలో తాము మునిగిపోయారు.

రమేష్ నెమ్మదిగా ప్రమీల వైపు జరిగి, ఆమె వెనకనుండి, తన చేతిని ఆమె నడుము మీదకి పాకించి చిన్నగా నొక్కాడు. ఆమె ఒక్కసారిగా విదిలించుకొని, “స్..వదలరా..” అంది గుసగుసలాడుతూ. “ఒక్కసారి పక్కకి వస్తే వదిలేస్తాను..” అన్నాడు ఆ చేతిని పైకి పాకించి ఆమె స్థనం మీదకి తెచ్చి చిన్నగా పిసుకుతూ. ఆమె “ఇస్..” అంటూ, గబుక్కున వాడి చేతిని తన పైటతో కప్పేసింది.

అవతల వైపు రవి అయితే ఏకంగా తన చేతిని కవిత పిర్రల కిందకి తోసి నలపసాగాడు. ఆమెకి వాడిని ఎలా ఆపాలో అర్ధంగాక అలాగే ఉండిపోయింది. ఆమె ఏమీ మాట్లాడక పోవడంతో వాడు ఆమెని అలాగే దగ్గరకి లాగబోయాడు. “స్..ఎవరైనా చూస్తారు..” అంది ఆమె గుసగుసలాడుతూ. అతను అటూఇటూ చూసి, ఆమె పిర్రల కింద చేతిని తీసి, ఆమె ఒళ్ళో పెట్టాడు. ఆమె ఉలిక్కిపడి, దానిపై చీర కప్పేసింది. వాడు దొరికిందే చాన్స్ అని, ఆమె తొడల మధ్యలోకి చేతిని దూర్చి పువ్వుని నలపసాగాడు. వాడు అలా నలపడం మొదలుపెట్టగానే, ఆమెకి జిల మొదలయ్యి, “స్..” అంటూ, “అబ్బా..వేడెక్కిపోతుంది ఆపరా..” అంది వాడికి మాత్రమే వినబడేట్టు. “అయితే మేడ పైకిరా…వదిలేస్తాను..” అంటూ, చీర పైనుండే, ఆమె పువ్వులోకి ఒక వేలిని దూర్చడానికి ప్రయత్నించాడు. వాడు అలా చేస్తుంటే, ఆమెకి దూలతో చెమటలు పట్టసాగాయి.

ఇటువైపు రమేష్ ప్రమీల ముచ్చికలను జాకెట్ పైనుండే నలిపేస్తుంటే, ఈమెకీ దూలెక్కిపోవడంతో ఆమె ఒళ్ళు సన్నగా వణకసాగింది. ఇక తట్టుకోలేక, “స్..పదరా బాబూ….పైకెళదాం..” అంటూ పైకి లేస్తుండగా, అదే సమయంలో కవిత కూడా పైకి లేచింది. వాళ్ళు లేవడం పనివాళ్ళు చూడడంతో, “కాస్త మా గదికి వెళ్ళొస్తాం..” అని చెప్పి, బయలుదేరింది కవిత. మిగిలిన వాళ్ళు ఆమె వెనకే వెళ్ళారు. తీరా మెట్ల దగ్గరకి వెళ్ళేసరికి, పైకి వెళ్ళడానికి వీల్లేకుండా, మొత్తం జనాలు. మనసులోనే “ఉష్..” అని నిట్టూరుస్తూ, మళ్ళీ పెరట్లోకి వచ్చారు. కవిత పిల్లలతో, “చూసారు కదా…వెళ్ళండిరా, తరవాత చూసుకుందాం..” అంది. రమేష్ అక్కడికి కాస్త దూరంలో ఉన్న గడ్డిమేటుని చూపించి, “అక్కడయితే ఎవరూ చూడరు.” అన్నాడు. వాడు చూపించిన వైపు చూసి, “అమ్మో, అక్కడ చీకటిగా ఉంది.నాకు భయం..” అంది ప్రమీల. “మేముండగా భయం దేనికి ఆంటీ..రండీ..” అన్నాడు రమేష్. ప్రమీల కవితవైపు నిస్సహాయంగా చూసింది. కవిత చిన్నగా నిట్టూర్చి, “ఒక్కసారి అలుసిచ్చాకా తప్పుతుందా! పద..” అంటూ, గడ్డివాము వెనక్కి నడిచింది.

అందరూ గడ్డివాము చాటుకు వెళ్ళారు. అక్కడ మొత్తం చీకటిగా ఉంది. ప్రమీల భయంగా “రమేష్..” అంది. రమేష్ గబుక్కున ఆమె చేయి పట్టుకొని, “ఇక్కడే ఉన్నా ఆంటీ..” అంటూ ఆమెని పట్టుకొని, గడ్డివాముకి అదిమిపెట్టాడు. వాడు అలా అదిమిపెట్టగానే, ఆ గడ్డివాము ఊగింది. ప్రమీల గబుక్కున పక్కకి వచ్చేసి, “అమ్మో, ఈ మాత్రం దానికే ఇలా ఊగిందంటే, అసలు పని చేస్తే పడిపోతుందీ, అందరికీ తెలిసిపోతుంది.” అంది. దానికి కవిత “అవునే, పోనీ కింద పడుకుందాం అంటే, ఏ పురుగూ పుట్రో ఉంటే ప్రమాదం..” అంది. ఆమె అలా అంటూ ఉండగానే పిల్లలు వాళ్ళని పట్టుకొని నలిపేయసాగారు. వాళ్ళు ఆ నలుపుడుకి “మ్..స్..” అని మూలుగుతూనే ఆలోచిస్తున్నారు. అంతలో ప్రమీలకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. “ఏయ్..కవితా, ఇక ఒంగోవడం తప్ప వేరే దారిలేదే..” అంది. “ఒంగోడానికైనా పట్టు ఉండాలి కదా..” అంది కవిత. అది విన్న రవి, “నాదో ఐడియా..” అన్నాడు. “ఏంటీ!?” అన్నారు ఆడవాళ్ళు ఇద్దరూ. “ఇద్దరూ ఎదురెదురుగా నిలబడి, ఒకరి భుజాలపై మరొకరు చేతులు వేసుకోండి.” అన్నాడు. వాళ్ళు అలాగే చేసారు. “మ్..ఇప్పుడు అలాగే ఒంగోండి.” అన్నాడు రవి. వాళ్ళు అలాగే పట్టుకొని, కాస్తకాస్త దూరం జరుగుతూ వంగున్నారు. వాళ్ళు అలా ఒంగోగానే రమేష్ ప్రమీల వెనక్కూ, రవి కవిత వెనక్కూ చేరారు. వాళ్ళు తమ వెనక్కి చేరగానే, కవిత ప్రమీలతో, “మ్…మొత్తానికి మనల్ని దెంగకుండా మాత్రం వదలడం లేదే..” అంటూ ఉండగా, పిల్లలు ఇద్దరి చీరలనూ పైకి లేపి పేంటీలని కిందకి లాగేసారు. తరవాత వాళ్ళ పిర్రలను చిన్నగా సవరదీసారు. ఎప్పుడూ చూడని ఆ అనుభవానికి ఆడవాళ్ళు ఇద్దరూ ఎగ్జైట్ అయిపొతున్నారు. ఆ ఎగ్జైట్ మెంట్ తో సన్నగా వణికిపోతున్నారు. అంతలో పిల్లలిద్దరూ తమ కింది వస్త్రాలను తీసేసినట్టున్నారు, వాళ్ళ అంగాలు పిర్రల మధ్య వెచ్చగా గుచ్చుకున్నాయి. ఆ గుచ్చుడుకి ఆడవాళ్ళిద్దరూ ఒకేసారి, “మ్..” అన్నారు పరవశంగా. “ఆంటీ..పెట్టేస్తున్నాం..” అంటూ, వాళ్ళు, చేతులతో ఆడవాళ్ళ పువ్వులను ఒకసారి తడిమి, ఆ తడుముడుకు వాళ్ళు కాళ్ళు కాస్త ఎడం చేయగానే, తమ అంగాలను వాళ్ళ పువ్వుల్లోకి ఒక్కసారిగా తోసారు. ఆ పొజిషన్ వల్లో, లేక వాళ్ళ ఆవేశం వల్లో..వాళ్ళు అలా తోయగానే, గొంతులోకి దిగబడినట్టు అయ్యి, కెవ్వున కేకవేయబోయారు. అంతలోనే తమాయించుకొని, ఇక కేకలు రాకుండా ఆడవాళ్ళిద్దరూ, ఒకరి పెదాలను ఒకరు అందుకొని, చప్పరించసాగారు. అనుకోకుండా దొరికిన కొత్త భంగిమ పిల్లలను పిచ్చెక్కించేస్తుంది. మంచి వాటంగా అమరడంతో, “అబ్బా…ఏం ఉంది ఆంటీ ఈ పొజిషన్…” అంటూ మళ్ళీ గుభేల్మని పొడిచారు. ఆ పోటుకి ఆడవాళ్ళు ఒకరి పెదాలను మరొకరు కసిగా నమిలేసుకున్నారు. పిల్లలు “స్..స్…” అంటూ, ఆడవాళ్ళ నడుములు పట్టుకొని, కమ్మగా ముందుకీ వెనక్కీ ఊగుతూ, స్వర్గంలో తేలిపోసాగారు. ఆడవాళ్ళు వెనక పోటుకి బోనస్ గా కసిగా పెదాలు చీక్కుంటూ, నాలుకలను పెనవేసుకొని కైపెక్కిపోతూ, వగరుస్తున్నారు. వాళ్ళు అలా వగరుతుంటే, పిల్లలకు మరింత హుషారు వచ్చి, “అబ్బా..ఏం పిర్రలే నీవి…ఎంత దెంగినా తనివి తీరడం లేదు…ఈ రోజు మీకు వాచిపోవాలంతే..” అంటూ గుభిగుభీ మని కుమ్ముతుంటే, ముద్దులతో ఊపిరి అందక ఒక్కక్షణం గేప్ తీసుకొని, “మ్..కుమ్మండ్రా…అలాగే కుమ్మండి…గొంతులోకి దించేయండి..” అంటూ ఉండగా, వాళ్ళు స్పీడ్ అందుకోవడంతో, మళ్ళీ వచ్చే కేకలను ఆపడానికి ముద్దుల్లొ మునిగిపోయారు ఆడవాళ్ళు. పిల్లలు కసికసిగా కుమ్ముతూ, మధ్యలో వాళ్ళ పిర్రలను పిసికేస్తూ, అంతలోనే ఒంగొని వాళ్ళ సళ్ళను పిప్పిచేస్తూ, కసెక్కిపోతూ…చివరికి “ఇష్..” అని నిట్టూరుస్తూ, తమ ద్రవాలని వెచ్చగా వాళ్ళ పువ్వుల్లోకి నింపేసారు. తమ పువ్వులు నిండిన తృప్తిలో ఆడవాళ్ళూ తమకంగా కొద్దిసేపు పెదవులను చప్పరించుకొని, పైకి లేచి, చీరలను సర్దుకొని, “వెదవల్లారా..అయ్యిందిగా..ఇక వెళ్ళండి..” అన్నారు ముచ్చటగా నవ్వుతూ. వాళ్ళు ఎవరి ఆంటీలను వాళ్ళు కౌగిలించుకొని, “తొందరగా వచ్చేయండి…” అని, ఒకసారి వాళ్ళ పెదవులు కొరికి వదిలిపెట్టారు. తరవాత వాళ్ళని జాగ్రత్తగా పెరటి దగ్గర వదిలి, మెట్ల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని అదిలించుకుంటూ, పైకి చేరారు.

వాళ్ళు తమగదికి చేరి, డ్రెస్ మార్చుకొని, కొత్త పొజిషన్ ఇచ్చిన కిక్కును ఎంజాయ్ చేస్తుండగా, రవళి; రాజీలు లోపలకి వచ్చారు. వాళ్ళను చూడగానే, ఇద్దరూ ఉన్న పొజిషన్ నుంచి లేచి, “ఏంటి పాపలూ! బైట భజన జరుగుతుంటే ఇలా వచ్చారూ!?” అన్నారు. “అక్కకు బావతో ఏదో పని ఉందట..” అంది రవళి నవ్వుతూ. “ఓ! అయితే ఇక్కడ నేనెందుకూ!?” అంటూ రవి బయటకి నడిచాడు. అది చూసి, “హుమ్..నేను మాత్రం ఎందుకూ!?” అంటూ రవళి కూడా బయటకి వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళిద్దరూ బయటకి పోయిన తరవాత, రాజీ నెమ్మదిగా రమేష్ దగ్గరకి వచ్చింది. రమేష్ “ఏంటి మరదలా నాతోపనీ!?” అన్నాడు మంచం మీద కూర్చొని. ఆమె అతని ఎదురుగా నిలబడి, “చిన్న క్విజ్ బావా…ఆన్సర్ చెబుతావేమోననీ..” అంది నవ్వుతూ. “క్విజ్జా!? ఏంటదీ!?” అన్నాడు అతను ఆశ్చర్యంగా. ఆమె పెదాలు బిగించి నవ్వుతూ, తన వెనక నుండి ఒక వస్తువు తీసి, “ఇది ఎవరిదో చెప్పుకో చూద్దాం..” అంది దాన్ని అతని చేతిలో పెడుతూ. అతను దాన్ని తెరిచి చూసాడు. అది గడ్డివాము వెనక ప్రమీల విడిచిన పేంటీ. దాన్ని చూడగానే అతను ఒక్కక్షణం కూడా ఆలోచించకుండా, “ఆంటీదీ..” అనేసి, నాలుక కరుచుకున్నాడు. రాజీ కొంటెగా నవ్వుతూ, “బాగానే గుర్తు పట్టావే. మరి ఇది ఎవరిదో చెప్పూ..” అంటూ మరో పేంటీని అతని చేతిలో పెట్టింది. అతను దాన్ని విడదీసి చూసి, “బాగా చిన్నది ఉందే! ఎవరిదీ, రవళిదా!?” అన్నాడు. ఆమె ఉడుక్కుంటూ, “మ్..దానిది ఎంత ఉంటుందో తెలుసన్నమాట..” అంది. “నాకెలా తెలుస్తుందీ!? ఎప్పుడూ చూడలేదు కదా..” అన్నాడు అతను నవ్వుతూ. “మ్..సరే..అయితే పోయి చూసుకో..నేను వెళ్తా..” అంటూ, విసురుగా బయటకి వెళ్ళబోతుంటే, అతను ఆమె నడుము పట్టుకొని మీదకి లాక్కొని, “అబ్బా..కరెక్టో కాదో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతావేంటీ!?” అన్నాడు. ఆమె గింజుకుంటూ, “నేను చెప్పను పో..” అంది. అతను తన చేతులను కిందకి జరిపి, ఆమె పిరుదులను తడమగానే, ఆమె పేంటీ వేసుకోలేదని అర్ధమైపోయింది. అక్కడ చిన్నగా నొక్కుతూ, “ఓ..నీదా! ఎందుకు తీసేసావూ!?” అన్నాడు. ఆమె ఇంకా వదిలించుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ, “ఊఁ…నీకు గిఫ్ట్ గా ఇద్దామనీ..” అంది అలుగుతూ. అతను మంచం మీదకు వెల్లకిలా పడుతూ, ఆమెని తన మీదకి లాక్కొని, “బావకు ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్ పేంటీ కాదు..దాని కింద దాక్కొని ఉండే దాన్ని ఇవ్వాలి.” అన్నాడు. “ఆఁ..ఇచ్చేస్తాం మరి..అయినా పెద్దపెద్దవి చూసాకా, చిన్నవి నీకేం కనిపిస్తాయిలే..” అంది రాజీ. అతను ఆమె పిర్రలను నొక్కుతూ, “చూపిస్తే అన్నీ కనిపిస్తాయి…” అంటూ, ఆమెని తన మీద నుండి, పక్కకు వెల్లకిలా పడేట్టు తోసి, తను ఆమె పైకి ఎక్కి, ఆమె మొహం లోకి చూస్తూ, “మరి చూపిస్తావా!?” అన్నాడు. ఆమె చిలిపిగా నవ్వుతూ, “నేనేం చూపించను.” అంది. “అయితే నేనే చూసుకుంటాలే..” అంటూ తన చేతిని ఆమె స్థనాల పైకి జరిపాడు. ఆమె అతనిచేతిని మధ్యలోనే అడ్డుకొని, “నువ్వేం చూడక్కర్లేదు బాబూ..నన్ను వదిలేయ్..” అంది. అతను ఆమె మెడపై తన ముక్కుతో చక్కిలిగిలి పెడుతూ, “వదిలేయడానికేనా పేంటీ విప్పుకొని వచ్చిందీ!?” అన్నాడు. ఆమె కిలకిలా నవ్వుతూ, “చెప్పానుగా గిఫ్ట్ అనీ…దాన్ని ఉంచుకొని నన్ను వదిలేయ్…” అని, చటుక్కున అతన్ని తోసేసి, పైకి లేవబోయింది. అతను మళ్ళీ ఆమె మీద పడి, మంచానికి గట్టిగా అదిమిపెడుతూ, “మరి నువ్వు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ కి బదులు ఇవ్వొద్దా!?” అన్నాడు. “మ్..ఏమిస్తావ్!?” అంది ఆమె ఆనందంగా అతని బరువును మోస్తూ. అతను ఆమె రెండు చేతి వేళ్ళల్లో తన చేతి వేళ్ళను ఇరికించి, ఆ చేతులను పరుపు మీద అదిమిపెడుతూ, “నేను నీలా ఒట్టి కవర్ ని ఇవ్వను. అందులో ఉండే సరుకును ఇస్తాను.” అన్నాడు. “నేనెప్పుడు కవర్ ను ఇచ్చానూ!?” అంది ఆమె ఆశ్చర్యంగా. “నీ అందాలను దాచే కవర్….అదే పేంటీని ఇచ్చావుగా…నేను ఆ కవర్ తీసేసి, అసలు సరుకు ఇస్తాను. ఓకేనా!” అన్నాడు. ఆమె అతని కళ్ళలోకి చూసి నవ్వుతూ, “నీ సరుకును దాచేంత చోటు లోపల ఉందో లేదో మరీ?” అంది ఆమె. అతను ఆమె గెడ్డాన్ని చిన్నగా కొరికి, “నా సరుకు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్…ఎంత చిన్నదైనా దూరిపోతుందీ..ఎంత పెద్దదైనా నిండిపోతుంది.” అన్నాడు. “మ్..అవునా! అయితే ముందు ఒకసారి చూపించు. ఆ తరవాత దాచుకోగలనో లేదో డిసైడ్ అవుతాను.” అంది ఆమె. “మ్..నేను చూపించడం ఎందుకూ! నీకు అందుబాటులోనే ఉంటుంది. తీసి చూసుకో.” అంటూ, ఆమె చేతులను వదిలి, మంచం మీద వెల్లకిలా తిరిగి పడుకున్నాడు. ఆమె అతని వైపు తిరిగింది కానీ ఏం చేయకుండా అలాగే ఉండిపోవడంతో, అతను ఆమె వైపు చూసాడు. ఆమె కళ్ళు మూసుకొని ఉంది. ఆమె శరీరం సన్నగా వణుకుతుంది. అది చూసి అతను ఆమె చేయి పట్టుకొని, “సరుకు చూస్తానని అలగే ఉండిపోయావే!?” అన్నాడు. ఆమె ఏమీ మాట్లాడడం లేదు. అతను ఆమె చేయి తీసుకొని, తన బాక్సర్ పై వేసుకొని, “మ్..చూడు..” అనాడు మెల్లగా. ఆమె నొక్కీనొక్కనట్టుగా అక్కడ చిన్నగా నొక్కింది. ఆ నొక్కుడుకే అతని అంగం కస్సుమని బుసలు కొట్టసాగింది. ఆ బుసలకు రాజీ చిన్నగా “మ్..” అంది. అతను ఆమె చేతిపై తన చేయివేసి, “అలా పైపైన చూస్తే సరుకు నాణ్యత తెలియదు. కాస్త లోపలనుండి చూడాలి.” అంటూ, తన బాక్సర్ ని కిందకి లాగి, ఆమె చేతిని తన అంగంపై వేసుకున్నాడు. జీవితంలో మొదటిసారి మగాడి అంగాన్ని పట్టుకున్న ఆమెకు, అది వేడిగా తగిలేసరికి, ఉలిక్కిపడి చేయి తీసేయబోయి, అంతలోనే ఆ వేడి టెంప్ట్ చేయడంతో తన చేతిని అలాగే ఉంచేసింది. అతను ఆమెని తన దగ్గరకు లాక్కొని, ఆమె చెవిలో “ఎలా ఉందీ నా సరుకు!?” అన్నాడు చిన్నగా. బదులుగా ఆమె దాన్ని చిన్నగా నొక్కింది. “నచ్చిందా!?” అన్నాడు అతను అలాగే గుసగుసలాడుతూ. బదులుగా ఆమె “మ్..” అని చిన్నగా మూలుగుతూ, అతన్ని అతుక్కుపోయింది. “చెప్పు మరి…లోపలదాచుకుంటావా!?” అన్నాడు తన చేతిని ఆమె తొడల మీద కదుపుతూ. అతను అలా కదుపుతూ ఉంటే, ఆమె “స్…స్..” అంటూ తొడలను దగ్గరకు ముడిచేసుకుంది. అతను తన చేతిని తొడల మధ్యకు పోనిస్తూ “అలా ముడిచేసుకుంటే ఎలా! కాస్త దారి చూపించవచ్చుగా..” అంటూ, పువ్వు మీద చిన్నగా నొక్కాడు. ఆమె “స్..స్..స్..” అని, అతని చేతిమీద తన చేయి వేసి గట్టిగా నొక్కేసుకుంది. ఆమె అలా నొక్కేసుకుంటుంటే, అతను అతి కష్టం మీద, తన అరచేతిని తొడల సందులో దూర్చేసి, గట్టిగా పిసికాడు. ఆమె “మ్..మ్..” అంటూ, అతని భుజాన్ని గట్టిగా కొరికేసింది. అతను “స్..అబ్బా..” అంటూ, ఆమె పువ్వుని కసిగా పిండేయసాగాడు. ఆమె అతని పిండుడుకి “ఆహ్..ఆహ్..” అని వగరుస్తూ, అతని అంగాన్ని నలిపేయసాగింది. అంతలో అతను తన చేతిని నెమ్మదిగా ఆమె లంగా పైనుండి లోపలకి తోసి, కిందకి జరిపాడు. అలా జరుపుతూ ఉంటే, ఆమె మెలికలు తిరిగిపోతుంది. అతను అలా జరుపుతూ, ఆమె పువ్వుని చేరుకొని, నున్నగా ఉన్న దాని ఉపరితలాన్ని చిన్నగా నిమిరాడు. ఆమెలో విపరీతమైన కంపనాలు. అతను అలా నిమురుతూ, ఆ చేతిని, ఆమె పూపెదాల దగ్గరకి చేర్చి, చిన్నగా విడదీయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, ఆమె చిగురుటాకులా వణికిపోతూ, “స్..బావా..” అంటూ, రెండు తొడల మధ్యా అతని చేతిని గట్టిగా నొక్కేసుకుంది. అతను అలాగే ఆమె పూపెదాలను వేలితో మీటుతూ, “అబ్బా…ఎంత బావున్నాయే నీ పెదవులూ..” అన్నాడు. అసలు పెదాల వంకైనా చూడకుండా అతను అలా అనగానే, ఆశ్చర్యంగా అతని వైపు చూసింది ఆమె వణుకుతున్న పెదాలతో. అది చూసి అతను “ఈ పెదాలు కాదు. నీ కింద పెదాలు..” అంటూ, ఆమె పైపెదాలను తన పెదాలతో అందుకున్నాడు. అతను అలా అనగానే, సిగ్గుతో తన కాళ్ళను ఇంకా ముడుచుకుంటూ, తన పైపెదాలను తెరిచింది. ఆమె పెదాలను చీకుతుంటే అతనికి నిండా జ్యూస్ ఉన్న ఆరెంజ్ తొనలను చప్పరిస్తున్నట్టు ఉంది. వాటిని కసితీరా చీకి, “అబ్బా! ఈ తొనల రుచే ఇలా ఉంటే, మరి ఆ తొనల రుచి ఎలా ఉంటుందో!” అన్నాడు. ఆమె తమకంతో ఆయాసపడుతూ, “అయితే ఒకసారి రుచిచూడు బావా..” అంది మత్తుగా. అతను “మ్..” అంటూ ఆమె లంగాని పైకెత్తేసాడు. అతను అలా ఎత్తుతుంటే, ఆమె తమకంగా అతన్ని గట్టిగా పట్టుకొని నొక్కేయసాగింది. అతను లంగాను పూర్తిగా ఎత్తేసిన తరువాత, తన అంగంతో ఆమె పువ్వుని నొక్కుతూ, “రెడీయా!” అన్నాడు. ఆమె “మ్..” అని మూలుగుతూ, తన కాళ్ళను దూరంగా చాచింది. అంతవరకూ ఆంటీ పువ్వుతో ఉన్న అనుభవంతో, అతను ఆమె కన్నెపువ్వులోకి బలంగా ప్రవేశించబోయాడు. అతను అలా బలంగా వెళ్ళబోతుంటే, ఆమె కెవ్వున అరవబోయి, ఆ అరుపును గొంతులోనే నొక్కేసుకుంటూ, “స్..అబ్బా..వద్దు బావా..” అంటూ పక్కకి తప్పుకోబోయింది. అయినా అతను బలవంతంగా లోపలకి దించబోయాడు. ఏదో వేడిగా ఉన్న ఇనప కడ్డీ లోపలకు ప్రవేశించబోతున్నట్టు ఆమె గిలగిలా కొట్టుకుంటూ, అతన్ని ఒక్క ఉదుటున తోసేసింది. ఆమె అలా తోయగానే అతను ఆశ్చర్యపోతూ, “ఏమయిందీ!?” అన్నాడు. “వద్దుబావా…నొప్పిగా ఉందీ..” అంది ఆమె దిగులుగా. “ఫరవాలేదులే…ఓర్చుకో..అదే బావుంటుంది..” అంటూ మళ్ళీ ఆమె మీదకు ఎక్కబోతుంటే…”ఒరేయ్!” అన్న పిలుపు వినిపించింది. ఇద్దరూ ఉలిక్కిపడి చూసేసరికి, ఎదురుగా ప్రమీల నిలబడి ఉంది. ఆమెని చూడగానే, రాజీ కంగారుగా లేవబోయింది. “ఫరవాలేదు..నువ్వు అలాగే పడుకో..” అంటూ, ఆమె పక్కన కూర్చొని, రమేష్ తో “బుద్దిలేదా నీకూ! అసలే దానికి కొత్త. అంత తొందరపడితే ఎలా!?” అని, రాజీ తల నిమురుతూ, “నువ్వు కంగారు పడకు. నేను ఉన్నాగా..” అంది. ఆమె ప్రమీలతో కాస్త నిరాశగా “నొప్పిగా ఉంది ఆంటీ..” అంది. “నొప్పి లేకుండా చేస్తే ఓకేనా!” అంది ప్రమీల ఆమె బుగ్గలు నిమురుతూ. “ఊఁ..” అంది రాజీ సిగ్గుపడుతూ. ఆమె రాజీ బుగ్గపై ముద్దు పెట్టి, రమేష్ తో, “ఒరేయ్! అక్కడ కొబ్బరి నూనె ఉంది. ఇలా తీసుకురా..” అంది. అతను గబగబావెళ్ళి ఆమె అడిగింది తెచ్చి ఇచ్చాడు. ఆమె కొంత నూనెను తన అరచేతిలో ఒంపుకొని,దాన్ని వేళ్ళతో రాజీ పూ..పెదాల మధ్య రాయసాగింది. ఆమె అలా రాస్తుంటే, సమ్మగా ఉండడంతో, రాజీ కళ్ళు మూసుకొని, “మ్..ఆంటీ..మ్..” అని సన్నగా మూలగాసాగింది. ప్రమీల ఆ నూనెను ఆమె పువ్వు లోపలివరకూ రాసి, రమేష్ ను దగ్గరకు రమ్మని సైగ చేసింది. అతను రాగానే, చేతిలో ఉన్న నూనెను అతని అంగానికి రాసి, కాస్త మసాజ్ చేసి, రాజీతో, “ఇప్పుడు బావుంటుంది. కాళ్ళు దూరంగా చాపు.” అంది. రాజీ కాస్త సంశయంగా “ఆంటీ..” అంది. ప్రమీల “నేనున్నాగా బంగారం..చాపు…” అనగానే, ఆమె తన కాళ్ళను దూరం చేసింది. ప్రమీల రమేష్ తో “ఒరేయ్! రా..నెమ్మదిగా, చాలా నెమ్మదిగా తొయ్..” అనగానే, వాడు రాజీ మీదకు చేరి, తన అంగాన్ని ఆమె పూపెదవులకు ఆనించాడు. అతని తాకిడికి ఎదురుచూస్తూ, ఆమె పూపెదాలు తమలపాకుల్లా వణకసాగాయి. ప్రమీల అతను ఉన్న పొజిషన్ ను చూసి, రాజీ పువ్వుకి పైన అరచేత్తో రాస్తూ, రమేష్ తో, “మ్..నెమ్మదిగా తొయ్..” అంది. అతను నెమ్మదిగా తోస్తూ ఉంటే, రాజీ తన కాళ్ళను దూరంగా జరపసాగింది. కొబ్బరి నూనె ప్రభావంతో, అతని అంగం మెత్తగా లోపలకి దిగసాగింది. అది తన పువ్వులోకి దిగుతూ ఉంటే, రాజీ కి తమకంతో చెమటలు పడుతూ ఉండగా, ప్రమీల వైపు చూసింది. ప్రమీల ఆమెని చూసి నవ్వుతూ, “ఎలా ఉందీ!?” అని అడుగుతూ ఉండగా, రమేష్ తన అంగాన్ని పూర్తిగా లోపలకి దించేసాడు. అది పూర్తిగా దిగగానే రాజీ ఒకసారిగా “హుమ్..” అని, ప్రమీల వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వింది. ప్రమీల ఆమె నుదుటిపై పట్టున చెమటను తుడుస్తూ, “నీ పని కానీయరా..” అంది రమేష్ తో. ఆమె అలా అనగానే అతను చిన్నగా ఊగాసాగాడు. అతను ఊగుతూ ఉంటే, రాజీ కమ్మగా మూలగసాగింది. ప్రమీల ఆమె బుగ్గలను నిమురుతూ, ఇద్దరినీ ప్రోత్సాహపరచసాగింది. ఆమె ప్రోత్సాహంతో, అతను నెమ్మదిగా కుమ్ముడు వేగం పెంచుతూ ఉంటే, రాజీ కూడా “ఇస్..ఉస్..” అంటూ, నెమ్మదిగా కిందనుండి ఒత్తడం మొదలెట్టింది. ఆమె అలా అంటూ ఉంటే, ప్రమీలకు కూడా వేడెక్కిపోతుంది. దాంతో ఇక ఆగలేక, ఆమె రమేష్ వెనక్కి చేరి, తన స్థనాలను అతని పిర్రలకు అదిమిపెట్టి, వాడి ఊపుడుకి ఊతం ఇవ్వసాగింది. ముందు రాజీ పువ్వు రాపిడీ, వెనక ప్రమీల సళ్ళ తోపుడూ..ఈ రెంటి తాకిడికీ వాడికి ఇక ఆగలేదు. “మ్..ఆంటీ..అయిపోతుంది ఆంటీ..” అంటూ ఉండగా…ప్రమీల గబుక్కున వాడిని పక్కకి లాగేసింది. వాడు అవాక్కయ్యి చూస్తూ ఉండగానే, వాడి అంగం నుండి రసం జివ్వున ఎగజిమ్మింది. ప్రమీల అది చూసి, “హమ్మయ్య…లోపల అవ్వలేదు. ఇంకా నయం.” అంది. అప్పుడర్ధమయింది వాడికి ఆమె ఎందుకు పక్కకి లాగేసిందో. అతనూ “హమ్మయ్య..” అనుకుంటూ రాజీ వైపు చూసాడు. ఆమె తన కన్నెపొర విడిపోయిన క్రమంలో, కాస్త సొమ్మసిల్లి, కళ్ళు మూసుకొని ఉంది. అది చూసి ప్రమీల “మ్…మొత్తానికి కన్నెరికం చేసేసావు. ఇక నన్ను పట్టించుకోవేమో!?” అంది నవ్వుతూ. ఆమె అలా అనగానే వాడు ఆమెని గట్టిగా వాటేసుకొని, “నిన్ను ఎందుకు వదులుతాను ఆంటీ..నిన్ను దెంగకపోతే నా బుజ్జిగాడు ఊరుకుంటాడా!” అంటూ ఆమెని మంచం మీదకు తోయబోతుంటే, ఆమె “ఆగరా బాబూ…చీర మార్చుకొని కిందకి వెళ్దామని వచ్చాను. ఇంతలో ఇదీ..లే..” అనేసి, వాడిని విడిపించుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయింది.

ఇకపోతే, రవీ రవళి కథను చూద్దాం.రవి రూంలోనుండి బయటకు పోయి, డాబా పిట్టగోడ దగ్గర నిలబడ్డాడు. కొద్దిసేపటి తరవాత రవళి వచ్చి, అతని పక్కన నిలబడింది. ఆమె రాగానే “ఏంటీ! మీ అక్కకు బావతో పనీ!?” అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆమె కూడా నవ్వుతూ, “ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తుందటలే..” అంది. “ఏ గిఫ్ట్!?” అడిగాడు అతను క్యూరియస్ గా. బదులుగా చిన్నగా సిగ్గుపడింది రవళి. అదిచూసి, “అంతగా సిగ్గుపడే గిఫ్ట్ ఏంటో చెప్పొచ్చుగా..” అన్నాడు అతను ఆమెకి దగ్గరగా జరిగి. అలా జరగడంలో అతని చేతులు ఆమె తొడల వెనక స్పర్శిస్తున్నాయి. ఆ స్పర్శ గిలిగింతలు పెడుతుంటే, ఆమె కూడా అతని వైపుకు జరిగింది. ఆమె అలా జరగగానే, అతను తన చేతిని ఆమె పిరుదులకు తాకించి, “చెప్పొచ్చుగా..” అన్నాడు. ఆమె మరింత సిగ్గుపడుతూ, “ఊఁహూఁ..” అంది. “పోనీ నేనే వెళ్ళి అడగనా! నాకు కూడా ఇస్తుందేమో..” అన్నాడు. ఆమె అతని వైపు ఓరచూపులు చూస్తూ, “గిఫ్టే కావాలంటే అక్కనే అడగాలా!” అంది. పిల్ల లైన్ లోకి వచ్చేసిందన్న విషయం అతనికి అర్ధమయింది. ‘ఇక ఆమెని జాగ్రత్తగా కెలికితే, కన్నెపువ్వు లోకి ప్రవేశం గేరెంటీ..’ అనుకుంటూ, “ఇక్కడ కాస్త ఉక్కగా ఉంది. గదిలోకి పోయి ఫేన్ వేసుకొని కబుర్లు చెప్పుకుందామా?” అన్నాడు అతను. ఆమె తన పైపెదవిని, కింద పళ్ళతో కొరుక్కుంటూ అతన్ని చూసింది. అతను నెమ్మదిగా నిమిరీ నిమరనట్టు ఆమె పిరుదులను నిమిరి, ‘ప్లీజ్..’ అన్నట్టుగా చూసాడు. ఆమె ఒకసారి చుట్టుపక్కల చూసి, నెమ్మదిగా కదిలి, రెండో గదిలోకి దారితీసింది. అతనూ ఆమె వెనకే వెళ్ళి, తలుపును దగ్గరగా వేసాడు. ఆమె ఆగి, “తలుపు ఎందుకు వేసావ్!?” అంది. “కింద నుండి ఒకటే భజన గోల..తలనొప్పి వస్తుంది.” అని, ఆమె వైపు చూసి, “పోనీ తీసేయనా!?” అన్నాడు. ఆమె కింద ఉన్న పరుపు మీద కూర్చుంటూ, “మ్..వేసేసాక ఇక తీయడం ఎందుకులే..” అంది. అతనూ ఆమె పక్కన సెటిల్ అవుతూ, “ఏం వేసినా ఇలాగే అంటావా!?” అన్నాడు. ఆమె అతని వైపు కళ్ళెత్తి చూసి, “ఇంకేం వేస్తావూ!?” అంది తమాషాగా కళ్ళెగరేస్తూ. “నువ్వు ఏం వెయ్యమంటే అది వేస్తాను.” అన్నాడు ఆమెకి ఆనుకుంటూ. ఎందుకో ఆమె “హుమ్..” అని నిట్టూర్చింది.

అతనూ, ఆమె కొన్నిక్షణాలు మౌనంగా కూర్చున్నారు. ఇక ఏదోవిధంగా కెలకాలి అనుకొని, అతను “ఇంతకీ నీ మోకాలి నొప్పి ఎలా ఉందీ!?” అన్నాడు. ఆమె తల వంచుకొని, “ఇంకా నొప్పిగానే ఉంది.” అంది. “చూడనా!” అన్నాడు అతను. ఆమె కాస్త కంపిస్తున్న గొంతుతో, “ఊఁ..” అంది. అతను నెమ్మదిగా ఆమె మోకాలిపై చేయివేసి నిమిరాడు. అతను అలా నిమరగానే ఆమె చిన్నగా గుటక మింగింది. అతను ఆమె పరికిణీని నెమ్మదిగా పాదాల దగ్గరనుండి పైకి లేపసాగాడు. అతను అలా లేపుతుంటే, ఆమె కాళ్ళు సన్నగా వణకసాగాయి. అతను అలా నెమ్మదిగా ఆమె పరికిణీని మోకాలి పైకి ఎత్తేసి, ఆమె మోకాలిపై చేయివేసి చిన్నగా నొక్కాడు. అతను అలా నొక్కగానే ఆమె “మ్..” అంది చిన్నగా. “నొప్పిగా ఉందా!” అన్నాడతను. “ఊఁ..” అంది ఆమె చిన్నగా. అతను తన చేతిని కాస్త పైకి జరిపి, ఆమె తొడమీదకు తెచ్చి, చిన్నగా నొక్కి, “ఇక్కడా!?” అన్నాడు. ఆమె మళ్ళీ “ఊఁ..” అంది. అతను అక్కడ నెమ్మదిగా పాముతూ, “చూస్తుంటే కాలు మొత్తం నొప్పి చేసినట్టుంది. కాస్త మసాజ్ చేయనా?” అన్నాడు. దానికీ ఆమె “ఊఁ..” అని, “అమ్మో! అక్కడ నొక్కితే ఇంకో చోట నొప్పి వచ్చేస్తున్నట్టు ఉందిలే..వద్దు..” అని, పైకి లేవబోయింది. అతను ఆమెని వెనక్కి లాగి, “ఎక్కడో చెబితే, అక్కడా మసాజ్ చేస్తానుగా..” అన్నాడు. ఆమె అతని పక్కన పడుతూ, “అబ్బా..ఎక్కడ పడితే అక్కడ, దేనితో పడితే దాంతో మసాజ్ చేసేట్టున్నావ్..నాకు భయం బాబూ..” అంది. ఆమె అలా అనగానే, అతను ఆమె వీపు చుట్టూ చేయి వేసుకొని, దగ్గరకి అదుముకుంటూ, “దేంతో మసాజ్ చేస్తే భయం ఉండదో చెప్పు. దానితోనే చేస్తాను.” అంటూ, చంకలో చిన్నగా నొక్కాడు. ఆమె “మ్..” అని, “ప్లీజ్, వదులు..నాకు ఏదోలా ఉంది.” అంది. అతను వదలకుండా, చేతిని ఇంకాస్త లోపలకి పోనిచ్చి, ఆమె స్థనం పక్కన వేళ్ళతో నొక్కుతూ, “ఏదోలా అంటే!?” అన్నాడు గుసగుసలాడుతూ. ఆమె ఏమీ మాట్లాడకుండా, భారంగా ఊపిరితీస్తూ ఉండిపోయింది. అతను మరో చేతిని ఆమె నడుము మడతపై వేసి, నలుపుతూ, ఆమె చెవిపై పెదాలతో రాస్తూ, “చెప్పూ..ఏదోలా అంటే, ఎలా ఉందీ!?” అని, చెవి తమ్మెను చిన్నగా నాలుకతో టచ్ చేసాడు. అతను అలా చేయగానే, ఆమె “స్..స్..” అంటూ, అతన్ని కరుచుకుపోయింది. అతను ఆమెని అలాగే పట్టుకొని, పరుపుమీదకు వెల్లకిలా ఒరిగి, ఆమెని తన పైకి లాక్కున్నాడు. ఆమె సన్నగా వణుకుతూ, “ప్లీజ్, వదిలిపెట్టు..” అంది సణుగుతున్నట్టు. దానికి జవాబుగా, అతను ఆమెని మరింత బిగించి, తన చేతిని ఆమె పిరుదులపై వేసి నొక్కుతూ, “నువ్వు అలా అంటుంటే, నాకు కూడా నొప్పి వస్తుంది.” అంటూ, ఆమె పెదవులపై చిన్నగా ముదుపెట్టాడు. ఆమె “అహ్..” అంటూ, తల పక్కకి తిప్పుకుంది. అతను ఆమె పిరుదులను చిన్నగా నొక్కుతూనే, “చెప్పు, నా నొప్పి తగ్గిస్తావా?” అన్నాడు. ఆమె చిన్నగా ఆయాసపడుతూ, “ఎక్కడా!?” అంది. ఆమె అలా అనగానే, అతను తన బాక్సర్ ని కిందకి లాగి, ఆమె చేతిని తన అండర్ వేర్ పై వేసుకొని, “ఇక్కడా..” అన్నాడు. ఆమె అండర్ వేర్ లో లేచి కొట్టుకుంటున్న అతని అంగంపై తన చేతిని అలాగే ఉంచేసింది. మొదటిసారి ఆ గట్టిదనం చేతికి తగలడంవల్లనేమో, ఆమె చేయి చిన్నగా వణుకుతుంది. అతను ఆమె చేతిమీద తన చేతిని వేసి, తన అంగాన్ని నొక్కుకుంటూ, “మసాజ్ చెయ్..ప్లీజ్..” అంటూ, మళ్ళీ పెదాలపై ముద్దు పెట్టాడు. ఆమె చిన్నగా వణుకుతున్న చేత్తోనే,అతని అంగాన్ని నెమ్మదిగా నొక్కింది. ఆమె అలా నొక్కగానే అతను “స్..” అంటూ, “కాళ్ళూ చేతులను అయితే చేతులతో నొక్కాలి. మరి దీన్ని దేనితో నొక్కాలో తెలుసా!?” అంటూ ఆమె తొడల మధ్యలోకి చేతిని పోనిచ్చి, ఆమె పువ్వుపై లంగా పైనుండే చిన్నగా నిమిరాడు. ఆమె “అవ్..” అంటూ, తొడలు ముడిచేసి, అతన్ని గట్టిగా కరుచుకుపోయింది. మధ్యలో ఇరుక్కుపోయిన తన చేతిని చిన్నగా కదుపుతూ, “ఏమవుతుందీ ఇక్కడ!?” అన్నాడు. ఆమె గొంతు తడారిపోతున్నట్టుగా, తడబడుతూ, “ఏ..ఏమో..” అంటూ, గబగబా ఊపిరి తీసుకోసాగింది. “సరే, ఏమవుతుందో మా వాడిని వెళ్ళి చూడమంటావా!?” అన్నాడు అతను, అలాగే ఆమె పువ్వుని నలుపుతూ. ఆమె “స్..మ్..మ్..” అంది. ఆమె అలా అనగానే, అతను ఆమె తొడల మధ్యనుండి చేతిని లాగి, అండర్ వేర్ లోంచి తన అంగాన్ని బయటకి తీసి, ఆమె చేతిలో పెట్టి, నెమ్మదిగా ఆమె లంగాని పైకెత్తసాగాడు. ఆమె తన చేతిని అతని అంగంపై గట్టిగా బిగించి అంతలోనే గబుక్కున వదిలేసింది. అప్పటికే అతను లంగాను తొడల పైవరకూ ఎత్తేసి, ఆమె పేంటీ అంచుల వద్ద వేళ్ళతోదారి వెదుకుతున్నాడు. ఆమె తన అంగాన్ని వదిలేయగానే, అతను తమకంతో చిన్నగా ఆయాసపడుతూ, “వదలకు..అలాగే పట్టుకో…” అన్నాడు. ఆమె మళ్ళీ అతని అంగాన్ని పట్టుకొని, నొక్కీనొక్కనట్టు నొక్కసాగింది. అతను పేంటీ అంచులోంచి, తన వేళ్ళను లోపలకి తోసి, ఆమె పూ పెదాలను తాకి, నెమ్మదిగా విడదీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అప్పటికే ఆమె పూపెదాలు పూర్తిగా తడిసిపోయి ఉన్నాయి. వాటి లేతదనం అతని చేతికి తెలుస్తుంది. ఆ లేతదనం చూస్తుంటే, తన అంగం వేడికి అవి కమిలిపోతాయేమో అని అనిపిస్తుంది. “స్..అబ్బా..రవళీ..” అంటూ తమకంగా, ఆమె పెదవిని కొరికి, తన అంగాన్ని ఆమె పువ్వు దగ్గర గుచ్చాడు. ఆమె “స్..స్..” అంటూ, అంతలోనే అతన్ని గబుక్కున తోసేసింది. అతను కంగారుగా “ఏమయిందీ!?” అన్నాడు. ఆమె ఆయాసపడుతూ, పక్కకి జరిగిపోయి, “నా..కు..భయం వేస్తుంది. వద్దూ..” అంది. “ఏం కాదు, బావుంటుంది, రా..” అంటూ ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళబోయాడు. ఆమె కంగారుగా వెనక్కి జరిగి, అతని అంగాన్నే చూస్తూ, “అమ్మో, అంత పెద్దగా ఉంది..వదిలేయ్..” అంది. “ఎవరిదైనా ఇలాగే ఉంటుందిలే..రా ప్లీజ్..” అంటూ ఆమె మీద పడబోతుంటే, ఆమె గబుక్కున లేచిపోయి, “అది వద్దు. ఏమైనా చేయ్ ఫరవాలేదు. అది మాత్రం వద్దు.” అంది మరింత భయంగా చూస్తూ. “అది లేకపోతే, ఏం చేసినా బావుండదు రవళీ..రా, ఏం కాదు..” అంటూ అతనూ పైకి లేచి, ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళబోతుంటే…. “అది భయపడుతుంటే, నువ్వేంట్రా ఇంకా భయపెడుతున్నావూ!?” అంటూ కవిత మాటలు వినిపించాయి. ఆమె మాటలు వినగానే ఇద్దరూ ఉలిక్కిపడ్డారు.

ఆమె వాళ్ళ దగ్గరకి వచ్చి, రవి చెవిపట్టుకొని మెలిపెడుతూ, “నీకేం చెప్పానురా!? ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు తలుపులు గెడ పెట్టుకోమని చెప్పానా! నేను కాబట్టి సరిపోయింది, లేకపోతే!?” అంది. రవి తన చెవిని వదిలించుకుంటూ “సారీ ఆంటీ!” అన్నాడు. కవిత వెళ్ళి తలుపు గెడ పెట్టి, రవళి దగ్గరకు వచ్చింది. ఆమె తలవంచుకొని ఉంది. కవిత ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళి, తన వేళ్ళతో ఆమె ముఖాన్ని ఎత్తుతూ, “అయినా ఇంతవరకూ వచ్చాక, భయమెందుకే?” అంది. ఆమె మళ్ళీ మొహం దించేసుకుంటూ, “ఏమో అత్తా…దాన్ని చూస్తే భయం వేస్తుందీ..” అంది. “మ్..పెళ్ళయ్యాక రోజూ అదే పని చేయాలి. భయమెందుకే!?” అంది లాలనగా దగ్గరకి తీసుకొంటూ. రవళి కాస్త తేరుకొని, “మ్…అంత పెద్దది లోపలకి ఎలా వెళుతుంది అత్తా!?” అంది చిన్నగా కవిత చెవిలో. ఆమె రవళిని ముద్దు పెట్టుకొని, “మ్…నిన్న అంతా చూసావుగా! వెళ్ళడం మొదలైతే, ఎంత పెద్దదైనా పోతుంది.” అంది. “ఏమో అత్తా, నాకు కంగారుగా ఉంది.” అంది రవళి. “సరే అయితే, అది కావాలా, వద్దా!?” అంది కవిత. ఆమె సన్నగా కంపిస్తూ, “కావాలనే ఉంది అత్తా…కానీ భయమేస్తుంది..” అంది. “సరే! ఒకసారి నేనూ రవీ చేసుకుంటాము. చూడు. అప్పటికీ భయమైతే వదిలేద్దాం, సరేనా!” అంది. ఆమె సరే అన్నట్టు తల ఊపింది. “అయితే బట్టలు తీసేయ్.” అంది కవిత. “అత్తా!” అంది రవళి కంగారుగా. “ఈ ఆటలో బట్టలు ఉండకూడదు. అది రూల్.కావాలంటే వాడిని చూడూ.” అంది కవిత. రవళి రవి వైపు చూసింది. వాడు అప్పటికే, ఒంటి మీద ఉన్న డ్రాయర్ కూడా తీసేసి, నగ్నంగా నిలబడి ఉన్నాడు. కవిత నెమ్మదిగా రవళి జాకెట్ హుక్స్ తీస్తూ, రవితో “మరి నావి ఎవరు తీస్తారురా!” అంది. రవి గబుక్కున ముందుకు వచ్చి, కవిత బట్టలు తీయసాగాడు. కవిత రవళి జాకెట్ తీసేసి, “మ్..బ్రా వేసుకొనే అలవాటు లేదా!” అంటూ, ఆమె స్థనాలను చిన్నగా నొక్కి, “అబ్బా! ఏం కసిగా ఉన్నాయే నీ సళ్ళు.” అనగానే, రవళి సిగ్గుల మొగ్గ అయిపోయింది. అంతలో రవి కూడా కవిత జాకెట్ తీసేసి, ఆమె స్థనాలను పిసికాడు. కవిత “మ్..” అని, “నావి కాదురా! దానివి నొక్కి చూడు.” అంది. ఆమె అలా అనగానే రవళి చప్పున తన సళ్ళను చేతులతో కప్పుకుంది. రవి ఆమె వెనక్కి చేరి, తన చేతులు ముందుకు తెచ్చి, ఆమె చేతులను సున్నితంగా పక్కకి లాగి, ఆమె స్థనాలపై చేతులు వేసాడు. అతన్ చేతులు తన స్థనాలపై పడగానే, రవళికి ఒళ్ళంతా జ్వరం వచ్చేసినట్టు అయింది. అంతలో కవిత తన చీర పక్కన పడేసి, రవళి పరికిణీ బొందు మీద చేయి వేసి, “కాస్త నామూ హెల్ప్ చేయవే..” అంది. ఆమె అలా అనగానే రవళి నెమ్మదిగా కవిత లంగా బొందుపై చేయి వేసింది. “సరే! లాగు..” అంటూ, రవళి బొందును లాగింది. అప్రయత్నంగా రవళి కూడా కవిత బొందును లాగేసింది. దాంతో ఇద్దరి లంగాలూ కుప్పలా వాళ్ళ పాదాల మీద పడ్డాయి. తన కళ్ళ ముందు అత్త, వెనక రవి ఇద్దరూ నగ్నంగా ఉండేసరికి, రవళికి తాపంతో వణుకు వచ్చేస్తుంది. దానికి తోడు రవి వెనకనుండి ఆమె స్థనాలను మెత్తగా వత్తేస్తుంటే, ఆమెకి ఆగకుండా, సన్నటి మూలుగులు వచ్చేస్తున్నాయ్. అంతలో అడ్డుగా ఉన్న ఆమె పేంటీని కూడా, కవిత కిందకి లాగేసింది. ఆమె అలా లాగగానే రవళి సిగ్గుగా దాన్ని చేతులతో కప్పేసుకుంది. అది చూసి కవిత “మరీ అంత సిగ్గయితే ఎలాగే!” అని, ఆమెని రవి వైపుకు తిప్పింది. ఆమె గబుక్కున కళ్ళు మూసుకుంది. అది చూసి కవిత, “హుమ్..ఇలా అయితే కష్టమే. ఒరేయ్! నువ్వు పడుకో, చెబుతానూ..” అంది రవితో. అతను పరుపు మీద వెల్లకిలా పడుకున్నాడు. ఆమె రవళి చేయి పట్టుకొని, “అలా వీడి పక్కన కూర్చో..” అంటూ ఆమెని రవికి ఒకవైపు కూర్చోబెట్టి, తను రెండో వైపు కూర్చొని, వాడి అంగాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని నెమ్మదిగా సవరదీస్తూ, “ఇలా కొద్దిసేపు దీన్ని నీ చేతికి అలవాటు చేసుకో.” అంది రవళితో. ఆమె సిగ్గుతో అలాగే ఉండిపోతే, ఆమె చేయి అందుకొని, దానికి రవి అంగాన్ని అందించి, “మెల్లగా దాని పైకీ కిందకీ ఊపు.” అంది. రవళి ఆమె చెప్పినట్టు చిన్నగా ఊపసాగింది. రవి “మ్..మ్..” అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు. కవిత వాడి పక్కన పడుకొని, వాడి చేతిని తన స్థనాలపై వేసుకొని, “పిసకరా..” అంది. వాడు నెమ్మదిగా పిసాసాగాడు. కవిత తమకంగా “స్..స్..” అంటూ, రవళితో “అబ్బా..ఇలా పిసికించుకుంటే ఎంత బావుంటుందో తెలుసా!” అంది. రవళి చున్నగా నవ్వింది. “నువ్వూ వాడి పక్కన పడుకొని పిసికించుకో..” అంది. రవళి రవి అంగాన్ని వదిలిపెట్టి, వాడి పక్కన పడుకుంది. “దాన్ని వదలడం ఎందుకే! పట్టుకో..” అంది కవిత. ఆమె లా అనగానే, రవళి మళ్ళి వాడి అంగాన్ని పట్టుకొని నలపసాగింది. కవిత వాడి చేతిని రవళి స్థనం పైన వేసి, “ఒరేయ్! చిన్నపిల్ల, కాస్త సున్నితంగా పిసుకు.” అంది. వాడు ఆమె చెప్పినట్టుగానే సున్నితంగా పిసకసాగాడు. వాడు అలా పిసుకుతుంటే, ఆమెకి నరాలు వేడెక్కిపోతున్నట్టు ఉంది.అదే వేడితో “మ్..మ్..” అని వెచ్చగా మూలగ సాగింది. కవితకి కూడా బాగా వేడెక్కిపోవడంతో, కాస్త పైకి జరిగి, తన స్థనాన్ని వాడు నోటికి అందించి, “ఊఁ..” అంది. వాడు నెమ్మదిగా ఆమె ముచ్చికను చప్పరించసాగాడు. వాడు అలా చీకుతుంటే తట్టుకోలేక, “స్..అబ్బా..ఏం చీకుడురా బాబూ..” అంటూ, తన తొడల మధ్య చెయ్యి పెట్టుకొని, వేళ్ళతో పువ్వులో నలుపుకో సాగింది. అత్త ఆరాటం చూస్తుంటే, రవళికి కూడా వేడెక్కిపోతుంది. అదే వేడిలో వాడి అంగాన్ని కసిగా నలిపేస్తుంది. ఆమె నలుపుడుకీ, ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ స్థనాల మెత్తదనానికీ రవికి పిచ్చెక్కిపోతుంది. అదే పిచ్చిలో వాడి అంగం ఎగిరెగిరి పడుతుంది. దాని ఎగురుడు చూసిన కవితకు ఇక అగాలనిపించలేదు. గబుక్కున రవళి చేతిని దానిపైనుండి లాగేసి, తను రవి మీదకి ఎక్కి, రవళితో, “చూడవే, ఇంత పెద్దది లోపలకి ఎలా పోతుందీ అన్నావుగా, చూడు..” అంటూ, వాడి అంగాన్ని కసిగా తన పువ్వులోకి దించుకుంది. ఆమె దింపుడుకు రవి మాటేమో గానీ, రవళి “అహ్..” అని అరిచింది తమకంగా. అంతలో రవి రవళిని తన మీదకి లాక్కొని, ఆమె ముచ్చికను పెదాల మ్ధ్య పట్టుకొని లాగసాగాడు. రవళికి ఒళ్ళంతా కంపిస్తుండగా, నిగడదంతూ, “మ్..మ్..మ్..” అని మూలగ సాగింది. అంతలో కవిత రవి మీద చిన్నగా ఊగుతూ, రవళి పువ్వులో వేళ్ళు పెట్టి చిన్నగా లోపలకు బయటకూ ఆడించసాగింది. పైన రవి చూకుడుకీ, కింద అత్త కెలుకుడుకీ రవళికి పాకం వరదలైపోతుండగా, తమకంగా తన సళ్ళను రవి నోటికి నొక్కేస్తూ, “అ..తా..స్..మ్..మ్..” అని ఆయాసపడసాగింది. కవిత ఆమె పువ్వును అలాగే కెలుకుతూ, “ఏమంటుందే నీ బుజ్జి పువ్వూ! నా వేళ్ళు సరిపోతాయా! ఇంకా పెద్దది కావాలా!” అంది. రవళి సన్నగా ఆయాసపడుతూ, “మ్..అత్…తా..” అంటుంది. ఆమె ఇంకాస్త వేగంగా కెలుకుతూ, “మరి దించుకుంటావా వాడిదీ!” అంది. “హా..ఊఁ..అత్..తా..” అంది రవళి. “అయితే రా!” అంటూ, తను లేచిపోయింది. ఆమె లేవగానే, రవళి వాడి పైకి ఎక్కింది. కవిత ఆమె వెనక్కి చేరి, “ కాస్త పైకి లే..” అంటూ, ఆమె పిరుదుల కింద చేయి వేసి, “వాడిది పట్టుకొని, నీ బుజ్జిముండలోకి దారి చూపించు..” అంది. రవళి వాడి అంగాన్ని తన పూద్వారానికి ఆనించుకొని, నెమ్మదిగా కిందకి దిగుతూ, ఏదో అడ్డం పడినట్టూ ఆగిపోయింది. కవిత వెనక నుండి, తన చేతులను ముందుకు తెచ్చి, ఆమె పువ్వుకి పైన రాస్తూ, “ఆగకు..అలాగే దించుకో..కొంచెం నొప్పి అయియా భరించు..కొన్నిక్షణాల్లోనే స్వర్గం చూస్తావ్..” అనసాగింది. అత్త అలా అంటూ ఉంటే, తన పెదాలను పళ్ళమధ్య బిగించుకుంటూ, ఆయాసపడుతూ, నెమ్మదిగా ఒక్కో సెంటీమీటరూ దించుకుంటూ, అతి కష్టం మీద మొత్తం దించేసుకొని, వగరుస్తూ, “మ్..అ..త్..తా..” అంది. కవిత ఆమె నడుమును రెండు పిడికిళ్ళ మధ్యా పట్టుకొని పైకి లేపుతూ, “ఆగకు..ఇంకోసారి అలాగే చెయ్..” అంది. రవళి అలాగే నెమ్మదిగా పైకి లేచి, మళ్ళీ చిన్నగా దించుకుంది. “మ్..ఇంకోసారి..” అంటూ కవిత ఉత్సాహపరిచింది ఆమెని. రవళి మరోసారి అలాగే చేసేసరికి, నెమ్మదిగా సమ్మగా అనిపించసాగింది. తృప్తిగా “మ్..” అని మూలిగి, చిన్నగా ఊగాసాగింది. ఆమె అలా ఊగడం మొదలెట్టగానే, “ఇప్పుడు ఎలా ఉందే! దిగిందా మొత్తం?” అడిగింది కవిత. “ఊఁ..” అంది రవళి. “ఎలా ఉందీ!?” అంది కవిత. రవళి ఊగుతూనే “స్..సమ్మగా ఉంది అత్తా..” అంది తమకంగా. అప్పటికే కవితకు కూడా కింద పెదాలు వణికిపోతున్నాయి. అది గమనించిన రవి ఆమెని రమ్మన్నట్టు తల ఊపాడు. కవిత లేచి, రవళి వైపుకు తన వీపు వచ్చేట్టుగా, వాడి ఛాతీకి రెండుపక్కలా తన మోకాళ్ళు ఆనించి కూర్చుంది. “కాస్త ముందుకు రా ఆంటీ..” అన్నాడు వాడు. ఆమె ముందుకు జరిగేసరికి, ఆమె పువ్వు సరిగ్గా వాడి నోటికి అందింది. వాడు నెమ్మదిగా తన వేళ్ళతో ఆమె పూపెదాలు విడదీసి, లోపలకి నాలుక తోసాడు. వాడు అలా తోయగానే ఆమె ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడింది. ఆమె అలా ఎగిరిపడడంతో, రవళి కంగారుగా ఆమె చుట్టూ చేతులు వేసి పట్టుకుంది. ఆ చేతుల సరిగ్గా ఆమె స్థనాలపై పడ్డాయి. కవిత “మ్..” అని మూలుగుతూ, “అబ్బా! అలాగె పిసకవె బాబూ..తీపులుగా ఉన్నాయ్..” అంది. రవళికి ఆమె స్థనాలు అలా మెత్తగా చేతికి తగిలేసరికి, మరింత కసిగా అనిపించి, వాటిని పట్టుకొని పిసుకుతూ, కసిగా రవి అంగాన్ని దించుకుంటూ, ఆవేశంగా ఊగసాగింది. రవి కవిత పిర్రలను వాటంగా పట్టుకొని పిసుకుతూ, పువ్వు లోతుల్ని నాలుకతో తొలిచేయసాగాడు. పిల్లలు పైనా కిందా చేస్తున్న దాడికి అల్లాడిపొతూ, కవిత “ఇస్..ఇస్..మ్..మ్..” అని విపరీతమైన తమకంతో మూలగసాగింది. రవళి కింద వెచ్చగా దిగుతున్న అంగంతో పరవశించిపోతూ, “అత్..తా..మ్..రవీ..స్..” అంటూ, తన వేగాన్ని పెంచింది. ఈ ఏక్షన్ తో రవికి నరాలు అన్నీ మెలితిరిగిపోతుండగా, “మ్..ఆంటీ..” అంటూ, ఆమె క్లిటారిస్ ను పళ్లతో లాగి వదులుతూ, “మ్..రవళీ..ఏం దెంగుతున్నావే..మ్..మ్..అబ్బా..” అంటూ సర్రున ఆమె పువ్వులోకి తన రసాన్ని పిచికారీ చేసేసాడు. వాడి రసాలు తన పూ గోడలను తాకగానే, “ఉమ్..” అంటూ, మొత్తం వాడి అంగాన్ని దించుకొని అలాగే కూర్చుండిపోయింది రవళి. వాడి క్లిటారిస్ కెలుకుడుకి కవిత రసాలు ఉప్పొంగిపోగా, ఆమె కూడా ఆయసపడుతూ, వెనక్కి రవళి మీదకు వాలిపోయింది. అలా రెండు నిమిషాలు సేద దీరిన తరవాత, “ఉఫ్..” అంటూ, విడిపోయారు. రవళి అలసటగా పక్కకి వాలిపోయింది. కవిత పైకి లేచి, “ఎలా ఉందే!?” అడిగింది రవళిని. ఆమె కళ్ళుమూసుకొనే, చిన్నగా నవ్వింది. కవిత ఆమె బుగ్గమీద చిన్నగా కొట్టి, “నువ్వు దెంగించుకుంటే దెంగించుకున్నావ్ గానీ, నాకు కూడా కాస్త మిగుల్చు..” అంటూ తన బేగ్ దగ్గరకు వెళ్ళి, లోపల్నుండి ఒక టేబ్లెట్ తెచ్చి రవళి చేతిలో పెట్టింది. రవళి కళ్ళు తెరిచి దాన్ని చూసింది. “వేసుకో..అసలే వాడు లోపల కార్చేసాడు. ఏమీ అవ్వకుండా ఉండడానికి అది పనికొస్తుంది.” అంది పక్కనే ఉన్న వాటర్ బాటిల్ అందిస్తూ. ఆమె టేబ్లెట్ వేసుకుంటూ ఉండగా, బయట ఎవరో తలుపు తట్టారు. పిల్లలిద్దరూ ఉలిక్కిపడి చూస్తే, “కంగారు పడకురా, మీ అమ్మే అయి ఉంటుంది. చీరలు మార్చుకొని, కిందకి వెళ్ళాలి. ఇక మీరు బట్టలు వేసుకోండి.” అంటూ తలుపు దగ్గరకి నడిచింది.